Sepetim (0) Toplam: 0,00
Yeni
Fizyoloji Uygulamalı Çalışma Kitabı Prof. Dr. Nuran Gökhan - Prof. Dr.

Fizyoloji Uygulamalı Çalışma Kitabı

Liste Fiyatı : 15,00
Aynı gün kargo
Fizyoloji Uygulamalı Çalışma Kitabı
Fizyoloji Uygulamalı Çalışma Kitabı
Filiz Kitabevi
15.00
<a name="bookmark1"><span lang="tr">İÇİNDEKİLER</span></a><span lang="tr"></span> <div> <div> <p><span lang="tr"><a title="Current Document" href="#bookmark2">UYGULAMALI ÇALIŞMALARI BAŞLARKEN........................................................... 11</a><a name="bookmark2"></a></span></p> <p><span lang="tr">Anestezi yöntemi........................................................................................................... 12</span></p> <p><span lang="tr">Anestezi çeşitleri........................................................................................................... 12<br /> </span></p> <p><span lang="tr">a. </span><span lang="tr">lntravenöz (i.v.).................................................................................................. 12</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">lntraperitoneal (i.p.)............................................................................................ 12</span></p> <p><span lang="tr">c. </span><span lang="tr">Lokal.................................................................................................................. 12</span></p> <p><span lang="tr">ç. </span><span lang="tr">lnhalasyon.......................................................................................................... 12</span></p> <p><span lang="tr">Hayvanın tesbiti............................................................................................................. 13</span></p> <p><span lang="tr">Deneyden sonra hayvanın öldürülmesi.......................................................................... 13</span></p> <p><span lang="tr"><a title="Current Document" href="#bookmark3">KAN FİZYOLOJİSİ........................................................................................................... 14</a><a name="bookmark3"></a></span></p> <p><span lang="tr">KAN ALMA METODLARI.............................................................................................. 14</span></p> <p><span lang="tr">Kapiller kan................................................................................................................... 14</span></p> <p><span lang="tr">Arteriyel kan.................................................................................................................. 16</span></p> <p><span lang="tr">Venöz kan..................................................................................................................... 16<br /> </span></p> <p><span lang="tr">Hematolojide kullanılan başlıca antikoagülanlar............................................................ 18</span></p> <p><span lang="tr">Plazma ve serum elde edilmesi...................................................................................... 18</span></p> <p><span lang="tr">Santrifüj tekniği............................................................................................................. 18</span></p> <p><span lang="tr">Erişkin insanda normal hematolojik değerler................................................................. 19</span></p> <p><span lang="tr">Normal çocukta kan şekilli elementleriyle ilgili bazı değerler......................................... 20</span></p> <p><span lang="tr"><a title="Current Document" href="#bookmark4">KANIN FİZİK NİTELİKLERİNİN SAPTANMASI......................................................... 20</a><a name="bookmark4"></a></span></p> <p><span lang="tr">Deney 1. Kanın renginin ve ışık geçirme derecesinin incelenmesi................................. 20</span></p> <p><span lang="tr">Deney 2. Kanın özgül ağırlığının (densite) saptanması.................................................. 20</span></p> <p><span lang="tr">a. </span><span lang="tr">Piknometre metodu............................................................................................. 21</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Hammerschlag metodu....................................................................................... 21</span></p> <p><span lang="tr">Deney 3. Kanın viskositesinin saptanması..................................................................... 21</span></p> <p><span lang="tr">Wells-Brookfield viskosimetresi ile........................................................................ 21</span></p> <p><span lang="tr">Deney 4. Kanın yüzey geriliminin ölçülmesi................................................................. 23</span></p> <p><span lang="tr">a. </span><span lang="tr">Stalagmometrik metod........................................................................................ 23</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Torsiyon terazisi ile ölçme: Du Noüy metodu.................................................... 23</span></p> <p><span lang="tr">Deney 5. Elektrometrik metodla pH ölçümü.................................................................. 24</span></p> <p><span lang="tr">Deney 6. Kriyoskopi metodu ile kanın osmotik basıncının saptanması......................... 26</span></p> <p><span lang="tr">ŞEKİLLİ ELEMENTLERİN SAYIMI............................................................................... 27</span></p> <p><span lang="tr">Deney 7. Eritrosit sayısı (RBC)..................................................................................... 27</span></p> <p><span lang="tr">a.</span><span lang="tr">Kan alma ve sulandırma...................................................................................... 27</span></p> <p><span lang="tr">b.</span><span lang="tr">Sayun................................................................................................................. 29</span></p></div> <div> <p><span lang="tr">Deney 8. Retikülosit sayımı.......................................................................................... 31</span></p> <p><span lang="tr">a. </span><span lang="tr">Serum fizyolojikle hazırlanmış retikülosit boyasıyla......................................... 31</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Metil alkolde hazırlanmış retikülosit boyasıyla................................................. 32</span></p> <p><span lang="tr">Deney 9. Lökosit sayımı............................................................................................... 33</span></p> <p><span lang="tr">a. </span><span lang="tr">Kan alma ve sulandırma.................................................................................... 33</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Sayım................................................................................................................ 34</span></p> <p><span lang="tr">Deney 10. Trombosit sayımı........................................................................................ 35</span></p> <p><span lang="tr">a. </span><span lang="tr">Direkt metod..................................................................................................... 35</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">İndirckt metod: Damashek metodu................................................................... 36</span></p> <p><span lang="tr">Deney 11. Kandan yayma preparat hazırlanması: Lökosit formülü............................... 37</span></p> <p><span lang="tr">Deney 12. Kanın hematokrit değerinin saptanması....................................................... 38</span></p> <p><span lang="tr">a. </span><span lang="tr">Makro metod..................................................................................................... 38</span></p> <p><span lang="tr">b.</span><span lang="tr">Mikro metod..................................................................................................... 39</span></p> <p><span lang="tr">HEMOGLOBİN MİKTARININ SAPTANMASI............................................................ 41</span></p> <p><span lang="tr">Deney 13. Hemoglobin miktarının kolorimetrik yöntemlerle saptanması..................... 41</span></p> <p><span lang="tr">a.</span><span lang="tr">Sahli metodu..................................................................................................... 41</span></p> <p><span lang="tr">b.</span><span lang="tr">Fotoelektrik metod: Hbnin Cyanmethemoglobin'e çevrilerek saptanması......... 42</span></p> <p><span lang="tr">Deney 14. Kanın hemoglobin (Hb) miktarı ile ilgili bazı değerlerin hesaplanması........ 45</span></p> <p><span lang="tr"></span><span lang="tr">Tek eritrosit ortalama Hemoglobin değeri (MCH)............................................. 45</span></p> <p><span lang="tr"></span><span lang="tr">Renk indeksi (CI)............................................................................................. 45</span></p> <p><span lang="tr"></span><span lang="tr"><7c ortalama Hb konsantrasyonu (MCH)......................................................... 47</span></p> <p><span lang="tr"></span><span lang="tr">Satürasyon indeksi (SI).................................................................................... 47</span></p> <p><span lang="tr">Deney 15. Eritrositlerin büyüklükleri ile ilgili değerlerin hesaplanması........................ 48</span></p> <p><span lang="tr">a. </span><span lang="tr">Ortalama eritrosit hacmi (MCV)....................................................................... 48</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Direkt metodla eritrosit çapının ölçülmesi, Price-Jones eğrisi ve ortalama eritrosit çapı 48</span></p> <p><span lang="tr">c.</span><span lang="tr">Ortalama eritrosit kalınlığı (MCT)..................................................................... 49</span></p> <p><span lang="tr">KAN GRUPLARI.............................................................................................................. 50</span></p> <p><span lang="tr">Deney 16. Kan gruplarının tayini: Lam metodu............................................................ 50</span></p> <p><span lang="tr">Deney 17. Kan gruplarının basit metodla saptanması.................... ............................. 53</span></p> <p><span lang="tr">Deney 18. Rh faktörünün tayini................................................................................... 55</span></p> <p><span lang="tr">Deney 19. Transfüzyonlardan önce çapraz denemeyle alıcı ve verici kanlarının</span></p> <p><span lang="tr">karşılaştırılması........................................................................................... 56</span></p> <p><span lang="tr">HEMOLlZ VE HEMOGLOBİN BİLEŞİKLERİNİN SPEKTRUMU.............................. 56</span></p> <p><span lang="tr">Deney 20. Eritrosit membranmın permeabiliıesi ve hemoliz......................................... 56</span></p> <p><span lang="tr">Deney 21. Eritrositlerin osmotik direncinin ölçülmesi: Kantitatif firajilite testi............. 57</span></p> <p><span lang="tr">Deney 22. Hemoglobin (Hb), oksihemoglobin (Hb02) ve karboksihemoglobinin</span></p> <p><span lang="tr">(HbCO) renk ve spcktral incelenmeleri....................................................... 58</span></p> <p><span lang="tr">KAN PIHTILAŞMASI...................................................................................................... 60</span></p> <p><span lang="tr">Genel testler.................................................................................................................. 61</span></p> <p><span lang="tr">Deney 23. Pıhtılaşma olayı ve bazı antikoagülanların etkisi.......................................... 61</span><span lang="tr"></span></p></div><span lang="tr"></span> <div> <p><span lang="tr">Deney 24. Pıhtılaşma zamanının tayini: Lee White (venöz kan) metodu....................... 62</span></p> <p><span lang="tr">Deney 25. Pıhtılaşma zamanının tayini: Kapiller tüp metodu........................................ 62</span></p> <p><span lang="tr">Deney 26. Pıhtılaşma zamanının tayini: Lam metodu.................................. 63</span></p> <p><span lang="tr">Deney 27. Kandan fibrin elde edilmesi........................................................ 63</span></p> <p><span lang="tr">Deney 28. Pıhtının büzülme zamanının tayini............................................................... 64</span></p> <p><span lang="tr">Deney 29. Protrombin zamanının tayini: Tek fazlı Quick metodu............... 64</span></p> <p><span lang="tr">Deney 30. Kanama zamanının tayini: Duke metodu.................................... 65</span></p> <p><span lang="tr">Deney 31. Kapiller direncinin tayini: Quick metodu..................... ............. 65</span></p> <p><span lang="tr">KANIN SÜSPANSİYON STABlLlTESl.......................................................................... 65</span></p> <p><span lang="tr">Deney 32. Kanın sedimentasyon hızının tayini............................................ 65</span></p> <p><span lang="tr">a. </span><span lang="tr">Westergren sedimentasyon metodu..................................................................... 65</span></p> <p><span lang="tr">b. </span><span lang="tr">Landau-Adams sedimentasyon metodu.............................................................. 66</span></p> <p><span lang="tr">TOTAL KAN VE PLAZMA HACMİ............................................................................... 68</span></p> <p><span lang="tr">Deney 33. Boya metoduyla total kan ve plazma hacminin tayini................................... 68</span></p> <p><span lang="tr">DOLAŞIM FİZYOLOJİSİ................................................................................................. 71</span></p> <p><span lang="tr">KALB.................................................................................................................................. 71</span></p> <p><span lang="tr">Soğuk kanlılarda kalb işlerliğinin incelenmesi............................................. 71</span></p> <p><span lang="tr">Kurbağa kalbi................................................................................................................ 71</span></p> <p><span lang="tr">Deney 34. Kurbağada kalb işlerliğinin süspansiyon metodu ile incelenmesi: In situ</span></p> <p><span lang="tr">preparatta..................................................................................................... 75</span></p> <p><span lang="tr">Deney 35. Kalbde ekstrasistol, refrakter devir ve kompansatör dinlenme devri............ 78</span></p> <p><span lang="tr">Deney 36. Kalb işlerliği üzerine ısının etkisi................................................ 78</span></p> <p><span lang="tr">Deney 37. Stannius deneyleri........................................................................................ 79</span></p> <p><span lang="tr">Deney 38. Kalb kasında hep veya hiç yasası.................................................. 80</span></p> <p><span lang="tr">Deney 39. İzole kurbağa kalbinde Straub kanülü ile işlerliğin incelenmesi,</span></p> <p><span lang="tr">çeşitli iyon ve nörohormonların kalbe etkileri.............................................. 81</span></p> <p><span lang="tr">Sıcak kanlılarda kalb işlerliğinin incelenmesi............................................... 82</span></p> <p><span lang="tr">Deney 40. Langendorff yöntemiyle izole kalbde işlerliğin incelenmesi......................... 83</span></p> <p><span lang="tr">Deney 41. Starling kalb-akciğcr preparatı ile kalb faaliyetinin incelenmesi.. 85</span></p> <p><span lang="tr">insanda kalb işlerliğini araştırma yöntemleri................................................................. 86</span></p> <p><span lang="tr">Deney 42. İnsanda kalb seslerinin dinlenmesi............................................................... 87</span></p> <p><span lang="tr">Kalb odaklan................................................................................................................. 88</span></p> <p><span lang="tr">Elektrokardiografı (EKG)............................................................................ 89</span></p> <p><span lang="tr">Unipolar derivasyonlar (V)........................................................................................... 89</span></p> <p><span lang="tr">Bipolar derivasyonlar.................................................................................. 91</span></p> <p><span lang="tr">Vektörkardiografi........................................................................................ 94</span></p> <p><span lang="tr">Deney 43. İnsanda clektrokardiogram alınması, Cardiofax ile...................................... 95</span></p> <p><span lang="tr">Deney 44. Deney hayvanında kan basıncının poligrafla yazdırılması ve çeşitli faktörlerin (vagus uyarılması, adrenalin, noradrenalin, asetikolin</span></p> <p><span lang="tr">injeksiyonlarının ve hemoraji) etkilerinin araştırılması................................. 96</span></p> <p><span lang="tr">Poligraf.... 96</span><span lang="tr"></span></p></div><span lang="tr"></span><span lang="tr"></span><span lang="tr">Deney 45. insanda arteriyel kan basıncının ölçülmesi: Indirekt metod........................ 102</span><span lang="tr"></span> <p><span lang="tr">Deney 46. insanda venöz basıncın ölçülmesi: Direkt metod....................................... 103</span></p> <p><span lang="tr">Deney 47. Pletismografı............................................................................................. 104</span></p> <p><span lang="tr">Deney 48. insanda nabız muayenesi........................................................................... 105</span></p> <p><span lang="tr">Deney 49. İnsanda dolaşım regülasyonunun araştırılması (Schneidcrtesti)............... 106</span></p> <p><span lang="tr">Deney 50. Kurbağa mezanterinde kapiller dolaşım ve adrenalinin bu dolaşıma</span></p> <p><span lang="tr">etkisi.......................................................................................................... 108</span></p> <p><span lang="tr">SOLUNUM FİZYOLOJİSİ............................................................................................ 110</span></p> <p><span lang="tr">Deney 51. insanda akciğerleri incelemek için uyglanan yöntemler............................. 110</span></p> <p><span lang="tr">Deney 52. insanda solunum sayısı ve değişiklikleri................................................... 110</span></p> <p><span lang="tr">Deney 53. Spiromctri. Çeşitli solunum hacim ve kapasitelerinin ölçülmesi................ 111</span></p> <p><span lang="tr">Deney 54. Hayvanda solunumun yazdırılması ve çeşitli faktörlerin</span></p> <p><span lang="tr">(asit injeksiyonu, n. vagusıın uyarılması ve kesilmesi,</span><span lang="tr"> CO2</span><span lang="tr"> solunumu)</span></p> <p><span lang="tr">etkilerinin araştırılması.............................................................................. 112</span></p> <p><span lang="tr">Deney 55. İlk yardım; Yapay solunum ve dıştan kalb masajı..................................... 113</span></p> <p><span lang="tr">ELEKTROFİZYOLOJİ.................................................................................................... 121</span></p> <p><span lang="tr">Akım kaynaklan......................................................................................................... 121</span></p> <p><span lang="tr">Stimülatörler............................................................................................................... 121</span></p> <p><span lang="tr">Elekırodlar.................................................................................................................. 122</span></p> <p><span lang="tr">Biyoelektrik potansiyellerin kaydı.............................................................................. 122</span></p> <p><span lang="tr">Katod ışınlan ossilaskobuııun yapısı........................................................................... 123</span></p> <p><span lang="tr">Deney 56. Kurbağa siııir-bacak prcparatında aksiyon potansiyellerin incelenmesi.... 124</span></p> <p><span lang="tr">Deney 57. Sinirde narkotik blok................................................................................. 127</span></p> <p><span lang="tr">Deney 58. Sinirde mekanik blok................................................................................ 128</span></p> <p><span lang="tr">Deney 59. Kurbağa kalbinde aksiyon potansiyelin incelenmesi.................................. 128</span></p> <p><span lang="tr">Deney 60. Membran potansiyeli ve aksiyon potansiyellerinin bilgisayar</span></p> <p><span lang="tr">simülasyonu.............................................................................................. 129</span></p> <p><span lang="tr">Deney 61. İnsanda elektromiyografı (EMG).............................................................. 132</span></p> <p><span lang="tr">Deney 62. Sinirde şiddet-süre eğrisinin çizilmesi, reobaz, kronaksi ve</span></p> <p><span lang="tr">akkomodasyonun tayini............................ .............................................. 133</span></p> <p><span lang="tr">Deney 63. Pflüger yasasının insana uygulanması....................................................... 137</span></p> <p><span lang="tr">KAS FİZYOLOJİSİ......................................................................................................... 139</span></p> <p><span lang="tr">İSKELET KASI................................................................................................................ 139</span></p> <p><span lang="tr">Sinir-kas (n. ischiadicus m. gastrocnemius) preparatının hazırlanması................... 139</span></p> <p><span lang="tr">Kas (»ı. gaslrocnemııs)preparatı................................................................................ 139</span></p> <p><span lang="tr">Deney 64. Kasta direkt ve iııdirekt uyarma: Claııde Bernarddeneyi.......................... 139</span></p> <p><span lang="tr">Deney 65. iskelet kasında eşik değer ve hep-hiç yasasının araştırılması..................... 141</span></p> <p><span lang="tr">Deney 66. iskelet kasında sarsı eğrisinin yazdırılması: Izotonik kontraksiyon........... 142</span></p> <p><span lang="tr">Deney 67. iskelet kasında yorgunluk belirtilerinin araştırılması.................................. 143</span></p> <p><span lang="tr">Deney 68. iskelet kasında tam ve tam olmayan tetanus............................................... 143</span></p> <p><span lang="tr"></span><span lang="tr">DÜZ KAS.......................................................................................................................... 144</span></p> <p><span lang="tr">Deney 69. izole bağırsak segmentinde pendüler hareketlerin yazdırılması ve</span></p> <p><span lang="tr">kimyasal uyanların etkisi............................................................................ 144</span></p> <p><span lang="tr">Deney 70. Uterus kasında hareketlerin incelenmesi ve adrenalin, oksiıosin etkisinin</span></p> <p><span lang="tr">araştırılması................................................................................................ 146</span></p> <p><span lang="tr">MERKEZÎ SİN'IR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ.................................................................... 147</span></p> <p><span lang="tr">REFLEKSLER................................................................................................................... 147</span></p> <p><span lang="tr">Deney 71. Kurbağada spinal şok ve reflekslerin araştınlması................. ,.................... 147</span></p> <p><span lang="tr">Deney 72. Deserebre kurbağada refleksler ve denge................................................... 149</span></p> <p><span lang="tr">Deney 73. Strikninin kurbağada refleks faaliyete etkisi............................................... 151</span></p> <p><span lang="tr">Deney 74. insanda bazı reflekslerin araştınlması.......................................................... 151</span></p> <p><span lang="tr">Deney 75. Beyin korteksinde motor alanların uyarılması............................................. 151</span></p> <p><span lang="tr">Deney 76. Tahminli reaksiyon zamanının ölçülmesi.................................................... 153</span></p> <p><span lang="tr">Deney 77. İnsanda elektroansefalogram (EEG) ve uyarılmış potansiyel (UP)</span></p> <p><span lang="tr">kayıtlan........................................ ............................................................. 154</span></p> <p><span lang="tr">Temel bilgiler............................................................................................................... 154</span></p> <p><span lang="tr">EEG............................................................................................................................. 156</span></p> <p><span lang="tr">Uyarılmış potansiyeller................................................................................................ 157</span></p> <p><span lang="tr">Klinik uygulama........................................................................................................... 158</span></p> <p><span lang="tr">DUYU FİZYOLOJİSİ...................................................................................................... 160</span></p> <p><span lang="tr">GÖRME DUYUSU.......................................................................................................... 160</span></p> <p><span lang="tr">Deney 78. Göz modelinde görüntünün incelenmesi..................................................... 160</span></p> <p><span lang="tr">Deney 79. İnsanda göz dibinin incelenmesi: Oftalmoskopi......................................... 162</span></p> <p><span lang="tr">Deney 80. Görme alanının incelenmesi........................................................................ 164</span></p> <p><span lang="tr">a.</span><span lang="tr">Renksiz görme alanı.......................................................................................... 165</span></p> <p><span lang="tr">b.</span><span lang="tr">Renkli görme alanlan........................................................................................ 166</span></p> <p><span lang="tr">c. </span><span lang="tr">Kör noktanın saptanması................................. ............................................... 166</span></p> <p><span lang="tr">Deney 81. Görme keskinliğinin saptanması................................................................. 167</span></p> <p><span lang="tr">Deney 82. Hacimli görme.................................... ...................................................... 168</span></p> <p><span lang="tr">Deney 83. Renk körlüğünün araştırılması.................................................................... 170</span></p> <p><span lang="tr">İŞİTME.............................................................................................................................. 171</span></p> <p><span lang="tr">Deney 84. Orta kulak fonksiyonlarının araştırılması: Rinne ve </span><span lang="EN-US">\Veber</span><span lang="EN-US"> </span><span lang="tr">deneyleri......... 171</span></p> <p><span lang="tr">Deney 85. Odiometri................................................................................................... 172</span></p> <p><span lang="tr">Deney 86. Derideki duyu reseptörlerinin lokalizasyonu.............................................. 175</span></p> <p><span lang="tr">TAT DUYUSU................................................................................................................. 176</span></p> <p><span lang="tr">Deney 87. Tat reseptörlerinin lokalizasyonu................................................................ 176</span></p> <p><span lang="tr">KOKU DUYUSU............................................................................................................. 176</span></p> <p><span lang="tr">Deney 88. Koku duyusunun Zwaardemaker olfaktometresiyle araştırılması............... 176</span></p> <p><span lang="tr">DENEYLERDE KULLANILAN BOYA VE ERİYİKLER............................................. 178</span></p><span lang="tr">İNDEKS 183</span></div>
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   UYGULAMALI ÇALIŞMALARI BAŞLARKEN........................................................... 11

   Anestezi yöntemi........................................................................................................... 12

   Anestezi çeşitleri........................................................................................................... 12

   a. lntravenöz (i.v.).................................................................................................. 12

   b. lntraperitoneal (i.p.)............................................................................................ 12

   c. Lokal.................................................................................................................. 12

   ç. lnhalasyon.......................................................................................................... 12

   Hayvanın tesbiti............................................................................................................. 13

   Deneyden sonra hayvanın öldürülmesi.......................................................................... 13

   KAN FİZYOLOJİSİ........................................................................................................... 14

   KAN ALMA METODLARI.............................................................................................. 14

   Kapiller kan................................................................................................................... 14

   Arteriyel kan.................................................................................................................. 16

   Venöz kan..................................................................................................................... 16

   Hematolojide kullanılan başlıca antikoagülanlar............................................................ 18

   Plazma ve serum elde edilmesi...................................................................................... 18

   Santrifüj tekniği............................................................................................................. 18

   Erişkin insanda normal hematolojik değerler................................................................. 19

   Normal çocukta kan şekilli elementleriyle ilgili bazı değerler......................................... 20

   KANIN FİZİK NİTELİKLERİNİN SAPTANMASI......................................................... 20

   Deney 1. Kanın renginin ve ışık geçirme derecesinin incelenmesi................................. 20

   Deney 2. Kanın özgül ağırlığının (densite) saptanması.................................................. 20

   a. Piknometre metodu............................................................................................. 21

   b. Hammerschlag metodu....................................................................................... 21

   Deney 3. Kanın viskositesinin saptanması..................................................................... 21

   Wells-Brookfield viskosimetresi ile........................................................................ 21

   Deney 4. Kanın yüzey geriliminin ölçülmesi................................................................. 23

   a. Stalagmometrik metod........................................................................................ 23

   b. Torsiyon terazisi ile ölçme: Du Noüy metodu.................................................... 23

   Deney 5. Elektrometrik metodla pH ölçümü.................................................................. 24

   Deney 6. Kriyoskopi metodu ile kanın osmotik basıncının saptanması......................... 26

   ŞEKİLLİ ELEMENTLERİN SAYIMI............................................................................... 27

   Deney 7. Eritrosit sayısı (RBC)..................................................................................... 27

   a.Kan alma ve sulandırma...................................................................................... 27

   b.Sayun................................................................................................................. 29

   Deney 8. Retikülosit sayımı.......................................................................................... 31

   a. Serum fizyolojikle hazırlanmış retikülosit boyasıyla......................................... 31

   b. Metil alkolde hazırlanmış retikülosit boyasıyla................................................. 32

   Deney 9. Lökosit sayımı............................................................................................... 33

   a. Kan alma ve sulandırma.................................................................................... 33

   b. Sayım................................................................................................................ 34

   Deney 10. Trombosit sayımı........................................................................................ 35

   a. Direkt metod..................................................................................................... 35

   b. İndirckt metod: Damashek metodu................................................................... 36

   Deney 11. Kandan yayma preparat hazırlanması: Lökosit formülü............................... 37

   Deney 12. Kanın hematokrit değerinin saptanması....................................................... 38

   a. Makro metod..................................................................................................... 38

   b.Mikro metod..................................................................................................... 39

   HEMOGLOBİN MİKTARININ SAPTANMASI............................................................ 41

   Deney 13. Hemoglobin miktarının kolorimetrik yöntemlerle saptanması..................... 41

   a.Sahli metodu..................................................................................................... 41

   b.Fotoelektrik metod: Hbnin Cyanmethemoglobin'e çevrilerek saptanması......... 42

   Deney 14. Kanın hemoglobin (Hb) miktarı ile ilgili bazı değerlerin hesaplanması........ 45

   Tek eritrosit ortalama Hemoglobin değeri (MCH)............................................. 45

   Renk indeksi (CI)............................................................................................. 45

   <7c ortalama Hb konsantrasyonu (MCH)......................................................... 47

   Satürasyon indeksi (SI).................................................................................... 47

   Deney 15. Eritrositlerin büyüklükleri ile ilgili değerlerin hesaplanması........................ 48

   a. Ortalama eritrosit hacmi (MCV)....................................................................... 48

   b. Direkt metodla eritrosit çapının ölçülmesi, Price-Jones eğrisi ve ortalama eritrosit çapı 48

   c.Ortalama eritrosit kalınlığı (MCT)..................................................................... 49

   KAN GRUPLARI.............................................................................................................. 50

   Deney 16. Kan gruplarının tayini: Lam metodu............................................................ 50

   Deney 17. Kan gruplarının basit metodla saptanması.................... ............................. 53

   Deney 18. Rh faktörünün tayini................................................................................... 55

   Deney 19. Transfüzyonlardan önce çapraz denemeyle alıcı ve verici kanlarının

   karşılaştırılması........................................................................................... 56

   HEMOLlZ VE HEMOGLOBİN BİLEŞİKLERİNİN SPEKTRUMU.............................. 56

   Deney 20. Eritrosit membranmın permeabiliıesi ve hemoliz......................................... 56

   Deney 21. Eritrositlerin osmotik direncinin ölçülmesi: Kantitatif firajilite testi............. 57

   Deney 22. Hemoglobin (Hb), oksihemoglobin (Hb02) ve karboksihemoglobinin

   (HbCO) renk ve spcktral incelenmeleri....................................................... 58

   KAN PIHTILAŞMASI...................................................................................................... 60

   Genel testler.................................................................................................................. 61

   Deney 23. Pıhtılaşma olayı ve bazı antikoagülanların etkisi.......................................... 61

   Deney 24. Pıhtılaşma zamanının tayini: Lee White (venöz kan) metodu....................... 62

   Deney 25. Pıhtılaşma zamanının tayini: Kapiller tüp metodu........................................ 62

   Deney 26. Pıhtılaşma zamanının tayini: Lam metodu.................................. 63

   Deney 27. Kandan fibrin elde edilmesi........................................................ 63

   Deney 28. Pıhtının büzülme zamanının tayini............................................................... 64

   Deney 29. Protrombin zamanının tayini: Tek fazlı Quick metodu............... 64

   Deney 30. Kanama zamanının tayini: Duke metodu.................................... 65

   Deney 31. Kapiller direncinin tayini: Quick metodu..................... ............. 65

   KANIN SÜSPANSİYON STABlLlTESl.......................................................................... 65

   Deney 32. Kanın sedimentasyon hızının tayini............................................ 65

   a. Westergren sedimentasyon metodu..................................................................... 65

   b. Landau-Adams sedimentasyon metodu.............................................................. 66

   TOTAL KAN VE PLAZMA HACMİ............................................................................... 68

   Deney 33. Boya metoduyla total kan ve plazma hacminin tayini................................... 68

   DOLAŞIM FİZYOLOJİSİ................................................................................................. 71

   KALB.................................................................................................................................. 71

   Soğuk kanlılarda kalb işlerliğinin incelenmesi............................................. 71

   Kurbağa kalbi................................................................................................................ 71

   Deney 34. Kurbağada kalb işlerliğinin süspansiyon metodu ile incelenmesi: In situ

   preparatta..................................................................................................... 75

   Deney 35. Kalbde ekstrasistol, refrakter devir ve kompansatör dinlenme devri............ 78

   Deney 36. Kalb işlerliği üzerine ısının etkisi................................................ 78

   Deney 37. Stannius deneyleri........................................................................................ 79

   Deney 38. Kalb kasında hep veya hiç yasası.................................................. 80

   Deney 39. İzole kurbağa kalbinde Straub kanülü ile işlerliğin incelenmesi,

   çeşitli iyon ve nörohormonların kalbe etkileri.............................................. 81

   Sıcak kanlılarda kalb işlerliğinin incelenmesi............................................... 82

   Deney 40. Langendorff yöntemiyle izole kalbde işlerliğin incelenmesi......................... 83

   Deney 41. Starling kalb-akciğcr preparatı ile kalb faaliyetinin incelenmesi.. 85

   insanda kalb işlerliğini araştırma yöntemleri................................................................. 86

   Deney 42. İnsanda kalb seslerinin dinlenmesi............................................................... 87

   Kalb odaklan................................................................................................................. 88

   Elektrokardiografı (EKG)............................................................................ 89

   Unipolar derivasyonlar (V)........................................................................................... 89

   Bipolar derivasyonlar.................................................................................. 91

   Vektörkardiografi........................................................................................ 94

   Deney 43. İnsanda clektrokardiogram alınması, Cardiofax ile...................................... 95

   Deney 44. Deney hayvanında kan basıncının poligrafla yazdırılması ve çeşitli faktörlerin (vagus uyarılması, adrenalin, noradrenalin, asetikolin

   injeksiyonlarının ve hemoraji) etkilerinin araştırılması................................. 96

   Poligraf.... 96

   Deney 45. insanda arteriyel kan basıncının ölçülmesi: Indirekt metod........................ 102

   Deney 46. insanda venöz basıncın ölçülmesi: Direkt metod....................................... 103

   Deney 47. Pletismografı............................................................................................. 104

   Deney 48. insanda nabız muayenesi........................................................................... 105

   Deney 49. İnsanda dolaşım regülasyonunun araştırılması (Schneidcrtesti)............... 106

   Deney 50. Kurbağa mezanterinde kapiller dolaşım ve adrenalinin bu dolaşıma

   etkisi.......................................................................................................... 108

   SOLUNUM FİZYOLOJİSİ............................................................................................ 110

   Deney 51. insanda akciğerleri incelemek için uyglanan yöntemler............................. 110

   Deney 52. insanda solunum sayısı ve değişiklikleri................................................... 110

   Deney 53. Spiromctri. Çeşitli solunum hacim ve kapasitelerinin ölçülmesi................ 111

   Deney 54. Hayvanda solunumun yazdırılması ve çeşitli faktörlerin

   (asit injeksiyonu, n. vagusıın uyarılması ve kesilmesi, CO2 solunumu)

   etkilerinin araştırılması.............................................................................. 112

   Deney 55. İlk yardım; Yapay solunum ve dıştan kalb masajı..................................... 113

   ELEKTROFİZYOLOJİ.................................................................................................... 121

   Akım kaynaklan......................................................................................................... 121

   Stimülatörler............................................................................................................... 121

   Elekırodlar.................................................................................................................. 122

   Biyoelektrik potansiyellerin kaydı.............................................................................. 122

   Katod ışınlan ossilaskobuııun yapısı........................................................................... 123

   Deney 56. Kurbağa siııir-bacak prcparatında aksiyon potansiyellerin incelenmesi.... 124

   Deney 57. Sinirde narkotik blok................................................................................. 127

   Deney 58. Sinirde mekanik blok................................................................................ 128

   Deney 59. Kurbağa kalbinde aksiyon potansiyelin incelenmesi.................................. 128

   Deney 60. Membran potansiyeli ve aksiyon potansiyellerinin bilgisayar

   simülasyonu.............................................................................................. 129

   Deney 61. İnsanda elektromiyografı (EMG).............................................................. 132

   Deney 62. Sinirde şiddet-süre eğrisinin çizilmesi, reobaz, kronaksi ve

   akkomodasyonun tayini............................ .............................................. 133

   Deney 63. Pflüger yasasının insana uygulanması....................................................... 137

   KAS FİZYOLOJİSİ......................................................................................................... 139

   İSKELET KASI................................................................................................................ 139

   Sinir-kas (n. ischiadicus m. gastrocnemius) preparatının hazırlanması................... 139

   Kas (»ı. gaslrocnemııs)preparatı................................................................................ 139

   Deney 64. Kasta direkt ve iııdirekt uyarma: Claııde Bernarddeneyi.......................... 139

   Deney 65. iskelet kasında eşik değer ve hep-hiç yasasının araştırılması..................... 141

   Deney 66. iskelet kasında sarsı eğrisinin yazdırılması: Izotonik kontraksiyon........... 142

   Deney 67. iskelet kasında yorgunluk belirtilerinin araştırılması.................................. 143

   Deney 68. iskelet kasında tam ve tam olmayan tetanus............................................... 143

   DÜZ KAS.......................................................................................................................... 144

   Deney 69. izole bağırsak segmentinde pendüler hareketlerin yazdırılması ve

   kimyasal uyanların etkisi............................................................................ 144

   Deney 70. Uterus kasında hareketlerin incelenmesi ve adrenalin, oksiıosin etkisinin

   araştırılması................................................................................................ 146

   MERKEZÎ SİN'IR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ.................................................................... 147

   REFLEKSLER................................................................................................................... 147

   Deney 71. Kurbağada spinal şok ve reflekslerin araştınlması................. ,.................... 147

   Deney 72. Deserebre kurbağada refleksler ve denge................................................... 149

   Deney 73. Strikninin kurbağada refleks faaliyete etkisi............................................... 151

   Deney 74. insanda bazı reflekslerin araştınlması.......................................................... 151

   Deney 75. Beyin korteksinde motor alanların uyarılması............................................. 151

   Deney 76. Tahminli reaksiyon zamanının ölçülmesi.................................................... 153

   Deney 77. İnsanda elektroansefalogram (EEG) ve uyarılmış potansiyel (UP)

   kayıtlan........................................ ............................................................. 154

   Temel bilgiler............................................................................................................... 154

   EEG............................................................................................................................. 156

   Uyarılmış potansiyeller................................................................................................ 157

   Klinik uygulama........................................................................................................... 158

   DUYU FİZYOLOJİSİ...................................................................................................... 160

   GÖRME DUYUSU.......................................................................................................... 160

   Deney 78. Göz modelinde görüntünün incelenmesi..................................................... 160

   Deney 79. İnsanda göz dibinin incelenmesi: Oftalmoskopi......................................... 162

   Deney 80. Görme alanının incelenmesi........................................................................ 164

   a.Renksiz görme alanı.......................................................................................... 165

   b.Renkli görme alanlan........................................................................................ 166

   c. Kör noktanın saptanması................................. ............................................... 166

   Deney 81. Görme keskinliğinin saptanması................................................................. 167

   Deney 82. Hacimli görme.................................... ...................................................... 168

   Deney 83. Renk körlüğünün araştırılması.................................................................... 170

   İŞİTME.............................................................................................................................. 171

   Deney 84. Orta kulak fonksiyonlarının araştırılması: Rinne ve \Veber deneyleri......... 171

   Deney 85. Odiometri................................................................................................... 172

   Deney 86. Derideki duyu reseptörlerinin lokalizasyonu.............................................. 175

   TAT DUYUSU................................................................................................................. 176

   Deney 87. Tat reseptörlerinin lokalizasyonu................................................................ 176

   KOKU DUYUSU............................................................................................................. 176

   Deney 88. Koku duyusunun Zwaardemaker olfaktometresiyle araştırılması............... 176

   DENEYLERDE KULLANILAN BOYA VE ERİYİKLER............................................. 178

   İNDEKS 183
   Stok Kodu
   :
   9753680554
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat