Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat %5 indirimli Prof. Dr. Abu

Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat

Liste Fiyatı : 101,85
İndirimli Fiyat : 96,76
%5 İndirimli
Stokta var
Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat
Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat
On İki Levha Yayıncılık
96.76
<p><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[1] Türk Ticaret Kanunu</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[2] Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[3] Kooperatifler Kanunu</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[4] Sermaye Piyasası Kanunu</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[5] Çek Kanunu</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[6] Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[7] Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[8] Rekabetin Korunması Hakkında Kanun</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[9] İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[10] Sınai Mülkiyet Kanunu</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[11] Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[12] Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[13] Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[14] Ticaret Sicili Yönetmeliği</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[15] Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[16] Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[17] Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[18] Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[19] Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[20] Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[21] Elektronik Defter Genel Tebliği</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[22] Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[23] Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[24] Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[25] Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[26] Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[27] Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[28] Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[29] Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[30] Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[31] Ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bir Ortaklık Yapısı ile İşlettikleri Ticari İşletmelerin Ticaret Sicillerine Tescili Hakkında Tebliğ</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[32] Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[33] Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[34] Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[35] Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslar</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">[36] Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 01/26 Sayılı Kararı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Sistematik Fihrist</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Kavram İndeksi</span></p>
 • Açıklama

  • [1] Türk Ticaret Kanunu
   [2] Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
   [3] Kooperatifler Kanunu
   [4] Sermaye Piyasası Kanunu
   [5] Çek Kanunu
   [6] Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun
   [7] Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
   [8] Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
   [9] İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun
   [10] Sınai Mülkiyet Kanunu
   [11] Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar
   [12] Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar
   [13] Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik
   [14] Ticaret Sicili Yönetmeliği
   [15] Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
   [16] Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
   [17] Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik
   [18] Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik
   [19] Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik
   [20] Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ
   [21] Elektronik Defter Genel Tebliği
   [22] Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
   [23] Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ
   [24] Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
   [25] Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
   [26] Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ
   [27] Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ
   [28] Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ
   [29] Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ
   [30] Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ
   [31] Ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bir Ortaklık Yapısı ile İşlettikleri Ticari İşletmelerin Ticaret Sicillerine Tescili Hakkında Tebliğ
   [32] Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ
   [33] Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
   [34] Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar
   [35] Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslar
   [36] Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 01/26 Sayılı Kararı
   Sistematik Fihrist
   Kavram İndeksi

   Stok Kodu
   :
   9786057542383
   Boyut
   :
   15X20
   Sayfa Sayısı
   :
   1168
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   6
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2018
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat