Sepetim (0) Toplam: 0,00
Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler
Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler
On İki Levha Yayıncılık
30.88
<div> <div class="bibiddCntr" style="float: left; overflow: auto; width: 670px; min-height: 50px; max-height: 500px; margin-top: 10px; margin-left: 5px; padding: 5px 10px; line-height: 18px;"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">11. Basıya Önsöz........................................................................................ V</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Kısaltmalar....................................................................................... XXVII</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Genel Bibliyografya......................................................................... XXIX</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">§ 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">GENEL BİLGİLER</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">       I.  Uyuşmazlığın Ortaya Çıkışı ve Çözüm Yolları......................... 1</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">     II.  Hak Arama Özgürlüğü- Hukukî Korunma</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            Talebi ve Adalete Erişim................................................................. 3</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    III.  MedenîUsûl Hukukunun Anlamı................................................ 7</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    IV.  Medenî Usûl Hukukunun Amacı.................................................. 8</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">      V.  Medenî Usûl Hukuku Kavramı.................................................... 9</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    VI.  Medenî Usûl Hukukunun Hukuk Dalları</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            Arasındaki Yeri.............................................................................. 11</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">  VII.  Medenî Usûl HukukununYer ve Zaman</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            İtibariyle Uygulanması................................................................. 12</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            A. Yer İtibariyle Uygulanması.................................................... 12</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            B.  Zaman İtibariyle Uygulanması............................................. 13</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">VIII.  MedenîUsûl Hukukunun Kaynakları....................................... 16</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    IX.  Medenî Usûl HukukuKurallarının Yorumu............................ 19</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">§ 2. YARGI</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">         </span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">       I.  Yargı Kavramı............................................................................... 21</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">     II.  YargıÇeşitleri................................................................................. 22</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">§ 3. MAHKEMELER</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">         </span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">       I.  Genel Olarak........................................................................................ 25</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">     II.  İlk Derece Mahkemeleri............................................................... 26</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            A.  Genel Mahkeme....................................................................... 26</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            B.  ÖzelMahkemeler..................................................................... 27</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    III.  Bölge Adliye Mahkemeleri........................................................... 32</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            A.  Genel Olarak............................................................................. 32</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            B.  Teşkilât ve Görevleri................................................................ 35</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    IV.  Yargıtay........................................................................................... 37.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            A.  Görevleri.................................................................................... 37</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            B.  YargıtayTeşkilâtı.................................................................... 38</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">      V.  Mahkemeler Arasında Hukukî Yardım (İstinabe).................. 40</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    VI.  Görev.................................................................................................... 41           </span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            A.  Genel Olarak............................................................................. 41</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            B.  Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 Davalar...................................................................................... 43.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 1.  Konusu Para Olan ya da Para ile Değerlendirilebilen</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                       (Malvarlığına İlişkin) Davalar.......................................... 43</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 2.  Şahıs Varlığına İlişkin Davalar........................................ 44</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            C.  Sulh HukukMahkemelerinin Görevli Olduğu Davalar..... 45</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            D.  Görev Kurallarının Niteliği..................................................... 46</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            E.  GörevKurallarına Aykırılık ve Sonuçları........................... 47</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 1.  Genel Olarak........................................................................ 47</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 2.  GörevsizlikKararı Üzerine Yapılacak İşlemler............. 49</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">  VII.  Yetki................................................................................................. 50.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            A.  Genel Olarak............................................................................. 50</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            B.  KesinOlmayan Yetki Kuralları............................................. 51</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 1.  Genel Yetki Kuralı.............................................................. 51</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 2.  Özel Yetki Kuralları............................................................ 52</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            C.  KesinYetki Kuralları............................................................... 54</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            D.  Yetki Sözleşmesi....................................................................... 56</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 1.  Genel Olarak........................................................................ 56</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 2.  Yetki Sözleşmesinin Şartları............................................. 57</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                       a.  Kesin Yetkinin Bulunduğu Durumlarda Yetki</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                            Sözleşmesi Yapılamaz.................................................. 57</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                       b.  Yetki Sözleşmesi Yazılı Şekilde Olmalıdır................ 57</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                       c.  Uyuşmazlıkve Mahkeme Belirli Olmalıdır.............. 57</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            E.  Yetki Kurallarına Aykırılık ve Sonuçları............................ 58</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">VIII.  İş Bölümü........................................................................................ 60.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    IX.  Yargı Yeri (Merci) Belirlenmesi................................................... 61</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">§ 4. YARGI GÖREVLİLERİ</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">         </span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">       I.  Hâkim.............................................................................................. 64.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            A.  Genel Olarak............................................................................. 64</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            B.  Hâkimlik Mesleğine Giriş-Seçim ve Atama......................... 64</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            C.  Hâkimlerin Bağımsızlığı......................................................... 65</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 1.  Genel Olarak........................................................................ 65</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 2.  Hâkimlerin Bağımsızlığı................................................... 67</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            D.  Hâkimlere Tanınan Teminatlar............................................ 69</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            E.  HâkimlerinSorumluluğu......................................................... 70</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 1.  Genel Olarak........................................................................ 70</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 2.  Hukukî Sorumluluk............................................................ 70</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                       a.  Genel Olarak................................................................... 70</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                       b.  Sorumluluk Halleri......................................................... 71</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                       c.  Sorumluluk Davasında Görevli ve</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                            Yetkili Mahkeme........................................................... 73</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                       d.  SorumlulukDavası ve Yargılama Usûlü................... 73</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                       e.  HâkiminHukukî Sorumluluğu.................................... 74</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 3.  DisiplinSorumluluğu.......................................................... 75</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 4.  CezaîSorumluluk............................................................... 75</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            F.  Hâkimin DavayaBakmasının Yasak Olması ve Reddi.. 76.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 1.  Genel Olarak........................................................................ 76</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 2.  Hâkimin Davaya Bakmasının Yasak Olması.............. 77</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                       a.  Hâkimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu Haller77</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                       b.  HâkiminÇekinmesi Usûlü........................................... 78</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 3.  HâkiminReddi.................................................................... 79</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                       a.  Red Sebepleri.................................................................. 79</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                       b.  HâkiminReddi Usûlü.................................................... 80</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                            aa.Taraflardan Birisinin Hâkimi Reddetmesi......... 80</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                            bb.HâkiminKendisini Reddetmesi........................... 83</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                       c.  HâkiminReddedilmesinin Sonuçları......................... 84</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">     II.  Savcılar............................................................................................ 84.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    III.  Adliye Memurları........................................................................... 85</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            A.  Yazı İşleri Müdürleri................................................................ 85</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            B.  Zabıt Katipleri.......................................................................... 86</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            C.  Mübaşirler.................................................................................. 87</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    IV.  Avukatlar........................................................................................ 87.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">      V.  Noterler............................................................................................ 88.               </span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">§ 5. USÛL İŞLEMLERİ</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">       I.  Taraf Usûl İşlemleri....................................................................... 90</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            A. Genel Olarak.............................................................................. 90</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            B. Taraf Usûl İşlemlerinin Özellikleri.......................................... 91</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            C. Taraf Usûl İşlemlerinin Çeşitleri............................................. 92</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            D. Usûl İşlemlerinde Şekle Uyma Zorunluluğu ve Sonuçları. 94</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">     II.  Mahkeme Usûl İşlemleri............................................................... 94</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    III.  Süreler.............................................................................................. 96.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            A.  Sürelerin Çeşitleri...................................................................... 96</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            B.  Sürelerin Hesaplanması.......................................................... 97</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            C.  Adlî Tatil                                                                                          98</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    IV.  Eski Hale Getirme.......................................................................... 99</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            A.  Eski Hale Getirmenin Şartları................................................ 99</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 1.  Süre Elde Olmayan Bir Sebeple Kaçırılmış Olmalıdır. 99</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 2.  Başka Kanunî Yola Başvurma İmkânı</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                       Kalmamış Olmalıdır........................................................ 100</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            B.  Eski Hale Getirme Usûlü....................................................... 101</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">      V.  Tebligat.......................................................................................... 102.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            A.  Tebligat ve Davetiye Kavramı............................................ 102</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            B.  Tebligat Çıkartacak ve Tebligatı Yapacak  Merciler...... 102</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            C.  Tebligat Yapılabilecek Kişiler.............................................. 105</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            D.  Tebligatın Yapılabileceği Yer ve Zaman........................... 106</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            E.  Tebligat Giderleri.................................................................... 107</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            F.  Tebligatın Yapılması............................................................ 107</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 1.  Genel Olarak...................................................................... 107</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 2.  Muhatap Adreste Bulunmaz veya Tebellüğden</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                       İmtina Ederse.................................................................... 108</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 3.  İlânen Tebligat.................................................................. 109</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            G.  UsûlsüzTebligat ve Tebligat Suçları.................................. 109</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">§ 6. TARAFLAR</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">         </span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">       I.  Taraf Kavramı............................................................................ 111</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">     II.  Taraf Ehliyeti............................................................................... 111</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    III.  Dava Ehliyeti................................................................................ 113</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    IV.  Dava Takip Yetkisi..................................................................... 113</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">      V.  Taraf Sıfatı................................................................................... 115.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    VI.  Taraf Değişikliği........................................................................... 116</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">  VII.  Tarafların Temsili........................................................................ 118</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            A.  Kanunî Temsil........................................................................ 118</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            B.  İradî Temsil (Vekâlet)........................................................... 118</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">VIII.  DavaArkadaşlığı........................................................................ 120</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            A. Genel Olarak........................................................................... 120</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            B. İhtiyarî Dava Arkadaşlığı.................................................... 121</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 1.  Anlamı ve Doğumu.......................................................... 121</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 2.  İhtiyarî Dava Arkadaşlığının Hükümleri.................... 122</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            C.  MecburîDava Arkadaşlığı.................................................. 124</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 1.  Anlamı veDoğumu.......................................................... 124</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 2.  Mecburî Dava Arkadaşlığının Hükümleri................... 125</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">§ 7. DAVAYA MÜDAHALE</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">         </span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">       I.  Genel Olarak........................................................................................ 127</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">     II.  Fer'i Müdahale............................................................................. 127</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            A.  Genel Olarak........................................................................... 127</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            B.  Hukukî Niteliği....................................................................... 128</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            C. Fer'i Müdahalenin Koşulları................................................ 128</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            D. Fer'i Müdahale Usûlü............................................................ 130</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            E. Fer'i Müdahalenin Hükümleri............................................. 130</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            F. Müdahalenin Etkisi............................................................... 131</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    III.  Davanın İhbarı............................................................................ 133</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            A.  Anlamı..................................................................................... 133.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            B. İhbarın Koşulları................................................................... 133</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            C. Davanın ihbarı Usûlü............................................................ 134</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            D. İhbar Üzerine Üçüncü Kişinin Tutumu.............................. 135</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            E. İhbarın Sonuçları................................................................... 135</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    IV.  Aslî Müdahale.............................................................................. 136</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            A. Anlamı..................................................................................... 136.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            B. Aslî Müdahalenin Koşulları................................................. 137</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            C. Aslî Müdahale Usûlü............................................................. 138</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            D. Aslî Müdahale Davasının İncelenmesi ve Karar............ 139</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">§ 8. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">HÂKİM OLAN İLKELER</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">         </span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">       I.  Tasarruf İlkesi.............................................................................. 140</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">     II.  Taraflarca Getirilme (Hazırlama) İlkesi.................................. 142</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    III.  Teksif İlkesi.................................................................................. 144.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    IV.  Yargılamanın Hâkim Tarafından Yürütülmesi.................... 145</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">      V.  Davayı Aydınlatma Ödevi (Gerçek Ve Tamlık Yükümlülüğü)146</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    VI.  Doğrudanlık İlkesi....................................................................... 147</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">  VII.  Hâkimin Delilleri Değerlendirmesi............................................ 148</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">VIII.  Adil (Doğru) Yargılanma Hakkı............................................... 149</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    IX.  Hukukî Dinlenilme Hakkı......................................................... 150</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">      X.  Usûl Ekonomisi İlkesi (Yargılamanın Basit, Çabuk,</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            Ucuz Görülmesi).......................................................................... 152</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    XI.  Alenîlik İlkesi................................................................................ 152</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">  XII.  Sözlülük–Yazılılık İlkesi............................................................ 154</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">XIII.  Mahkemelerde Kullanılan Dil................................................... 155</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">XIV.  Tarafların Yükümlülükleri......................................................... 156</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            A. Doğruyu Söyleme Ödevi....................................................... 156</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            B. Dürüstlük Kuralı.................................................................... 157</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">§ 9. DAVA HAKKINDA GENEL BİLGİLER</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">       I.  Dava Kavramı............................................................................. 159</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">     II. Dava Şartları....................................................................................... 160</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            A. Kavram................................................................................... 160.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            B. Dava Şartlarının Çeşitleri..................................................... 161</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 1. Genel Dava Şartları.......................................................... 161</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                       a. Mahkemeye İlişkin Dava Şartları............................ 161</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                       b. Taraflara İlişkin Dava Şartları.................................. 162</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                       c. Dava Konusu Şeye İlişkin Dava Şartları................ 162</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 2. ÖzelDava Şartları............................................................ 162</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            C.  Dava Şartlarının İncelenmesi (m.115).............................. 163</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    III.  Dava Çeşitleri............................................................................... 165</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            A. Talep Edilen Hukukî Korumaya Göre Dava Çeşitleri.... 165</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 1. Eda Davaları..................................................................... 165</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 2. Tespit Davaları................................................................. 166</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 3. İnşaî (Yenilik Doğuran) Davalar................................... 167</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            B. TalepSonucuna Göre Dava Çeşitleri................................. 168</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 1. Kısmî Dava....................................................................... 168</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 2. Belirsiz Alacak ve Tespit Davası................................... 169</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 3. Terditli (Kademeli) Davalar............................................ 171</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 4. Seçimlik Davalar.............................................................. 172</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 5. Davaların Yığılması (Objektif Dava Birleşmesi)....... 173</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 6.  Mütelahik (Yarışan Haklara Dayalı) Davalar............ 173</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            C.  Topluluk Davası.................................................................... 174</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">§ 10. DAVANIN AÇILMASI</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">         </span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">       I. Dava Hakkı.................................................................................. 176.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">     II. Dava Dilekçesi............................................................................. 176</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            A. Dava DilekçesininUnsurları................................................ 176</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 1. Mahkemenin Adı............................................................. 176</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 2. Tarafların Ad ve Soyadları ile Adresleri....................... 177</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 3. Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası... 177</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 4. Tarafların Kanunî Temsilcilerinin ve Davacı</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                       Vekilinin Adı Soyadı ve Adresleri.................................. 177</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 5. Dava Konusu (Müddeabih)........................................... 177</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 6. Davanın Dayandığı Vakıalar (Dava Sebebi)............. 178</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 7. Dayanılan Deliller............................................................. 178</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 8. Hukukî Sebepler............................................................... 179</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 9. Talep Sonucu.................................................................... 179</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 10. İmza.................................................................................. 180.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            B. Dava Dilekçesinin Unsurlarında Noksanlık Bulunması. 180</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    III.  Davanın Açılması....................................................................... 181</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    IV.  Dava Açılmasının Sonuçları..................................................... 185</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            A.  Maddî Hukuk Bakımından................................................ 185</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 1.  Zamanaşımının Kesilmesi ve Hak Düşürücü</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                       Sürenin Korunması.......................................................... 185</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 2. Şahsa Bağlı HaklarınMalvarlığı Hakkına Dönüşmesi186</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 3. İyiniyetin Ortadan Kalkması......................................... 186</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 4. Davalının Temerrüde Düşmesi...................................... 186</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            B.  Usûl Hukuku Bakımından.................................................. 186</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 1. Mahkemenin Davayı İnceleme Zorunluluğu.............. 186</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 2.  Davanın Açıldığı Tarihe Göre Dava Şartlarının</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                       İncelenmesi ve Hüküm Kurulması............................... 187</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 3. Derdestlik........................................................................... 187</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 4. İhtiyatî Tedbirin ve İhtiyatî Haczin Korunması........ 187</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 5. Davayı Geri Alma Yasağı............................................... 188</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">      V.  Teminat Gösterilmesi.................................................................. 188</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">§ 11. DAVAYA CEVAP</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> </span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">       I. Savunma Hakkı.......................................................................... 191</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">     II. Savunmanın Şekli....................................................................... 191</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    III. Savunma Sebepleri..................................................................... 192</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            A. Maddî Hukuka İlişkin Savunma Sebepleri...................... 192</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 1. İtirazlar............................................................................... 192</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 2. Def'iler................................................................................ 192</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            B. Usûl Hukukuna İlişkin Savunma Sebepleri...................... 193</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 1. Dava Şartları..................................................................... 193</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 2. İlk İtirazlar (Dava Engelleri)........................................... 194</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                       a. İlk İtiraz Halleri............................................................ 194</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                            aa  Yetki İtirazı............................................................ 194</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                            bb.Tahkim İtirazı....................................................... 194</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                       b.  İlk İtirazların İleri Sürülmesi, İncelenmesi ve</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                            İlk İtirazlar Hakkında Verilecek Kararlar.............. 195</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 3. Karşı Dava Açılması....................................................... 196</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    IV.  Cevap Dilekçesi........................................................................... 198</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            A. Cevap Dilekçesinin Unsurları.............................................. 198</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 1. Mahkemenin Adı............................................................. 198</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 2. Tarafların Ad ve Soyadları ile Adresleri....................... 198</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 3. Davalının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası.... 199</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 4. Kanuni Temsilci ve Vekilin Adı Soyadı ve Adresi..... 199</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 5. Savunmanın Dayanağı Olan Vakıalar........................ 199</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 6. Dayanılan Deliller............................................................. 200</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 7. Hukukî Sebepler............................................................... 200</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 8. Talep Sonucu.................................................................... 200</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 9. İmza.................................................................................... 200.</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            B. CevapDilekçesinin Unsurlarında Noksanlık</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 Bulunması............................................................................... 201</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">      V.  Cevap Süresi........................................................................................ 201</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">    VI.  Cevap Dilekçesi Vermenin Sonuçları...................................... 202</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            A. Yeni Bir İlk İtiraz İleri Sürülememesi................................. 202</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            B. Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçeleri...................... 202</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">  VII.  İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            Değiştirilmesi Yasağı................................................................... 203</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">            A. Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağı.................... 203</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 1. Genel Olarak...................................................................... 203</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 2. Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağına</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                       Tâbi Olan Durumlar......................................................... 204</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                 3. Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının</span></p> <p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">                       İstisnaları.......</span></p> <div> </div> </div> <div> <p> </p> </div> </div>
 • Açıklama
  • 11. Basıya Önsöz........................................................................................ V

   Kısaltmalar....................................................................................... XXVII

   Genel Bibliyografya......................................................................... XXIX

    

   § 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN

   GENEL BİLGİLER

    

          I.  Uyuşmazlığın Ortaya Çıkışı ve Çözüm Yolları......................... 1

        II.  Hak Arama Özgürlüğü- Hukukî Korunma

               Talebi ve Adalete Erişim................................................................. 3

       III.  MedenîUsûl Hukukunun Anlamı................................................ 7

       IV.  Medenî Usûl Hukukunun Amacı.................................................. 8

         V.  Medenî Usûl Hukuku Kavramı.................................................... 9

       VI.  Medenî Usûl Hukukunun Hukuk Dalları

               Arasındaki Yeri.............................................................................. 11

     VII.  Medenî Usûl HukukununYer ve Zaman

               İtibariyle Uygulanması................................................................. 12

               A. Yer İtibariyle Uygulanması.................................................... 12

               B.  Zaman İtibariyle Uygulanması............................................. 13

   VIII.  MedenîUsûl Hukukunun Kaynakları....................................... 16

       IX.  Medenî Usûl HukukuKurallarının Yorumu............................ 19

    

   § 2. YARGI

            

          I.  Yargı Kavramı............................................................................... 21

        II.  YargıÇeşitleri................................................................................. 22

   § 3. MAHKEMELER

            

          I.  Genel Olarak........................................................................................ 25

        II.  İlk Derece Mahkemeleri............................................................... 26

               A.  Genel Mahkeme....................................................................... 26

               B.  ÖzelMahkemeler..................................................................... 27

       III.  Bölge Adliye Mahkemeleri........................................................... 32

               A.  Genel Olarak............................................................................. 32

               B.  Teşkilât ve Görevleri................................................................ 35

       IV.  Yargıtay........................................................................................... 37.

               A.  Görevleri.................................................................................... 37

               B.  YargıtayTeşkilâtı.................................................................... 38

         V.  Mahkemeler Arasında Hukukî Yardım (İstinabe).................. 40

       VI.  Görev.................................................................................................... 41           

               A.  Genel Olarak............................................................................. 41

               B.  Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevli Olduğu

                    Davalar...................................................................................... 43.

                    1.  Konusu Para Olan ya da Para ile Değerlendirilebilen

                          (Malvarlığına İlişkin) Davalar.......................................... 43

                    2.  Şahıs Varlığına İlişkin Davalar........................................ 44

               C.  Sulh HukukMahkemelerinin Görevli Olduğu Davalar..... 45

               D.  Görev Kurallarının Niteliği..................................................... 46

               E.  GörevKurallarına Aykırılık ve Sonuçları........................... 47

                    1.  Genel Olarak........................................................................ 47

                    2.  GörevsizlikKararı Üzerine Yapılacak İşlemler............. 49

     VII.  Yetki................................................................................................. 50.

               A.  Genel Olarak............................................................................. 50

               B.  KesinOlmayan Yetki Kuralları............................................. 51

                    1.  Genel Yetki Kuralı.............................................................. 51

                    2.  Özel Yetki Kuralları............................................................ 52

               C.  KesinYetki Kuralları............................................................... 54

               D.  Yetki Sözleşmesi....................................................................... 56

                    1.  Genel Olarak........................................................................ 56

                    2.  Yetki Sözleşmesinin Şartları............................................. 57

                          a.  Kesin Yetkinin Bulunduğu Durumlarda Yetki

                               Sözleşmesi Yapılamaz.................................................. 57

                          b.  Yetki Sözleşmesi Yazılı Şekilde Olmalıdır................ 57

                          c.  Uyuşmazlıkve Mahkeme Belirli Olmalıdır.............. 57

               E.  Yetki Kurallarına Aykırılık ve Sonuçları............................ 58

   VIII.  İş Bölümü........................................................................................ 60.

       IX.  Yargı Yeri (Merci) Belirlenmesi................................................... 61

    

   § 4. YARGI GÖREVLİLERİ

            

          I.  Hâkim.............................................................................................. 64.

               A.  Genel Olarak............................................................................. 64

               B.  Hâkimlik Mesleğine Giriş-Seçim ve Atama......................... 64

               C.  Hâkimlerin Bağımsızlığı......................................................... 65

                    1.  Genel Olarak........................................................................ 65

                    2.  Hâkimlerin Bağımsızlığı................................................... 67

               D.  Hâkimlere Tanınan Teminatlar............................................ 69

               E.  HâkimlerinSorumluluğu......................................................... 70

                    1.  Genel Olarak........................................................................ 70

                    2.  Hukukî Sorumluluk............................................................ 70

                          a.  Genel Olarak................................................................... 70

                          b.  Sorumluluk Halleri......................................................... 71

                          c.  Sorumluluk Davasında Görevli ve

                               Yetkili Mahkeme........................................................... 73

                          d.  SorumlulukDavası ve Yargılama Usûlü................... 73

                          e.  HâkiminHukukî Sorumluluğu.................................... 74

                    3.  DisiplinSorumluluğu.......................................................... 75

                    4.  CezaîSorumluluk............................................................... 75

               F.  Hâkimin DavayaBakmasının Yasak Olması ve Reddi.. 76.

                    1.  Genel Olarak........................................................................ 76

                    2.  Hâkimin Davaya Bakmasının Yasak Olması.............. 77

                          a.  Hâkimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu Haller77

                          b.  HâkiminÇekinmesi Usûlü........................................... 78

                    3.  HâkiminReddi.................................................................... 79

                          a.  Red Sebepleri.................................................................. 79

                          b.  HâkiminReddi Usûlü.................................................... 80

                               aa.Taraflardan Birisinin Hâkimi Reddetmesi......... 80

                               bb.HâkiminKendisini Reddetmesi........................... 83

                          c.  HâkiminReddedilmesinin Sonuçları......................... 84

        II.  Savcılar............................................................................................ 84.

       III.  Adliye Memurları........................................................................... 85

               A.  Yazı İşleri Müdürleri................................................................ 85

               B.  Zabıt Katipleri.......................................................................... 86

               C.  Mübaşirler.................................................................................. 87

       IV.  Avukatlar........................................................................................ 87.

         V.  Noterler............................................................................................ 88.               

   § 5. USÛL İŞLEMLERİ

    

          I.  Taraf Usûl İşlemleri....................................................................... 90

               A. Genel Olarak.............................................................................. 90

               B. Taraf Usûl İşlemlerinin Özellikleri.......................................... 91

               C. Taraf Usûl İşlemlerinin Çeşitleri............................................. 92

               D. Usûl İşlemlerinde Şekle Uyma Zorunluluğu ve Sonuçları. 94

        II.  Mahkeme Usûl İşlemleri............................................................... 94

       III.  Süreler.............................................................................................. 96.

               A.  Sürelerin Çeşitleri...................................................................... 96

               B.  Sürelerin Hesaplanması.......................................................... 97

               C.  Adlî Tatil                                                                                          98

       IV.  Eski Hale Getirme.......................................................................... 99

               A.  Eski Hale Getirmenin Şartları................................................ 99

                    1.  Süre Elde Olmayan Bir Sebeple Kaçırılmış Olmalıdır. 99

                    2.  Başka Kanunî Yola Başvurma İmkânı

                          Kalmamış Olmalıdır........................................................ 100

               B.  Eski Hale Getirme Usûlü....................................................... 101

         V.  Tebligat.......................................................................................... 102.

               A.  Tebligat ve Davetiye Kavramı............................................ 102

               B.  Tebligat Çıkartacak ve Tebligatı Yapacak  Merciler...... 102

               C.  Tebligat Yapılabilecek Kişiler.............................................. 105

               D.  Tebligatın Yapılabileceği Yer ve Zaman........................... 106

               E.  Tebligat Giderleri.................................................................... 107

               F.  Tebligatın Yapılması............................................................ 107

                    1.  Genel Olarak...................................................................... 107

                    2.  Muhatap Adreste Bulunmaz veya Tebellüğden

                          İmtina Ederse.................................................................... 108

                    3.  İlânen Tebligat.................................................................. 109

               G.  UsûlsüzTebligat ve Tebligat Suçları.................................. 109

    

   § 6. TARAFLAR

            

          I.  Taraf Kavramı............................................................................ 111

        II.  Taraf Ehliyeti............................................................................... 111

       III.  Dava Ehliyeti................................................................................ 113

       IV.  Dava Takip Yetkisi..................................................................... 113

         V.  Taraf Sıfatı................................................................................... 115.

       VI.  Taraf Değişikliği........................................................................... 116

     VII.  Tarafların Temsili........................................................................ 118

               A.  Kanunî Temsil........................................................................ 118

               B.  İradî Temsil (Vekâlet)........................................................... 118

   VIII.  DavaArkadaşlığı........................................................................ 120

               A. Genel Olarak........................................................................... 120

               B. İhtiyarî Dava Arkadaşlığı.................................................... 121

                    1.  Anlamı ve Doğumu.......................................................... 121

                    2.  İhtiyarî Dava Arkadaşlığının Hükümleri.................... 122

               C.  MecburîDava Arkadaşlığı.................................................. 124

                    1.  Anlamı veDoğumu.......................................................... 124

                    2.  Mecburî Dava Arkadaşlığının Hükümleri................... 125

    

   § 7. DAVAYA MÜDAHALE

            

          I.  Genel Olarak........................................................................................ 127

        II.  Fer'i Müdahale............................................................................. 127

               A.  Genel Olarak........................................................................... 127

               B.  Hukukî Niteliği....................................................................... 128

               C. Fer'i Müdahalenin Koşulları................................................ 128

               D. Fer'i Müdahale Usûlü............................................................ 130

               E. Fer'i Müdahalenin Hükümleri............................................. 130

               F. Müdahalenin Etkisi............................................................... 131

       III.  Davanın İhbarı............................................................................ 133

               A.  Anlamı..................................................................................... 133.

               B. İhbarın Koşulları................................................................... 133

               C. Davanın ihbarı Usûlü............................................................ 134

               D. İhbar Üzerine Üçüncü Kişinin Tutumu.............................. 135

               E. İhbarın Sonuçları................................................................... 135

       IV.  Aslî Müdahale.............................................................................. 136

               A. Anlamı..................................................................................... 136.

               B. Aslî Müdahalenin Koşulları................................................. 137

               C. Aslî Müdahale Usûlü............................................................. 138

               D. Aslî Müdahale Davasının İncelenmesi ve Karar............ 139

    

   § 8. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA

   HÂKİM OLAN İLKELER

            

          I.  Tasarruf İlkesi.............................................................................. 140

        II.  Taraflarca Getirilme (Hazırlama) İlkesi.................................. 142

       III.  Teksif İlkesi.................................................................................. 144.

       IV.  Yargılamanın Hâkim Tarafından Yürütülmesi.................... 145

         V.  Davayı Aydınlatma Ödevi (Gerçek Ve Tamlık Yükümlülüğü)146

       VI.  Doğrudanlık İlkesi....................................................................... 147

     VII.  Hâkimin Delilleri Değerlendirmesi............................................ 148

   VIII.  Adil (Doğru) Yargılanma Hakkı............................................... 149

       IX.  Hukukî Dinlenilme Hakkı......................................................... 150

         X.  Usûl Ekonomisi İlkesi (Yargılamanın Basit, Çabuk,

               Ucuz Görülmesi).......................................................................... 152

       XI.  Alenîlik İlkesi................................................................................ 152

     XII.  Sözlülük–Yazılılık İlkesi............................................................ 154

   XIII.  Mahkemelerde Kullanılan Dil................................................... 155

   XIV.  Tarafların Yükümlülükleri......................................................... 156

               A. Doğruyu Söyleme Ödevi....................................................... 156

               B. Dürüstlük Kuralı.................................................................... 157

    

   § 9. DAVA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

    

          I.  Dava Kavramı............................................................................. 159

        II. Dava Şartları....................................................................................... 160

               A. Kavram................................................................................... 160.

               B. Dava Şartlarının Çeşitleri..................................................... 161

                    1. Genel Dava Şartları.......................................................... 161

                          a. Mahkemeye İlişkin Dava Şartları............................ 161

                          b. Taraflara İlişkin Dava Şartları.................................. 162

                          c. Dava Konusu Şeye İlişkin Dava Şartları................ 162

                    2. ÖzelDava Şartları............................................................ 162

               C.  Dava Şartlarının İncelenmesi (m.115).............................. 163

       III.  Dava Çeşitleri............................................................................... 165

               A. Talep Edilen Hukukî Korumaya Göre Dava Çeşitleri.... 165

                    1. Eda Davaları..................................................................... 165

                    2. Tespit Davaları................................................................. 166

                    3. İnşaî (Yenilik Doğuran) Davalar................................... 167

               B. TalepSonucuna Göre Dava Çeşitleri................................. 168

                    1. Kısmî Dava....................................................................... 168

                    2. Belirsiz Alacak ve Tespit Davası................................... 169

                    3. Terditli (Kademeli) Davalar............................................ 171

                    4. Seçimlik Davalar.............................................................. 172

                    5. Davaların Yığılması (Objektif Dava Birleşmesi)....... 173

                    6.  Mütelahik (Yarışan Haklara Dayalı) Davalar............ 173

               C.  Topluluk Davası.................................................................... 174

    

   § 10. DAVANIN AÇILMASI

            

          I. Dava Hakkı.................................................................................. 176.

        II. Dava Dilekçesi............................................................................. 176

               A. Dava DilekçesininUnsurları................................................ 176

                    1. Mahkemenin Adı............................................................. 176

                    2. Tarafların Ad ve Soyadları ile Adresleri....................... 177

                    3. Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası... 177

                    4. Tarafların Kanunî Temsilcilerinin ve Davacı

                          Vekilinin Adı Soyadı ve Adresleri.................................. 177

                    5. Dava Konusu (Müddeabih)........................................... 177

                    6. Davanın Dayandığı Vakıalar (Dava Sebebi)............. 178

                    7. Dayanılan Deliller............................................................. 178

                    8. Hukukî Sebepler............................................................... 179

                    9. Talep Sonucu.................................................................... 179

                    10. İmza.................................................................................. 180.

               B. Dava Dilekçesinin Unsurlarında Noksanlık Bulunması. 180

       III.  Davanın Açılması....................................................................... 181

       IV.  Dava Açılmasının Sonuçları..................................................... 185

               A.  Maddî Hukuk Bakımından................................................ 185

                    1.  Zamanaşımının Kesilmesi ve Hak Düşürücü

                          Sürenin Korunması.......................................................... 185

                    2. Şahsa Bağlı HaklarınMalvarlığı Hakkına Dönüşmesi186

                    3. İyiniyetin Ortadan Kalkması......................................... 186

                    4. Davalının Temerrüde Düşmesi...................................... 186

               B.  Usûl Hukuku Bakımından.................................................. 186

                    1. Mahkemenin Davayı İnceleme Zorunluluğu.............. 186

                    2.  Davanın Açıldığı Tarihe Göre Dava Şartlarının

                          İncelenmesi ve Hüküm Kurulması............................... 187

                    3. Derdestlik........................................................................... 187

                    4. İhtiyatî Tedbirin ve İhtiyatî Haczin Korunması........ 187

                    5. Davayı Geri Alma Yasağı............................................... 188

         V.  Teminat Gösterilmesi.................................................................. 188

    

   § 11. DAVAYA CEVAP

    

          I. Savunma Hakkı.......................................................................... 191

        II. Savunmanın Şekli....................................................................... 191

       III. Savunma Sebepleri..................................................................... 192

               A. Maddî Hukuka İlişkin Savunma Sebepleri...................... 192

                    1. İtirazlar............................................................................... 192

                    2. Def'iler................................................................................ 192

               B. Usûl Hukukuna İlişkin Savunma Sebepleri...................... 193

                    1. Dava Şartları..................................................................... 193

                    2. İlk İtirazlar (Dava Engelleri)........................................... 194

                          a. İlk İtiraz Halleri............................................................ 194

                               aa  Yetki İtirazı............................................................ 194

                               bb.Tahkim İtirazı....................................................... 194

                          b.  İlk İtirazların İleri Sürülmesi, İncelenmesi ve

                               İlk İtirazlar Hakkında Verilecek Kararlar.............. 195

                    3. Karşı Dava Açılması....................................................... 196

       IV.  Cevap Dilekçesi........................................................................... 198

               A. Cevap Dilekçesinin Unsurları.............................................. 198

                    1. Mahkemenin Adı............................................................. 198

                    2. Tarafların Ad ve Soyadları ile Adresleri....................... 198

                    3. Davalının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası.... 199

                    4. Kanuni Temsilci ve Vekilin Adı Soyadı ve Adresi..... 199

                    5. Savunmanın Dayanağı Olan Vakıalar........................ 199

                    6. Dayanılan Deliller............................................................. 200

                    7. Hukukî Sebepler............................................................... 200

                    8. Talep Sonucu.................................................................... 200

                    9. İmza.................................................................................... 200.

               B. CevapDilekçesinin Unsurlarında Noksanlık

                    Bulunması............................................................................... 201

         V.  Cevap Süresi........................................................................................ 201

       VI.  Cevap Dilekçesi Vermenin Sonuçları...................................... 202

               A. Yeni Bir İlk İtiraz İleri Sürülememesi................................. 202

               B. Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçeleri...................... 202

     VII.  İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya

               Değiştirilmesi Yasağı................................................................... 203

               A. Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağı.................... 203

                    1. Genel Olarak...................................................................... 203

                    2. Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağına

                          Tâbi Olan Durumlar......................................................... 204

                    3. Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının

                          İstisnaları.......

    

    

   Stok Kodu
   :
   9786057820440
   Boyut
   :
   13.5x19.5
   Sayfa Sayısı
   :
   423
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   13
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2019
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat