Sepetim (0) Toplam: 0,00
Yeni
Örneklerle Ceza Muhakemesi Hukuku İşlemleri ve Adli Yazışmalar Fahrett

Örneklerle Ceza Muhakemesi Hukuku İşlemleri ve Adli Yazışmalar

Liste Fiyatı : 92,50
Stokta var
Örneklerle Ceza Muhakemesi Hukuku İşlemleri ve Adli Yazışmalar
Örneklerle Ceza Muhakemesi Hukuku İşlemleri ve Adli Yazışmalar
Seçkin Yayıncılık
92.50
<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td width="470"> <div align="center"><strong>İÇİNDEKİLER</strong></div> <div align="center">İçindekiler</div> <div class="icnok"><span class="icntext">Önsöz </span><span class="icnpagenum"> 5</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">Kısaltmalar </span><span class="icnpagenum"> 23</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">Giriş </span><span class="icnpagenum"> 25</span></div> <div align="center">Birinci Bölüm</div> <div align="center">CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. CEZA MUHAKEMESİNİN AMACI </span><span class="icnpagenum"> 31</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN NİTELİĞİ VE TANIMI </span><span class="icnpagenum"> 32</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE SONUÇLARI </span><span class="icnpagenum"> 34</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Yokluk </span><span class="icnpagenum"> 35</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Hükümsüzlük (Butlan) </span><span class="icnpagenum"> 36</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Mutlak Hükümsüzlük </span><span class="icnpagenum"> 37</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Nispi Hükümsüzlük </span><span class="icnpagenum"> 37</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Hak Düşümü </span><span class="icnpagenum"> 37</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Kabul Edilmezlik </span><span class="icnpagenum"> 37</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. İŞLEMLERDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ </span><span class="icnpagenum"> 38</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">V. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN UNSURLARI </span><span class="icnpagenum"> 39</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VI. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN ŞEKLİ </span><span class="icnpagenum"> 40</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VII. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMİNİN DİLİ </span><span class="icnpagenum"> 40</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VIII. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN TÜRLERİ </span><span class="icnpagenum"> 40</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. İşlemin Maddi Yapısına Göre Ceza Muhakemesi İşlemleri </span><span class="icnpagenum"> 41</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Sözlü İşlemler </span><span class="icnpagenum"> 41</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Yazılı işlemler </span><span class="icnpagenum"> 41</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Eylemli /Hareketli İşlemler </span><span class="icnpagenum"> 42</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. İşlemi Yapan Süjenin İşgal Ettiği Makama Göre Ceza Muhakemesi İşlemleri </span><span class="icnpagenum"> 42</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Yargılama Makamı İşlemleri </span><span class="icnpagenum"> 43</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Hakimlik Kararları – Mahkeme Kararları </span><span class="icnpagenum"> 43</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Son Karar – Ara kararı </span><span class="icnpagenum"> 44</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. İddia Makamı /Savcı İşlemleri </span><span class="icnpagenum"> 46</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Karar </span><span class="icnpagenum"> 46</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">i. Soruşturmayı İlerletmeye Yönelik Kararlar </span><span class="icnpagenum"> 47</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ii. Soruşturmayı Sonlandıran Kararlar </span><span class="icnpagenum"> 48</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Görüş Bildirme </span><span class="icnpagenum"> 48</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. İstemde Bulunma </span><span class="icnpagenum"> 49</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. Fiili İşlemler </span><span class="icnpagenum"> 50</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Katılan İşlemleri </span><span class="icnpagenum"> 50</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Savunma İşlemleri </span><span class="icnpagenum"> 51</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. İşlemin, İlgilisinden Başkasına Açık Olup Olmamasına Göre </span><span class="icnpagenum"> 52</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Açık İşlemler </span><span class="icnpagenum"> 52</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Gizli İşlemler </span><span class="icnpagenum"> 52</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Fiziki İşlemler / Elektronik İşlemler </span><span class="icnpagenum"> 53</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Fiziki İşlem </span><span class="icnpagenum"> 54</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Elektronik İşlem </span><span class="icnpagenum"> 54</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. UYAP Sistemi </span><span class="icnpagenum"> 54</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. SEGBİS Sorgu Sistemi </span><span class="icnpagenum"> 55</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IX. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ </span><span class="icnpagenum"> 55</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 55</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Bildirim Türleri </span><span class="icnpagenum"> 57</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Vasıtasız Bildirim </span><span class="icnpagenum"> 57</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. İşlemin Açıklanması </span><span class="icnpagenum"> 57</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Belge Verilmesi </span><span class="icnpagenum"> 58</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Vasıtalı Bildirim </span><span class="icnpagenum"> 58</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Tebligat </span><span class="icnpagenum"> 59</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Tebliğ Evrakının Hazırlanması </span><span class="icnpagenum"> 60</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Tebligat Çıkarılacak Kişi </span><span class="icnpagenum"> 62</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Tebligat Çıkarılacak Adres </span><span class="icnpagenum"> 64</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Celse Arasında ve Kalemde Tebligat </span><span class="icnpagenum"> 66</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Tebligat Yapılacak Kişi </span><span class="icnpagenum"> 67</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">X. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDE SÜRE </span><span class="icnpagenum"> 69</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Süre Kavramı </span><span class="icnpagenum"> 69</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Süre Türleri </span><span class="icnpagenum"> 70</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Hak Düşürücü Süreler </span><span class="icnpagenum"> 70</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Düzenleyici Süreler </span><span class="icnpagenum"> 70</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Koruyucu Süreler </span><span class="icnpagenum"> 71</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Kanuni Süreler/Takdiri süreler </span><span class="icnpagenum"> 72</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Sürelerin Hesaplanması </span><span class="icnpagenum"> 72</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Yasal Düzenleme </span><span class="icnpagenum"> 72</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Sürenin Gün ile Belirlenmiş Olması </span><span class="icnpagenum"> 72</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Usulüne Uygun Tebligat </span><span class="icnpagenum"> 72</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Usule Aykırı Tebligat </span><span class="icnpagenum"> 73</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. İlan Yoluyla Tebligat </span><span class="icnpagenum"> 73</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. Elektronik Tebligat </span><span class="icnpagenum"> 73</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">e. UYAP Yoluyla Yapılan Başvurular </span><span class="icnpagenum"> 74</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">f. Adli Tatilde Süre Hesabı </span><span class="icnpagenum"> 74</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Hafta Olarak Belirlenen Sürenin Hesabı </span><span class="icnpagenum"> 74</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Ay Olarak Belirlenen Sürenin Hesabı </span><span class="icnpagenum"> 75</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Sürenin Son Gününün Tatile Rastlaması </span><span class="icnpagenum"> 75</span></div> <div align="center">İkinci Bölüm</div> <div align="center">YAZI KAVRAMI, NİTELİKLERİ VE YAZI TÜRLERİ</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. YAZI KAVRAMI </span><span class="icnpagenum"> 77</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Dil ve Dili Kullanma </span><span class="icnpagenum"> 77</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Konuşma </span><span class="icnpagenum"> 78</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Yazma </span><span class="icnpagenum"> 78</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Yazı </span><span class="icnpagenum"> 79</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Tanımı </span><span class="icnpagenum"> 79</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Yazının Tarihçesi </span><span class="icnpagenum"> 79</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Yazının ve Yazışmanın Önemi </span><span class="icnpagenum"> 80</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 80</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Hukuki İşlemler Açısından Yazının Önemi </span><span class="icnpagenum"> 80</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Ceza Muhakemesi Hukukunda Yazının Önemi </span><span class="icnpagenum"> 81</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. Hukuki Sorunun Ortaya Konulmasında Yazının Önemi </span><span class="icnpagenum"> 82</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">e. Hakimlik, Savcılık ve Avukatlık Mesleğine Hazırlık </span><span class="icnpagenum"> 82</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">f. Adil Yargılanma Hakkı </span><span class="icnpagenum"> 83</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. ADLİ YAZIDA TEMEL İLKELER </span><span class="icnpagenum"> 85</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Yazının Eksiksiz Olması </span><span class="icnpagenum"> 86</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 86</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Ceza Muhakemesi İşlemleri Açısından </span><span class="icnpagenum"> 87</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Bireysel Başvurular Bakımından Eksikliğin Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 89</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Açıklık </span><span class="icnpagenum"> 91</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Açıklık Kavramı </span><span class="icnpagenum"> 91</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Yazıda Açıklığı Sağlayan Unsurlar </span><span class="icnpagenum"> 91</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Kesinlik </span><span class="icnpagenum"> 91</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. İkna Edicilik </span><span class="icnpagenum"> 91</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Doğruluk </span><span class="icnpagenum"> 94</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Açıklığı Engelleyen Nedenler </span><span class="icnpagenum"> 95</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Dilbilgisi Yanlışları </span><span class="icnpagenum"> 95</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Sözcüklerin Yanlış Kullanılması </span><span class="icnpagenum"> 98</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Sözcüklerin Yanlış Yerde Kullanılması </span><span class="icnpagenum"> 99</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. Mantık Yanlışları </span><span class="icnpagenum"> 99</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">e. Sözcük Seçimi </span><span class="icnpagenum"> 101</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Kısalık </span><span class="icnpagenum"> 102</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Kavram </span><span class="icnpagenum"> 102</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Paragraflara Ayırma </span><span class="icnpagenum"> 103</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Anlatım Biçimi </span><span class="icnpagenum"> 104</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Karşılaştırma </span><span class="icnpagenum"> 104</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Nesnel Anlatım </span><span class="icnpagenum"> 105</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Kanıt Gösterme </span><span class="icnpagenum"> 106</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. Öyküleyici Anlatım </span><span class="icnpagenum"> 106</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Paragrafın Önemi ve Yararları </span><span class="icnpagenum"> 106</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Uygun İfade ile Kaleme Alma </span><span class="icnpagenum"> 107</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. YAZININ GEÇECEĞİ AŞAMALAR /YAZI YAZMA SÜRECİ </span><span class="icnpagenum"> 108</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 108</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Hukuki Sorunun Doğru Bir Şekilde Tespiti ve Anlaşılarak Öğrenilmesi </span><span class="icnpagenum"> 108</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Sorun Kavramı </span><span class="icnpagenum"> 108</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Maddi Mesele </span><span class="icnpagenum"> 108</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Hukuki Sorun (Mesele) </span><span class="icnpagenum"> 108</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">i. Maddi Ceza Hukukuna İlişkin Sorunlar </span><span class="icnpagenum"> 109</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ii. Muhakeme Hukukuna İlişkin Sorunlar </span><span class="icnpagenum"> 109</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Hukuk Normunun Yorumu </span><span class="icnpagenum"> 110</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Araştırma Yapmak </span><span class="icnpagenum"> 111</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 111</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Bilgi ve Kaynak Toplamak </span><span class="icnpagenum"> 111</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Bilgi Kavramı </span><span class="icnpagenum"> 111</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Hukuki Bilgi: Mevzuat, Yargı Kararları ve Bilimsel Eserler </span><span class="icnpagenum"> 112</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Ne Yazılacağına Karar Vermek ve Plan Yapmak </span><span class="icnpagenum"> 114</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. Yazmak /Kaleme Almak </span><span class="icnpagenum"> 114</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">F. Yazılanı Gözden Geçirme ve Düzeltme </span><span class="icnpagenum"> 115</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">G. Yazıların Doğruluğunu Kontrol </span><span class="icnpagenum"> 115</span></div> <div align="center">Üçüncü Bölüm</div> <div align="center">DİLEKÇELER</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. KAVRAM VE TANIMI </span><span class="icnpagenum"> 117</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Dilekçe Hakkı </span><span class="icnpagenum"> 117</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Resmi Yerlere Yapılacak Başvurular </span><span class="icnpagenum"> 118</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Sözlü Başvuru </span><span class="icnpagenum"> 119</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Yazılı Başvuru / Dilekçe </span><span class="icnpagenum"> 119</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Dilekçenin Verileceği Yer </span><span class="icnpagenum"> 119</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Doğrudan Verilme </span><span class="icnpagenum"> 119</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Posta Aracılığıyla </span><span class="icnpagenum"> 119</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Faks ve e–mail Yoluyla Gönderme </span><span class="icnpagenum"> 120</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. DİLEKÇENİN YAZIM ÖZELLİKLERİ </span><span class="icnpagenum"> 120</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 120</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Genel Dilekçelerin Yazım Özellikleri </span><span class="icnpagenum"> 121</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Şekil </span><span class="icnpagenum"> 121</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Başvurulan Makamın Adı </span><span class="icnpagenum"> 122</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Dilekçenin Metni </span><span class="icnpagenum"> 122</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Tarih </span><span class="icnpagenum"> 123</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Adı, Soyadı ve İmza </span><span class="icnpagenum"> 123</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6. Adres </span><span class="icnpagenum"> 123</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7. Pul </span><span class="icnpagenum"> 124</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8. Ekler ve Diğer Hususlar </span><span class="icnpagenum"> 124</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. DİLEKÇE TÜRLERİ </span><span class="icnpagenum"> 124</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Dilekçeler – Adli Dilekçeler </span><span class="icnpagenum"> 124</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Basılı Dilekçeler </span><span class="icnpagenum"> 125</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. ADLİ DİLEKÇELER </span><span class="icnpagenum"> 126</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Kavram </span><span class="icnpagenum"> 126</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Hak Arama Özgürlüğü </span><span class="icnpagenum"> 126</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Ceza Muhakemesi İşlemlerine Karşı Başvuru Yolları ve Dilekçe ile Başvurma </span><span class="icnpagenum"> 127</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 127</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Adli Dilekçenin Yazılı İşlem Niteliği </span><span class="icnpagenum"> 127</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. CMK’ya Göre Sözlü veya Yazılı Olarak Yapılabilecek Başvurular </span><span class="icnpagenum"> 128</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Dilekçe ile Yapılması Gereken Başvurular </span><span class="icnpagenum"> 128</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Eski Hale Getirme </span><span class="icnpagenum"> 128</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat İstemi </span><span class="icnpagenum"> 129</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtiraz </span><span class="icnpagenum"> 130</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ç. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz </span><span class="icnpagenum"> 130</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. Sanığın Savunma Delillerinin Toplanması İstemi </span><span class="icnpagenum"> 130</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">e. Temyiz Layihası </span><span class="icnpagenum"> 130</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">f. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru </span><span class="icnpagenum"> 131</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">g. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru </span><span class="icnpagenum"> 131</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Adli Dilekçenin Verileceği Yer </span><span class="icnpagenum"> 131</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6. Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Dilekçenin Şekli ve İçeriği </span><span class="icnpagenum"> 134</span></div> <div align="center">Dördüncü Bölüm</div> <div align="center">RESMİ YAZILAR</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK RESMİ YAZI </span><span class="icnpagenum"> 149</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. RESMİ YAZIŞMADA TEMEL KURALLAR </span><span class="icnpagenum"> 153</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Resmi Yazının Şeklî Özellikleri ve Fiziki Ortamda Hazırlanması </span><span class="icnpagenum"> 153</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Resmi Yazıların Elektronik Ortamda Hazırlanması ve e– Yazışma Paketi </span><span class="icnpagenum"> 153</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak Yazışma Paketi </span><span class="icnpagenum"> 153</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Yazışma Paketinin Bileşenleri </span><span class="icnpagenum"> 154</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Belgeye İlişkin Bileşenler </span><span class="icnpagenum"> 154</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Paket Yapısına İlişkin Özel Bileşenler </span><span class="icnpagenum"> 155</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Yazı Tipi ve Harf Büyüklüğü </span><span class="icnpagenum"> 155</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. RESMİ YAZILARIN BÖLÜMLERİ </span><span class="icnpagenum"> 156</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Başlık </span><span class="icnpagenum"> 156</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Sayı </span><span class="icnpagenum"> 157</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 157</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Standart Dosya Planı Sistemi (SDPS) </span><span class="icnpagenum"> 159</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Tarih </span><span class="icnpagenum"> 160</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Fiziksel Ortamda Hazırlanan Belgede </span><span class="icnpagenum"> 160</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Elektronik Ortamda Hazırlanan Belgede </span><span class="icnpagenum"> 160</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. “Konu:” Alt Başlığı ve Konu </span><span class="icnpagenum"> 161</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. Muhatap / Yazının Gönderildiği Makam </span><span class="icnpagenum"> 161</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">F. İlgi </span><span class="icnpagenum"> 162</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">G. Metin </span><span class="icnpagenum"> 163</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 163</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Metnin Sonu </span><span class="icnpagenum"> 164</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">H. Paragraflara Ayırma </span><span class="icnpagenum"> 164</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. İmza Bölümü </span><span class="icnpagenum"> 165</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">İ. Olur Bölümü </span><span class="icnpagenum"> 166</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">J. Ek </span><span class="icnpagenum"> 166</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">K. Dağıtım Bölümü </span><span class="icnpagenum"> 166</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">L. Paraf Bölümü </span><span class="icnpagenum"> 167</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">M. Koordinasyon Bölümü </span><span class="icnpagenum"> 167</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">N. Gizlilik Derecesi </span><span class="icnpagenum"> 167</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">O. Süreli Yazışmalar </span><span class="icnpagenum"> 167</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">P. Tekit </span><span class="icnpagenum"> 168</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">R. Sayfa Numarası </span><span class="icnpagenum"> 168</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">S. İletişim Bilgileri </span><span class="icnpagenum"> 168</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">T. Aslına Uygunluk Onayı </span><span class="icnpagenum"> 168</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. RESMİ YAZILARIN CEVAPLANDIRILMASI VE GÖNDERİLMESİ </span><span class="icnpagenum"> 169</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Görüş, Bilgi ve Belge Taleplerinde Süre </span><span class="icnpagenum"> 169</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Resmi Yazıların Fiziki Ortamda Gönderilmesi </span><span class="icnpagenum"> 169</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Resmi Yazıların Elektronik Ortamda Gönderilmesi </span><span class="icnpagenum"> 169</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Entegrasyonu </span><span class="icnpagenum"> 171</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. Çok Gizli Yazıların Gönderilmesi </span><span class="icnpagenum"> 172</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">F. Çok Gizli Yazıların Alınması </span><span class="icnpagenum"> 172</span></div> <div align="center">Beşinci Bölüm</div> <div align="center">CEZA MUHAKEMESİNDE RESMİ YAZIŞMALAR</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 173</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi </span><span class="icnpagenum"> 174</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Yasal Düzenleme </span><span class="icnpagenum"> 174</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Yazı İşleri Hizmetlerinin Genel Esasları </span><span class="icnpagenum"> 176</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Yazı İşleri Müdürünün Görevleri Şunlardır </span><span class="icnpagenum"> 177</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Zabıt Kâtibinin Görevleri </span><span class="icnpagenum"> 183</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Mübaşirin Görevleri Şunlardır </span><span class="icnpagenum"> 184</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Yazı İşlerinde UYAP’ın Kullanılması </span><span class="icnpagenum"> 185</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşlerinin Yürütülmesi </span><span class="icnpagenum"> 186</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Kayıtların Tutulması </span><span class="icnpagenum"> 186</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Belgelerin Yazımı </span><span class="icnpagenum"> 187</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">i. Cumhuriyet Başsavcılığına Gelen Evrakın Kaydedilmesinde Usul, Soruşturma Kaydı ve Diğer Kayıtlar </span><span class="icnpagenum"> 187</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ii. Soruşturma Evrakının İncelenmesi ve Örnek Alınması </span><span class="icnpagenum"> 191</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemelerinde Yazı İşlerinin Yürütülmesi </span><span class="icnpagenum"> 192</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Adli Yazıların Gönderilmesi </span><span class="icnpagenum"> 194</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. RESMİ ADLİ YAZILARIN BÖLÜMLERİ </span><span class="icnpagenum"> 194</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Başlık </span><span class="icnpagenum"> 194</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Sayı Alt Başlığı </span><span class="icnpagenum"> 195</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilmesini Gerektiren Durumlarda Sayı Alt Başlığı </span><span class="icnpagenum"> 195</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Soruşturma Numarası </span><span class="icnpagenum"> 196</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Dosya Esas Numarası </span><span class="icnpagenum"> 196</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Diğer Sayı Başlıkları </span><span class="icnpagenum"> 197</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Konu Alt Başlığı </span><span class="icnpagenum"> 198</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Metin Bölümü </span><span class="icnpagenum"> 198</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. İmza Bölümü </span><span class="icnpagenum"> 198</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">F. Gerekli Bilgiler ve Notlar </span><span class="icnpagenum"> 199</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. RESMİ ADLİ YAZILARIN TÜRLERİ </span><span class="icnpagenum"> 199</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Müzekkereler </span><span class="icnpagenum"> 200</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Müzekkere Kavramı </span><span class="icnpagenum"> 200</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Müzekkerenin Şekli Özellikleri </span><span class="icnpagenum"> 201</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Müzekkerenin Yazımı / Kaleme Alınması </span><span class="icnpagenum"> 202</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Talimatlar </span><span class="icnpagenum"> 207</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Tutanaklar </span><span class="icnpagenum"> 212</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 212</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Tutanağın Bölümleri </span><span class="icnpagenum"> 213</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Tutanak Türleri </span><span class="icnpagenum"> 213</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Soruşturma Evresi Tutanakları </span><span class="icnpagenum"> 214</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Soruşturma Evresi Tutanaklarının Bölümleri </span><span class="icnpagenum"> 215</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ba. Tutanak Başlığı </span><span class="icnpagenum"> 215</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bb. Tutanak Metni </span><span class="icnpagenum"> 215</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bc. Tarih Bölümü </span><span class="icnpagenum"> 216</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bd. İmza Bölümü </span><span class="icnpagenum"> 216</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">be. Zabıt Katibinin Bulunması </span><span class="icnpagenum"> 217</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Duruşma Tutanağı </span><span class="icnpagenum"> 217</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Mahkeme Kararları </span><span class="icnpagenum"> 218</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. Raporlar </span><span class="icnpagenum"> 218</span></div> <div align="center">Altıncı Bölüm</div> <div align="center">SORUŞTURMA EVRESİ İŞLEMLERİ</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 219</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Cumhuriyet Savcısının Suçu Araştırması </span><span class="icnpagenum"> 219</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Hakim Kararını Gerektiren İşlemler </span><span class="icnpagenum"> 220</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Hakim Kararını Gerektirmekle Birlikte, Gecikmesinde Sakınca Bulunması Hâlinde, Cumhuriyet Savcısının Yapabileceği İşlemler </span><span class="icnpagenum"> 222</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. SUÇ İHBAR VEYA ŞİKAYETİ </span><span class="icnpagenum"> 223</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Yasal Düzenleme </span><span class="icnpagenum"> 223</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. İhbar </span><span class="icnpagenum"> 224</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. İhbar Kavram ve Tanımı </span><span class="icnpagenum"> 224</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. İhbarın Özellikleri </span><span class="icnpagenum"> 224</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Şüpheli Ölüm İhbarları </span><span class="icnpagenum"> 225</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Şikayet </span><span class="icnpagenum"> 225</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Şikayet Kavramı ve Şikayet Hakkı </span><span class="icnpagenum"> 225</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Şikayet Dilekçesinin Verileceği Makam </span><span class="icnpagenum"> 226</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Şikayet Dilekçesinin Şekli </span><span class="icnpagenum"> 226</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Şikayet Dilekçesinin Metni / İçeriği </span><span class="icnpagenum"> 227</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Sonuç ve Bölümü </span><span class="icnpagenum"> 227</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6. İmza Bölümü </span><span class="icnpagenum"> 228</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. İFADE ALMA </span><span class="icnpagenum"> 232</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Şüphelinin İfadesinin Alınması </span><span class="icnpagenum"> 232</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Şüphelinin Çağrılması </span><span class="icnpagenum"> 233</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Şüphelinin Zorla Getirilmesi </span><span class="icnpagenum"> 235</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. İfade Almanın Esasları </span><span class="icnpagenum"> 238</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. İfade Tutanağı </span><span class="icnpagenum"> 239</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Başlık </span><span class="icnpagenum"> 239</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Alt Başlıklar </span><span class="icnpagenum"> 239</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Metin </span><span class="icnpagenum"> 239</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">i. Giriş </span><span class="icnpagenum"> 239</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ii. Gelişme </span><span class="icnpagenum"> 240</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">iii. Sonuç </span><span class="icnpagenum"> 240</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. Tarih </span><span class="icnpagenum"> 240</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">e. İmza </span><span class="icnpagenum"> 240</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Tanık, Mağdur veya Şikayetçinin İfadesinin Alınması </span><span class="icnpagenum"> 241</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Tanık, Mağdur veya Şikayetçinin Çağrılması </span><span class="icnpagenum"> 241</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Tanık, Bilirkişi, Mağdur ve Şikayetçinin Zorla Getirilmeleri </span><span class="icnpagenum"> 241</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Tanığın İfadesinin Alınması ve Tanık İfade Tutanağının Düzenlenmesi </span><span class="icnpagenum"> 241</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Mağdur veya Şikâyetçinin İfadesinin Alınması ve İfade Tutanağının Düzenlenmesi </span><span class="icnpagenum"> 242</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. KORUMA TEDBİRLERİ </span><span class="icnpagenum"> 247</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Yakalama </span><span class="icnpagenum"> 247</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Kavram </span><span class="icnpagenum"> 247</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Yakalama Tutanağı </span><span class="icnpagenum"> 248</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Tutanağın İçeriği </span><span class="icnpagenum"> 248</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Tutanağın Düzenlenmesi </span><span class="icnpagenum"> 249</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Üst Arama Tutanağı </span><span class="icnpagenum"> 251</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Gözaltına Alma </span><span class="icnpagenum"> 254</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Yasal Düzenleme </span><span class="icnpagenum"> 254</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Gözaltına Alma Kararı </span><span class="icnpagenum"> 254</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Gözaltı Süresinin Uzatılması </span><span class="icnpagenum"> 256</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Tutuklama </span><span class="icnpagenum"> 258</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Kavram </span><span class="icnpagenum"> 258</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Tutuklamanın Şartları </span><span class="icnpagenum"> 258</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Tutuklama İstemi </span><span class="icnpagenum"> 259</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Tutuklama İstemine İlişkin Savcılık Yazısının Bölümleri </span><span class="icnpagenum"> 260</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Tutuklama Kararı </span><span class="icnpagenum"> 263</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Niteliği </span><span class="icnpagenum"> 263</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Yetki </span><span class="icnpagenum"> 263</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Usul </span><span class="icnpagenum"> 264</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Tutuklama Kararının Yazılması </span><span class="icnpagenum"> 264</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Başlık ve Alt Başlıklar </span><span class="icnpagenum"> 264</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Metin Bölümü </span><span class="icnpagenum"> 265</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. İmza Bölümü </span><span class="icnpagenum"> 266</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6. Tutuklama Kararının Gerekçesi </span><span class="icnpagenum"> 266</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Kuvvetli Şüphe Sebepleri </span><span class="icnpagenum"> 267</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Tutuklama Nedenleri </span><span class="icnpagenum"> 268</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">i. Kaçma Şüphesi </span><span class="icnpagenum"> 268</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ii. Delilleri Karartma İhtimali </span><span class="icnpagenum"> 269</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">iii. Katalog Suçlar </span><span class="icnpagenum"> 269</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Adli Kontrolün Yetersiz Kalacağı </span><span class="icnpagenum"> 270</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. Orantılılık İlkesi </span><span class="icnpagenum"> 270</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7. Tutuklama Kararına İtiraz </span><span class="icnpagenum"> 278</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8. Tutukluluk Durumunun İncelenmesi </span><span class="icnpagenum"> 281</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Soruşturma Evresinde </span><span class="icnpagenum"> 282</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">i. C. Savcısının istemi </span><span class="icnpagenum"> 282</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ii. Şüphelinin İstemi </span><span class="icnpagenum"> 283</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">iii. Karar </span><span class="icnpagenum"> 284</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Kovuşturma Evresinde </span><span class="icnpagenum"> 286</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9. Cumhuriyet Savcısının Tutukluyu Kendiliğinden Serbest Bırakması </span><span class="icnpagenum"> 287</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Arama </span><span class="icnpagenum"> 288</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 288</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Arama Kararı </span><span class="icnpagenum"> 289</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Yetki </span><span class="icnpagenum"> 289</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Koşulları </span><span class="icnpagenum"> 290</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Arama İstemi/Talebi </span><span class="icnpagenum"> 290</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. Karar </span><span class="icnpagenum"> 291</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">e. Arama Kararının ve Arama İşleminin Hukuki Niteliği </span><span class="icnpagenum"> 291</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Aramanın Yapılması (İcrası) </span><span class="icnpagenum"> 292</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Arama İşleminin Tutanağa Bağlanması ve Tutanağın Yazımı </span><span class="icnpagenum"> 292</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">V. DELİLLERİN TOPLANMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER </span><span class="icnpagenum"> 294</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Bilirkişi Seçme ve Atama Kararı </span><span class="icnpagenum"> 294</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Bilirkişi Dinleme </span><span class="icnpagenum"> 294</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Bilirkişi Seçme ve Atama </span><span class="icnpagenum"> 294</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Bilirkişi Atama Kararı </span><span class="icnpagenum"> 295</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması Kararı </span><span class="icnpagenum"> 297</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Keşif </span><span class="icnpagenum"> 301</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Tanımı ve Hukuki Niteliği </span><span class="icnpagenum"> 301</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Keşif Kararı </span><span class="icnpagenum"> 303</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Keşif Tutanağı ve İçeriği </span><span class="icnpagenum"> 305</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Yer Gösterme </span><span class="icnpagenum"> 308</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Kavram </span><span class="icnpagenum"> 308</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Hukuki Niteliği </span><span class="icnpagenum"> 308</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Yer Gösterme Tutanağı </span><span class="icnpagenum"> 309</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adli Muayenesi </span><span class="icnpagenum"> 310</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Ölü Muayenesi </span><span class="icnpagenum"> 310</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Otopsi Raporu </span><span class="icnpagenum"> 312</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Otopsi Kavramı </span><span class="icnpagenum"> 312</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Hukuki Niteliği </span><span class="icnpagenum"> 312</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Ölü Gömme İzni / Defin Ruhsatı </span><span class="icnpagenum"> 314</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VI. SORUŞTURMA SONUNDA CUMHURİYET SAVCISININ VERECEĞİ KARARLAR </span><span class="icnpagenum"> 315</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı </span><span class="icnpagenum"> 315</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı </span><span class="icnpagenum"> 315</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Örneği </span><span class="icnpagenum"> 318</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Yetkisizlik Kararı </span><span class="icnpagenum"> 320</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VII. İDDİANAME </span><span class="icnpagenum"> 321</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. İddianame Kavramı </span><span class="icnpagenum"> 321</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. İddianamenin Şekli Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 322</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Başlık </span><span class="icnpagenum"> 322</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Sayı </span><span class="icnpagenum"> 322</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Düzenlenen Belgenin Adı </span><span class="icnpagenum"> 323</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. İddianamenin Verileceği Makam </span><span class="icnpagenum"> 323</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. İddianamede Yer Alan Alt Başlıklar </span><span class="icnpagenum"> 324</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Davacı </span><span class="icnpagenum"> 324</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b Şüphelinin Kimliği </span><span class="icnpagenum"> 324</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Müdafi </span><span class="icnpagenum"> 325</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6. Kimlik Bilgilerine Yer Verilmesi Gereken Diğer Kişiler </span><span class="icnpagenum"> 326</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7. Şikayetin Yapıldığı Tarih </span><span class="icnpagenum"> 327</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8. Suça İlişkin Bilgiler </span><span class="icnpagenum"> 327</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Yüklenen Suç </span><span class="icnpagenum"> 327</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Suç Tarihi ve Zamanı </span><span class="icnpagenum"> 327</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Suç Yeri </span><span class="icnpagenum"> 328</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9. Gözaltı ve Tutuklama Tarihleri ve Süreleri </span><span class="icnpagenum"> 328</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">10. Uygulanması Gereken Kanun Maddeleri </span><span class="icnpagenum"> 328</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">11. Deliller </span><span class="icnpagenum"> 329</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Olayın Açıklanması </span><span class="icnpagenum"> 329</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 329</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Olayın Delillerle İlişkilendirilmesi </span><span class="icnpagenum"> 329</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Davanın veya Hükmün Konusu </span><span class="icnpagenum"> 330</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Olayın Sınırlandırılması </span><span class="icnpagenum"> 331</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. İddianamede Olayın Sınırlarının Çizilmesinin Önemi </span><span class="icnpagenum"> 332</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Sonuç Bölümü </span><span class="icnpagenum"> 333</span></div> <div align="center">Yedinci Bölüm</div> <div align="center">KOVUŞTURMA EVRESİ İŞLEMLERİ</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 337</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. İDDİANAMENİN İADESİ </span><span class="icnpagenum"> 338</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 338</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. İddianamenin İadesi Kararına İtiraz </span><span class="icnpagenum"> 340</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. İDDİANAMENİN KABULÜ VE DURUŞMA HAZIRLIĞI </span><span class="icnpagenum"> 343</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. İddianamenin Kabulü Kararı ve Tensip Tutanağı </span><span class="icnpagenum"> 343</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. İddianamenin Kabulü Kararı </span><span class="icnpagenum"> 345</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Tensip Tutanağı </span><span class="icnpagenum"> 346</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. İddianamenin Tebliği ve Sanığın Duruşmaya Çağrılması </span><span class="icnpagenum"> 346</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. İddianamenin Tutuklu Olmayan Sanığa Tebliği </span><span class="icnpagenum"> 346</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. İddianamenin Tutuklu Sanığa Tebliği </span><span class="icnpagenum"> 348</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Sanığın Delillerin Toplanmasının İstemesi </span><span class="icnpagenum"> 348</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Tanık ve Bilirkişinin Naiple veya İstinabe Yoluyla Dinlenmesi </span><span class="icnpagenum"> 349</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. DURUŞMA </span><span class="icnpagenum"> 349</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Duruşmanın Başlaması ve Duruşma İşlemleri </span><span class="icnpagenum"> 350</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Duruşmada Hazır Bulunacak Kişiler </span><span class="icnpagenum"> 350</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Duruşmanın Başlaması </span><span class="icnpagenum"> 351</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Sanığın Sorgusu </span><span class="icnpagenum"> 351</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Huzurda </span><span class="icnpagenum"> 351</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. İstinabe Suretiyle </span><span class="icnpagenum"> 352</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Mahkemenin Delil Toplaması / Ara Kararı </span><span class="icnpagenum"> 353</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Birleştirme Kararı </span><span class="icnpagenum"> 353</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. Kamu Davasına Katılma </span><span class="icnpagenum"> 358</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak Katılma </span><span class="icnpagenum"> 358</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Katılma İstemi </span><span class="icnpagenum"> 358</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Katılma Kararı </span><span class="icnpagenum"> 359</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">F. Savunma Hakkı ve Anlamı </span><span class="icnpagenum"> 359</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Savunma Kavramı </span><span class="icnpagenum"> 359</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Savunma Biçimi ve Savunmanın Yapısı </span><span class="icnpagenum"> 359</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Savunmanın Belirlenmesi </span><span class="icnpagenum"> 360</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">G. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı </span><span class="icnpagenum"> 361</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VII. DURUŞMA TUTANAĞI </span><span class="icnpagenum"> 362</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Duruşma Tutanağının Niteliği, Şekli, Yazılması ve İmzalanması </span><span class="icnpagenum"> 362</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 362</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Niteliği </span><span class="icnpagenum"> 362</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Duruşma Tutanağının Şekli, Yazılması ve İmzalanması </span><span class="icnpagenum"> 363</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Duruşma Tutanağının Bölümleri </span><span class="icnpagenum"> 364</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Duruşma Tutanağının Başlığı </span><span class="icnpagenum"> 364</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Mahkemenin Adı </span><span class="icnpagenum"> 364</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Oturum Tarihi </span><span class="icnpagenum"> 364</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve Zabıt Katibi </span><span class="icnpagenum"> 365</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Duruşma Tutanağının Metin Bölümü / İçeriği </span><span class="icnpagenum"> 365</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Duruşma Tutanağının İmza Bölümü </span><span class="icnpagenum"> 368</span></div> <div align="center">Sekizinci Bölüm</div> <div align="center">DURUŞMANIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM</div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. HÜKÜM KAVRAMI </span><span class="icnpagenum"> 369</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. HÜKMÜN UNSURLARI </span><span class="icnpagenum"> 370</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Hükmün Başlığı </span><span class="icnpagenum"> 370</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Hüküm Fıkrası </span><span class="icnpagenum"> 373</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Mahkumiyet Hükmünün Hüküm Fıkrasının Yazımı </span><span class="icnpagenum"> 373</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Cezanın Belirlenmesi </span><span class="icnpagenum"> 373</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Sonuç Cezanın Belirlenmesi </span><span class="icnpagenum"> 376</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Kanun Yollarına Başvurma Olanağı Bulunup Bulunmadığı, Başvuru Olanağı Varsa Süresi ve Merciin Gösterilmesi </span><span class="icnpagenum"> 377</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. Tazminat İsteme Olanağı </span><span class="icnpagenum"> 377</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Hükümde Yasa Yoluna İlişkin Eksiklikler </span><span class="icnpagenum"> 377</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Hükmün Gerekçesi </span><span class="icnpagenum"> 379</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 379</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Açıklık ve Vecizlik </span><span class="icnpagenum"> 382</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Veciz </span><span class="icnpagenum"> 386</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Üslup </span><span class="icnpagenum"> 387</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Mahkumiyet Hükmünün Gerekçesi </span><span class="icnpagenum"> 388</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. İddia ve Savunmada İleri Sürülen Görüşler </span><span class="icnpagenum"> 388</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Delillerin Tartışılması ve Değerlendirilmesi, Hükme Esas Alınan ve Reddedilen Delillerin Belirtilmesi; Bu Kapsamda Dosya İçerisinde Bulunan ve Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Delillerin Ayrıca ve Açıkça Gösterilmesi </span><span class="icnpagenum"> 389</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">i. Delillerin Tartışılması ve Değerlendirilmesi </span><span class="icnpagenum"> 389</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ii. Hükme Esas Alınan ve Reddedilen Delillerin Belirtilmesi </span><span class="icnpagenum"> 389</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">iii. Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Delillerin Gösterilmesi </span><span class="icnpagenum"> 390</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Ulaşılan Kanaat, Fiilin Nitelendirilmesi ve Cezanın veya Güvenlik Tedbirinin Belirlenmesi </span><span class="icnpagenum"> 390</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">i. Ulaşılan Kanaat </span><span class="icnpagenum"> 390</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ii. Fiilin Nitelendirilmesi </span><span class="icnpagenum"> 391</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">iii. Haksız Tahrik </span><span class="icnpagenum"> 394</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. Cezanın Bireyselleştirilmesine Ait Dayanakların Gösterilmesi </span><span class="icnpagenum"> 395</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">i. Temel Cezanın Belirlenmesi </span><span class="icnpagenum"> 395</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ii. Hapis Cezasının Ertelenmesi veya Bu Konudaki Talebin Reddi </span><span class="icnpagenum"> 396</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">iii. Hapis Cezasının Adlî Para Cezasına veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi veya Bu Konudaki Talebin Reddi </span><span class="icnpagenum"> 396</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">iv. Ek Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması veya Bu Hususa İlişkin İstemin Kabul veya Reddi </span><span class="icnpagenum"> 397</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">v. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) </span><span class="icnpagenum"> 397</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6. Beraat Hükmünün Gerekçesi </span><span class="icnpagenum"> 398</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararının Gerekçesi </span><span class="icnpagenum"> 398</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Hükmün Açıklanması </span><span class="icnpagenum"> 399</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">Yararlanılan Eserler </span><span class="icnpagenum"> 401</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">Kavramlar Dizini </span><span class="icnpagenum"> 405</span></div> </td> <td class="ds_bsr" width="20"> </td> </tr> </tbody> </table> </div>
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   İçindekiler
   Önsöz  5
   Kısaltmalar  23
   Giriş  25
   Birinci Bölüm
   CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
   I. CEZA MUHAKEMESİNİN AMACI  31
   II. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN NİTELİĞİ VE TANIMI  32
   III. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE SONUÇLARI  34
   A. Yokluk  35
   B. Hükümsüzlük (Butlan)  36
   1. Mutlak Hükümsüzlük  37
   2. Nispi Hükümsüzlük  37
   C. Hak Düşümü  37
   D. Kabul Edilmezlik  37
   IV. İŞLEMLERDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ  38
   V. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN UNSURLARI  39
   VI. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN ŞEKLİ  40
   VII. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMİNİN DİLİ  40
   VIII. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN TÜRLERİ  40
   A. İşlemin Maddi Yapısına Göre Ceza Muhakemesi İşlemleri  41
   1. Sözlü İşlemler  41
   2. Yazılı işlemler  41
   3. Eylemli /Hareketli İşlemler  42
   B. İşlemi Yapan Süjenin İşgal Ettiği Makama Göre Ceza Muhakemesi İşlemleri  42
   1. Yargılama Makamı İşlemleri  43
   a. Hakimlik Kararları – Mahkeme Kararları  43
   b. Son Karar – Ara kararı  44
   2. İddia Makamı /Savcı İşlemleri  46
   a. Karar  46
   i. Soruşturmayı İlerletmeye Yönelik Kararlar  47
   ii. Soruşturmayı Sonlandıran Kararlar  48
   b. Görüş Bildirme  48
   c. İstemde Bulunma  49
   d. Fiili İşlemler  50
   3. Katılan İşlemleri  50
   4. Savunma İşlemleri  51
   C. İşlemin, İlgilisinden Başkasına Açık Olup Olmamasına Göre  52
   1. Açık İşlemler  52
   2. Gizli İşlemler  52
   D. Fiziki İşlemler / Elektronik İşlemler  53
   1. Fiziki İşlem  54
   2. Elektronik İşlem  54
   a. UYAP Sistemi  54
   b. SEGBİS Sorgu Sistemi  55
   IX. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ  55
   A. Genel Olarak  55
   B. Bildirim Türleri  57
   1. Vasıtasız Bildirim  57
   a. İşlemin Açıklanması  57
   b. Belge Verilmesi  58
   2. Vasıtalı Bildirim  58
   C. Tebligat  59
   1. Tebliğ Evrakının Hazırlanması  60
   2. Tebligat Çıkarılacak Kişi  62
   3. Tebligat Çıkarılacak Adres  64
   4. Celse Arasında ve Kalemde Tebligat  66
   5. Tebligat Yapılacak Kişi  67
   X. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDE SÜRE  69
   A. Süre Kavramı  69
   B. Süre Türleri  70
   1. Hak Düşürücü Süreler  70
   2. Düzenleyici Süreler  70
   3. Koruyucu Süreler  71
   4. Kanuni Süreler/Takdiri süreler  72
   C. Sürelerin Hesaplanması  72
   1. Yasal Düzenleme  72
   2. Sürenin Gün ile Belirlenmiş Olması  72
   a. Usulüne Uygun Tebligat  72
   b. Usule Aykırı Tebligat  73
   c. İlan Yoluyla Tebligat  73
   d. Elektronik Tebligat  73
   e. UYAP Yoluyla Yapılan Başvurular  74
   f. Adli Tatilde Süre Hesabı  74
   3. Hafta Olarak Belirlenen Sürenin Hesabı  74
   4. Ay Olarak Belirlenen Sürenin Hesabı  75
   5. Sürenin Son Gününün Tatile Rastlaması  75
   İkinci Bölüm
   YAZI KAVRAMI, NİTELİKLERİ VE YAZI TÜRLERİ
   I. YAZI KAVRAMI  77
   A. Dil ve Dili Kullanma  77
   B. Konuşma  78
   C. Yazma  78
   D. Yazı  79
   1. Tanımı  79
   2. Yazının Tarihçesi  79
   3. Yazının ve Yazışmanın Önemi  80
   a. Genel Olarak  80
   b. Hukuki İşlemler Açısından Yazının Önemi  80
   c. Ceza Muhakemesi Hukukunda Yazının Önemi  81
   d. Hukuki Sorunun Ortaya Konulmasında Yazının Önemi  82
   e. Hakimlik, Savcılık ve Avukatlık Mesleğine Hazırlık  82
   f. Adil Yargılanma Hakkı  83
   II. ADLİ YAZIDA TEMEL İLKELER  85
   A. Yazının Eksiksiz Olması  86
   1. Genel Olarak  86
   2. Ceza Muhakemesi İşlemleri Açısından  87
   3. Bireysel Başvurular Bakımından Eksikliğin Sonuçları  89
   B. Açıklık  91
   1. Açıklık Kavramı  91
   2. Yazıda Açıklığı Sağlayan Unsurlar  91
   a. Kesinlik  91
   b. İkna Edicilik  91
   c. Doğruluk  94
   3. Açıklığı Engelleyen Nedenler  95
   a. Dilbilgisi Yanlışları  95
   b. Sözcüklerin Yanlış Kullanılması  98
   c. Sözcüklerin Yanlış Yerde Kullanılması  99
   d. Mantık Yanlışları  99
   e. Sözcük Seçimi  101
   C. Kısalık  102
   1. Kavram  102
   2. Paragraflara Ayırma  103
   3. Anlatım Biçimi  104
   a. Karşılaştırma  104
   b. Nesnel Anlatım  105
   c. Kanıt Gösterme  106
   d. Öyküleyici Anlatım  106
   4. Paragrafın Önemi ve Yararları  106
   D. Uygun İfade ile Kaleme Alma  107
   II. YAZININ GEÇECEĞİ AŞAMALAR /YAZI YAZMA SÜRECİ  108
   A. Genel Olarak  108
   B. Hukuki Sorunun Doğru Bir Şekilde Tespiti ve Anlaşılarak Öğrenilmesi  108
   1. Sorun Kavramı  108
   a. Maddi Mesele  108
   b. Hukuki Sorun (Mesele)  108
   i. Maddi Ceza Hukukuna İlişkin Sorunlar  109
   ii. Muhakeme Hukukuna İlişkin Sorunlar  109
   c. Hukuk Normunun Yorumu  110
   C. Araştırma Yapmak  111
   1. Genel Olarak  111
   2. Bilgi ve Kaynak Toplamak  111
   a. Bilgi Kavramı  111
   b. Hukuki Bilgi: Mevzuat, Yargı Kararları ve Bilimsel Eserler  112
   D. Ne Yazılacağına Karar Vermek ve Plan Yapmak  114
   E. Yazmak /Kaleme Almak  114
   F. Yazılanı Gözden Geçirme ve Düzeltme  115
   G. Yazıların Doğruluğunu Kontrol  115
   Üçüncü Bölüm
   DİLEKÇELER
   I. KAVRAM VE TANIMI  117
   A. Dilekçe Hakkı  117
   B. Resmi Yerlere Yapılacak Başvurular  118
   1. Sözlü Başvuru  119
   2. Yazılı Başvuru / Dilekçe  119
   3. Dilekçenin Verileceği Yer  119
   a. Doğrudan Verilme  119
   b. Posta Aracılığıyla  119
   c. Faks ve e–mail Yoluyla Gönderme  120
   II. DİLEKÇENİN YAZIM ÖZELLİKLERİ  120
   A. Genel Olarak  120
   B. Genel Dilekçelerin Yazım Özellikleri  121
   1. Şekil  121
   2. Başvurulan Makamın Adı  122
   3. Dilekçenin Metni  122
   4. Tarih  123
   5. Adı, Soyadı ve İmza  123
   6. Adres  123
   7. Pul  124
   8. Ekler ve Diğer Hususlar  124
   III. DİLEKÇE TÜRLERİ  124
   A. Genel Dilekçeler – Adli Dilekçeler  124
   B. Basılı Dilekçeler  125
   IV. ADLİ DİLEKÇELER  126
   A. Kavram  126
   B. Hak Arama Özgürlüğü  126
   C. Ceza Muhakemesi İşlemlerine Karşı Başvuru Yolları ve Dilekçe ile Başvurma  127
   1. Genel Olarak  127
   2. Adli Dilekçenin Yazılı İşlem Niteliği  127
   3. CMK’ya Göre Sözlü veya Yazılı Olarak Yapılabilecek Başvurular  128
   4. Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Dilekçe ile Yapılması Gereken Başvurular  128
   a. Eski Hale Getirme  128
   b. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat İstemi  129
   c. Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtiraz  130
   ç. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz  130
   d. Sanığın Savunma Delillerinin Toplanması İstemi  130
   e. Temyiz Layihası  130
   f. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru  131
   g. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru  131
   5. Adli Dilekçenin Verileceği Yer  131
   6. Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Dilekçenin Şekli ve İçeriği  134
   Dördüncü Bölüm
   RESMİ YAZILAR
   I. GENEL OLARAK RESMİ YAZI  149
   II. RESMİ YAZIŞMADA TEMEL KURALLAR  153
   A. Resmi Yazının Şeklî Özellikleri ve Fiziki Ortamda Hazırlanması  153
   B. Resmi Yazıların Elektronik Ortamda Hazırlanması ve e– Yazışma Paketi  153
   1. Genel Olarak Yazışma Paketi  153
   2. Yazışma Paketinin Bileşenleri  154
   a. Belgeye İlişkin Bileşenler  154
   b. Paket Yapısına İlişkin Özel Bileşenler  155
   C. Yazı Tipi ve Harf Büyüklüğü  155
   III. RESMİ YAZILARIN BÖLÜMLERİ  156
   A. Başlık  156
   B. Sayı  157
   1. Genel Olarak  157
   2. Standart Dosya Planı Sistemi (SDPS)  159
   C. Tarih  160
   1. Fiziksel Ortamda Hazırlanan Belgede  160
   2. Elektronik Ortamda Hazırlanan Belgede  160
   D. “Konu:” Alt Başlığı ve Konu  161
   E. Muhatap / Yazının Gönderildiği Makam  161
   F. İlgi  162
   G. Metin  163
   1. Genel Olarak  163
   2. Metnin Sonu  164
   H. Paragraflara Ayırma  164
   I. İmza Bölümü  165
   İ. Olur Bölümü  166
   J. Ek  166
   K. Dağıtım Bölümü  166
   L. Paraf Bölümü  167
   M. Koordinasyon Bölümü  167
   N. Gizlilik Derecesi  167
   O. Süreli Yazışmalar  167
   P. Tekit  168
   R. Sayfa Numarası  168
   S. İletişim Bilgileri  168
   T. Aslına Uygunluk Onayı  168
   IV. RESMİ YAZILARIN CEVAPLANDIRILMASI VE GÖNDERİLMESİ  169
   A. Görüş, Bilgi ve Belge Taleplerinde Süre  169
   B. Resmi Yazıların Fiziki Ortamda Gönderilmesi  169
   C. Resmi Yazıların Elektronik Ortamda Gönderilmesi  169
   D. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Entegrasyonu  171
   E. Çok Gizli Yazıların Gönderilmesi  172
   F. Çok Gizli Yazıların Alınması  172
   Beşinci Bölüm
   CEZA MUHAKEMESİNDE RESMİ YAZIŞMALAR
   I. GENEL OLARAK  173
   A. Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi  174
   1. Yasal Düzenleme  174
   B. Yazı İşleri Hizmetlerinin Genel Esasları  176
   1. Yazı İşleri Müdürünün Görevleri Şunlardır  177
   2. Zabıt Kâtibinin Görevleri  183
   3. Mübaşirin Görevleri Şunlardır  184
   C. Yazı İşlerinde UYAP’ın Kullanılması  185
   1. Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşlerinin Yürütülmesi  186
   a. Kayıtların Tutulması  186
   b. Belgelerin Yazımı  187
   i. Cumhuriyet Başsavcılığına Gelen Evrakın Kaydedilmesinde Usul, Soruşturma Kaydı ve Diğer Kayıtlar  187
   ii. Soruşturma Evrakının İncelenmesi ve Örnek Alınması  191
   2. Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemelerinde Yazı İşlerinin Yürütülmesi  192
   3. Adli Yazıların Gönderilmesi  194
   II. RESMİ ADLİ YAZILARIN BÖLÜMLERİ  194
   A. Başlık  194
   B. Sayı Alt Başlığı  195
   1. Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilmesini Gerektiren Durumlarda Sayı Alt Başlığı  195
   2. Soruşturma Numarası  196
   3. Dosya Esas Numarası  196
   4. Diğer Sayı Başlıkları  197
   C. Konu Alt Başlığı  198
   D. Metin Bölümü  198
   E. İmza Bölümü  198
   F. Gerekli Bilgiler ve Notlar  199
   III. RESMİ ADLİ YAZILARIN TÜRLERİ  199
   A. Müzekkereler  200
   1. Müzekkere Kavramı  200
   2. Müzekkerenin Şekli Özellikleri  201
   3. Müzekkerenin Yazımı / Kaleme Alınması  202
   B. Talimatlar  207
   C. Tutanaklar  212
   1. Genel Olarak  212
   2. Tutanağın Bölümleri  213
   3. Tutanak Türleri  213
   a. Soruşturma Evresi Tutanakları  214
   b. Soruşturma Evresi Tutanaklarının Bölümleri  215
   ba. Tutanak Başlığı  215
   bb. Tutanak Metni  215
   bc. Tarih Bölümü  216
   bd. İmza Bölümü  216
   be. Zabıt Katibinin Bulunması  217
   c. Duruşma Tutanağı  217
   D. Mahkeme Kararları  218
   E. Raporlar  218
   Altıncı Bölüm
   SORUŞTURMA EVRESİ İŞLEMLERİ
   I. GENEL OLARAK  219
   A. Cumhuriyet Savcısının Suçu Araştırması  219
   B. Hakim Kararını Gerektiren İşlemler  220
   C. Hakim Kararını Gerektirmekle Birlikte, Gecikmesinde Sakınca Bulunması Hâlinde, Cumhuriyet Savcısının Yapabileceği İşlemler  222
   II. SUÇ İHBAR VEYA ŞİKAYETİ  223
   A. Yasal Düzenleme  223
   B. İhbar  224
   1. İhbar Kavram ve Tanımı  224
   2. İhbarın Özellikleri  224
   3. Şüpheli Ölüm İhbarları  225
   C. Şikayet  225
   1. Şikayet Kavramı ve Şikayet Hakkı  225
   2. Şikayet Dilekçesinin Verileceği Makam  226
   3. Şikayet Dilekçesinin Şekli  226
   4. Şikayet Dilekçesinin Metni / İçeriği  227
   5. Sonuç ve Bölümü  227
   6. İmza Bölümü  228
   III. İFADE ALMA  232
   A. Şüphelinin İfadesinin Alınması  232
   1. Şüphelinin Çağrılması  233
   2. Şüphelinin Zorla Getirilmesi  235
   3. İfade Almanın Esasları  238
   4. İfade Tutanağı  239
   a. Başlık  239
   b. Alt Başlıklar  239
   c. Metin  239
   i. Giriş  239
   ii. Gelişme  240
   iii. Sonuç  240
   d. Tarih  240
   e. İmza  240
   B. Tanık, Mağdur veya Şikayetçinin İfadesinin Alınması  241
   1. Tanık, Mağdur veya Şikayetçinin Çağrılması  241
   2. Tanık, Bilirkişi, Mağdur ve Şikayetçinin Zorla Getirilmeleri  241
   3. Tanığın İfadesinin Alınması ve Tanık İfade Tutanağının Düzenlenmesi  241
   4. Mağdur veya Şikâyetçinin İfadesinin Alınması ve İfade Tutanağının Düzenlenmesi  242
   IV. KORUMA TEDBİRLERİ  247
   A. Yakalama  247
   1. Kavram  247
   2. Yakalama Tutanağı  248
   a. Tutanağın İçeriği  248
   b. Tutanağın Düzenlenmesi  249
   3. Üst Arama Tutanağı  251
   B. Gözaltına Alma  254
   1. Yasal Düzenleme  254
   2. Gözaltına Alma Kararı  254
   3. Gözaltı Süresinin Uzatılması  256
   C. Tutuklama  258
   1. Kavram  258
   2. Tutuklamanın Şartları  258
   3. Tutuklama İstemi  259
   a. Tutuklama İstemine İlişkin Savcılık Yazısının Bölümleri  260
   4. Tutuklama Kararı  263
   a. Niteliği  263
   b. Yetki  263
   c. Usul  264
   5. Tutuklama Kararının Yazılması  264
   a. Başlık ve Alt Başlıklar  264
   b. Metin Bölümü  265
   c. İmza Bölümü  266
   6. Tutuklama Kararının Gerekçesi  266
   a. Kuvvetli Şüphe Sebepleri  267
   b. Tutuklama Nedenleri  268
   i. Kaçma Şüphesi  268
   ii. Delilleri Karartma İhtimali  269
   iii. Katalog Suçlar  269
   c. Adli Kontrolün Yetersiz Kalacağı  270
   d. Orantılılık İlkesi  270
   7. Tutuklama Kararına İtiraz  278
   8. Tutukluluk Durumunun İncelenmesi  281
   a. Soruşturma Evresinde  282
   i. C. Savcısının istemi  282
   ii. Şüphelinin İstemi  283
   iii. Karar  284
   b. Kovuşturma Evresinde  286
   9. Cumhuriyet Savcısının Tutukluyu Kendiliğinden Serbest Bırakması  287
   D. Arama  288
   1. Genel Olarak  288
   2. Arama Kararı  289
   a. Yetki  289
   b. Koşulları  290
   c. Arama İstemi/Talebi  290
   d. Karar  291
   e. Arama Kararının ve Arama İşleminin Hukuki Niteliği  291
   3. Aramanın Yapılması (İcrası)  292
   4. Arama İşleminin Tutanağa Bağlanması ve Tutanağın Yazımı  292
   V. DELİLLERİN TOPLANMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER  294
   A. Bilirkişi Seçme ve Atama Kararı  294
   1. Bilirkişi Dinleme  294
   2. Bilirkişi Seçme ve Atama  294
   3. Bilirkişi Atama Kararı  295
   B. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması Kararı  297
   C. Keşif  301
   1. Tanımı ve Hukuki Niteliği  301
   2. Keşif Kararı  303
   3. Keşif Tutanağı ve İçeriği  305
   D. Yer Gösterme  308
   1. Kavram  308
   2. Hukuki Niteliği  308
   3. Yer Gösterme Tutanağı  309
   E. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adli Muayenesi  310
   1. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Ölü Muayenesi  310
   2. Otopsi Raporu  312
   a. Otopsi Kavramı  312
   b. Hukuki Niteliği  312
   3. Ölü Gömme İzni / Defin Ruhsatı  314
   VI. SORUŞTURMA SONUNDA CUMHURİYET SAVCISININ VERECEĞİ KARARLAR  315
   1. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı  315
   2. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı  315
   Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Örneği  318
   3. Yetkisizlik Kararı  320
   VII. İDDİANAME  321
   A. İddianame Kavramı  321
   B. İddianamenin Şekli Unsurları  322
   1. Başlık  322
   2. Sayı  322
   3. Düzenlenen Belgenin Adı  323
   4. İddianamenin Verileceği Makam  323
   5. İddianamede Yer Alan Alt Başlıklar  324
   a. Davacı  324
   b Şüphelinin Kimliği  324
   c. Müdafi  325
   6. Kimlik Bilgilerine Yer Verilmesi Gereken Diğer Kişiler  326
   7. Şikayetin Yapıldığı Tarih  327
   8. Suça İlişkin Bilgiler  327
   a. Yüklenen Suç  327
   b. Suç Tarihi ve Zamanı  327
   c. Suç Yeri  328
   9. Gözaltı ve Tutuklama Tarihleri ve Süreleri  328
   10. Uygulanması Gereken Kanun Maddeleri  328
   11. Deliller  329
   C. Olayın Açıklanması  329
   1. Genel Olarak  329
   2. Olayın Delillerle İlişkilendirilmesi  329
   2. Davanın veya Hükmün Konusu  330
   3. Olayın Sınırlandırılması  331
   4. İddianamede Olayın Sınırlarının Çizilmesinin Önemi  332
   D. Sonuç Bölümü  333
   Yedinci Bölüm
   KOVUŞTURMA EVRESİ İŞLEMLERİ
   I. GENEL OLARAK  337
   II. İDDİANAMENİN İADESİ  338
   A. Genel Olarak  338
   B. İddianamenin İadesi Kararına İtiraz  340
   III. İDDİANAMENİN KABULÜ VE DURUŞMA HAZIRLIĞI  343
   A. İddianamenin Kabulü Kararı ve Tensip Tutanağı  343
   1. İddianamenin Kabulü Kararı  345
   2. Tensip Tutanağı  346
   B. İddianamenin Tebliği ve Sanığın Duruşmaya Çağrılması  346
   1. İddianamenin Tutuklu Olmayan Sanığa Tebliği  346
   2. İddianamenin Tutuklu Sanığa Tebliği  348
   C. Sanığın Delillerin Toplanmasının İstemesi  348
   D. Tanık ve Bilirkişinin Naiple veya İstinabe Yoluyla Dinlenmesi  349
   IV. DURUŞMA  349
   A. Duruşmanın Başlaması ve Duruşma İşlemleri  350
   1. Duruşmada Hazır Bulunacak Kişiler  350
   2. Duruşmanın Başlaması  351
   B. Sanığın Sorgusu  351
   1. Huzurda  351
   2. İstinabe Suretiyle  352
   C. Mahkemenin Delil Toplaması / Ara Kararı  353
   D. Birleştirme Kararı  353
   E. Kamu Davasına Katılma  358
   1. Genel Olarak Katılma  358
   2. Katılma İstemi  358
   3. Katılma Kararı  359
   F. Savunma Hakkı ve Anlamı  359
   1. Savunma Kavramı  359
   2. Savunma Biçimi ve Savunmanın Yapısı  359
   3. Savunmanın Belirlenmesi  360
   G. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı  361
   VII. DURUŞMA TUTANAĞI  362
   A. Duruşma Tutanağının Niteliği, Şekli, Yazılması ve İmzalanması  362
   1. Genel Olarak  362
   2. Niteliği  362
   3. Duruşma Tutanağının Şekli, Yazılması ve İmzalanması  363
   B. Duruşma Tutanağının Bölümleri  364
   1. Duruşma Tutanağının Başlığı  364
   a. Mahkemenin Adı  364
   b. Oturum Tarihi  364
   c. Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve Zabıt Katibi  365
   2. Duruşma Tutanağının Metin Bölümü / İçeriği  365
   3. Duruşma Tutanağının İmza Bölümü  368
   Sekizinci Bölüm
   DURUŞMANIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM
   I. HÜKÜM KAVRAMI  369
   II. HÜKMÜN UNSURLARI  370
   A. Hükmün Başlığı  370
   B. Hüküm Fıkrası  373
   1. Mahkumiyet Hükmünün Hüküm Fıkrasının Yazımı  373
   a. Cezanın Belirlenmesi  373
   b. Sonuç Cezanın Belirlenmesi  376
   c. Kanun Yollarına Başvurma Olanağı Bulunup Bulunmadığı, Başvuru Olanağı Varsa Süresi ve Merciin Gösterilmesi  377
   d. Tazminat İsteme Olanağı  377
   2. Hükümde Yasa Yoluna İlişkin Eksiklikler  377
   C. Hükmün Gerekçesi  379
   1. Genel Olarak  379
   2. Açıklık ve Vecizlik  382
   3. Veciz  386
   4. Üslup  387
   5. Mahkumiyet Hükmünün Gerekçesi  388
   a. İddia ve Savunmada İleri Sürülen Görüşler  388
   b. Delillerin Tartışılması ve Değerlendirilmesi, Hükme Esas Alınan ve Reddedilen Delillerin Belirtilmesi; Bu Kapsamda Dosya İçerisinde Bulunan ve Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Delillerin Ayrıca ve Açıkça Gösterilmesi  389
   i. Delillerin Tartışılması ve Değerlendirilmesi  389
   ii. Hükme Esas Alınan ve Reddedilen Delillerin Belirtilmesi  389
   iii. Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Delillerin Gösterilmesi  390
   c. Ulaşılan Kanaat, Fiilin Nitelendirilmesi ve Cezanın veya Güvenlik Tedbirinin Belirlenmesi  390
   i. Ulaşılan Kanaat  390
   ii. Fiilin Nitelendirilmesi  391
   iii. Haksız Tahrik  394
   d. Cezanın Bireyselleştirilmesine Ait Dayanakların Gösterilmesi  395
   i. Temel Cezanın Belirlenmesi  395
   ii. Hapis Cezasının Ertelenmesi veya Bu Konudaki Talebin Reddi  396
   iii. Hapis Cezasının Adlî Para Cezasına veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi veya Bu Konudaki Talebin Reddi  396
   iv. Ek Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması veya Bu Hususa İlişkin İstemin Kabul veya Reddi  397
   v. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)  397
   6. Beraat Hükmünün Gerekçesi  398
   7. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararının Gerekçesi  398
   D. Hükmün Açıklanması  399
   Yararlanılan Eserler  401
   Kavramlar Dizini  405
    
   Stok Kodu
   :
   9789750251467
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   408
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2018
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat