Sepetim (0) Toplam: 0,00
DİN KARŞITI PROPAGANDA VE DİNDARLIK (11 EYLÜL ÖRNEĞİ) Ömer Akgül

DİN KARŞITI PROPAGANDA VE DİNDARLIK (11 EYLÜL ÖRNEĞİ)

Liste Fiyatı : 36,00
Stokta var
9789753686327
598623
DİN KARŞITI PROPAGANDA VE DİNDARLIK (11 EYLÜL ÖRNEĞİ)
DİN KARŞITI PROPAGANDA VE DİNDARLIK (11 EYLÜL ÖRNEĞİ)
Filiz Kitabevi
36.00

 

İÇİNDEKİLER

Sayfa No

GENEL BİLGİLER III

GENERAL KNOWLEDGE   IV

ÖNSÖZ         V

İÇİNDEKİLER          VII

TABLO LİSTESİ      XI

 KISALTMALAR      XIII

GİRİŞ

 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU ve AMACI 1
 2. ARAŞTIRMANIN PROBLEMLERİ 1
 3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 2
 4. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 2
 5. ARAŞTIRMANIN VARSAYIM ve SINIRLILIKLARI 3
 6. BÖLÜM

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

GİRİŞ            7

 1. TEMEL KAVRAMLAR 9

1.1. Din     9

1.2. Kişilik                14

1.3. Değişim            15

1.4. Din Karşıtlığı   27

1.5. Dini İnancın Oluşumu ve Gelişim              34

1.6. Propaganda     36

1.6.1. Propagandanın Tanımı     37

1.6.2. Propaganda İle İlgili Bazı Kavramlar            40

1.6.3. Propagandanın Tarihi        42

1.6.4. Propaganda ve Psikolojik Savaşın Stratejik Amaçları              47

1.6.5. Propaganda ve Psikolojik Savaşın Çeşitleri  50

1.6.5.1. Sahası Bakımından Propaganda    50

1.6.5.2. Kapsamı Bakımından Propaganda               51

1.6.5.3. Konusu Bakımından Propaganda  51

1.6.5.4. Kaynağı ve Sunduğu Bilgi Açısından Propaganda     54

1.6.5.4.1. Beyaz Propaganda           52

1.6.5.4.2. Gri Propaganda  54

1.6.5.4.3. Kara Propaganda              56

1.6.6. Propagandanın Kullanılışı Bakımından Türleri          61

1.6.6.1. Stratejik Propaganda (Beyin Yıkama)           61

1.6.6.2. Taktik Propaganda             62

1.6.6.3. İşgal Propagandası             62

1.6.6.4. Karşı Propaganda               63

1.6.7. Propaganda Taktikleri       64

1.6.7.1. Yalınlık ve Tek Düşman Kuralı       64

1.6.7.2. Büyütme ve Bozma Kuralı               64

1.6.7.3. Tekrar Kuralı        64

1.6.7.4. Aşılama Kuralı     65

1.6.7.5. Birlik ve Bulaşma Kuralı   65

1.6.8. Propagandanın Başarısı   66

1.6.9. Savunucu Propaganda ve Psikolojik Savaş                 67

1.6.10. Propaganda ve İslam, Propagandanın İslam’daki Yeri            69

 1. BÖLÜM

YÖNTEM

 1. EVREN ve ÖRNEKLEM 75
 2. ARAŞTIRMAYA KATILANLARIN NİTELİKLERİ 76
 3. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 83

3.1. Kişisel Bilgi Formu         83

3.2. Maruz Kalınan Propaganda Algısı Ölçeği               83

3.3. Dini Değişim Ölçeği        83

3.4. Verilerin Toplanması ve İstatistiksel Analizi           84

III. BÖLÜM

BULGULAR ve YORUMLAR

 1. İÇ TUTARLILIK ve FAKTÖR ANALİZİNE AİT BULGULAR 87

1.1. İç Tutarlılık Analizi Sonuçları    87

1.2. Faktör Analizi Sonuçları              88

1.2.1. Maruz Kalınan Propaganda Algısı Ölçeği Faktör Analizi

Sonuçları              88

1.2.2. Dini Değişim Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları               89

1.2.3. Ölçme Araçlarının Genel Değerlendirilmesi  93

 1. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ve DİNİ DEĞİŞİMLE İLGİLİ

BULGULAR           94

2.1. Cinsiyet ve Dini Değişim İle İlgili Bulgular               95

2.2. Yaş ve Dini Değişim İle İlgili Bulgular       96

2.3. Eğitim Düzeyi ve Dini Değişim İle İlgili Bulgular    100

2.4. Ekonomik Durum ve Dini Değişim İle İlgili Bulgular             105

 1. DEMOGRAFİK ve KİŞİSEL ÖZELLİKLERLE İLGİLİ

BULGULAR           107

3.1. Cinsiyet ve Cemaate/Görüşe Mensubiyet İle İlgili Bulgular                107

 1. KİŞİSEL ÖZELLİKLER ve DİNİ DEĞİŞİMLE İLGİLİ BULGULAR 108

4.1. En Sık Takip Edilen Haber Alma Organı ve Dini Değişim İle İlgili

       Bulgular            108

4.2. En Sık Takip Edilen Program Türü ve Dini Değişim İle İlgili Bulgular               111

4.3. Dini Bilgi Düzeyi ve Dini Değişim İle İlgili Bulgular               114

4.4. Öznel Dindarlık Algısı ve Dini Değişim İle İlgili Bulgular      117

4.5. Cemaate/Görüşe Mensubiyet ve Dini Değişim İle İlgili Bulgular        121

4.6. Dini Bilgilerin Öğrenildiği Kaynak ve Dini Değişim İle İlgili Bulgular 122

4.7. 11 Eylül Sonrasında Gelişen Olayların Nasıl Anlamlandırıldığı ve Dini

Değişim İle İlgili Bulgular             127

4.8. 11 Eylül Sonrasında Maruz Kalınan Din Karşıtı Propagandanın Dini

Duygulara Etkisi ve Dini Değişim İle İlgili Bulgular                131

 1. DİNİ DEĞİŞİM ve PROPAGANDA İLE İLGİLİ BULGULAR 135

SONUÇ         136

ÖNERİLER 142

EKLER        143

KAYNAKÇA               147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Açıklama
  •  

   İÇİNDEKİLER

   Sayfa No

   GENEL BİLGİLER III

   GENERAL KNOWLEDGE   IV

   ÖNSÖZ         V

   İÇİNDEKİLER          VII

   TABLO LİSTESİ      XI

    KISALTMALAR      XIII

   GİRİŞ

   1. ARAŞTIRMANIN KONUSU ve AMACI 1
   2. ARAŞTIRMANIN PROBLEMLERİ 1
   3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 2
   4. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 2
   5. ARAŞTIRMANIN VARSAYIM ve SINIRLILIKLARI 3
   6. BÖLÜM

   KAVRAMSAL ÇERÇEVE

   GİRİŞ            7

   1. TEMEL KAVRAMLAR 9

   1.1. Din     9

   1.2. Kişilik                14

   1.3. Değişim            15

   1.4. Din Karşıtlığı   27

   1.5. Dini İnancın Oluşumu ve Gelişim              34

   1.6. Propaganda     36

   1.6.1. Propagandanın Tanımı     37

   1.6.2. Propaganda İle İlgili Bazı Kavramlar            40

   1.6.3. Propagandanın Tarihi        42

   1.6.4. Propaganda ve Psikolojik Savaşın Stratejik Amaçları              47

   1.6.5. Propaganda ve Psikolojik Savaşın Çeşitleri  50

   1.6.5.1. Sahası Bakımından Propaganda    50

   1.6.5.2. Kapsamı Bakımından Propaganda               51

   1.6.5.3. Konusu Bakımından Propaganda  51

   1.6.5.4. Kaynağı ve Sunduğu Bilgi Açısından Propaganda     54

   1.6.5.4.1. Beyaz Propaganda           52

   1.6.5.4.2. Gri Propaganda  54

   1.6.5.4.3. Kara Propaganda              56

   1.6.6. Propagandanın Kullanılışı Bakımından Türleri          61

   1.6.6.1. Stratejik Propaganda (Beyin Yıkama)           61

   1.6.6.2. Taktik Propaganda             62

   1.6.6.3. İşgal Propagandası             62

   1.6.6.4. Karşı Propaganda               63

   1.6.7. Propaganda Taktikleri       64

   1.6.7.1. Yalınlık ve Tek Düşman Kuralı       64

   1.6.7.2. Büyütme ve Bozma Kuralı               64

   1.6.7.3. Tekrar Kuralı        64

   1.6.7.4. Aşılama Kuralı     65

   1.6.7.5. Birlik ve Bulaşma Kuralı   65

   1.6.8. Propagandanın Başarısı   66

   1.6.9. Savunucu Propaganda ve Psikolojik Savaş                 67

   1.6.10. Propaganda ve İslam, Propagandanın İslam’daki Yeri            69

   1. BÖLÜM

   YÖNTEM

   1. EVREN ve ÖRNEKLEM 75
   2. ARAŞTIRMAYA KATILANLARIN NİTELİKLERİ 76
   3. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 83

   3.1. Kişisel Bilgi Formu         83

   3.2. Maruz Kalınan Propaganda Algısı Ölçeği               83

   3.3. Dini Değişim Ölçeği        83

   3.4. Verilerin Toplanması ve İstatistiksel Analizi           84

   III. BÖLÜM

   BULGULAR ve YORUMLAR

   1. İÇ TUTARLILIK ve FAKTÖR ANALİZİNE AİT BULGULAR 87

   1.1. İç Tutarlılık Analizi Sonuçları    87

   1.2. Faktör Analizi Sonuçları              88

   1.2.1. Maruz Kalınan Propaganda Algısı Ölçeği Faktör Analizi

   Sonuçları              88

   1.2.2. Dini Değişim Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları               89

   1.2.3. Ölçme Araçlarının Genel Değerlendirilmesi  93

   1. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ve DİNİ DEĞİŞİMLE İLGİLİ

   BULGULAR           94

   2.1. Cinsiyet ve Dini Değişim İle İlgili Bulgular               95

   2.2. Yaş ve Dini Değişim İle İlgili Bulgular       96

   2.3. Eğitim Düzeyi ve Dini Değişim İle İlgili Bulgular    100

   2.4. Ekonomik Durum ve Dini Değişim İle İlgili Bulgular             105

   1. DEMOGRAFİK ve KİŞİSEL ÖZELLİKLERLE İLGİLİ

   BULGULAR           107

   3.1. Cinsiyet ve Cemaate/Görüşe Mensubiyet İle İlgili Bulgular                107

   1. KİŞİSEL ÖZELLİKLER ve DİNİ DEĞİŞİMLE İLGİLİ BULGULAR 108

   4.1. En Sık Takip Edilen Haber Alma Organı ve Dini Değişim İle İlgili

          Bulgular            108

   4.2. En Sık Takip Edilen Program Türü ve Dini Değişim İle İlgili Bulgular               111

   4.3. Dini Bilgi Düzeyi ve Dini Değişim İle İlgili Bulgular               114

   4.4. Öznel Dindarlık Algısı ve Dini Değişim İle İlgili Bulgular      117

   4.5. Cemaate/Görüşe Mensubiyet ve Dini Değişim İle İlgili Bulgular        121

   4.6. Dini Bilgilerin Öğrenildiği Kaynak ve Dini Değişim İle İlgili Bulgular 122

   4.7. 11 Eylül Sonrasında Gelişen Olayların Nasıl Anlamlandırıldığı ve Dini

   Değişim İle İlgili Bulgular             127

   4.8. 11 Eylül Sonrasında Maruz Kalınan Din Karşıtı Propagandanın Dini

   Duygulara Etkisi ve Dini Değişim İle İlgili Bulgular                131

   1. DİNİ DEĞİŞİM ve PROPAGANDA İLE İLGİLİ BULGULAR 135

   SONUÇ         136

   ÖNERİLER 142

   EKLER        143

   KAYNAKÇA               147

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Stok Kodu
   :
   9789753686327
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   151
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Nisan 2021
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat