Sepetim (0) Toplam: 0,00
Yeni
Ticaret Hukuku – I Prof. Dr. Mustafa İsmail KAYA

Temel Hukuk DizisiTicaret Hukuku – I(Ticari İşletme ve Ortaklıklar Hukuku)

Liste Fiyatı : 30,00
Stokta var
Ticaret Hukuku – I
Ticaret Hukuku – I Temel Hukuk Dizisi (Ticari İşletme ve Ortaklıklar Hukuku)
Seçkin Yayıncılık
30.00
<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td width="470"> <div align="center"><strong>İÇİNDEKİLER</strong></div> <div align="center">İçindekiler</div> <div class="icnok"><span class="icntext">Üçüncü Basıya Önsöz </span><span class="icnpagenum"> 5</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">İkinci Basıya Önsöz </span><span class="icnpagenum"> 6</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">Birinci Basıya Önsöz </span><span class="icnpagenum"> 7</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">Kısaltmalar </span><span class="icnpagenum"> 27</span></div> <div align="center">TİCARİ İŞLETME HUKUKU</div> <div align="center">Birinci Bölüm</div> <div align="center">TİCARET HUKUKUNUN ESASLARI</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 31</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. TİCARET HUKUKU </span><span class="icnpagenum"> 31</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. TİCARET HUKUKU DÜZENLEMELERİNDE BENİMSENEN SİSTEMLER </span><span class="icnpagenum"> 32</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Sübjektif Sistem </span><span class="icnpagenum"> 32</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Objektif Sistem </span><span class="icnpagenum"> 32</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Modern Sistem </span><span class="icnpagenum"> 33</span></div> <div align="center">İkinci Bölüm</div> <div align="center">TİCARİ İŞLETME</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 35</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. TİCARİ İŞLETMENİN TANIMI VE UNSURLARI </span><span class="icnpagenum"> 35</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Ticari İşletmenin Tanımı </span><span class="icnpagenum"> 35</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Ticari İşletmenin Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 36</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Gelir Sağlama Hedefi </span><span class="icnpagenum"> 36</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Devamlılık </span><span class="icnpagenum"> 37</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Bağımsızlık </span><span class="icnpagenum"> 37</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Esnaf İşletmesi Faaliyetlerini Aşma </span><span class="icnpagenum"> 37</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE MALVARLIĞI SORUNU </span><span class="icnpagenum"> 39</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE KAVRAMLARI </span><span class="icnpagenum"> 41</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Şubenin Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 42</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Merkez – Şube Ayrımının Hukuki Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 43</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">V. TİCARİ İŞLETMELERİN KONU OLDUĞU HUKUKİ İŞLEMLER </span><span class="icnpagenum"> 44</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Ticari İşletme Devri </span><span class="icnpagenum"> 44</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 44</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Ticari İşletme Devri Sözleşmesinde Şekil Şartı </span><span class="icnpagenum"> 45</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Ticari İşletme Devrinin Kapsamı </span><span class="icnpagenum"> 46</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Ticari İşletme Devri Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 47</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Ticari İşletme Rehni </span><span class="icnpagenum"> 49</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 49</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Rehnin Kurulması </span><span class="icnpagenum"> 50</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Rehin Sözleşmesi </span><span class="icnpagenum"> 50</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Rehin Sözleşmesinin Tarafları </span><span class="icnpagenum"> 50</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Rehin Sözleşmesinde Şekil ve Tescil </span><span class="icnpagenum"> 51</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. Rehin Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Hususlar </span><span class="icnpagenum"> 52</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Rehnin Kapsamı </span><span class="icnpagenum"> 53</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Rehin Türleri </span><span class="icnpagenum"> 55</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Rehnin Hüküm ve Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 56</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri </span><span class="icnpagenum"> 57</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Borçlunun Temerrüdü Halinde Rehin Alacaklısının Hakları </span><span class="icnpagenum"> 58</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Müeyyideler </span><span class="icnpagenum"> 59</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6. Rehnin Sona Ermesi </span><span class="icnpagenum"> 59</span></div> <div align="center">Üçüncü Bölüm</div> <div align="center">TİCARİ İŞ</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 61</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. TİCARİ İŞ </span><span class="icnpagenum"> 61</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. TİCARİ İŞ KARİNESİ </span><span class="icnpagenum"> 62</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. TİCARİ İŞLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER </span><span class="icnpagenum"> 64</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Ticari İşlerde Teselsül Karinesi </span><span class="icnpagenum"> 65</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Ticari İşlerde Faiz </span><span class="icnpagenum"> 66</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Faiz Türleri </span><span class="icnpagenum"> 66</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Niteliği Göre Faiz Türleri: Anapara (Kapital) Faizi ve Temerrüt Faizi </span><span class="icnpagenum"> 66</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Kaynağına Göre Faiz Türleri: Akdi Faiz ve Kanuni Faiz </span><span class="icnpagenum"> 67</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Hesaplanmasına Göre Faiz Türleri: Basit Faiz ve Bileşik Faiz </span><span class="icnpagenum"> 67</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Ticari İşlere Uygulanacak Faizin Özellikleri </span><span class="icnpagenum"> 68</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Ticari İşlerde Anapara Faizi </span><span class="icnpagenum"> 68</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Bileşik Faiz Yasağının İstisnaları </span><span class="icnpagenum"> 69</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Daha Yüksek Oranla Temerrüt Faizi Uygulanması </span><span class="icnpagenum"> 70</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Faiz Oranları </span><span class="icnpagenum"> 70</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Anapara Faizi Oranı </span><span class="icnpagenum"> 70</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Temerrüt Faiz Oranı </span><span class="icnpagenum"> 70</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Yabancı Para Borçlarında Faiz Oranı </span><span class="icnpagenum"> 72</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Ticari İşlerde Zamanaşımı </span><span class="icnpagenum"> 72</span></div> <div align="center">Dördüncü Bölüm</div> <div align="center">TİCARİ HÜKÜMLER</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 75</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. TİCARİ HÜKÜMLERİN UYGULANMA SIRASI </span><span class="icnpagenum"> 76</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Emredici Hükümler </span><span class="icnpagenum"> 76</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Sözleşme Hükümleri </span><span class="icnpagenum"> 76</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Yedek Ticari Hükümler: Tamamlayıcı ve Yorumlayıcı Hükümler </span><span class="icnpagenum"> 76</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Ticari Örf ve Adet </span><span class="icnpagenum"> 77</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. Genel Hükümler </span><span class="icnpagenum"> 79</span></div> <div align="center">Beşinci Bölüm</div> <div align="center">TİCARİ YARGI</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 81</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. TİCARİ DAVALAR </span><span class="icnpagenum"> 81</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Mutlak Ticari Davalar </span><span class="icnpagenum"> 81</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. TTK Tarafından Düzenlenen Hususlara İlişkin Davalar </span><span class="icnpagenum"> 82</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. TMK’nin 962 ilâ 969. Maddelerinde Düzenlenen Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlara İlişkin Davalar </span><span class="icnpagenum"> 82</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. TBK Tarafından Düzenlenen Bazı Hususlara İlişkin Davalar </span><span class="icnpagenum"> 82</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Fikrî Mülkiyet Hukukuna Dair Mevzuata İlişkin Davalar </span><span class="icnpagenum"> 83</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Borsa, Sergi, Panayır ve Pazarlar ile Antrepo ve Ticarete Özgü Diğer Yerlere İlişkin Özel Hükümlere İlişkin Davalar </span><span class="icnpagenum"> 83</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6. Bankalara, Diğer Kredi Kuruluşlarına, Finansal Kurumlara ve Ödünç Para Verme İşlerine İlişkin Düzenlemelerden Doğan Davalar </span><span class="icnpagenum"> 84</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7. Özel Kanun Hükümleri Gereği Ticari Sayılan Davalar </span><span class="icnpagenum"> 84</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Nispi Ticari Davalar </span><span class="icnpagenum"> 84</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Havale, Vedia ve Fikri ve Sanat Eserlerine İlişkin Haklardan Doğan ve Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Davalar </span><span class="icnpagenum"> 84</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Her İki Tarafın Ticari İşletmesiyle İlgili Hususlardan Doğan Davalar </span><span class="icnpagenum"> 85</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. TİCARİ DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEMELER </span><span class="icnpagenum"> 86</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. TİCARİ DAVALARDA USUL VE İSPAT </span><span class="icnpagenum"> 87</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">V. TİCARİ DAVALARDA ARABULUCULUK </span><span class="icnpagenum"> 88</span></div> <div align="center">Altıncı Bölüm</div> <div align="center">TACİR VE TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 91</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. TACİR </span><span class="icnpagenum"> 91</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Gerçek Kişi Tacirler </span><span class="icnpagenum"> 91</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Gerçek Kişi Tacir Olmanın Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 92</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Ticari İşletmenin Varlığı </span><span class="icnpagenum"> 92</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Ticari İşletmenin İşletilmesi </span><span class="icnpagenum"> 92</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Ticari İşletmenin Kısmen Dahi Olsa Gerçek Kişi Adına İşletilmesi </span><span class="icnpagenum"> 93</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Küçük ve Kısıtlıların Tacir Sıfatını Kazanması </span><span class="icnpagenum"> 93</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Ticaret Yapmaktan Men Edilenlerin Tacir Sıfatı </span><span class="icnpagenum"> 93</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Gerçek Kişi Tacir Sıfatının Kaybedilmesi </span><span class="icnpagenum"> 94</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Tüzel Kişi Tacirler </span><span class="icnpagenum"> 95</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Ticaret Şirketleri </span><span class="icnpagenum"> 95</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Amacına Ulaşmak için Ticari İşletme İşleten Dernek ve Vakıflar </span><span class="icnpagenum"> 96</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Özel Hukuk Hükümlerine göre Yönetilmek veya Ticari Şekilde İşletilmek Üzere Kurulan Kurum ve Kuruluşlar </span><span class="icnpagenum"> 96</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Donatma İştiraki </span><span class="icnpagenum"> 98</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Hâkim Teşebbüs </span><span class="icnpagenum"> 98</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6. Tüzel Kişi Tacir Sıfatını Sona Ermesi </span><span class="icnpagenum"> 99</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI </span><span class="icnpagenum"> 99</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Hüküm ve Sonuçlar </span><span class="icnpagenum"> 99</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. İflasa Tabi Olma </span><span class="icnpagenum"> 99</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. TTK Kapsamında Tacir Sayılanlar </span><span class="icnpagenum"> 100</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Tacirler Hakkındaki Hükümlere Tabi Bulunanlar </span><span class="icnpagenum"> 100</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Özel Kanunlarına göre Tacir Olmadıkları Halde İflasa Tabi Olanlar </span><span class="icnpagenum"> 100</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Ticaret Siciline Kaydolma </span><span class="icnpagenum"> 101</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Odalara ve Birliklere Kayıt Olma </span><span class="icnpagenum"> 101</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma Zorunluluğu </span><span class="icnpagenum"> 101</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Ticari İş Karinesine Tabi Olma </span><span class="icnpagenum"> 102</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6. Ticari Örf ve Âdete Tabi Olma </span><span class="icnpagenum"> 102</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7. Ticari Defter Tutma </span><span class="icnpagenum"> 102</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8. Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etme </span><span class="icnpagenum"> 102</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9. Ücret ve Faiz İsteme Hakkı </span><span class="icnpagenum"> 103</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">10. Ücret ve Cezai Şartın İndirilmesini İsteyememe </span><span class="icnpagenum"> 104</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">11. Fatura Düzenleme </span><span class="icnpagenum"> 105</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Her İki Tarafın Tacir Olmasının Hüküm ve Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 105</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. İhtar ve İhbarlarda Şekle Bağlılık </span><span class="icnpagenum"> 105</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Fatura ve Teyit Mektubuna İtiraz </span><span class="icnpagenum"> 106</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Hapis Hakkının Varlığı ile İlgili Karine </span><span class="icnpagenum"> 107</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Ticari Satış ve Mal Değişimi Sözleşmelerinde Özel Hükümlere Tabi Olma </span><span class="icnpagenum"> 108</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Yetki Sözleşmesi Yapabilme </span><span class="icnpagenum"> 111</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. ESNAFLAR HAKKINDA UYGULANACAK TTK HÜKÜMLERİ </span><span class="icnpagenum"> 112</span></div> <div align="center">Yedinci Bölüm</div> <div align="center">TACİR YARDIMCILARI</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 113</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. BAĞLI TACİR YARDIMCILARI </span><span class="icnpagenum"> 113</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Ticari Temsilci </span><span class="icnpagenum"> 113</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Tanım </span><span class="icnpagenum"> 114</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Temsil Yetkisi </span><span class="icnpagenum"> 114</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Temsil Yetkisinin Kapsamı </span><span class="icnpagenum"> 114</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması </span><span class="icnpagenum"> 115</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi </span><span class="icnpagenum"> 115</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Ticari Vekil </span><span class="icnpagenum"> 115</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Tanım </span><span class="icnpagenum"> 115</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Temsil yetkisi </span><span class="icnpagenum"> 116</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Temsil yetkisinin kapsamı </span><span class="icnpagenum"> 116</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Temsil yetkisinin sınırlandırılması </span><span class="icnpagenum"> 116</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi </span><span class="icnpagenum"> 116</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Pazarlamacı </span><span class="icnpagenum"> 117</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Tanım </span><span class="icnpagenum"> 117</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Temsil yetkisi </span><span class="icnpagenum"> 118</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Temsil Yetkisinin Kapsamı </span><span class="icnpagenum"> 118</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Pazarlamacının Hak ve Yükümlülükleri </span><span class="icnpagenum"> 118</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi </span><span class="icnpagenum"> 119</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI </span><span class="icnpagenum"> 120</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Acente </span><span class="icnpagenum"> 120</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Tanımı ve Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 120</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Tanımı </span><span class="icnpagenum"> 120</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 120</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Acentenin Yetkileri </span><span class="icnpagenum"> 121</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Acentenin Hak ve Borçları </span><span class="icnpagenum"> 122</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Hakları </span><span class="icnpagenum"> 122</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Borçları </span><span class="icnpagenum"> 124</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Müvekkilin Borçları </span><span class="icnpagenum"> 126</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Acentelik İlişkisinin Sona Ermesi </span><span class="icnpagenum"> 126</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Simsar </span><span class="icnpagenum"> 127</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Tanımı ve Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 127</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Tanımı </span><span class="icnpagenum"> 127</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 127</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Simsarın Hak ve Borçları </span><span class="icnpagenum"> 128</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Hakları </span><span class="icnpagenum"> 128</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Borçları </span><span class="icnpagenum"> 129</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Komisyoncu </span><span class="icnpagenum"> 129</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Tanımı ve Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 129</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Tanımı </span><span class="icnpagenum"> 129</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 129</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Komisyoncunun Hak ve Borçları </span><span class="icnpagenum"> 130</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Hakları </span><span class="icnpagenum"> 130</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Borçları </span><span class="icnpagenum"> 131</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Taşıma İşleri Komisyoncusu </span><span class="icnpagenum"> 132</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Tanımı ve Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 132</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Tanımı </span><span class="icnpagenum"> 132</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 133</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Hakları ve Borçları </span><span class="icnpagenum"> 133</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Hakları </span><span class="icnpagenum"> 133</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Borçları </span><span class="icnpagenum"> 134</span></div> <div align="center">Sekizinci Bölüm</div> <div align="center">TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 135</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. TİCARET UNVANI </span><span class="icnpagenum"> 135</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Tanımı ve Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 135</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Tanımı </span><span class="icnpagenum"> 135</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 136</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Ticaret Unvanının Şekli </span><span class="icnpagenum"> 137</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Gerçek Kişiler </span><span class="icnpagenum"> 137</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Tüzel Kişiler </span><span class="icnpagenum"> 137</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Ticaret Unvanının Devri </span><span class="icnpagenum"> 139</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Ticaret Unvanının Korunması </span><span class="icnpagenum"> 140</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. İŞLETME ADI </span><span class="icnpagenum"> 140</span></div> <div align="center">Dokuzuncu Bölüm</div> <div align="center">MARKA</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 143</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. MARKANIN TANIMI VE MARKA OLABİLECEK İŞARETLER </span><span class="icnpagenum"> 143</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Markanın Tanımı </span><span class="icnpagenum"> 143</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Marka Olabilecek İşaretler </span><span class="icnpagenum"> 144</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. MARKANIN İŞLEVLERİ </span><span class="icnpagenum"> 145</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. MARKA TÜRLERİ </span><span class="icnpagenum"> 145</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">V. MARKANIN TESCİLİ </span><span class="icnpagenum"> 146</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Marka Tescil Talebinin Ret Sebepleri </span><span class="icnpagenum"> 146</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Mutlak Ret Sebepleri </span><span class="icnpagenum"> 146</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Nispi Ret Sebepleri </span><span class="icnpagenum"> 149</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Marka Tescili Aşamaları </span><span class="icnpagenum"> 151</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Marka Korumasından Yararlanacak Kişiler </span><span class="icnpagenum"> 151</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Tescil Başvurusu </span><span class="icnpagenum"> 152</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Başvuru İncelemesi </span><span class="icnpagenum"> 152</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Üçüncü Kişilerin Görüşleri ve Bu Görüşlere Yapılabilecek İtirazlar </span><span class="icnpagenum"> 153</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Tescil </span><span class="icnpagenum"> 154</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Marka Tescilinin Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 155</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VI. MARKANIN KONU OLABİLECEĞİ HUKUKİ İŞLEMLER </span><span class="icnpagenum"> 155</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Markanın Devri </span><span class="icnpagenum"> 155</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Markanın Rehni </span><span class="icnpagenum"> 156</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Markanın Haciz </span><span class="icnpagenum"> 156</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Markanın Lisansa Konu Olması </span><span class="icnpagenum"> 156</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VII. MARKA HAKKINA TECAVÜZ VE MARKA HAKKININ KORUNMASI </span><span class="icnpagenum"> 157</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Marka Hakkına Tecavüz </span><span class="icnpagenum"> 157</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Marka Hakkının Korunması </span><span class="icnpagenum"> 158</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Tescilli Markaya Sağlanan Hukuki Koruma </span><span class="icnpagenum"> 158</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Tescilli Markaya Sağlanan Cezai Koruma </span><span class="icnpagenum"> 160</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VIII. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İPTALİ </span><span class="icnpagenum"> 161</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Markanın Hükümsüzlüğü </span><span class="icnpagenum"> 161</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Markanın İptali </span><span class="icnpagenum"> 162</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Hükümsüzlük ve İptal Kararlarının Etkisi </span><span class="icnpagenum"> 163</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IX. MARKA HAKKININ SONA ERMESİ </span><span class="icnpagenum"> 163</span></div> <div align="center">Onuncu Bölüm</div> <div align="center">HAKSIZ REKABET</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 165</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. HAKSIZ REKABET KAVRAMI VE UNSURLARI </span><span class="icnpagenum"> 165</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Haksız Rekabetin Tanımı </span><span class="icnpagenum"> 165</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Haksız Rekabetin Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 166</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. HAKSIZ REKABET DOĞURAN HALLER </span><span class="icnpagenum"> 166</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. HAKSIZ REKABET SONUCU DOĞABİLECEK YAPTIRIMLAR </span><span class="icnpagenum"> 170</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Hukuki Yaptırımlar </span><span class="icnpagenum"> 170</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Dava Açabilecek Kimseler </span><span class="icnpagenum"> 170</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Davalı Sıfatına Sahip Olacaklar </span><span class="icnpagenum"> 171</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Açılabilecek Hukuk Davaları </span><span class="icnpagenum"> 171</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Hükmün Üçüncü Kişilere Karşı İcrası </span><span class="icnpagenum"> 171</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Zamanaşımı </span><span class="icnpagenum"> 172</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Cezai Yaptırımlar </span><span class="icnpagenum"> 172</span></div> <div align="center">Onbirinci Bölüm</div> <div align="center">TİCARİ DEFTERLER</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 175</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. DEFTER TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR </span><span class="icnpagenum"> 175</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. TİCARİ DEFTERLERİN AMAÇ VE FAYDALARI </span><span class="icnpagenum"> 177</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI, SAKLANMASI VE ONAYLATILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER </span><span class="icnpagenum"> 177</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Tutulması Gereken Ticari Defterler </span><span class="icnpagenum"> 177</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Ticari Defterlerin Tutulması </span><span class="icnpagenum"> 178</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Envanter Çıkarılması </span><span class="icnpagenum"> 179</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Finansal Tabloların Düzenlenmesi </span><span class="icnpagenum"> 180</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Ticari Defter ve Belgeleri Saklama Yükümlülüğü ve Belgeleri Zıyaı </span><span class="icnpagenum"> 181</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Ticari Defterlerin Onaylatılması </span><span class="icnpagenum"> 182</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Fiziki Olarak Tutulan Defterler </span><span class="icnpagenum"> 182</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Elektronik Ortamda Tutulan Defterler </span><span class="icnpagenum"> 183</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">V. TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLMA NİTELİĞİ </span><span class="icnpagenum"> 183</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Sahibi Lehine Delil Olma </span><span class="icnpagenum"> 184</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Sahibi Aleyhine Delil Olma </span><span class="icnpagenum"> 185</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VI. TİCARİ DEFTERLERİN TESLİM VE İBRAZI </span><span class="icnpagenum"> 185</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VII. TİCARİ DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK </span><span class="icnpagenum"> 186</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. TTK Açısından </span><span class="icnpagenum"> 186</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. İcra ve İflas Kanunu Açısından </span><span class="icnpagenum"> 186</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Açısından </span><span class="icnpagenum"> 187</span></div> <div align="center">Onkinci Bölüm</div> <div align="center">TİCARET SİCİLİ</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 189</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. SİCİL İŞLEMLERİ </span><span class="icnpagenum"> 190</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Tescil İşlemleri </span><span class="icnpagenum"> 190</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. İstem Üzerine Tescil </span><span class="icnpagenum"> 190</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Resen veya Kurum ve Kuruluşların Bildirmesi Üzerine Tescil </span><span class="icnpagenum"> 191</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Tadil ve Terkin İşlemleri </span><span class="icnpagenum"> 192</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI </span><span class="icnpagenum"> 193</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Ticaret Sicili Müdürlüğü </span><span class="icnpagenum"> 193</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Ticaret Müdürlüğünün Tescil Başvurusunu İnceleme Görevi ve Geçici Tescil </span><span class="icnpagenum"> 193</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Ticaret Sicili Müdürü Kararlarına Karşı İtiraz Yolu </span><span class="icnpagenum"> 194</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. TİCARET SİCİLİNİN ALENİYETİ </span><span class="icnpagenum"> 195</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">V. TESCİL VE İLANIN ETKİSİ </span><span class="icnpagenum"> 195</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Kurucu/Bildirici Etkisi </span><span class="icnpagenum"> 196</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Olumlu/Olumsuz Etkisi </span><span class="icnpagenum"> 196</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VI. GÖRÜNÜŞE GÜVEN İLKESİ </span><span class="icnpagenum"> 197</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VII. SORUMLULUK </span><span class="icnpagenum"> 197</span></div> <div align="center">Onüçüncü Bölüm</div> <div align="center">CARİ HESAP</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 199</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN TANIMI </span><span class="icnpagenum"> 200</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. CARİ HESABA GEÇİRİLEBİLECEK VE GEÇİRİLEMEYECEK ALACAKLAR </span><span class="icnpagenum"> 200</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Cari Hesaba Geçirilebilecek Alacaklar </span><span class="icnpagenum"> 200</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Cari Hesaba Geçirilemeyecek Alacaklar </span><span class="icnpagenum"> 201</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. CARİ HESABIN İŞLEYİŞİ VE HÜKÜMLERİ </span><span class="icnpagenum"> 201</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Cari hesabın İşleyişi ve Süreler </span><span class="icnpagenum"> 201</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Cari Hesap Bakiyesinin Haczi </span><span class="icnpagenum"> 203</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Cari Hesapta Faiz </span><span class="icnpagenum"> 203</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">V. CARİ HESABIN SONA ERMESİ </span><span class="icnpagenum"> 203</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VI. ZAMANAŞIMI </span><span class="icnpagenum"> 204</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ÖRNEK SORULAR </span><span class="icnpagenum"> 205</span></div> <div align="center">ORTAKLIKLAR HUKUKU</div> <div align="center">Birinci Bölüm</div> <div align="center">ORTAKLIKLAR HUKUKUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 215</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. ŞİRKETİN UNSURLARI </span><span class="icnpagenum"> 218</span></div> <div align="center">İkinci Bölüm</div> <div align="center">ADİ ŞİRKET</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 221</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. ADİ ŞİRKETİN UNSURLARI </span><span class="icnpagenum"> 221</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. ADİ ŞİRKETTE İÇ İŞLEYİŞ </span><span class="icnpagenum"> 222</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Kâr ve Zarar Paylaşımı </span><span class="icnpagenum"> 222</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Yönetim </span><span class="icnpagenum"> 223</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Olağan İşler </span><span class="icnpagenum"> 223</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Hak ve Yükümlülükleri </span><span class="icnpagenum"> 224</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Olağanüstü İşler </span><span class="icnpagenum"> 224</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Denetim </span><span class="icnpagenum"> 225</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Rekabet Yasağı </span><span class="icnpagenum"> 225</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Rekabet Yasağının İhlâl Edilmesinin Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 226</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler </span><span class="icnpagenum"> 227</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Şirkete Yeni Ortak Kabulü </span><span class="icnpagenum"> 227</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Çıkma ve Çıkarılma </span><span class="icnpagenum"> 227</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. ADİ ŞİRKETTE DIŞ İŞLEYİŞ </span><span class="icnpagenum"> 228</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Temsil </span><span class="icnpagenum"> 229</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Doğrudan Temsil </span><span class="icnpagenum"> 229</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Dolaylı Temsil </span><span class="icnpagenum"> 229</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Ortakların Şirket Borçlarından Dolayı Sorumluluğu </span><span class="icnpagenum"> 229</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Birinci Dereceden Sorumluluk </span><span class="icnpagenum"> 229</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Sınırlı ve Müteselsil Sorumluluk </span><span class="icnpagenum"> 230</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">V. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ </span><span class="icnpagenum"> 231</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. İnfisah (Kendiliğinden Sona Erme) Halleri </span><span class="icnpagenum"> 231</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Şirket Amacının Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesi </span><span class="icnpagenum"> 231</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Belirli Süreli Şirket Sözleşmesinin Sona Ermesi </span><span class="icnpagenum"> 231</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Ortaklardan Birinin Ölümü, İflâsı yahut Fiil Ehliyetini Kaybetmesi </span><span class="icnpagenum"> 232</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Ortağın Şahsi Alacaklısının Tasfiye Payını Haczetmesi </span><span class="icnpagenum"> 232</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Fesih (İradi Sona Erme) Halleri </span><span class="icnpagenum"> 232</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Ortakların Fesih Kararı </span><span class="icnpagenum"> 232</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Ortağın Fesih İhbarında Bulunması </span><span class="icnpagenum"> 233</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Şirketin Mahkeme Kararıyla Tasfiyesi </span><span class="icnpagenum"> 233</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VI. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİNE BAĞLANAN SONUÇLAR </span><span class="icnpagenum"> 233</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VII. ZAMANAŞIMI </span><span class="icnpagenum"> 234</span></div> <div align="center">Üçüncü Bölüm</div> <div align="center">TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 235</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ </span><span class="icnpagenum"> 235</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Tüzel Kişilik </span><span class="icnpagenum"> 235</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Tacir Sıfatı </span><span class="icnpagenum"> 235</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi </span><span class="icnpagenum"> 235</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Şirket Birleşmeleri İçin Kanunun Getirdiği Ön Şart </span><span class="icnpagenum"> 236</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Birleşmenin Özellikleri </span><span class="icnpagenum"> 237</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Birleşme İşlemleri </span><span class="icnpagenum"> 238</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Birleşmenin Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 240</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Alacaklıların Korunması </span><span class="icnpagenum"> 240</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Tür Değiştirme </span><span class="icnpagenum"> 241</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Tür Değiştirme İşlemleri </span><span class="icnpagenum"> 241</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Tür Değiştirmenin Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 242</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Kolaylaştırılmış Tür Değiştirme İşlemleri </span><span class="icnpagenum"> 243</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. Bölünme </span><span class="icnpagenum"> 243</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Bölünme Türleri </span><span class="icnpagenum"> 243</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Bölünme İşlemleri </span><span class="icnpagenum"> 244</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Bölünmenin Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 245</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">F. Şirket Topluluğu </span><span class="icnpagenum"> 246</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Şirketler Topluluğunun Ortaya Çıkması </span><span class="icnpagenum"> 246</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Şirketler Topluluğunun Ortaya Çıkmasının Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 247</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Hâkim Şirketin Sorumluluğu </span><span class="icnpagenum"> 247</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Hâkim Şirketin Oluşturduğu Güvenden Doğan Sorumluluğu </span><span class="icnpagenum"> 248</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Azınlığın Çıkarılarak Paylarının Satın Alınması </span><span class="icnpagenum"> 248</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">G. Ultra Vires İlkesi </span><span class="icnpagenum"> 249</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">H. Ticaret Şirketlerine Sermaye Taahhüt Edilmesi </span><span class="icnpagenum"> 249</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Nakit Sermaye Taahhüdü </span><span class="icnpagenum"> 249</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Taşınmaz Sermaye Taahhüdü </span><span class="icnpagenum"> 250</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Taşınır ve Diğer İktisadî Değerlerin Sermaye Olarak Taahhüdü </span><span class="icnpagenum"> 250</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Alacak Hakkının Sermaye Olarak Taahhüdü </span><span class="icnpagenum"> 251</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">İ. Ortağın Şahsi Alacaklısının Durumu </span><span class="icnpagenum"> 251</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Şahıs Şirketlerinde </span><span class="icnpagenum"> 251</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Sermaye Şirketlerinde </span><span class="icnpagenum"> 251</span></div> <div align="center">Dördüncü Bölüm</div> <div align="center">KOLLEKTİF ŞİRKET</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 253</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. KOLLEKTİF ŞİRKETİN UNSURLARI </span><span class="icnpagenum"> 253</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. KOLLEKTİF ŞİRKETTE İÇ İŞLEYİŞ </span><span class="icnpagenum"> 255</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Kâr–Zarar Paylaşımı </span><span class="icnpagenum"> 255</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Yönetim </span><span class="icnpagenum"> 256</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Olağan İşler Bakımından </span><span class="icnpagenum"> 256</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Olağanüstü İşler Bakımından </span><span class="icnpagenum"> 257</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Denetim </span><span class="icnpagenum"> 257</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Rekabet Yasağı </span><span class="icnpagenum"> 257</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Rekabet Yasağının İhlâl Edilmesinin Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 258</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler </span><span class="icnpagenum"> 259</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Şirkete Yeni Ortak Kabulü </span><span class="icnpagenum"> 259</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Çıkma ve Çıkarılma </span><span class="icnpagenum"> 259</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Çıkma ve Çıkarılmanın Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 260</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. KOLLEKTİF ŞİRKETTE DIŞ İŞLEYİŞ </span><span class="icnpagenum"> 260</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Temsil </span><span class="icnpagenum"> 260</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Ortakların Şirket Borçlarından Dolayı Sorumluluğu </span><span class="icnpagenum"> 261</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. İkinci Dereceden Sorumluluk </span><span class="icnpagenum"> 261</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Sınırsız ve Müteselsil Sorumluluk </span><span class="icnpagenum"> 261</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">V. KOLLEKTİF ŞİRKETİ SONA ERDİREN HALLER </span><span class="icnpagenum"> 262</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. İnfisah – Kendiliğinden Sona Erme – Halleri </span><span class="icnpagenum"> 262</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Fesih – İradi Sona Erme – Halleri </span><span class="icnpagenum"> 263</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Şirketin Mahkeme Kararıyla Tasfiyesi </span><span class="icnpagenum"> 264</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VI. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TASFİYESİ </span><span class="icnpagenum"> 264</span></div> <div align="center">Beşinci Bölüm</div> <div align="center">KOMANDİT ŞİRKET</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 267</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. KOMANDİTE VE KOMANDİTER ORTAKLARIN ÖZELLİKLERİ </span><span class="icnpagenum"> 267</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Komandite ortak </span><span class="icnpagenum"> 267</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Komanditer ortak </span><span class="icnpagenum"> 268</span></div> <div align="center">Altıncı Bölüm</div> <div align="center">ANONİM ŞİRKET</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 269</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. ANONİM ŞİRKETİN UNSURLARI </span><span class="icnpagenum"> 269</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKET </span><span class="icnpagenum"> 274</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. KANUNA KARŞI HİLE </span><span class="icnpagenum"> 274</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">V. YÖNETİM KURULU </span><span class="icnpagenum"> 275</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri </span><span class="icnpagenum"> 275</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Yönetim Kurulu Üyesi Olabilecekler </span><span class="icnpagenum"> 275</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi ve Seçimi </span><span class="icnpagenum"> 276</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Yönetim kurulunun Toplantı ve Karar Yetersayıları </span><span class="icnpagenum"> 277</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. Yönetim ve Temsil Yetkisinin Kullanılması </span><span class="icnpagenum"> 278</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Yönetim Yetkisinin Kullanılması </span><span class="icnpagenum"> 278</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Temsil Yetkisinin Kullanılması </span><span class="icnpagenum"> 278</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Yönetim Kurulunun Devredilemez Yetki ve Görevleri </span><span class="icnpagenum"> 279</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">F. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hak ve Borçları </span><span class="icnpagenum"> 280</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Hakları </span><span class="icnpagenum"> 280</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Borçları </span><span class="icnpagenum"> 281</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">G. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu </span><span class="icnpagenum"> 282</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Sorumluluğun Hukuki Mahiyeti </span><span class="icnpagenum"> 282</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Sorumluluğu Doğuran Haller </span><span class="icnpagenum"> 283</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Sorumluluk Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme </span><span class="icnpagenum"> 283</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Sorumluluk Davası Açmaya Yetkili Olanlar </span><span class="icnpagenum"> 283</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Sorumluluk Davasında Şirketin Temsili </span><span class="icnpagenum"> 284</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6. Yönetim Kurulu Üyelerini Sorumluluktan Kurtaran Haller </span><span class="icnpagenum"> 284</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">H. Bâtıl Yönetim Kurulu Kararları </span><span class="icnpagenum"> 285</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VI. GENEL KURUL </span><span class="icnpagenum"> 285</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Kurulun Devredilemez Yetkileri </span><span class="icnpagenum"> 286</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Genel Kurulun Toplanması </span><span class="icnpagenum"> 286</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar </span><span class="icnpagenum"> 286</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Genel Kurulu Toplantıya Çağrı Usulü </span><span class="icnpagenum"> 287</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. Genel Kurul Toplantısında Gündeme Bağlılık İlkesi ve İstisnaları </span><span class="icnpagenum"> 288</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">F. Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları </span><span class="icnpagenum"> 288</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Basit Toplantı ve Karar Yetersayısı </span><span class="icnpagenum"> 288</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Oybirliği Gerektiren Haller </span><span class="icnpagenum"> 289</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Ağırlaştırılmış Yetersayı Öngörülen Haller </span><span class="icnpagenum"> 289</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Esas Sözleşme Değişiklikleri </span><span class="icnpagenum"> 289</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">G. Genel Kurul Kararlarının İptali </span><span class="icnpagenum"> 290</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. İptal Davası Açmaya Yetkili Olanlar </span><span class="icnpagenum"> 290</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. İptal Davasında Davalı </span><span class="icnpagenum"> 291</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. İptal Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme </span><span class="icnpagenum"> 291</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Hak Düşürücü Süre </span><span class="icnpagenum"> 291</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. İptal Kararının Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 291</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">H. Bâtıl Genel Kurul Kararları </span><span class="icnpagenum"> 291</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VII. DENETİM </span><span class="icnpagenum"> 292</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VIII. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY </span><span class="icnpagenum"> 292</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Pay Kavramı </span><span class="icnpagenum"> 292</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Pay (Hisse) Senetleri </span><span class="icnpagenum"> 293</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Pay Devri </span><span class="icnpagenum"> 294</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Pay Senede Bağlanmamışsa </span><span class="icnpagenum"> 294</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri </span><span class="icnpagenum"> 295</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri </span><span class="icnpagenum"> 295</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Pay / Pay Senedi Üzerindeki Diğer Tasarruf İşlemleri </span><span class="icnpagenum"> 297</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. İmtiyazlı Paylar </span><span class="icnpagenum"> 298</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IX. PAY SAHİPLERİNİN HAK VE BORÇLARI </span><span class="icnpagenum"> 299</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Hakları </span><span class="icnpagenum"> 299</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Oy Hakkı </span><span class="icnpagenum"> 299</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Kâr Payı </span><span class="icnpagenum"> 300</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Tasfiye Payı </span><span class="icnpagenum"> 301</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Rüçhan (Öncelik) Hakkı </span><span class="icnpagenum"> 301</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı </span><span class="icnpagenum"> 301</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6. Özel Denetçi Atanmasını Talep Hakkı </span><span class="icnpagenum"> 302</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Borçları </span><span class="icnpagenum"> 302</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Sermaye Taahhüdünü İfa Borcu </span><span class="icnpagenum"> 302</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. İkincil Yükümlülükler </span><span class="icnpagenum"> 303</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">X. ANONİM ŞİRKETİ SONA ERDİREN HALLER </span><span class="icnpagenum"> 304</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. İnfisah halleri </span><span class="icnpagenum"> 304</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Fesih halleri </span><span class="icnpagenum"> 304</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">XI. ANONİM ŞİRKETİN TASFİYESİ </span><span class="icnpagenum"> 305</span></div> <div align="center">Yedinci Bölüm</div> <div align="center">LİMİTED ŞİRKET</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 307</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. LİMİTED ŞİRKETİN UNSURLARI </span><span class="icnpagenum"> 307</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. GENEL KURUL </span><span class="icnpagenum"> 308</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. MÜDÜRLER </span><span class="icnpagenum"> 309</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">V. LİMİTED ŞİRKETTE PAY DEVRİ </span><span class="icnpagenum"> 310</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VI. LİMİTED ŞİRKETTE ÇIKMA VE ÇIKARILMA </span><span class="icnpagenum"> 311</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Çıkma </span><span class="icnpagenum"> 311</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Çıkarılma </span><span class="icnpagenum"> 311</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VII. LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ KAMU BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU </span><span class="icnpagenum"> 312</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VIII. LİMİTED ŞİRKETİ SONA ERDİREN HALLER </span><span class="icnpagenum"> 312</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IX. LİMİTED ŞİRKETİN TASFİYESİ </span><span class="icnpagenum"> 313</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ÖRNEK SORULAR </span><span class="icnpagenum"> 315</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">Yararlanılan Kaynaklar </span><span class="icnpagenum"> 323</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">Kavramlar Dizini </span><span class="icnpagenum"> 327</span></div> </td> <td class="ds_bsr" width="20"> </td> </tr> </tbody> </table> </div>
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   İçindekiler
   Üçüncü Basıya Önsöz  5
   İkinci Basıya Önsöz  6
   Birinci Basıya Önsöz  7
   Kısaltmalar  27
   TİCARİ İŞLETME HUKUKU
   Birinci Bölüm
   TİCARET HUKUKUNUN ESASLARI
   I. GENEL OLARAK  31
   II. TİCARET HUKUKU  31
   III. TİCARET HUKUKU DÜZENLEMELERİNDE BENİMSENEN SİSTEMLER  32
   A. Sübjektif Sistem  32
   B. Objektif Sistem  32
   C. Modern Sistem  33
   İkinci Bölüm
   TİCARİ İŞLETME
   I. GENEL OLARAK  35
   II. TİCARİ İŞLETMENİN TANIMI VE UNSURLARI  35
   A. Ticari İşletmenin Tanımı  35
   B. Ticari İşletmenin Unsurları  36
   1. Gelir Sağlama Hedefi  36
   2. Devamlılık  37
   3. Bağımsızlık  37
   4. Esnaf İşletmesi Faaliyetlerini Aşma  37
   III. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE MALVARLIĞI SORUNU  39
   IV. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE KAVRAMLARI  41
   A. Şubenin Unsurları  42
   B. Merkez – Şube Ayrımının Hukuki Sonuçları  43
   V. TİCARİ İŞLETMELERİN KONU OLDUĞU HUKUKİ İŞLEMLER  44
   A. Ticari İşletme Devri  44
   1. Genel Olarak  44
   2. Ticari İşletme Devri Sözleşmesinde Şekil Şartı  45
   3. Ticari İşletme Devrinin Kapsamı  46
   4. Ticari İşletme Devri Sonuçları  47
   B. Ticari İşletme Rehni  49
   1. Genel Olarak  49
   2. Rehnin Kurulması  50
   a. Rehin Sözleşmesi  50
   b. Rehin Sözleşmesinin Tarafları  50
   c. Rehin Sözleşmesinde Şekil ve Tescil  51
   d. Rehin Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Hususlar  52
   3. Rehnin Kapsamı  53
   4. Rehin Türleri  55
   5. Rehnin Hüküm ve Sonuçları  56
   a. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  57
   b. Borçlunun Temerrüdü Halinde Rehin Alacaklısının Hakları  58
   c. Müeyyideler  59
   6. Rehnin Sona Ermesi  59
   Üçüncü Bölüm
   TİCARİ İŞ
   I. GENEL OLARAK  61
   II. TİCARİ İŞ  61
   III. TİCARİ İŞ KARİNESİ  62
   IV. TİCARİ İŞLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER  64
   A. Ticari İşlerde Teselsül Karinesi  65
   B. Ticari İşlerde Faiz  66
   1. Faiz Türleri  66
   a. Niteliği Göre Faiz Türleri: Anapara (Kapital) Faizi ve Temerrüt Faizi  66
   b. Kaynağına Göre Faiz Türleri: Akdi Faiz ve Kanuni Faiz  67
   c. Hesaplanmasına Göre Faiz Türleri: Basit Faiz ve Bileşik Faiz  67
   2. Ticari İşlere Uygulanacak Faizin Özellikleri  68
   a. Ticari İşlerde Anapara Faizi  68
   b. Bileşik Faiz Yasağının İstisnaları  69
   c. Daha Yüksek Oranla Temerrüt Faizi Uygulanması  70
   3. Faiz Oranları  70
   a. Anapara Faizi Oranı  70
   b. Temerrüt Faiz Oranı  70
   c. Yabancı Para Borçlarında Faiz Oranı  72
   C. Ticari İşlerde Zamanaşımı  72
   Dördüncü Bölüm
   TİCARİ HÜKÜMLER
   I. GENEL OLARAK  75
   II. TİCARİ HÜKÜMLERİN UYGULANMA SIRASI  76
   A. Emredici Hükümler  76
   B. Sözleşme Hükümleri  76
   C. Yedek Ticari Hükümler: Tamamlayıcı ve Yorumlayıcı Hükümler  76
   D. Ticari Örf ve Adet  77
   E. Genel Hükümler  79
   Beşinci Bölüm
   TİCARİ YARGI
   I. GENEL OLARAK  81
   II. TİCARİ DAVALAR  81
   A. Mutlak Ticari Davalar  81
   1. TTK Tarafından Düzenlenen Hususlara İlişkin Davalar  82
   2. TMK’nin 962 ilâ 969. Maddelerinde Düzenlenen Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlara İlişkin Davalar  82
   3. TBK Tarafından Düzenlenen Bazı Hususlara İlişkin Davalar  82
   4. Fikrî Mülkiyet Hukukuna Dair Mevzuata İlişkin Davalar  83
   5. Borsa, Sergi, Panayır ve Pazarlar ile Antrepo ve Ticarete Özgü Diğer Yerlere İlişkin Özel Hükümlere İlişkin Davalar  83
   6. Bankalara, Diğer Kredi Kuruluşlarına, Finansal Kurumlara ve Ödünç Para Verme İşlerine İlişkin Düzenlemelerden Doğan Davalar  84
   7. Özel Kanun Hükümleri Gereği Ticari Sayılan Davalar  84
   B. Nispi Ticari Davalar  84
   1. Havale, Vedia ve Fikri ve Sanat Eserlerine İlişkin Haklardan Doğan ve Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Davalar  84
   2. Her İki Tarafın Ticari İşletmesiyle İlgili Hususlardan Doğan Davalar  85
   III. TİCARİ DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEMELER  86
   IV. TİCARİ DAVALARDA USUL VE İSPAT  87
   V. TİCARİ DAVALARDA ARABULUCULUK  88
   Altıncı Bölüm
   TACİR VE TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI
   I. GENEL OLARAK  91
   II. TACİR  91
   A. Gerçek Kişi Tacirler  91
   1. Gerçek Kişi Tacir Olmanın Unsurları  92
   a. Ticari İşletmenin Varlığı  92
   b. Ticari İşletmenin İşletilmesi  92
   c. Ticari İşletmenin Kısmen Dahi Olsa Gerçek Kişi Adına İşletilmesi  93
   2. Küçük ve Kısıtlıların Tacir Sıfatını Kazanması  93
   3. Ticaret Yapmaktan Men Edilenlerin Tacir Sıfatı  93
   4. Gerçek Kişi Tacir Sıfatının Kaybedilmesi  94
   B. Tüzel Kişi Tacirler  95
   1. Ticaret Şirketleri  95
   2. Amacına Ulaşmak için Ticari İşletme İşleten Dernek ve Vakıflar  96
   3. Özel Hukuk Hükümlerine göre Yönetilmek veya Ticari Şekilde İşletilmek Üzere Kurulan Kurum ve Kuruluşlar  96
   4. Donatma İştiraki  98
   5. Hâkim Teşebbüs  98
   6. Tüzel Kişi Tacir Sıfatını Sona Ermesi  99
   III. TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI  99
   A. Genel Hüküm ve Sonuçlar  99
   1. İflasa Tabi Olma  99
   a. TTK Kapsamında Tacir Sayılanlar  100
   b. Tacirler Hakkındaki Hükümlere Tabi Bulunanlar  100
   c. Özel Kanunlarına göre Tacir Olmadıkları Halde İflasa Tabi Olanlar  100
   2. Ticaret Siciline Kaydolma  101
   3. Odalara ve Birliklere Kayıt Olma  101
   4. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma Zorunluluğu  101
   5. Ticari İş Karinesine Tabi Olma  102
   6. Ticari Örf ve Âdete Tabi Olma  102
   7. Ticari Defter Tutma  102
   8. Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etme  102
   9. Ücret ve Faiz İsteme Hakkı  103
   10. Ücret ve Cezai Şartın İndirilmesini İsteyememe  104
   11. Fatura Düzenleme  105
   B. Her İki Tarafın Tacir Olmasının Hüküm ve Sonuçları  105
   1. İhtar ve İhbarlarda Şekle Bağlılık  105
   2. Fatura ve Teyit Mektubuna İtiraz  106
   3. Hapis Hakkının Varlığı ile İlgili Karine  107
   4. Ticari Satış ve Mal Değişimi Sözleşmelerinde Özel Hükümlere Tabi Olma  108
   5. Yetki Sözleşmesi Yapabilme  111
   IV. ESNAFLAR HAKKINDA UYGULANACAK TTK HÜKÜMLERİ  112
   Yedinci Bölüm
   TACİR YARDIMCILARI
   I. GENEL OLARAK  113
   II. BAĞLI TACİR YARDIMCILARI  113
   A. Ticari Temsilci  113
   1. Tanım  114
   2. Temsil Yetkisi  114
   a. Temsil Yetkisinin Kapsamı  114
   b. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması  115
   3. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  115
   B. Ticari Vekil  115
   1. Tanım  115
   2. Temsil yetkisi  116
   a. Temsil yetkisinin kapsamı  116
   b. Temsil yetkisinin sınırlandırılması  116
   3. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  116
   C. Pazarlamacı  117
   1. Tanım  117
   2. Temsil yetkisi  118
   a. Temsil Yetkisinin Kapsamı  118
   3. Pazarlamacının Hak ve Yükümlülükleri  118
   4. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  119
   III. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI  120
   A. Acente  120
   1. Tanımı ve Unsurları  120
   a. Tanımı  120
   b. Unsurları  120
   2. Acentenin Yetkileri  121
   3. Acentenin Hak ve Borçları  122
   a. Hakları  122
   b. Borçları  124
   4. Müvekkilin Borçları  126
   5. Acentelik İlişkisinin Sona Ermesi  126
   B. Simsar  127
   1. Tanımı ve Unsurları  127
   a. Tanımı  127
   b. Unsurları  127
   2. Simsarın Hak ve Borçları  128
   a. Hakları  128
   b. Borçları  129
   C. Komisyoncu  129
   1. Tanımı ve Unsurları  129
   a. Tanımı  129
   b. Unsurları  129
   2. Komisyoncunun Hak ve Borçları  130
   a. Hakları  130
   b. Borçları  131
   D. Taşıma İşleri Komisyoncusu  132
   1. Tanımı ve Unsurları  132
   a. Tanımı  132
   b. Unsurları  133
   2. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Hakları ve Borçları  133
   a. Hakları  133
   b. Borçları  134
   Sekizinci Bölüm
   TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI
   I. GENEL OLARAK  135
   II. TİCARET UNVANI  135
   A. Tanımı ve Unsurları  135
   1. Tanımı  135
   2. Unsurları  136
   B. Ticaret Unvanının Şekli  137
   1. Gerçek Kişiler  137
   2. Tüzel Kişiler  137
   C. Ticaret Unvanının Devri  139
   D. Ticaret Unvanının Korunması  140
   III. İŞLETME ADI  140
   Dokuzuncu Bölüm
   MARKA
   I. GENEL OLARAK  143
   II. MARKANIN TANIMI VE MARKA OLABİLECEK İŞARETLER  143
   A. Markanın Tanımı  143
   B. Marka Olabilecek İşaretler  144
   III. MARKANIN İŞLEVLERİ  145
   IV. MARKA TÜRLERİ  145
   V. MARKANIN TESCİLİ  146
   A. Marka Tescil Talebinin Ret Sebepleri  146
   1. Mutlak Ret Sebepleri  146
   2. Nispi Ret Sebepleri  149
   B. Marka Tescili Aşamaları  151
   1. Marka Korumasından Yararlanacak Kişiler  151
   2. Tescil Başvurusu  152
   3. Başvuru İncelemesi  152
   4. Üçüncü Kişilerin Görüşleri ve Bu Görüşlere Yapılabilecek İtirazlar  153
   5. Tescil  154
   C. Marka Tescilinin Sonuçları  155
   VI. MARKANIN KONU OLABİLECEĞİ HUKUKİ İŞLEMLER  155
   A. Markanın Devri  155
   B. Markanın Rehni  156
   C. Markanın Haciz  156
   D. Markanın Lisansa Konu Olması  156
   VII. MARKA HAKKINA TECAVÜZ VE MARKA HAKKININ KORUNMASI  157
   A. Marka Hakkına Tecavüz  157
   B. Marka Hakkının Korunması  158
   1. Tescilli Markaya Sağlanan Hukuki Koruma  158
   2. Tescilli Markaya Sağlanan Cezai Koruma  160
   VIII. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İPTALİ  161
   A. Markanın Hükümsüzlüğü  161
   B. Markanın İptali  162
   C. Hükümsüzlük ve İptal Kararlarının Etkisi  163
   IX. MARKA HAKKININ SONA ERMESİ  163
   Onuncu Bölüm
   HAKSIZ REKABET
   I. GENEL OLARAK  165
   II. HAKSIZ REKABET KAVRAMI VE UNSURLARI  165
   A. Haksız Rekabetin Tanımı  165
   B. Haksız Rekabetin Unsurları  166
   III. HAKSIZ REKABET DOĞURAN HALLER  166
   IV. HAKSIZ REKABET SONUCU DOĞABİLECEK YAPTIRIMLAR  170
   A. Hukuki Yaptırımlar  170
   1. Dava Açabilecek Kimseler  170
   2. Davalı Sıfatına Sahip Olacaklar  171
   3. Açılabilecek Hukuk Davaları  171
   4. Hükmün Üçüncü Kişilere Karşı İcrası  171
   5. Zamanaşımı  172
   B. Cezai Yaptırımlar  172
   Onbirinci Bölüm
   TİCARİ DEFTERLER
   I. GENEL OLARAK  175
   II. DEFTER TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR  175
   III. TİCARİ DEFTERLERİN AMAÇ VE FAYDALARI  177
   IV. TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI, SAKLANMASI VE ONAYLATILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER  177
   A. Tutulması Gereken Ticari Defterler  177
   B. Ticari Defterlerin Tutulması  178
   1. Envanter Çıkarılması  179
   2. Finansal Tabloların Düzenlenmesi  180
   C. Ticari Defter ve Belgeleri Saklama Yükümlülüğü ve Belgeleri Zıyaı  181
   D. Ticari Defterlerin Onaylatılması  182
   1. Fiziki Olarak Tutulan Defterler  182
   2. Elektronik Ortamda Tutulan Defterler  183
   V. TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLMA NİTELİĞİ  183
   A. Sahibi Lehine Delil Olma  184
   B. Sahibi Aleyhine Delil Olma  185
   VI. TİCARİ DEFTERLERİN TESLİM VE İBRAZI  185
   VII. TİCARİ DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK  186
   A. TTK Açısından  186
   B. İcra ve İflas Kanunu Açısından  186
   C. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Açısından  187
   Onkinci Bölüm
   TİCARET SİCİLİ
   I. GENEL OLARAK  189
   II. SİCİL İŞLEMLERİ  190
   A. Tescil İşlemleri  190
   1. İstem Üzerine Tescil  190
   2. Resen veya Kurum ve Kuruluşların Bildirmesi Üzerine Tescil  191
   B. Tadil ve Terkin İşlemleri  192
   III. TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI  193
   A. Ticaret Sicili Müdürlüğü  193
   B. Ticaret Müdürlüğünün Tescil Başvurusunu İnceleme Görevi ve Geçici Tescil  193
   C. Ticaret Sicili Müdürü Kararlarına Karşı İtiraz Yolu  194
   IV. TİCARET SİCİLİNİN ALENİYETİ  195
   V. TESCİL VE İLANIN ETKİSİ  195
   A. Kurucu/Bildirici Etkisi  196
   B. Olumlu/Olumsuz Etkisi  196
   VI. GÖRÜNÜŞE GÜVEN İLKESİ  197
   VII. SORUMLULUK  197
   Onüçüncü Bölüm
   CARİ HESAP
   I. GENEL OLARAK  199
   II. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN TANIMI  200
   III. CARİ HESABA GEÇİRİLEBİLECEK VE GEÇİRİLEMEYECEK ALACAKLAR  200
   A. Cari Hesaba Geçirilebilecek Alacaklar  200
   B. Cari Hesaba Geçirilemeyecek Alacaklar  201
   IV. CARİ HESABIN İŞLEYİŞİ VE HÜKÜMLERİ  201
   A. Cari hesabın İşleyişi ve Süreler  201
   B. Cari Hesap Bakiyesinin Haczi  203
   C. Cari Hesapta Faiz  203
   V. CARİ HESABIN SONA ERMESİ  203
   VI. ZAMANAŞIMI  204
   ÖRNEK SORULAR  205
   ORTAKLIKLAR HUKUKU
   Birinci Bölüm
   ORTAKLIKLAR HUKUKUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ
   I. GENEL OLARAK  215
   II. ŞİRKETİN UNSURLARI  218
   İkinci Bölüm
   ADİ ŞİRKET
   I. GENEL OLARAK  221
   II. ADİ ŞİRKETİN UNSURLARI  221
   III. ADİ ŞİRKETTE İÇ İŞLEYİŞ  222
   A. Kâr ve Zarar Paylaşımı  222
   B. Yönetim  223
   1. Olağan İşler  223
   2. Hak ve Yükümlülükleri  224
   3. Olağanüstü İşler  224
   C. Denetim  225
   D. Rekabet Yasağı  225
   1. Rekabet Yasağının İhlâl Edilmesinin Sonuçları  226
   E. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler  227
   1. Şirkete Yeni Ortak Kabulü  227
   2. Çıkma ve Çıkarılma  227
   IV. ADİ ŞİRKETTE DIŞ İŞLEYİŞ  228
   A. Temsil  229
   1. Doğrudan Temsil  229
   2. Dolaylı Temsil  229
   B. Ortakların Şirket Borçlarından Dolayı Sorumluluğu  229
   1. Birinci Dereceden Sorumluluk  229
   2. Sınırlı ve Müteselsil Sorumluluk  230
   V. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ  231
   A. İnfisah (Kendiliğinden Sona Erme) Halleri  231
   1. Şirket Amacının Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesi  231
   2. Belirli Süreli Şirket Sözleşmesinin Sona Ermesi  231
   3. Ortaklardan Birinin Ölümü, İflâsı yahut Fiil Ehliyetini Kaybetmesi  232
   4. Ortağın Şahsi Alacaklısının Tasfiye Payını Haczetmesi  232
   B. Fesih (İradi Sona Erme) Halleri  232
   1. Ortakların Fesih Kararı  232
   2. Ortağın Fesih İhbarında Bulunması  233
   C. Şirketin Mahkeme Kararıyla Tasfiyesi  233
   VI. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİNE BAĞLANAN SONUÇLAR  233
   VII. ZAMANAŞIMI  234
   Üçüncü Bölüm
   TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
   I. GENEL OLARAK  235
   II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ  235
   A. Tüzel Kişilik  235
   B. Tacir Sıfatı  235
   C. Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi  235
   1. Şirket Birleşmeleri İçin Kanunun Getirdiği Ön Şart  236
   2. Birleşmenin Özellikleri  237
   3. Birleşme İşlemleri  238
   4. Birleşmenin Sonuçları  240
   5. Alacaklıların Korunması  240
   D. Tür Değiştirme  241
   1. Tür Değiştirme İşlemleri  241
   2. Tür Değiştirmenin Sonuçları  242
   3. Kolaylaştırılmış Tür Değiştirme İşlemleri  243
   E. Bölünme  243
   1. Bölünme Türleri  243
   2. Bölünme İşlemleri  244
   3. Bölünmenin Sonuçları  245
   F. Şirket Topluluğu  246
   1. Şirketler Topluluğunun Ortaya Çıkması  246
   2. Şirketler Topluluğunun Ortaya Çıkmasının Sonuçları  247
   a. Hâkim Şirketin Sorumluluğu  247
   b. Hâkim Şirketin Oluşturduğu Güvenden Doğan Sorumluluğu  248
   c. Azınlığın Çıkarılarak Paylarının Satın Alınması  248
   G. Ultra Vires İlkesi  249
   H. Ticaret Şirketlerine Sermaye Taahhüt Edilmesi  249
   1. Nakit Sermaye Taahhüdü  249
   2. Taşınmaz Sermaye Taahhüdü  250
   3. Taşınır ve Diğer İktisadî Değerlerin Sermaye Olarak Taahhüdü  250
   4. Alacak Hakkının Sermaye Olarak Taahhüdü  251
   İ. Ortağın Şahsi Alacaklısının Durumu  251
   1. Şahıs Şirketlerinde  251
   2. Sermaye Şirketlerinde  251
   Dördüncü Bölüm
   KOLLEKTİF ŞİRKET
   I. GENEL OLARAK  253
   II. KOLLEKTİF ŞİRKETİN UNSURLARI  253
   III. KOLLEKTİF ŞİRKETTE İÇ İŞLEYİŞ  255
   A. Kâr–Zarar Paylaşımı  255
   B. Yönetim  256
   1. Olağan İşler Bakımından  256
   2. Olağanüstü İşler Bakımından  257
   C. Denetim  257
   D. Rekabet Yasağı  257
   1. Rekabet Yasağının İhlâl Edilmesinin Sonuçları  258
   E. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler  259
   1. Şirkete Yeni Ortak Kabulü  259
   2. Çıkma ve Çıkarılma  259
   3. Çıkma ve Çıkarılmanın Sonuçları  260
   IV. KOLLEKTİF ŞİRKETTE DIŞ İŞLEYİŞ  260
   A. Temsil  260
   B. Ortakların Şirket Borçlarından Dolayı Sorumluluğu  261
   1. İkinci Dereceden Sorumluluk  261
   2. Sınırsız ve Müteselsil Sorumluluk  261
   V. KOLLEKTİF ŞİRKETİ SONA ERDİREN HALLER  262
   A. İnfisah – Kendiliğinden Sona Erme – Halleri  262
   B. Fesih – İradi Sona Erme – Halleri  263
   C. Şirketin Mahkeme Kararıyla Tasfiyesi  264
   VI. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TASFİYESİ  264
   Beşinci Bölüm
   KOMANDİT ŞİRKET
   I. GENEL OLARAK  267
   II. KOMANDİTE VE KOMANDİTER ORTAKLARIN ÖZELLİKLERİ  267
   A. Komandite ortak  267
   B. Komanditer ortak  268
   Altıncı Bölüm
   ANONİM ŞİRKET
   I. GENEL OLARAK  269
   II. ANONİM ŞİRKETİN UNSURLARI  269
   III. HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKET  274
   IV. KANUNA KARŞI HİLE  274
   V. YÖNETİM KURULU  275
   A. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  275
   B. Yönetim Kurulu Üyesi Olabilecekler  275
   C. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi ve Seçimi  276
   D. Yönetim kurulunun Toplantı ve Karar Yetersayıları  277
   E. Yönetim ve Temsil Yetkisinin Kullanılması  278
   1. Yönetim Yetkisinin Kullanılması  278
   2. Temsil Yetkisinin Kullanılması  278
   3. Yönetim Kurulunun Devredilemez Yetki ve Görevleri  279
   F. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hak ve Borçları  280
   1. Hakları  280
   2. Borçları  281
   G. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu  282
   1. Sorumluluğun Hukuki Mahiyeti  282
   2. Sorumluluğu Doğuran Haller  283
   3. Sorumluluk Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme  283
   4. Sorumluluk Davası Açmaya Yetkili Olanlar  283
   5. Sorumluluk Davasında Şirketin Temsili  284
   6. Yönetim Kurulu Üyelerini Sorumluluktan Kurtaran Haller  284
   H. Bâtıl Yönetim Kurulu Kararları  285
   VI. GENEL KURUL  285
   A. Genel Kurulun Devredilemez Yetkileri  286
   B. Genel Kurulun Toplanması  286
   C. Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar  286
   D. Genel Kurulu Toplantıya Çağrı Usulü  287
   E. Genel Kurul Toplantısında Gündeme Bağlılık İlkesi ve İstisnaları  288
   F. Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları  288
   1. Basit Toplantı ve Karar Yetersayısı  288
   2. Oybirliği Gerektiren Haller  289
   3. Ağırlaştırılmış Yetersayı Öngörülen Haller  289
   4. Esas Sözleşme Değişiklikleri  289
   G. Genel Kurul Kararlarının İptali  290
   1. İptal Davası Açmaya Yetkili Olanlar  290
   2. İptal Davasında Davalı  291
   3. İptal Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme  291
   4. Hak Düşürücü Süre  291
   5. İptal Kararının Sonuçları  291
   H. Bâtıl Genel Kurul Kararları  291
   VII. DENETİM  292
   VIII. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY  292
   A. Pay Kavramı  292
   B. Pay (Hisse) Senetleri  293
   C. Pay Devri  294
   1. Pay Senede Bağlanmamışsa  294
   2. Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri  295
   3. Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri  295
   D. Pay / Pay Senedi Üzerindeki Diğer Tasarruf İşlemleri  297
   E. İmtiyazlı Paylar  298
   IX. PAY SAHİPLERİNİN HAK VE BORÇLARI  299
   A. Hakları  299
   1. Oy Hakkı  299
   2. Kâr Payı  300
   3. Tasfiye Payı  301
   4. Rüçhan (Öncelik) Hakkı  301
   5. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı  301
   6. Özel Denetçi Atanmasını Talep Hakkı  302
   B. Borçları  302
   1. Sermaye Taahhüdünü İfa Borcu  302
   2. İkincil Yükümlülükler  303
   X. ANONİM ŞİRKETİ SONA ERDİREN HALLER  304
   A. İnfisah halleri  304
   B. Fesih halleri  304
   XI. ANONİM ŞİRKETİN TASFİYESİ  305
   Yedinci Bölüm
   LİMİTED ŞİRKET
   I. GENEL OLARAK  307
   II. LİMİTED ŞİRKETİN UNSURLARI  307
   III. GENEL KURUL  308
   IV. MÜDÜRLER  309
   V. LİMİTED ŞİRKETTE PAY DEVRİ  310
   VI. LİMİTED ŞİRKETTE ÇIKMA VE ÇIKARILMA  311
   A. Çıkma  311
   B. Çıkarılma  311
   VII. LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ KAMU BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU  312
   VIII. LİMİTED ŞİRKETİ SONA ERDİREN HALLER  312
   IX. LİMİTED ŞİRKETİN TASFİYESİ  313
   ÖRNEK SORULAR  315
   Yararlanılan Kaynaklar  323
   Kavramlar Dizini  327
    
   Stok Kodu
   :
   9789750261732
   Boyut
   :
   9x13.5
   Sayfa Sayısı
   :
   328
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat