Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
EKOLOJİK KRİZ ETİK VE HUKUK Doç. Dr. Zeynep Özlem ÜSKÜL ENGİN

EKOLOJİK KRİZ ETİK VE HUKUK

Liste Fiyatı : 205,00
İndirimli Fiyat : 194,75
Kazancınız : 10,25
Taksitli fiyat : 1 x 194,75
9789753684453
363665
EKOLOJİK KRİZ ETİK VE HUKUK
EKOLOJİK KRİZ ETİK VE HUKUK
194.75
ÖNSÖZ ................................................................................................................... iii
KISALTMALAR...................................................................................................... vii
GİRİŞ....................................................................................................................... 1
BİRİNCİ BÖLÜM
EKOLOJİK KRİZ
A. KAVRAMLAR........................................................................................................ 7
I. Ekoloji .............................................................................................................. 7
1.Tanım ............................................................................................................ 7
2.Ekolojinin İlkeleri........................................................................................ 11
II.Çevre Kavramı .............................................................................................. 11
1.Tanım ve Kavram........................................................................................ 11
2.Ekolojik çevre ............................................................................................. 13
3.Doğal Çevre, Yapay Çevre, Sosyo-Ekonomik Çevre .................................. 13
III.Ekosistem....................................................................................................... 14
IV.Ekolojik Denge .............................................................................................. 16
V. Ekosfer ........................................................................................................... 16
VI.Çevre Kirliliği ................................................................................................ 16
VII.İklim............................................................................................................... 16
B. EKOLOJİK KRİZ ................................................................................................ 17
I. Ekolojik Krize Bağlı Olarak Ortaya Çıkan İklim Krizi............................. 19
1.İklim Değişikliği ......................................................................................... 19
2.İklim Krizinin Olası Sonuçları .................................................................... 20
a)Tehlike Altındaki Biyoçeşitlilik .............................................................. 21
b)Küresel Isınma ........................................................................................ 21
c)Su Sorunu................................................................................................ 22
d)Göç ......................................................................................................... 26
e)Okyanusların asitlenmesi ........................................................................ 29
II.Ekolojik Krizin Özellikleri ........................................................................... 30
1.Ekolojik Kriz Küresel Bir Krizdir ............................................................... 31
a)Küreselleşme........................................................................................... 31
b)Ekolojik Krizin Küresel Niteliği ............................................................. 32
2.Ekolojik Kriz İnsandan Kaynaklanan Bir Krizdir ....................................... 33
a)Nüfus Artışı ............................................................................................ 34
b)Ekonominin Küreselleşmesi ................................................................... 36
c)Kapitalizm ............................................................................................... 38
aa) Kapitalizm Nedir? ............................................................................. 38
bb) Kapitalizm ve Doğal Kaynaklar ....................................................... 39
aaa) Gayrısafi Milli Hasıla ve Doğal Kaynaklar: .............................. 42
bbb) Enerji İhtiyacı ve Doğal Kaynaklar .......................................... 44
cc) Kapitalist Düzende Birey .................................................................. 46
dd) Tüketim ve Doğa .............................................................................. 47
ee) Gelecek Kuşaklar ve Ekonomi .......................................................... 51
3. Antroposantrik Bakış Açısından Kaynaklanan Bir Krizdir .......................... 52
a) Kendini Merkeze Koyan İnsan ............................................................... 52
aa) İnsan Doğası- Hayvan Doğası ........................................................... 53
bb) Üstün Canlı: İnsan ............................................................................ 56
b) Antroposantrizmin Felsefi Kökenleri ...................................................... 57
aa) Antik Yunan Düşüncesinde Antroposantrizm ................................... 58
bb) Antik Roma Medeniyeti ve Antroposantrizm .................................. 61
cc) Ortaçağ'da Antroposantrizm ............................................................. 64
aaa) Batı Felsefesine Destek Olan İslam Düşünüşünde .................... 65
bbb) Ortaçağ'da Hristiyanlık Düşüncesinde Antroposantrizm
ve İnsan-Doğa İlişkisi .............................................................. 66
dd) Aydınlanma Çağı'nın Etkileri........................................................... 73
aaa) Dönemin Özellikleri .................................................................. 73
bbb) Bilimsel İcatlar ve Coğrafi Keşifler ......................................... 75
α) Avrupa'nın Gelişimi ............................................................ 75
β) Kuzey Amerika'nın Keşfi .................................................... 80
ee) Sanayi Devrimi ve Ekolojik Krizin Başlangıcı ................................. 83
4. Ekolojik Kriz Bir Adalet ve İnsan Hakları Sorunu Yaratmaktadır .............. 86
5. Ekolojik Kriz küresel ölçekte siyasi bir sorundur ........................................ 91
6. Ekolojik Kriz Acil Çözüm Bekleyen ve Güncel Bir Krizdir ....................... 93
7. Ekolojik Kriz Etik Bir Sorun Doğurmaktadır: "Bu, Başkalarının
Sorunu” ....................................................................................................... 94
İKİNCİ BÖLÜM
ETİK TARTIŞMALAR: İNSAN VE DOĞA İLİŞKİSİ
A. DOĞA VE İNSAN İLİŞKİSİNE ANTROPOSANTRİK BİR BAKIŞ
AÇISIYLA YAKLAŞMAK ................................................................................ 104
I. Sığ Ekoloji ..................................................................................................... 105
II. Teknosantrik Bakış Açısı ............................................................................. 109
B. ANTROPOSANTRİK OLMAYAN BAKIŞ AÇILARI ..................................... 113
I. Biosantrik Bakış Açısı .................................................................................. 116
II. Ekofaşizm ..................................................................................................... 117
III. Ekosantrik Bakış Açısı ................................................................................. 118
1.Ekofeminizm .............................................................................................. 118
a)Kısa Tarihçe........................................................................................... 119
b)Ekofeminizmler ..................................................................................... 121
aa) Liberal Ekofeminizm ...................................................................... 121
bb) Kültürel Ekofeminizm ..................................................................... 122
cc) Sosyalist Ekofeminizm .................................................................... 123
c)Ekofeminizmlerin Ortak Yanları............................................................ 124
2.Toplumsal Ekoloji ve Komünalizm............................................................ 127
a)Toplumsal Ekoloji ve Bookchin'in Teorisi ............................................ 127
b)Komünalizm .......................................................................................... 132
3.Derin Ekoloji .............................................................................................. 133
a)Derin Ekolojinin İlkeleri ........................................................................ 135
b)Derin Ekolojinin Felsefesi: Ekosofi ....................................................... 137
c)Derin Ekolojiye Getirilen Eleştiriler ...................................................... 138
4.Ekososyalizm ............................................................................................. 142
a)Sosyalizm ve Doğa-İnsan İlişkisi........................................................... 142
b)Sosyalizmden Ekososyalizme ................................................................ 144
C. DEĞERLENDİRME ........................................................................................... 147
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EKOLOJİ VE HUKUK
A. ANTROPOSANTRİK BAKIŞ AÇISINA GÖRE ÇEVRE HAKKI ................ 151
I. Bir İnsan Hakkı Olarak Çevre Hakkı......................................................... 151
II.Bir Dayanışma Hakkı Olarak Çevre Hakkı ............................................... 154
1.Antroposantrik Etikte Hak Süjesi ............................................................... 157
2.Antroposantrik Etikte Hak Süjesi Kavramının Sınırlılığı ........................... 159
III.Uluslararası Hukuki Metinlerin Yetersizliği ............................................. 160
B. EKOSANTRİK YAKLAŞIMIN HUKUKA YANSIMASI ............................... 167
I. Doğa Ana Hakları ......................................................................................... 168
II.Doğa Ana Haklarının Hukuki Metinlere Yansıması ................................. 171
1.Bir Yeşil Anayasa Örneği: Ekvator Anayasası ........................................... 172
2.Bolivya Anayasası ve Doğa Ana Hakları ................................................... 176
3.Doğa Ana Evrensel Beyannamesi .............................................................. 179
a)Beyannamenin Kabul Ediliş Süreci ....................................................... 180
b)Doğa Ana Evrensel Beyannamesi'nin İçeriği ........................................ 181
c)Beyanname'nin Diğer Beyannamelerden Farkı ve Getirdiği Yenilik..... 184
SONUÇ ...................................................................................................................... 186
KAYNAKÇA............................................................................................................. 195
 • Açıklama
  • ÖNSÖZ ................................................................................................................... iii
   KISALTMALAR...................................................................................................... vii
   GİRİŞ....................................................................................................................... 1
   BİRİNCİ BÖLÜM
   EKOLOJİK KRİZ
   A. KAVRAMLAR........................................................................................................ 7
   I. Ekoloji .............................................................................................................. 7
   1.Tanım ............................................................................................................ 7
   2.Ekolojinin İlkeleri........................................................................................ 11
   II.Çevre Kavramı .............................................................................................. 11
   1.Tanım ve Kavram........................................................................................ 11
   2.Ekolojik çevre ............................................................................................. 13
   3.Doğal Çevre, Yapay Çevre, Sosyo-Ekonomik Çevre .................................. 13
   III.Ekosistem....................................................................................................... 14
   IV.Ekolojik Denge .............................................................................................. 16
   V. Ekosfer ........................................................................................................... 16
   VI.Çevre Kirliliği ................................................................................................ 16
   VII.İklim............................................................................................................... 16
   B. EKOLOJİK KRİZ ................................................................................................ 17
   I. Ekolojik Krize Bağlı Olarak Ortaya Çıkan İklim Krizi............................. 19
   1.İklim Değişikliği ......................................................................................... 19
   2.İklim Krizinin Olası Sonuçları .................................................................... 20
   a)Tehlike Altındaki Biyoçeşitlilik .............................................................. 21
   b)Küresel Isınma ........................................................................................ 21
   c)Su Sorunu................................................................................................ 22
   d)Göç ......................................................................................................... 26
   e)Okyanusların asitlenmesi ........................................................................ 29
   II.Ekolojik Krizin Özellikleri ........................................................................... 30
   1.Ekolojik Kriz Küresel Bir Krizdir ............................................................... 31
   a)Küreselleşme........................................................................................... 31
   b)Ekolojik Krizin Küresel Niteliği ............................................................. 32
   2.Ekolojik Kriz İnsandan Kaynaklanan Bir Krizdir ....................................... 33
   a)Nüfus Artışı ............................................................................................ 34
   b)Ekonominin Küreselleşmesi ................................................................... 36
   c)Kapitalizm ............................................................................................... 38
   aa) Kapitalizm Nedir? ............................................................................. 38
   bb) Kapitalizm ve Doğal Kaynaklar ....................................................... 39
   aaa) Gayrısafi Milli Hasıla ve Doğal Kaynaklar: .............................. 42
   bbb) Enerji İhtiyacı ve Doğal Kaynaklar .......................................... 44
   cc) Kapitalist Düzende Birey .................................................................. 46
   dd) Tüketim ve Doğa .............................................................................. 47
   ee) Gelecek Kuşaklar ve Ekonomi .......................................................... 51
   3. Antroposantrik Bakış Açısından Kaynaklanan Bir Krizdir .......................... 52
   a) Kendini Merkeze Koyan İnsan ............................................................... 52
   aa) İnsan Doğası- Hayvan Doğası ........................................................... 53
   bb) Üstün Canlı: İnsan ............................................................................ 56
   b) Antroposantrizmin Felsefi Kökenleri ...................................................... 57
   aa) Antik Yunan Düşüncesinde Antroposantrizm ................................... 58
   bb) Antik Roma Medeniyeti ve Antroposantrizm .................................. 61
   cc) Ortaçağ'da Antroposantrizm ............................................................. 64
   aaa) Batı Felsefesine Destek Olan İslam Düşünüşünde .................... 65
   bbb) Ortaçağ'da Hristiyanlık Düşüncesinde Antroposantrizm
   ve İnsan-Doğa İlişkisi .............................................................. 66
   dd) Aydınlanma Çağı'nın Etkileri........................................................... 73
   aaa) Dönemin Özellikleri .................................................................. 73
   bbb) Bilimsel İcatlar ve Coğrafi Keşifler ......................................... 75
   α) Avrupa'nın Gelişimi ............................................................ 75
   β) Kuzey Amerika'nın Keşfi .................................................... 80
   ee) Sanayi Devrimi ve Ekolojik Krizin Başlangıcı ................................. 83
   4. Ekolojik Kriz Bir Adalet ve İnsan Hakları Sorunu Yaratmaktadır .............. 86
   5. Ekolojik Kriz küresel ölçekte siyasi bir sorundur ........................................ 91
   6. Ekolojik Kriz Acil Çözüm Bekleyen ve Güncel Bir Krizdir ....................... 93
   7. Ekolojik Kriz Etik Bir Sorun Doğurmaktadır: "Bu, Başkalarının
   Sorunu” ....................................................................................................... 94
   İKİNCİ BÖLÜM
   ETİK TARTIŞMALAR: İNSAN VE DOĞA İLİŞKİSİ
   A. DOĞA VE İNSAN İLİŞKİSİNE ANTROPOSANTRİK BİR BAKIŞ
   AÇISIYLA YAKLAŞMAK ................................................................................ 104
   I. Sığ Ekoloji ..................................................................................................... 105
   II. Teknosantrik Bakış Açısı ............................................................................. 109
   B. ANTROPOSANTRİK OLMAYAN BAKIŞ AÇILARI ..................................... 113
   I. Biosantrik Bakış Açısı .................................................................................. 116
   II. Ekofaşizm ..................................................................................................... 117
   III. Ekosantrik Bakış Açısı ................................................................................. 118
   1.Ekofeminizm .............................................................................................. 118
   a)Kısa Tarihçe........................................................................................... 119
   b)Ekofeminizmler ..................................................................................... 121
   aa) Liberal Ekofeminizm ...................................................................... 121
   bb) Kültürel Ekofeminizm ..................................................................... 122
   cc) Sosyalist Ekofeminizm .................................................................... 123
   c)Ekofeminizmlerin Ortak Yanları............................................................ 124
   2.Toplumsal Ekoloji ve Komünalizm............................................................ 127
   a)Toplumsal Ekoloji ve Bookchin'in Teorisi ............................................ 127
   b)Komünalizm .......................................................................................... 132
   3.Derin Ekoloji .............................................................................................. 133
   a)Derin Ekolojinin İlkeleri ........................................................................ 135
   b)Derin Ekolojinin Felsefesi: Ekosofi ....................................................... 137
   c)Derin Ekolojiye Getirilen Eleştiriler ...................................................... 138
   4.Ekososyalizm ............................................................................................. 142
   a)Sosyalizm ve Doğa-İnsan İlişkisi........................................................... 142
   b)Sosyalizmden Ekososyalizme ................................................................ 144
   C. DEĞERLENDİRME ........................................................................................... 147
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   EKOLOJİ VE HUKUK
   A. ANTROPOSANTRİK BAKIŞ AÇISINA GÖRE ÇEVRE HAKKI ................ 151
   I. Bir İnsan Hakkı Olarak Çevre Hakkı......................................................... 151
   II.Bir Dayanışma Hakkı Olarak Çevre Hakkı ............................................... 154
   1.Antroposantrik Etikte Hak Süjesi ............................................................... 157
   2.Antroposantrik Etikte Hak Süjesi Kavramının Sınırlılığı ........................... 159
   III.Uluslararası Hukuki Metinlerin Yetersizliği ............................................. 160
   B. EKOSANTRİK YAKLAŞIMIN HUKUKA YANSIMASI ............................... 167
   I. Doğa Ana Hakları ......................................................................................... 168
   II.Doğa Ana Haklarının Hukuki Metinlere Yansıması ................................. 171
   1.Bir Yeşil Anayasa Örneği: Ekvator Anayasası ........................................... 172
   2.Bolivya Anayasası ve Doğa Ana Hakları ................................................... 176
   3.Doğa Ana Evrensel Beyannamesi .............................................................. 179
   a)Beyannamenin Kabul Ediliş Süreci ....................................................... 180
   b)Doğa Ana Evrensel Beyannamesi'nin İçeriği ........................................ 181
   c)Beyanname'nin Diğer Beyannamelerden Farkı ve Getirdiği Yenilik..... 184
   SONUÇ ...................................................................................................................... 186
   KAYNAKÇA............................................................................................................. 195
   Stok Kodu
   :
   9789753684453
   Boyut
   :
   16.5X23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   220
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ocak 2017
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   194,75   
   194,75   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat