Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku 19.baskı ( tezcan-erdem-önok ) Prof.

Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku 19.baskı ( tezcan-erdem-önok )

Liste Fiyatı : 361,00
İndirimli Fiyat : 342,95
Kazancınız : 18,05
Taksitli fiyat : 1 x 342,95
9789750272547
363321
Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku 19.baskı ( tezcan-erdem-önok )
Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku 19.baskı ( tezcan-erdem-önok )
Seçkin Yayıncılık
342.95
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
18. Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar  39
YENİ TÜRK CEZA KANUNUNUN
ÖZEL HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN GENEL GÖZLEMLER
Birinci Kitap
ULUSLARARASI SUÇLAR
ULUSLARARASI SUÇLAR (TCK m. 76 vd.)
I. SOYKIRIM (JENOSİD) SUÇU (TCK m. 76)  58
§ 1. Genel Açıklamalar  58
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  61
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  61
A. Fail  61
B. Mağdur  62
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  65
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  71
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri  73
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  73
A. Teşebbüs  73
B. İçtima  74
C. İştirak  74
II. İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR (TCK m. 77)  75
§ 1. Genel Açıklamalar  75
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  77
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  77
A. Fail  77
B. Mağdur  77
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  80
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  87
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri  88
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  88
A. Teşebbüs  88
B. İçtima  89
C. İştirak  89
III. SOYKIRIM VEYA İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖRGÜT KURMA VEYA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU (TCK m. 78)  89
IV. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79)  90
§ 1. Genel Açıklamalar  90
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  92
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  93
A. Suçun Maddi Konusu  93
B. Fail  93
C. Mağdur  93
D. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  95
E. Nitelikli Haller  101
1. Suçun Mağdurların Hayatı Bakımından Bir Tehlike Oluşturması veya Mağdurları Onur Kırıcı Bir Muameleye Maruz Bırakarak İşlenmesi (TCK m. 79/2)  101
2. Suçun Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi (TCK m. 79/3)  102
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  104
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  105
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  107
A. Teşebbüs  107
B. İçtima  110
C. İştirak  113
V. İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80)  113
§ 1. Genel Açıklamalar  113
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  114
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  115
A. Fail  115
B. Mağdur  115
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  116
1. Araç Hareketler  118
2. Asıl Hareketler  121
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsur)  123
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri  125
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  126
A. Teşebbüs  126
B. İçtima  127
C. İştirak  130
İkinci Kitap
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
HAYATA KARŞI SUÇLAR
I. KASTEN ÖLDÜRME SUÇU (TCK m. 81–83)  137
§ 1. Genel Açıklama  137
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  137
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  138
A. Fail  138
B. Mağdur  138
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  143
D. Nitelikli Haller (TCK m. 82)  153
1. Suçun Tasarlayarak İşlenmesi  153
2. Suçun Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek İşlenmesi  158
3. Suçun Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silâh Kullanmak Suretiyle İşlenmesi  163
4. Suçun Üstsoy veya Altsoydan Birine ya da Eş veya Kardeşe Karşı İşlenmesi  164
5. Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  167
6. Suçun Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı İşlenmesi  168
7. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi  169
8. Suçun Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak veya Yakalanmamak Amacıyla İşlenmesi  169
9. Suçun Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyulan İnfialle İşlenmesi  171
10. Suçun Kan Gütme Saikiyle İşlenmesi  172
11. Suçun Töre Saikiyle İşlenmesi  176
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  182
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  192
A. Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zor Kullanma Yetkisi  192
B. Meşru Savunma  195
C. İlgilinin Rızası ve Ötanazi  197
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  201
A. Teşebbüs  201
B. İçtima  204
C. İştirak  207
II. İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU (TCK m. 84)  208
§ 1. Genel Açıklama  208
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  209
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  209
A. Fail  209
B. Mağdur  209
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  210
1. TCK m. 84/1  210
2. TCK m. 84/3  215
3. TCK m. 84/4  217
D. Nitelikli Haller  220
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  220
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  221
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  221
A. Teşebbüs  221
B. İçtima  222
C. İştirak  224
III. TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU (TCK m. 85)  224
§ 1. Genel Olarak  224
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  224
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  224
A. Fail ve Mağdur  224
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  225
C. Nitelikli Haller  227
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  229
A. Objektif Dikkat ve Özen Yükümlülüğünün İhlali  229
B. Ölüm Neticesinin Öngörülebilir Olması  231
§ 5. Kusur  235
§ 6. Taksirli Suçlarda Cezasızlık veya İndirim Nedeni Olarak TCK m. 22/son Hükmü  238
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  242
A. Teşebbüs  242
B. İçtima  242
C. İştirak  243
İkinci Bölüm
VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR
I. KASTEN YARALAMA SUÇU (TCK m. 86 vd.)  246
§ 1. Genel Olarak  246
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  246
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  246
A. Suçun Maddi Konusu  246
B. Fail ve Mağdur  246
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  248
D. Nitelikli Haller  252
1. TCK m. 86/3'te Öngörülen Nitelikli Haller  253
a. Suçun Üstsoya, Altsoya, Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenmesi  253
b. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  253
c. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi  254
d. Suçun Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi  254
e. Suçun Silahla İşlenmesi  254
2. TCK m. 87’de Öngörülen ve Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  260
a. TCK m. 87/1’de Öngörülen Nitelikli Haller  261
aa. Suçun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına Yol Açması (m. 87/1–a)  261
ab. Suçun Konuşmada Sürekli Zorluğa Yol Açması (m. 87/1–b)  264
ac. Suçun Yüzde Sabit İze Yol Açması (m. 87/1–c)  264
ad. Suçun Yaşamı Tehlikeye Sokan Bir Duruma Yol Açması (m. 87/1–d)  265
ae. Suçun Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına Yol Açması (m. 87/1–e)  266
b. TCK m. 87/2’deki Nitelikli Haller  267
ba. İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalık veya Bitkisel Hayata Girme (m. 87/2–a)  267
bb. Duyulardan veya Organlardan Birinin İşlevinin Yitirilmesi (m. 87/2–b)  268
bc. Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneklerinin Kaybolması (m. 87/2–c)  270
bd. Yüzün Sürekli Değişikliği (m. 87/2–d)  271
be. Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Düşmesi (m. 87/2–e)  272
c. Kasten Yaralamanın Kemik Kırılmasına veya Çıkığına Neden Olması (TCK m. 87/3)  272
d. Kasten Yaralama Sonucu Ölümün Gerçekleşmesi (TCK m. 87/4)  273
3. Suçun Kamu veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Personeli ile Yardımcı Sağlık Personeline Karşı Görevleri Sebebiyle İşlenmesi  282
4. Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Haller  282
a. Suçun İhmali Hareketle İşlenmesi (TCK m. 88)  282
b. Basit Tıbbi Müdahale (TCK m. 86/2)  282
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  283
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  284
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  289
A. Teşebbüs  289
B. İçtima  290
C. İştirak  291
§ 7. Kovuşturma  291
II. TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (TCK m. 89)  292
§ 1. Suçun Unsurları Hakkında Genel Açıklama  292
§ 2. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  295
A. Fiilin Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olması  295
B. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 89/2–3).  295
§ 3. Kovuşturma  296
Üçüncü Bölüm
İŞKENCE VE EZİYET
I. İŞKENCE SUÇU (TCK m. 94)  298
§ 1. Genel Açıklama  298
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  300
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  301
A. Fail  301
B. Mağdur  302
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  302
D. Nitelikli Haller  313
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  314
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  315
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  317
A. Teşebbüs  317
B. İçtima  318
C. İştirak  319
II. EZİYET SUÇU (TCK m. 96)  320
§ 1. Genel Açıklama  320
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  322
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  322
A. Fail ve Mağdur  322
B. Fiil, Netice, Nedensellik Bağı  322
C. Nitelikli Haller  327
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  327
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  328
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  329
A. Teşebbüs  329
B. İçtima  330
C. İştirak  333
Dördüncü Bölüm
KORUMA, GÖZETİM, YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİ
I. TERK SUÇU (TCK m. 97)  336
§ 1. Genel Olarak  336
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  336
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  337
A. Fail ve Mağdur  337
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  340
C. Nitelikli Haller  343
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  344
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  346
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  347
A. Teşebbüs  347
B. İçtima  348
C. İştirak  349
II. YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ SUÇU (TCK m. 98)  350
§ 1. Genel Açıklama  350
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  350
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  351
A. Fail ve Mağdur  351
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  352
C. Nitelikli Haller  358
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  360
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  360
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  361
A. Teşebbüs  361
B. İçtima  361
C. İştirak  363
Beşinci Bölüm
ÇOCUK DÜŞÜRTME, DÜŞÜRME VEYA KISIRLAŞTIRMA
I. ÇOCUK DÜŞÜRTME VE DÜŞÜRME SUÇU (TCK m. 99, 100)  365
§ 1. Genel Açıklama  366
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  366
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  367
A. Fail ve Mağdur  367
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  369
C. Nitelikli Haller  375
1. Fiilin Kadının Beden veya Ruh Sağlığı Bakımından Bir Zarara Uğramasına Neden Olması (TCK m. 99/3, 99/4)  376
2. Fiilin Kadının Ölümüne Neden Olması (TCK m. 99/3, 99/4)  376
3. Fiilin Yetkili Olmayan Bir Kişi Tarafından İşlenmesi (TCK m. 99/5)  376
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  377
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  378
§ 6. Cezasızlık Nedeni (TCK m. 99/son)  378
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  380
A. Teşebbüs  380
B. İçtima  380
C. İştirak  381
II. KISIRLAŞTIRMA SUÇU (TCK m. 101)  382
§ 1. Genel Olarak  382
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  383
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  383
A. Fail ve Mağdur  383
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  384
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  385
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  386
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  387
A. Teşebbüs  387
B. İçtima  387
C. İştirak  387
Altıncı Bölüm
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
I. CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK m. 102)  394
§ 1. Genel Açıklama  394
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  395
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  396
A. Fail  396
B. Mağdur  399
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  400
1. Suçta Kullanılan Araçlar  400
2. Cinsel Davranışlarla Bir Kimsenin Vücut Dokunulmazlığını İhlal  408
D. Nitelikli Haller  417
1. TCK m. 102/2’de Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulmak Suretiyle İşlenmesi  417
2. TCK m. 102/3'te Öngörülen Nitelikli Haller  423
a. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumdaki Kişiye Karşı İşlenmiş Olması (TCK m. 102/3–a)  423
b. Suçun Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi (TCK m. 102/3–b)  425
ba. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi  425
bb. Suçun Vesayet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi  425
bc. Suçun Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi  426
c. Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık Tarafından, İşlenmesi (TCK m. 102/3–c)  426
d. Suçun Silahla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 102/3–d)  427
e. Suçun, İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 102/3–e)  428
3. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Durumlar  429
a. Suçun Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması Sonucuna Yol Açması (6545 s. K. ile değişiklikten önceki m. 102/5)  429
b. Suçun Mağdurun Ölümü veya Bitkisel Hayata Girmesi Sonucuna Yol Açması (m. 102/5)  431
ba. Suçun, Mağdurun Ölümüne Neden Olması  431
bb. Suçun Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması  432
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  432
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  435
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  436
A. Teşebbüs  436
B. İçtima  442
C. İştirak  447
§ 7. Evlenmenin Etkisi  447
§ 8. Kovuşturma  448
II. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU (TCK m. 103)  448
§ 1. Genel Açıklama  448
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  451
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  451
A. Fail  451
B. Mağdur  453
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  457
D. Nitelikli Haller  459
1. Suçun Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulması Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/2)  459
2. TCK m. 103/3’te Öngörülen Nitelikli Haller  459
a. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 103/3–a)  459
b. Suçun, İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/3–b)  460
c. Suçun, Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş veya Evlat Edinen Tarafından İşlenmesi (TCK m. 103/3–c)  460
d. Suçun, Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi (m. 103/3–d)  460
e. Suçun, Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/3–e)  461
3. Suçun, Birinci Fıkranın (a) Bendindeki Çocuklara Karşı Cebir veya Tehditle ya da (b) Bendindeki Çocuklara Karşı Silah Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi (TCK m. 103/4)  462
4. Suçun Sonucunda Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması (6545 s. K. ile Değişiklikten Önceki TCK m. 103/6)  463
5. Suçun Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine veya Ölümüne Neden Olması (TCK m. 103/6)  463
6. Mağdurun 12 Yaşını Doldurmamış Olması  463
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  463
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  464
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  464
A. Teşebbüs  464
B. İçtima  468
C. İştirak  471
III. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU (TCK m. 104)  472
§ 1. Genel Açıklama  472
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  474
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  474
A. Fail  474
B. Mağdur  478
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  479
D. Nitelikli Haller  481
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  482
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  482
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  483
A. Teşebbüs  483
B. İçtima  484
C. İştirak  484
§ 7. Kovuşturma  485
IV. CİNSEL TACİZ SUÇU (TCK m. 105)  485
§ 1. Genel Olarak  485
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  486
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  486
A. Fail  486
B. Mağdur  486
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  487
D. Nitelikli Haller  492
1. Fail ile Mağdur Arasındaki Kişisel İlişkiden Kaynaklanan Nitelikli Haller  492
2. Suçun Aynı İşyerinde Çalışmanın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanılması  493
3. Suçun Posta veya Elektronik Haberleşme Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi  493
4. Suçun Teşhir Suretiyle İşlenmesi  494
5. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaşması  495
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  495
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  497
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  498
A. Teşebbüs  498
B. İçtima  498
C. İştirak  501
§ 7. Kovuşturma  501
Yedinci Bölüm
HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
I. TEHDİT SUÇU (TCK m. 106)  506
§ 1. Genel Açıklama  506
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  508
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  509
A. Fail ve Mağdur  509
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  510
C. Nitelikli Haller  519
1. Suçun Silahla İşlenmesi  519
2. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi  521
3. Suçun İmzasız Mektupla İşlenmesi  521
4. Suçun Özel İşaretlerle İşlenmesi  522
5. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  523
6. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi  523
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  524
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  525
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  526
A. Teşebbüs  526
B. İçtima  527
C. İştirak  529
§ 7. Kovuşturma  529
II. ŞANTAJ SUÇU (TCK m. 107)  530
§ 1. Genel Olarak  530
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  531
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  531
A. Fail ve Mağdur  531
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  532
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  537
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  538
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  538
A. Teşebbüs  538
B. İçtima  539
C. İştirak  540
III. CEBİR SUÇU (TCK m. 108)  540
§ 1. Genel Açıklama  540
§ 2. Suç Tipinin Özellikleri  541
§ 3. Korunan Hukuksal Yarar  541
§ 4. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  542
A. Fail ve Mağdur  542
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  542
1. Cebir  543
2. Koşul  545
C. Nitelikli Haller  545
§ 5. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  546
§ 6. Hukuka Aykırılık Unsuru  546
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  547
A. Teşebbüs  547
B. İçtima  547
C. İştirak  548
IV. KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA (HÜRRİYETİ TAHDİT) SUÇU (TCK m. 109)  548
§ 1. Genel Olarak  548
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  549
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  550
A. Fail  550
B. Mağdur  550
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  551
D. Nitelikli Haller  555
1. Fiili İşlemek İçin veya İşlediği Sırada Failin Cebir, Tehdit veya Hile Kullanması (TCK m. 109/2).  555
2. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 109/3–a)  556
3. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 109/3–b)  557
4. Suçun Belirli Kişilere Karşı İşlenmesi (TCK m. 109/3–c, e, m. 109/3–f)  557
5. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 109/1–d)  559
6. Suçun, Mağdurun Ekonomik Bakımdan Önemli Bir Kaybına Neden Olması (TCK m. 109/4)  559
7. Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi (TCK m. 109/5)  560
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  561
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  562
§ 6. Etkin Pişmanlık (TCK m. 110)  566
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  568
A. Teşebbüs  568
B. İçtima  569
C. İştirak  572
V. SİYASİ HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU (TCK m. 114)  572
§ 1. Genel Açıklama  572
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  574
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  575
A. Fail ve Mağdur  575
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  576
C. Nitelikli Haller  578
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  578
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  579
A. Teşebbüs  579
B. İçtima  580
C. İştirak  581
VI. KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU (TCK m. 116)  581
§ 1. Genel Açıklama  581
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  581
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  582
A. Fail ve Mağdur  582
B. Maddi Konu  584
1. Konut  584
2. Eklenti  588
3. Açık Bir Rızaya Gerek Duyulmaksızın Girilmesi Mutat Olan Yerler Dışında Kalan İşyerleri ve Eklentileri (TCK m. 116/2)  590
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  593
1. Girmek  593
2. Çıkmamak  594
3. Girme veya Çıkmamanın Rıza Dışında Olması  595
D. Nitelikli Haller  603
1. TCK m. 116/4'te Öngörülen Nitelikli Haller  604
a. Suçun Geceleyin İşlenmesi  604
b. Cebir veya Tehdit Kullanılması  604
2. TCK m. 119’da Öngörülen Nitelikli Haller  605
a. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 119/1–a)  605
b. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 119/1–c).  606
c. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hâle Koyması Suretiyle, İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle İşlenmesi (TCK m. 119/1–b),  606
d. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi (TCK m. 119–1–d)  606
e. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 119/1–e)  606
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  606
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  607
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  608
A. Teşebbüs  608
B. İçtima  609
C. İştirak  611
§ 7. Kovuşturma  611
VII. İŞ VE ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ SUÇU (TCK m. 117)  612
§ 1. Genel Açıklama  612
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  613
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  614
A. Fail ve Mağdur  614
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  615
1. İş ve Çalışma Özgürlüğünün İhlal Edilmesi (TCK m. 117/1)  615
2. Çaresizliğini, Kimsesizliğini ve Bağlılığını Sömürmek Suretiyle Kişileri İnsanî Olmayan Şartlarda Çalıştırma (TCK m. 117/2) ve Bu Amaçla Bir Kimseyi Tedarik veya Sevk veya Bir Yerden Diğer Bir Yere Nakletme (TCK m. 117/3)  618
3. İşçiyi veya İşverenlerini Ücretleri Azaltıp Çoğaltmaya veya Önceden Kabul Edilenlerden Başka Koşullar Altında Anlaşmalar Kabulüne Zorlama ya da Bir İşin Durmasına, Sona Ermesine veya Durmasının Devamına Neden Olma (TCK m. 117/4)  620
C. Nitelikli Haller  621
§ 4. Tip
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   İçindekiler
   18. Baskıya Önsöz  5
   Kısaltmalar  39
   YENİ TÜRK CEZA KANUNUNUN
   ÖZEL HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN GENEL GÖZLEMLER
   Birinci Kitap
   ULUSLARARASI SUÇLAR
   ULUSLARARASI SUÇLAR (TCK m. 76 vd.)
   I. SOYKIRIM (JENOSİD) SUÇU (TCK m. 76)  58
   § 1. Genel Açıklamalar  58
   § 2. Korunan Hukuksal Yarar  61
   § 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  61
   A. Fail  61
   B. Mağdur  62
   C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  65
   § 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  71
   § 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri  73
   § 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  73
   A. Teşebbüs  73
   B. İçtima  74
   C. İştirak  74
   II. İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR (TCK m. 77)  75
   § 1. Genel Açıklamalar  75
   § 2. Korunan Hukuksal Yarar  77
   § 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  77
   A. Fail  77
   B. Mağdur  77
   C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  80
   § 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  87
   § 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri  88
   § 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  88
   A. Teşebbüs  88
   B. İçtima  89
   C. İştirak  89
   III. SOYKIRIM VEYA İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖRGÜT KURMA VEYA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU (TCK m. 78)  89
   IV. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79)  90
   § 1. Genel Açıklamalar  90
   § 2. Korunan Hukuksal Yarar  92
   § 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  93
   A. Suçun Maddi Konusu  93
   B. Fail  93
   C. Mağdur  93
   D. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  95
   E. Nitelikli Haller  101
   1. Suçun Mağdurların Hayatı Bakımından Bir Tehlike Oluşturması veya Mağdurları Onur Kırıcı Bir Muameleye Maruz Bırakarak İşlenmesi (TCK m. 79/2)  101
   2. Suçun Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi (TCK m. 79/3)  102
   § 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  104
   § 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  105
   § 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  107
   A. Teşebbüs  107
   B. İçtima  110
   C. İştirak  113
   V. İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80)  113
   § 1. Genel Açıklamalar  113
   § 2. Korunan Hukuksal Yarar  114
   § 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  115
   A. Fail  115
   B. Mağdur  115
   C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  116
   1. Araç Hareketler  118
   2. Asıl Hareketler  121
   § 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsur)  123
   § 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri  125
   § 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  126
   A. Teşebbüs  126
   B. İçtima  127
   C. İştirak  130
   İkinci Kitap
   KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
   Birinci Bölüm
   HAYATA KARŞI SUÇLAR
   I. KASTEN ÖLDÜRME SUÇU (TCK m. 81–83)  137
   § 1. Genel Açıklama  137
   § 2. Korunan Hukuksal Yarar  137
   § 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  138
   A. Fail  138
   B. Mağdur  138
   C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  143
   D. Nitelikli Haller (TCK m. 82)  153
   1. Suçun Tasarlayarak İşlenmesi  153
   2. Suçun Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek İşlenmesi  158
   3. Suçun Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silâh Kullanmak Suretiyle İşlenmesi  163
   4. Suçun Üstsoy veya Altsoydan Birine ya da Eş veya Kardeşe Karşı İşlenmesi  164
   5. Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  167
   6. Suçun Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı İşlenmesi  168
   7. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi  169
   8. Suçun Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak veya Yakalanmamak Amacıyla İşlenmesi  169
   9. Suçun Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyulan İnfialle İşlenmesi  171
   10. Suçun Kan Gütme Saikiyle İşlenmesi  172
   11. Suçun Töre Saikiyle İşlenmesi  176
   § 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  182
   § 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  192
   A. Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zor Kullanma Yetkisi  192
   B. Meşru Savunma  195
   C. İlgilinin Rızası ve Ötanazi  197
   § 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  201
   A. Teşebbüs  201
   B. İçtima  204
   C. İştirak  207
   II. İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU (TCK m. 84)  208
   § 1. Genel Açıklama  208
   § 2. Korunan Hukuksal Yarar  209
   § 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  209
   A. Fail  209
   B. Mağdur  209
   C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  210
   1. TCK m. 84/1  210
   2. TCK m. 84/3  215
   3. TCK m. 84/4  217
   D. Nitelikli Haller  220
   § 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  220
   § 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  221
   § 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  221
   A. Teşebbüs  221
   B. İçtima  222
   C. İştirak  224
   III. TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU (TCK m. 85)  224
   § 1. Genel Olarak  224
   § 2. Korunan Hukuksal Yarar  224
   § 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  224
   A. Fail ve Mağdur  224
   B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  225
   C. Nitelikli Haller  227
   § 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  229
   A. Objektif Dikkat ve Özen Yükümlülüğünün İhlali  229
   B. Ölüm Neticesinin Öngörülebilir Olması  231
   § 5. Kusur  235
   § 6. Taksirli Suçlarda Cezasızlık veya İndirim Nedeni Olarak TCK m. 22/son Hükmü  238
   § 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  242
   A. Teşebbüs  242
   B. İçtima  242
   C. İştirak  243
   İkinci Bölüm
   VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR
   I. KASTEN YARALAMA SUÇU (TCK m. 86 vd.)  246
   § 1. Genel Olarak  246
   § 2. Korunan Hukuksal Yarar  246
   § 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  246
   A. Suçun Maddi Konusu  246
   B. Fail ve Mağdur  246
   C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  248
   D. Nitelikli Haller  252
   1. TCK m. 86/3'te Öngörülen Nitelikli Haller  253
   a. Suçun Üstsoya, Altsoya, Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenmesi  253
   b. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  253
   c. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi  254
   d. Suçun Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi  254
   e. Suçun Silahla İşlenmesi  254
   2. TCK m. 87’de Öngörülen ve Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  260
   a. TCK m. 87/1’de Öngörülen Nitelikli Haller  261
   aa. Suçun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına Yol Açması (m. 87/1–a)  261
   ab. Suçun Konuşmada Sürekli Zorluğa Yol Açması (m. 87/1–b)  264
   ac. Suçun Yüzde Sabit İze Yol Açması (m. 87/1–c)  264
   ad. Suçun Yaşamı Tehlikeye Sokan Bir Duruma Yol Açması (m. 87/1–d)  265
   ae. Suçun Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına Yol Açması (m. 87/1–e)  266
   b. TCK m. 87/2’deki Nitelikli Haller  267
   ba. İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalık veya Bitkisel Hayata Girme (m. 87/2–a)  267
   bb. Duyulardan veya Organlardan Birinin İşlevinin Yitirilmesi (m. 87/2–b)  268
   bc. Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneklerinin Kaybolması (m. 87/2–c)  270
   bd. Yüzün Sürekli Değişikliği (m. 87/2–d)  271
   be. Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Düşmesi (m. 87/2–e)  272
   c. Kasten Yaralamanın Kemik Kırılmasına veya Çıkığına Neden Olması (TCK m. 87/3)  272
   d. Kasten Yaralama Sonucu Ölümün Gerçekleşmesi (TCK m. 87/4)  273
   3. Suçun Kamu veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Personeli ile Yardımcı Sağlık Personeline Karşı Görevleri Sebebiyle İşlenmesi  282
   4. Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Haller  282
   a. Suçun İhmali Hareketle İşlenmesi (TCK m. 88)  282
   b. Basit Tıbbi Müdahale (TCK m. 86/2)  282
   § 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  283
   § 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  284
   § 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  289
   A. Teşebbüs  289
   B. İçtima  290
   C. İştirak  291
   § 7. Kovuşturma  291
   II. TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (TCK m. 89)  292
   § 1. Suçun Unsurları Hakkında Genel Açıklama  292
   § 2. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  295
   A. Fiilin Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olması  295
   B. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 89/2–3).  295
   § 3. Kovuşturma  296
   Üçüncü Bölüm
   İŞKENCE VE EZİYET
   I. İŞKENCE SUÇU (TCK m. 94)  298
   § 1. Genel Açıklama  298
   § 2. Korunan Hukuksal Yarar  300
   § 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  301
   A. Fail  301
   B. Mağdur  302
   C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  302
   D. Nitelikli Haller  313
   § 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  314
   § 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  315
   § 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  317
   A. Teşebbüs  317
   B. İçtima  318
   C. İştirak  319
   II. EZİYET SUÇU (TCK m. 96)  320
   § 1. Genel Açıklama  320
   § 2. Korunan Hukuksal Yarar  322
   § 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  322
   A. Fail ve Mağdur  322
   B. Fiil, Netice, Nedensellik Bağı  322
   C. Nitelikli Haller  327
   § 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  327
   § 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  328
   § 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  329
   A. Teşebbüs  329
   B. İçtima  330
   C. İştirak  333
   Dördüncü Bölüm
   KORUMA, GÖZETİM, YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİ
   I. TERK SUÇU (TCK m. 97)  336
   § 1. Genel Olarak  336
   § 2. Korunan Hukuksal Yarar  336
   § 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  337
   A. Fail ve Mağdur  337
   B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  340
   C. Nitelikli Haller  343
   § 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  344
   § 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  346
   § 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  347
   A. Teşebbüs  347
   B. İçtima  348
   C. İştirak  349
   II. YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ SUÇU (TCK m. 98)  350
   § 1. Genel Açıklama  350
   § 2. Korunan Hukuksal Yarar  350
   § 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  351
   A. Fail ve Mağdur  351
   B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  352
   C. Nitelikli Haller  358
   § 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  360
   § 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  360
   § 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  361
   A. Teşebbüs  361
   B. İçtima  361
   C. İştirak  363
   Beşinci Bölüm
   ÇOCUK DÜŞÜRTME, DÜŞÜRME VEYA KISIRLAŞTIRMA
   I. ÇOCUK DÜŞÜRTME VE DÜŞÜRME SUÇU (TCK m. 99, 100)  365
   § 1. Genel Açıklama  366
   § 2. Korunan Hukuksal Yarar  366
   § 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  367
   A. Fail ve Mağdur  367
   B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  369
   C. Nitelikli Haller  375
   1. Fiilin Kadının Beden veya Ruh Sağlığı Bakımından Bir Zarara Uğramasına Neden Olması (TCK m. 99/3, 99/4)  376
   2. Fiilin Kadının Ölümüne Neden Olması (TCK m. 99/3, 99/4)  376
   3. Fiilin Yetkili Olmayan Bir Kişi Tarafından İşlenmesi (TCK m. 99/5)  376
   § 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  377
   § 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  378
   § 6. Cezasızlık Nedeni (TCK m. 99/son)  378
   § 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  380
   A. Teşebbüs  380
   B. İçtima  380
   C. İştirak  381
   II. KISIRLAŞTIRMA SUÇU (TCK m. 101)  382
   § 1. Genel Olarak  382
   § 2. Korunan Hukuksal Yarar  383
   § 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  383
   A. Fail ve Mağdur  383
   B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  384
   § 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  385
   § 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  386
   § 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  387
   A. Teşebbüs  387
   B. İçtima  387
   C. İştirak  387
   Altıncı Bölüm
   CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
   I. CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK m. 102)  394
   § 1. Genel Açıklama  394
   § 2. Korunan Hukuksal Yarar  395
   § 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  396
   A. Fail  396
   B. Mağdur  399
   C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  400
   1. Suçta Kullanılan Araçlar  400
   2. Cinsel Davranışlarla Bir Kimsenin Vücut Dokunulmazlığını İhlal  408
   D. Nitelikli Haller  417
   1. TCK m. 102/2’de Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulmak Suretiyle İşlenmesi  417
   2. TCK m. 102/3'te Öngörülen Nitelikli Haller  423
   a. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumdaki Kişiye Karşı İşlenmiş Olması (TCK m. 102/3–a)  423
   b. Suçun Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi (TCK m. 102/3–b)  425
   ba. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi  425
   bb. Suçun Vesayet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi  425
   bc. Suçun Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi  426
   c. Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık Tarafından, İşlenmesi (TCK m. 102/3–c)  426
   d. Suçun Silahla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 102/3–d)  427
   e. Suçun, İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 102/3–e)  428
   3. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Durumlar  429
   a. Suçun Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması Sonucuna Yol Açması (6545 s. K. ile değişiklikten önceki m. 102/5)  429
   b. Suçun Mağdurun Ölümü veya Bitkisel Hayata Girmesi Sonucuna Yol Açması (m. 102/5)  431
   ba. Suçun, Mağdurun Ölümüne Neden Olması  431
   bb. Suçun Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması  432
   § 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  432
   § 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  435
   § 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  436
   A. Teşebbüs  436
   B. İçtima  442
   C. İştirak  447
   § 7. Evlenmenin Etkisi  447
   § 8. Kovuşturma  448
   II. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU (TCK m. 103)  448
   § 1. Genel Açıklama  448
   § 2. Korunan Hukuksal Yarar  451
   § 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  451
   A. Fail  451
   B. Mağdur  453
   C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  457
   D. Nitelikli Haller  459
   1. Suçun Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulması Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/2)  459
   2. TCK m. 103/3’te Öngörülen Nitelikli Haller  459
   a. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 103/3–a)  459
   b. Suçun, İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/3–b)  460
   c. Suçun, Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş veya Evlat Edinen Tarafından İşlenmesi (TCK m. 103/3–c)  460
   d. Suçun, Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi (m. 103/3–d)  460
   e. Suçun, Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/3–e)  461
   3. Suçun, Birinci Fıkranın (a) Bendindeki Çocuklara Karşı Cebir veya Tehditle ya da (b) Bendindeki Çocuklara Karşı Silah Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi (TCK m. 103/4)  462
   4. Suçun Sonucunda Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması (6545 s. K. ile Değişiklikten Önceki TCK m. 103/6)  463
   5. Suçun Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine veya Ölümüne Neden Olması (TCK m. 103/6)  463
   6. Mağdurun 12 Yaşını Doldurmamış Olması  463
   § 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  463
   § 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  464
   § 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  464
   A. Teşebbüs  464
   B. İçtima  468
   C. İştirak  471
   III. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU (TCK m. 104)  472
   § 1. Genel Açıklama  472
   § 2. Korunan Hukuksal Yarar  474
   § 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  474
   A. Fail  474
   B. Mağdur  478
   C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  479
   D. Nitelikli Haller  481
   § 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  482
   § 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  482
   § 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  483
   A. Teşebbüs  483
   B. İçtima  484
   C. İştirak  484
   § 7. Kovuşturma  485
   IV. CİNSEL TACİZ SUÇU (TCK m. 105)  485
   § 1. Genel Olarak  485
   § 2. Korunan Hukuksal Yarar  486
   § 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  486
   A. Fail  486
   B. Mağdur  486
   C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  487
   D. Nitelikli Haller  492
   1. Fail ile Mağdur Arasındaki Kişisel İlişkiden Kaynaklanan Nitelikli Haller  492
   2. Suçun Aynı İşyerinde Çalışmanın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanılması  493
   3. Suçun Posta veya Elektronik Haberleşme Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi  493
   4. Suçun Teşhir Suretiyle İşlenmesi  494
   5. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaşması  495
   § 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  495
   § 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  497
   § 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  498
   A. Teşebbüs  498
   B. İçtima  498
   C. İştirak  501
   § 7. Kovuşturma  501
   Yedinci Bölüm
   HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
   I. TEHDİT SUÇU (TCK m. 106)  506
   § 1. Genel Açıklama  506
   § 2. Korunan Hukuksal Yarar  508
   § 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  509
   A. Fail ve Mağdur  509
   B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  510
   C. Nitelikli Haller  519
   1. Suçun Silahla İşlenmesi  519
   2. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi  521
   3. Suçun İmzasız Mektupla İşlenmesi  521
   4. Suçun Özel İşaretlerle İşlenmesi  522
   5. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  523
   6. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi  523
   § 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  524
   § 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  525
   § 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  526
   A. Teşebbüs  526
   B. İçtima  527
   C. İştirak  529
   § 7. Kovuşturma  529
   II. ŞANTAJ SUÇU (TCK m. 107)  530
   § 1. Genel Olarak  530
   § 2. Korunan Hukuksal Yarar  531
   § 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  531
   A. Fail ve Mağdur  531
   B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  532
   § 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  537
   § 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  538
   § 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  538
   A. Teşebbüs  538
   B. İçtima  539
   C. İştirak  540
   III. CEBİR SUÇU (TCK m. 108)  540
   § 1. Genel Açıklama  540
   § 2. Suç Tipinin Özellikleri  541
   § 3. Korunan Hukuksal Yarar  541
   § 4. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  542
   A. Fail ve Mağdur  542
   B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  542
   1. Cebir  543
   2. Koşul  545
   C. Nitelikli Haller  545
   § 5. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  546
   § 6. Hukuka Aykırılık Unsuru  546
   § 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  547
   A. Teşebbüs  547
   B. İçtima  547
   C. İştirak  548
   IV. KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA (HÜRRİYETİ TAHDİT) SUÇU (TCK m. 109)  548
   § 1. Genel Olarak  548
   § 2. Korunan Hukuksal Yarar  549
   § 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  550
   A. Fail  550
   B. Mağdur  550
   C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  551
   D. Nitelikli Haller  555
   1. Fiili İşlemek İçin veya İşlediği Sırada Failin Cebir, Tehdit veya Hile Kullanması (TCK m. 109/2).  555
   2. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 109/3–a)  556
   3. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 109/3–b)  557
   4. Suçun Belirli Kişilere Karşı İşlenmesi (TCK m. 109/3–c, e, m. 109/3–f)  557
   5. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 109/1–d)  559
   6. Suçun, Mağdurun Ekonomik Bakımdan Önemli Bir Kaybına Neden Olması (TCK m. 109/4)  559
   7. Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi (TCK m. 109/5)  560
   § 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  561
   § 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  562
   § 6. Etkin Pişmanlık (TCK m. 110)  566
   § 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  568
   A. Teşebbüs  568
   B. İçtima  569
   C. İştirak  572
   V. SİYASİ HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU (TCK m. 114)  572
   § 1. Genel Açıklama  572
   § 2. Korunan Hukuksal Yarar  574
   § 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  575
   A. Fail ve Mağdur  575
   B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  576
   C. Nitelikli Haller  578
   § 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  578
   § 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  579
   A. Teşebbüs  579
   B. İçtima  580
   C. İştirak  581
   VI. KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU (TCK m. 116)  581
   § 1. Genel Açıklama  581
   § 2. Korunan Hukuksal Yarar  581
   § 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  582
   A. Fail ve Mağdur  582
   B. Maddi Konu  584
   1. Konut  584
   2. Eklenti  588
   3. Açık Bir Rızaya Gerek Duyulmaksızın Girilmesi Mutat Olan Yerler Dışında Kalan İşyerleri ve Eklentileri (TCK m. 116/2)  590
   C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  593
   1. Girmek  593
   2. Çıkmamak  594
   3. Girme veya Çıkmamanın Rıza Dışında Olması  595
   D. Nitelikli Haller  603
   1. TCK m. 116/4'te Öngörülen Nitelikli Haller  604
   a. Suçun Geceleyin İşlenmesi  604
   b. Cebir veya Tehdit Kullanılması  604
   2. TCK m. 119’da Öngörülen Nitelikli Haller  605
   a. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 119/1–a)  605
   b. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 119/1–c).  606
   c. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hâle Koyması Suretiyle, İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle İşlenmesi (TCK m. 119/1–b),  606
   d. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi (TCK m. 119–1–d)  606
   e. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 119/1–e)  606
   § 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  606
   § 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  607
   § 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  608
   A. Teşebbüs  608
   B. İçtima  609
   C. İştirak  611
   § 7. Kovuşturma  611
   VII. İŞ VE ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ SUÇU (TCK m. 117)  612
   § 1. Genel Açıklama  612
   § 2. Korunan Hukuksal Yarar  613
   § 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  614
   A. Fail ve Mağdur  614
   B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  615
   1. İş ve Çalışma Özgürlüğünün İhlal Edilmesi (TCK m. 117/1)  615
   2. Çaresizliğini, Kimsesizliğini ve Bağlılığını Sömürmek Suretiyle Kişileri İnsanî Olmayan Şartlarda Çalıştırma (TCK m. 117/2) ve Bu Amaçla Bir Kimseyi Tedarik veya Sevk veya Bir Yerden Diğer Bir Yere Nakletme (TCK m. 117/3)  618
   3. İşçiyi veya İşverenlerini Ücretleri Azaltıp Çoğaltmaya veya Önceden Kabul Edilenlerden Başka Koşullar Altında Anlaşmalar Kabulüne Zorlama ya da Bir İşin Durmasına, Sona Ermesine veya Durmasının Devamına Neden Olma (TCK m. 117/4)  620
   C. Nitelikli Haller  621
   § 4. Tip
   Stok Kodu
   :
   9789750272547
   Boyut
   :
   16.5X23.5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   1448
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   19
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2021
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   342,95   
   342,95   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat