Sepetim (0) Toplam: 0,00
%7
Yeni
(Ön Sipariş)Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku Prof. Dr. Mustafa DU

(Ön Sipariş)Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku

Liste Fiyatı : 75,00
İndirimli Fiyat : 69,75
%7 İndirimli
DİKKAT!Ön Sipariş Ürünüdür. 2021-02-05 tarihinden sonra teslim edilebilecektir.
(Ön Sipariş)Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku
(Ön Sipariş)Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku
Filiz Kitabevi
69.75
<p><span style="font-size: 0.9em;"><strong>GİRİŞ</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">AİLE HUKUKUNUN KONUSU 1</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">AİLE KAVRAMI 1</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">III. TOPLUMDA AİLENİN ÖNEMİ         2</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">ANAYASA’DA AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN ESASLAR 2</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">AİLE HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ 4</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel olarak 4</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">a) İlişki tiplerinin sınırlı sayıda (numerus clasus) olması 4</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">b) Geniş ölçüde emredici kurallara dayanma 4</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">c) Çocukları ve zayıfları koruma 4</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">d) Devletin müdahalesi 5</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">e) Şekle bağlılık 5</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">f) Hâkimin takdir yetkisi 5</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Aile hukuku ilişkileri ve aile hukuku haklarının özelliği 5</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">a) Aile Hukuku ilişkileri 5</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">b) Aile hukuku hakları 6</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">c) Bozucu yenilik doğuran aile haklarının kullanılmasının özelliği 6</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">d) Aile hukuku taleplerinin özelliği 6</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">TÜRK AİLE HUKUKUNUN DEVRİMCİ KARAKTERİ 7</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">VII. MEDENÎ KANUNUN AİLE HUKUKU  SİSTEMATİĞİNE GENEL BAKIŞ  9</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;"><strong>BİRİNCİ KISIM</strong></span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;"><strong>EVLİLİK</strong></span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;"><strong>Birinci Bölüm</strong></span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;"><strong>Evlilik Birliğinin Oluşması</strong></span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;"><strong>Birinci Ayırım</strong></span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;"><strong>NİŞANLILIK</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 0.9em;"><strong> 1. TERİM VE KAVRAM</strong> 13</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;"><strong> 2. NİŞANLILIĞIN MEYDANA GELMESİ: NİŞANLANMA</strong> 13</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">NİŞANLANMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 13</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Önsözleşme görüşü 13</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Karar görüşü 14</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Sözleşme görüşü 14</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">NİŞANLANMANIN KURUCU UNSURLARI 15</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Karşılıklı evlenme vaadi 16</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Vaad edenlerin farklı cinsiyette olması 17</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">III. NİŞANLANMANIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ     18</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Nişanlanma ehliyetinin kanunda özel olarak düzenlenmemiş olması 18</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Nişanlanmanın, emredici hukuk kurallarına, ahlâk ve âdaba aykırı</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">olmaması ve evlenmenin imkânsız olmaması              20</span></p> <ol start="3"> <li><span style="font-size: 0.9em;">Muvazaalı (danışıklı) nişanlanmalar 22</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">İrade beyanındaki sakatlıklar 22</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">NİŞANLANMANIN ŞARTA YA DA SÜREYE BAĞLANMASI 23</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Şart 23</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Zaman 24</span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-size: 0.9em;"><strong> 3. NİŞANLILIĞIN HÜKÜMLERİ</strong> 25</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">VAADE UYGUN DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 25</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Evlenmeyi gerçekleştirme yükümlülüğü 25</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Sadakat yükümlülüğü 26</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Nişanlının Medenî Kanun anlamında yakın sayılması 27</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Destekten yoksun kalma tazminatı ve manevî tazminat isteyebilme 27</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Tanıklıktan ve hâkimlikten kaçınma hakkı 27</span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-size: 0.9em;"><strong> 4. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ</strong> 28</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">SONA ERME HALLERİ 28</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Evlenme 28</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">a) Nişanlıların birbirleriyle evlenmesi 28</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">b) Nişanlılardan birinin bir üçüncü kişi ile evlenmesi 28</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Tarafların anlaşması 28</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Bozucu şartın gerçekleşmesi 28</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Evlenmenin imkânsızlaşması (özellikle ölüm) 29</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Kesin bir evlenme engelinin meydana gelmesi 29</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Nişanı bozma (bir taraflı sona erdirme, nişanlanmadan dönme) 30</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">a) Kavram 30</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">b) Nişanı bozmada haklı sebep 31</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">aa) Haklı sebep kavramı 31</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">bb) Haklı sebep örnekleri 31</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">cc) Hâkimin takdir yetkisi 32</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">c) Haksız nişan bozma 32</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">NİŞANIN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 33</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">GENEL OLARAK 33</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">MADDÎ TAZMİNAT 33</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Nişanlıların tazminat isteme hakkı 34</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">a) Şartları 34</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">b) Tazmin edilecek zarar ve masraflar 35</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">c) Tazminat davası 36</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Üçüncü kişilerin tazminat isteme hakkı 37</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">MANEVÎ TAZMİNAT 38</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel olarak 38</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Manevî tazminat istemenin şartları 39</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">a) Nişanlılık, bozma ile sona erdirilmiş olmalıdır 39</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">b) Tazminat isteyen nişanlının kişilik hakkı bir zarara uğramış olmalıdır 39</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">c) Davalının kusurlu olması 40</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Manevî tazminatın tayini 40</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">a) Dava hakkı 40</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">b) Davalı 41</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">c) Tazminat 41</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">d) Manevî tazminat isteminin mirasçılar tarafından ileri sürülmesi ve</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">hayatta devri           41</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ 42</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel olarak 42</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Hediye kavramı 42</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Hediyelerin geri verilmesini istemenin şartları 43</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">a) Hediye nişanlılık dolayısıyla verilmiş olmalıdır 43</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">b) Geri istenecek hediyenin alışılmışın (mutad) dışında olması 44</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">c) Nişanlılık, evlenme dışında bir sebeple sona ermiş olmalıdır 44</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">d) Geri vermeyi isteme hakkına, nişanlılar, ana ve babaları ya da ana baba</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">gibi hareket eden kimseler sahiptirler     44</span></p> <ol start="4"> <li><span style="font-size: 0.9em;">Geri verme talebinin niteliği ve kapsamı 45</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">NİŞANIN SONA ERMESİNDEN DOĞAN TALEPLERİN ZAMANAŞIMI 46</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;"><strong>İkinci Ayırım</strong></span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;"><strong>EVLENME</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 0.9em;"><strong> 5. EVLENMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ</strong> 47</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;"><strong> 6. EVLENMENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR</strong> 48</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">EVLENME EHLİYETİ 49</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">EVLENME YAŞI 49</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Olağan evlenme yaşı 49</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Olağanüstü (istisnai) evlenme yaşı 50</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">a) Evlenmesine izin verilecek kadın ya da erkek onaltı yaşını doldurmuş</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">olmalıdır   51</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">b) Olağanüstü bir durumun ve pek önemli bir sebebin bulunması 51</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">c) Karardan önce mümkünse yasal temsilcinin dinlenmesi 51</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">d) Görevli ve yetkili mahkeme 52</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">AYIRT ETME GÜCÜ 52</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">KİŞİLERİN EVLENME EHLİYETİ YÖNÜNDEN AYIRIMI 53</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Evlenmeye tam ehliyetliler 53</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Evlenmeye tam ehliyetsizler 54</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Evlenmeye sınırlı ehliyetsizler 54</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">EVLENME ENGELLERİ 56</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">KESİN EVLENME ENGELLERİ 57</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Hısımlık 57</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">a) Kan hısımlığı 57</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">b) Kayın hısımlığı 58</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">c) Evlâtlık ilişkisi 58</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Önceki evlilik 59</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Akıl hastalığı 60</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">KESİN OLMAYAN EVLENME ENGELLERİ 60</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Bekleme süresi 61</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Bazı bulaşıcı hastalıklar 62</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">III. EVLENMENİN ŞEKİL ŞARTLARI   62</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">GENEL OLARAK 62</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">EVLENME TÖRENİNDEN ÖNCEKİ ŞEKİL ŞARTLARI 63</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Başvuru ve başvurunun yapılacağı yer 63</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Başvurunun incelenmesi ve itiraz 66</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">a) İnceleme ve talebin reddi 66</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">b) Redde itiraz 66</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Evlenmeye izin belgesi 68</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">EVLENME TÖRENİ SIRASINDAKİ ŞEKİL ŞARTLARI 68</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">EVLENME TÖRENİNDEN SONRAKİ ŞEKİL ŞARTLARI 70</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Aile (evlenme) cüzdanının verilmesi 70</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Evlenmenin nüfus idaresine bildirilmesi ve aile kütüğüne tescil 70</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Savcılığa bildirme 71</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Özel olarak dinî evlenme 71</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">EVLENMENİN ŞEKİL ŞARTLARINA UYULMAMASININ</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">SONUÇLARI   71</span></p> <ul> <li><span style="font-size: 0.9em;"><strong> 7. EVLENMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ</strong> 71</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">EVLENMENİN YOKLUĞU 72</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Evlenmenin yokluğu halleri 72</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">a) Evlenmenin ayrı cinsten kişiler arasında yapılmamış olması 72</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">b) Evlenmenin, evlendirme memuru önünde yapılmamış olması 77</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">c) İki tarafın evlendirme memuru önünde hazır olmamaları 78</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Evlenmenin yokluğunun sonuçları 79</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Evlendirme memuru önünde yapılmayan evlenmelerin idari yolla geçerli</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">hale getirilmesi             79</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">EVLENMENİN BUTLANI 80</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">GENEL OLARAK 80</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">MUTLAK BUTLAN 81</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel olarak 81</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Mutlak butlan halleri 84</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">a) Eşlerden birinin evlenme sırasında evli olması (MK 145 b.1) 84</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">b) Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli olarak ayırt etme gücünden</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">yoksun olması (MK 145 b. 2) 85</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">c) Akıl hastalığı (MK 145 b. 3) 86</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">d) Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">(MK 145 b.4)           87</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">NİSBÎ BUTLAN 87</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel olarak 87</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Nisbî butlan halleri 87</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">a) Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk (MK 148) 87</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">b) İrade sakatlıkları (MK 149 vd.) 88</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">aa) Yanılma 88</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">aaa) Evlenmenin niteliğinde yanılma                88</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">bbb) Eşin kişiliğinde (şahsında) yanılma          88</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">ccc) Diğer eşin önemli bir niteliğinde yanılma 89</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">bb) Aldatma 89</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">aaa) Namus ve onur hakkında aldatma             90</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">bbb) Tehlikeli bir hastalığın gizlenmesi           91</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">ccc) Korkutma   92</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">c) Yasal temsilcinin izninin bulunmaması (MK 153) 93</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">BUTLAN DAVALARI 93</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Davaların hukukî niteliği 93</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Davaların tarafları 93</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">a) Mutlak butlan davasının tarafları 93</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">aa) Davacı 93</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">bb) Davalı 93</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">cc) Dava hakkının sınırlandırılması ve kalkması 94</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">b) Nisbî butlan davasının tarafları 95</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">aa) Davacı 95</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">bb) Davalı 96</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">cc) Dava hakkının sona ermesi 96</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">aaa) Eşlerin dava hakkının sona ermesi           96</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">bbb) Yasal temsilcinin dava hakkının sona ermesi          97</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">HER İKİ BUTLAN DAVASINDA YARGILAMA USULÜ 97</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Yetkili ve görevli mahkeme 97</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Yargılama usulü 98</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">BUTLAN DAVASININ SONUÇLARI 98</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel sonuçlar 98</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Çocuklar yönünden sonuçlar 98</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Eşler yönünden sonuçlar 98</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">III. EVLENMENİN BUTLANINI GEREKTİRMEYEN EKSİKLİKLER                101</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Kadının bekleme süresinin bitiminden önce evlenmesi 102</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Bazı şekil kurallarına uymama 102</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Bazı bulaşıcı hastalıklar 102</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;"><strong>İkinci Bölüm</strong></span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;"><strong>Evliliğin Sona Ermesi ve Özel Olarak Boşanma</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 0.9em;"><strong> 8. ÖLÜM VE GAİPLİK</strong> 104</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Ölüm 104</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Gaiplik 104</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Cinsiyet değişikliği 104</span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-size: 0.9em;"><strong> 9. BOŞANMA</strong> 104</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;"><strong> 10. BOŞANMA SEBEPLERİ</strong> 105</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">BOŞANMANIN ÖZEL SEBEPLERİ 105</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">ZİNA 105</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Kavram ve zinanın ispatı 105</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Dava hakkının düşmesi 108</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">a) Hak düşürücü sürenin geçmesi 108</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">b) Af 109</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">HAYATA KAST, PEK KÖTÜ MUAMELE YA DA ONUR KIRICI</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">DAVRANIŞ     109</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Kavram 109</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">a) Hayata kast 109</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">b) Pek fena muamele 110</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">c) Onur kırıcı davranış 111</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Dava hakkının düşmesi 111</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">SÜRME            111</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Kavram 111</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">a) Küçük düşürücü suç işleme 111</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">b) Haysiyetsiz hayat sürme 112</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Her iki durumun da diğer eş için birlikte yaşamayı ondan beklenemez</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">hale getirmesi               112</span></p> <ol start="3"> <li><span style="font-size: 0.9em;">Davanın süreye bağlı olmaması 112</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">TERK 113</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Kavram 113</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Terkin şartları 113</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">a) Eşlerden birinin ortak konutu (ortak hayatı) terk etmesi 113</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">aa) Ortak konutu terk, evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">(yükümlülükleri) yerine getirmemek amacıyla olmalıdır.                113</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">bb) Terk için haklı sebebin sonradan ortadan kalkması ve buna</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">rağmen eşin ortak konuta dönmemesi             114</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">cc) Diğer eşi ortak konutu terke zorlama ya da haklı bir sebep</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">olmadan onun ortak konuta dönmesini engelleme            114</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">b) Terkin en az altı ay sürmüş olması 114</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">c) Terk eden eşe hâkim tarafından ihtarda bulunulması ve eşin buna</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">rağmen dönmemesi  115</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">AKIL HASTALIĞI 117</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Şartları 117</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">a) Akıl hastalığının evlilik sırasında var olması 117</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">b) İyileşemeyeceğinin resmi sağlık raporuyla tespit edilmiş olması 117</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">c) Akıl hastalığı sebebiyle diğer eş için ortak hayatın çekilmez hale</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">gelmesi     117</span></p> <ol start="2"> <li><span style="font-size: 0.9em;">Dava hakkının süreye tabi olmaması 117</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">BOŞANMANIN GENEL SEBEPLERİ 117</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI 118</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel olarak 118</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Şartları 119</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">a) Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması 119</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">b) Evlilik birliğinin temelinden sarsılması en az eşlerden biri için ortak</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">hayatı sürdürmesi beklenemeyecek derecede olmalıdır         119</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">c) Davalının, davacının daha kusurlu olduğu itirazını ileri sürmemiş</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">ya da ileri sürülen itiraz kabul edilmemiş olmalıdır               121</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">EŞLERİN BOŞANMA HUSUSUNDA ANLAŞMALARI 122</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel olarak 122</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesinin şartları 123</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">a) Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır 123</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">b) Boşanmak için eşler, ya birlikte mahkemeye başvurmalı ya da bir eş,</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmelidir 123</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">c) Hâkimin tarafları bizzat dinlemesi 124</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">d) Tarafların yapmış oldukları anlaşmanın hâkim tarafından uygun</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">bulunması 124</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">ORTAK HAYATIN KURULAMAMASI YA DA FİİLÎ AYRILIK 125</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel olarak 126</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Şartlar 126</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">a) Daha önce herhangi bir boşanma sebebine dayanılarak açılan davanın</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">reddedilmiş olması  126</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">b) Boşanma talebinin reddi kararının üzerinden üç yıl geçmiş ve bu süre</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">içinde her ne sebeple olursa olsun ortak hayat kurulmamış olmalıdır   126</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">c) Eşlerden birinin boşanma davası açmış olması 127</span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-size: 0.9em;"><strong> 11. BOŞANMA DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER</strong> 128</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">DAVANIN KONUSU 128</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 129</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Yetkili mahkeme 129</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Görevli mahkeme 129</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">III. TARAFLAR VE DAVA EHLİYETİ    130</span></p> <ul> <li><span style="font-size: 0.9em;"><strong> 12. BOŞANMA VE AYRILIK DAVASINDA UYGULANACAK USUL</strong></span></li> </ul> <p><span style="font-size: 0.9em;"><strong>VE ALINACAK ÖNLEMLER</strong>  132</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">GENEL OLARAK 132</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">USUL KURALLARI 133</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">III. DAVA SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER               134</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Eşlerin barınması ve geçimi için alınacak önlemler 135</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Eşler arasındaki malî ilişkilere yönelik önlemler 136</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Çocuklara ilişkin alınacak önlemler 136</span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-size: 0.9em;"><strong> 13. DAVA SONUNDA VERİLECEK KARAR: BOŞANMA YA DA</strong></span></li> </ul> <p><span style="font-size: 0.9em;"><strong>AYRILIK</strong>      136</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">GENEL OLARAK 136</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">AYRILIK KARARI VE SONUÇLARI 137</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Ayrılık kararı 137</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Ayrılık kararının sonuçları 137</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Ayrılık süresinin sonunda tarafların durumu 139</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">III. BOŞANMA KARARI VE SONUÇLARI           140</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Boşanma kararı 140</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Boşanma kararının sonuçları 140</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Boşanma kararının eşler yönünden sonuçları 140</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">a) Evlilik birliğinden sona ermesi ve eşlerin yeniden evlenebilmeleri 140</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">b) Mal rejimin tasfiyesi 140</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">c) Evlenmeyle kazanılan kişisel durumun korunması ya da değişmesi 141</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">d) Eşlerin birbirlerine karşı miras hukukundan doğan haklarının sona</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">ermesi       142</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">e) Zamanaşımının işlemeye başlaması 144</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Boşanma kararının çocuklar yönünden sonuçları 144</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">a) Velâyet 144</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">b) Çocukla kişisel ilişki kurulması 146</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">aa) Çocukla, kendisine velâyet verilmemiş olan ana ya da baba</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">arasındaki kişisel ilişkinin düzenlenmesi          147</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">bb) Çocukla üçüncü kişiler arasında ilişki kurulmasının</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">düzenlenmesi      148</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">c) Çocuğa iştirak (bakım) nafakası bağlanması 149</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">d) Boşanma sonrası evlilik birliği içerisinde doğmuş ortak küçük</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">çocuğun soyadı        150</span></p> <ol start="3"> <li><span style="font-size: 0.9em;">Boşanmanın malî sonuçları 151</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">a) Maddî tazminat 152</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">aa) Maddî tazminat isteyen eşin boşanmada hiç kusurunun</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">bulunmaması ya da kusurunun daha az olması                152</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">bb) Davalı tarafın kusurlu olması 153</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">cc) Davacının mevcut ya da beklenen bir menfaatinin zedelenmesi 153</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">dd) Maddî tazminatın miktarı 153</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">b) Manevî tazminat 154</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">aa) Davalının kusurlu olması 154</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">bb) Davacının kişilik hakkının zedelenmesi (ihlâl edilmesi) 155</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">cc) Manevî tazminatın şekli ve miktarının belirlenmesi 155</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">c) Yoksulluk nafakası 155</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">aa) Taraflardan birinin talepte bulunması 156</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">bb) Talep eden eşin kusursuz ya da daha az kusurlu olması 156</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">cc) Nafaka isteyen eşin, yoksulluğa düşmesi 156</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">dd) Takdir edilecek nafakanın, bunu ödeyecek olan eşin malî gücü</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">ile orantılı olması             157</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">ee) Nafaka davasında görevli ve yetkili mahkeme 157</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">ff) Nafakanın süresi 158</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">d) Maddî tazminat ve yoksulluk nafakasının ödeniş biçimi 159</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">e) Nafaka ve tazminatın değiştirilmesi 160</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">f) Nafaka ya da maddî tazminatın sona ermesi 160</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">g) Zamanaşımı 162</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Ziynet Eşyalarının ve Diğer Takıların İadesi Talebi 163</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;"><strong>İKİNCİ KISIM</strong></span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;"><strong>EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 0.9em;"><strong> 14. EVLİLİK BİRLİĞİNİN ORGANİZASYONU</strong> 165</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">GENEL OLARAK 165</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 165</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel Olarak 165</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Evlilik Birliği ve Birliğin Ortak Yönetimi 165</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Evlilik Birliğinin Doğrudan Hukuksal Sonuçları ile Eşlere Yüklediği</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">Hak ve Yükümler         166</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Evlilik birliğine dayalı kişilik haklarının korunması yükümü 166</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Evlilik birliğinin mutluluğunu elbirliği ile sağlama yükümü 168</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Eşlerin çocuklarına birlikte özen gösterme yükümü 168</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Eşlerin sadakat yükümü 168</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Eşlerin yardım yükümü 168</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Eşlerin bilgi verme yükümü 168</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">III. KARININ SOYADI             169</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">EVLİLİK KONUTU 170</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">VATANDAŞLIK 170</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİNİN GİDERLERİNE KATILMASI 171</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel Olarak 171</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Birlik Giderleri Kavramı 171</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Haciz ve Devredilebilirlik 172</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Zamanaşımı 173</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Sona erme 173</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">VII. EŞLERİN MESLEK VE İŞİ 173</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">VIII. EŞLERİN HUKUKSAL İŞLEMLERİ 174</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Kural 174</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası 174</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Aile Konutu Üzerindeki Tasarruflar 176</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel olarak 176</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Aile konutu kavramı, MK 194’ün zamansal ve işlemsel sınırları 177</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">MK 194’de yer alan sınırlamanın hukuki niteliği 180</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Diğer eşin izni ve iznin verilmemesinin sonuçları 181</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Hâkimin hak sahibi eşi tek başına işlem yapmaya yetkili kılması 182</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Geçersizliğin iyiniyetli üçüncü kişilere etkisi ve aile konutunun şerhi 182</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMSİLİ 185</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Yasal Düzenleme 185</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Hukuksal Nitelik 185</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Ehliyet 186</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Aile(nin Ortak) İhtiyaçları Kavramı 186</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Evlilik Birliğinin Temsili Türleri 186</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Olağan temsil yetkisi 186</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Olağanüstü temsil yetkisi 187</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel olarak 187</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Eşlerin diğer aile ihtiyaçları için evlilik birliğini tek başına temsili 187</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Sorumluluk 188</span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-size: 0.9em;"><strong> 15. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI</strong> 189</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">GENEL OLARAK 189</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUYUCU TEDBİRLERİ ALMAYA YETKİLİ</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">VE GÖREVLİ OLAN MAHKEME     189</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">III. MK 195’e DAYALI GENEL KORUMA            190</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel Olarak 190</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Şartları 191</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Eşlerin (birlikte veya tek başına) talebi 191</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 191</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda eşlerin uyuşmazlığa</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">düşmesi     191</span></p> <ol start="3"> <li><span style="font-size: 0.9em;">Tedbir Türleri 191</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Diğer Tedbirlere Başvuru 192</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİ GİDERLERİNE İLİŞKİN PARASAL</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">KATKISININ BELİRLENMESİ         192</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">ORTAK YAŞAMA ARA VERİLMESİ 193</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel Olarak 193</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Şartları 193</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel olarak 193</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Kişiliğin tehlikeye düşmesi 194</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Ekonomik güvenliğin tehlikeye düşmesi 194</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Evliliğin huzurunun tehlikeye düşmesi 194</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Ortak Yaşama Verilen Aranın Süresi 194</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Ayrı Yaşamanın Sonuçları ve Alınacak Tedbirler 194</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel olarak 194</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Eşlerin yapacakları parasal katkıya ilişkin tedbirler 195</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Konut ve ev eşyasından yararlanmaya ilişkin tedbirler 195</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Eşlerin mallarının yöntemine ilişkin tedbirler 196</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Ergin olmayan çocuğa ilişkin tedbirler 196</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Haklı Bir Sebep Olmaksızın Ayrı Yaşama ve Ortak Yaşamın</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">Olanaksızlığı 196</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">BORÇLULARA YÖNELİK ÖNLEMLER 197</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel Olarak 197</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Hukuksal Nitelik 197</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Şartları 197</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Maddî şart 197</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Şeklî şart 197</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Talimatın konusu 198</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Talimatın Kapsamının Tayini 198</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Tedbirin Sonuçları 198</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">VII. EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUYUCU ÖNLEM OLARAK EŞİN BELİRLİ</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">BİR MALVARLIĞI DEĞERİ ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİNİN</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">SINIRLANMASI 198</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel Olarak 198</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">MK 199’un Uygulama Şartları 199</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Sınırlamanın Konusu 199</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Sınırlamanın Hukuksal Niteliği 200</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Sınırlamanın Hukuksal Sonuçları 200</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Ek Koruma Önlemleri ve Şerh Olanağı 201</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">VIII. EŞLERİN TEMSİL YETKİSİNİN TAMAMEN VEYA KISMEN</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">KALDIRILMASI 202</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel Olarak 202</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Şartları 202</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Temsil yetkisinin “açık” aşımı 202</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Temsil yetkisini kullanmada yetersizlik 203</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Eşin Temsil Yetkisinin Kaldırıldığının Üçüncü Kişilere Duyurulması 203</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Eşin Temsil Yetkisinin Tamamen veya Kısmen Kaldırılmasının</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">Sonuçları       203</span></p> <ol start="5"> <li><span style="font-size: 0.9em;">Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi 203</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">TEDBİRLERİN ALINMASINI GEREKTİREN ŞARTLARDA</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">DEĞİŞİKLİKLER                204</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Tedbirlerin Değişen Şartlara Uyarlanması İlkesi 204</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Şartları 204</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Maddî şart 204</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Şeklî şart 204</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Değişiklik Kararının Konusu ve Sonuçları 205</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">ÖNLENMESİNE DAİR KANUN’UN ÖNGÖRDÜĞÜ TEDBİRLER             205</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;"><strong>ÜÇÜNCÜ KISIM</strong></span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;"><strong>EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ</strong></span></p> <ul> <li><span style="font-size: 0.9em;"><strong> 16. MAL REJİMİ HUKUKUNUN GENEL HÜKÜMLERİ</strong> 209</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">GENEL OLARAK 209</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">MAL REJİMİ TÜRLERİ 209</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Yasal Mal Rejimi-Sözleşmesel Mal Rejimi 209</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Olağan Mal Rejimi-Olağanüstü Mal Rejimi 210</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">III. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ               210</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel Olarak 210</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Şartları 210</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Kurucu olgu: Tarafların Anlaşması 210</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Geçerlilik Şartları 211</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Ehliyet 211</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Şekil 211</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Hüküm ve Sonuçları 211</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Mal Rejimi Sözleşmesinin Sona Ermesi 212</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ 212</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel Olarak 212</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Talep Üzerine Hâkim Kararıyla Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş 212</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">MK 197/II uyarınca olağanüstü mal rejimine geçiş 212</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Haklı bir sebebe dayalı olarak olağanüstü mal rejimine geçiş 213</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Eşlerden birisinin talebi 213</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Haklı bir sebebin varlığı 213</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">aaa. Genel olarak              213</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">bbb. Kanunda öngörülen örnekler    213</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Yetkili ve görevli mahkeme 214</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">MK 210 uyarınca olağanüstü mal rejimine geçiş 214</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Talep Olmaksızın Kanun Gereği Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş 215</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Olağanüstü Mal Rejiminin Sona Ermesi 215</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel olarak 215</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Anlaşmaya dayalı sonra erme 215</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Eşlerden birisinin talebi üzerine sona erme 215</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDE YETKİLİ ve GÖREVLİ OLAN</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">MAHKEME          215</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Kural 215</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Mal Rejiminin Tasfiyesinde Yetkili ve Görevli Olan Mahkeme 216</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">ALACAKLILARIN KORUNMASI 216</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">VII. EŞLERİN MALVARLIKLARININ YÖNETİMİ               216</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">VIII. ENVANTER YAPILMASI  217</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR VE BORÇ ERTELEMESİ 217</span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-size: 0.9em;"><strong> 17. YASAL MAL REJİMİ OLARAK EDİNİLMİŞ MALLARA</strong></span></li> </ul> <p><span style="font-size: 0.9em;"><strong>KATILMA REJİMİ</strong>    218</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">GENEL OLARAK 218</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE HAK SAHİPLİĞİ</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">İLİŞKİSİ 218</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Yasal Düzenleme 218</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Eşlerin Kanunî Edinilmiş Malları 219</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel olarak 219</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">“Mal Rejimi Süresince Edinme” ve “Karşılık” kavramları 219</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Edinilmiş mallara ilişkin yasal örnekler 220</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Eşlerin çalışmasının (emeğinin) karşılığı olan edinimler 220</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">ödemeler            220</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar 220</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Kişisel malların gelirleri 220</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Edinilmiş malların yerine geçen (ikame) değerler 221</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Diğer edinilmiş mallar 221</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Eşlerin Kanunî Kişisel Malları 221</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel olarak 221</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Kişisel mallara ilişkin yasal örnekler 222</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya 222</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri             222</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Manevî tazminat alacakları 222</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Kişisel mallar yerine geçen değerler 223</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Sözleşmesel Kişisel veya Edinilmiş Mallar 223</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">III. İSPAT    224</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">YÖNETİM, YARARLANMA ve TASARRUF 225</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Kural 225</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Paylı Mülkiyet Payı Üzerinde Tasarruf 225</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK 226</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">SONA ERME ve TASFİYE 226</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Sona Erme 226</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Tasfiye 227</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Tasfiye Anlaşması ve Tasfiye Davası 227</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Malların Geri Verilmesi, Eşlerin Paylı Mülkiyetindeki Bir Malın</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">Eşlerden Birisine Tahsisi ve Borçlara İlişkin Eşlerarası Düzenlemeler 230</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Malların Geri Verilmesi 230</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Eşlerin Paylı Mülkiyetindeki Bir Malın Eşlerden Birisine Tahsisi 230</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">aaa. Genel Olarak             230</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">bbb. Hukuksal Nitelik       230</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">ccc. Şartları        231</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Borçlara İlişkin Eşlerarası Düzenlemeler 231</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Malvarlığı Kesimlerinin Birbirinden Ayrılması 232</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Değer artış payı alacağı 232</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel olarak 232</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Şartları 233</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">aaa. Diğer eşe ait bir malvarlığı unsuruna yönelik katkı  233</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">bbb. Bağışlama kastı ve karşı edimin olmaması              234</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">ccc. Mal rejiminin tasfiyesi anında bir değer artışının varlığı         234</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">ddd. Mal rejiminin tasfiyesinin talep edilmesi 235</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Değer artış payı alacağının hesaplanması 235</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">aaa. Değer artışının hesaplanması     235</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">bbb. Değer artış payının hesaplanması             236</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">ccc. Değer artış payı alacağının hesaplanması  236</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Değer artış payı alacağının artık değer (ve dolayısıyla katılma</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">alacağının) hesabına etkisi               238</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Muacceliyet 239</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Zamanından önce geri ödeme üzerine eşlerin anlaşması 239</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Eşlerin değer artış payı üzerindeki tasarrufları 240</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Denkleştirme alacağı 240</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel olarak 240</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Eşlerin borçlarının malvarlığı kesimlerindeki konumu 240</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">aaa. Genel olarak              240</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">bbb. Borçların edinilmiş malları yüklemesi karinesi       241</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Denkleştirme alacağının türleri 241</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Eklenecek değerler 242</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel olarak 242</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Eklenecek ivazsız kazandırmaların kapsamı ve sınırı 243</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Değer tespiti (değerleme) 244</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Değerleme zamanı 245</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Katılma alacağı ve hesaplanması 245</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel olarak 245</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Artık değer ve hesaplanması 245</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Artık değere yasal katılım (artık değer alacağı) ve katılma alacağı 246</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Artık Değere Sözleşmesel Katılma 247</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">aaa. Mal Rejiminin Ölümle Sona Ermesi Halinde           247</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">bbb. Mal Rejiminin Ölüm Dışında Bir Sebeple Sona Ermesi</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">Halinde     248</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Katılma alacağı için muacceliyet anı ve temerrüt 248</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Zamanaşımı 249</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Katılma alacağının hukuksal niteliği, ödenmesi ve hâkim kararıyla</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">azaltılması ve ortadan kaldırılması   249</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Katılma alacağının ifasının ertelenmesi 250</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Faiz ödeme ve teminat gösterme yükümü 251</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Katılma Alacağının Miras Paylaşımına Etkisi 251</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Katılma Alacağından Feragat 251</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Aile konutu ve ev eşyası üzerinde sağ kalan eşin talep hakkı 251</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel olarak 251</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Hayatta olan eşin talebi ve hukukî niteliği 252</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Şartları 252</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Talebin konusu 254</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Talebin süresi 254</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Üçüncü kişilere karşı dava hakkı 254</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Yasal düzenleme ve Miras Hukukuna İlişkin Tenkis Davası ile</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">İlişkisi                254</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Şartları 255</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Davanın Tarafları 255</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Tenkis Hükmünün Hukuksal Niteliği 256</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Talebin süresi 256</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">MK 560 vd.nın kıyasen uygulanması 256</span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-size: 0.9em;"><strong> 18. SEÇİMLİK MAL REJİMLERİ</strong> 256</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">MAL AYIRILIĞI 256</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel olarak 256</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Mal Ayrılığında Yönetim Yararlanma ve Tasarruf 257</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">İspat 257</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Borçlardan Sorumluluk 257</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Paylı Mülkiyet Konusu Eşyanın Eşlerden Birisine Özgülenmesi 257</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Mal Ayrılığı Rejiminde Eşlerin Birbirlerinin Malvarlığı Unsurlarına</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">Katkıları        257</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI 258</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel olarak 258</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Paylaşmalı Mal Ayrılığında Mal Rejiminin Sona Ermesi 258</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Aileye Özgülenen Mallar 259</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Katkıdan Doğan Alacak 259</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Paylaştırmaya Aykırı Davranışlar 259</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Paylaşma İsteminin Reddi 260</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Paylaştırma Yöntemi 260</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Evliliğin İptali veya Boşanma ya da Ölüm Halinde Aile Konutu ve Ev</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">Eşyasının Hukuksal Durumu       260</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">III. MAL ORTAKLIĞI               261</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel Olarak 261</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Türleri 261</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel Mal Ortaklığı 262</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Malvarlığı yapısı 262</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Kişisel mallara ve ortaklık mallarına giren malvarlığı değerleri 262</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Kişisel mallar 262</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Ortaklık malları 262</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">İspat 263</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Yönetim ve tasarruf 263</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Üçüncü kişilere karşı sorumluluk 264</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye 264</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Sona erme anı 264</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Kişisel mala ekleme 265</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Denkleştirme alacağı 265</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Borçların düzenlenmesi 265</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Değer artış payı alacağı 265</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Değerleme anı 265</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Paylaşma 265</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">aaa. Paylaşma oranı          265</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">bbb. Paylaşma usulü         266</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;"> </span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">DÖRDÜNCÜ KISIM</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">HISIMLIK</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">BİRİNCİ BÖLÜM</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">SOYBAĞININ KURULMASI</span></p> <ul> <li><span style="font-size: 0.9em;"><strong> 19. GENEL BAKIŞ</strong> 268</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;"><strong> 20. SOYBAĞININ KURULMASI YOLLARI</strong> 269</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">KAN BAĞINA DAYANAN SOYBAĞININ KURULMASI 269</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">ÇOCUK İLE ANASI ARASINDA SOYBAĞININ KURULMASI 269</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">ÇOCUK İLE BABASI ARASINDA SOYBAĞININ KURULMASI 270</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Ana ile evlilik 270</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Evliliğin çocuğun doğumundan önce gerçekleşmiş olması 270</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Babalık karinesi 270</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Babalık karinesinin kapsamı 271</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">aaa. Çocuğun evlilik içinde doğması               271</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">bbb. Çocuğun evlilik içinde ana rahmine düşmesi          272</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Babalık karinesinin çürütülmesi: Soybağının reddi 274</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">aaa. Soybağının reddi kavramı         274</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">bbb. Soybağının reddi sebepleri       275</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">aaaa. Çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüşse  275</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">aaaaa. Cinsel ilişkinin imkansızlığının ispatı 276</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">bbbbb. Çocuğun kocanın cinsel ilişkisinden olmasının</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">imkansızlığının ispatı: İlliyet bağının yokluğunun</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">ispatı    277</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">bbbb. Çocuk evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">ana rahmine düşmüşse   280</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">aaaaa. Çocuğun evlilikten önce ana rahmine düşmesi  281</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">bbbbb. Çocuğun ayrı yaşama sırasında ana rahmine</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">düşmesi              281</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">cccc. Babalık karinesinin yeniden kurulması           281</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">ccc. Soybağının reddi davasının tarafları         282</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">aaaa. Davacı taraf      282</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">aaaaa. Koca ve çocuk      282</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">bbbbb. Diğer ilgililerin dava hakkı 284</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">bbbb. Davalı taraf     286</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">ddd. Soybağının reddi davası açma hakkının düşmesi    287</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">aaaa. Dava açma süresinin dolması         287</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">bbbb. Kocanın dava hakkının dava açma süresinin</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">dolmasından önce düşmesi            289</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">eee. Soybağının reddi davası açma süresinin uzaması     290</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">fff. Soybağının reddi davasında yetkili ve görevli mahkeme          291</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">ggg. Soybağının reddi kararının sonuçları       291</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Evliliğin çocuğun doğumundan sonra gerçekleşmiş olması 292</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Evlenmenin çocuğun soybağına etkisi 292</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Bildirim yapılması 293</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Sonradan evlenme ile soybağının kurulmasına itiraz 293</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">aaa. İtirazın niteliği           293</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">bbb. Davacılar   294</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">ccc. Davalılar     296</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">ddd. İtiraz sebebinin (kocanın baba olmadığının) ispatlanması       296</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">eee. Dava açma süresi      296</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">fff. Yetkili ve görevli mahkeme       297</span></p> <ol start="2"> <li><span style="font-size: 0.9em;">Tanıma 297</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Genel olarak 297</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Geçerlilik şartları 298</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Ehliyet 299</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Şekil 299</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Çocuğun bir başka erkek ile soybağının bulunmaması 301</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Tanımanın gerçekleştirilebileceği zaman 302</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Tanımanın geçersizliği 302</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Tanımanın kesin hükümsüzlüğü 302</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Tanımanın irade sakatlığı sebebi ile iptali 303</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Tanımanın ilgili kişiler tarafından açılacak iptal davası ile geçersiz</span></li> </ol> <p><span style="font-size: 0.9em;">hale getirilmesi  304</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">aaa. İptal davası açma hakkına sahip olan kişiler            304</span></p> <p><span style="font-size: 0.9em;">bbb. İspat yükü  306</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 0.9em;">Hak düşürücü süreler 307</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Babalık hükmü 307</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Babalık davasının tarafları 308</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">Davacı taraf 308</span></li> <li><span style="font-size: 0.9em;">D
 • Açıklama
  • GİRİŞ

   1. AİLE HUKUKUNUN KONUSU 1
   2. AİLE KAVRAMI 1

   III. TOPLUMDA AİLENİN ÖNEMİ         2

   1. ANAYASA’DA AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN ESASLAR 2
   2. AİLE HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ 4
   3. Genel olarak 4
   4. a) İlişki tiplerinin sınırlı sayıda (numerus clasus) olması 4
   5. b) Geniş ölçüde emredici kurallara dayanma 4
   6. c) Çocukları ve zayıfları koruma 4
   7. d) Devletin müdahalesi 5
   8. e) Şekle bağlılık 5
   9. f) Hâkimin takdir yetkisi 5
   10. Aile hukuku ilişkileri ve aile hukuku haklarının özelliği 5
   11. a) Aile Hukuku ilişkileri 5
   12. b) Aile hukuku hakları 6
   13. c) Bozucu yenilik doğuran aile haklarının kullanılmasının özelliği 6
   14. d) Aile hukuku taleplerinin özelliği 6
   15. TÜRK AİLE HUKUKUNUN DEVRİMCİ KARAKTERİ 7

   VII. MEDENÎ KANUNUN AİLE HUKUKU  SİSTEMATİĞİNE GENEL BAKIŞ  9

   BİRİNCİ KISIM

   EVLİLİK

   Birinci Bölüm

   Evlilik Birliğinin Oluşması

   Birinci Ayırım

   NİŞANLILIK

   • 1. TERİM VE KAVRAM 13
   • 2. NİŞANLILIĞIN MEYDANA GELMESİ: NİŞANLANMA 13
   1. NİŞANLANMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 13
   2. Önsözleşme görüşü 13
   3. Karar görüşü 14
   4. Sözleşme görüşü 14
   5. NİŞANLANMANIN KURUCU UNSURLARI 15
   6. Karşılıklı evlenme vaadi 16
   7. Vaad edenlerin farklı cinsiyette olması 17

   III. NİŞANLANMANIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ     18

   1. Nişanlanma ehliyetinin kanunda özel olarak düzenlenmemiş olması 18
   2. Nişanlanmanın, emredici hukuk kurallarına, ahlâk ve âdaba aykırı

   olmaması ve evlenmenin imkânsız olmaması              20

   1. Muvazaalı (danışıklı) nişanlanmalar 22
   2. İrade beyanındaki sakatlıklar 22
   3. NİŞANLANMANIN ŞARTA YA DA SÜREYE BAĞLANMASI 23
   4. Şart 23
   5. Zaman 24
   • 3. NİŞANLILIĞIN HÜKÜMLERİ 25
   1. VAADE UYGUN DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 25
   2. Evlenmeyi gerçekleştirme yükümlülüğü 25
   3. Sadakat yükümlülüğü 26
   4. Nişanlının Medenî Kanun anlamında yakın sayılması 27
   5. Destekten yoksun kalma tazminatı ve manevî tazminat isteyebilme 27
   6. Tanıklıktan ve hâkimlikten kaçınma hakkı 27
   • 4. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ 28
   1. SONA ERME HALLERİ 28
   2. Evlenme 28
   3. a) Nişanlıların birbirleriyle evlenmesi 28
   4. b) Nişanlılardan birinin bir üçüncü kişi ile evlenmesi 28
   5. Tarafların anlaşması 28
   6. Bozucu şartın gerçekleşmesi 28
   7. Evlenmenin imkânsızlaşması (özellikle ölüm) 29
   8. Kesin bir evlenme engelinin meydana gelmesi 29
   9. Nişanı bozma (bir taraflı sona erdirme, nişanlanmadan dönme) 30
   10. a) Kavram 30
   11. b) Nişanı bozmada haklı sebep 31
   12. aa) Haklı sebep kavramı 31
   13. bb) Haklı sebep örnekleri 31
   14. cc) Hâkimin takdir yetkisi 32
   15. c) Haksız nişan bozma 32
   16. NİŞANIN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 33
   17. GENEL OLARAK 33
   18. MADDÎ TAZMİNAT 33
   19. Nişanlıların tazminat isteme hakkı 34
   20. a) Şartları 34
   21. b) Tazmin edilecek zarar ve masraflar 35
   22. c) Tazminat davası 36
   23. Üçüncü kişilerin tazminat isteme hakkı 37
   24. MANEVÎ TAZMİNAT 38
   25. Genel olarak 38
   26. Manevî tazminat istemenin şartları 39
   27. a) Nişanlılık, bozma ile sona erdirilmiş olmalıdır 39
   28. b) Tazminat isteyen nişanlının kişilik hakkı bir zarara uğramış olmalıdır 39
   29. c) Davalının kusurlu olması 40
   30. Manevî tazminatın tayini 40
   31. a) Dava hakkı 40
   32. b) Davalı 41
   33. c) Tazminat 41
   34. d) Manevî tazminat isteminin mirasçılar tarafından ileri sürülmesi ve

   hayatta devri           41

   1. HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ 42
   2. Genel olarak 42
   3. Hediye kavramı 42
   4. Hediyelerin geri verilmesini istemenin şartları 43
   5. a) Hediye nişanlılık dolayısıyla verilmiş olmalıdır 43
   6. b) Geri istenecek hediyenin alışılmışın (mutad) dışında olması 44
   7. c) Nişanlılık, evlenme dışında bir sebeple sona ermiş olmalıdır 44
   8. d) Geri vermeyi isteme hakkına, nişanlılar, ana ve babaları ya da ana baba

   gibi hareket eden kimseler sahiptirler     44

   1. Geri verme talebinin niteliği ve kapsamı 45
   2. NİŞANIN SONA ERMESİNDEN DOĞAN TALEPLERİN ZAMANAŞIMI 46

   İkinci Ayırım

   EVLENME

   • 5. EVLENMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 47
   • 6. EVLENMENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR 48
   1. EVLENME EHLİYETİ 49
   2. EVLENME YAŞI 49
   3. Olağan evlenme yaşı 49
   4. Olağanüstü (istisnai) evlenme yaşı 50
   5. a) Evlenmesine izin verilecek kadın ya da erkek onaltı yaşını doldurmuş

   olmalıdır   51

   1. b) Olağanüstü bir durumun ve pek önemli bir sebebin bulunması 51
   2. c) Karardan önce mümkünse yasal temsilcinin dinlenmesi 51
   3. d) Görevli ve yetkili mahkeme 52
   4. AYIRT ETME GÜCÜ 52
   5. KİŞİLERİN EVLENME EHLİYETİ YÖNÜNDEN AYIRIMI 53
   6. Evlenmeye tam ehliyetliler 53
   7. Evlenmeye tam ehliyetsizler 54
   8. Evlenmeye sınırlı ehliyetsizler 54
   9. EVLENME ENGELLERİ 56
   10. KESİN EVLENME ENGELLERİ 57
   11. Hısımlık 57
   12. a) Kan hısımlığı 57
   13. b) Kayın hısımlığı 58
   14. c) Evlâtlık ilişkisi 58
   15. Önceki evlilik 59
   16. Akıl hastalığı 60
   17. KESİN OLMAYAN EVLENME ENGELLERİ 60
   18. Bekleme süresi 61
   19. Bazı bulaşıcı hastalıklar 62

   III. EVLENMENİN ŞEKİL ŞARTLARI   62

   1. GENEL OLARAK 62
   2. EVLENME TÖRENİNDEN ÖNCEKİ ŞEKİL ŞARTLARI 63
   3. Başvuru ve başvurunun yapılacağı yer 63
   4. Başvurunun incelenmesi ve itiraz 66
   5. a) İnceleme ve talebin reddi 66
   6. b) Redde itiraz 66
   7. Evlenmeye izin belgesi 68
   8. EVLENME TÖRENİ SIRASINDAKİ ŞEKİL ŞARTLARI 68
   9. EVLENME TÖRENİNDEN SONRAKİ ŞEKİL ŞARTLARI 70
   10. Aile (evlenme) cüzdanının verilmesi 70
   11. Evlenmenin nüfus idaresine bildirilmesi ve aile kütüğüne tescil 70
   12. Savcılığa bildirme 71
   13. Özel olarak dinî evlenme 71
   14. EVLENMENİN ŞEKİL ŞARTLARINA UYULMAMASININ

   SONUÇLARI   71

   • 7. EVLENMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 71
   1. EVLENMENİN YOKLUĞU 72
   2. Evlenmenin yokluğu halleri 72
   3. a) Evlenmenin ayrı cinsten kişiler arasında yapılmamış olması 72
   4. b) Evlenmenin, evlendirme memuru önünde yapılmamış olması 77
   5. c) İki tarafın evlendirme memuru önünde hazır olmamaları 78
   6. Evlenmenin yokluğunun sonuçları 79
   7. Evlendirme memuru önünde yapılmayan evlenmelerin idari yolla geçerli

   hale getirilmesi             79

   1. EVLENMENİN BUTLANI 80
   2. GENEL OLARAK 80
   3. MUTLAK BUTLAN 81
   4. Genel olarak 81
   5. Mutlak butlan halleri 84
   6. a) Eşlerden birinin evlenme sırasında evli olması (MK 145 b.1) 84
   7. b) Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli olarak ayırt etme gücünden

   yoksun olması (MK 145 b. 2) 85

   1. c) Akıl hastalığı (MK 145 b. 3) 86
   2. d) Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması

   (MK 145 b.4)           87

   1. NİSBÎ BUTLAN 87
   2. Genel olarak 87
   3. Nisbî butlan halleri 87
   4. a) Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk (MK 148) 87
   5. b) İrade sakatlıkları (MK 149 vd.) 88
   6. aa) Yanılma 88

   aaa) Evlenmenin niteliğinde yanılma                88

   bbb) Eşin kişiliğinde (şahsında) yanılma          88

   ccc) Diğer eşin önemli bir niteliğinde yanılma 89

   1. bb) Aldatma 89

   aaa) Namus ve onur hakkında aldatma             90

   bbb) Tehlikeli bir hastalığın gizlenmesi           91

   ccc) Korkutma   92

   1. c) Yasal temsilcinin izninin bulunmaması (MK 153) 93
   2. BUTLAN DAVALARI 93
   3. Davaların hukukî niteliği 93
   4. Davaların tarafları 93
   5. a) Mutlak butlan davasının tarafları 93
   6. aa) Davacı 93
   7. bb) Davalı 93
   8. cc) Dava hakkının sınırlandırılması ve kalkması 94
   9. b) Nisbî butlan davasının tarafları 95
   10. aa) Davacı 95
   11. bb) Davalı 96
   12. cc) Dava hakkının sona ermesi 96

   aaa) Eşlerin dava hakkının sona ermesi           96

   bbb) Yasal temsilcinin dava hakkının sona ermesi          97

   1. HER İKİ BUTLAN DAVASINDA YARGILAMA USULÜ 97
   2. Yetkili ve görevli mahkeme 97
   3. Yargılama usulü 98
   4. BUTLAN DAVASININ SONUÇLARI 98
   5. Genel sonuçlar 98
   6. Çocuklar yönünden sonuçlar 98
   7. Eşler yönünden sonuçlar 98

   III. EVLENMENİN BUTLANINI GEREKTİRMEYEN EKSİKLİKLER                101

   1. Kadının bekleme süresinin bitiminden önce evlenmesi 102
   2. Bazı şekil kurallarına uymama 102
   3. Bazı bulaşıcı hastalıklar 102

   İkinci Bölüm

   Evliliğin Sona Ermesi ve Özel Olarak Boşanma

   • 8. ÖLÜM VE GAİPLİK 104
   1. Ölüm 104
   2. Gaiplik 104
   3. Cinsiyet değişikliği 104
   • 9. BOŞANMA 104
   • 10. BOŞANMA SEBEPLERİ 105
   1. BOŞANMANIN ÖZEL SEBEPLERİ 105
   2. ZİNA 105
   3. Kavram ve zinanın ispatı 105
   4. Dava hakkının düşmesi 108
   5. a) Hak düşürücü sürenin geçmesi 108
   6. b) Af 109
   7. HAYATA KAST, PEK KÖTÜ MUAMELE YA DA ONUR KIRICI

   DAVRANIŞ     109

   1. Kavram 109
   2. a) Hayata kast 109
   3. b) Pek fena muamele 110
   4. c) Onur kırıcı davranış 111
   5. Dava hakkının düşmesi 111
   6. KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT

   SÜRME            111

   1. Kavram 111
   2. a) Küçük düşürücü suç işleme 111
   3. b) Haysiyetsiz hayat sürme 112
   4. Her iki durumun da diğer eş için birlikte yaşamayı ondan beklenemez

   hale getirmesi               112

   1. Davanın süreye bağlı olmaması 112
   2. TERK 113
   3. Kavram 113
   4. Terkin şartları 113
   5. a) Eşlerden birinin ortak konutu (ortak hayatı) terk etmesi 113
   6. aa) Ortak konutu terk, evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri

   (yükümlülükleri) yerine getirmemek amacıyla olmalıdır.                113

   1. bb) Terk için haklı sebebin sonradan ortadan kalkması ve buna

   rağmen eşin ortak konuta dönmemesi             114

   1. cc) Diğer eşi ortak konutu terke zorlama ya da haklı bir sebep

   olmadan onun ortak konuta dönmesini engelleme            114

   1. b) Terkin en az altı ay sürmüş olması 114
   2. c) Terk eden eşe hâkim tarafından ihtarda bulunulması ve eşin buna

   rağmen dönmemesi  115

   1. AKIL HASTALIĞI 117
   2. Şartları 117
   3. a) Akıl hastalığının evlilik sırasında var olması 117
   4. b) İyileşemeyeceğinin resmi sağlık raporuyla tespit edilmiş olması 117
   5. c) Akıl hastalığı sebebiyle diğer eş için ortak hayatın çekilmez hale

   gelmesi     117

   1. Dava hakkının süreye tabi olmaması 117
   2. BOŞANMANIN GENEL SEBEPLERİ 117
   3. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI 118
   4. Genel olarak 118
   5. Şartları 119
   6. a) Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması 119
   7. b) Evlilik birliğinin temelinden sarsılması en az eşlerden biri için ortak

   hayatı sürdürmesi beklenemeyecek derecede olmalıdır         119

   1. c) Davalının, davacının daha kusurlu olduğu itirazını ileri sürmemiş

   ya da ileri sürülen itiraz kabul edilmemiş olmalıdır               121

   1. EŞLERİN BOŞANMA HUSUSUNDA ANLAŞMALARI 122
   2. Genel olarak 122
   3. Anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesinin şartları 123
   4. a) Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır 123
   5. b) Boşanmak için eşler, ya birlikte mahkemeye başvurmalı ya da bir eş,

   diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmelidir 123

   1. c) Hâkimin tarafları bizzat dinlemesi 124
   2. d) Tarafların yapmış oldukları anlaşmanın hâkim tarafından uygun

   bulunması 124

   1. ORTAK HAYATIN KURULAMAMASI YA DA FİİLÎ AYRILIK 125
   2. Genel olarak 126
   3. Şartlar 126
   4. a) Daha önce herhangi bir boşanma sebebine dayanılarak açılan davanın

   reddedilmiş olması  126

   1. b) Boşanma talebinin reddi kararının üzerinden üç yıl geçmiş ve bu süre

   içinde her ne sebeple olursa olsun ortak hayat kurulmamış olmalıdır   126

   1. c) Eşlerden birinin boşanma davası açmış olması 127
   • 11. BOŞANMA DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 128
   1. DAVANIN KONUSU 128
   2. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 129
   3. Yetkili mahkeme 129
   4. Görevli mahkeme 129

   III. TARAFLAR VE DAVA EHLİYETİ    130

   • 12. BOŞANMA VE AYRILIK DAVASINDA UYGULANACAK USUL

   VE ALINACAK ÖNLEMLER  132

   1. GENEL OLARAK 132
   2. USUL KURALLARI 133

   III. DAVA SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER               134

   1. Eşlerin barınması ve geçimi için alınacak önlemler 135
   2. Eşler arasındaki malî ilişkilere yönelik önlemler 136
   3. Çocuklara ilişkin alınacak önlemler 136
   • 13. DAVA SONUNDA VERİLECEK KARAR: BOŞANMA YA DA

   AYRILIK      136

   1. GENEL OLARAK 136
   2. AYRILIK KARARI VE SONUÇLARI 137
   3. Ayrılık kararı 137
   4. Ayrılık kararının sonuçları 137
   5. Ayrılık süresinin sonunda tarafların durumu 139

   III. BOŞANMA KARARI VE SONUÇLARI           140

   1. Boşanma kararı 140
   2. Boşanma kararının sonuçları 140
   3. Boşanma kararının eşler yönünden sonuçları 140
   4. a) Evlilik birliğinden sona ermesi ve eşlerin yeniden evlenebilmeleri 140
   5. b) Mal rejimin tasfiyesi 140
   6. c) Evlenmeyle kazanılan kişisel durumun korunması ya da değişmesi 141
   7. d) Eşlerin birbirlerine karşı miras hukukundan doğan haklarının sona

   ermesi       142

   1. e) Zamanaşımının işlemeye başlaması 144
   2. Boşanma kararının çocuklar yönünden sonuçları 144
   3. a) Velâyet 144
   4. b) Çocukla kişisel ilişki kurulması 146
   5. aa) Çocukla, kendisine velâyet verilmemiş olan ana ya da baba

   arasındaki kişisel ilişkinin düzenlenmesi          147

   1. bb) Çocukla üçüncü kişiler arasında ilişki kurulmasının

   düzenlenmesi      148

   1. c) Çocuğa iştirak (bakım) nafakası bağlanması 149
   2. d) Boşanma sonrası evlilik birliği içerisinde doğmuş ortak küçük

   çocuğun soyadı        150

   1. Boşanmanın malî sonuçları 151
   2. a) Maddî tazminat 152
   3. aa) Maddî tazminat isteyen eşin boşanmada hiç kusurunun

   bulunmaması ya da kusurunun daha az olması                152

   1. bb) Davalı tarafın kusurlu olması 153
   2. cc) Davacının mevcut ya da beklenen bir menfaatinin zedelenmesi 153
   3. dd) Maddî tazminatın miktarı 153
   4. b) Manevî tazminat 154
   5. aa) Davalının kusurlu olması 154
   6. bb) Davacının kişilik hakkının zedelenmesi (ihlâl edilmesi) 155
   7. cc) Manevî tazminatın şekli ve miktarının belirlenmesi 155
   8. c) Yoksulluk nafakası 155
   9. aa) Taraflardan birinin talepte bulunması 156
   10. bb) Talep eden eşin kusursuz ya da daha az kusurlu olması 156
   11. cc) Nafaka isteyen eşin, yoksulluğa düşmesi 156
   12. dd) Takdir edilecek nafakanın, bunu ödeyecek olan eşin malî gücü

   ile orantılı olması             157

   1. ee) Nafaka davasında görevli ve yetkili mahkeme 157
   2. ff) Nafakanın süresi 158
   3. d) Maddî tazminat ve yoksulluk nafakasının ödeniş biçimi 159
   4. e) Nafaka ve tazminatın değiştirilmesi 160
   5. f) Nafaka ya da maddî tazminatın sona ermesi 160
   6. g) Zamanaşımı 162
   7. Ziynet Eşyalarının ve Diğer Takıların İadesi Talebi 163

   İKİNCİ KISIM

   EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ

   • 14. EVLİLİK BİRLİĞİNİN ORGANİZASYONU 165
   1. GENEL OLARAK 165
   2. EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 165
   3. Genel Olarak 165
   4. Evlilik Birliği ve Birliğin Ortak Yönetimi 165
   5. Evlilik Birliğinin Doğrudan Hukuksal Sonuçları ile Eşlere Yüklediği

   Hak ve Yükümler         166

   1. Evlilik birliğine dayalı kişilik haklarının korunması yükümü 166
   2. Evlilik birliğinin mutluluğunu elbirliği ile sağlama yükümü 168
   3. Eşlerin çocuklarına birlikte özen gösterme yükümü 168
   4. Eşlerin sadakat yükümü 168
   5. Eşlerin yardım yükümü 168
   6. Eşlerin bilgi verme yükümü 168

   III. KARININ SOYADI             169

   1. EVLİLİK KONUTU 170
   2. VATANDAŞLIK 170
   3. EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİNİN GİDERLERİNE KATILMASI 171
   4. Genel Olarak 171
   5. Birlik Giderleri Kavramı 171
   6. Haciz ve Devredilebilirlik 172
   7. Zamanaşımı 173
   8. Sona erme 173

   VII. EŞLERİN MESLEK VE İŞİ 173

   VIII. EŞLERİN HUKUKSAL İŞLEMLERİ 174

   1. Kural 174
   2. Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası 174
   3. Aile Konutu Üzerindeki Tasarruflar 176
   4. Genel olarak 176
   5. Aile konutu kavramı, MK 194’ün zamansal ve işlemsel sınırları 177
   6. MK 194’de yer alan sınırlamanın hukuki niteliği 180
   7. Diğer eşin izni ve iznin verilmemesinin sonuçları 181
   8. Hâkimin hak sahibi eşi tek başına işlem yapmaya yetkili kılması 182
   9. Geçersizliğin iyiniyetli üçüncü kişilere etkisi ve aile konutunun şerhi 182
   10. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMSİLİ 185
   11. Yasal Düzenleme 185
   12. Hukuksal Nitelik 185
   13. Ehliyet 186
   14. Aile(nin Ortak) İhtiyaçları Kavramı 186
   15. Evlilik Birliğinin Temsili Türleri 186
   16. Olağan temsil yetkisi 186
   17. Olağanüstü temsil yetkisi 187
   18. Genel olarak 187
   19. Eşlerin diğer aile ihtiyaçları için evlilik birliğini tek başına temsili 187
   20. Sorumluluk 188
   • 15. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI 189
   1. GENEL OLARAK 189
   2. EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUYUCU TEDBİRLERİ ALMAYA YETKİLİ

   VE GÖREVLİ OLAN MAHKEME     189

   III. MK 195’e DAYALI GENEL KORUMA            190

   1. Genel Olarak 190
   2. Şartları 191
   3. Eşlerin (birlikte veya tek başına) talebi 191
   4. Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 191
   5. Evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda eşlerin uyuşmazlığa

   düşmesi     191

   1. Tedbir Türleri 191
   2. Diğer Tedbirlere Başvuru 192
   3. EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİ GİDERLERİNE İLİŞKİN PARASAL

   KATKISININ BELİRLENMESİ         192

   1. ORTAK YAŞAMA ARA VERİLMESİ 193
   2. Genel Olarak 193
   3. Şartları 193
   4. Genel olarak 193
   5. Kişiliğin tehlikeye düşmesi 194
   6. Ekonomik güvenliğin tehlikeye düşmesi 194
   7. Evliliğin huzurunun tehlikeye düşmesi 194
   8. Ortak Yaşama Verilen Aranın Süresi 194
   9. Ayrı Yaşamanın Sonuçları ve Alınacak Tedbirler 194
   10. Genel olarak 194
   11. Eşlerin yapacakları parasal katkıya ilişkin tedbirler 195
   12. Konut ve ev eşyasından yararlanmaya ilişkin tedbirler 195
   13. Eşlerin mallarının yöntemine ilişkin tedbirler 196
   14. Ergin olmayan çocuğa ilişkin tedbirler 196
   15. Haklı Bir Sebep Olmaksızın Ayrı Yaşama ve Ortak Yaşamın

   Olanaksızlığı 196

   1. BORÇLULARA YÖNELİK ÖNLEMLER 197
   2. Genel Olarak 197
   3. Hukuksal Nitelik 197
   4. Şartları 197
   5. Maddî şart 197
   6. Şeklî şart 197
   7. Talimatın konusu 198
   8. Talimatın Kapsamının Tayini 198
   9. Tedbirin Sonuçları 198

   VII. EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUYUCU ÖNLEM OLARAK EŞİN BELİRLİ

   BİR MALVARLIĞI DEĞERİ ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİNİN

   SINIRLANMASI 198

   1. Genel Olarak 198
   2. MK 199’un Uygulama Şartları 199
   3. Sınırlamanın Konusu 199
   4. Sınırlamanın Hukuksal Niteliği 200
   5. Sınırlamanın Hukuksal Sonuçları 200
   6. Ek Koruma Önlemleri ve Şerh Olanağı 201

   VIII. EŞLERİN TEMSİL YETKİSİNİN TAMAMEN VEYA KISMEN

   KALDIRILMASI 202

   1. Genel Olarak 202
   2. Şartları 202
   3. Temsil yetkisinin “açık” aşımı 202
   4. Temsil yetkisini kullanmada yetersizlik 203
   5. Eşin Temsil Yetkisinin Kaldırıldığının Üçüncü Kişilere Duyurulması 203
   6. Eşin Temsil Yetkisinin Tamamen veya Kısmen Kaldırılmasının

   Sonuçları       203

   1. Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi 203
   2. TEDBİRLERİN ALINMASINI GEREKTİREN ŞARTLARDA

   DEĞİŞİKLİKLER                204

   1. Tedbirlerin Değişen Şartlara Uyarlanması İlkesi 204
   2. Şartları 204
   3. Maddî şart 204
   4. Şeklî şart 204
   5. Değişiklik Kararının Konusu ve Sonuçları 205
   6. 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN

   ÖNLENMESİNE DAİR KANUN’UN ÖNGÖRDÜĞÜ TEDBİRLER             205

   ÜÇÜNCÜ KISIM

   EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ

   • 16. MAL REJİMİ HUKUKUNUN GENEL HÜKÜMLERİ 209
   1. GENEL OLARAK 209
   2. MAL REJİMİ TÜRLERİ 209
   3. Yasal Mal Rejimi-Sözleşmesel Mal Rejimi 209
   4. Olağan Mal Rejimi-Olağanüstü Mal Rejimi 210

   III. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ               210

   1. Genel Olarak 210
   2. Şartları 210
   3. Kurucu olgu: Tarafların Anlaşması 210
   4. Geçerlilik Şartları 211
   5. Ehliyet 211
   6. Şekil 211
   7. Hüküm ve Sonuçları 211
   8. Mal Rejimi Sözleşmesinin Sona Ermesi 212
   9. OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ 212
   10. Genel Olarak 212
   11. Talep Üzerine Hâkim Kararıyla Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş 212
   12. MK 197/II uyarınca olağanüstü mal rejimine geçiş 212
   13. Haklı bir sebebe dayalı olarak olağanüstü mal rejimine geçiş 213
   14. Eşlerden birisinin talebi 213
   15. Haklı bir sebebin varlığı 213

   aaa. Genel olarak              213

   bbb. Kanunda öngörülen örnekler    213

   1. Yetkili ve görevli mahkeme 214
   2. MK 210 uyarınca olağanüstü mal rejimine geçiş 214
   3. Talep Olmaksızın Kanun Gereği Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş 215
   4. Olağanüstü Mal Rejiminin Sona Ermesi 215
   5. Genel olarak 215
   6. Anlaşmaya dayalı sonra erme 215
   7. Eşlerden birisinin talebi üzerine sona erme 215
   8. MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDE YETKİLİ ve GÖREVLİ OLAN

   MAHKEME          215

   1. Kural 215
   2. Mal Rejiminin Tasfiyesinde Yetkili ve Görevli Olan Mahkeme 216
   3. ALACAKLILARIN KORUNMASI 216

   VII. EŞLERİN MALVARLIKLARININ YÖNETİMİ               216

   VIII. ENVANTER YAPILMASI  217

   1. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR VE BORÇ ERTELEMESİ 217
   • 17. YASAL MAL REJİMİ OLARAK EDİNİLMİŞ MALLARA

   KATILMA REJİMİ    218

   1. GENEL OLARAK 218
   2. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE HAK SAHİPLİĞİ

   İLİŞKİSİ 218

   1. Yasal Düzenleme 218
   2. Eşlerin Kanunî Edinilmiş Malları 219
   3. Genel olarak 219
   4. “Mal Rejimi Süresince Edinme” ve “Karşılık” kavramları 219
   5. Edinilmiş mallara ilişkin yasal örnekler 220
   6. Eşlerin çalışmasının (emeğinin) karşılığı olan edinimler 220
   7. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya

   personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı

   ödemeler            220

   1. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar 220
   2. Kişisel malların gelirleri 220
   3. Edinilmiş malların yerine geçen (ikame) değerler 221
   4. Diğer edinilmiş mallar 221
   5. Eşlerin Kanunî Kişisel Malları 221
   6. Genel olarak 221
   7. Kişisel mallara ilişkin yasal örnekler 222
   8. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya 222
   9. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir

   eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız

   kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri             222

   1. Manevî tazminat alacakları 222
   2. Kişisel mallar yerine geçen değerler 223
   3. Sözleşmesel Kişisel veya Edinilmiş Mallar 223

   III. İSPAT    224

   1. YÖNETİM, YARARLANMA ve TASARRUF 225
   2. Kural 225
   3. Paylı Mülkiyet Payı Üzerinde Tasarruf 225
   4. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK 226
   5. SONA ERME ve TASFİYE 226
   6. Sona Erme 226
   7. Tasfiye 227
   8. Tasfiye Anlaşması ve Tasfiye Davası 227
   9. Malların Geri Verilmesi, Eşlerin Paylı Mülkiyetindeki Bir Malın

   Eşlerden Birisine Tahsisi ve Borçlara İlişkin Eşlerarası Düzenlemeler 230

   1. Malların Geri Verilmesi 230
   2. Eşlerin Paylı Mülkiyetindeki Bir Malın Eşlerden Birisine Tahsisi 230

   aaa. Genel Olarak             230

   bbb. Hukuksal Nitelik       230

   ccc. Şartları        231

   1. Borçlara İlişkin Eşlerarası Düzenlemeler 231
   2. Malvarlığı Kesimlerinin Birbirinden Ayrılması 232
   3. Değer artış payı alacağı 232
   4. Genel olarak 232
   5. Şartları 233

   aaa. Diğer eşe ait bir malvarlığı unsuruna yönelik katkı  233

   bbb. Bağışlama kastı ve karşı edimin olmaması              234

   ccc. Mal rejiminin tasfiyesi anında bir değer artışının varlığı         234

   ddd. Mal rejiminin tasfiyesinin talep edilmesi 235

   1. Değer artış payı alacağının hesaplanması 235

   aaa. Değer artışının hesaplanması     235

   bbb. Değer artış payının hesaplanması             236

   ccc. Değer artış payı alacağının hesaplanması  236

   1. Değer artış payı alacağının artık değer (ve dolayısıyla katılma

   alacağının) hesabına etkisi               238

   1. Muacceliyet 239
   2. Zamanından önce geri ödeme üzerine eşlerin anlaşması 239
   3. Eşlerin değer artış payı üzerindeki tasarrufları 240
   4. Denkleştirme alacağı 240
   5. Genel olarak 240
   6. Eşlerin borçlarının malvarlığı kesimlerindeki konumu 240

   aaa. Genel olarak              240

   bbb. Borçların edinilmiş malları yüklemesi karinesi       241

   1. Denkleştirme alacağının türleri 241
   2. Eklenecek değerler 242
   3. Genel olarak 242
   4. Eklenecek ivazsız kazandırmaların kapsamı ve sınırı 243
   5. Değer tespiti (değerleme) 244
   6. Değerleme zamanı 245
   7. Katılma alacağı ve hesaplanması 245
   8. Genel olarak 245
   9. Artık değer ve hesaplanması 245
   10. Artık değere yasal katılım (artık değer alacağı) ve katılma alacağı 246
   11. Artık Değere Sözleşmesel Katılma 247

   aaa. Mal Rejiminin Ölümle Sona Ermesi Halinde           247

   bbb. Mal Rejiminin Ölüm Dışında Bir Sebeple Sona Ermesi

   Halinde     248

   1. Katılma alacağı için muacceliyet anı ve temerrüt 248
   2. Zamanaşımı 249
   3. Katılma alacağının hukuksal niteliği, ödenmesi ve hâkim kararıyla

   azaltılması ve ortadan kaldırılması   249

   1. Katılma alacağının ifasının ertelenmesi 250
   2. Faiz ödeme ve teminat gösterme yükümü 251
   3. Katılma Alacağının Miras Paylaşımına Etkisi 251
   4. Katılma Alacağından Feragat 251
   5. Aile konutu ve ev eşyası üzerinde sağ kalan eşin talep hakkı 251
   6. Genel olarak 251
   7. Hayatta olan eşin talebi ve hukukî niteliği 252
   8. Şartları 252
   9. Talebin konusu 254
   10. Talebin süresi 254
   11. Üçüncü kişilere karşı dava hakkı 254
   12. Yasal düzenleme ve Miras Hukukuna İlişkin Tenkis Davası ile

   İlişkisi                254

   1. Şartları 255
   2. Davanın Tarafları 255
   3. Tenkis Hükmünün Hukuksal Niteliği 256
   4. Talebin süresi 256
   5. MK 560 vd.nın kıyasen uygulanması 256
   • 18. SEÇİMLİK MAL REJİMLERİ 256
   1. MAL AYIRILIĞI 256
   2. Genel olarak 256
   3. Mal Ayrılığında Yönetim Yararlanma ve Tasarruf 257
   4. İspat 257
   5. Borçlardan Sorumluluk 257
   6. Paylı Mülkiyet Konusu Eşyanın Eşlerden Birisine Özgülenmesi 257
   7. Mal Ayrılığı Rejiminde Eşlerin Birbirlerinin Malvarlığı Unsurlarına

   Katkıları        257

   1. PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI 258
   2. Genel olarak 258
   3. Paylaşmalı Mal Ayrılığında Mal Rejiminin Sona Ermesi 258
   4. Aileye Özgülenen Mallar 259
   5. Katkıdan Doğan Alacak 259
   6. Paylaştırmaya Aykırı Davranışlar 259
   7. Paylaşma İsteminin Reddi 260
   8. Paylaştırma Yöntemi 260
   9. Evliliğin İptali veya Boşanma ya da Ölüm Halinde Aile Konutu ve Ev

   Eşyasının Hukuksal Durumu       260

   III. MAL ORTAKLIĞI               261

   1. Genel Olarak 261
   2. Türleri 261
   3. Genel Mal Ortaklığı 262
   4. Malvarlığı yapısı 262
   5. Kişisel mallara ve ortaklık mallarına giren malvarlığı değerleri 262
   6. Kişisel mallar 262
   7. Ortaklık malları 262
   8. İspat 263
   9. Yönetim ve tasarruf 263
   10. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk 264
   11. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye 264
   12. Sona erme anı 264
   13. Kişisel mala ekleme 265
   14. Denkleştirme alacağı 265
   15. Borçların düzenlenmesi 265
   16. Değer artış payı alacağı 265
   17. Değerleme anı 265
   18. Paylaşma 265

   aaa. Paylaşma oranı          265

   bbb. Paylaşma usulü         266

    

   DÖRDÜNCÜ KISIM

   HISIMLIK

   BİRİNCİ BÖLÜM

   SOYBAĞININ KURULMASI

   • 19. GENEL BAKIŞ 268
   • 20. SOYBAĞININ KURULMASI YOLLARI 269
   1. KAN BAĞINA DAYANAN SOYBAĞININ KURULMASI 269
   2. ÇOCUK İLE ANASI ARASINDA SOYBAĞININ KURULMASI 269
   3. ÇOCUK İLE BABASI ARASINDA SOYBAĞININ KURULMASI 270
   4. Ana ile evlilik 270
   5. Evliliğin çocuğun doğumundan önce gerçekleşmiş olması 270
   6. Babalık karinesi 270
   7. Babalık karinesinin kapsamı 271

   aaa. Çocuğun evlilik içinde doğması               271

   bbb. Çocuğun evlilik içinde ana rahmine düşmesi          272

   1. Babalık karinesinin çürütülmesi: Soybağının reddi 274

   aaa. Soybağının reddi kavramı         274

   bbb. Soybağının reddi sebepleri       275

   aaaa. Çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüşse  275

   aaaaa. Cinsel ilişkinin imkansızlığının ispatı 276

   bbbbb. Çocuğun kocanın cinsel ilişkisinden olmasının

   imkansızlığının ispatı: İlliyet bağının yokluğunun

   ispatı    277

   bbbb. Çocuk evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında

   ana rahmine düşmüşse   280

   aaaaa. Çocuğun evlilikten önce ana rahmine düşmesi  281

   bbbbb. Çocuğun ayrı yaşama sırasında ana rahmine

   düşmesi              281

   cccc. Babalık karinesinin yeniden kurulması           281

   ccc. Soybağının reddi davasının tarafları         282

   aaaa. Davacı taraf      282

   aaaaa. Koca ve çocuk      282

   bbbbb. Diğer ilgililerin dava hakkı 284

   bbbb. Davalı taraf     286

   ddd. Soybağının reddi davası açma hakkının düşmesi    287

   aaaa. Dava açma süresinin dolması         287

   bbbb. Kocanın dava hakkının dava açma süresinin

   dolmasından önce düşmesi            289

   eee. Soybağının reddi davası açma süresinin uzaması     290

   fff. Soybağının reddi davasında yetkili ve görevli mahkeme          291

   ggg. Soybağının reddi kararının sonuçları       291

   1. Evliliğin çocuğun doğumundan sonra gerçekleşmiş olması 292
   2. Evlenmenin çocuğun soybağına etkisi 292
   3. Bildirim yapılması 293
   4. Sonradan evlenme ile soybağının kurulmasına itiraz 293

   aaa. İtirazın niteliği           293

   bbb. Davacılar   294

   ccc. Davalılar     296

   ddd. İtiraz sebebinin (kocanın baba olmadığının) ispatlanması       296

   eee. Dava açma süresi      296

   fff. Yetkili ve görevli mahkeme       297

   1. Tanıma 297
   2. Genel olarak 297
   3. Geçerlilik şartları 298
   4. Ehliyet 299
   5. Şekil 299
   6. Çocuğun bir başka erkek ile soybağının bulunmaması 301
   7. Tanımanın gerçekleştirilebileceği zaman 302
   8. Tanımanın geçersizliği 302
   9. Tanımanın kesin hükümsüzlüğü 302
   10. Tanımanın irade sakatlığı sebebi ile iptali 303
   11. Tanımanın ilgili kişiler tarafından açılacak iptal davası ile geçersiz

   hale getirilmesi  304

   aaa. İptal davası açma hakkına sahip olan kişiler            304

   bbb. İspat yükü  306

   1. Hak düşürücü süreler 307
   2. Babalık hükmü 307
   3. Babalık davasının tarafları 308
   4. Davacı taraf 308
   5. D
   Stok Kodu
   :
   9789753686211
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   536
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   16
   Basım Tarihi
   :
   Ocak 2021
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat