Sepetim (0) Toplam: 0,00
9786257334556
363346
Toplu İş Hukuku Dersleri
Toplu İş Hukuku Dersleri
On İki Levha Yayıncılık
85.00

İÇİNDEKİLER
§ 1. TOPLU İŞ HUKUKUNA GİRİŞ
I. TOPLU İŞ HUKUKUNUN GELİŞİMİ
II. ANAYASA'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ
III. SENDİKA VE TOPLU PAZARLIK HAKKINA İLİŞKİN ULUSLARARASI BELGELER
IV. TOPLU İŞ HUKUKU'NDA YARGILAMAYA İLİŞKİN GENEL ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
SENDİKA HUKUKU
§ 2. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ
I. GENEL OLARAK
II. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN AYRIMLARI
§ 3. SENDİKA KAVRAMI VE UNSURLARI
I. SENDİKANIN TANIMI
II. SENDİKANIN UNSURLARI
§ 4. SENDİKALARIN KURULMASI
I. SENDİKALARIN KURULUŞ DÜZEYİ
II. İŞÇİ SENDİKASININ KURULUŞ USULÜ
III. İŞVEREN SENDİKASININ KURULUŞU
IV. KONFEDERASYONUN KURULUŞU
V. KURULUŞLARIN KATILMASI VEYA BİRLEŞMESİ
§ 5. SENDİKA VE KONFEDERASYONUN ORGANLARI
I. ZORUNLU ORGANLAR
II. İHTİYARİ ORGANLAR
§ 6. ÜYELİĞİN KAZANILMASI
I. İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİ
II. İŞVEREN SENDİKASI ÜYELİĞİ
III. KONFEDERASYON ÜYELİĞİ
§ 7. ÜYELİK İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAK VE BORÇLAR
I. ÜYELİK İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR
II. ÜYELİK İLİŞKİSİNDEN DOĞAN BORÇLAR
§ 8. ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI VE SONA ERMESİ
I. ÜYELİĞİN DEVAMINI ENGELLEMEYEN HALLER
II. ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI
III. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
§ 9. SENDİKAL FAALİYET GÜVENCESİ VE ÜYELİK GÜVENCESİ
I. GENEL OLARAK
II. 6356 SAYILI KANUNA KADAR OLAN SÜREÇ
III. 6356 SAYILI KANUN İLE BAŞLAYAN SÜREÇ
IV. SENDİKAL TAZMİNATIN MİKTARI
V. İSPAT YÜKÜ VE YARGI KARARLARI
VI. AKSİNE ANLAŞMALARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
VII. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TÜRK CEZA KANUNU İLE KORUNMASI
VIII. FAALİYETİ ENGELLENEN SENDİKANIN TAZMİNAT TALEP HAKKI ÜZERİNE
§ 10. İŞÇİ KURULUŞU YÖNETİCİLİĞİ VE GÜVENCESİ
I. YÖNETİCİ KAVRAMI VE YÖNETİCİ İLE KURULUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ
II. AMATÖR-PROFESYONEL YÖNETİCİ AYRIMI
III. YÖNETİCİLİK GÜVENCESİ
§ 11. İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ VE GÜVENCESİ
I. ATANMASI
II. NİTELİKLERİ
III. SAYISI
IV. GÖREVLERİ
V. TEMSİLCİNİN GÖREV SÜRESİ VE SONA ERMESİ
VI. TEMSİLCİNİN GÜVENCESİ
VII. TEMSİLCİ GÜVENCESİNİN AMATÖR YÖNETİCİLER İÇİN DE UYGULANMASI
§ 12. KURULUŞLARIN DAVA EHLİYETİ
I. GENEL OLARAK
II. TÜZEL KİŞİLİK OLARAK
III. KURULUŞLARIN ORTAK MENFAATE İLİŞKİN DAVA EHLİYETİ
IV. SENDİKALARIN ÜYELERİ TEMSİLEN DAVA EHLİYETİ (TAKİP YETKİSİ)
§ 13. KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ VE GELİR/GİDERLERİNDEKİ SINIRLAMALAR
I. KURULUŞLARIN FAALİYETLERİNİN ÇERÇEVESİ
II. KURULUŞLARA SERBEST FAALİYETLER
III. FAALİYETLERDEKİ VE GELİR/GİDERLERDEKİ YASAKLAR
§ 14. FAALİYETLERİNİN DURDURULMASI, KAPATMA VE SONA ERME
I. GENEL OLARAK
II. FAALİYETİN DURDURULMASI VE KAPATMA SEBEPLERİ
III. FAALİYETİN DURDURULMASININ HÜKÜMLERİ
IV. SONA ERMENİN HÜKÜMLERİ
İKİNCİ BÖLÜM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKU
§ 15. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE KONUSU
I. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE DÜZENLENEBİLECEK ALANIN BELİRLENMESİNİN ÖNEMİ
II. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN KONU İTİBARİYLE KAPSAMI
§ 16. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ
I. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ
II. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ
III. ÇERÇEVE SÖZLEŞME
§ 17. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI VE YETKİ KAVRAMI
I. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI
II. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİ
§ 18. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİNİN ALINMASI (TESPİTİ)
I. BAŞVURU
II. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ VE BİLDİRİM
§ 19. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİ VE İMZALANMASI
I. GÖRÜŞMEYE ÇAĞRI
II. GÖRÜŞMENİN BAŞLAYACAĞI YER VE ZAMANIN BELİRLENMESİ
III. GÖRÜŞMENİN BAŞLAMASI
IV. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI, ŞEKLİ VE İLANI
V. İŞVERENİN, BİR BAŞKA YERDE UYGULANAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ UYGULAYACAĞI TAAHHÜDÜNDE BULUNMASI
§ 20. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ
I. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ
II. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YÜRÜRLÜK BAŞLANGICI
III. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
IV. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMEYEN HALLER
§ 21. YETKİ/TOPLU GÖRÜŞME SÜRECİ VEYA İMZADAN SONRA MEYDANA GELEN BAZI DEĞİŞİKLİKLER
I. GENEL OLARAK
II. TARAF İŞÇİ/İŞVEREN SENDİKASINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER
III. SENDİKANIN YETKİYİ KAYBETMESİ
IV. İŞKOLUNUN DEĞİŞMESİ
V. İŞVERENİN SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ
VI. İŞYERİNİN DEVRİ-İŞVERENİN DEĞİŞMESİ
VII. İŞYERİNİN TAŞINMASI
§ 22. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN İRADELERİYLE SONRADAN DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
I. GENEL OLARAK
II. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE SONRADAN DEĞİŞİKLİK KAVRAMI
III. SONRADAN DEĞİŞİKLİĞİN HUKUKİ NİTELİĞİ
IV. DEĞİŞİKLİK YAPMA YETKİSİ
V. DEĞİŞİKLİK YAPMA YETKİSİNE SAHİP OLANLAR VE USULÜ
VI. DEĞİŞİKLİK YAPMA YETKİSİNİN SÜRESİ
VII. DEĞİŞİKLİĞİN YAZILI ŞEKİLDE YAPILMASI
VIII. DEĞİŞİKLİĞİN İÇERİĞİ
§ 23. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
I. DOĞRUDAN VE EMREDİCİ ETKİ
II. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE AYKIRI PROTOKOL YAPILMASI: EMREDİCİ ETKİNİN TİPİK UYGULAMASI
III. EMREDİCİ ETKİNİN ENGELLENMESİ
§ 24. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE BAĞLILIK VE YARARLANMA
I. İŞVEREN SENDİKASI ÜYELERİNİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE BAĞLILIĞI
II. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜM İŞÇİLERE UYGULANACAK HÜKÜMLERİ
III. İŞÇİLERİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMASI
IV. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANAMAYAN İŞÇİLER
V. YARARLANMAYA İLİŞKİN BAZI SÖZLEŞME KAYITLARI
§ 25. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TEŞMİLİ
I. GENEL OLARAK
II. TEŞMİLİN KOŞULLARI
III. TEŞMİLİN HÜKÜMLERİ
§ 26. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN HÜKÜMLERİ
I. GENEL OLARAK
II. TARAF SIFATININ ORTADAN KALKMASI
III. YENİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMAYA BAŞLANABİLMESİ
IV. ARD ETKİ (TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEVAMI)
§ 27. TOPLU GÖRÜŞMEDE ANLAŞMA SAĞLANAMAMASI HALİNDE ARABULUCULUK
I. ARABULUCU TAYİNİ
II. OLAĞANÜSTÜ ARABULUCULUK
III. ARABULUCULUK SİSTEMİ
IV. ARABULUCULARIN SEÇİMİ VE İLANI
V. ARABULUCULARIN GÖREVLENDİRİLMESİ VE ÇALIŞMA ESASLARI
VI. Arabulucuların görevlendirilemeyeceği uyuşmazlıklar
§ 28. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YORUM VE EDA DAVALARI
I. GENEL OLARAK
II. YORUM DAVASI
III. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAKLARDA FAİZ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞ MÜCADELESİ HUKUKU
§ 29. İŞ UYUŞMAZLIĞININ TÜRLERİ
I. BİREYSEL İŞ UYUŞMAZLIĞI-TOPLU İŞ UYUŞMAZLIĞI
II. HAK UYUŞMAZLIĞI-MENFAAT UYUŞMAZLIĞI
§ 30. TOPLU İŞ UYUŞMAZLIĞININ GREV VE LOKAVT YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ
I. GREV VE LOKAVTIN ANAYASAL TEMELİ
II. GREV KAVRAMI VE UNSURLARI
§ 31. İŞ MÜCADELESİ YASAKLARINDA UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ
I. GENEL OLARAK
II. UYUŞMAZLIĞIN YÜKSEK HAKEM KURULU TARAFINDAN ÇÖZÜLECEĞİ HALLER
III. UYUŞMAZLIK YÜKSEK HAKEM KURULUNA İNTİKAL ETTİKTEN SONRA TARAFLARIN YETKİSİ
IV. İŞLETMEYE DAHİL İŞYERLERİNİN BAZILARINDA İŞ MÜCADELESİ YASAĞI OLMASI HALİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ
V. YHK'NIN YAPISI, ÇALIŞMASI VE KARARLARININ NİTELİĞİ
§ 32. LOKAVT KAVRAMI
I. LOKAVT KAVRAMI
II. LOKAVTIN UNSURLARI
III. YASAL LOKAVTIN UNSURLARI
IV. LOKAVT KARARININ KAPSAMI
§ 33. YASAL GREV VE LOKAVTIN İŞ SÖZLEŞMESİ BAKIMINDAN HÜKÜMLERİ
I. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI
II. ASKI HALİNİN BAŞLAMASI VE SONA ERMESİ
III. YASAL GREV VE LOKAVTIN İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLARININ BORÇLARINA ETKİSİ
IV. YASAL GREV VE LOKAVTIN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH HAKKINA ETKİSİ
V. GREVE KATILMAKTAN VAZGEÇİRMEYE YÖNELİK İŞLEMLER
VI. YASAL GREV VE LOKAVTTA GEÇEN SÜRENİN ETKİSİ
§ 34. YASAL GREV VE LOKAVTIN İŞ GÖRME BORCUNU GEÇİCİ OLARAK ORTADAN KALDIRAN HALLERLE BİRLEŞMESİ
I. GENEL OLARAK
II. YASAL GREV VE LOKAVT SIRASINDA YILLIK ÜCRETLİ İZNİN KULLANILMASI
III. GREV VE LOKAVTIN İSTİRAHAT SÜRESİNE RASTLAMASI
§ 35. YASAL GREV VE LOKAVTIN KONUT HAKKINA ETKİSİ
I. GENEL OLARAK
II. 6356 md. 69 KAPSAMINDA KONUT KAVRAMI
III. KONUTTAN YARARLANMANIN KOŞULLARI
IV. KONUTTAN YARARLANMANIN HÜKÜMLERİ
§ 36. YASAL GREV VE LOKAVT SIRASINDA KORUMA İŞLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
I. GENEL OLARAK
II. İŞ MÜCADELESİNİN NİTELİĞİ VE KORUMA İŞLERİYLE İLİŞKİSİ
III. KORUMA İŞLERİNİN KAPSAMI
IV. KORUMA İŞLERİNİN SÜREYE BAĞLI OLMAMASI
V. KORUMA İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN TESPİTİ
VI. KORUMA İŞLERİNDE ÇALIŞMANIN HÜKÜMLERİ
§ 37. YASAL GREV VE LOKAVTIN SENDİKANIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI BAKIMINDAN SONUÇLARI
I. ZARARDAN SORUMLULUK
II. TARAF İŞÇİ SENDİKANIN GREV GÖZCÜSÜ TAYİN ETMESİ
III. TARAF İŞVEREN SENDİKASININ LOKAVT GÖZCÜSÜ TAYİN ETMESİ
§ 38. YASAL GREV VE LOKAVTIN SENDİKA İLE ÜYESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ BAKIMINDAN SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK
II. ÜYENİN SENDİKA KARARLARINA UYMA YÜKÜMÜ
III. GREV VE LOKAVT SIRASINDA ÜYELERE YARDIM YAPILMASI
§ 39. YASAL GREVİN GREVE KATILMAYAN İŞÇİLERE İLİŞKİN SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK
II. İŞVERENİN GREVE KATILMAYAN İŞÇİLERİ ÇALIŞTIRMAMA HAKKI
III. GREVE KATILMAYAN İŞÇİLERİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANAMAMASI
§ 40. YASAL GREV VE LOKAVTIN İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLARININ ÇALIŞMA VE ÇALIŞTIRMA SERBESTİSİNE İLİŞKİN SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK
II. İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİ ASKIDA KALAN İŞÇİLERİN YERİNE BAŞKA İŞÇİ ÇALIŞTIRMAMA YÜKÜMÜ
III. İŞ SÖZLEŞMESİ ASKIDA KALAN İŞÇİLERİN BAŞKA İŞVEREN YANINDA ÇALIŞMAMA YÜKÜMÜ
IV. ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLERİN DIŞARI ÇIKARILMASI
§ 41. YASAL GREV VE LOKAVTIN SOSYAL SİGORTALARA İLİŞKİN SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK
II. YASAL İŞ MÜCADELESİ VE SOSYAL SİGORTA İLİŞKİSİ
III. YASAL GREV/LOKAVTTA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANMASI
§ 42. YASA DIŞI GREV VE SONUÇLARI
I. YASA DIŞI GREV KAVRAMI
II. TOPLU EYLEM HAKKI ÜZERİNE
III. YASA DIŞI GREVİN HUKUKİ SONUÇLARI
IV. YASA DIŞI GREVİN CEZAİ SONUÇLARI
§ 43. YASA DIŞI LOKAVT VE SONUÇLARI
I. YASA DIŞI LOKAVT KAVRAMI
II. YASA DIŞI LOKAVTIN HUKUKİ SONUÇLARI
III. YASA DIŞI LOKAVTIN CEZAİ SONUÇLARI
§ 44. GREV VE LOKAVTIN YASA DIŞI OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI
I. TESPİT DAVASININ KONUSU
II. TESPİT DAVASININ TARAFLARI
III. DAVANIN AÇILABİLECEĞİ SÜRE
IV. DAVANIN GÖRÜLMESİ VE TESPİT KARARI
§ 45. GREV VE LOKAVTIN SONA ERMESİ
I. GREV VE LOKAVTIN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ
II. ERTELEME KARARI VERİLMESİ
III. GREV VE LOKAVTIN TARAFLARIN KARARIYLA SONA ERMESİ
IV. İŞÇİ SENDİKASININ ÜYE KAYBI NEDENİYLE GREVİN KALDIRILMASI
V. GREV VE LOKAVTIN KÖTÜYE KULLANMA NEDENİYLE DURDURULMASI

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   § 1. TOPLU İŞ HUKUKUNA GİRİŞ
   I. TOPLU İŞ HUKUKUNUN GELİŞİMİ
   II. ANAYASA'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ
   III. SENDİKA VE TOPLU PAZARLIK HAKKINA İLİŞKİN ULUSLARARASI BELGELER
   IV. TOPLU İŞ HUKUKU'NDA YARGILAMAYA İLİŞKİN GENEL ESASLAR
   BİRİNCİ BÖLÜM
   SENDİKA HUKUKU
   § 2. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ
   I. GENEL OLARAK
   II. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN AYRIMLARI
   § 3. SENDİKA KAVRAMI VE UNSURLARI
   I. SENDİKANIN TANIMI
   II. SENDİKANIN UNSURLARI
   § 4. SENDİKALARIN KURULMASI
   I. SENDİKALARIN KURULUŞ DÜZEYİ
   II. İŞÇİ SENDİKASININ KURULUŞ USULÜ
   III. İŞVEREN SENDİKASININ KURULUŞU
   IV. KONFEDERASYONUN KURULUŞU
   V. KURULUŞLARIN KATILMASI VEYA BİRLEŞMESİ
   § 5. SENDİKA VE KONFEDERASYONUN ORGANLARI
   I. ZORUNLU ORGANLAR
   II. İHTİYARİ ORGANLAR
   § 6. ÜYELİĞİN KAZANILMASI
   I. İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİ
   II. İŞVEREN SENDİKASI ÜYELİĞİ
   III. KONFEDERASYON ÜYELİĞİ
   § 7. ÜYELİK İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAK VE BORÇLAR
   I. ÜYELİK İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR
   II. ÜYELİK İLİŞKİSİNDEN DOĞAN BORÇLAR
   § 8. ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI VE SONA ERMESİ
   I. ÜYELİĞİN DEVAMINI ENGELLEMEYEN HALLER
   II. ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI
   III. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
   § 9. SENDİKAL FAALİYET GÜVENCESİ VE ÜYELİK GÜVENCESİ
   I. GENEL OLARAK
   II. 6356 SAYILI KANUNA KADAR OLAN SÜREÇ
   III. 6356 SAYILI KANUN İLE BAŞLAYAN SÜREÇ
   IV. SENDİKAL TAZMİNATIN MİKTARI
   V. İSPAT YÜKÜ VE YARGI KARARLARI
   VI. AKSİNE ANLAŞMALARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
   VII. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TÜRK CEZA KANUNU İLE KORUNMASI
   VIII. FAALİYETİ ENGELLENEN SENDİKANIN TAZMİNAT TALEP HAKKI ÜZERİNE
   § 10. İŞÇİ KURULUŞU YÖNETİCİLİĞİ VE GÜVENCESİ
   I. YÖNETİCİ KAVRAMI VE YÖNETİCİ İLE KURULUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ
   II. AMATÖR-PROFESYONEL YÖNETİCİ AYRIMI
   III. YÖNETİCİLİK GÜVENCESİ
   § 11. İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ VE GÜVENCESİ
   I. ATANMASI
   II. NİTELİKLERİ
   III. SAYISI
   IV. GÖREVLERİ
   V. TEMSİLCİNİN GÖREV SÜRESİ VE SONA ERMESİ
   VI. TEMSİLCİNİN GÜVENCESİ
   VII. TEMSİLCİ GÜVENCESİNİN AMATÖR YÖNETİCİLER İÇİN DE UYGULANMASI
   § 12. KURULUŞLARIN DAVA EHLİYETİ
   I. GENEL OLARAK
   II. TÜZEL KİŞİLİK OLARAK
   III. KURULUŞLARIN ORTAK MENFAATE İLİŞKİN DAVA EHLİYETİ
   IV. SENDİKALARIN ÜYELERİ TEMSİLEN DAVA EHLİYETİ (TAKİP YETKİSİ)
   § 13. KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ VE GELİR/GİDERLERİNDEKİ SINIRLAMALAR
   I. KURULUŞLARIN FAALİYETLERİNİN ÇERÇEVESİ
   II. KURULUŞLARA SERBEST FAALİYETLER
   III. FAALİYETLERDEKİ VE GELİR/GİDERLERDEKİ YASAKLAR
   § 14. FAALİYETLERİNİN DURDURULMASI, KAPATMA VE SONA ERME
   I. GENEL OLARAK
   II. FAALİYETİN DURDURULMASI VE KAPATMA SEBEPLERİ
   III. FAALİYETİN DURDURULMASININ HÜKÜMLERİ
   IV. SONA ERMENİN HÜKÜMLERİ
   İKİNCİ BÖLÜM
   TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKU
   § 15. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE KONUSU
   I. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE DÜZENLENEBİLECEK ALANIN BELİRLENMESİNİN ÖNEMİ
   II. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN KONU İTİBARİYLE KAPSAMI
   § 16. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ
   I. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ
   II. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ
   III. ÇERÇEVE SÖZLEŞME
   § 17. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI VE YETKİ KAVRAMI
   I. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI
   II. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİ
   § 18. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİNİN ALINMASI (TESPİTİ)
   I. BAŞVURU
   II. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ VE BİLDİRİM
   § 19. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞMELERİ VE İMZALANMASI
   I. GÖRÜŞMEYE ÇAĞRI
   II. GÖRÜŞMENİN BAŞLAYACAĞI YER VE ZAMANIN BELİRLENMESİ
   III. GÖRÜŞMENİN BAŞLAMASI
   IV. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI, ŞEKLİ VE İLANI
   V. İŞVERENİN, BİR BAŞKA YERDE UYGULANAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ UYGULAYACAĞI TAAHHÜDÜNDE BULUNMASI
   § 20. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ
   I. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ
   II. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YÜRÜRLÜK BAŞLANGICI
   III. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
   IV. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMEYEN HALLER
   § 21. YETKİ/TOPLU GÖRÜŞME SÜRECİ VEYA İMZADAN SONRA MEYDANA GELEN BAZI DEĞİŞİKLİKLER
   I. GENEL OLARAK
   II. TARAF İŞÇİ/İŞVEREN SENDİKASINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER
   III. SENDİKANIN YETKİYİ KAYBETMESİ
   IV. İŞKOLUNUN DEĞİŞMESİ
   V. İŞVERENİN SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ
   VI. İŞYERİNİN DEVRİ-İŞVERENİN DEĞİŞMESİ
   VII. İŞYERİNİN TAŞINMASI
   § 22. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN İRADELERİYLE SONRADAN DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
   I. GENEL OLARAK
   II. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE SONRADAN DEĞİŞİKLİK KAVRAMI
   III. SONRADAN DEĞİŞİKLİĞİN HUKUKİ NİTELİĞİ
   IV. DEĞİŞİKLİK YAPMA YETKİSİ
   V. DEĞİŞİKLİK YAPMA YETKİSİNE SAHİP OLANLAR VE USULÜ
   VI. DEĞİŞİKLİK YAPMA YETKİSİNİN SÜRESİ
   VII. DEĞİŞİKLİĞİN YAZILI ŞEKİLDE YAPILMASI
   VIII. DEĞİŞİKLİĞİN İÇERİĞİ
   § 23. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
   I. DOĞRUDAN VE EMREDİCİ ETKİ
   II. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE AYKIRI PROTOKOL YAPILMASI: EMREDİCİ ETKİNİN TİPİK UYGULAMASI
   III. EMREDİCİ ETKİNİN ENGELLENMESİ
   § 24. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE BAĞLILIK VE YARARLANMA
   I. İŞVEREN SENDİKASI ÜYELERİNİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİYLE BAĞLILIĞI
   II. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜM İŞÇİLERE UYGULANACAK HÜKÜMLERİ
   III. İŞÇİLERİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMASI
   IV. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANAMAYAN İŞÇİLER
   V. YARARLANMAYA İLİŞKİN BAZI SÖZLEŞME KAYITLARI
   § 25. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TEŞMİLİ
   I. GENEL OLARAK
   II. TEŞMİLİN KOŞULLARI
   III. TEŞMİLİN HÜKÜMLERİ
   § 26. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN HÜKÜMLERİ
   I. GENEL OLARAK
   II. TARAF SIFATININ ORTADAN KALKMASI
   III. YENİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMAYA BAŞLANABİLMESİ
   IV. ARD ETKİ (TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEVAMI)
   § 27. TOPLU GÖRÜŞMEDE ANLAŞMA SAĞLANAMAMASI HALİNDE ARABULUCULUK
   I. ARABULUCU TAYİNİ
   II. OLAĞANÜSTÜ ARABULUCULUK
   III. ARABULUCULUK SİSTEMİ
   IV. ARABULUCULARIN SEÇİMİ VE İLANI
   V. ARABULUCULARIN GÖREVLENDİRİLMESİ VE ÇALIŞMA ESASLARI
   VI. Arabulucuların görevlendirilemeyeceği uyuşmazlıklar
   § 28. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YORUM VE EDA DAVALARI
   I. GENEL OLARAK
   II. YORUM DAVASI
   III. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAKLARDA FAİZ
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   İŞ MÜCADELESİ HUKUKU
   § 29. İŞ UYUŞMAZLIĞININ TÜRLERİ
   I. BİREYSEL İŞ UYUŞMAZLIĞI-TOPLU İŞ UYUŞMAZLIĞI
   II. HAK UYUŞMAZLIĞI-MENFAAT UYUŞMAZLIĞI
   § 30. TOPLU İŞ UYUŞMAZLIĞININ GREV VE LOKAVT YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ
   I. GREV VE LOKAVTIN ANAYASAL TEMELİ
   II. GREV KAVRAMI VE UNSURLARI
   § 31. İŞ MÜCADELESİ YASAKLARINDA UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ
   I. GENEL OLARAK
   II. UYUŞMAZLIĞIN YÜKSEK HAKEM KURULU TARAFINDAN ÇÖZÜLECEĞİ HALLER
   III. UYUŞMAZLIK YÜKSEK HAKEM KURULUNA İNTİKAL ETTİKTEN SONRA TARAFLARIN YETKİSİ
   IV. İŞLETMEYE DAHİL İŞYERLERİNİN BAZILARINDA İŞ MÜCADELESİ YASAĞI OLMASI HALİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ
   V. YHK'NIN YAPISI, ÇALIŞMASI VE KARARLARININ NİTELİĞİ
   § 32. LOKAVT KAVRAMI
   I. LOKAVT KAVRAMI
   II. LOKAVTIN UNSURLARI
   III. YASAL LOKAVTIN UNSURLARI
   IV. LOKAVT KARARININ KAPSAMI
   § 33. YASAL GREV VE LOKAVTIN İŞ SÖZLEŞMESİ BAKIMINDAN HÜKÜMLERİ
   I. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI
   II. ASKI HALİNİN BAŞLAMASI VE SONA ERMESİ
   III. YASAL GREV VE LOKAVTIN İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLARININ BORÇLARINA ETKİSİ
   IV. YASAL GREV VE LOKAVTIN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH HAKKINA ETKİSİ
   V. GREVE KATILMAKTAN VAZGEÇİRMEYE YÖNELİK İŞLEMLER
   VI. YASAL GREV VE LOKAVTTA GEÇEN SÜRENİN ETKİSİ
   § 34. YASAL GREV VE LOKAVTIN İŞ GÖRME BORCUNU GEÇİCİ OLARAK ORTADAN KALDIRAN HALLERLE BİRLEŞMESİ
   I. GENEL OLARAK
   II. YASAL GREV VE LOKAVT SIRASINDA YILLIK ÜCRETLİ İZNİN KULLANILMASI
   III. GREV VE LOKAVTIN İSTİRAHAT SÜRESİNE RASTLAMASI
   § 35. YASAL GREV VE LOKAVTIN KONUT HAKKINA ETKİSİ
   I. GENEL OLARAK
   II. 6356 md. 69 KAPSAMINDA KONUT KAVRAMI
   III. KONUTTAN YARARLANMANIN KOŞULLARI
   IV. KONUTTAN YARARLANMANIN HÜKÜMLERİ
   § 36. YASAL GREV VE LOKAVT SIRASINDA KORUMA İŞLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
   I. GENEL OLARAK
   II. İŞ MÜCADELESİNİN NİTELİĞİ VE KORUMA İŞLERİYLE İLİŞKİSİ
   III. KORUMA İŞLERİNİN KAPSAMI
   IV. KORUMA İŞLERİNİN SÜREYE BAĞLI OLMAMASI
   V. KORUMA İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN TESPİTİ
   VI. KORUMA İŞLERİNDE ÇALIŞMANIN HÜKÜMLERİ
   § 37. YASAL GREV VE LOKAVTIN SENDİKANIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI BAKIMINDAN SONUÇLARI
   I. ZARARDAN SORUMLULUK
   II. TARAF İŞÇİ SENDİKANIN GREV GÖZCÜSÜ TAYİN ETMESİ
   III. TARAF İŞVEREN SENDİKASININ LOKAVT GÖZCÜSÜ TAYİN ETMESİ
   § 38. YASAL GREV VE LOKAVTIN SENDİKA İLE ÜYESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ BAKIMINDAN SONUÇLARI
   I. GENEL OLARAK
   II. ÜYENİN SENDİKA KARARLARINA UYMA YÜKÜMÜ
   III. GREV VE LOKAVT SIRASINDA ÜYELERE YARDIM YAPILMASI
   § 39. YASAL GREVİN GREVE KATILMAYAN İŞÇİLERE İLİŞKİN SONUÇLARI
   I. GENEL OLARAK
   II. İŞVERENİN GREVE KATILMAYAN İŞÇİLERİ ÇALIŞTIRMAMA HAKKI
   III. GREVE KATILMAYAN İŞÇİLERİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANAMAMASI
   § 40. YASAL GREV VE LOKAVTIN İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLARININ ÇALIŞMA VE ÇALIŞTIRMA SERBESTİSİNE İLİŞKİN SONUÇLARI
   I. GENEL OLARAK
   II. İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİ ASKIDA KALAN İŞÇİLERİN YERİNE BAŞKA İŞÇİ ÇALIŞTIRMAMA YÜKÜMÜ
   III. İŞ SÖZLEŞMESİ ASKIDA KALAN İŞÇİLERİN BAŞKA İŞVEREN YANINDA ÇALIŞMAMA YÜKÜMÜ
   IV. ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLERİN DIŞARI ÇIKARILMASI
   § 41. YASAL GREV VE LOKAVTIN SOSYAL SİGORTALARA İLİŞKİN SONUÇLARI
   I. GENEL OLARAK
   II. YASAL İŞ MÜCADELESİ VE SOSYAL SİGORTA İLİŞKİSİ
   III. YASAL GREV/LOKAVTTA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANMASI
   § 42. YASA DIŞI GREV VE SONUÇLARI
   I. YASA DIŞI GREV KAVRAMI
   II. TOPLU EYLEM HAKKI ÜZERİNE
   III. YASA DIŞI GREVİN HUKUKİ SONUÇLARI
   IV. YASA DIŞI GREVİN CEZAİ SONUÇLARI
   § 43. YASA DIŞI LOKAVT VE SONUÇLARI
   I. YASA DIŞI LOKAVT KAVRAMI
   II. YASA DIŞI LOKAVTIN HUKUKİ SONUÇLARI
   III. YASA DIŞI LOKAVTIN CEZAİ SONUÇLARI
   § 44. GREV VE LOKAVTIN YASA DIŞI OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ DAVASI
   I. TESPİT DAVASININ KONUSU
   II. TESPİT DAVASININ TARAFLARI
   III. DAVANIN AÇILABİLECEĞİ SÜRE
   IV. DAVANIN GÖRÜLMESİ VE TESPİT KARARI
   § 45. GREV VE LOKAVTIN SONA ERMESİ
   I. GREV VE LOKAVTIN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ
   II. ERTELEME KARARI VERİLMESİ
   III. GREV VE LOKAVTIN TARAFLARIN KARARIYLA SONA ERMESİ
   IV. İŞÇİ SENDİKASININ ÜYE KAYBI NEDENİYLE GREVİN KALDIRILMASI
   V. GREV VE LOKAVTIN KÖTÜYE KULLANMA NEDENİYLE DURDURULMASI

   Stok Kodu
   :
   9786257334556
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   667
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   3
   Basım Tarihi
   :
   şubat 2021
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat