Sepetim (0) Toplam: 0,00
Eşya Hukuku 21. Baskı
Eşya Hukuku 21. Baskı
Filiz Kitabevi
120.00
<div style="text-align: left;"> <div><span style="font-size: 0.8em;">I. Eşya hukukunun konusu ....................................................................................... 1</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">II.Aynî hak kavramı ve unsurları ............................................................................. 2</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">A. Kavram ........................................................................................................... 2</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Klâsik görüş ............................................................................................... 2</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Şahısçı görüş .............................................................................................. 2</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">3)Birleştirici görüş ......................................................................................... 3</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">B. Unsurları ......................................................................................................... 4</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Eşya ............................................................................................................ 4</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Kavram .................................................................................................. 4</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Eşya kavramına girmeyen aynî hak konuları (objeleri) ......................... 8</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">aa) Bağımsız ve sürekli haklar ............................................................... 8</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">bb) Doğal güçler, enerji.......................................................................... 9</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">cc) Üzerinde aynî hak kurulabilen haklar ............................................... 9</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">dd) Bütünüyle malvarlığı ....................................................................... 9</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">ee) Hayvanlar ....................................................................................... 10</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">c)Eşya çeşitleri ve ayırımın aynî haklar yönünden önemi ...................... 10</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">aa) Taşınır eşya - Taşınmaz eşya ......................................................... 10</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">bb) Basit eşya - Birleşik eşya - Eşya birliği ......................................... 11</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">cc) Mislî eşya - Gayrimisli eşya .......................................................... 12</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">dd) Tüketime (İstihlâke) tâbi olan-olmayan eşya ................................ 13</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">ee) Bölünebilen-bölünemeyen eşya ..................................................... 14</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">ff) Özel mülkiyete tâbi olabilen-özel mülkiyete tâbi olamayan eşya ... 14</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">gg) Sahipli eşya – Sahipsiz eşya .......................................................... 17</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet ............................................. 18</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">3)Herkese karşı ileri sürülebilirlik ............................................................... 20</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">III.Aynî hakların diğer haklardan ayrılması ............................................................ 20</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Diğer mutlak haklardan ayrılması ............................................................ 20</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Alacak haklarından ve özellikle eşyaya bağlı borçlardan (Realobligation)</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">ayrılması .................................................................................................. 20</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Ayrımın dayanağı ................................................................................ 20</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Ayrımın sonuçları ................................................................................ 22</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">IV.Aynî hakların sınıflandırılması ........................................................................... 23</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Sağladığı yetkiye göre .............................................................................. 23</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Mülkiyet hakkı .................................................................................... 23</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Sınırlı aynî haklar ................................................................................ 23</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">aa) İrtifak hakları ................................................................................. 23</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">bb) Rehin hakları ................................................................................. 23</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">cc) Taşınmaz Yükü .............................................................................. 24</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Hakkın konusu olan şey'e göre ................................................................ 24</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">3)Hak sahibinin tayin ediliş tarzına göre ..................................................... 24</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">V. Aynî haklara hâkim olan prensipler .................................................................... 25</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Belirlilik (muayyenlik) prensibi ............................................................... 26</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Kamuya açıklık (aleniyet) prensibi ........................................................... 27</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">3)İnancın korunması prensibi ...................................................................... 27</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">4)Sınırlı sayı ve tipe bağlılık prensibi .......................................................... 27</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">5)Hak düşürücü süre ve zamanaşımı işlememesi prensibi ........................... 29</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">VI.Eşya Hukuku mevzuatı ....................................................................................... 29</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">VII.Mahkeme içtihatları ve doktrin .......................................................................... 36</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)İçtihatlar ................................................................................................... 36</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Doktrin ..................................................................................................... 40</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">VIII.Eşya hukuku açısından 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun hazırlık</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">çalışmaları ve gerekçesi ..................................................................................... 41</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">IX.Eşya Hukukunun açıklamasında izleyeceğimiz plân .......................................... 42</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">BİRİNCİ KISIM</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">Birinci Bölüm</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">ZİLYETLİK</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">§ 1. Genel Bakış ................................................................................................................ 45</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">§ 2. Zilyetlik Kavramı ve Zilyetliğin Niteliği .................................................................. 47</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">I. Kavram ............................................................................................................... 47</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">II.Zilyetliğin niteliği ............................................................................................... 52</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">§ 3. Zilyetliğe Tâbi Şeyler ................................................................................................ 54</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">§ 4. Zilyetliğin Çeşitleri .................................................................................................... 56</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Haklı-haksız zilyetlik ............................................................................... 56</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)İyi niyetli-kötü niyetli zilyetlik ................................................................. 56</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">3)Malik sıfatıyla-başka sıfatla zilyetlik ....................................................... 56</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">4)Asli-fer'i zilyetlik ..................................................................................... 57</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">5)Kendisi için-başkası için zilyetlik ve hizmet zilyetliği (zilyet</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">yardımcılığı) ............................................................................................. 59</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">6)Dolaylı-dolaysız zilyetlik ......................................................................... 60</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">7)Tek başına-birlikte (müşterek ve elbirliğiyle) zilyetlik ............................. 61</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">§ 5. Zilyetliğin Kazanılması ve Kaybı ............................................................................. 62</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">I. Zilyetliğin Kazanılması ...................................................................................... 62</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Aslen kazanma ......................................................................................... 63</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Devren kazanma ....................................................................................... 64</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">3)Tesisen (kurulmaya bağlı) kazanma ......................................................... 64</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">4)Miras yolu ile kazanma ............................................................................ 65</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">II.Zilyetliğin devrinin çeşitli şekilleri ..................................................................... 65</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Yeni zilyedin dolaysız (doğrudan doğruya) zilyet kılınması .................... 66</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Malın teslimi ....................................................................................... 67</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Araçların teslimi .................................................................................. 68</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">c)Malın, yeni zilyetin fiili hâkimiyetine bırakılması ............................... 69</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Yeni zilyedin, dolaylı (vasıtalı) zilyet kılınması ....................................... 69</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Temsilci aracılığı ile zilyetliği kazanma .............................................. 70</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Hükmen teslim .................................................................................... 71</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">c)Zilyetliğin havalesi .............................................................................. 73</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">d)Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi ................................................. 77</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">III.Zilyetliğin sona ermesi ....................................................................................... 78</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Zilyedin arzusu ile sona erme ................................................................... 79</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Fiilî hâkimiyet kaybı ................................................................................ 79</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">§ 6. Zilyetliğin Korunması ............................................................................................... 80</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">I. Zilyedin kuvvet kullanma imkânı ....................................................................... 81</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">II.Zilyetlik davaları ................................................................................................ 84</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Zilyetliğin gasbında iade ve tazminat davaları ......................................... 84</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Zilyetliğin iadesi davası ....................................................................... 84</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Tazminat davası .................................................................................. 87</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Zilyetliğe saldırı halinde açılacak davalar ................................................ 87</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Saldırıya son verilmesi talebi .............................................................. 87</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Saldırı sebebinin önlenmesi talebi ....................................................... 88</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">c)Saldırıdan doğan zararların tazmini talebi ........................................... 89</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">3)Hak düşürücü süreler ................................................................................ 89</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">4)Yargılama usulü ....................................................................................... 90</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">III.Zilyetliğin idari yoldan korunması ..................................................................... 90</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Amaç ........................................................................................................ 90</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Usul .......................................................................................................... 91</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Yetkili makam ..................................................................................... 91</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Başvuru ............................................................................................... 91</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">c)Soruşturma ve karar ............................................................................. 92</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">3)Kararın sonuçları ...................................................................................... 92</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)İdare bakımından ................................................................................. 92</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Haklara etkisi bakımından ................................................................... 93</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">XII İçindekiler</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">Sayfa</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">c)Uygulanması bakımından .................................................................... 93</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">4)Saldırının tekrarlanmasında ceza yaptırımı .............................................. 94</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">§ 7. Taşınırlarda Zilyetliğin Hak Karinesi Oluşu .......................................................... 94</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">I. Karineler ............................................................................................................. 95</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Mülkiyet karinesi ..................................................................................... 95</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Başkasının mülkiyet karinesine dayanma ................................................. 96</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">3)Fer'î zilyetlikte karine .............................................................................. 97</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">II.Karinenin rolü ..................................................................................................... 98</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">A. Halihazır zilyedin hak karinesine dayanan savunması .................................. 98</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">B. Önceki zilyedin hak karinesine dayanan talebi : Taşınır davası ................... 99</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Taşınır davasının şartları .......................................................................... 99</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Taşınır davasının özellikleri ................................................................... 105</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Mülkiyete dayanan istihkak davasına nazaran özellikleri .................. 105</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Zilyetlik davasına nazaran özellikleri ................................................ 106</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">C. Zilyetlik karinesine güvenerek kazanılan hakkın korunması ...................... 107</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)İyiniyetle kazanmanın tam korunduğu haller ......................................... 108</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Emin sıfatıyla zilyetten aynî hak kazanılması .................................... 108</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Para ve hamile yazılı senetlerin kazanılması ..................................... 111</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)İyiniyetle kazanmanın korunmadığı haller ............................................. 112</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">3)İyiniyetle kazanmanın kısmen korunduğu haller .................................... 112</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">§ 8. Taşınmazlarda Hak Karinesi ................................................................................. 112</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Tapuda kayıtlı taşınmazlarda .................................................................. 112</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda ................................................... 113</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">§ 9. Zilyetliğin Geri Verilmesine Uygulanacak Hükümler .......................................... 114</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">I. Geri vermekle yükümlü iyiniyetli zilyetlerin durumu ....................................... 116</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Geri verme yükümlülüğünün kapsamı ................................................... 117</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Yaptığı giderler (masraflar) bakımından talep hakkı .............................. 118</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Zorunlu, yararlı ve lüks masraf kavramları ........................................ 118</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Zilyedin masrafları talep hakkı .......................................................... 119</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">II.Geri vermekle yükümlü iyiniyetli olmayan (kötüniyetli) zilyetlerin durumu ... 121</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Geri verme yükümlülüğünün kapsamı ................................................... 121</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Giderleri talep hakkı ............................................................................... 130</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">İkinci Bölüm</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">TAPU SİCİLİ</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">§ 1. Genel Bakış .............................................................................................................. 131</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">§ 2. Tapu Sicili Kavramı ve Unsurları .......................................................................... 136</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">I. Kavram ............................................................................................................. 136</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">İçindekiler XIII</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">Sayfa</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">II.Ana sicil ve Tamamlayıcı Unsurlar ................................................................... 137</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Temel sicil: Tapu kütüğü ........................................................................ 137</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Kat mülkiyeti kütüğü .............................................................................. 137</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">3)Yevmiye defteri ...................................................................................... 138</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">4)Belgeler .................................................................................................. 139</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">5)Planlar .................................................................................................... 139</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">III.Yardımcı siciller ............................................................................................... 140</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Aziller sicili ............................................................................................ 140</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Düzeltmeler sicili ................................................................................... 140</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">3)Kamu orta malları sicili .......................................................................... 141</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">4)Tapu envanter defteri ............................................................................. 141</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">5)İdari sınırlar kayıt defteri ........................................................................ 141</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">IV.Tapu sicili bulunmayan yerlerde tutulan defterler ............................................ 141</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Zabıt (kayıt) defteri ................................................................................ 141</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Kat mülkiyeti zabıt defteri ...................................................................... 142</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">3)İpotek kayıt defteri ................................................................................. 142</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">4)Fihrist defteri .......................................................................................... 142</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">5)Diğer defterler ........................................................................................ 143</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">§ 3. Tapu Sicili Teşkilatı ve Devletin Sorumluluğu ...................................................... 143</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">I. Teşkilat ............................................................................................................. 143</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">II.Tapu sicillerinin tutulmasından devletin sorumluluğu ...................................... 144</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">§ 4. Tapu Sicili Sistemimize Hâkim Olan Prensipler ................................................... 152</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">I. Taşınmaza sahife açılması prensibi .................................................................. 152</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">II.Taşınmaz üzerinde aynî hak kazanılması için tescil gerekmesi ........................ 153</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">III.Tescilin sebebe bağlılığı ................................................................................... 153</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">IV.Tescilin yolsuz da olsa, iyiniyetli üçüncü kişiler için hüküm ifade etmesi ....... 154</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">V. Tapu sicilinin kamuya açıklığı ......................................................................... 154</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Prensip .................................................................................................... 154</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Kamuya açıklık prensibinin sonucu ....................................................... 156</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">§ 5. Taşınmazların Kütüğe Geçirilmesi ........................................................................ 157</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">I. Uygulanacak hükümler ..................................................................................... 157</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">II.Kütükte sahife açılacak şeyler: Taşınmaz kavramı ve tapulamanın yapılışı ..... 158</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">A. Taşınmaz kavramı ....................................................................................... 158</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Arazi ....................................................................................................... 159</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Bağımsız ve sürekli haklar ..................................................................... 160</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Bir irtifak hakkı bulunmalıdır ............................................................ 161</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)İrtifak hakkı bağımsız bir nitelik arzetmelidir ................................... 161</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">XIV İçindekiler</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">Sayfa</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">c)İrtifak hakkı sürekli bir nitelik arz etmelidir ...................................... 162</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">d)Hak sahibi kaydı talep etmelidir ........................................................ 162</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">3)Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler ....................................... 163</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">B. Kadastro (Tapulama) .................................................................................. 164</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)21.6.1987 tarih, 3402 sayılı Kadastro Kanunu'ndan önceki</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">düzenleme .............................................................................................. 164</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca kadastro .................................... 165</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Kanunun amacı ve uygulama alanı .................................................... 165</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Uygulanacak metod ........................................................................... 167</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">c)Teşkilat .............................................................................................. 168</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">d)Kadastro hazırlık çalışmaları ............................................................. 169</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">e)Taşınmazların sınırlandırılması ve tespit işleri .................................. 172</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">f)Mülkiyet hakkının tespitine ilişkin esaslar ......................................... 173</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">g)Kadastro tutanağının düzenlenmesi, ilân ve itiraz ............................. 181</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">h)Kadastroya ilişkin uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümlenmesi ...... 183</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">i)Taşınmaz tesbitinin sonucu ................................................................ 186</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">III.Kütüğe kaydedilmeyecek taşınmazlar .............................................................. 190</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">IV.Tapulu taşınmazın bölünmesi veya birleştirilmesi .......................................... 195</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Ayırma ................................................................................................... 196</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Birleştirme .............................................................................................. 196</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">§ 6. Taşınmaza Ait Kütük Sayfasına Yapılacak Kayıtlar ........................................... 197</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">I. Taşınmazı teşhise yarayacak bilgi .................................................................... 197</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">II.Aynî hakların tescili, terkini, değiştirilmesi....................................................... 197</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">A. Tescil .......................................................................................................... 197</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Kavram ................................................................................................... 197</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Tescil için gerekli şartlar ........................................................................ 198</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Talep-İstem (Anmeldung, Réquisition) ............................................. 198</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">aa) Talep yetkisi ................................................................................ 199</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">bb) Talebin şekil ve içeriği ................................................................ 201</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">cc) Talebin hukuki niteliği ................................................................. 203</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Belgeleme (Légitimation, Ausweisen) .............................................. 204</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">aa) Talep yetkisinin belgelenmesi ..................................................... 204</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">bb) Hukukî sebebin belgelenmesi ..................................................... 205</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">cc) Belgelerin noksanlığı ................................................................... 205</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">3)Tescilin yapılışı ...................................................................................... 206</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Mülkiyet hakkının tescili ................................................................... 207</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)İrtifakların ve taşınmaz yüklerinin tescili .......................................... 208</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">c)Rehin haklarının tescili ...................................................................... 209</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">4)Tebliğ ..................................................................................................... 209</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">B. Terkin .......................................................................................................... 209</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Terkin için gerekli şartlar ....................................................................... 209</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">İçindekiler XV</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">Sayfa</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Aynî hakkı sona erdirici terkinler ...................................................... 209</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Sicili düzeltici terkinler ..................................................................... 210</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">aa) Tescil şekli bir değer taşıyorsa .................................................... 210</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">bb) Tescilin hiçbir değeri kalmamışsa ............................................... 211</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Terkin tarzı ............................................................................................. 212</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">C. Kaydın değiştirilmesi .................................................................................. 212</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">III.Şerhler .............................................................................................................. 212</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">A. Kişisel hakların şerhi .................................................................................. 213</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Medeni Kanunda belirtilenler ................................................................. 213</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda belirtilenler .................................. 214</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">3)Özel kanunla kabul edilenler .................................................................. 215</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">B. Tasarruf yetkisine ait kısıtlamaların şerhi ................................................... 216</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Medeni Kanunda belirtilenler ................................................................. 216</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları .............. 216</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre .................................. 217</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">c)Aile yurdu kurulması, art mirasçı atanması ........................................ 218</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">d)Aile Konutu ....................................................................................... 218</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">e)Ailenin ekonomik varlığını korumak üzere tasarruf yetkisinin</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">sınırlandırılması ................................................................................ 219</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Medenî Kanun dışında belirtilenler ........................................................ 219</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)İskân Kanunu gereğince verilen yerlere ilişkin kısıtlamalar .............. 219</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Kamulaştırma kararı .......................................................................... 219</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">c)Ticari şirketlere sermaye olarak taşınmaz konulması ........................ 220</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">C. Geçici tescillerin şerhi ................................................................................. 220</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Medeni Kanunda öngörülenler ............................................................... 220</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Aynî hak iddiası ................................................................................. 220</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Tasarruf yetkisini belirleyen belgelerdeki noksanların sonradan</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">tamamlanmasına kanunen imkan verilenlerin talepleri ..................... 220</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Usul ........................................................................................................ 221</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">D. Özel Kanunlarda yanlış olarak şerhin öngörüldüğü haller .......................... 222</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Kooperatifler Kanunu m. 15/f. 2 ............................................................ 222</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Kat Mülkiyeti Kanunu m. 24 .................................................................. 222</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">3)İmar Kanunu m. 33 ................................................................................. 222</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">4)1515 Sayılı K. m. 2 ................................................................................ 223</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">5)Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine dair Tarım Reformu</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">Kanunu m. 5, 24 ..................................................................................... 224</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">6)1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">m.11 ...................................................................................................... 224</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">7)5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu m. 8A ............ 224</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">IV.Beyanlar ........................................................................................................... 224</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Medeni Kanun ve Tapu Sicili Tüzüğünde belirtilenler ........................... 225</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">XVI İçindekiler</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">Sayfa</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilenler ................................................... 226</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">3)Kadastro Kanununda belirtilenler ........................................................... 227</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">4)Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda belirtilenler ............. 227</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">5)İmar Kanununun 11. maddesinde belirtilen beyan ................................. 228</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">6)3621 sayılı Kıyı Kanununun 12. maddesinde belirtilen beyan ............... 228</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">7)2981 sayılı Kanunda belirtilen beyan ..................................................... 228</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">8)Kamulaştırma Kanununun 30. maddesinde belirtilen beyan .................. 229</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">9)Kentsel Dönüşüm Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">belirtilen beyanlar.................................................................................... 229</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">V. Taşınmaz rehni kayıtlarına ait düşünceler ......................................................... 229</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">§ 7. Tapu Kütüğüne Yapılan Kayıtların Hükmü ......................................................... 229</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">I. Tescilin hükmü ................................................................................................. 230</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">A. Tescilin olumsuz hükmü ............................................................................. 230</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Tescil prensibinin mülkiyet hakkındaki istisnaları ................................. 231</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)İrtifak hakkı ve taşınmaz yükünün tescilsiz kazanılması ........................ 231</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">3)Rehin hakkının tescilsiz kazanılması ...................................................... 232</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">B. Tescilin olumlu hükmü: iyiniyetli üçüncü kişilerin korunması ................... 232</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Uygulama şartları ................................................................................... 233</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Koruma sadece üçüncü kişiler içindir ................................................ 233</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Koruma sadece sicil kaydına dayanan kazanımlar içindir ................. 234</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">c)Koruma sadece aynî hak kazanılması içindir ..................................... 235</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">d)Üçüncü kişinin kazanması iyi niyetle olmalıdır ................................ 236</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">e)Üçüncü kişinin aynî hak kazanması için gerekli diğer kurucu</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">unsurlar geçerli olmalıdır .................................................................. 239</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Uygulama halleri .................................................................................... 239</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına giren haller ............................ 239</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına girmeyen haller ..................... 241</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">aa) Taşınmazın özel mülkiyete elverişli olmadığı haller ................... 241</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">bb) Aynî hak niteliği bulunmamasına rağmen aynî hakmış gibi</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">tescil edilmiş haklar .................................................................... 242</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">cc) Aynî hakkın kazanılmasına yol açan hukukî sebepteki</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">sakatlıklar .................................................................................... 242</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">dd) Aynî hakkı devreden veya kuran kişinin ehliyetindeki</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">sakatlıklar ve tasarruf ehliyetindeki eksiklikler ........................... 242</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">ee) Hak sahibi adına hareket eden temsilcinin temsil</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">yetkisindeki sakatlıklar ............................................................... 243</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">ff) Çift tapulu taşınmazlarda yolsuz tapuya dayanan kazanımlar ...... 243</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">3)İyiniyetin etkisi ....................................................................................... 246</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">C. Aynî hakkın içeriğinin belirlenmesi ............................................................ 248</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">II.Diğer kayıtların hükmü ..................................................................................... 248</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Taşınmazı teşhise yarayacak bilgi .......................................................... 248</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Şerhler .................................................................................................... 249</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Kişisel hakların şerhinin hükmü ........................................................ 249</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Tasarruf yetkisinin kısıtlamalarına ait şerhin hükmü ......................... 251</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">İçindekiler XVII</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">Sayfa</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">aa) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin kararlar ......................... 252</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">bb) Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre ........................... 253</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">cc) Aile yurdu kurulması veya art mirasçı atanması .......................... 254</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">dd) Aile Konutu ................................................................................ 255</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">ee) Evlilik birliğini koruma amacıyla konulan şerhler ...................... 256</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">ff) Medeni Kanun dışında öngörülen tasarruf yetkisinin</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">kısıtlanmasına ait şerhler .............................................................. 256</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">c)Geçici tescilin şerhinin hükmü .......................................................... 256</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">3)Beyanlar ................................................................................................. 257</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">§ 8. Tapu Kütüğüne Yapılan Kayıtların Hükümsüzlüğü ............................................ 259</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">I. Yolsuz tescil ..................................................................................................... 259</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">A. Yolsuz tescilin sakıncaları .......................................................................... 259</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">B. Yolsuz tescilin düzeltilmesi ........................................................................ 260</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Medeni Kanuna göre .............................................................................. 260</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Tescil yapılırken mevcut olan veya vukua gelen yolsuzluklarda ....... 260</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">aa) Tescilin, kurucu unsurlardaki sakatlık yüzünden yolsuz</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">olması .......................................................................................... 260</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">aaa - Düzeltme (tashih) davası .................................................... 260</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">bbb - Anlaşmaya dayanan düzeltme ............................................ 264</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">bb) Tescilin, tapu memurunun yaptığı yanlışlık yüzünden</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">yolsuz olması .............................................................................. 264</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Hakta meydana gelen değişiklik dolayısıyla gerçek duruma</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">uymayan tescillerde .......................................................................... 266</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">aa) Aynî hakkın sicil dışı başkasına geçmiş olması halinde .............. 266</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">bb) Aynî hakkın sicil dışında sona erdiği hallerde ............................ 266</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Özel Kanunlara göre .............................................................................. 266</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)3402 sayılı Kadastro Kanunu m. 12 .................................................. 266</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)5543 sayılı İskan K. m. 20 ................................................................. 266</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">c)2644 sayılı Tapu K. m. 31 ................................................................. 267</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">II.Diğer kayıtların yolsuzluğu .............................................................................. 267</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Taşınmazı teşhise yarayan bilgi .............................................................. 267</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Yolsuz şerhler ......................................................................................... 268</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">3)Yolsuz beyanlar ...................................................................................... 269</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">İ K İ N C İ K I S I M</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">MÜLKİYET</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">Birinci Bölüm</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">GENEL HÜKÜMLER</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">§ 1. Mülkiyet Kavramı ................................................................................................... 273</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">XVIII İçindekiler</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">Sayfa</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">§ 2. Mülkiyetin İçeriği .................................................................................................... 274</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">I. Aktif yetki ......................................................................................................... 274</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">II.Koruyucu yetki ................................................................................................. 276</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)İstihkak davası (rei vindicatio) ............................................................... 278</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Davanın konusu, amacı, hukuki niteliği ............................................ 278</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Davacı-davalı sıfatları ....................................................................... 280</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Elatmanın Önlenmesi (müdahalenin men'i) davası (actio negatoria) ...... 281</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Genel olarak ...................................................................................... 281</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Davacı-davalı sıfatları ....................................................................... 284</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">§ 3. Mülkiyetin Konusu ve Kapsamı ............................................................................. 285</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">I. Bütünleyici Parçalar ......................................................................................... 286</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Tanım ve hükmün amacı ......................................................................... 286</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Bütünleyici parça vasfının kazanılması .................................................. 287</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Sıkı maddî bağlantı dolayısıyla temel unsur haline gelme ................. 288</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Yerel adetlere göre temel unsur sayılma ........................................... 289</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">3)Bütünleyici parça vasfının kaybı ............................................................ 291</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">4)Ayrıca bütünleyici parça sayılan şeyler ve özellikle ürünler .................. 292</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Yapılar ve dikili bitkiler .................................................................... 292</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Doğal ürünler .................................................................................... 292</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">aa – Dönemsel olarak elde edilen ürünler .......................................... 293</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">bb – Yerel adetlerin bir şeyden elde edilmesini uygun gördüğü</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">verimler ..................................................................................... 294</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">5)Bütünleyici parça sayılmanın hukuki sonuçları ...................................... 294</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">II.Eklenti .............................................................................................................. 296</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Tanımı ve hükmün amacı ....................................................................... 296</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Eklenti vasfının kazanılması ................................................................... 296</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Özgüleme (tahsis) .............................................................................. 297</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Dış bağlantı ........................................................................................ 298</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">3)Eklenti olmanın hukuki sonuçları ........................................................... 298</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">§ 4. Mülkiyetin Çeşitleri ................................................................................................. 301</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">I. Genel olarak ...................................................................................................... 301</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">II.Paylı Mülkiyet .................................................................................................. 303</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Kavram ................................................................................................... 303</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Paylı mülkiyetin kurulması .................................................................... 305</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Hukuki işlem ile ................................................................................ 305</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Yetkili makamın işlemi veya mahkeme kararı ile ............................. 306</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">c)Kanun gereği ..................................................................................... 306</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">3)Paydaşların payları bakımından durumları ............................................. 306</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">İçindekiler XIX</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">Sayfa</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Pay oranı ............................................................................................ 306</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Paydaşın payında tasarrufu ................................................................ 307</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">c)Paydaşın hakkını koruması ................................................................. 311</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">4)Paylı mülkiyet birliği ve idaresi ............................................................. 313</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">5)Paydaşların malın bütünü bakımından yetkileri ..................................... 320</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Yönetime katılma yetkisi ................................................................... 320</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Paylı malı kullanma ve ondan yararlanma yetkisi ............................. 320</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">c)Malın tamamını kapsayan tasarruf yetkileri ...................................... 324</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">d)Ortak menfaatleri koruma yetkisi ...................................................... 325</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">6)Paydaşların giderlere ve yükümlülüklere katılması ................................ 326</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">7)Paylı mülkiyetin sona ermesi ................................................................. 328</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Paylı mülkiyetin bir veya birkaç paydaş için sona ermesi .................. 329</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">aa) Payın devri yoluyla ...................................................................... 329</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">bb) Bir paydaşın mahkeme kararı ile paydaşlıktan çıkarılması .......... 329</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">cc) Terk yoluyla ................................................................................. 330</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Paylı mülkiyetin bütün paydaşlar için sona ermesi, özellikle</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">paylaşma (taksim) ............................................................................. 331</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">aa – Paylaşma isteme hakkı ............................................................... 331</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">bb – Paylaşma isteme hakkının sınırları ............................................ 332</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">cc – Paylaşmanın yapılışı .................................................................. 337</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">III.Elbirliği Mülkiyeti ............................................................................................ 343</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Kavram ................................................................................................... 343</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Elbirliği mülkiyetinin kurulması ............................................................ 345</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Elbirliği ortaklığı halleri .................................................................... 345</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">b)Mülkiyetin ortaklık tarafından kazanılması ....................................... 346</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">3)Elbirliği mülkiyetinde ortakların durumu ............................................... 346</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">4)Elbirliği mülkiyetinin sona ermesi ......................................................... 351</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">5)Elbirliği mülkiyeti kurumuna yöneltilen tenkitler .................................. 354</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">İkinci Bölüm</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">TAŞINMAZ MÜLKİYETİ</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">§ 1. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu ............................................................................. 355</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">§ 2. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması ..................................................................... 356</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">I. Genel olarak kazanma tarzları .......................................................................... 356</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Aslen kazanma – Devren kazanma ......................................................... 356</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Tescille kazanma - Tescilden önce kazanma .......................................... 357</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">II.Taşınmaz mülkiyetinin tescille kazanılması ..................................................... 358</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">1)Genel olarak şartları ............................................................................... 358</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">2)Kazanma sebebi ..................................................................................... 358</span></div> <div><span style="font-size: 0.8em;">a)Mülkiyeti nakil borcu doğuran
 • Açıklama
  • I. Eşya hukukunun konusu ....................................................................................... 1
   II.Aynî hak kavramı ve unsurları ............................................................................. 2
   A. Kavram ........................................................................................................... 2
   1)Klâsik görüş ............................................................................................... 2
   2)Şahısçı görüş .............................................................................................. 2
   3)Birleştirici görüş ......................................................................................... 3
   B. Unsurları ......................................................................................................... 4
   1)Eşya ............................................................................................................ 4
   a)Kavram .................................................................................................. 4
   b)Eşya kavramına girmeyen aynî hak konuları (objeleri) ......................... 8
   aa) Bağımsız ve sürekli haklar ............................................................... 8
   bb) Doğal güçler, enerji.......................................................................... 9
   cc) Üzerinde aynî hak kurulabilen haklar ............................................... 9
   dd) Bütünüyle malvarlığı ....................................................................... 9
   ee) Hayvanlar ....................................................................................... 10
   c)Eşya çeşitleri ve ayırımın aynî haklar yönünden önemi ...................... 10
   aa) Taşınır eşya - Taşınmaz eşya ......................................................... 10
   bb) Basit eşya - Birleşik eşya - Eşya birliği ......................................... 11
   cc) Mislî eşya - Gayrimisli eşya .......................................................... 12
   dd) Tüketime (İstihlâke) tâbi olan-olmayan eşya ................................ 13
   ee) Bölünebilen-bölünemeyen eşya ..................................................... 14
   ff) Özel mülkiyete tâbi olabilen-özel mülkiyete tâbi olamayan eşya ... 14
   gg) Sahipli eşya – Sahipsiz eşya .......................................................... 17
   2)Eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet ............................................. 18
   3)Herkese karşı ileri sürülebilirlik ............................................................... 20
   III.Aynî hakların diğer haklardan ayrılması ............................................................ 20
   1)Diğer mutlak haklardan ayrılması ............................................................ 20
   2)Alacak haklarından ve özellikle eşyaya bağlı borçlardan (Realobligation)
   ayrılması .................................................................................................. 20
   a)Ayrımın dayanağı ................................................................................ 20
   b)Ayrımın sonuçları ................................................................................ 22
   IV.Aynî hakların sınıflandırılması ........................................................................... 23
   1)Sağladığı yetkiye göre .............................................................................. 23
   a)Mülkiyet hakkı .................................................................................... 23
   b)Sınırlı aynî haklar ................................................................................ 23
   aa) İrtifak hakları ................................................................................. 23
   bb) Rehin hakları ................................................................................. 23
   cc) Taşınmaz Yükü .............................................................................. 24
   2)Hakkın konusu olan şey'e göre ................................................................ 24
   3)Hak sahibinin tayin ediliş tarzına göre ..................................................... 24
   V. Aynî haklara hâkim olan prensipler .................................................................... 25
   1)Belirlilik (muayyenlik) prensibi ............................................................... 26
   2)Kamuya açıklık (aleniyet) prensibi ........................................................... 27
   3)İnancın korunması prensibi ...................................................................... 27
   4)Sınırlı sayı ve tipe bağlılık prensibi .......................................................... 27
   5)Hak düşürücü süre ve zamanaşımı işlememesi prensibi ........................... 29
   VI.Eşya Hukuku mevzuatı ....................................................................................... 29
   VII.Mahkeme içtihatları ve doktrin .......................................................................... 36
   1)İçtihatlar ................................................................................................... 36
   2)Doktrin ..................................................................................................... 40
   VIII.Eşya hukuku açısından 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun hazırlık
   çalışmaları ve gerekçesi ..................................................................................... 41
   IX.Eşya Hukukunun açıklamasında izleyeceğimiz plân .......................................... 42
   BİRİNCİ KISIM
   ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ
   Birinci Bölüm
   ZİLYETLİK
   § 1. Genel Bakış ................................................................................................................ 45
   § 2. Zilyetlik Kavramı ve Zilyetliğin Niteliği .................................................................. 47
   I. Kavram ............................................................................................................... 47
   II.Zilyetliğin niteliği ............................................................................................... 52
   § 3. Zilyetliğe Tâbi Şeyler ................................................................................................ 54
   § 4. Zilyetliğin Çeşitleri .................................................................................................... 56
   1)Haklı-haksız zilyetlik ............................................................................... 56
   2)İyi niyetli-kötü niyetli zilyetlik ................................................................. 56
   3)Malik sıfatıyla-başka sıfatla zilyetlik ....................................................... 56
   4)Asli-fer'i zilyetlik ..................................................................................... 57
   5)Kendisi için-başkası için zilyetlik ve hizmet zilyetliği (zilyet
   yardımcılığı) ............................................................................................. 59
   6)Dolaylı-dolaysız zilyetlik ......................................................................... 60
   7)Tek başına-birlikte (müşterek ve elbirliğiyle) zilyetlik ............................. 61
   § 5. Zilyetliğin Kazanılması ve Kaybı ............................................................................. 62
   I. Zilyetliğin Kazanılması ...................................................................................... 62
   1)Aslen kazanma ......................................................................................... 63
   2)Devren kazanma ....................................................................................... 64
   3)Tesisen (kurulmaya bağlı) kazanma ......................................................... 64
   4)Miras yolu ile kazanma ............................................................................ 65
   II.Zilyetliğin devrinin çeşitli şekilleri ..................................................................... 65
   1)Yeni zilyedin dolaysız (doğrudan doğruya) zilyet kılınması .................... 66
   a)Malın teslimi ....................................................................................... 67
   b)Araçların teslimi .................................................................................. 68
   c)Malın, yeni zilyetin fiili hâkimiyetine bırakılması ............................... 69
   2)Yeni zilyedin, dolaylı (vasıtalı) zilyet kılınması ....................................... 69
   a)Temsilci aracılığı ile zilyetliği kazanma .............................................. 70
   b)Hükmen teslim .................................................................................... 71
   c)Zilyetliğin havalesi .............................................................................. 73
   d)Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi ................................................. 77
   III.Zilyetliğin sona ermesi ....................................................................................... 78
   1)Zilyedin arzusu ile sona erme ................................................................... 79
   2)Fiilî hâkimiyet kaybı ................................................................................ 79
   § 6. Zilyetliğin Korunması ............................................................................................... 80
   I. Zilyedin kuvvet kullanma imkânı ....................................................................... 81
   II.Zilyetlik davaları ................................................................................................ 84
   1)Zilyetliğin gasbında iade ve tazminat davaları ......................................... 84
   a)Zilyetliğin iadesi davası ....................................................................... 84
   b)Tazminat davası .................................................................................. 87
   2)Zilyetliğe saldırı halinde açılacak davalar ................................................ 87
   a)Saldırıya son verilmesi talebi .............................................................. 87
   b)Saldırı sebebinin önlenmesi talebi ....................................................... 88
   c)Saldırıdan doğan zararların tazmini talebi ........................................... 89
   3)Hak düşürücü süreler ................................................................................ 89
   4)Yargılama usulü ....................................................................................... 90
   III.Zilyetliğin idari yoldan korunması ..................................................................... 90
   1)Amaç ........................................................................................................ 90
   2)Usul .......................................................................................................... 91
   a)Yetkili makam ..................................................................................... 91
   b)Başvuru ............................................................................................... 91
   c)Soruşturma ve karar ............................................................................. 92
   3)Kararın sonuçları ...................................................................................... 92
   a)İdare bakımından ................................................................................. 92
   b)Haklara etkisi bakımından ................................................................... 93
   XII İçindekiler
   Sayfa
   c)Uygulanması bakımından .................................................................... 93
   4)Saldırının tekrarlanmasında ceza yaptırımı .............................................. 94
   § 7. Taşınırlarda Zilyetliğin Hak Karinesi Oluşu .......................................................... 94
   I. Karineler ............................................................................................................. 95
   1)Mülkiyet karinesi ..................................................................................... 95
   2)Başkasının mülkiyet karinesine dayanma ................................................. 96
   3)Fer'î zilyetlikte karine .............................................................................. 97
   II.Karinenin rolü ..................................................................................................... 98
   A. Halihazır zilyedin hak karinesine dayanan savunması .................................. 98
   B. Önceki zilyedin hak karinesine dayanan talebi : Taşınır davası ................... 99
   1)Taşınır davasının şartları .......................................................................... 99
   2)Taşınır davasının özellikleri ................................................................... 105
   a)Mülkiyete dayanan istihkak davasına nazaran özellikleri .................. 105
   b)Zilyetlik davasına nazaran özellikleri ................................................ 106
   C. Zilyetlik karinesine güvenerek kazanılan hakkın korunması ...................... 107
   1)İyiniyetle kazanmanın tam korunduğu haller ......................................... 108
   a)Emin sıfatıyla zilyetten aynî hak kazanılması .................................... 108
   b)Para ve hamile yazılı senetlerin kazanılması ..................................... 111
   2)İyiniyetle kazanmanın korunmadığı haller ............................................. 112
   3)İyiniyetle kazanmanın kısmen korunduğu haller .................................... 112
   § 8. Taşınmazlarda Hak Karinesi ................................................................................. 112
   1)Tapuda kayıtlı taşınmazlarda .................................................................. 112
   2)Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda ................................................... 113
   § 9. Zilyetliğin Geri Verilmesine Uygulanacak Hükümler .......................................... 114
   I. Geri vermekle yükümlü iyiniyetli zilyetlerin durumu ....................................... 116
   1)Geri verme yükümlülüğünün kapsamı ................................................... 117
   2)Yaptığı giderler (masraflar) bakımından talep hakkı .............................. 118
   a)Zorunlu, yararlı ve lüks masraf kavramları ........................................ 118
   b)Zilyedin masrafları talep hakkı .......................................................... 119
   II.Geri vermekle yükümlü iyiniyetli olmayan (kötüniyetli) zilyetlerin durumu ... 121
   1)Geri verme yükümlülüğünün kapsamı ................................................... 121
   2)Giderleri talep hakkı ............................................................................... 130
   İkinci Bölüm
   TAPU SİCİLİ
   § 1. Genel Bakış .............................................................................................................. 131
   § 2. Tapu Sicili Kavramı ve Unsurları .......................................................................... 136
   I. Kavram ............................................................................................................. 136
   İçindekiler XIII
   Sayfa
   II.Ana sicil ve Tamamlayıcı Unsurlar ................................................................... 137
   1)Temel sicil: Tapu kütüğü ........................................................................ 137
   2)Kat mülkiyeti kütüğü .............................................................................. 137
   3)Yevmiye defteri ...................................................................................... 138
   4)Belgeler .................................................................................................. 139
   5)Planlar .................................................................................................... 139
   III.Yardımcı siciller ............................................................................................... 140
   1)Aziller sicili ............................................................................................ 140
   2)Düzeltmeler sicili ................................................................................... 140
   3)Kamu orta malları sicili .......................................................................... 141
   4)Tapu envanter defteri ............................................................................. 141
   5)İdari sınırlar kayıt defteri ........................................................................ 141
   IV.Tapu sicili bulunmayan yerlerde tutulan defterler ............................................ 141
   1)Zabıt (kayıt) defteri ................................................................................ 141
   2)Kat mülkiyeti zabıt defteri ...................................................................... 142
   3)İpotek kayıt defteri ................................................................................. 142
   4)Fihrist defteri .......................................................................................... 142
   5)Diğer defterler ........................................................................................ 143
   § 3. Tapu Sicili Teşkilatı ve Devletin Sorumluluğu ...................................................... 143
   I. Teşkilat ............................................................................................................. 143
   II.Tapu sicillerinin tutulmasından devletin sorumluluğu ...................................... 144
   § 4. Tapu Sicili Sistemimize Hâkim Olan Prensipler ................................................... 152
   I. Taşınmaza sahife açılması prensibi .................................................................. 152
   II.Taşınmaz üzerinde aynî hak kazanılması için tescil gerekmesi ........................ 153
   III.Tescilin sebebe bağlılığı ................................................................................... 153
   IV.Tescilin yolsuz da olsa, iyiniyetli üçüncü kişiler için hüküm ifade etmesi ....... 154
   V. Tapu sicilinin kamuya açıklığı ......................................................................... 154
   1)Prensip .................................................................................................... 154
   2)Kamuya açıklık prensibinin sonucu ....................................................... 156
   § 5. Taşınmazların Kütüğe Geçirilmesi ........................................................................ 157
   I. Uygulanacak hükümler ..................................................................................... 157
   II.Kütükte sahife açılacak şeyler: Taşınmaz kavramı ve tapulamanın yapılışı ..... 158
   A. Taşınmaz kavramı ....................................................................................... 158
   1)Arazi ....................................................................................................... 159
   2)Bağımsız ve sürekli haklar ..................................................................... 160
   a)Bir irtifak hakkı bulunmalıdır ............................................................ 161
   b)İrtifak hakkı bağımsız bir nitelik arzetmelidir ................................... 161
   XIV İçindekiler
   Sayfa
   c)İrtifak hakkı sürekli bir nitelik arz etmelidir ...................................... 162
   d)Hak sahibi kaydı talep etmelidir ........................................................ 162
   3)Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler ....................................... 163
   B. Kadastro (Tapulama) .................................................................................. 164
   1)21.6.1987 tarih, 3402 sayılı Kadastro Kanunu'ndan önceki
   düzenleme .............................................................................................. 164
   2)3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca kadastro .................................... 165
   a)Kanunun amacı ve uygulama alanı .................................................... 165
   b)Uygulanacak metod ........................................................................... 167
   c)Teşkilat .............................................................................................. 168
   d)Kadastro hazırlık çalışmaları ............................................................. 169
   e)Taşınmazların sınırlandırılması ve tespit işleri .................................. 172
   f)Mülkiyet hakkının tespitine ilişkin esaslar ......................................... 173
   g)Kadastro tutanağının düzenlenmesi, ilân ve itiraz ............................. 181
   h)Kadastroya ilişkin uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümlenmesi ...... 183
   i)Taşınmaz tesbitinin sonucu ................................................................ 186
   III.Kütüğe kaydedilmeyecek taşınmazlar .............................................................. 190
   IV.Tapulu taşınmazın bölünmesi veya birleştirilmesi .......................................... 195
   1)Ayırma ................................................................................................... 196
   2)Birleştirme .............................................................................................. 196
   § 6. Taşınmaza Ait Kütük Sayfasına Yapılacak Kayıtlar ........................................... 197
   I. Taşınmazı teşhise yarayacak bilgi .................................................................... 197
   II.Aynî hakların tescili, terkini, değiştirilmesi....................................................... 197
   A. Tescil .......................................................................................................... 197
   1)Kavram ................................................................................................... 197
   2)Tescil için gerekli şartlar ........................................................................ 198
   a)Talep-İstem (Anmeldung, Réquisition) ............................................. 198
   aa) Talep yetkisi ................................................................................ 199
   bb) Talebin şekil ve içeriği ................................................................ 201
   cc) Talebin hukuki niteliği ................................................................. 203
   b)Belgeleme (Légitimation, Ausweisen) .............................................. 204
   aa) Talep yetkisinin belgelenmesi ..................................................... 204
   bb) Hukukî sebebin belgelenmesi ..................................................... 205
   cc) Belgelerin noksanlığı ................................................................... 205
   3)Tescilin yapılışı ...................................................................................... 206
   a)Mülkiyet hakkının tescili ................................................................... 207
   b)İrtifakların ve taşınmaz yüklerinin tescili .......................................... 208
   c)Rehin haklarının tescili ...................................................................... 209
   4)Tebliğ ..................................................................................................... 209
   B. Terkin .......................................................................................................... 209
   1)Terkin için gerekli şartlar ....................................................................... 209
   İçindekiler XV
   Sayfa
   a)Aynî hakkı sona erdirici terkinler ...................................................... 209
   b)Sicili düzeltici terkinler ..................................................................... 210
   aa) Tescil şekli bir değer taşıyorsa .................................................... 210
   bb) Tescilin hiçbir değeri kalmamışsa ............................................... 211
   2)Terkin tarzı ............................................................................................. 212
   C. Kaydın değiştirilmesi .................................................................................. 212
   III.Şerhler .............................................................................................................. 212
   A. Kişisel hakların şerhi .................................................................................. 213
   1)Medeni Kanunda belirtilenler ................................................................. 213
   2)6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda belirtilenler .................................. 214
   3)Özel kanunla kabul edilenler .................................................................. 215
   B. Tasarruf yetkisine ait kısıtlamaların şerhi ................................................... 216
   1)Medeni Kanunda belirtilenler ................................................................. 216
   a)Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları .............. 216
   b)Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre .................................. 217
   c)Aile yurdu kurulması, art mirasçı atanması ........................................ 218
   d)Aile Konutu ....................................................................................... 218
   e)Ailenin ekonomik varlığını korumak üzere tasarruf yetkisinin
   sınırlandırılması ................................................................................ 219
   2)Medenî Kanun dışında belirtilenler ........................................................ 219
   a)İskân Kanunu gereğince verilen yerlere ilişkin kısıtlamalar .............. 219
   b)Kamulaştırma kararı .......................................................................... 219
   c)Ticari şirketlere sermaye olarak taşınmaz konulması ........................ 220
   C. Geçici tescillerin şerhi ................................................................................. 220
   1)Medeni Kanunda öngörülenler ............................................................... 220
   a)Aynî hak iddiası ................................................................................. 220
   b)Tasarruf yetkisini belirleyen belgelerdeki noksanların sonradan
   tamamlanmasına kanunen imkan verilenlerin talepleri ..................... 220
   2)Usul ........................................................................................................ 221
   D. Özel Kanunlarda yanlış olarak şerhin öngörüldüğü haller .......................... 222
   1)Kooperatifler Kanunu m. 15/f. 2 ............................................................ 222
   2)Kat Mülkiyeti Kanunu m. 24 .................................................................. 222
   3)İmar Kanunu m. 33 ................................................................................. 222
   4)1515 Sayılı K. m. 2 ................................................................................ 223
   5)Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine dair Tarım Reformu
   Kanunu m. 5, 24 ..................................................................................... 224
   6)1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
   m.11 ...................................................................................................... 224
   7)5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu m. 8A ............ 224
   IV.Beyanlar ........................................................................................................... 224
   1)Medeni Kanun ve Tapu Sicili Tüzüğünde belirtilenler ........................... 225
   XVI İçindekiler
   Sayfa
   2)Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilenler ................................................... 226
   3)Kadastro Kanununda belirtilenler ........................................................... 227
   4)Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda belirtilenler ............. 227
   5)İmar Kanununun 11. maddesinde belirtilen beyan ................................. 228
   6)3621 sayılı Kıyı Kanununun 12. maddesinde belirtilen beyan ............... 228
   7)2981 sayılı Kanunda belirtilen beyan ..................................................... 228
   8)Kamulaştırma Kanununun 30. maddesinde belirtilen beyan .................. 229
   9)Kentsel Dönüşüm Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde
   belirtilen beyanlar.................................................................................... 229
   V. Taşınmaz rehni kayıtlarına ait düşünceler ......................................................... 229
   § 7. Tapu Kütüğüne Yapılan Kayıtların Hükmü ......................................................... 229
   I. Tescilin hükmü ................................................................................................. 230
   A. Tescilin olumsuz hükmü ............................................................................. 230
   1)Tescil prensibinin mülkiyet hakkındaki istisnaları ................................. 231
   2)İrtifak hakkı ve taşınmaz yükünün tescilsiz kazanılması ........................ 231
   3)Rehin hakkının tescilsiz kazanılması ...................................................... 232
   B. Tescilin olumlu hükmü: iyiniyetli üçüncü kişilerin korunması ................... 232
   1)Uygulama şartları ................................................................................... 233
   a)Koruma sadece üçüncü kişiler içindir ................................................ 233
   b)Koruma sadece sicil kaydına dayanan kazanımlar içindir ................. 234
   c)Koruma sadece aynî hak kazanılması içindir ..................................... 235
   d)Üçüncü kişinin kazanması iyi niyetle olmalıdır ................................ 236
   e)Üçüncü kişinin aynî hak kazanması için gerekli diğer kurucu
   unsurlar geçerli olmalıdır .................................................................. 239
   2)Uygulama halleri .................................................................................... 239
   a)Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına giren haller ............................ 239
   b)Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına girmeyen haller ..................... 241
   aa) Taşınmazın özel mülkiyete elverişli olmadığı haller ................... 241
   bb) Aynî hak niteliği bulunmamasına rağmen aynî hakmış gibi
   tescil edilmiş haklar .................................................................... 242
   cc) Aynî hakkın kazanılmasına yol açan hukukî sebepteki
   sakatlıklar .................................................................................... 242
   dd) Aynî hakkı devreden veya kuran kişinin ehliyetindeki
   sakatlıklar ve tasarruf ehliyetindeki eksiklikler ........................... 242
   ee) Hak sahibi adına hareket eden temsilcinin temsil
   yetkisindeki sakatlıklar ............................................................... 243
   ff) Çift tapulu taşınmazlarda yolsuz tapuya dayanan kazanımlar ...... 243
   3)İyiniyetin etkisi ....................................................................................... 246
   C. Aynî hakkın içeriğinin belirlenmesi ............................................................ 248
   II.Diğer kayıtların hükmü ..................................................................................... 248
   1)Taşınmazı teşhise yarayacak bilgi .......................................................... 248
   2)Şerhler .................................................................................................... 249
   a)Kişisel hakların şerhinin hükmü ........................................................ 249
   b)Tasarruf yetkisinin kısıtlamalarına ait şerhin hükmü ......................... 251
   İçindekiler XVII
   Sayfa
   aa) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin kararlar ......................... 252
   bb) Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre ........................... 253
   cc) Aile yurdu kurulması veya art mirasçı atanması .......................... 254
   dd) Aile Konutu ................................................................................ 255
   ee) Evlilik birliğini koruma amacıyla konulan şerhler ...................... 256
   ff) Medeni Kanun dışında öngörülen tasarruf yetkisinin
   kısıtlanmasına ait şerhler .............................................................. 256
   c)Geçici tescilin şerhinin hükmü .......................................................... 256
   3)Beyanlar ................................................................................................. 257
   § 8. Tapu Kütüğüne Yapılan Kayıtların Hükümsüzlüğü ............................................ 259
   I. Yolsuz tescil ..................................................................................................... 259
   A. Yolsuz tescilin sakıncaları .......................................................................... 259
   B. Yolsuz tescilin düzeltilmesi ........................................................................ 260
   1)Medeni Kanuna göre .............................................................................. 260
   a)Tescil yapılırken mevcut olan veya vukua gelen yolsuzluklarda ....... 260
   aa) Tescilin, kurucu unsurlardaki sakatlık yüzünden yolsuz
   olması .......................................................................................... 260
   aaa - Düzeltme (tashih) davası .................................................... 260
   bbb - Anlaşmaya dayanan düzeltme ............................................ 264
   bb) Tescilin, tapu memurunun yaptığı yanlışlık yüzünden
   yolsuz olması .............................................................................. 264
   b)Hakta meydana gelen değişiklik dolayısıyla gerçek duruma
   uymayan tescillerde .......................................................................... 266
   aa) Aynî hakkın sicil dışı başkasına geçmiş olması halinde .............. 266
   bb) Aynî hakkın sicil dışında sona erdiği hallerde ............................ 266
   2)Özel Kanunlara göre .............................................................................. 266
   a)3402 sayılı Kadastro Kanunu m. 12 .................................................. 266
   b)5543 sayılı İskan K. m. 20 ................................................................. 266
   c)2644 sayılı Tapu K. m. 31 ................................................................. 267
   II.Diğer kayıtların yolsuzluğu .............................................................................. 267
   1)Taşınmazı teşhise yarayan bilgi .............................................................. 267
   2)Yolsuz şerhler ......................................................................................... 268
   3)Yolsuz beyanlar ...................................................................................... 269
   İ K İ N C İ K I S I M
   MÜLKİYET
   Birinci Bölüm
   GENEL HÜKÜMLER
   § 1. Mülkiyet Kavramı ................................................................................................... 273
   XVIII İçindekiler
   Sayfa
   § 2. Mülkiyetin İçeriği .................................................................................................... 274
   I. Aktif yetki ......................................................................................................... 274
   II.Koruyucu yetki ................................................................................................. 276
   1)İstihkak davası (rei vindicatio) ............................................................... 278
   a)Davanın konusu, amacı, hukuki niteliği ............................................ 278
   b)Davacı-davalı sıfatları ....................................................................... 280
   2)Elatmanın Önlenmesi (müdahalenin men'i) davası (actio negatoria) ...... 281
   a)Genel olarak ...................................................................................... 281
   b)Davacı-davalı sıfatları ....................................................................... 284
   § 3. Mülkiyetin Konusu ve Kapsamı ............................................................................. 285
   I. Bütünleyici Parçalar ......................................................................................... 286
   1)Tanım ve hükmün amacı ......................................................................... 286
   2)Bütünleyici parça vasfının kazanılması .................................................. 287
   a)Sıkı maddî bağlantı dolayısıyla temel unsur haline gelme ................. 288
   b)Yerel adetlere göre temel unsur sayılma ........................................... 289
   3)Bütünleyici parça vasfının kaybı ............................................................ 291
   4)Ayrıca bütünleyici parça sayılan şeyler ve özellikle ürünler .................. 292
   a)Yapılar ve dikili bitkiler .................................................................... 292
   b)Doğal ürünler .................................................................................... 292
   aa – Dönemsel olarak elde edilen ürünler .......................................... 293
   bb – Yerel adetlerin bir şeyden elde edilmesini uygun gördüğü
   verimler ..................................................................................... 294
   5)Bütünleyici parça sayılmanın hukuki sonuçları ...................................... 294
   II.Eklenti .............................................................................................................. 296
   1)Tanımı ve hükmün amacı ....................................................................... 296
   2)Eklenti vasfının kazanılması ................................................................... 296
   a)Özgüleme (tahsis) .............................................................................. 297
   b)Dış bağlantı ........................................................................................ 298
   3)Eklenti olmanın hukuki sonuçları ........................................................... 298
   § 4. Mülkiyetin Çeşitleri ................................................................................................. 301
   I. Genel olarak ...................................................................................................... 301
   II.Paylı Mülkiyet .................................................................................................. 303
   1)Kavram ................................................................................................... 303
   2)Paylı mülkiyetin kurulması .................................................................... 305
   a)Hukuki işlem ile ................................................................................ 305
   b)Yetkili makamın işlemi veya mahkeme kararı ile ............................. 306
   c)Kanun gereği ..................................................................................... 306
   3)Paydaşların payları bakımından durumları ............................................. 306
   İçindekiler XIX
   Sayfa
   a)Pay oranı ............................................................................................ 306
   b)Paydaşın payında tasarrufu ................................................................ 307
   c)Paydaşın hakkını koruması ................................................................. 311
   4)Paylı mülkiyet birliği ve idaresi ............................................................. 313
   5)Paydaşların malın bütünü bakımından yetkileri ..................................... 320
   a)Yönetime katılma yetkisi ................................................................... 320
   b)Paylı malı kullanma ve ondan yararlanma yetkisi ............................. 320
   c)Malın tamamını kapsayan tasarruf yetkileri ...................................... 324
   d)Ortak menfaatleri koruma yetkisi ...................................................... 325
   6)Paydaşların giderlere ve yükümlülüklere katılması ................................ 326
   7)Paylı mülkiyetin sona ermesi ................................................................. 328
   a)Paylı mülkiyetin bir veya birkaç paydaş için sona ermesi .................. 329
   aa) Payın devri yoluyla ...................................................................... 329
   bb) Bir paydaşın mahkeme kararı ile paydaşlıktan çıkarılması .......... 329
   cc) Terk yoluyla ................................................................................. 330
   b)Paylı mülkiyetin bütün paydaşlar için sona ermesi, özellikle
   paylaşma (taksim) ............................................................................. 331
   aa – Paylaşma isteme hakkı ............................................................... 331
   bb – Paylaşma isteme hakkının sınırları ............................................ 332
   cc – Paylaşmanın yapılışı .................................................................. 337
   III.Elbirliği Mülkiyeti ............................................................................................ 343
   1)Kavram ................................................................................................... 343
   2)Elbirliği mülkiyetinin kurulması ............................................................ 345
   a)Elbirliği ortaklığı halleri .................................................................... 345
   b)Mülkiyetin ortaklık tarafından kazanılması ....................................... 346
   3)Elbirliği mülkiyetinde ortakların durumu ............................................... 346
   4)Elbirliği mülkiyetinin sona ermesi ......................................................... 351
   5)Elbirliği mülkiyeti kurumuna yöneltilen tenkitler .................................. 354
   İkinci Bölüm
   TAŞINMAZ MÜLKİYETİ
   § 1. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu ............................................................................. 355
   § 2. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması ..................................................................... 356
   I. Genel olarak kazanma tarzları .......................................................................... 356
   1)Aslen kazanma – Devren kazanma ......................................................... 356
   2)Tescille kazanma - Tescilden önce kazanma .......................................... 357
   II.Taşınmaz mülkiyetinin tescille kazanılması ..................................................... 358
   1)Genel olarak şartları ............................................................................... 358
   2)Kazanma sebebi ..................................................................................... 358
   a)Mülkiyeti nakil borcu doğuran
   Stok Kodu
   :
   9789753685061
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   1133
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   21
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2018
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat