Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Limited Şirketlerde Sermaye Borcunun İfasında Temerrüt ve Iskat Yaptır

Limited Şirketlerde Sermaye Borcunun İfasında Temerrüt ve Iskat Yaptırımı ( ÖZKAN )

Liste Fiyatı : 145,00
İndirimli Fiyat : 137,75
Kazancınız : 7,25
Taksitli fiyat : 1 x 137,75
9786254325199
602455
Limited Şirketlerde Sermaye Borcunun İfasında Temerrüt ve Iskat Yaptırımı ( ÖZKAN )
Limited Şirketlerde Sermaye Borcunun İfasında Temerrüt ve Iskat Yaptırımı ( ÖZKAN )
137.75

Limited şirketlerin olmazsa olmaz unsurlarından birini oluşturan sermayenin ortaklar tarafından vadesinde şirkete getirilmesi ticari faaliyetlerin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi bakımından önem arz etmektedir. Sermayenin vadesinde şirkete getirilmemesi, bir başka ifadeyle sermaye borcunun zamanında ifa edilmemesi halinde ise, şirket faaliyetlerinin devamlılığı yönünden ortaya çıkması muhtemel sorunların önlenebilmesi amacıyla sermaye borcunu ifa etmeyen ortaklar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen yaptırımlar uygulanmaktadır. Çalışmamızda, limited şirketlerin kuruluşunda sermaye borcunu ifa etmeyen ortaklara temerrüt nedeniyle uygulanabilecek yaptırımlar ile bu yaptırımların en ağırı olarak bilinen "ıskat" yaptırımı TTK uyarınca ve doktrinde yer alan görüşler ile Yargıtay kararları doğrultusunda detaylı olarak değerlendirilmiştir. Böylece, çalışmamız ile uygulamada yaşanması muhtemel sorunların önlenmesine ve çözümüne ilişkin bilgi verilmesi amaçlanmıştır.(ARKA KAPAKTAN)
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE VE SERMAYE BORCUNUN İFASI
I. SERMAYE, SERMAYE PAYI VE TEK BORÇ İLKESİ
A. Sermaye Kavramı
B. Sermaye Kavramının Mal Varlığı Kavramından Ayrılması
C. Sermaye Borcunun Kaynağı ve Muaccel Hale Gelmesi
D. Tek Borç İlkesi ve İstisnalarının Limited Şirketler Bakımından Değerlendirilmesi
II. 6102 SAYILI TTK İLE LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE UNSURU YÖNÜNDEN GETİRİLEN YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER
III. TİCARET ŞİRKETLERİNE SERMAYE OLARAK GETİRİLEBİLECEK DEĞERLER
A. Genel Olarak
B. Ayni Sermaye
C. Nakdi Sermaye
İKİNCİ BÖLÜM
SERMAYE BORCUNUN İFASI
I. SERMAYE BORCUNUN İFASI
A. Ayni Sermaye Borcunun İfası
B. Nakdi Sermaye Borcunun İfası
II. SERMAYE BORCUNUN BORÇLUSU
III. SERMAYE BORCUNUN YERİNE GETİRİLMESİNİ İSTEME YETKİSİNE SAHİP OLAN ORGAN
IV. SERMAYE BORCUNUN ORTADAN KALDIRILAMAMASI İLE İADE VE İBRA EDİLEMEMESİ
V. SERMAYE BORCUNUN İFASINDA EŞİT İŞLEM İLKESİ
VI. SERMAYE BORCUNUN İFASINDA ZAMAN AŞIMI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE BORCUNUN İFASINDA TEMERRÜT VE YAPTIRIMLARI
I. ÖDEMEYE DAVET
II. GENEL OLARAK TEMERRÜT KAVRAMI
III. SERMAYE BORCUNUN İFASINDA TEMERRÜT
A. Ayni Sermaye Borcunun İfasında Temerrüt
B. Nakdi Sermaye Borcunun İfasında Temerrüt
IV. SERMAYE BORCUNUN İFASINDA TEMERRÜT NEDENİYLE UYGULANABİLECEK YAPTIRIMLAR
A. Genel Olarak
B. İfa Davası ve İcra Takibi
C. Temerrüt Faizini Talep Hakkı
D. Tazminat Talep Hakkı
E. Sözleşme Cezası
F. Iskat
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE BORCUNUN İFASINDA ISKAT YAPTIRIMI
I. ISKAT KAVRAMI, ISKATA İLİŞKİN SORUNLAR, MAL VARLIĞININ KORUNMASI İLKESİNİN ISKAT BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ISKATIN HUKUKİ NİTELİĞİ
A. Iskat Kavramı
B. Iskata İlişkin Sorunlar
C. Mal Varlığının Korunması İlkesinin Iskat Bakımından Değerlendirilmesi
D. Iskatın Hukuki Niteliği
II. ISKATIN BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
A. Ticaret Şirketlerinde Ortaklıktan Çıkarma ile Karşılaştırılması
B. Sürekli Borç İlişkilerinin Feshi ile Karşılaştırılması
C. Sözleşmeden Dönme ile Karşılaştırılması
III. ISKATIN UYGULANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE ISKATIN UYGULANMASI
A. Iskatın Uygulanabilmesi İçin Gerekli Şartlar
B. Iskatın Uygulanması
IV. ISKATIN HUKUKİ SONUÇLARI
A. Mütemerrit Ortağın Temerrüde Konu Olmuş Paylarla İlgili Pay Sahipliğinin Yitirilmesi ve Pay Sahipliği Haklarının Donması
B. Mütemerrit Ortağın Temerrüde Konu Olmuş Paylar İçin Yapmış Olduğu Kısmi Ödemelerden Yoksun Bırakılması
C. Iskat Edilen Pay Senetlerinin İade Edilmesi Zorunluluğu ile Iskat Sebebiyle Pay Senetlerinin İptali
D. Iskat Sonucunda Payların Hukuki Akıbeti
E. Payın Değerlendirilmesi ve Üçüncü Bir Kimseye Satılması
F. Mütemerrit Ortağın Ödenmemiş Pay Bedellerinden Doğan Sorumluluğu
V. ISKATIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
A. Genel Olarak Hükümsüzlük Kavramı ve Çeşitleri
B. Hükümsüzlük Çeşitlerinin Iskat Bakımından Değerlendirilmesi
SONUÇ

 • Açıklama
  • Limited şirketlerin olmazsa olmaz unsurlarından birini oluşturan sermayenin ortaklar tarafından vadesinde şirkete getirilmesi ticari faaliyetlerin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi bakımından önem arz etmektedir. Sermayenin vadesinde şirkete getirilmemesi, bir başka ifadeyle sermaye borcunun zamanında ifa edilmemesi halinde ise, şirket faaliyetlerinin devamlılığı yönünden ortaya çıkması muhtemel sorunların önlenebilmesi amacıyla sermaye borcunu ifa etmeyen ortaklar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen yaptırımlar uygulanmaktadır. Çalışmamızda, limited şirketlerin kuruluşunda sermaye borcunu ifa etmeyen ortaklara temerrüt nedeniyle uygulanabilecek yaptırımlar ile bu yaptırımların en ağırı olarak bilinen "ıskat" yaptırımı TTK uyarınca ve doktrinde yer alan görüşler ile Yargıtay kararları doğrultusunda detaylı olarak değerlendirilmiştir. Böylece, çalışmamız ile uygulamada yaşanması muhtemel sorunların önlenmesine ve çözümüne ilişkin bilgi verilmesi amaçlanmıştır.(ARKA KAPAKTAN)
   İÇİNDEKİLER
   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE VE SERMAYE BORCUNUN İFASI
   I. SERMAYE, SERMAYE PAYI VE TEK BORÇ İLKESİ
   A. Sermaye Kavramı
   B. Sermaye Kavramının Mal Varlığı Kavramından Ayrılması
   C. Sermaye Borcunun Kaynağı ve Muaccel Hale Gelmesi
   D. Tek Borç İlkesi ve İstisnalarının Limited Şirketler Bakımından Değerlendirilmesi
   II. 6102 SAYILI TTK İLE LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE UNSURU YÖNÜNDEN GETİRİLEN YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER
   III. TİCARET ŞİRKETLERİNE SERMAYE OLARAK GETİRİLEBİLECEK DEĞERLER
   A. Genel Olarak
   B. Ayni Sermaye
   C. Nakdi Sermaye
   İKİNCİ BÖLÜM
   SERMAYE BORCUNUN İFASI
   I. SERMAYE BORCUNUN İFASI
   A. Ayni Sermaye Borcunun İfası
   B. Nakdi Sermaye Borcunun İfası
   II. SERMAYE BORCUNUN BORÇLUSU
   III. SERMAYE BORCUNUN YERİNE GETİRİLMESİNİ İSTEME YETKİSİNE SAHİP OLAN ORGAN
   IV. SERMAYE BORCUNUN ORTADAN KALDIRILAMAMASI İLE İADE VE İBRA EDİLEMEMESİ
   V. SERMAYE BORCUNUN İFASINDA EŞİT İŞLEM İLKESİ
   VI. SERMAYE BORCUNUN İFASINDA ZAMAN AŞIMI
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE BORCUNUN İFASINDA TEMERRÜT VE YAPTIRIMLARI
   I. ÖDEMEYE DAVET
   II. GENEL OLARAK TEMERRÜT KAVRAMI
   III. SERMAYE BORCUNUN İFASINDA TEMERRÜT
   A. Ayni Sermaye Borcunun İfasında Temerrüt
   B. Nakdi Sermaye Borcunun İfasında Temerrüt
   IV. SERMAYE BORCUNUN İFASINDA TEMERRÜT NEDENİYLE UYGULANABİLECEK YAPTIRIMLAR
   A. Genel Olarak
   B. İfa Davası ve İcra Takibi
   C. Temerrüt Faizini Talep Hakkı
   D. Tazminat Talep Hakkı
   E. Sözleşme Cezası
   F. Iskat
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE BORCUNUN İFASINDA ISKAT YAPTIRIMI
   I. ISKAT KAVRAMI, ISKATA İLİŞKİN SORUNLAR, MAL VARLIĞININ KORUNMASI İLKESİNİN ISKAT BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ISKATIN HUKUKİ NİTELİĞİ
   A. Iskat Kavramı
   B. Iskata İlişkin Sorunlar
   C. Mal Varlığının Korunması İlkesinin Iskat Bakımından Değerlendirilmesi
   D. Iskatın Hukuki Niteliği
   II. ISKATIN BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
   A. Ticaret Şirketlerinde Ortaklıktan Çıkarma ile Karşılaştırılması
   B. Sürekli Borç İlişkilerinin Feshi ile Karşılaştırılması
   C. Sözleşmeden Dönme ile Karşılaştırılması
   III. ISKATIN UYGULANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE ISKATIN UYGULANMASI
   A. Iskatın Uygulanabilmesi İçin Gerekli Şartlar
   B. Iskatın Uygulanması
   IV. ISKATIN HUKUKİ SONUÇLARI
   A. Mütemerrit Ortağın Temerrüde Konu Olmuş Paylarla İlgili Pay Sahipliğinin Yitirilmesi ve Pay Sahipliği Haklarının Donması
   B. Mütemerrit Ortağın Temerrüde Konu Olmuş Paylar İçin Yapmış Olduğu Kısmi Ödemelerden Yoksun Bırakılması
   C. Iskat Edilen Pay Senetlerinin İade Edilmesi Zorunluluğu ile Iskat Sebebiyle Pay Senetlerinin İptali
   D. Iskat Sonucunda Payların Hukuki Akıbeti
   E. Payın Değerlendirilmesi ve Üçüncü Bir Kimseye Satılması
   F. Mütemerrit Ortağın Ödenmemiş Pay Bedellerinden Doğan Sorumluluğu
   V. ISKATIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
   A. Genel Olarak Hükümsüzlük Kavramı ve Çeşitleri
   B. Hükümsüzlük Çeşitlerinin Iskat Bakımından Değerlendirilmesi
   SONUÇ

   Stok Kodu
   :
   9786254325199
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   204
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Mayıs 2023
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   137,75   
   137,75   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat