Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Tesir Mikro-Makro İktisat Konu Anlatımı ( GÖL-ÖZCAN ) Salim Göl

İdari Hâkimlik Sınavına ÖzelTesir Mikro-Makro İktisat Konu Anlatımı ( GÖL-ÖZCAN )

Liste Fiyatı : 160,00
İndirimli Fiyat : 152,00
Kazancınız : 8,00
Taksitli fiyat : 1 x 152,00
9786257262798
600990
Tesir Mikro-Makro İktisat Konu Anlatımı ( GÖL-ÖZCAN )
Tesir Mikro-Makro İktisat Konu Anlatımı ( GÖL-ÖZCAN ) İdari Hâkimlik Sınavına Özel
Temsil Kitap
152.00

BİRİNCİ BÖLÜM: TEMEL KAVRAMLAR VE İKTİSADA GİRİŞ

1.1. GRAFİK YORUMLAMA - FONKSİYON

1.2. İHTİYAÇ VEYA İSTEK

1.3. KAYNAKLAR VEYA ÜRETİM FAKTÖRLERİ

1.4. MAL VE HİZMET

1.5. İKTİSADİ DENKLEMLERDEKİ DEĞİŞKENLER

1.6. ÜRETİM İMKANLARI EĞRİSİ (TRANSFORMASYON EĞRİSİ)

 

İKİNCİ BÖLÜM: ARZ VE TALEP

2.1. TALEP

2.2. ARZ

2.3. PİYASA DENGESİ

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TÜKETİCİ TEORİSİ

3.1 KARDİNAL (SAYISALCI) FAYDA YAKLAŞIMI

3.2 ORDINAL (SIRALAMACI) FAYDA YAKLAŞIMI

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ESNEKLİK

4.1. TALEBİN FİYAT ESNEKLİĞİ

4.2. TALEBİN GELİR ESNEKLİĞİ

4.3. TALEBİN ÇAPRAZ (FİYAT) ESNEKLİĞİ

4.4. ARZ ESNEKLİĞİ

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: ÜRETİCİ TEORİSİ

5.1. ÜRETİM FONKSİYONU

5.2. ÜRETİM DÖNEMİ

5.3. KISA DÖNEM ÜRETİM ANALİZİ (VERİMLİLİK ANALİZİ)

5.4. UZUN DÖNEM ÜRETİM ANALİZİ

5.5. ÜRETİCİ DENGESİNİN DEĞİŞMESİNE YOL AÇAN NEDENLER

5.6. İKAME ESNEKLİĞİ (PASSUS KATSAYISI)

5.7. ÖLÇEĞİN VERİMİ VEYA ÖLÇEĞE GÖRE GETİRİ

5.8. SIRT ÇİZGİLERİ İLE ÜRETİMİN İKTİSADİ BÖLGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

5.9. ÜRETİM FONKSİYONU ÇEŞİTLERİ VE ÖLÇEĞE GÖRE GETİRİ KAVRAMI

 

ALTINCI BÖLÜM: MALİYETLER

6.1. MALİYET ÇEŞİTLERİ

6.2. KISA DÖNEM MALİYETLER(SR)

6.3. KISA DÖNEM TOPLAM MALİYET EĞRİLERİ VE DENKLEMLERİ

6.4. KISA DÖNEM MARJİNAL MALİYET EĞRİSİ VE DENKLEMİ

6.5. UZUN DÖNEM MALİYETLER(LR)

6.6. UZUN DÖNEM TOPLAM MALİYET EĞRİSİ (LRTC)

6.7. ÖLÇEK EKONOMİLERİ, İÇSEL EKONOMİLER

6.8. DIŞSAL EKONOMİLER

 

YEDİNCİ BÖLÜM: TAM REKABET PİYASASI

7.1. VARSAYIMLAR

7.2. TAM REKABET PİYASASI TALEP EĞRİSİ VE FİRMA TALEP EĞRİSİ

7.3. KISA DÖNEM FİRMA DENGESİ

7.4. TAM REKABET PİYASASINDA FİRMANIN KISA DÖNEM KARLILIK DURUMU

7.5. TAM REKABETTE UZUN DÖNEM FİRMA DENGESİ

7.6. TAM REKABETTE KISA DÖNEM FİRMA ARZ EĞRİSİ

7.7. TAM REKABET PİYASASINDA UZUN DÖNEM PİYASA, ENDÜSTRİ ARZ EĞRİSİ

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM: EKSİK REKABET PİYASALARI

8.1. MONOPOL

8.2. MONOPOLÜN TALEP EĞRİSİ

8.3. MONOPOLÜN TOPLAM HASILAT EĞRİSİ

8.4. MONOPOL İLE TAM REKABETİN GRAFİKLE KARŞILAŞTIRILMASI

8.5. MONOPOLE DEVLET MÜDAHALESİ

8.6. MONOPOLCÜ REKABET PİYASASI

8.7. MONOPOLCÜ REKABET PİYASASINDA TALEP EĞRİLERİ

8.8. OLİGOPOLDE FİRMA DENGESİ

8.9. PİYASA YOĞUNLAŞMA ORANI

 

DOKUZUNCU BÖLÜM FAKTÖR PİYASASI VE GENEL DENGE

9.1. FİRMANIN FAKTÖR TALEBİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

9.2. FİRMANIN EMEK, İŞGÜCÜ TALEBİNİ ETKİLEYEN FAKTÖR

9.3. FİRMANIN EMEK, İŞGÜCÜ TALEP EĞRİSİ

9.4. EMEK FAKTÖRÜNÜN TALEP ESNEKLİĞİ

9.5. EMEK, İŞGÜCÜ ARZ FONKSİYONU

9.6. GERİYE BÜKÜLEN (TERSİNE DÖNEN EMEK, İŞGÜCÜ ARZ EĞRİSİ)

9.7. RANT KAVRAMLARI

9.8. GENEL DENGE VE REFAH ANALİZİ

9.9. PARETO OPTİMUMU, PARETO ETKİNLİĞİ

9.10. TÜKETİMDE PARETO ETKİNLİĞİ

9.11. TÜKETİM SÖZLEŞME EĞRİSİNDEN SOSYAL FARKSIZLIK EĞRİSİ TÜRETİLMESİ

9.12. ÜRETİMDE GENEL DENGE VE ETKİNLİK

9.13. KAYNAK TAHSİSİNDE, DAĞILIMINDA ETKİNLİK

9.14. PİYASA BAŞARISIZLIĞI

9.15. PİYASA BAŞARISIZLIĞININ TEMEL NEDENLERİ

 

 

MAKRO İKTİSAT

 

BİRİNCİ BÖLÜM: TEMEL KAVRAMLAR
İktisatın Tarihsel Gelişimi
Bazı Temel Kavramlar

 

İKİNCİ BÖLÜM: ENFLASYON
Enflasyon ve Diğer Kriz Durumları
Enflasyon Türleri

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İSTİHDAM VE İŞSİZLİK
Temel Kavramlar
İşsizlik Türleri
Beveridge Eğrisi
İşsizliğin Maliyeti
Okun Kanunu
İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MİLLİ HASILANIN BELİRLENMESİ (BASİT KEYNESYEN MODEL)
Basit Keynesyen Modelde Harcamalar Yöntemi İle Gelirin Belirlenmesi
Tasarruf (S)
Yatırım (I)
Kamu Harcamaları (Hükümet Alımları)
İhracat (X)
İthalat (M)
Net İhracat (Nx)
Vergi (T)

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: MİLLİ GELİR HESAPLAMALARI VE BAZI ÖNEMLİ ÖZDEŞLİKLER
Basit Keynesyen Model
Basit Keynesyen Model ve Milli Gelirin Farklı Denge Seviyeleri
Otomatik İstikrarlandırıcılar / Stabilizatörler
Tasarruf Paradoksu
İkiz ve Üçüz Açık
Gsyih ve Bazı Makro Değişkenlerin Akım ve Stok Değişken Cinsinden Yorumlanması
Gsyih ve Bazı Özdeşlikler
Çarpan Mekanizması
Basit Çarpan (Harcama Çarpanı)
Transfer Çarpanı
Vergi Çarpanı
Denk Bütçe Çarpanı
Dış Ticaret Çarpanı
Süper Çarpan(Hızlandıran)
Bütçe Fazlası Çarpanı
Dinamik Çarpan ve Gecikmeler

 

ALTINCI BÖLÜM: TÜKETİM TEORİLERİ
Mutlak Gelir Hipotezi
Tüketim Sürükleme Hipotezi
Zamanlararası Tüketim Seçimi Hipotezi
Nispi Gelir Hipotezi
Ömür Boyu Gelir Hipotezi
Sürekli Gelir Hipotezi
Rassal Yürüyüş Hipotezı
Anlık Hazzın Cazibesi

 

YEDİNCİ BÖLÜM: IS-LM ANALİZİ
Is (Mal Piyasası)
Is Denklemi ve Eğimi
Is Eğrisinin Konumu
Lm (Para Piyasası)
Lm Denklemi ve Eğimi
Lm Eğrisinin Konumunun Değişmesi
Is-Lm Dengesi
Para ve Maliye Politikalarının Uygulanması

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM: TOPLAM TALEP – TOPLAM ARZ MODELLERİ
Toplam Talep
Toplam Talep Eğrisi (Ad) Negatif Eğilimli Olmasının Nedeni
Ad Eğrisinin Eğimi
Ad Eğrisi Konumu
Toplam Arz (As)
Toplam Arz Eğrisinin (As) Kısa Dönemde Pozitif Olma Nedenleri
Toplam Arz Eğrisinin Konumunun Değişmesi

 

DOKUZUNCU BÖLÜM AÇIK EKONOMİ ve MAKRO EKONOMİK DENGE
Ödemeler Bilançosu
Açık Ekonomi Modeli: Is-Lm – Bp Modeli
Döviz Kuru ve Uygulama Sistemleri
Mundell Fleming Modeli
Sınırlı Sermaye Hareketliliği ve Sabit Döviz Kuru
Sınırlı Sermaye Hareketliliği, Esnek Döviz Kuru Sistemi
Sınırsız (Tam) Sermaye Hareketliliği

 • Açıklama
  • BİRİNCİ BÖLÜM: TEMEL KAVRAMLAR VE İKTİSADA GİRİŞ

   1.1. GRAFİK YORUMLAMA - FONKSİYON

   1.2. İHTİYAÇ VEYA İSTEK

   1.3. KAYNAKLAR VEYA ÜRETİM FAKTÖRLERİ

   1.4. MAL VE HİZMET

   1.5. İKTİSADİ DENKLEMLERDEKİ DEĞİŞKENLER

   1.6. ÜRETİM İMKANLARI EĞRİSİ (TRANSFORMASYON EĞRİSİ)

    

   İKİNCİ BÖLÜM: ARZ VE TALEP

   2.1. TALEP

   2.2. ARZ

   2.3. PİYASA DENGESİ

    

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TÜKETİCİ TEORİSİ

   3.1 KARDİNAL (SAYISALCI) FAYDA YAKLAŞIMI

   3.2 ORDINAL (SIRALAMACI) FAYDA YAKLAŞIMI

    

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ESNEKLİK

   4.1. TALEBİN FİYAT ESNEKLİĞİ

   4.2. TALEBİN GELİR ESNEKLİĞİ

   4.3. TALEBİN ÇAPRAZ (FİYAT) ESNEKLİĞİ

   4.4. ARZ ESNEKLİĞİ

    

   BEŞİNCİ BÖLÜM: ÜRETİCİ TEORİSİ

   5.1. ÜRETİM FONKSİYONU

   5.2. ÜRETİM DÖNEMİ

   5.3. KISA DÖNEM ÜRETİM ANALİZİ (VERİMLİLİK ANALİZİ)

   5.4. UZUN DÖNEM ÜRETİM ANALİZİ

   5.5. ÜRETİCİ DENGESİNİN DEĞİŞMESİNE YOL AÇAN NEDENLER

   5.6. İKAME ESNEKLİĞİ (PASSUS KATSAYISI)

   5.7. ÖLÇEĞİN VERİMİ VEYA ÖLÇEĞE GÖRE GETİRİ

   5.8. SIRT ÇİZGİLERİ İLE ÜRETİMİN İKTİSADİ BÖLGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

   5.9. ÜRETİM FONKSİYONU ÇEŞİTLERİ VE ÖLÇEĞE GÖRE GETİRİ KAVRAMI

    

   ALTINCI BÖLÜM: MALİYETLER

   6.1. MALİYET ÇEŞİTLERİ

   6.2. KISA DÖNEM MALİYETLER(SR)

   6.3. KISA DÖNEM TOPLAM MALİYET EĞRİLERİ VE DENKLEMLERİ

   6.4. KISA DÖNEM MARJİNAL MALİYET EĞRİSİ VE DENKLEMİ

   6.5. UZUN DÖNEM MALİYETLER(LR)

   6.6. UZUN DÖNEM TOPLAM MALİYET EĞRİSİ (LRTC)

   6.7. ÖLÇEK EKONOMİLERİ, İÇSEL EKONOMİLER

   6.8. DIŞSAL EKONOMİLER

    

   YEDİNCİ BÖLÜM: TAM REKABET PİYASASI

   7.1. VARSAYIMLAR

   7.2. TAM REKABET PİYASASI TALEP EĞRİSİ VE FİRMA TALEP EĞRİSİ

   7.3. KISA DÖNEM FİRMA DENGESİ

   7.4. TAM REKABET PİYASASINDA FİRMANIN KISA DÖNEM KARLILIK DURUMU

   7.5. TAM REKABETTE UZUN DÖNEM FİRMA DENGESİ

   7.6. TAM REKABETTE KISA DÖNEM FİRMA ARZ EĞRİSİ

   7.7. TAM REKABET PİYASASINDA UZUN DÖNEM PİYASA, ENDÜSTRİ ARZ EĞRİSİ

    

   SEKİZİNCİ BÖLÜM: EKSİK REKABET PİYASALARI

   8.1. MONOPOL

   8.2. MONOPOLÜN TALEP EĞRİSİ

   8.3. MONOPOLÜN TOPLAM HASILAT EĞRİSİ

   8.4. MONOPOL İLE TAM REKABETİN GRAFİKLE KARŞILAŞTIRILMASI

   8.5. MONOPOLE DEVLET MÜDAHALESİ

   8.6. MONOPOLCÜ REKABET PİYASASI

   8.7. MONOPOLCÜ REKABET PİYASASINDA TALEP EĞRİLERİ

   8.8. OLİGOPOLDE FİRMA DENGESİ

   8.9. PİYASA YOĞUNLAŞMA ORANI

    

   DOKUZUNCU BÖLÜM FAKTÖR PİYASASI VE GENEL DENGE

   9.1. FİRMANIN FAKTÖR TALEBİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

   9.2. FİRMANIN EMEK, İŞGÜCÜ TALEBİNİ ETKİLEYEN FAKTÖR

   9.3. FİRMANIN EMEK, İŞGÜCÜ TALEP EĞRİSİ

   9.4. EMEK FAKTÖRÜNÜN TALEP ESNEKLİĞİ

   9.5. EMEK, İŞGÜCÜ ARZ FONKSİYONU

   9.6. GERİYE BÜKÜLEN (TERSİNE DÖNEN EMEK, İŞGÜCÜ ARZ EĞRİSİ)

   9.7. RANT KAVRAMLARI

   9.8. GENEL DENGE VE REFAH ANALİZİ

   9.9. PARETO OPTİMUMU, PARETO ETKİNLİĞİ

   9.10. TÜKETİMDE PARETO ETKİNLİĞİ

   9.11. TÜKETİM SÖZLEŞME EĞRİSİNDEN SOSYAL FARKSIZLIK EĞRİSİ TÜRETİLMESİ

   9.12. ÜRETİMDE GENEL DENGE VE ETKİNLİK

   9.13. KAYNAK TAHSİSİNDE, DAĞILIMINDA ETKİNLİK

   9.14. PİYASA BAŞARISIZLIĞI

   9.15. PİYASA BAŞARISIZLIĞININ TEMEL NEDENLERİ

    

    

   MAKRO İKTİSAT

    

   BİRİNCİ BÖLÜM: TEMEL KAVRAMLAR
   İktisatın Tarihsel Gelişimi
   Bazı Temel Kavramlar

    

   İKİNCİ BÖLÜM: ENFLASYON
   Enflasyon ve Diğer Kriz Durumları
   Enflasyon Türleri

    

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İSTİHDAM VE İŞSİZLİK
   Temel Kavramlar
   İşsizlik Türleri
   Beveridge Eğrisi
   İşsizliğin Maliyeti
   Okun Kanunu
   İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi

    

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MİLLİ HASILANIN BELİRLENMESİ (BASİT KEYNESYEN MODEL)
   Basit Keynesyen Modelde Harcamalar Yöntemi İle Gelirin Belirlenmesi
   Tasarruf (S)
   Yatırım (I)
   Kamu Harcamaları (Hükümet Alımları)
   İhracat (X)
   İthalat (M)
   Net İhracat (Nx)
   Vergi (T)

    

   BEŞİNCİ BÖLÜM: MİLLİ GELİR HESAPLAMALARI VE BAZI ÖNEMLİ ÖZDEŞLİKLER
   Basit Keynesyen Model
   Basit Keynesyen Model ve Milli Gelirin Farklı Denge Seviyeleri
   Otomatik İstikrarlandırıcılar / Stabilizatörler
   Tasarruf Paradoksu
   İkiz ve Üçüz Açık
   Gsyih ve Bazı Makro Değişkenlerin Akım ve Stok Değişken Cinsinden Yorumlanması
   Gsyih ve Bazı Özdeşlikler
   Çarpan Mekanizması
   Basit Çarpan (Harcama Çarpanı)
   Transfer Çarpanı
   Vergi Çarpanı
   Denk Bütçe Çarpanı
   Dış Ticaret Çarpanı
   Süper Çarpan(Hızlandıran)
   Bütçe Fazlası Çarpanı
   Dinamik Çarpan ve Gecikmeler

    

   ALTINCI BÖLÜM: TÜKETİM TEORİLERİ
   Mutlak Gelir Hipotezi
   Tüketim Sürükleme Hipotezi
   Zamanlararası Tüketim Seçimi Hipotezi
   Nispi Gelir Hipotezi
   Ömür Boyu Gelir Hipotezi
   Sürekli Gelir Hipotezi
   Rassal Yürüyüş Hipotezı
   Anlık Hazzın Cazibesi

    

   YEDİNCİ BÖLÜM: IS-LM ANALİZİ
   Is (Mal Piyasası)
   Is Denklemi ve Eğimi
   Is Eğrisinin Konumu
   Lm (Para Piyasası)
   Lm Denklemi ve Eğimi
   Lm Eğrisinin Konumunun Değişmesi
   Is-Lm Dengesi
   Para ve Maliye Politikalarının Uygulanması

    

   SEKİZİNCİ BÖLÜM: TOPLAM TALEP – TOPLAM ARZ MODELLERİ
   Toplam Talep
   Toplam Talep Eğrisi (Ad) Negatif Eğilimli Olmasının Nedeni
   Ad Eğrisinin Eğimi
   Ad Eğrisi Konumu
   Toplam Arz (As)
   Toplam Arz Eğrisinin (As) Kısa Dönemde Pozitif Olma Nedenleri
   Toplam Arz Eğrisinin Konumunun Değişmesi

    

   DOKUZUNCU BÖLÜM AÇIK EKONOMİ ve MAKRO EKONOMİK DENGE
   Ödemeler Bilançosu
   Açık Ekonomi Modeli: Is-Lm – Bp Modeli
   Döviz Kuru ve Uygulama Sistemleri
   Mundell Fleming Modeli
   Sınırlı Sermaye Hareketliliği ve Sabit Döviz Kuru
   Sınırlı Sermaye Hareketliliği, Esnek Döviz Kuru Sistemi
   Sınırsız (Tam) Sermaye Hareketliliği

   Stok Kodu
   :
   9786257262798
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   312
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Temmuz 2022
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   152,00   
   152,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat