Sepetim (0) Toplam: 0,00
%10
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat 16. Baskı Pro

Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat 16. Baskı

Liste Fiyatı : 320,00
İndirimli Fiyat : 288,00
Kazancınız : 32,00
Taksitli fiyat : 1 x 288,00
9789753687775
601239
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat 16. Baskı
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat 16. Baskı
288.00

İÇİNDEKİLER 

TÜRK MEDENÎ KANUNU . 1 

Başlangıç 3 

Birinci Kitap 

Kişiler Hukuku 

Birinci Kısım 

Gerçek Kişiler 

Birinci Bölüm 

Kişilik . 9 

İkinci Bölüm 

Kişisel Durum Sicili 21 

İkinci Kısım 

Tüzel Kişiler 

Birinci Bölüm 

Genel Hükümler 26 

İkinci Bölüm 

Dernekler 29 

Üçüncü Bölüm 

Vakıflar . 46vi 

İkinci Kitap 

Aile Hukuku 

Birinci Kısım 

Evlilik Hukuku 

Birinci Bölüm 

Evlenme57 

Birinci Ayırım 

Nişanlılık.57 

İkinci Ayırım 

Evlenme Ehliyeti ve Engelleri 60 

Üçüncü Ayırım 

Evlenme Başvurusu ve Töreni 63 

Dördüncü Ayırım 

Batıl Olan Evlenmeler.68 

İkinci Bölüm 

Boşanma .75 

Üçüncü Bölüm 

Evliliğin Genel Hükümleri .88 

Dördüncü Bölüm 

Eşler Arasındaki Mal Rejimi 96 

Birinci Ayırım 

Genel Hükümler96 

İkinci Ayırım 

Edinilmiş Mallara Katılma 102 

Üçüncü Ayırım 

Mal Ayrılığı 111 

Dördüncü Ayırım 

Paylaşmalı Mal Ayrılığı 112vii 

Beşinci Ayırım 

Mal Ortaklığı 116 

İkinci Kısım 

Hısımlık 

Birinci Bölüm 

Soybağının Kurulması 127 

Birinci Ayırım 

Genel Hükümler127 

İkinci Ayırım 

Kocanın Babalığı 128 

Üçüncü Ayırım 

Tanıma ve Babalık Hükmü .134 

Dördüncü Ayırım 

Evlât Edinme 139 

Beşinci Ayırım 

Soybağının Hükümleri 147 

Altıncı Ayırım 

Velâyet 152 

Yedinci Ayırım 

Çocuk Malları .159 

İkinci Bölüm 

Aile .164 

Birinci Ayırım 

Nafaka Yükümlülüğü164 

İkinci Ayırım 

Ev Düzeni .166 

Üçüncü Ayırım 

Aile Malları.168viii 

Üçüncü Kısım 

Vesayet 

Birinci Bölüm 

Vesayet Düzeni.180 

Birinci Ayırım 

Vesayet Organları .180 

İkinci Ayırım 

Vesayeti Gerektiren Haller183 

Üçüncü Ayırım 

Yetki186 

Dördüncü Ayırım 

Vasinin Atanması 187 

Beşinci Ayırım 

Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık .193 

Altıncı Ayırım 

Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması 196 

İkinci Bölüm 

Vesayetin Yürütülmesi .199 

Birinci Ayırım 

Vasinin Görevleri199 

İkinci Ayırım 

Kayyımın Görevleri 207 

Üçüncü Ayırım 

Vesayet Dairelerinin Görevleri .209 

Dördüncü Ayırım 

Vesayet Organlarının Sorumluluğu.213 

Üçüncü Bölüm 

Vesayetin Sona Ermesi .214ix 

Birinci Ayırım 

Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi .214 

İkinci Ayırım 

Vasilik Görevinin Sona Ermesi 218 

Üçüncü Ayırım 

Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları 221 

Üçüncü Kitap 

Miras Hukuku 

Birinci Kısım 

Mirasçılar 

Birinci Bölüm 

Yasal Mirasçılar .225 

İkinci Bölüm 

Ölüme Bağlı Tasarruflar .229 

Birinci Ayırım 

Tasarruf Ehliyeti .229 

İkinci Ayırım 

Tasarruf Özgürlüğü.230 

Üçüncü Ayırım 

Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri235 

Dördüncü Ayırım 

Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri243 

Beşinci Ayırım 

Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi .253 

Altıncı Ayırım 

Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisi .257x 

Yedinci Ayırım 

Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar .266 

İkinci Kısım 

Mirasın Geçmesi 

Birinci Bölüm 

Mirasın Açılması 268 

İkinci Bölüm 

Mirasın Geçmesinin Sonuçları .275 

Birinci Ayırım 

Koruma Önlemleri 275 

İkinci Ayırım 

Mirasın Kazanılması .283 

Üçüncü Ayırım 

Resmî Defter Tutma293 

Dördüncü Ayırım 

Resmî Tasfiye .299 

Beşinci Ayırım 

Miras Sebebiyle İstihkak Dâvası.302 

Üçüncü Bölüm 

Mirasın Paylaşılması.303 

Birinci Ayırım 

Paylaşımdan Önce Miras Ortaklığı .303 

İkinci Ayırım 

Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı.307 

Üçüncü Ayırım 

Mirasta Denkleştirme 318 

Dördüncü Ayırım 

Paylaşmanın Tamamlanması ve Sonucu .321xi 

Dördüncü Kitap 

Eşya Hukuku 

Birinci Kısım 

Mülkiyet 

Birinci Bölüm 

Genel Hükümler .326 

İkinci Bölüm 

Taşınmaz Mülkiyeti341 

Birinci Ayırım 

Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu, Kazanılması ve 

Kaybı 341 

İkinci Ayırım 

Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamaları .354 

Üçüncü Bölüm 

Taşınır Mülkiyeti 376 

İkinci Kısım 

Sınırlı Aynî Haklar 

Birinci Bölüm 

İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü 385 

Birinci Ayırım 

Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı .385 

İkinci Ayırım 

İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları 391 

Üçüncü Ayırım 

Taşınmaz Yükü .413 

İkinci Bölüm 

Taşınmaz Rehni 419xii 

Birinci Ayırım 

Genel Hükümler419 

İkinci Ayırım 

İpotek 435 

Üçüncü Ayırım 

İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi 443 

Dördüncü Ayırım 

Taşınmaz Rehniyle Güvence Altına Alınan Ödünç 

Senetleri 456 

Üçüncü Bölüm 

Taşınır Rehni 460 

Birinci Ayırım 

Teslime Bağlı Rehin ve Hapis Hakkı460 

İkinci Ayırım 

Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin 467 

Üçüncü Ayırım 

Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlar.471 

Dördüncü Ayırım 

Rehinli Tahvil .474 

Üçüncü Kısım 

Zilyetlik ve Tapu Sicili 

Birinci Bölüm 

Zilyetlik 475 

İkinci Bölüm 

Tapu Sicili 487 

Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli 

Hakkında Kanun 503xiii 

BORÇLAR KANUNU 

Birinci Kısım 

GENEL HÜKÜMLER 

Birinci Bölüm 

Borç İlişkisinin Kaynakları.513 

Birinci Ayırım 

Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri.513 

İkinci Ayırım 

Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri 539 

Üçüncü Ayırım 

Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri 558 

İkinci Bölüm 

Borç İlişkisinin Hükümleri .562 

Birinci Ayırım 

Borçların İfası .562 

İkinci Ayırım 

Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları.576 

Üçüncü Ayırım 

Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi 589 

Üçüncü Bölüm 

Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı .592 

Birinci Ayırım 

Sona Erme Hâlleri.592 

İkinci Ayırım 

Zamanaşımı.599 

Dördüncü Bölüm 

Borç İlişkilerinde Özel Durumlar .608 

Birinci Ayırımxiv 

Teselsül .608 

İkinci Ayırım 

Koşullar.612 

Üçüncü Ayırım 

Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu615 

Beşinci Bölüm 

Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri618 

Birinci Ayırım 

Alacağın Devri 618 

İkinci Ayırım 

Borcun üstlenilmesi 624 

Üçüncü Ayırım 

Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma630 

İkinci Kısım 

ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ 

Birinci Bölüm 

Satış Sözleşmesi .631 

Birinci Ayırım 

Genel Hükümler631 

İkinci Ayırım 

Taşınır Satışı .632 

Üçüncü Ayırım 

Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar .650 

Dördüncü Ayırım 

Bazı Satış Türleri 654 

İkinci Bölüm 

Mal Değişim Sözleşmesi 671 

Üçüncü Bölüm 

Bağışlama Sözleşmesi 672xv 

Dördüncü Bölüm 

Kira Sözleşmesi 679 

Birinci Ayırım 

Genel Hükümler679 

İkinci Ayırım 

Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları 699 

Üçüncü Ayırım 

Ürün Kirası .710 

Beşinci Bölüm 

Ödünç Sözleşmeleri720 

Birinci Ayırım 

Kullanım Ödüncü720 

İkinci Ayırım 

Tüketim Ödüncü .723 

Altıncı Bölüm 

Hizmet Sözleşmeleri.726 

Birinci Ayırım 

Genel Hizmet Sözleşmesi .726 

İkinci Ayırım 

Pazarlamacılık Sözleşmesi 753 

Üçüncü Ayırım 

Evde Hizmet Sözleşmesi.758 

Yedinci Bölüm 

Eser Sözleşmesi 761 

Sekizinci Bölüm 

Yayım Sözleşmesi 771 

Dokuzuncu Bölüm 

Vekâlet İlişkileri .779 

Birinci Ayırım 

Vekâlet Sözleşmesi .779xvi 

İkinci Ayırım 

Kredi Mektubu ve Kredi Emri 788 

Üçüncü Ayırım 

Simsarlık Sözleşmesi 790 

Onuncu Bölüm 

Vekâletsiz İşgörme .793 

Onbirinci Bölüm 

Komisyon Sözleşmesi.795 

Onikinci Bölüm 

Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir 

Yardımcıları803 

Onüçüncü Bölüm 

Havale.809 

Ondördüncü Bölüm 

Saklama Sözleşmeleri .812 

Onbeşinci Bölüm 

Kefalet Sözleşmesi .822 

Onaltıncı Bölüm 

Kumar ve Bahis 838 

Onyedinci Bölüm 

Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma 

Sözleşmeleri .840 

Birinci Ayırım 

Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi .840 

İkinci Ayırım 

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi .842 

Onsekizinci Bölüm 

Adi Ortaklık Sözleşmesi .848xvii 

Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli 

Hakkında Kanun 863 

KADASTRO KANUNU 

Birinci Bölüm 

Genel İlke .869 

İkinci Bölüm 

Kadastro Çalışmaları 869 

Üçüncü Bölüm 

Sınırlandırma ve Tespit İşleri .875 

Dördüncü Bölüm 

Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar 879 

Beşinci Bölüm 

Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi 887 

Altıncı Bölüm 

Mali Hükümler .895 

Yedinci Bölüm 

Çeşitli Hükümler 897 

Sekizinci Bölüm 

Ceza Hükümleri899 

Dokuzuncu Bölüm 

İntikal ve Son Hükümler 900 

Onuncu Bölüm 

Geçici Hükümler 906 

KAT MÜLKİYETİ KANUNU 

Birinci Bölüm 

Genel Hükümler .913xviii 

İkinci Bölüm 

Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması 918 

Üçüncü Bölüm 

Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları.923 

Dördüncü Bölüm 

Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları925 

Beşinci Bölüm 

Anagayrimenkulün Yönetimi .932 

Altıncı Bölüm 

Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi .946 

Yedinci Bölüm 

Son Hükümler.950 

Sekizinci Bölüm 

Devre Mülk Hakkı 954 

Dokuzuncu Bölüm 

Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler .956 

TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ 

Birinci Bölüm 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar .967 

İkinci Bölüm 

Genel Hükümler .968 

Üçüncü Bölüm 

Tapu Sicilinin Elektronik Ortamda Tutulması970 

Dördüncü Bölüm 

İstem ve İşlemin Sonuçlandırılması972xix 

Beşinci Bölüm 

Mülkiyet Hakkı ve Sınırlı Aynî Hakların Tescili .980 

Altıncı Bölüm 

İpotekli Borç Senedi, İrat Senedi ve Taşınmaz Karşılık 

Gösterilerek Çıkarılan Senetler 985 

Yedinci Bölüm 

Şerhler ve Beyanlar 990 

Sekizinci Bölüm 

Taşınmazların Bölünmesi, Birleştirilmesi, Taksimi ve 

Kayıtların Taşınması 993 

Dokuzuncu Bölüm 

Terkin, Değişiklikler ve Düzeltmeler .998 

Onuncu Bölüm 

Yardımcı Siciller, Sicillerin Arşivlenmesi ve Çeşitli 

Hükümler 1003 

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN 

KANUN . 1007

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER 

   TÜRK MEDENÎ KANUNU . 1 

   Başlangıç 3 

   Birinci Kitap 

   Kişiler Hukuku 

   Birinci Kısım 

   Gerçek Kişiler 

   Birinci Bölüm 

   Kişilik . 9 

   İkinci Bölüm 

   Kişisel Durum Sicili 21 

   İkinci Kısım 

   Tüzel Kişiler 

   Birinci Bölüm 

   Genel Hükümler 26 

   İkinci Bölüm 

   Dernekler 29 

   Üçüncü Bölüm 

   Vakıflar . 46vi 

   İkinci Kitap 

   Aile Hukuku 

   Birinci Kısım 

   Evlilik Hukuku 

   Birinci Bölüm 

   Evlenme57 

   Birinci Ayırım 

   Nişanlılık.57 

   İkinci Ayırım 

   Evlenme Ehliyeti ve Engelleri 60 

   Üçüncü Ayırım 

   Evlenme Başvurusu ve Töreni 63 

   Dördüncü Ayırım 

   Batıl Olan Evlenmeler.68 

   İkinci Bölüm 

   Boşanma .75 

   Üçüncü Bölüm 

   Evliliğin Genel Hükümleri .88 

   Dördüncü Bölüm 

   Eşler Arasındaki Mal Rejimi 96 

   Birinci Ayırım 

   Genel Hükümler96 

   İkinci Ayırım 

   Edinilmiş Mallara Katılma 102 

   Üçüncü Ayırım 

   Mal Ayrılığı 111 

   Dördüncü Ayırım 

   Paylaşmalı Mal Ayrılığı 112vii 

   Beşinci Ayırım 

   Mal Ortaklığı 116 

   İkinci Kısım 

   Hısımlık 

   Birinci Bölüm 

   Soybağının Kurulması 127 

   Birinci Ayırım 

   Genel Hükümler127 

   İkinci Ayırım 

   Kocanın Babalığı 128 

   Üçüncü Ayırım 

   Tanıma ve Babalık Hükmü .134 

   Dördüncü Ayırım 

   Evlât Edinme 139 

   Beşinci Ayırım 

   Soybağının Hükümleri 147 

   Altıncı Ayırım 

   Velâyet 152 

   Yedinci Ayırım 

   Çocuk Malları .159 

   İkinci Bölüm 

   Aile .164 

   Birinci Ayırım 

   Nafaka Yükümlülüğü164 

   İkinci Ayırım 

   Ev Düzeni .166 

   Üçüncü Ayırım 

   Aile Malları.168viii 

   Üçüncü Kısım 

   Vesayet 

   Birinci Bölüm 

   Vesayet Düzeni.180 

   Birinci Ayırım 

   Vesayet Organları .180 

   İkinci Ayırım 

   Vesayeti Gerektiren Haller183 

   Üçüncü Ayırım 

   Yetki186 

   Dördüncü Ayırım 

   Vasinin Atanması 187 

   Beşinci Ayırım 

   Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık .193 

   Altıncı Ayırım 

   Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması 196 

   İkinci Bölüm 

   Vesayetin Yürütülmesi .199 

   Birinci Ayırım 

   Vasinin Görevleri199 

   İkinci Ayırım 

   Kayyımın Görevleri 207 

   Üçüncü Ayırım 

   Vesayet Dairelerinin Görevleri .209 

   Dördüncü Ayırım 

   Vesayet Organlarının Sorumluluğu.213 

   Üçüncü Bölüm 

   Vesayetin Sona Ermesi .214ix 

   Birinci Ayırım 

   Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi .214 

   İkinci Ayırım 

   Vasilik Görevinin Sona Ermesi 218 

   Üçüncü Ayırım 

   Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları 221 

   Üçüncü Kitap 

   Miras Hukuku 

   Birinci Kısım 

   Mirasçılar 

   Birinci Bölüm 

   Yasal Mirasçılar .225 

   İkinci Bölüm 

   Ölüme Bağlı Tasarruflar .229 

   Birinci Ayırım 

   Tasarruf Ehliyeti .229 

   İkinci Ayırım 

   Tasarruf Özgürlüğü.230 

   Üçüncü Ayırım 

   Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri235 

   Dördüncü Ayırım 

   Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri243 

   Beşinci Ayırım 

   Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi .253 

   Altıncı Ayırım 

   Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisi .257x 

   Yedinci Ayırım 

   Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar .266 

   İkinci Kısım 

   Mirasın Geçmesi 

   Birinci Bölüm 

   Mirasın Açılması 268 

   İkinci Bölüm 

   Mirasın Geçmesinin Sonuçları .275 

   Birinci Ayırım 

   Koruma Önlemleri 275 

   İkinci Ayırım 

   Mirasın Kazanılması .283 

   Üçüncü Ayırım 

   Resmî Defter Tutma293 

   Dördüncü Ayırım 

   Resmî Tasfiye .299 

   Beşinci Ayırım 

   Miras Sebebiyle İstihkak Dâvası.302 

   Üçüncü Bölüm 

   Mirasın Paylaşılması.303 

   Birinci Ayırım 

   Paylaşımdan Önce Miras Ortaklığı .303 

   İkinci Ayırım 

   Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı.307 

   Üçüncü Ayırım 

   Mirasta Denkleştirme 318 

   Dördüncü Ayırım 

   Paylaşmanın Tamamlanması ve Sonucu .321xi 

   Dördüncü Kitap 

   Eşya Hukuku 

   Birinci Kısım 

   Mülkiyet 

   Birinci Bölüm 

   Genel Hükümler .326 

   İkinci Bölüm 

   Taşınmaz Mülkiyeti341 

   Birinci Ayırım 

   Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu, Kazanılması ve 

   Kaybı 341 

   İkinci Ayırım 

   Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamaları .354 

   Üçüncü Bölüm 

   Taşınır Mülkiyeti 376 

   İkinci Kısım 

   Sınırlı Aynî Haklar 

   Birinci Bölüm 

   İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü 385 

   Birinci Ayırım 

   Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı .385 

   İkinci Ayırım 

   İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları 391 

   Üçüncü Ayırım 

   Taşınmaz Yükü .413 

   İkinci Bölüm 

   Taşınmaz Rehni 419xii 

   Birinci Ayırım 

   Genel Hükümler419 

   İkinci Ayırım 

   İpotek 435 

   Üçüncü Ayırım 

   İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi 443 

   Dördüncü Ayırım 

   Taşınmaz Rehniyle Güvence Altına Alınan Ödünç 

   Senetleri 456 

   Üçüncü Bölüm 

   Taşınır Rehni 460 

   Birinci Ayırım 

   Teslime Bağlı Rehin ve Hapis Hakkı460 

   İkinci Ayırım 

   Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin 467 

   Üçüncü Ayırım 

   Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlar.471 

   Dördüncü Ayırım 

   Rehinli Tahvil .474 

   Üçüncü Kısım 

   Zilyetlik ve Tapu Sicili 

   Birinci Bölüm 

   Zilyetlik 475 

   İkinci Bölüm 

   Tapu Sicili 487 

   Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli 

   Hakkında Kanun 503xiii 

   BORÇLAR KANUNU 

   Birinci Kısım 

   GENEL HÜKÜMLER 

   Birinci Bölüm 

   Borç İlişkisinin Kaynakları.513 

   Birinci Ayırım 

   Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri.513 

   İkinci Ayırım 

   Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri 539 

   Üçüncü Ayırım 

   Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri 558 

   İkinci Bölüm 

   Borç İlişkisinin Hükümleri .562 

   Birinci Ayırım 

   Borçların İfası .562 

   İkinci Ayırım 

   Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları.576 

   Üçüncü Ayırım 

   Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi 589 

   Üçüncü Bölüm 

   Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı .592 

   Birinci Ayırım 

   Sona Erme Hâlleri.592 

   İkinci Ayırım 

   Zamanaşımı.599 

   Dördüncü Bölüm 

   Borç İlişkilerinde Özel Durumlar .608 

   Birinci Ayırımxiv 

   Teselsül .608 

   İkinci Ayırım 

   Koşullar.612 

   Üçüncü Ayırım 

   Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu615 

   Beşinci Bölüm 

   Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri618 

   Birinci Ayırım 

   Alacağın Devri 618 

   İkinci Ayırım 

   Borcun üstlenilmesi 624 

   Üçüncü Ayırım 

   Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma630 

   İkinci Kısım 

   ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ 

   Birinci Bölüm 

   Satış Sözleşmesi .631 

   Birinci Ayırım 

   Genel Hükümler631 

   İkinci Ayırım 

   Taşınır Satışı .632 

   Üçüncü Ayırım 

   Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar .650 

   Dördüncü Ayırım 

   Bazı Satış Türleri 654 

   İkinci Bölüm 

   Mal Değişim Sözleşmesi 671 

   Üçüncü Bölüm 

   Bağışlama Sözleşmesi 672xv 

   Dördüncü Bölüm 

   Kira Sözleşmesi 679 

   Birinci Ayırım 

   Genel Hükümler679 

   İkinci Ayırım 

   Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları 699 

   Üçüncü Ayırım 

   Ürün Kirası .710 

   Beşinci Bölüm 

   Ödünç Sözleşmeleri720 

   Birinci Ayırım 

   Kullanım Ödüncü720 

   İkinci Ayırım 

   Tüketim Ödüncü .723 

   Altıncı Bölüm 

   Hizmet Sözleşmeleri.726 

   Birinci Ayırım 

   Genel Hizmet Sözleşmesi .726 

   İkinci Ayırım 

   Pazarlamacılık Sözleşmesi 753 

   Üçüncü Ayırım 

   Evde Hizmet Sözleşmesi.758 

   Yedinci Bölüm 

   Eser Sözleşmesi 761 

   Sekizinci Bölüm 

   Yayım Sözleşmesi 771 

   Dokuzuncu Bölüm 

   Vekâlet İlişkileri .779 

   Birinci Ayırım 

   Vekâlet Sözleşmesi .779xvi 

   İkinci Ayırım 

   Kredi Mektubu ve Kredi Emri 788 

   Üçüncü Ayırım 

   Simsarlık Sözleşmesi 790 

   Onuncu Bölüm 

   Vekâletsiz İşgörme .793 

   Onbirinci Bölüm 

   Komisyon Sözleşmesi.795 

   Onikinci Bölüm 

   Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir 

   Yardımcıları803 

   Onüçüncü Bölüm 

   Havale.809 

   Ondördüncü Bölüm 

   Saklama Sözleşmeleri .812 

   Onbeşinci Bölüm 

   Kefalet Sözleşmesi .822 

   Onaltıncı Bölüm 

   Kumar ve Bahis 838 

   Onyedinci Bölüm 

   Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma 

   Sözleşmeleri .840 

   Birinci Ayırım 

   Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi .840 

   İkinci Ayırım 

   Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi .842 

   Onsekizinci Bölüm 

   Adi Ortaklık Sözleşmesi .848xvii 

   Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli 

   Hakkında Kanun 863 

   KADASTRO KANUNU 

   Birinci Bölüm 

   Genel İlke .869 

   İkinci Bölüm 

   Kadastro Çalışmaları 869 

   Üçüncü Bölüm 

   Sınırlandırma ve Tespit İşleri .875 

   Dördüncü Bölüm 

   Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar 879 

   Beşinci Bölüm 

   Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi 887 

   Altıncı Bölüm 

   Mali Hükümler .895 

   Yedinci Bölüm 

   Çeşitli Hükümler 897 

   Sekizinci Bölüm 

   Ceza Hükümleri899 

   Dokuzuncu Bölüm 

   İntikal ve Son Hükümler 900 

   Onuncu Bölüm 

   Geçici Hükümler 906 

   KAT MÜLKİYETİ KANUNU 

   Birinci Bölüm 

   Genel Hükümler .913xviii 

   İkinci Bölüm 

   Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması 918 

   Üçüncü Bölüm 

   Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları.923 

   Dördüncü Bölüm 

   Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları925 

   Beşinci Bölüm 

   Anagayrimenkulün Yönetimi .932 

   Altıncı Bölüm 

   Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi .946 

   Yedinci Bölüm 

   Son Hükümler.950 

   Sekizinci Bölüm 

   Devre Mülk Hakkı 954 

   Dokuzuncu Bölüm 

   Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler .956 

   TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ 

   Birinci Bölüm 

   Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar .967 

   İkinci Bölüm 

   Genel Hükümler .968 

   Üçüncü Bölüm 

   Tapu Sicilinin Elektronik Ortamda Tutulması970 

   Dördüncü Bölüm 

   İstem ve İşlemin Sonuçlandırılması972xix 

   Beşinci Bölüm 

   Mülkiyet Hakkı ve Sınırlı Aynî Hakların Tescili .980 

   Altıncı Bölüm 

   İpotekli Borç Senedi, İrat Senedi ve Taşınmaz Karşılık 

   Gösterilerek Çıkarılan Senetler 985 

   Yedinci Bölüm 

   Şerhler ve Beyanlar 990 

   Sekizinci Bölüm 

   Taşınmazların Bölünmesi, Birleştirilmesi, Taksimi ve 

   Kayıtların Taşınması 993 

   Dokuzuncu Bölüm 

   Terkin, Değişiklikler ve Düzeltmeler .998 

   Onuncu Bölüm 

   Yardımcı Siciller, Sicillerin Arşivlenmesi ve Çeşitli 

   Hükümler 1003 

   KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN 

   KANUN . 1007

   Stok Kodu
   :
   9789753687775
   Boyut
   :
   12X16.5
   Sayfa Sayısı
   :
   1070
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   16
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2022
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   Holmen 60 gr.
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   288,00   
   288,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat