Sepetim (0) Toplam: 0,00
İdare Hukuku – İdari Yargı Ders Notları
İdare Hukuku – İdari Yargı Ders Notları
On İki Levha Yayıncılık
18.52
<p><span style="color: #333333;">Birinci Baskıya Önsöz </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">BİRİNCİ KİTAP </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">İDARE HUKUKU </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">BİRİNCİ KISIM </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Türkiye'nin İdare Teşkilatı </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Birinci Bölüm </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Genel Kuramlar ve Anayasal İlkeler </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. Kanuni İdare </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. Kamu Tüzel Kişiliği </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">III. İdarenin Bütünlüğü </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Hiyerarşi </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. İdari Vesayet </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">IV. Merkezden Yönetim </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">V. Yerinden Yönetim </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">DEĞERLENDİRME SORULARI </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">İkinci Bölüm </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Merkezden Yönetim Teşkilatı </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. Merkez Teşkilatı </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Cumhurbaşkanı </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Bakanlar Kurulu </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Başbakan ve Bakanlar </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">III. Taşra Teşkilatı </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. İl İdaresi </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. İlçe İdaresi </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">DEĞERLENDİRME SORULARI </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Üçüncü Bölüm </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Yerinden Yönetim Teşkilatı </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. Yer Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. İl Özel İdaresi </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Belediye </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Büyükşehir Belediyesi </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">D. Köy İdaresi </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">E. Mahalle Muhtarlığı </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. Hizmet Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Kamu Kurumları </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">DEĞERLENDİRME SORULARI </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">İKİNCİ KISIM </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Kamu Personel Hukuku </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Birinci Bölüm </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Kamu Görevlileri </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. Kamu Görevlisi Kavramı </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. Devlet Memurları Kanununa Göre Kamu Görevlilerinin Türleri </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">DEĞERLENDİRME SORULARI </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">İkinci Bölüm </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Devlet Memurluğu </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. Temel İlkeler </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Sınıflandırma </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Kariyer </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Liyakat </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. Devlet Memurluğuna Giriş </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Kamu Hizmetine Girme Hakkı </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Devlet Memuru Olabilmek İçin Aranan Şartlar </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Aday Memurluk </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">D. İstisnai Memurluk </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">III. Devlet Memurlarının Ödev ve Sorumlulukları, Hakları ve Tabi Oldukları Yasaklar </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Devlet Memurlarının Ödev ve Sorumlulukları </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Devlet Memurlarının Hakları </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Devlet Memurlarının Tabi Olduğu Yasaklar </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">DEĞERLENDİRME SORULARI </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Üçüncü Bölüm </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Disiplin Soruşturması, Ceza Soruşturması, Görevden Uzaklaştırma Ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. Disiplin Soruşturması </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Genel Olarak Disiplin Suç ve Cezaları </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Disiplin Cezası Türleri </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Zamanaşımı </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">D. Savunma Hakkı </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">E. İtiraz </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">F. Bir Üst Cezanın Uygulanması </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">G. Bir Alt Cezanın Uygulanması </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">H. Disiplin Cezalarının Sonuçları </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. Ceza Soruşturması </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. 4483 Sayılı Kanunun Kapsamı </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. İtiraz </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Hazırlık Soruşturması </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">III. Görevden Uzaklaştırma </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">IV. Devlet Memurluğunun Sona Ermesi </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Devlet Memurluğuna Alınma Şartlarının Yokluğu veya Kaybedilmesi Nedeniyle Devlet Memurluğunun Sona Ermesi </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Devlet Memurluğundan Çekilme </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">DEĞERLENDİRME SORULARI </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">ÜÇÜNCÜ KISIM </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Kamu Malları </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. Kamu Mallarının Tanımı </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. Kamu Mallarının Türleri </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Genel Olarak Kamu Hukukuna Tabi Olan Kamu Malları </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Genel Olarak Özel Hukuka Tabi Kamu Malları (Kamunun Özel Malları) </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">III. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması ve Kaybı </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">IV. Kamu Mallarının Hukuki Rejimi </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Kamu Malları ve Özel Hukuk İşlemleri </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Kamu Malları ve Tapu Siciline Tescil </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Kamu Malları ve Özel Koruma </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">V. Kamu Mallarından Yararlanma Usulleri </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Genel Yararlanma </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Özel Yararlanma </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">DEĞERLENDİRME SORULARI </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">DÖRDÜNCÜ KISIM </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">İdari İşlemler </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. Hukuki İşlem Kavramı </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. İdari İşlemler </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. İdari İşlemlerin Nitelik ve Özellikleri </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. İdari İşlemlerin Türleri </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Düzenleyici İşlemler </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">D. İdari İşlemlerin İptali ve Geri Alınması </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">E. İdari İşlemin Unsurları </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">III. İdari Sözleşmeler </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">DEĞERLENDİRME SORULARI </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">BEŞİNCİ KISIM </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Kamu Hizmeti </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. Kamu Hizmeti Kavramı </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. Kamu Hizmetlerinin Kurulması ve Kaldırılması </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Kamu Hizmetlerinin Kurulması </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">III. Evrensel Kamu Hizmeti </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">IV. Virtüel Kamu Hizmeti </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">V. Kamu Hizmetlerinin Türleri </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Tekelli-Tekelsiz Kamu Hizmetleri </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Yürütüldükleri Alana Göre Kamu Hizmetleri </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Yararlanma Yöntemlerine Göre Kamu Hizmetleri </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">D. Konusuna Göre Kamu Hizmetleri </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">VI. Kamu Hizmetlerine İlişkin Temel İlkeler </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Eşitlik </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Tarafsızlık (Nesnellik/Yansızlık) </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Süreklilik (Devamlılık/Düzenlilik) </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">D. Uyarlama (Değişebilirlik) </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">E. Meccanilik </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">VII. Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usulleri </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Kamu Hizmetlerinin Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Görülmesi(Emanet Usulü) </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Kamu Hizmetlerinin Özel Hukuk Tüzel Kişileri Tarafından Görülmesi </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Yeni Yöntemler </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">D. Kamu Özel Ortaklığı Modelleri </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">E. Özel Hukuk Kişilerinin Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Özendirilmesi </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">VIII. Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">DEĞERLENDİRME SORULARI </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">ALTINCI KISIM </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Kolluk Faaliyetleri </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. Kolluk Faaliyetinin Amacı Olarak Kamu Düzeni </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Kamu Düzeninin Unsurları </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Kamu Düzenini İçeriğindeki Genişleme </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. İdari Kolluk-Adli Kolluk Ayrımı </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Ayrımın Konusu </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Ayrımın Güçlükleri </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">C. Ayrımın Önemi </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">III. Genel İdari Kolluk-Özel İdari Kolluk </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">IV. Kolluk Görevlileri </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Kolluk Makamları </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Kolluk Personeli </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">V. Özel Hukuk Kişileri ve Kolluk Faaliyeti </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Özel İdari Kolluk Alanında Faaliyette Bulunan Özel Hukuk Kişileri </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Genel İdari Kolluk ve Güvenlik Hizmeti </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">VI. Kolluk İşlem ve Usulleri </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Kolluk İşlemleri </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Kolluk Usulleri </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">VII. Kolluk Tedbirlerinin Uygulanması </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">A. Re'sen İcra ve Zor Kullanma Yetkisi </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">B. Kolluk Tedbirlerine Uyulmamasının Yaptırımları </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">VIII. Kolluk Yetkisinin Sınırları </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">IX. Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">DEĞERLENDİRME SORULARI </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">YEDİNCİ KISIM </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">İdari Usuller </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Birinci Bölüm </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">İhale: </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Kamu İhale Kanununa Göre İhale Usulü </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. İhale Kavramı </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. Kamu İhale Kanunu'na Göre Temel İlkeler </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">III. Kamu İhale Kanunu'nda Düzenlenen İhale Usulleri &lt;/</span></p>
 • Açıklama
  • Birinci Baskıya Önsöz 
   BİRİNCİ KİTAP 
   İDARE HUKUKU 
   BİRİNCİ KISIM 
   Türkiye'nin İdare Teşkilatı 
   Birinci Bölüm 
   Genel Kuramlar ve Anayasal İlkeler 
   I. Kanuni İdare 
   II. Kamu Tüzel Kişiliği 
   III. İdarenin Bütünlüğü 
   A. Hiyerarşi 
   B. İdari Vesayet 
   IV. Merkezden Yönetim 
   V. Yerinden Yönetim 
   DEĞERLENDİRME SORULARI 
   İkinci Bölüm 
   Merkezden Yönetim Teşkilatı 
   I. Merkez Teşkilatı 
   A. Cumhurbaşkanı 
   B. Bakanlar Kurulu 
   C. Başbakan ve Bakanlar 
   II. Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar 
   III. Taşra Teşkilatı 
   A. İl İdaresi 
   B. İlçe İdaresi 
   DEĞERLENDİRME SORULARI 
   Üçüncü Bölüm 
   Yerinden Yönetim Teşkilatı 
   I. Yer Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri 
   A. İl Özel İdaresi 
   B. Belediye 
   C. Büyükşehir Belediyesi 
   D. Köy İdaresi 
   E. Mahalle Muhtarlığı 
   II. Hizmet Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri 
   A. Kamu Kurumları 
   B. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 
   DEĞERLENDİRME SORULARI 
   İKİNCİ KISIM 
   Kamu Personel Hukuku 
   Birinci Bölüm 
   Kamu Görevlileri 
   I. Kamu Görevlisi Kavramı 
   II. Devlet Memurları Kanununa Göre Kamu Görevlilerinin Türleri 
   DEĞERLENDİRME SORULARI 
   İkinci Bölüm 
   Devlet Memurluğu 
   I. Temel İlkeler 
   A. Sınıflandırma 
   B. Kariyer 
   C. Liyakat 
   II. Devlet Memurluğuna Giriş 
   A. Kamu Hizmetine Girme Hakkı 
   B. Devlet Memuru Olabilmek İçin Aranan Şartlar 
   C. Aday Memurluk 
   D. İstisnai Memurluk 
   III. Devlet Memurlarının Ödev ve Sorumlulukları, Hakları ve Tabi Oldukları Yasaklar 
   A. Devlet Memurlarının Ödev ve Sorumlulukları 
   B. Devlet Memurlarının Hakları 
   C. Devlet Memurlarının Tabi Olduğu Yasaklar 
   DEĞERLENDİRME SORULARI 
   Üçüncü Bölüm 
   Disiplin Soruşturması, Ceza Soruşturması, Görevden Uzaklaştırma Ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi 
   I. Disiplin Soruşturması 
   A. Genel Olarak Disiplin Suç ve Cezaları 
   B. Disiplin Cezası Türleri 
   C. Zamanaşımı 
   D. Savunma Hakkı 
   E. İtiraz 
   F. Bir Üst Cezanın Uygulanması 
   G. Bir Alt Cezanın Uygulanması 
   H. Disiplin Cezalarının Sonuçları 
   II. Ceza Soruşturması 
   A. 4483 Sayılı Kanunun Kapsamı 
   B. İtiraz 
   C. Hazırlık Soruşturması 
   III. Görevden Uzaklaştırma 
   IV. Devlet Memurluğunun Sona Ermesi 
   A. Devlet Memurluğuna Alınma Şartlarının Yokluğu veya Kaybedilmesi Nedeniyle Devlet Memurluğunun Sona Ermesi 
   B. Devlet Memurluğundan Çekilme 
   DEĞERLENDİRME SORULARI 
   ÜÇÜNCÜ KISIM 
   Kamu Malları 
   I. Kamu Mallarının Tanımı 
   II. Kamu Mallarının Türleri 
   A. Genel Olarak Kamu Hukukuna Tabi Olan Kamu Malları 
   B. Genel Olarak Özel Hukuka Tabi Kamu Malları (Kamunun Özel Malları) 
   III. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması ve Kaybı 
   IV. Kamu Mallarının Hukuki Rejimi 
   A. Kamu Malları ve Özel Hukuk İşlemleri 
   B. Kamu Malları ve Tapu Siciline Tescil 
   C. Kamu Malları ve Özel Koruma 
   V. Kamu Mallarından Yararlanma Usulleri 
   A. Genel Yararlanma 
   B. Özel Yararlanma 
   DEĞERLENDİRME SORULARI 
   DÖRDÜNCÜ KISIM 
   İdari İşlemler 
   I. Hukuki İşlem Kavramı 
   II. İdari İşlemler 
   A. İdari İşlemlerin Nitelik ve Özellikleri 
   B. İdari İşlemlerin Türleri 
   C. Düzenleyici İşlemler 
   D. İdari İşlemlerin İptali ve Geri Alınması 
   E. İdari İşlemin Unsurları 
   III. İdari Sözleşmeler 
   DEĞERLENDİRME SORULARI 
   BEŞİNCİ KISIM 
   Kamu Hizmeti 
   I. Kamu Hizmeti Kavramı 
   II. Kamu Hizmetlerinin Kurulması ve Kaldırılması 
   A. Kamu Hizmetlerinin Kurulması 
   B. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması 
   III. Evrensel Kamu Hizmeti 
   IV. Virtüel Kamu Hizmeti 
   V. Kamu Hizmetlerinin Türleri 
   A. Tekelli-Tekelsiz Kamu Hizmetleri 
   B. Yürütüldükleri Alana Göre Kamu Hizmetleri 
   C. Yararlanma Yöntemlerine Göre Kamu Hizmetleri 
   D. Konusuna Göre Kamu Hizmetleri 
   VI. Kamu Hizmetlerine İlişkin Temel İlkeler 
   A. Eşitlik 
   B. Tarafsızlık (Nesnellik/Yansızlık) 
   C. Süreklilik (Devamlılık/Düzenlilik) 
   D. Uyarlama (Değişebilirlik) 
   E. Meccanilik 
   VII. Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usulleri 
   A. Kamu Hizmetlerinin Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Görülmesi(Emanet Usulü) 
   B. Kamu Hizmetlerinin Özel Hukuk Tüzel Kişileri Tarafından Görülmesi 
   C. Yeni Yöntemler 
   D. Kamu Özel Ortaklığı Modelleri 
   E. Özel Hukuk Kişilerinin Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Özendirilmesi 
   VIII. Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi 
   DEĞERLENDİRME SORULARI 
   ALTINCI KISIM 
   Kolluk Faaliyetleri 
   I. Kolluk Faaliyetinin Amacı Olarak Kamu Düzeni 
   A. Kamu Düzeninin Unsurları 
   B. Kamu Düzenini İçeriğindeki Genişleme 
   II. İdari Kolluk-Adli Kolluk Ayrımı 
   A. Ayrımın Konusu 
   B. Ayrımın Güçlükleri 
   C. Ayrımın Önemi 
   III. Genel İdari Kolluk-Özel İdari Kolluk 
   IV. Kolluk Görevlileri 
   A. Kolluk Makamları 
   B. Kolluk Personeli 
   V. Özel Hukuk Kişileri ve Kolluk Faaliyeti 
   A. Özel İdari Kolluk Alanında Faaliyette Bulunan Özel Hukuk Kişileri 
   B. Genel İdari Kolluk ve Güvenlik Hizmeti 
   VI. Kolluk İşlem ve Usulleri 
   A. Kolluk İşlemleri 
   B. Kolluk Usulleri 
   VII. Kolluk Tedbirlerinin Uygulanması 
   A. Re'sen İcra ve Zor Kullanma Yetkisi 
   B. Kolluk Tedbirlerine Uyulmamasının Yaptırımları 
   VIII. Kolluk Yetkisinin Sınırları 
   IX. Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi 
   DEĞERLENDİRME SORULARI 
   YEDİNCİ KISIM 
   İdari Usuller 
   Birinci Bölüm 
   İhale: 
   Kamu İhale Kanununa Göre İhale Usulü 
   I. İhale Kavramı 
   II. Kamu İhale Kanunu'na Göre Temel İlkeler 
   III. Kamu İhale Kanunu'nda Düzenlenen İhale Usulleri </

   Stok Kodu
   :
   9786051523262
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat