Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Milletlerarası Usul Hukukunda Mahkemelerin Yetkisinin Belirlenmesinde

Milletlerarası Usul Hukukunda Mahkemelerin Yetkisinin Belirlenmesinde Tarafların İrade Serbestisi ( AVŞAR )

Liste Fiyatı : 240,00
İndirimli Fiyat : 228,00
Kazancınız : 12,00
Taksitli fiyat : 1 x 228,00
9786257598729
602109
Milletlerarası Usul Hukukunda Mahkemelerin Yetkisinin Belirlenmesinde Tarafların İrade Serbestisi ( AVŞAR )
Milletlerarası Usul Hukukunda Mahkemelerin Yetkisinin Belirlenmesinde Tarafların İrade Serbestisi ( AVŞAR )
228.00

Bu çalışma ile milletlerarası usul hukukunda mahkemelerin milletlerarası yetkisinin belirlenmesinde taraf iradesinin rolü incelenmiştir. Mahkemelerin yetkisinin belirlenmesinde hem davacı tarafın hem de davalı tarafın iradesi etkili olmaktadır. Bu çerçevede ilk olarak milletlerarası yetki kavramı ve yargılamada taraf iradesinin mahkemelerin yetkisi üzerinde etkisi incelenmiştir. Bu etkinin en fazla olduğu alanı irade serbestisi çerçevesince akdedilen milletlerarası yetki anlaşmaları oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışmanın ikinci ve üçüncü bölümünde, çalışmanın esasını oluşturan milletlerarası yetki anlaşması konusu incelenmiştir. İlk olarak milletlerarası yetki anlaşmasının hukuki niteliği, milletlerarası yetki anlaşmasına uygulanacak hukuk, geçerliliği için aranan şartlar, usul hukukunda etkiye sahip olabilmesi için aranan etkililik şartları ve ihlal edilmesinin sonuçları konuları incelenerek irade serbestisinin mahkemelerin yetkisinin belirlenmesinde sahip olacağı kapsam ortaya konulmuştur. Son bölümde ise milletlerarası yetki anlaşmaları yapılması bakımından tarafların sahip oldukları irade serbestisinin sınırları incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)
İçindekiler
Giriş
Birinci Bölüm
Temel Kavramlar ve Taraf İradesinin Mahkemenin Yetkisi Üzerindeki Etkisi
I. Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisi
A. Tanım
B. "Milletlerarası" Teriminin Eleştirisi ve Yabancılık Unsuru
C. Milletlerarası Yetkinin Belirlenmesinde Temel Yaklaşımlar
D. Milletlerarası Yetki Kurallarının Belirlenmesinde Menfaatler
II. Milletlerarası Yetkinin Esasa Uygulanacak Maddi Hukuk ve Usul Hukuku Üzerindeki Etkileri
A. Esasa Uygulanacak Maddi Hukuk Üzerindeki Etkisi
B. Mahkemenin Uygulayacağı Usul Hukuku Üzerindeki Etkisi
III. Medeni Usul Hukukunda Taraf ve İrade Serbestisi Kavramları
A. Taraf Kavramı
B. İrade Serbestisi Kavramı
IV. Taraf İradesinin Mahkemenin Yetkisi Üzerindeki Etkisi
A. Genel Olarak
B. Teorik Boyutu: Mahkemenin Yetkisinin Kaynağı Olarak Taraf İradesi
C. Pratik Boyutu: Mahkemenin Yetkisinin Belirlenmesinde Taraf Stratejileri
D. Mahkemenin Yetkisinin Belirlenmesinde İrade Serbestisi
İkinci Bölüm
İrade Serbestisi Çerçevesinde Mahkemenin Yetkisinin Belirlenmesi: Milletlerarası Yetki Anlaşmaları
I. Hukuki Niteliği
A. Genel Olarak
B. Usul Hukuku Sözleşmesi Olarak Kabul Eden Görüşler
C. Maddi Hukuk Sözleşmesi Olarak Kabul Eden Görüşler
D. Uzlaştırıcı-Karma Görüşler
E. Sui Generis Sözleşme Olarak Kabul Eden Görüş
F. Görüşümüz
II. Milletlerarası Yetki Anlaşmalarına Uygulanacak Hukuk
A. Genel Olarak
B. Milletlerarası Yetki Anlaşmalarının Meydana Gelme ve Geçerlilik Şartlarına Uygulanacak Hukuk
C. Milletlerarası Yetki Anlaşmalarının Usul Hukukunda Etki Doğurması İçin Aranan Şartlara Uygulanacak Hukuk
D. Milletlerarası Yetki Anlaşmalarının Yorumlanmasına İlişkin Uyuşmazlıklara Uygulanacak Hukuk
III. Milletlerarası Yetki Anlaşmalarının Varlığı ve Geçerliliği İçin Aranan Şartlar
A. Milletlerarası Yetki Anlaşmalarının Esas Sözleşmeden Bağımsızlığı
B. Türk Hukukunda Milletlerarası Yetki Anlaşmalarının Varlığı ve Geçerliliği İçin Aranan Şartların Kapsamı
C. Türk Hukukunda Sözleşmelerin Varlığı ve Geçerliliği İçin Aranan Genel Şartlar ve Bu Şartların Milletlerarası Yetki Anlaşmaları Bakımından Uygulanması
D. Yetki Anlaşmasının Yok Hükmünde Olduğu veya Geçersiz Olduğunun İleri Sürülmesi Zamanı ve Şekli
IV. Milletlerarası Yetki Anlaşmalarının Usul Hukukunda Etki Doğurması İçin Aranan Şartlar
A. Türk Hukukunda Milletlerarası Yetki Anlaşmalarının Bir Mahkemeye Yetki Kazandırabilmesi ("Prorogasyon") İçin Aranan Şartlar
B. Türk Hukukunda Milletlerarası Yetki Anlaşmalarının Bir Mahkemenin Yetkisini Ortadan Kaldırabilmesi ("Derogasyon") İçin Aranan Şartlar
4. Yetki Anlaşmasının Mahiyeti Gereği Taşıması Gereken Şartlar
C. Uluslararası Sözleşmelerde ve Bölgesel Düzenlemelerde Aranan Şartlar
D. Karşılaştırmalı Hukukta Milletlerarası Yetki Anlaşmalarına Uygulanan Kurallar
V. Milletlerarası Yetki Anlaşmalarının Etkisi
A. Milletlerarası Yetki Anlaşmasının Usul Hukukunda Sahip Olduğu Etki
B. Milletlerarası Yetki Anlaşmasının Maddi Hukukta Sahip Olduğu Etki
Üçüncü Bölüm
Tarafların Sahip Oldukları İrade Serbestisinin Sınırlanması
I. İrade Serbestisinin Şekil Kuralları İle Sınırlanması
A. Genel Olarak
B. Milletlerarası Yetki Anlaşmasının Şekline Uygulanacak Hukuk
C. Milletlerarası Yetki Anlaşmasının Etki Doğurması Açısından Aranan Şekil Kuralları
D. Milletlerarası Yetki Anlaşmalarının Şekline İlişkin Bazı Özel Durumların İncelenmesi
II. İrade Serbestisinin Mahkeme Bakımından Sınırlanması
A. Genel Olarak
B. Milletlerarası Yetki Kazandırılacak Mahkeme Bakımından Sınırlar
C. Milletlerarası Yetkisi Ortadan Kaldırılacak Mahkeme Bakımından Sınırlar
III. İrade Serbestisinin Konu Bakımından Sınırlanması
A. Genel Bilgi
B. Aile Hukuku Alanında
C. Miras Hukuku Alanında
IV. İrade Serbestisinin Korunması Gereken Menfaatler Bakımından Sınırlanması
A. Taraf Menfaatinin Korunması Amacıyla İrade Serbestisinin Sınırlanması
B. Devletin Menfaatinin (Kamu Düzeninin) Korunması Amacıyla İrade Serbestisinin Sınırlanması
C. Mahkemenin Menfaatinin Korunması Amacıyla İrade Serbestisinin Sınırlanması
Sonuç ve Öneriler
Kaynakça
Kararlar

 • Açıklama
  • Bu çalışma ile milletlerarası usul hukukunda mahkemelerin milletlerarası yetkisinin belirlenmesinde taraf iradesinin rolü incelenmiştir. Mahkemelerin yetkisinin belirlenmesinde hem davacı tarafın hem de davalı tarafın iradesi etkili olmaktadır. Bu çerçevede ilk olarak milletlerarası yetki kavramı ve yargılamada taraf iradesinin mahkemelerin yetkisi üzerinde etkisi incelenmiştir. Bu etkinin en fazla olduğu alanı irade serbestisi çerçevesince akdedilen milletlerarası yetki anlaşmaları oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışmanın ikinci ve üçüncü bölümünde, çalışmanın esasını oluşturan milletlerarası yetki anlaşması konusu incelenmiştir. İlk olarak milletlerarası yetki anlaşmasının hukuki niteliği, milletlerarası yetki anlaşmasına uygulanacak hukuk, geçerliliği için aranan şartlar, usul hukukunda etkiye sahip olabilmesi için aranan etkililik şartları ve ihlal edilmesinin sonuçları konuları incelenerek irade serbestisinin mahkemelerin yetkisinin belirlenmesinde sahip olacağı kapsam ortaya konulmuştur. Son bölümde ise milletlerarası yetki anlaşmaları yapılması bakımından tarafların sahip oldukları irade serbestisinin sınırları incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)
   İçindekiler
   Giriş
   Birinci Bölüm
   Temel Kavramlar ve Taraf İradesinin Mahkemenin Yetkisi Üzerindeki Etkisi
   I. Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisi
   A. Tanım
   B. "Milletlerarası" Teriminin Eleştirisi ve Yabancılık Unsuru
   C. Milletlerarası Yetkinin Belirlenmesinde Temel Yaklaşımlar
   D. Milletlerarası Yetki Kurallarının Belirlenmesinde Menfaatler
   II. Milletlerarası Yetkinin Esasa Uygulanacak Maddi Hukuk ve Usul Hukuku Üzerindeki Etkileri
   A. Esasa Uygulanacak Maddi Hukuk Üzerindeki Etkisi
   B. Mahkemenin Uygulayacağı Usul Hukuku Üzerindeki Etkisi
   III. Medeni Usul Hukukunda Taraf ve İrade Serbestisi Kavramları
   A. Taraf Kavramı
   B. İrade Serbestisi Kavramı
   IV. Taraf İradesinin Mahkemenin Yetkisi Üzerindeki Etkisi
   A. Genel Olarak
   B. Teorik Boyutu: Mahkemenin Yetkisinin Kaynağı Olarak Taraf İradesi
   C. Pratik Boyutu: Mahkemenin Yetkisinin Belirlenmesinde Taraf Stratejileri
   D. Mahkemenin Yetkisinin Belirlenmesinde İrade Serbestisi
   İkinci Bölüm
   İrade Serbestisi Çerçevesinde Mahkemenin Yetkisinin Belirlenmesi: Milletlerarası Yetki Anlaşmaları
   I. Hukuki Niteliği
   A. Genel Olarak
   B. Usul Hukuku Sözleşmesi Olarak Kabul Eden Görüşler
   C. Maddi Hukuk Sözleşmesi Olarak Kabul Eden Görüşler
   D. Uzlaştırıcı-Karma Görüşler
   E. Sui Generis Sözleşme Olarak Kabul Eden Görüş
   F. Görüşümüz
   II. Milletlerarası Yetki Anlaşmalarına Uygulanacak Hukuk
   A. Genel Olarak
   B. Milletlerarası Yetki Anlaşmalarının Meydana Gelme ve Geçerlilik Şartlarına Uygulanacak Hukuk
   C. Milletlerarası Yetki Anlaşmalarının Usul Hukukunda Etki Doğurması İçin Aranan Şartlara Uygulanacak Hukuk
   D. Milletlerarası Yetki Anlaşmalarının Yorumlanmasına İlişkin Uyuşmazlıklara Uygulanacak Hukuk
   III. Milletlerarası Yetki Anlaşmalarının Varlığı ve Geçerliliği İçin Aranan Şartlar
   A. Milletlerarası Yetki Anlaşmalarının Esas Sözleşmeden Bağımsızlığı
   B. Türk Hukukunda Milletlerarası Yetki Anlaşmalarının Varlığı ve Geçerliliği İçin Aranan Şartların Kapsamı
   C. Türk Hukukunda Sözleşmelerin Varlığı ve Geçerliliği İçin Aranan Genel Şartlar ve Bu Şartların Milletlerarası Yetki Anlaşmaları Bakımından Uygulanması
   D. Yetki Anlaşmasının Yok Hükmünde Olduğu veya Geçersiz Olduğunun İleri Sürülmesi Zamanı ve Şekli
   IV. Milletlerarası Yetki Anlaşmalarının Usul Hukukunda Etki Doğurması İçin Aranan Şartlar
   A. Türk Hukukunda Milletlerarası Yetki Anlaşmalarının Bir Mahkemeye Yetki Kazandırabilmesi ("Prorogasyon") İçin Aranan Şartlar
   B. Türk Hukukunda Milletlerarası Yetki Anlaşmalarının Bir Mahkemenin Yetkisini Ortadan Kaldırabilmesi ("Derogasyon") İçin Aranan Şartlar
   4. Yetki Anlaşmasının Mahiyeti Gereği Taşıması Gereken Şartlar
   C. Uluslararası Sözleşmelerde ve Bölgesel Düzenlemelerde Aranan Şartlar
   D. Karşılaştırmalı Hukukta Milletlerarası Yetki Anlaşmalarına Uygulanan Kurallar
   V. Milletlerarası Yetki Anlaşmalarının Etkisi
   A. Milletlerarası Yetki Anlaşmasının Usul Hukukunda Sahip Olduğu Etki
   B. Milletlerarası Yetki Anlaşmasının Maddi Hukukta Sahip Olduğu Etki
   Üçüncü Bölüm
   Tarafların Sahip Oldukları İrade Serbestisinin Sınırlanması
   I. İrade Serbestisinin Şekil Kuralları İle Sınırlanması
   A. Genel Olarak
   B. Milletlerarası Yetki Anlaşmasının Şekline Uygulanacak Hukuk
   C. Milletlerarası Yetki Anlaşmasının Etki Doğurması Açısından Aranan Şekil Kuralları
   D. Milletlerarası Yetki Anlaşmalarının Şekline İlişkin Bazı Özel Durumların İncelenmesi
   II. İrade Serbestisinin Mahkeme Bakımından Sınırlanması
   A. Genel Olarak
   B. Milletlerarası Yetki Kazandırılacak Mahkeme Bakımından Sınırlar
   C. Milletlerarası Yetkisi Ortadan Kaldırılacak Mahkeme Bakımından Sınırlar
   III. İrade Serbestisinin Konu Bakımından Sınırlanması
   A. Genel Bilgi
   B. Aile Hukuku Alanında
   C. Miras Hukuku Alanında
   IV. İrade Serbestisinin Korunması Gereken Menfaatler Bakımından Sınırlanması
   A. Taraf Menfaatinin Korunması Amacıyla İrade Serbestisinin Sınırlanması
   B. Devletin Menfaatinin (Kamu Düzeninin) Korunması Amacıyla İrade Serbestisinin Sınırlanması
   C. Mahkemenin Menfaatinin Korunması Amacıyla İrade Serbestisinin Sınırlanması
   Sonuç ve Öneriler
   Kaynakça
   Kararlar

   Stok Kodu
   :
   9786257598729
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   480
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Temmuz 2021
   Kapak Türü
   :
   Sert Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   228,00   
   228,00   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat