Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Türk Borçlar Kanunu Şerhi Özel Borç İlişkileri Cilt: 1 Satış Sözleşmes

Türk Borçlar Kanunu Şerhi Özel Borç İlişkileri Cilt: 1 Satış Sözleşmesi (Md. 207–216, 245)

Liste Fiyatı : 37,00
İndirimli Fiyat : 35,15
%5 İndirimli
Stokta var
9789750267741
363645
Türk Borçlar Kanunu Şerhi Özel Borç İlişkileri Cilt: 1 Satış Sözleşmesi (Md. 207–216, 245)
Türk Borçlar Kanunu Şerhi Özel Borç İlişkileri Cilt: 1 Satış Sözleşmesi (Md. 207–216, 245)
Seçkin Yayıncılık
35.15
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Beşinci Basıya Önsöz  5
Birinci Basıya Önsöz  7
Kısaltmalar  15
TÜRK BORÇLAR KANUNU
İkinci Kısım
Özel Borç İlişkileri
GİRİŞ  21
I. Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü  21
II. Türk Borçlar Kanunu’nun Uygulama Alanı  22
III. Türk Borçlar Kanunu’nun İkinci Kısmının Konusu  22
IV. İkinci Kısımdaki Özel Hükümlerin Uygulama Alanı  23
V. İsimsiz Sözleşmeler  24
VI. Genel Kaynakça  28
Birinci Bölüm
Satış Sözleşmesi
Birinci Ayrım
Genel Hükümler
Madde 207 – Tanım ve Hükümleri  47
I. Genel Olarak  48
II. Satış Sözleşmesinin Ayırıcı Özellikleri ve Benzer Sözleşmelerden Farkı  51
III. Konusu  53
IV. Bedel  60
V. Şekil  66
VI. Satıcının Borçları  68
A. Asli Borçları  68
B. Yan Borçları  70
1. Yan Edim Borçları  70
2. Edimden Bağımsız Yan Borçları (Koruma Yükümlülükleri)  71
VII. Alıcının Borçları  71
A. Asli Borçları  71
B. Yan Borçları  72
VIII. İfada Sıra  72
Madde 208 – Yarar ve Hasar  77
I. Hasar  79
A. Kavram  79
1. Şeye Gelen Hasar  79
2. Edim – Karşı Edim Hasarı  80
a. Genel Olarak  80
b. Edim Hasarı  82
c. Karşı Edim Hasarı  87
B. Karşı Edim Hasarının Alıcıya Geçmesi  89
1. Taşınır Satışında  89
a. Kural  89
b. Ayrık Haller  92
aa. Kanundan Doğanlar  92
aaa. Alıcının Temerrüdünde  93
bbb. Gönderilecek Borçlarda  94
bb. Durumun Gereğinden Doğanlar  95
cc. Sözleşmede Öngörülen Özel Koşullardan Doğanlar  96
2. Taşınmaz Satışında  96
3. Hak Satışında  97
4. Kısmi veya Geçici İmkânsızlıkta  98
II. Yarar  99
A. Kavram  99
B. Alıcıya Geçmesi  99
III. Hükmün Uygulama Alanı  101
İkinci Ayırım
Taşınır Satışı
Madde 210 – Satıcının Borçları  111
I. Genel Olarak  111
II. Zilyetliğin Devri Borcu  112
III. Mülkiyetin Devri Borcu  113
Madde 211 – Devir ve Taşıma Giderleri  115
I. Genel Olarak  116
II. Satıcıya Ait Olan Devir Giderleri  117
III. Alıcıya Ait Olan Devralma Giderleri  119
IV. Ortak Giderler  120
Madde 212 – Satıcının Temerrüdü  123
I. Kural  124
II. Belirli Vadeli Ticari Satışlarda Ayrık Durum  126
A. Uygulanma Şartları  126
1. Genel Olarak  126
2. Ticari Satış  126
3. Belirli Vade  128
B. Karineler  128
1. Alıcının İfa Yerine Tazminat Talebini Seçtiği Karinesi  128
2. Kesin Vade Karinesi  129
C. Alıcının Aynen İfa Talebi  130
D. Alıcının Sözleşmeden Dönme Hakkı  132
III. Kısmi Temerrüt  134
Madde 213 – Giderim Borcu ve Kapsamı  137
I. Genel Olarak  138
II. Zararın Genel Hükümlere Göre Hesaplanması  141
III. Somut Yöntem  144
IV. Soyut Yöntem  146
V. Alıcının Tercih Hakkı  149
Madde 214 – Zapttan Sorumluluk / Konusu  151
I. Sorumluluğun Niteliği  152
II. Uygulama Alanı  154
III. Zapttan Sorumluluğun Uygulama Alanını Sınırlayan Eşya Hukuku Kuralları  156
IV. Diğer Hukuki İmkânlardan Farkı  160
A. Konuda İmkânsızlık ve Hukuka Aykırılıktan Farkı  160
B. Hukuki Ayıptan Farkı  163
C. Temerrüt ve İfa İmkânsızlığından Farkı  164
D. İrade Bozukluklarından Farkı  165
V. Şartları  166
A. Geçerli Bir Satış Sözleşmesinin Bulunması  166
B. Zapt Sebebinin Satış Sözleşmesinin Kurulduğu Anda Mevcut Olması  167
C. Alıcının Zapt Sebebini Bilmiyor Olması  168
D. Satılanın Alıcıya Teslim Edilmiş Olması  172
E. Satılanın Üstün Hak Sahibi Üçüncü Kişi Tarafından Alıcının Elinden Alınmış Olması  172
VI. Anlaşma ile Kaldırılması  177
Madde 215 – Yargılama Usulü / Davanın Bildirimi  179
I. Genel Olarak  181
II. Alıcının Kendisine Açılan Davayı Bildirim (İhbar) Külfeti  183
A. Genel Olarak  183
B. Bildirimin Yapılması  184
C. Bildirimin Sonuçları  186
1. Genel Olarak  186
2. Satıcının Davaya Katılması  187
a. Genel Olarak  187
b. Sonuçları  188
aa. Kararın Bağlayıcılığı Bakımından  188
bb. Davaya Katılmadan Doğan Giderler Bakımından  188
3. Satıcının İhbara Rağmen Davaya Katılmamasının Sonuçları  189
D. Alıcının Bildirim Külfetini Yerine Getirmemesinin Sonuçları  189
Madde 216 – Mahkeme Kararı Olmaksızın Satılanı Verme  193
I. Genel Olarak  194
II. Alıcının Satılanı Mahkeme Kararı Olmaksızın Üçüncü Kişiye Vermesine Rağmen Satıcının Zapttan Sorumluluğu  195
A. Alıcının (İhtarda Bulunarak ve) Dürüstlük Kuralına Uygun Olarak Üçüncü Kişinin Hakkını Tanıması ve Satılanı Vermesi Halinde  195
B. Alıcının İhtarda Bulunarak Tahkim Yoluna Başvurması ve Tahkim Kararı Uyarınca Satılanı Üçüncü Kişiye Vermesi Halinde  198
C. Diğer Hallerde  199
Üçüncü Ayırım
Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar
Madde 245 – Yarar ve Hasar  205
I. Genel Olarak  206
II. Tescil İle Teslimin Aynı Anda Gerçekleştiği Hallerde  206
III. Tescil ve Teslimin Farklı Zamanlarda Gerçekleştiği Hallerde  207
A. Teslimin Tescilden Sonra Gerçekleşmesi  207
1. Vade Kararlaştırılmadığı Halde Teslim Tescilden Sonra Gerçekleşmişse  207
2. Teslimin Tescilden Sonra Yapılacağı Kararlaştırılmışsa (f.1, c.1)  208
a. Genel Olarak  208
b. Anlaşmanın Şekli (f.2)  209
c. Teslim, Anlaşmaya Rağmen, Kararlaştırılan Vadeden Önce Gerçekleşmişse  210
d. Teslim, Anlaşmaya Rağmen, Kararlaştırılan Vadede Gerçekleşmemişse  210
aa. Satıcının Temerrüdünde  210
bb. Alıcının Temerrüdünde (f.1, c.2)  210
B. Teslimin Tescilden Önce Gerçekleşmesi  210
1. Teslimin Açıklayıcı Tescilden Önce Gerçekleşmesinde  210
2. Teslimin Kurucu Tescilden Önce Gerçekleşmesinde  211
 
 

 

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   İçindekiler
   Beşinci Basıya Önsöz  5
   Birinci Basıya Önsöz  7
   Kısaltmalar  15
   TÜRK BORÇLAR KANUNU
   İkinci Kısım
   Özel Borç İlişkileri
   GİRİŞ  21
   I. Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü  21
   II. Türk Borçlar Kanunu’nun Uygulama Alanı  22
   III. Türk Borçlar Kanunu’nun İkinci Kısmının Konusu  22
   IV. İkinci Kısımdaki Özel Hükümlerin Uygulama Alanı  23
   V. İsimsiz Sözleşmeler  24
   VI. Genel Kaynakça  28
   Birinci Bölüm
   Satış Sözleşmesi
   Birinci Ayrım
   Genel Hükümler
   Madde 207 – Tanım ve Hükümleri  47
   I. Genel Olarak  48
   II. Satış Sözleşmesinin Ayırıcı Özellikleri ve Benzer Sözleşmelerden Farkı  51
   III. Konusu  53
   IV. Bedel  60
   V. Şekil  66
   VI. Satıcının Borçları  68
   A. Asli Borçları  68
   B. Yan Borçları  70
   1. Yan Edim Borçları  70
   2. Edimden Bağımsız Yan Borçları (Koruma Yükümlülükleri)  71
   VII. Alıcının Borçları  71
   A. Asli Borçları  71
   B. Yan Borçları  72
   VIII. İfada Sıra  72
   Madde 208 – Yarar ve Hasar  77
   I. Hasar  79
   A. Kavram  79
   1. Şeye Gelen Hasar  79
   2. Edim – Karşı Edim Hasarı  80
   a. Genel Olarak  80
   b. Edim Hasarı  82
   c. Karşı Edim Hasarı  87
   B. Karşı Edim Hasarının Alıcıya Geçmesi  89
   1. Taşınır Satışında  89
   a. Kural  89
   b. Ayrık Haller  92
   aa. Kanundan Doğanlar  92
   aaa. Alıcının Temerrüdünde  93
   bbb. Gönderilecek Borçlarda  94
   bb. Durumun Gereğinden Doğanlar  95
   cc. Sözleşmede Öngörülen Özel Koşullardan Doğanlar  96
   2. Taşınmaz Satışında  96
   3. Hak Satışında  97
   4. Kısmi veya Geçici İmkânsızlıkta  98
   II. Yarar  99
   A. Kavram  99
   B. Alıcıya Geçmesi  99
   III. Hükmün Uygulama Alanı  101
   İkinci Ayırım
   Taşınır Satışı
   Madde 210 – Satıcının Borçları  111
   I. Genel Olarak  111
   II. Zilyetliğin Devri Borcu  112
   III. Mülkiyetin Devri Borcu  113
   Madde 211 – Devir ve Taşıma Giderleri  115
   I. Genel Olarak  116
   II. Satıcıya Ait Olan Devir Giderleri  117
   III. Alıcıya Ait Olan Devralma Giderleri  119
   IV. Ortak Giderler  120
   Madde 212 – Satıcının Temerrüdü  123
   I. Kural  124
   II. Belirli Vadeli Ticari Satışlarda Ayrık Durum  126
   A. Uygulanma Şartları  126
   1. Genel Olarak  126
   2. Ticari Satış  126
   3. Belirli Vade  128
   B. Karineler  128
   1. Alıcının İfa Yerine Tazminat Talebini Seçtiği Karinesi  128
   2. Kesin Vade Karinesi  129
   C. Alıcının Aynen İfa Talebi  130
   D. Alıcının Sözleşmeden Dönme Hakkı  132
   III. Kısmi Temerrüt  134
   Madde 213 – Giderim Borcu ve Kapsamı  137
   I. Genel Olarak  138
   II. Zararın Genel Hükümlere Göre Hesaplanması  141
   III. Somut Yöntem  144
   IV. Soyut Yöntem  146
   V. Alıcının Tercih Hakkı  149
   Madde 214 – Zapttan Sorumluluk / Konusu  151
   I. Sorumluluğun Niteliği  152
   II. Uygulama Alanı  154
   III. Zapttan Sorumluluğun Uygulama Alanını Sınırlayan Eşya Hukuku Kuralları  156
   IV. Diğer Hukuki İmkânlardan Farkı  160
   A. Konuda İmkânsızlık ve Hukuka Aykırılıktan Farkı  160
   B. Hukuki Ayıptan Farkı  163
   C. Temerrüt ve İfa İmkânsızlığından Farkı  164
   D. İrade Bozukluklarından Farkı  165
   V. Şartları  166
   A. Geçerli Bir Satış Sözleşmesinin Bulunması  166
   B. Zapt Sebebinin Satış Sözleşmesinin Kurulduğu Anda Mevcut Olması  167
   C. Alıcının Zapt Sebebini Bilmiyor Olması  168
   D. Satılanın Alıcıya Teslim Edilmiş Olması  172
   E. Satılanın Üstün Hak Sahibi Üçüncü Kişi Tarafından Alıcının Elinden Alınmış Olması  172
   VI. Anlaşma ile Kaldırılması  177
   Madde 215 – Yargılama Usulü / Davanın Bildirimi  179
   I. Genel Olarak  181
   II. Alıcının Kendisine Açılan Davayı Bildirim (İhbar) Külfeti  183
   A. Genel Olarak  183
   B. Bildirimin Yapılması  184
   C. Bildirimin Sonuçları  186
   1. Genel Olarak  186
   2. Satıcının Davaya Katılması  187
   a. Genel Olarak  187
   b. Sonuçları  188
   aa. Kararın Bağlayıcılığı Bakımından  188
   bb. Davaya Katılmadan Doğan Giderler Bakımından  188
   3. Satıcının İhbara Rağmen Davaya Katılmamasının Sonuçları  189
   D. Alıcının Bildirim Külfetini Yerine Getirmemesinin Sonuçları  189
   Madde 216 – Mahkeme Kararı Olmaksızın Satılanı Verme  193
   I. Genel Olarak  194
   II. Alıcının Satılanı Mahkeme Kararı Olmaksızın Üçüncü Kişiye Vermesine Rağmen Satıcının Zapttan Sorumluluğu  195
   A. Alıcının (İhtarda Bulunarak ve) Dürüstlük Kuralına Uygun Olarak Üçüncü Kişinin Hakkını Tanıması ve Satılanı Vermesi Halinde  195
   B. Alıcının İhtarda Bulunarak Tahkim Yoluna Başvurması ve Tahkim Kararı Uyarınca Satılanı Üçüncü Kişiye Vermesi Halinde  198
   C. Diğer Hallerde  199
   Üçüncü Ayırım
   Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar
   Madde 245 – Yarar ve Hasar  205
   I. Genel Olarak  206
   II. Tescil İle Teslimin Aynı Anda Gerçekleştiği Hallerde  206
   III. Tescil ve Teslimin Farklı Zamanlarda Gerçekleştiği Hallerde  207
   A. Teslimin Tescilden Sonra Gerçekleşmesi  207
   1. Vade Kararlaştırılmadığı Halde Teslim Tescilden Sonra Gerçekleşmişse  207
   2. Teslimin Tescilden Sonra Yapılacağı Kararlaştırılmışsa (f.1, c.1)  208
   a. Genel Olarak  208
   b. Anlaşmanın Şekli (f.2)  209
   c. Teslim, Anlaşmaya Rağmen, Kararlaştırılan Vadeden Önce Gerçekleşmişse  210
   d. Teslim, Anlaşmaya Rağmen, Kararlaştırılan Vadede Gerçekleşmemişse  210
   aa. Satıcının Temerrüdünde  210
   bb. Alıcının Temerrüdünde (f.1, c.2)  210
   B. Teslimin Tescilden Önce Gerçekleşmesi  210
   1. Teslimin Açıklayıcı Tescilden Önce Gerçekleşmesinde  210
   2. Teslimin Kurucu Tescilden Önce Gerçekleşmesinde  211
    
    

    

   Stok Kodu
   :
   9789750267741
   Boyut
   :
   16.5X23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   212
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   5
   Basım Tarihi
   :
   Mart 2021
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat