Sepetim (0) Toplam: 0,00

Türk Özel Hukuku Cilt I Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri ( DURAL - SARI)

Liste Fiyatı : 80,00
İndirimli Fiyat : 72,00
Kazancınız : 8,00
Taksitli fiyat : 1 x 72,00
9789753686631
363820
Türk Özel Hukuku Cilt I Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri ( DURAL - SARI)
Türk Özel Hukuku Cilt I Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri ( DURAL - SARI)
Filiz Kitabevi
72.00

İÇİNDEKİLER            V

KISALTMALAR         XVII

 1. HUKUK KAVRAMI 1

1.1. Toplum Yaşamı, Düzen ve Güven Gereği          1

1.2. Toplumu Düzenleyen Kuralların Türleri            2

1.2.1. Ahlâk kuralları  2

1.2.2. Din kuralları      2

1.2.3. Görgü (nezaket) kuralları  3

1.2.4. Örf ve âdet kuralları          3

1.2.5. Özel olarak hukuk kuralları              3

1.2.5.1. Genel açıklamalar ve tanım           3

1.2.5.2. Hukuk kuralları ile diğer toplumu düzenleyen kurallar arasındaki ilişki     4

1.2.5.3. Yaptırım (müeyyide)     7

1.2.5.3.1. Genel olarak               7

1.2.5.3.2. Yaptırımın türleri        7

1.2.5.3.2.1. Ceza         7

1.2.5.3.2.2. Tazminat   8

1.2.5.3.2.3. Geçersizlik (hükümsüzlük)     8

1.2.5.3.2.4. Cebrî icra 9

 1. HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI 9

2.1. Pozitif (müsbet, yürürlükteki) hukuk  9

2.2. Tarihi hukuk        10

2.3. Yazılı hukuk (mevzuat)       10

2.4. Yazılı olmayan hukuk (örf ve adet hukuku)       10

2.5. İdeal hukuk          10

2.6. Hukuk bilimi        11

 1. HUKUKUN DALLARI VE MEDENÎ HUKUKUN

BUNLAR İÇİNDEKİ YERİ   11

3.1. Hukukun Dalları  11

3.1.1. İç hukuk-uluslararası (milletlerarası) hukuk   11

3.1.1.1. İç hukuk         11

3.1.1.2. Uluslararası (milletlerarası) hukuk               11

3.1.2. Maddî hukuk-usul hukuku (şeklî hukuk-yargılama hukuku)          11

3.1.2.1. Maddî hukuk  11

3.1.2.2. Usul hukuku 11

3.1.3. Kamu hukuku-özel hukuk                11

3.1.3.1. Genel olarak   11

3.1.3.2. Kamu hukukunun dalları              13

3.1.3.2.1. Anayasa hukuku         13

3.1.3.2.2. İdare hukuku              13

3.1.3.2.3. Ceza hukuku               13

3.1.3.2.4. Ceza usul hukuku       14

3.1.3.2.5. Medenî usul hukuku   14

3.1.3.2.6. İcra ve İflâs hukuku    14

3.1.3.2.6.1. İcra hukuku             14

3.1.3.2.6.2. İflâs hukuku             14

3.1.3.2.7. Uluslararası (milletlerarası) hukuk            14

3.1.3.2.8. Malî hukuk 14

3.1.3.2.9. Genel kamu hukuku   14

3.1.3.3. Özel hukukun dalları     15

3.1.3.3.1. Medenî hukuk            15

3.1.3.3.2. Borçlar hukuku           15

3.1.3.3.3. Ticaret hukuku           15

3.1.3.3.4. Devletler özel hukuku (uluslararası özel hukuk–milletlerarası özel

hukuk)        15

3.1.3.3.5 Fikrî hukuk  15

3.1.3.4. Karma nitelikteki hukuk dalları     15

3.1.3.4.1. İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku       15

3.1.3.4.2. Toprak hukuku           16

3.1.3.4.3. Hava hukuku              16

3.2. Medenî Hukukun Özel Hukuk Kamu Hukuku Ayrımındaki Yeri ve Anlamı   16

3.2.1. Medenî hukukun yeri       16

3.2.2. Medenî hukukun anlamı   16

 1. MEDENÎ HUKUKUN DÜZENLENİŞ TARZI VE BU SİSTEMLER

İÇİNDE TÜRK MEDENÎ HUKUKUNUN YERİ               17

4.1. Roma/Cermen hukuk sistemi              17

4.2. Anglo/Sakson hukuk sistemi               18

4.3. İslam hukuku       19

4.4. Sosyalist hukuk sistemi       19

4.5. Türkiye’nin bu sistemler içindeki yeri                20

 1. TÜRK MEDENÎ HUKUKUNUN DA İÇİNDE BULUNDUĞU

ROMA/CERMEN HUKUK SİSTEMİNDE KANUNLAŞTIRMA

HAREKETLERİ      20

5.1. Kanunlaştırma kavramı       20

5.2. Kanunlaştırma yöntemleri   21

5.2.1. Kazuistik (meseleci) yöntem            21

5.2.2. Soyut (mücerret) sistem   21

5.3. Medenî hukuk alanındaki başlıca kanunlaştırma hareketleri              22

5.3.1. Prusya Devletleri Genel Land Kanunu (Allegemeines Landrecht für

die preussichen Staaten)   22

5.3.2. Fransız Medenî Kanunu (Code Civil Français, Ccfr)     22

5.3.3. Avusturya Medenî Kanunu (Allegemeines Bürgerliches

Gesetsbuch, ABGB)         22

5.3.4. Alman Medenî Kanunu (Bürgerliches Zivilgesetsbuch, BGB)      23

5.3.5. İsviçre Medenî Kanunu (Schweizerisches Zivilgesetzbuch, ZGB;

Code Civil Suisse, Ccs)    23

 1. TÜRKİYE’DE KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ, ÖZELLİKLE

MEDENÎ HUKUKUN VE BORÇLAR HUKUKUNUN GELİŞİMİ 25

6.1. Cumhuriyetin kurulmasından önceki dönem      25

6.2. Cumhuriyet dönemi ve Türk Medenî Kanununun oluşumu              26

6.3. Yeni Türk Medenî Kanununun bütünüyle değerlendirilmesi             28

6.3.1. Genel olarak      28

6.3.2. Şekil bakımından              29

6.3.3. Esas yönünden  30

 1. A) Başlangıç 31
 2. B) Kişiler Hukuku 31

1) Gerçek Kişiler Bölümü          31

2) Tüzel Kişiler Bölümü             33

 1. C) Aile Hukuku 34

1) Evlilik Hukuku Kısmı            34

 1. a) Evlenme Bölümü 34
 2. b) Boşanma Bölümü 36
 3. c) Evliliğin Genel Hükümleri Bölümü 38
 4. d) Eşler Arasındaki Mal Rejimi Bölümü 40

2) Hısımlık Kısmı       43

 1. a) Soybağının Kurulması Bölümü 44
 2. b) Aile Bölümü 51

3) Vesayet Kısmı        52

 1. a) Vesayet Düzeni Bölümü 52
 2. b) Vesayetin Yürütülmesi Bölümü 54
 3. c) Vesayetin Sona Ermesi Bölümü 54
 4. D) Miras Hukuku 55

1) Mirasçılar Kısmı     55

 1. a) Yasal Mirasçılar Bölümü 55
 2. b) Ölüme Bağlı Tasarruflar Bölümü 55

2) Mirasın Geçmesi Kısmı          59

 1. a) Mirasın Açılması Bölümü 59
 2. b) Mirasın Geçmesinin Sonuçları Bölümü 60
 3. c) Mirasın Paylaşılması Bölümü 61
 4. E) Eşya Hukuku 63

1) Mülkiyet Kısmı       63

 1. a) Genel Hükümler Bölümü 63
 2. b) Taşınmaz Mülkiyeti Bölümü 65
 3. c) Taşınır Mülkiyeti Bölümü 68

2) Sınırlı Ayni Haklar Kısmı      68

 1. a) İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü Bölümü 68
 2. b) Taşınmaz Rehni Bölümü 69
 3. c) Taşınır Rehni Bölümü 69

3) Zilyetlik ve Tapu Sicili Kısmı               70

 1. a) Zilyetlik Bölümü 70
 2. b) Tapu Sicili Bölümü 70

6.4. Yeni Borçlar Kanununun Oluşumu    71

6.4.1. Genel olarak değerlendirilmesi         71

6.4.2. Şekil yönünden 71

6.4.3. Esas bakımından               71

 1. MEDENÎ KANUN VE BORÇLAR KANUNUNUN BÜTÜNLÜĞÜ 95
 2. HUKUKUN KAYNAKLARI ÖZELLİKLE MEDENÎ KANUNUN

YÜRÜRLÜK KAYNAKLARI               96

8.1. Genel olarak         96

8.1.1. Yaratıcı kaynak 96

8.1.2. Yürürlük kaynakları          96

8.1.3. Bilgi kaynakları                96

8.2. Medenî hukukun yürürlük kaynakları 96

8.2.1. Asıl yürürlük kaynakları   97

8.2.1.1. (teknik anlamda) Kanun               97

8.2.1.1.1. Kanunların hazırlanması             98

8.2.1.1.2. Kanunların özellikleri 99

8.2.1.1.2.1. Genellik    99

8.2.1.1.2.2. Süreklilik  99

8.2.1.1.3. Kanunların Anayasaya uygunluğu ve bunun denetlenmesi       99

8.2.1.1.3.1. İptâl davası              100

8.2.1.1.3.2. Anayasa’ya aykırılık iddiasının def’i olarak ileri sürülmesi  101

8.2.1.1.3.3. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru               102

8.2.1.2. Kanun hükmünde kararname        103

8.2.1.3. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi     104

8.2.1.4. Tüzük             105

8.2.1.5. Yönetmelik     105

8.2.2. Tamamlayıcı hukuk kaynağı: Örf ve âdet hukuku          106

8.2.2.1. Örf ve âdet hukukunun tanımı       106

8.2.2.2. Örf ve âdet hukukunun unsurları  107

8.2.2.2.1. Maddî unsur               107

8.2.2.2.2. Manevî unsur             107

8.2.2.2.3. Hukukî unsur              107

8.2.2.3. Örf ve âdet hukukunun türleri       108

8.2.2.3.1. Yaygın ve yöresel örf ve âdet hukuku       108

8.2.2.3.2. Genel örf ve âdet hukuku, özel örf ve âdet hukuku  108

8.2.2.3.3. Alelade örf ve âdet hukuku,ticarî örf ve âdet hukuku               108

8.2.2.4. Örf ve âdet hukukunun rolü          108

8.2.2.4.1. Kanun boşluklarını doldurmak   108

8.2.2.4.2. Yorum         109

8.2.2.4.3. Kanuna aykırı örf ve âdet           109

8.2.3. Sözleşme bir hukuk kaynağı mıdır? 110

 1. ÖZEL OLARAK:MEDENÎ HUKUKUN TEMEL KAYNAKLARI OLAN

TÜRK MEDENÎ KANUNU VE BORÇLAR KANUNU     111

9.1. Türk Medenî Kanunu          111

9.1.1. Başlangıç           111

9.1.2. Kişiler Hukuku 112

9.1.3. Aile Hukuku     112

9.1.4. Miras Hukuku   112

9.1.5. Eşya Hukuku    112

9.2. Türk Borçlar Kanunu           113

9.3. Medenî Kanun’da genel bölüm meselesi:MK 5 113

9.4. Medenî Kanunun 5. maddesinin uygulama şartları            115

9.4.1. Bir özel hukuk ilişkisinin varlığı      116

9.4.2. Özel bir düzenlemenin bulunmaması               116

9.4.3. Hükmün örneksemeyle uygulanması               116

 1. KANUNLARIN UYGULANMASI 117

10.1. Genel olarak    117

10.2. Kanunların yer itibariyle uygulanması           118

10.3. Kanunların zaman itibariyle uygulanması     118

10.4. Kanun hükümlerinin sözüyle ve özüyle uygulanması   122

10.4.1. Genel açıklama             122

10.4.2. Kanun hükümlerinin sözü itibariyle uygulanması      123

10.4.2.1. Kanun hükümlerinin düz anlam itibariyle uygulanması          123

10.4.2.2. Kanun hükümlerinin zıt anlam (mefhumu muhalif)

itibariyle uygulanması              123

10.4.2.3. Kanun hükümlerinin atıf yoluyla uygulanması       124

10.4.3. Kanun hükümlerinin özleri itibariyle uygulanması ve yorum    125

10.4.3.1. Kanun hükümlerinin özleri itibariyle uygulanmaları               125

10.4.3.2. Yorum       127

10.4.3.2.1. Tanım ve genel açıklamalar   127

10.4.3.2.2. Yorumun türleri     127

10.4.3.2.3. Yorum metodları    128

10.4.3.2.3.1. Söze göre (lafzî) yorum metodu         128

10.4.3.2.3.2.  Sübjektif tarihî yorum metodu          128

10.4.3.2.3.3. Objektif tarihî yorum metodu            128

10.4.3.2.3.4. Objektif zamana uygun yorum metodu             129

10.4.3.2.4. Yorumda yararlanılacak araçlar            129

10.5. Kanun hükümlerinin niteliklerine göre uygulanması    132

10.5.1. Genel hükümler-özel hükümler   132

10.5.2. Emredici hükümler-emredici olmayan hükümler       132

10.5.2.1. Emredici hükümler   132

10.5.2.2. Emredici olmayan hukuk kuralları           133

10.5.2.2.1. Yedek hükümler     133

10.5.2.2.2. Yorumlayıcı hukuk kuralları 133

 1. KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINDA HÂKİMİN TAKDİR

YETKİSİ 134

11.1. Şartlarda takdir yetkisi    135

11.2. Hükümde takdir yetkisi   135

 1. KANUNDA UYGULANABİLİR BİR HÜKÜM BULUNMAMASI

HALİNDE ÖRF VE ÂDET HUKUKUNUN UYGULANMASI     135

12.1. Giriş 135

12.2. Boşluk             136

12.3. Boşluk ve hukuk dışı alan              136

12.4. Boşluk ve menfi çözüm (nitelikli susma)      136

12.5. Boşluk ve kanunun yetersizliği       138

12.6. Boşluk türleri   138

12.6.1. Hüküm içi boşluk-kanun boşluğu               138

12.6.1.1. Hüküm içi boşluk     138

12.6.1.2. Kanun boşluğu          139

12.6.1.2.1. Gerçek boşluk        139

12.6.1.2.1.1. Açık boşluk         139

12.6.1.2.1.2. Örtülü boşluk      139

12.6.1.2.2. Gerçek olmayan boşluk         140

 1. KANUN BOŞLUĞUNUN DOLDURULMASI YOLLARI 140

13.1. Örf ve âdet hukukunun uygulanması             140

13.2. Hâkimin hukuk yaratması               141

13.2.1. Genel olarak 141

13.2.2. Hâkimin hukuk yaratmasının şartları          142

13.2.3. Hâkimin hukuk yaratırken izleyeceği yöntem            143

13.2.4. Hâkimin hukuk yaratırken yararlanacağı araçlar        144

13.2.5. Hâkimin yarattığı hukukun uygulanması    144

 1. HÂKİMİN HUKUKU UYGULARKEN BİLİMSEL GÖRÜŞLERDEN

VE MAHKEME KARARLARINDAN YARARLANMASI           145

14.1. Genel Olarak   145

14.2. Bilimsel Görüşler (Öğreti, Doktrin)               146

14.3. Yargı Kararları                147

 1. HAK 148
 2. HAKLARIN ÇEŞİTLERİ 150

16.1. Dayandığı hukuk dalına göre hakların ayırımı:Kamu hukuku hakları-

Özel hukuk hakları          151

16.2. Niteliklerine göre hakların ayırımı: Mutlak Haklar-Nisbî (Kişisel) Haklar  152

16.2.1. Mutlak haklar               152

16.2.1.1. Eşya üzerindeki mutlak haklar 152

16.2.1.1.1. Aynî haklar (maddî eşya üzerinde mutlak haklar)                153

16.2.1.1.1.1. Mülkiyet              155

16.2.1.1.1.2. İrtifak hakkı        155

 1. Kavram 155
 2. Çeşitleri 156
 3. Eşyadan yararlanmanın içeriğine göre 156
 4. Eşyadan yararlanma şekline göre 157
 5. Sahibinin belirlenme şekline göre 158

16.2.1.1.1.3. Rehin hakkı         159

16.2.1.1.1.4. Taşınmaz yükü (gayrimenkul mükellefiyeti)     161

16.2.1.1.2. Fikrî haklar (Maddî olmayan eşya üzerindeki mutlak haklar)             162

16.2.1.2. Kişi üzerindeki mutlak haklar  163

16.2.1.2.1. Kişinin kendi üzerindeki mutlak hakları: Kişilik hakkı        163

16.2.1.2.2. Kişinin başkalarına ilişkin mutlak hakları: Velâyet ve vesayet           164

16.2.2. Nisbî haklar (Kişisel haklar)        165

16.2.2.1. Nisbî hakların çeşitleri              166

16.2.2.1.1. Alacak hakkı          166

16.2.2.1.2. Yenilik doğuran haklar          167

16.2.2.1.3. Borç ilişkisi dışındaki hukukî ilişkilerden doğan nisbî haklar             168

16.2.2.2. Etkisi güçlendirilmiş nisbî (kişisel) haklar              169

16.3. Konularına Göre Haklar: Malvarlığı Hakları-Kişi Varlığı Hakları               172

16.3.1. Malvarlığı hakları        172

16.3.2. Kişi varlığı hakları       173

16.4. Devir Edilebilmelerine Göre Haklar: Devredilebilir Haklar-

Devredilemeyen Haklar  173

16.5. Kullanabilecek Kişilere Göre Haklar: Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar-

Başkasınca Kullanılabilecek Haklar               175

16.6. Hak Sahibinin Belirlenmesi Şekline Göre Haklar: Bağımsız Haklar-

Bağlı Haklar    177

16.6.1. Bağımsız haklar           177

16.6.2. Bağlı haklar  177

16.6.2.1. Eşyaya bağlı haklar   178

16.6.2.2. Alacağa bağlı haklar 179

16.6.2.3. Sözleşmeye bağlı haklar           179

16.6.2.4. Bir topluluğa mensup olmaya bağlı haklar              179

16.7. Sağladıkları Yetkinin İçeriğine Göre Haklar: Yararlanma Hakları-

Düzenleme Hakları         179

16.7.1. Yararlanma hakları      179

16.7.2. Düzenleme hakları       180

16.7.2.1. Genel olarak              180

16.7.2.2. Yenilik doğuran haklar             181

16.7.2.2.1. Kavram   181

16.7.2.2.2. Yenilik doğuran hakların çeşitleri         181

16.7.2.2.2.1. Kurucu yenilik doğuran haklar          182

16.7.2.2.2.2. Değiştirici yenilik doğuran haklar      183

16.7.2.2.2.3. Bozucu yenilik doğuran haklar          184

16.7.2.2.3. Yenilik doğuran hakların kullanılması  185

16.7.2.2.4. Yenilik doğuran hakların ortak özellikleri            186

16.7.2.2.4.1. Yenilik doğuran haklar kullanılmakla sona ererler            186

16.7.2.2.4.2. Yenilik doğuran haklar kullanıldıktan sonra, buna ilişkin

işlem geri alınamaz             186

16.7.2.2.4.3. Yenilik doğuran hakların kullanılması, kural olarak, şarta

bağlanamaz         188

16.7.2.2.4.4. Yenilik doğuran hakların kullanılmasını sınırlayan süreler

hak düşürücü süredir          189

16.7.2.3. Defi hakları               190

 1. HAK SAHİBİ 191
 2. HAKLARIN KAZANILMASI 192

18.1. Hukuki Olay    193

18.2. Hukuki Fiil      194

18.3. Hukuka Uygun Fiiller     195

18.3.1. İrade açıklamaları (irade açığa vurmaları)  195

18.3.1.1. Hukukî işlemler         195

18.3.1.2. Hukukî işlem benzeri fiiller      195

18.3.1.3. Maddî fiiller              196

18.3.2. Bilgi (tasavvur) açıklamaları        197

18.3.3. His açıklamaları            197

18.4. Hukukî İşlem   197

18.4.1. Hukukî işlemin unsurları             198

18.4.1.1. İrade beyanı              199

18.4.1.1.1. İrade beyanının tanımı ve unsurları      199

18.4.1.1.2. İrade beyanının çeşitleri         200

18.4.1.1.2.1. Açık (sarih) irade beyanları-örtülü (zımnî) irade beyanları               200

18.4.1.1.2.2. Yöneltilmesi gerekli irade beyanları-yöneltilmesi gerekli

olmayan irade beyanları     203

18.4.1.1.2.3. Doğrudan irade beyanları-dolaylı irade beyanları             204

18.4.1.2. İrade beyanına hukukun uygun sonuç bağlaması    204

18.4.2. Hukukî işlemlerin çeşitleri           205

18.4.2.1. Gerekli irade beyanı sayısı açısından: Tek (bir) taraflı

hukukî işlem-İki veya çok taraflı hukukî işlemler   205

18.4.2.1.1. Tek (bir) taraflı hukukî işlemler            205

18.4.2.1.2. İki veya çok taraflı hukukî işlemler       206

18.4.2.1.2.1. Sözleşme             206

18.4.2.1.2.1.1. Borç sözleşmeleri             206

18.4.2.1.2.1.2. Medenî Hukukun diğer alanlarına ilişkin sözleşmeler    207

18.4.2.1.2.2. Karar    207

18.4.2.2. Sonuçlarına göre hukuk işlem çeşitleri    208

18.4.2.2.1. Hukukî işlemin sonuçlarını doğurduğu zamana göre: Sağlar arası

hukukî işlemler-Ölüme bağlı hukukî işlemler      208

18.4.2.2.2. Hukukî işlemin sonuçlarını doğurduğu değere göre çeşitleri-Kişi

varlığına ilişkin hukukî işlemler-Malvarlığına ilişkin hukukî

işlemler  208

18.4.2.2.2.1. Kişi varlığına ilişkin hukukî işlemler 208

18.4.2.2.2.2. Malvarlığına ilişkin hukukî işlemler  209

18.4.2.2.2.2.1. Borçlandırıcı işlem          209

18.4.2.2.2.2.2. Tasarruf işlemi 211

18.4.2.2.2.2.3. Kazandırıcı işlem             213

18.4.3. Hukukî işlemin geçerlilik şartları                216

18.4.3.1. Bütün hukukî işlemlerde aranan geçerlilik şartları  216

18.4.3.1.1. Ehliyet    216

18.4.3.1.2. Hukukî işlem emredici hukuk kurallarına, genel ahlâka, kamu

düzenine, kişilik haklarına uygun olmalıdır         217

18.4.3.1.3. Hukukî işlemin konusunun imkânsız olmaması gerekir       218

18.4.3.1.4. Hukukî işlemin unsuru irade beyanı sağlıklı olmalıdır         218

18.4.3.1.5. Hukukî işlem muvazaalı olmalıdır        218

18.4.3.2. Bazı hukukî işlemlerde aranan geçerlilik şartları    219

18.4.3.2.1. Hukukî işlemin geçerlilik şekline uyularak yapılması          219

18.4.3.2.2. Tasarruf işlemlerinde işlemi yapanın tasarruf yetkisinin bulunması    221

18.4.3.2.3. Sebebe bağlı tasarruf işlemlerinde geçerli bir hukukî sebebin varlığı 222

18.4.3.2.4. Tam iki taraflı (karşılıklı) sözleşmelerde aşırı yararlanma

(gabin) bulunmaması            222

18.4.3.2.5. Genel işlem şartları içeren hukukî işlemlerde kanunun öngördüğü

sınırlara uyulması   222

18.4.4. Hukukî işlemin geçersizliği         223

18.4.4.1. Yokluk      223

18.4.4.2. Kesin hükümsüzlük  224

18.4.4.2.1. Kavram   224

18.4.4.2.2. Kesin hükümsüzlük sebepleri               225

18.4.4.2.3. Tahvil     226

18.4.4.3. İptal edilebilirlik        227

18.4.4.4. Noksanlık  229

18.4.4.5. Nisbî geçersizlik (Nisbî etkisizlik)           231

18.4.4.6. Kısmî geçersizlik       231

18.5. Hakların Kazanılmasının Şekilleri  232

18.5.1. Aslen kazanma             232

18.5.2. Devren kazanma           233

18.5.3. Tesisen kazanma          234

 1. HUKUKÎ İLİŞKİLERDE VE HAKLARIN KAZANILMASINDA

İYİNİYETİN ROLÜ             235

19.1. İyiniyet Kavramı             235

19.2. İyiniyetin Rolü                236

19.2.1. Genel olarak 236

19.2.2. Hakların kazanılmasında iyiniyetin rolü     238

19.2.3. İyiniyetin arandığı zaman            240

19.3. İyiniyetin İspatı               241

 1. HAKLARIN KULLANILMASINDA SINIRLAR: DÜRÜSTLÜK

KURALINA UYMA ZORUNLULUĞU VE HAKKIN KÖTÜYE

KULLANILMASI YASAĞI 243

20.1. Genel Olarak   243

20.2. Dürüstlük Kuralı             244

20.2.1. Dürüstlük kuralının anlamı          244

20.2.2. Dürüstlük kuralının uygulama alanı            245

20.2.2.1. Kanun hükümlerinin uygulanmasında dürüstlük kuralının rolü             245

20.2.2.1.1. Kanun hükümlerinin yorumlanmasında                245

20.2.2.1.2. Kanuna karşı hilenin önlenmesinde      246

20.2.2.2. Hukukî işlemlerde, özellikle de sözleşmelerde dürüstlük

kuralının uygulanması             248

20.2.2.2.1. Sözleşme yapma zorunluluğu               248

20.2.2.2.2. Sözleşmenin müzakeresinde özenli ve dürüst davranma

yükümlülüğü          249

20.2.2.2.3. Tek taraflı hukukî işlemlerin yorumlanmasında ve özellikle de

sözleşmenin kurulmasında dürüstlük kuralının rolü             250

20.2.2.2.4. Sözleşmenin yorumlanması ve tamamlanmasında dürüstlük

kuralının rolü         251

20.2.2.2.5. Sözleşmeden doğan borçların belirlenmesinde

dürüstlük kuralının rolü         252

20.2.2.2.6. Sözleşmede değişiklik yapılmasında veya sona

erdirilmesinde dürüstlük kuralının rolü 253

20.3. Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı             256

20.3.1. Hakkın kötüye kullanılması yasağının anlamı            256

20.3.2. Hakkın kötüye kullanılması oluşturabilen durumlar  257

20.3.2.1. Hakkın kullanılmasında menfaatin bulunmaması    258

20.3.2.2. Hakkın kullanılmasındaki menfaatle, başkasının

uğrayacağı zarar arasında aşırı nisbetsizlik bulunması            258

20.3.2.3. Çelişkili davranışta bulunulması (Uyandırılan güvene

aykırı davranışta bulunma)       259

20.3.2.4. Hakkın tanınmasındaki amaca aykırı kullanılması  260

20.3.3. Hakkın kötüye kullanılmasının yaptırımı    261

20.4. Dürüstlük Kuralı Ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının

Uygulanmasının Esasları 261

 1. HAKLARIN KORUNMASI 263

21.1. Talep                263

21.2. Dâva 265

21.2.1. Dâva kavramı ve çeşitleri            265

21.2.2. Dava karşısında davalının durumu             266

21.2.3. İddia ve savunmanın ispatı          268

21.2.3.1. İspat kavramı             268

21.2.3.2. İspat yükü  269

21.2.3.2.1. Genel kural            269

21.2.3.2.2. İstisnalar 269

21.2.3.2.2.1. Hayatın olağan akışına uygun olguların aksini ispat         270

21.2.3.2.2.2. Mâruf ve meşhur vakıaların ispatı     270

21.2.3.2.2.3. İspat yükünü kanunun özel olarak belirlediği hâller          270

21.2.3.2.2.4. Karineye dayanan ispat      271

21.2.3.2.2.5. Resmî sicil ve senetlere dayanan iddiaların ispatı             272

21.2.3.2.2.6. İkrar     274

21.3. Cebrî İcra        274

21.4. Hak Sahibinin Hakkını Kendisinin Koruması               276

 1. HAKLARIN KAYBEDİLMESİ 276

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ        281

MEVZUAT ARAMA CETVELİ               293

YARARLANILAN KAYNAKLAR  301
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER            V

   KISALTMALAR         XVII

   1. HUKUK KAVRAMI 1

   1.1. Toplum Yaşamı, Düzen ve Güven Gereği          1

   1.2. Toplumu Düzenleyen Kuralların Türleri            2

   1.2.1. Ahlâk kuralları  2

   1.2.2. Din kuralları      2

   1.2.3. Görgü (nezaket) kuralları  3

   1.2.4. Örf ve âdet kuralları          3

   1.2.5. Özel olarak hukuk kuralları              3

   1.2.5.1. Genel açıklamalar ve tanım           3

   1.2.5.2. Hukuk kuralları ile diğer toplumu düzenleyen kurallar arasındaki ilişki     4

   1.2.5.3. Yaptırım (müeyyide)     7

   1.2.5.3.1. Genel olarak               7

   1.2.5.3.2. Yaptırımın türleri        7

   1.2.5.3.2.1. Ceza         7

   1.2.5.3.2.2. Tazminat   8

   1.2.5.3.2.3. Geçersizlik (hükümsüzlük)     8

   1.2.5.3.2.4. Cebrî icra 9

   1. HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI 9

   2.1. Pozitif (müsbet, yürürlükteki) hukuk  9

   2.2. Tarihi hukuk        10

   2.3. Yazılı hukuk (mevzuat)       10

   2.4. Yazılı olmayan hukuk (örf ve adet hukuku)       10

   2.5. İdeal hukuk          10

   2.6. Hukuk bilimi        11

   1. HUKUKUN DALLARI VE MEDENÎ HUKUKUN

   BUNLAR İÇİNDEKİ YERİ   11

   3.1. Hukukun Dalları  11

   3.1.1. İç hukuk-uluslararası (milletlerarası) hukuk   11

   3.1.1.1. İç hukuk         11

   3.1.1.2. Uluslararası (milletlerarası) hukuk               11

   3.1.2. Maddî hukuk-usul hukuku (şeklî hukuk-yargılama hukuku)          11

   3.1.2.1. Maddî hukuk  11

   3.1.2.2. Usul hukuku 11

   3.1.3. Kamu hukuku-özel hukuk                11

   3.1.3.1. Genel olarak   11

   3.1.3.2. Kamu hukukunun dalları              13

   3.1.3.2.1. Anayasa hukuku         13

   3.1.3.2.2. İdare hukuku              13

   3.1.3.2.3. Ceza hukuku               13

   3.1.3.2.4. Ceza usul hukuku       14

   3.1.3.2.5. Medenî usul hukuku   14

   3.1.3.2.6. İcra ve İflâs hukuku    14

   3.1.3.2.6.1. İcra hukuku             14

   3.1.3.2.6.2. İflâs hukuku             14

   3.1.3.2.7. Uluslararası (milletlerarası) hukuk            14

   3.1.3.2.8. Malî hukuk 14

   3.1.3.2.9. Genel kamu hukuku   14

   3.1.3.3. Özel hukukun dalları     15

   3.1.3.3.1. Medenî hukuk            15

   3.1.3.3.2. Borçlar hukuku           15

   3.1.3.3.3. Ticaret hukuku           15

   3.1.3.3.4. Devletler özel hukuku (uluslararası özel hukuk–milletlerarası özel

   hukuk)        15

   3.1.3.3.5 Fikrî hukuk  15

   3.1.3.4. Karma nitelikteki hukuk dalları     15

   3.1.3.4.1. İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku       15

   3.1.3.4.2. Toprak hukuku           16

   3.1.3.4.3. Hava hukuku              16

   3.2. Medenî Hukukun Özel Hukuk Kamu Hukuku Ayrımındaki Yeri ve Anlamı   16

   3.2.1. Medenî hukukun yeri       16

   3.2.2. Medenî hukukun anlamı   16

   1. MEDENÎ HUKUKUN DÜZENLENİŞ TARZI VE BU SİSTEMLER

   İÇİNDE TÜRK MEDENÎ HUKUKUNUN YERİ               17

   4.1. Roma/Cermen hukuk sistemi              17

   4.2. Anglo/Sakson hukuk sistemi               18

   4.3. İslam hukuku       19

   4.4. Sosyalist hukuk sistemi       19

   4.5. Türkiye’nin bu sistemler içindeki yeri                20

   1. TÜRK MEDENÎ HUKUKUNUN DA İÇİNDE BULUNDUĞU

   ROMA/CERMEN HUKUK SİSTEMİNDE KANUNLAŞTIRMA

   HAREKETLERİ      20

   5.1. Kanunlaştırma kavramı       20

   5.2. Kanunlaştırma yöntemleri   21

   5.2.1. Kazuistik (meseleci) yöntem            21

   5.2.2. Soyut (mücerret) sistem   21

   5.3. Medenî hukuk alanındaki başlıca kanunlaştırma hareketleri              22

   5.3.1. Prusya Devletleri Genel Land Kanunu (Allegemeines Landrecht für

   die preussichen Staaten)   22

   5.3.2. Fransız Medenî Kanunu (Code Civil Français, Ccfr)     22

   5.3.3. Avusturya Medenî Kanunu (Allegemeines Bürgerliches

   Gesetsbuch, ABGB)         22

   5.3.4. Alman Medenî Kanunu (Bürgerliches Zivilgesetsbuch, BGB)      23

   5.3.5. İsviçre Medenî Kanunu (Schweizerisches Zivilgesetzbuch, ZGB;

   Code Civil Suisse, Ccs)    23

   1. TÜRKİYE’DE KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ, ÖZELLİKLE

   MEDENÎ HUKUKUN VE BORÇLAR HUKUKUNUN GELİŞİMİ 25

   6.1. Cumhuriyetin kurulmasından önceki dönem      25

   6.2. Cumhuriyet dönemi ve Türk Medenî Kanununun oluşumu              26

   6.3. Yeni Türk Medenî Kanununun bütünüyle değerlendirilmesi             28

   6.3.1. Genel olarak      28

   6.3.2. Şekil bakımından              29

   6.3.3. Esas yönünden  30

   1. A) Başlangıç 31
   2. B) Kişiler Hukuku 31

   1) Gerçek Kişiler Bölümü          31

   2) Tüzel Kişiler Bölümü             33

   1. C) Aile Hukuku 34

   1) Evlilik Hukuku Kısmı            34

   1. a) Evlenme Bölümü 34
   2. b) Boşanma Bölümü 36
   3. c) Evliliğin Genel Hükümleri Bölümü 38
   4. d) Eşler Arasındaki Mal Rejimi Bölümü 40

   2) Hısımlık Kısmı       43

   1. a) Soybağının Kurulması Bölümü 44
   2. b) Aile Bölümü 51

   3) Vesayet Kısmı        52

   1. a) Vesayet Düzeni Bölümü 52
   2. b) Vesayetin Yürütülmesi Bölümü 54
   3. c) Vesayetin Sona Ermesi Bölümü 54
   4. D) Miras Hukuku 55

   1) Mirasçılar Kısmı     55

   1. a) Yasal Mirasçılar Bölümü 55
   2. b) Ölüme Bağlı Tasarruflar Bölümü 55

   2) Mirasın Geçmesi Kısmı          59

   1. a) Mirasın Açılması Bölümü 59
   2. b) Mirasın Geçmesinin Sonuçları Bölümü 60
   3. c) Mirasın Paylaşılması Bölümü 61
   4. E) Eşya Hukuku 63

   1) Mülkiyet Kısmı       63

   1. a) Genel Hükümler Bölümü 63
   2. b) Taşınmaz Mülkiyeti Bölümü 65
   3. c) Taşınır Mülkiyeti Bölümü 68

   2) Sınırlı Ayni Haklar Kısmı      68

   1. a) İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü Bölümü 68
   2. b) Taşınmaz Rehni Bölümü 69
   3. c) Taşınır Rehni Bölümü 69

   3) Zilyetlik ve Tapu Sicili Kısmı               70

   1. a) Zilyetlik Bölümü 70
   2. b) Tapu Sicili Bölümü 70

   6.4. Yeni Borçlar Kanununun Oluşumu    71

   6.4.1. Genel olarak değerlendirilmesi         71

   6.4.2. Şekil yönünden 71

   6.4.3. Esas bakımından               71

   1. MEDENÎ KANUN VE BORÇLAR KANUNUNUN BÜTÜNLÜĞÜ 95
   2. HUKUKUN KAYNAKLARI ÖZELLİKLE MEDENÎ KANUNUN

   YÜRÜRLÜK KAYNAKLARI               96

   8.1. Genel olarak         96

   8.1.1. Yaratıcı kaynak 96

   8.1.2. Yürürlük kaynakları          96

   8.1.3. Bilgi kaynakları                96

   8.2. Medenî hukukun yürürlük kaynakları 96

   8.2.1. Asıl yürürlük kaynakları   97

   8.2.1.1. (teknik anlamda) Kanun               97

   8.2.1.1.1. Kanunların hazırlanması             98

   8.2.1.1.2. Kanunların özellikleri 99

   8.2.1.1.2.1. Genellik    99

   8.2.1.1.2.2. Süreklilik  99

   8.2.1.1.3. Kanunların Anayasaya uygunluğu ve bunun denetlenmesi       99

   8.2.1.1.3.1. İptâl davası              100

   8.2.1.1.3.2. Anayasa’ya aykırılık iddiasının def’i olarak ileri sürülmesi  101

   8.2.1.1.3.3. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru               102

   8.2.1.2. Kanun hükmünde kararname        103

   8.2.1.3. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi     104

   8.2.1.4. Tüzük             105

   8.2.1.5. Yönetmelik     105

   8.2.2. Tamamlayıcı hukuk kaynağı: Örf ve âdet hukuku          106

   8.2.2.1. Örf ve âdet hukukunun tanımı       106

   8.2.2.2. Örf ve âdet hukukunun unsurları  107

   8.2.2.2.1. Maddî unsur               107

   8.2.2.2.2. Manevî unsur             107

   8.2.2.2.3. Hukukî unsur              107

   8.2.2.3. Örf ve âdet hukukunun türleri       108

   8.2.2.3.1. Yaygın ve yöresel örf ve âdet hukuku       108

   8.2.2.3.2. Genel örf ve âdet hukuku, özel örf ve âdet hukuku  108

   8.2.2.3.3. Alelade örf ve âdet hukuku,ticarî örf ve âdet hukuku               108

   8.2.2.4. Örf ve âdet hukukunun rolü          108

   8.2.2.4.1. Kanun boşluklarını doldurmak   108

   8.2.2.4.2. Yorum         109

   8.2.2.4.3. Kanuna aykırı örf ve âdet           109

   8.2.3. Sözleşme bir hukuk kaynağı mıdır? 110

   1. ÖZEL OLARAK:MEDENÎ HUKUKUN TEMEL KAYNAKLARI OLAN

   TÜRK MEDENÎ KANUNU VE BORÇLAR KANUNU     111

   9.1. Türk Medenî Kanunu          111

   9.1.1. Başlangıç           111

   9.1.2. Kişiler Hukuku 112

   9.1.3. Aile Hukuku     112

   9.1.4. Miras Hukuku   112

   9.1.5. Eşya Hukuku    112

   9.2. Türk Borçlar Kanunu           113

   9.3. Medenî Kanun’da genel bölüm meselesi:MK 5 113

   9.4. Medenî Kanunun 5. maddesinin uygulama şartları            115

   9.4.1. Bir özel hukuk ilişkisinin varlığı      116

   9.4.2. Özel bir düzenlemenin bulunmaması               116

   9.4.3. Hükmün örneksemeyle uygulanması               116

   1. KANUNLARIN UYGULANMASI 117

   10.1. Genel olarak    117

   10.2. Kanunların yer itibariyle uygulanması           118

   10.3. Kanunların zaman itibariyle uygulanması     118

   10.4. Kanun hükümlerinin sözüyle ve özüyle uygulanması   122

   10.4.1. Genel açıklama             122

   10.4.2. Kanun hükümlerinin sözü itibariyle uygulanması      123

   10.4.2.1. Kanun hükümlerinin düz anlam itibariyle uygulanması          123

   10.4.2.2. Kanun hükümlerinin zıt anlam (mefhumu muhalif)

   itibariyle uygulanması              123

   10.4.2.3. Kanun hükümlerinin atıf yoluyla uygulanması       124

   10.4.3. Kanun hükümlerinin özleri itibariyle uygulanması ve yorum    125

   10.4.3.1. Kanun hükümlerinin özleri itibariyle uygulanmaları               125

   10.4.3.2. Yorum       127

   10.4.3.2.1. Tanım ve genel açıklamalar   127

   10.4.3.2.2. Yorumun türleri     127

   10.4.3.2.3. Yorum metodları    128

   10.4.3.2.3.1. Söze göre (lafzî) yorum metodu         128

   10.4.3.2.3.2.  Sübjektif tarihî yorum metodu          128

   10.4.3.2.3.3. Objektif tarihî yorum metodu            128

   10.4.3.2.3.4. Objektif zamana uygun yorum metodu             129

   10.4.3.2.4. Yorumda yararlanılacak araçlar            129

   10.5. Kanun hükümlerinin niteliklerine göre uygulanması    132

   10.5.1. Genel hükümler-özel hükümler   132

   10.5.2. Emredici hükümler-emredici olmayan hükümler       132

   10.5.2.1. Emredici hükümler   132

   10.5.2.2. Emredici olmayan hukuk kuralları           133

   10.5.2.2.1. Yedek hükümler     133

   10.5.2.2.2. Yorumlayıcı hukuk kuralları 133

   1. KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINDA HÂKİMİN TAKDİR

   YETKİSİ 134

   11.1. Şartlarda takdir yetkisi    135

   11.2. Hükümde takdir yetkisi   135

   1. KANUNDA UYGULANABİLİR BİR HÜKÜM BULUNMAMASI

   HALİNDE ÖRF VE ÂDET HUKUKUNUN UYGULANMASI     135

   12.1. Giriş 135

   12.2. Boşluk             136

   12.3. Boşluk ve hukuk dışı alan              136

   12.4. Boşluk ve menfi çözüm (nitelikli susma)      136

   12.5. Boşluk ve kanunun yetersizliği       138

   12.6. Boşluk türleri   138

   12.6.1. Hüküm içi boşluk-kanun boşluğu               138

   12.6.1.1. Hüküm içi boşluk     138

   12.6.1.2. Kanun boşluğu          139

   12.6.1.2.1. Gerçek boşluk        139

   12.6.1.2.1.1. Açık boşluk         139

   12.6.1.2.1.2. Örtülü boşluk      139

   12.6.1.2.2. Gerçek olmayan boşluk         140

   1. KANUN BOŞLUĞUNUN DOLDURULMASI YOLLARI 140

   13.1. Örf ve âdet hukukunun uygulanması             140

   13.2. Hâkimin hukuk yaratması               141

   13.2.1. Genel olarak 141

   13.2.2. Hâkimin hukuk yaratmasının şartları          142

   13.2.3. Hâkimin hukuk yaratırken izleyeceği yöntem            143

   13.2.4. Hâkimin hukuk yaratırken yararlanacağı araçlar        144

   13.2.5. Hâkimin yarattığı hukukun uygulanması    144

   1. HÂKİMİN HUKUKU UYGULARKEN BİLİMSEL GÖRÜŞLERDEN

   VE MAHKEME KARARLARINDAN YARARLANMASI           145

   14.1. Genel Olarak   145

   14.2. Bilimsel Görüşler (Öğreti, Doktrin)               146

   14.3. Yargı Kararları                147

   1. HAK 148
   2. HAKLARIN ÇEŞİTLERİ 150

   16.1. Dayandığı hukuk dalına göre hakların ayırımı:Kamu hukuku hakları-

   Özel hukuk hakları          151

   16.2. Niteliklerine göre hakların ayırımı: Mutlak Haklar-Nisbî (Kişisel) Haklar  152

   16.2.1. Mutlak haklar               152

   16.2.1.1. Eşya üzerindeki mutlak haklar 152

   16.2.1.1.1. Aynî haklar (maddî eşya üzerinde mutlak haklar)                153

   16.2.1.1.1.1. Mülkiyet              155

   16.2.1.1.1.2. İrtifak hakkı        155

   1. Kavram 155
   2. Çeşitleri 156
   3. Eşyadan yararlanmanın içeriğine göre 156
   4. Eşyadan yararlanma şekline göre 157
   5. Sahibinin belirlenme şekline göre 158

   16.2.1.1.1.3. Rehin hakkı         159

   16.2.1.1.1.4. Taşınmaz yükü (gayrimenkul mükellefiyeti)     161

   16.2.1.1.2. Fikrî haklar (Maddî olmayan eşya üzerindeki mutlak haklar)             162

   16.2.1.2. Kişi üzerindeki mutlak haklar  163

   16.2.1.2.1. Kişinin kendi üzerindeki mutlak hakları: Kişilik hakkı        163

   16.2.1.2.2. Kişinin başkalarına ilişkin mutlak hakları: Velâyet ve vesayet           164

   16.2.2. Nisbî haklar (Kişisel haklar)        165

   16.2.2.1. Nisbî hakların çeşitleri              166

   16.2.2.1.1. Alacak hakkı          166

   16.2.2.1.2. Yenilik doğuran haklar          167

   16.2.2.1.3. Borç ilişkisi dışındaki hukukî ilişkilerden doğan nisbî haklar             168

   16.2.2.2. Etkisi güçlendirilmiş nisbî (kişisel) haklar              169

   16.3. Konularına Göre Haklar: Malvarlığı Hakları-Kişi Varlığı Hakları               172

   16.3.1. Malvarlığı hakları        172

   16.3.2. Kişi varlığı hakları       173

   16.4. Devir Edilebilmelerine Göre Haklar: Devredilebilir Haklar-

   Devredilemeyen Haklar  173

   16.5. Kullanabilecek Kişilere Göre Haklar: Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar-

   Başkasınca Kullanılabilecek Haklar               175

   16.6. Hak Sahibinin Belirlenmesi Şekline Göre Haklar: Bağımsız Haklar-

   Bağlı Haklar    177

   16.6.1. Bağımsız haklar           177

   16.6.2. Bağlı haklar  177

   16.6.2.1. Eşyaya bağlı haklar   178

   16.6.2.2. Alacağa bağlı haklar 179

   16.6.2.3. Sözleşmeye bağlı haklar           179

   16.6.2.4. Bir topluluğa mensup olmaya bağlı haklar              179

   16.7. Sağladıkları Yetkinin İçeriğine Göre Haklar: Yararlanma Hakları-

   Düzenleme Hakları         179

   16.7.1. Yararlanma hakları      179

   16.7.2. Düzenleme hakları       180

   16.7.2.1. Genel olarak              180

   16.7.2.2. Yenilik doğuran haklar             181

   16.7.2.2.1. Kavram   181

   16.7.2.2.2. Yenilik doğuran hakların çeşitleri         181

   16.7.2.2.2.1. Kurucu yenilik doğuran haklar          182

   16.7.2.2.2.2. Değiştirici yenilik doğuran haklar      183

   16.7.2.2.2.3. Bozucu yenilik doğuran haklar          184

   16.7.2.2.3. Yenilik doğuran hakların kullanılması  185

   16.7.2.2.4. Yenilik doğuran hakların ortak özellikleri            186

   16.7.2.2.4.1. Yenilik doğuran haklar kullanılmakla sona ererler            186

   16.7.2.2.4.2. Yenilik doğuran haklar kullanıldıktan sonra, buna ilişkin

   işlem geri alınamaz             186

   16.7.2.2.4.3. Yenilik doğuran hakların kullanılması, kural olarak, şarta

   bağlanamaz         188

   16.7.2.2.4.4. Yenilik doğuran hakların kullanılmasını sınırlayan süreler

   hak düşürücü süredir          189

   16.7.2.3. Defi hakları               190

   1. HAK SAHİBİ 191
   2. HAKLARIN KAZANILMASI 192

   18.1. Hukuki Olay    193

   18.2. Hukuki Fiil      194

   18.3. Hukuka Uygun Fiiller     195

   18.3.1. İrade açıklamaları (irade açığa vurmaları)  195

   18.3.1.1. Hukukî işlemler         195

   18.3.1.2. Hukukî işlem benzeri fiiller      195

   18.3.1.3. Maddî fiiller              196

   18.3.2. Bilgi (tasavvur) açıklamaları        197

   18.3.3. His açıklamaları            197

   18.4. Hukukî İşlem   197

   18.4.1. Hukukî işlemin unsurları             198

   18.4.1.1. İrade beyanı              199

   18.4.1.1.1. İrade beyanının tanımı ve unsurları      199

   18.4.1.1.2. İrade beyanının çeşitleri         200

   18.4.1.1.2.1. Açık (sarih) irade beyanları-örtülü (zımnî) irade beyanları               200

   18.4.1.1.2.2. Yöneltilmesi gerekli irade beyanları-yöneltilmesi gerekli

   olmayan irade beyanları     203

   18.4.1.1.2.3. Doğrudan irade beyanları-dolaylı irade beyanları             204

   18.4.1.2. İrade beyanına hukukun uygun sonuç bağlaması    204

   18.4.2. Hukukî işlemlerin çeşitleri           205

   18.4.2.1. Gerekli irade beyanı sayısı açısından: Tek (bir) taraflı

   hukukî işlem-İki veya çok taraflı hukukî işlemler   205

   18.4.2.1.1. Tek (bir) taraflı hukukî işlemler            205

   18.4.2.1.2. İki veya çok taraflı hukukî işlemler       206

   18.4.2.1.2.1. Sözleşme             206

   18.4.2.1.2.1.1. Borç sözleşmeleri             206

   18.4.2.1.2.1.2. Medenî Hukukun diğer alanlarına ilişkin sözleşmeler    207

   18.4.2.1.2.2. Karar    207

   18.4.2.2. Sonuçlarına göre hukuk işlem çeşitleri    208

   18.4.2.2.1. Hukukî işlemin sonuçlarını doğurduğu zamana göre: Sağlar arası

   hukukî işlemler-Ölüme bağlı hukukî işlemler      208

   18.4.2.2.2. Hukukî işlemin sonuçlarını doğurduğu değere göre çeşitleri-Kişi

   varlığına ilişkin hukukî işlemler-Malvarlığına ilişkin hukukî

   işlemler  208

   18.4.2.2.2.1. Kişi varlığına ilişkin hukukî işlemler 208

   18.4.2.2.2.2. Malvarlığına ilişkin hukukî işlemler  209

   18.4.2.2.2.2.1. Borçlandırıcı işlem          209

   18.4.2.2.2.2.2. Tasarruf işlemi 211

   18.4.2.2.2.2.3. Kazandırıcı işlem             213

   18.4.3. Hukukî işlemin geçerlilik şartları                216

   18.4.3.1. Bütün hukukî işlemlerde aranan geçerlilik şartları  216

   18.4.3.1.1. Ehliyet    216

   18.4.3.1.2. Hukukî işlem emredici hukuk kurallarına, genel ahlâka, kamu

   düzenine, kişilik haklarına uygun olmalıdır         217

   18.4.3.1.3. Hukukî işlemin konusunun imkânsız olmaması gerekir       218

   18.4.3.1.4. Hukukî işlemin unsuru irade beyanı sağlıklı olmalıdır         218

   18.4.3.1.5. Hukukî işlem muvazaalı olmalıdır        218

   18.4.3.2. Bazı hukukî işlemlerde aranan geçerlilik şartları    219

   18.4.3.2.1. Hukukî işlemin geçerlilik şekline uyularak yapılması          219

   18.4.3.2.2. Tasarruf işlemlerinde işlemi yapanın tasarruf yetkisinin bulunması    221

   18.4.3.2.3. Sebebe bağlı tasarruf işlemlerinde geçerli bir hukukî sebebin varlığı 222

   18.4.3.2.4. Tam iki taraflı (karşılıklı) sözleşmelerde aşırı yararlanma

   (gabin) bulunmaması            222

   18.4.3.2.5. Genel işlem şartları içeren hukukî işlemlerde kanunun öngördüğü

   sınırlara uyulması   222

   18.4.4. Hukukî işlemin geçersizliği         223

   18.4.4.1. Yokluk      223

   18.4.4.2. Kesin hükümsüzlük  224

   18.4.4.2.1. Kavram   224

   18.4.4.2.2. Kesin hükümsüzlük sebepleri               225

   18.4.4.2.3. Tahvil     226

   18.4.4.3. İptal edilebilirlik        227

   18.4.4.4. Noksanlık  229

   18.4.4.5. Nisbî geçersizlik (Nisbî etkisizlik)           231

   18.4.4.6. Kısmî geçersizlik       231

   18.5. Hakların Kazanılmasının Şekilleri  232

   18.5.1. Aslen kazanma             232

   18.5.2. Devren kazanma           233

   18.5.3. Tesisen kazanma          234

   1. HUKUKÎ İLİŞKİLERDE VE HAKLARIN KAZANILMASINDA

   İYİNİYETİN ROLÜ             235

   19.1. İyiniyet Kavramı             235

   19.2. İyiniyetin Rolü                236

   19.2.1. Genel olarak 236

   19.2.2. Hakların kazanılmasında iyiniyetin rolü     238

   19.2.3. İyiniyetin arandığı zaman            240

   19.3. İyiniyetin İspatı               241

   1. HAKLARIN KULLANILMASINDA SINIRLAR: DÜRÜSTLÜK

   KURALINA UYMA ZORUNLULUĞU VE HAKKIN KÖTÜYE

   KULLANILMASI YASAĞI 243

   20.1. Genel Olarak   243

   20.2. Dürüstlük Kuralı             244

   20.2.1. Dürüstlük kuralının anlamı          244

   20.2.2. Dürüstlük kuralının uygulama alanı            245

   20.2.2.1. Kanun hükümlerinin uygulanmasında dürüstlük kuralının rolü             245

   20.2.2.1.1. Kanun hükümlerinin yorumlanmasında                245

   20.2.2.1.2. Kanuna karşı hilenin önlenmesinde      246

   20.2.2.2. Hukukî işlemlerde, özellikle de sözleşmelerde dürüstlük

   kuralının uygulanması             248

   20.2.2.2.1. Sözleşme yapma zorunluluğu               248

   20.2.2.2.2. Sözleşmenin müzakeresinde özenli ve dürüst davranma

   yükümlülüğü          249

   20.2.2.2.3. Tek taraflı hukukî işlemlerin yorumlanmasında ve özellikle de

   sözleşmenin kurulmasında dürüstlük kuralının rolü             250

   20.2.2.2.4. Sözleşmenin yorumlanması ve tamamlanmasında dürüstlük

   kuralının rolü         251

   20.2.2.2.5. Sözleşmeden doğan borçların belirlenmesinde

   dürüstlük kuralının rolü         252

   20.2.2.2.6. Sözleşmede değişiklik yapılmasında veya sona

   erdirilmesinde dürüstlük kuralının rolü 253

   20.3. Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı             256

   20.3.1. Hakkın kötüye kullanılması yasağının anlamı            256

   20.3.2. Hakkın kötüye kullanılması oluşturabilen durumlar  257

   20.3.2.1. Hakkın kullanılmasında menfaatin bulunmaması    258

   20.3.2.2. Hakkın kullanılmasındaki menfaatle, başkasının

   uğrayacağı zarar arasında aşırı nisbetsizlik bulunması            258

   20.3.2.3. Çelişkili davranışta bulunulması (Uyandırılan güvene

   aykırı davranışta bulunma)       259

   20.3.2.4. Hakkın tanınmasındaki amaca aykırı kullanılması  260

   20.3.3. Hakkın kötüye kullanılmasının yaptırımı    261

   20.4. Dürüstlük Kuralı Ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının

   Uygulanmasının Esasları 261

   1. HAKLARIN KORUNMASI 263

   21.1. Talep                263

   21.2. Dâva 265

   21.2.1. Dâva kavramı ve çeşitleri            265

   21.2.2. Dava karşısında davalının durumu             266

   21.2.3. İddia ve savunmanın ispatı          268

   21.2.3.1. İspat kavramı             268

   21.2.3.2. İspat yükü  269

   21.2.3.2.1. Genel kural            269

   21.2.3.2.2. İstisnalar 269

   21.2.3.2.2.1. Hayatın olağan akışına uygun olguların aksini ispat         270

   21.2.3.2.2.2. Mâruf ve meşhur vakıaların ispatı     270

   21.2.3.2.2.3. İspat yükünü kanunun özel olarak belirlediği hâller          270

   21.2.3.2.2.4. Karineye dayanan ispat      271

   21.2.3.2.2.5. Resmî sicil ve senetlere dayanan iddiaların ispatı             272

   21.2.3.2.2.6. İkrar     274

   21.3. Cebrî İcra        274

   21.4. Hak Sahibinin Hakkını Kendisinin Koruması               276

   1. HAKLARIN KAYBEDİLMESİ 276

   KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ        281

   MEVZUAT ARAMA CETVELİ               293

   YARARLANILAN KAYNAKLAR  301
   Stok Kodu
   :
   9789753686631
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   324
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   16
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2021
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur 70 gr.
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   72,00   
   72,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat