Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Ceza Muhakemesi Hukuku12.Baskı – 2 Prof. Dr. Cumhur Şahin

Ceza Muhakemesi Hukuku12.Baskı – 2

Liste Fiyatı : 69,00
İndirimli Fiyat : 65,55
Kazancınız : 3,45
Taksitli fiyat : 1 x 65,55
9789750274343
363639
Ceza Muhakemesi Hukuku12.Baskı – 2
Ceza Muhakemesi Hukuku12.Baskı – 2
Seçkin Yayıncılık
65.55

"20 Temmuz 2016 tarihinde olağanüstü hal ilan edilmesi üzerine değişik zamanlarda çıkarılan çeşitli kanun hükmünde kararnameler ile Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili mevzuatta çok sayıda kalıcı değişiklik yapılmıştır. Olağanüstü hal süresi ile sınırlı olarak uygulanacak düzenlemeler içeren KHK'lara çalışmada yer verilmemiştir. Daha sonra bu KHK'lar kanunlaştırılmıştır. Ceza muhakemesi mevzuatında kalıcı değişiklik yapan KHK'lar ile bunlarla ilişkili kanunlar şunlardır:

-15.8.2016 tarihli ve 671 sayılı KHK-9.11.2016 tarihli ve 6757 sayılı Kanun
-15.8.2016 tarihli ve 674 sayılı KHK-10.11.2016 tarihli 6758 sayılı Kanun
-3.10.2016 tarihli ve 676 sayılı KHK-1.2.2018 tarihli ve 7070 sayılı Kanun
-2.1.2017 tarihli ve 680 sayılı KHK-1.2.2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanun
-17.4.2017 tarihli ve 690 sayılı KHK-1.2.2018 tarihli ve 7077 sayılı Kanun
-15.8.2017 tarihli ve 694 sayılı KHK-1.2.2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanun
-20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı KHK-1.2.2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanun

Atıflarda ilgili KHK yanında yer verilen kanun, o KHK'yı bilahare kanunlaştıran metin olarak anlaşılmalıdır. Atıflarda olağanüstü hal kapsamında çıkarılan söz konusu KHK ve kanunların tarihlerine ayrıca yer verilmeyecektir.

Keza, gerek metin içinde gerek dipnotlarda, pozitif metinlere atıflarda; Anayasa, ilgili kanun, yönetmelik gibi düzenlemelerin tam veya kısa adı zikredilmektedir. Temel kanun olarak sıkça referans gösterilen CMK'ya atıf yapmak gerektiğinde ise, kanun adı zikredilmeksizin doğrudan madde numaralarına yer verilmiştir. Bu nedenle, başka bir mevzuat hükmüne izafe edildiği açık değilse, örneğin (m. 1) şeklindeki atıfla kastedilen pozitif metin, CMK olarak anlaşılmalıdır.

Ayrıca, bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamasından önceki dönemde ilk derece mahkemeleri hükümlerine karşı olağan kanun yolu olarak sadece temyiz söz konusu olduğundan, aynen alıntı şeklinde kitapta yer verilen o döneme ait Yargıtay kararlarına müdahale edilmemiştir." (Tanıtım Yazısı)

Konu Başlıkları

 • Ceza Muhakemesinde Deliller
 • Yargılama ve Hüküm Verme
 • Özel Muhakeme Usulleri
 • Ceza Muhakemesi İşlemleri ve Kanun Yolları

 

İçindekiler
8. Basıya Önsöz  5
7. Basıya Önsöz  7
6. Basıya Önsöz  8
5. Basıya Önsöz  10
4. Basıya Önsöz  11
3. Basıya Önsöz  12
2. Basıya Önsöz  13
Önsöz  14
Kısaltmalar  23
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE DELİLLER
§1. GENEL AÇIKLAMALAR  25
I. Ceza Muhakemesinde İspat Sorunu ve Delil Kavramı  25
II. Serbest Delil İlkesi  28
III. Delillerin Ortak Özellikleri  29
1. Gerçekçilik  30
2. Akılcılık  30
3. Erişilebilirlik  30
4. Olayı Temsil Edicilik  30
5. Müştereklik  31
6. Hukuka Uygunluk  31
§ 2. DELİL ÇEŞİTLERİ  32
I. Genel Olarak  32
II. Beyan Delili  33
1. Şüpheli–Sanık Beyanı  33
2. Tanık Beyanı  35
a) Tanık Kavramı  35
b) Tanık Beyanının Değeri  36
c) Tanığın Yükümlülükleri ve Yetkileri  39
aa) Tanığın Hazır Bulunması  40
bb) Tanığın Yemin Etmesi  41
cc) Tanığın Beyanda Bulunması  42
aaa) Tanığın Dinlenmesinde Usul  42
bbb) Tanık Beyanı Olarak Yüzleştirme (Teşhis)  45
dd) Tanıklıktan Çekinme  46
aaa) Tanıklıktan Çekinme Yükümlülüğü  46
aaaa) Meslek ve Sürekli Uğraşı Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme  46
bbbb) Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerle İlgili Tanıklık  50
bbb) Tanıklıktan Çekinme Yetkisi  52
ee) Tanığın Korunması  53
3. Diğer Kişilerin Beyanı  57
III. Belge Delili  59
IV. Belirti Delili  61
§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ  62
I. Delillerin Toplanması  62
1. Beden Muayenesi  62
a) Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi  63
b) Diğer Kişilerin Beden Muayenesi  65
c) Kadının Muayenesi  67
2. Fizik Kimliğin Tespiti  67
3. Yer Gösterme  69
4. Olay Yeri İnceleme  70
II. Delillerin Değerlendirilmesi  71
1. Delil Değerlendirme Vasıtası Olarak Bilirkişi İncelemesi  71
a) Genel Açıklamalar  71
b) Bilirkişinin Görevlendirilmesi  76
c) Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü  79
d) Bilirkişi İncelemesi ve Raporu  83
e) Uzman Mütalaası  85
f) Bilirkişinin Açıklamada Bulunması  85
g) Kanunda Yer Verilen Bazı Bilirkişilik İşlemleri  87
aa) Gözlem Altına Alma  87
bb) Moleküler Genetik İncelemeler  88
cc) Adli Muayene ve Otopsi  90
dd) Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem  92
2. Delil Değerlendirme Vasıtası Olarak Keşif  92
III. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Yasakları  94
İkinci Bölüm
YARGILAMA VE HÜKÜM VERME
§ 1. İDDİANAMENİN KABULÜ VE KOVUŞTURMA EVRESİ  101
§ 2. DURUŞMA HAZIRLIĞI  103
I. Duruşma Hazırlığı Devresinin Önemi  103
II. Duruşma Hazırlığında Yapılacak İşlemler  103
1. Duruşma Gününün Belirlenmesi  103
2. Duruşmada Hazır Bulunacakların Çağrılması  104
a) Sanığın Çağrılması  104
b) Diğer Kişilerin Çağrılması  105
3. Delil Toplanması  106
§ 3. DURUŞMA  109
I. Duruşmanın Önemi  109
II. Duruşmanın Doğrudan Doğruyalığı  110
III. Duruşmanın Sözlülüğü  116
IV. Duruşmaya Ara Vermeme, Yoğunluk, Çabukluk  117
V. Duruşmanın Açık Olması  119
1. Genel Olarak Açıklık  119
2. Açıklığın İstisnaları  120
a) Genel Ahlak veya Kamu Güvenliği Nedeniyle Gizlilik  120
b) Sanığın Çocuk Olması Nedeniyle Gizlilik  122
c) Kayıt ve Yayım Yasağı Yoluyla Gizlilik  122
VI. Duruşmanın Başlaması ve Yürüyüşü  123
1. Duruşmada Hazır Bulunma  123
a) Hakimlerin Hazır Bulunması  123
b) İddia Makamının Hazır Bulunması  125
aa) Cumhuriyet Savcısı  125
bb) Bireysel İddia Makamı  126
c) Savunma Makamının Hazır Bulunması  126
aa) Sanık  126
bb) Müdafi  128
cc) Savunma Makamı Hazır Bulunmaksızın Yapılan İşlemlerde Eski Hale Getirme  129
2. Duruşmanın İdaresi ve Düzeni  130
3. Duruşmanın Başlaması  131
4. Delillerin Ortaya Konulması  135
a) Genel Olarak  135
b) Tanık ve Bilirkişinin Duruşmada Dinlenmesi  136
aa) Tanığın Dinlenmesi  136
aaa) Tanığın Duruşmada Dinlenmesi Zorunluluğu  136
bbb) Tanığın Okunması Yasak Olan Yazılı Açıklamaları  141
ccc) Tanıklıktan Duruşmada Çekinme Halinde Okunma Yasağı  142
bb) Bilirkişinin Dinlenmesi  144
cc) Doğrudan Soru Yöneltme  145
c) Belge Okunması  146
aa) Okunması (Anlatılması)Zorunlu Olan Belgeler  148
bb) İlgilinin Dinlenmesi Yerine Belge Okunmasıyla Yetinilebilecek Haller  152
aaa) Genel Olarak  152
bbb) İfade Sahibine Ulaşılamaması Nedeniyle Tutanak Okunması  154
ccc) Tanığın Duruşmada Dinlenmesine Gerek Görülmemesi  156
ddd) Anlaşma Suretiyle İfade Almadan Vazgeçilebilmesi  156
eee) Açıklama ve Görüş İçeren Rapor ve Yazıların Okunması  157
cc) Duruşmada Dinleme veya Sorgu Yanında Tutanak Okunması  158
aaa) Tanığın İfade Tutanaklarının Okunması  159
aaaa) Hatırlatma Amacıyla Okunma  159
bbbb) Çelişki Nedeniyle Okunma  162
bbb) Sanığın İfade Tutanaklarının Okunması  164
ccc) Duruşmada Dinlenilme veya Sorguya Çekilme Yanında Tutanak Okunmasını Düzenleyen Hükümlerin Niteliği  168
c) Belirti Delillerinin Ortaya Konulması  170
5. Delillerin Tartışılması  171
6. Suç Niteliğinin Değişmesi  173
7. Duruşma Tutanağı  175
§ 4. HÜKÜM VERME  177
I. Delillerin Değerlendirilmesi  177
II. Hükmün Müzakeresi ve Oylanması  182
III. Hüküm Çeşitleri  184
IV. Hükmün İçeriği  191
V. Hükmün Açıklanması  196
VI. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  196
1. Genel Açıklamalar  196
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilebilmesinin Şartları  198
3. Kurulan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi  202
4. Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanması  205
Üçüncü Bölüm
ÖZEL MUHAKEME USULLERİ
§ 1. GAİP VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI, ÖZEL YETKİLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİ  209
I. Gaiplerin Yargılanması  209
II. Kaçakların Yargılanması  210
§ 2. UZLAŞTIRMA VE MÜSADERE USULÜ  213
I. Uzlaştırma  213
1. Genel Açıklamalar  213
2. Uzlaştırmanın Mümkün Olduğu Suçlar  214
3. Uzlaştırma Süreci  216
a) Soruşturma Evresinde Uzlaştırma  217
b) Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma  222
II. Müsadere Usulü  223
§ 3. ÖZEL YETKİ İÇEREN DİĞER MUHAKEME USULLERİ  225
I. Özel Yetkili Mahkemeler Süreci  225
II. Genel Kanun Olarak CMK'da Yer Alan Özel Yetki Düzenlemeleri  226
Dördüncü Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ VE KANUN YOLLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ  235
I. Kavram  235
II. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Sınıflandırılması  235
1. Sözlü, Yazılı ve Eylemli İşlemler  235
2. Hakim, Savcı ve Savunma İşlemleri  236
3. Elektronik İşlemler  236
III. Ceza Muhakemesi İşlemlerinde Süreler  241
1. Sürelerin Sınıflandırılması  241
2. Sürelerin Hesaplanması  242
IV. Eski Hale Getirme  243
V. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Bildirilmesi  245
VI. Muhakeme İşlemlerindeki Sakatlıkların Yaptırımı  247
1. Yokluk  247
2. Butlan  247
3. Hak Düşümü  248
4. Kabul Edilmezlik  248
VII. Muhakeme İşlemlerindeki Aykırılıkların Giderilmesi  248
§ 2. KANUN YOLLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  250
I. Kavram  250
II. Kanun Yollarının Çeşitleri  251
III. Kanun Yollarına Başvurabilecek Kişiler  252
1. Cumhuriyet Savcısı  252
2. Şüpheli veya Sanık  253
3. Müdafi, Şüpheli veya Sanığın Yasal Temsilcisi ve Eşi  254
4. Katılan, Vekil  255
5. Tüzel Kişi  256
IV. Kanun Yollarına Başvuru Süresi  256
V. Kanun Yollarına Başvuru Şekli  257
VI. Kanun Yolu Başvurusundan Vazgeçme  260
VII. Kanun Yoluna Başvurmanın Etkileri  261
1. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olması  261
2. Aleyhe Değiştirme Yasağı  262
§ 3. OLAĞAN KANUN YOLLARI  266
I. İtiraz  266
1. Kavram  266
2. İtiraz Usulü  266
3. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler  267
4. İtiraz İncelemesi ve Karar  268
II. İstinaf  269
1. Genel Açıklamalar  269
2. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  272
3. İstinaf İstemi ve Süresi  273
4. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi  274
5. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı  274
6. İstinaf İncelemesi ve Karar  275
III. Temyiz  279
1. Genel Açıklamalar  279
2. Temyiz Konusu Olan Kararlar  280
3. Temyiz Nedenleri  281
4. Temyiz Talebi ve Süresi  282
5. Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme  283
6. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası  284
7. Yargıtayın İncelemesi ve Karar  284
8. Dosyanın Esas Mahkemesine Gönderilmesi  287
9. Bozmadan Sonraki Yargılama  287
10. Bölge Adliye Mahkemeleri Göreve Başlamadan Önce Verilmiş Olan Kararların Temyizi  293
a) Genel Açıklamalar  293
b) Temyiz Konusu Olan Kararlar  294
c) Temyiz Nedenleri  295
d) Temyiz Talebi ve Süresi  297
e) Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme  299
f) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası  299
g) Yargıtayın İncelemesi ve Karar  299
h) Bozmadan Sonraki Yargılama  302
§ 4. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI  307
I. Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  307
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  307
a) Genel Açıklamalar  307
b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazının Hukuki Niteliği  309
2. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi  312
II. Kanun Yararına Bozma  313
1. Genel Açıklamalar  313
2. Kanun Yararına Bozma Nedenleri  316
III. Yargılamanın Yenilenmesi  319
1. Başvurabilecek Kişiler, Başvuru Süresi ve Usulü  320
2. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  321
a) Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  321
b) Hükümlü Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  325
3. Talebin İncelenmesi ve Karar  326
Kaynaklar  329
Kavramlar Dizini  333
 • Açıklama
  • "20 Temmuz 2016 tarihinde olağanüstü hal ilan edilmesi üzerine değişik zamanlarda çıkarılan çeşitli kanun hükmünde kararnameler ile Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili mevzuatta çok sayıda kalıcı değişiklik yapılmıştır. Olağanüstü hal süresi ile sınırlı olarak uygulanacak düzenlemeler içeren KHK'lara çalışmada yer verilmemiştir. Daha sonra bu KHK'lar kanunlaştırılmıştır. Ceza muhakemesi mevzuatında kalıcı değişiklik yapan KHK'lar ile bunlarla ilişkili kanunlar şunlardır:

   -15.8.2016 tarihli ve 671 sayılı KHK-9.11.2016 tarihli ve 6757 sayılı Kanun
   -15.8.2016 tarihli ve 674 sayılı KHK-10.11.2016 tarihli 6758 sayılı Kanun
   -3.10.2016 tarihli ve 676 sayılı KHK-1.2.2018 tarihli ve 7070 sayılı Kanun
   -2.1.2017 tarihli ve 680 sayılı KHK-1.2.2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanun
   -17.4.2017 tarihli ve 690 sayılı KHK-1.2.2018 tarihli ve 7077 sayılı Kanun
   -15.8.2017 tarihli ve 694 sayılı KHK-1.2.2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanun
   -20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı KHK-1.2.2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanun

   Atıflarda ilgili KHK yanında yer verilen kanun, o KHK'yı bilahare kanunlaştıran metin olarak anlaşılmalıdır. Atıflarda olağanüstü hal kapsamında çıkarılan söz konusu KHK ve kanunların tarihlerine ayrıca yer verilmeyecektir.

   Keza, gerek metin içinde gerek dipnotlarda, pozitif metinlere atıflarda; Anayasa, ilgili kanun, yönetmelik gibi düzenlemelerin tam veya kısa adı zikredilmektedir. Temel kanun olarak sıkça referans gösterilen CMK'ya atıf yapmak gerektiğinde ise, kanun adı zikredilmeksizin doğrudan madde numaralarına yer verilmiştir. Bu nedenle, başka bir mevzuat hükmüne izafe edildiği açık değilse, örneğin (m. 1) şeklindeki atıfla kastedilen pozitif metin, CMK olarak anlaşılmalıdır.

   Ayrıca, bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamasından önceki dönemde ilk derece mahkemeleri hükümlerine karşı olağan kanun yolu olarak sadece temyiz söz konusu olduğundan, aynen alıntı şeklinde kitapta yer verilen o döneme ait Yargıtay kararlarına müdahale edilmemiştir." (Tanıtım Yazısı)

   Konu Başlıkları

   • Ceza Muhakemesinde Deliller
   • Yargılama ve Hüküm Verme
   • Özel Muhakeme Usulleri
   • Ceza Muhakemesi İşlemleri ve Kanun Yolları

    

   İçindekiler
   8. Basıya Önsöz  5
   7. Basıya Önsöz  7
   6. Basıya Önsöz  8
   5. Basıya Önsöz  10
   4. Basıya Önsöz  11
   3. Basıya Önsöz  12
   2. Basıya Önsöz  13
   Önsöz  14
   Kısaltmalar  23
   Birinci Bölüm
   CEZA MUHAKEMESİNDE DELİLLER
   §1. GENEL AÇIKLAMALAR  25
   I. Ceza Muhakemesinde İspat Sorunu ve Delil Kavramı  25
   II. Serbest Delil İlkesi  28
   III. Delillerin Ortak Özellikleri  29
   1. Gerçekçilik  30
   2. Akılcılık  30
   3. Erişilebilirlik  30
   4. Olayı Temsil Edicilik  30
   5. Müştereklik  31
   6. Hukuka Uygunluk  31
   § 2. DELİL ÇEŞİTLERİ  32
   I. Genel Olarak  32
   II. Beyan Delili  33
   1. Şüpheli–Sanık Beyanı  33
   2. Tanık Beyanı  35
   a) Tanık Kavramı  35
   b) Tanık Beyanının Değeri  36
   c) Tanığın Yükümlülükleri ve Yetkileri  39
   aa) Tanığın Hazır Bulunması  40
   bb) Tanığın Yemin Etmesi  41
   cc) Tanığın Beyanda Bulunması  42
   aaa) Tanığın Dinlenmesinde Usul  42
   bbb) Tanık Beyanı Olarak Yüzleştirme (Teşhis)  45
   dd) Tanıklıktan Çekinme  46
   aaa) Tanıklıktan Çekinme Yükümlülüğü  46
   aaaa) Meslek ve Sürekli Uğraşı Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme  46
   bbbb) Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerle İlgili Tanıklık  50
   bbb) Tanıklıktan Çekinme Yetkisi  52
   ee) Tanığın Korunması  53
   3. Diğer Kişilerin Beyanı  57
   III. Belge Delili  59
   IV. Belirti Delili  61
   § 3. DELİLLERİN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ  62
   I. Delillerin Toplanması  62
   1. Beden Muayenesi  62
   a) Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi  63
   b) Diğer Kişilerin Beden Muayenesi  65
   c) Kadının Muayenesi  67
   2. Fizik Kimliğin Tespiti  67
   3. Yer Gösterme  69
   4. Olay Yeri İnceleme  70
   II. Delillerin Değerlendirilmesi  71
   1. Delil Değerlendirme Vasıtası Olarak Bilirkişi İncelemesi  71
   a) Genel Açıklamalar  71
   b) Bilirkişinin Görevlendirilmesi  76
   c) Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü  79
   d) Bilirkişi İncelemesi ve Raporu  83
   e) Uzman Mütalaası  85
   f) Bilirkişinin Açıklamada Bulunması  85
   g) Kanunda Yer Verilen Bazı Bilirkişilik İşlemleri  87
   aa) Gözlem Altına Alma  87
   bb) Moleküler Genetik İncelemeler  88
   cc) Adli Muayene ve Otopsi  90
   dd) Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem  92
   2. Delil Değerlendirme Vasıtası Olarak Keşif  92
   III. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Yasakları  94
   İkinci Bölüm
   YARGILAMA VE HÜKÜM VERME
   § 1. İDDİANAMENİN KABULÜ VE KOVUŞTURMA EVRESİ  101
   § 2. DURUŞMA HAZIRLIĞI  103
   I. Duruşma Hazırlığı Devresinin Önemi  103
   II. Duruşma Hazırlığında Yapılacak İşlemler  103
   1. Duruşma Gününün Belirlenmesi  103
   2. Duruşmada Hazır Bulunacakların Çağrılması  104
   a) Sanığın Çağrılması  104
   b) Diğer Kişilerin Çağrılması  105
   3. Delil Toplanması  106
   § 3. DURUŞMA  109
   I. Duruşmanın Önemi  109
   II. Duruşmanın Doğrudan Doğruyalığı  110
   III. Duruşmanın Sözlülüğü  116
   IV. Duruşmaya Ara Vermeme, Yoğunluk, Çabukluk  117
   V. Duruşmanın Açık Olması  119
   1. Genel Olarak Açıklık  119
   2. Açıklığın İstisnaları  120
   a) Genel Ahlak veya Kamu Güvenliği Nedeniyle Gizlilik  120
   b) Sanığın Çocuk Olması Nedeniyle Gizlilik  122
   c) Kayıt ve Yayım Yasağı Yoluyla Gizlilik  122
   VI. Duruşmanın Başlaması ve Yürüyüşü  123
   1. Duruşmada Hazır Bulunma  123
   a) Hakimlerin Hazır Bulunması  123
   b) İddia Makamının Hazır Bulunması  125
   aa) Cumhuriyet Savcısı  125
   bb) Bireysel İddia Makamı  126
   c) Savunma Makamının Hazır Bulunması  126
   aa) Sanık  126
   bb) Müdafi  128
   cc) Savunma Makamı Hazır Bulunmaksızın Yapılan İşlemlerde Eski Hale Getirme  129
   2. Duruşmanın İdaresi ve Düzeni  130
   3. Duruşmanın Başlaması  131
   4. Delillerin Ortaya Konulması  135
   a) Genel Olarak  135
   b) Tanık ve Bilirkişinin Duruşmada Dinlenmesi  136
   aa) Tanığın Dinlenmesi  136
   aaa) Tanığın Duruşmada Dinlenmesi Zorunluluğu  136
   bbb) Tanığın Okunması Yasak Olan Yazılı Açıklamaları  141
   ccc) Tanıklıktan Duruşmada Çekinme Halinde Okunma Yasağı  142
   bb) Bilirkişinin Dinlenmesi  144
   cc) Doğrudan Soru Yöneltme  145
   c) Belge Okunması  146
   aa) Okunması (Anlatılması)Zorunlu Olan Belgeler  148
   bb) İlgilinin Dinlenmesi Yerine Belge Okunmasıyla Yetinilebilecek Haller  152
   aaa) Genel Olarak  152
   bbb) İfade Sahibine Ulaşılamaması Nedeniyle Tutanak Okunması  154
   ccc) Tanığın Duruşmada Dinlenmesine Gerek Görülmemesi  156
   ddd) Anlaşma Suretiyle İfade Almadan Vazgeçilebilmesi  156
   eee) Açıklama ve Görüş İçeren Rapor ve Yazıların Okunması  157
   cc) Duruşmada Dinleme veya Sorgu Yanında Tutanak Okunması  158
   aaa) Tanığın İfade Tutanaklarının Okunması  159
   aaaa) Hatırlatma Amacıyla Okunma  159
   bbbb) Çelişki Nedeniyle Okunma  162
   bbb) Sanığın İfade Tutanaklarının Okunması  164
   ccc) Duruşmada Dinlenilme veya Sorguya Çekilme Yanında Tutanak Okunmasını Düzenleyen Hükümlerin Niteliği  168
   c) Belirti Delillerinin Ortaya Konulması  170
   5. Delillerin Tartışılması  171
   6. Suç Niteliğinin Değişmesi  173
   7. Duruşma Tutanağı  175
   § 4. HÜKÜM VERME  177
   I. Delillerin Değerlendirilmesi  177
   II. Hükmün Müzakeresi ve Oylanması  182
   III. Hüküm Çeşitleri  184
   IV. Hükmün İçeriği  191
   V. Hükmün Açıklanması  196
   VI. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  196
   1. Genel Açıklamalar  196
   2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilebilmesinin Şartları  198
   3. Kurulan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi  202
   4. Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanması  205
   Üçüncü Bölüm
   ÖZEL MUHAKEME USULLERİ
   § 1. GAİP VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI, ÖZEL YETKİLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİ  209
   I. Gaiplerin Yargılanması  209
   II. Kaçakların Yargılanması  210
   § 2. UZLAŞTIRMA VE MÜSADERE USULÜ  213
   I. Uzlaştırma  213
   1. Genel Açıklamalar  213
   2. Uzlaştırmanın Mümkün Olduğu Suçlar  214
   3. Uzlaştırma Süreci  216
   a) Soruşturma Evresinde Uzlaştırma  217
   b) Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma  222
   II. Müsadere Usulü  223
   § 3. ÖZEL YETKİ İÇEREN DİĞER MUHAKEME USULLERİ  225
   I. Özel Yetkili Mahkemeler Süreci  225
   II. Genel Kanun Olarak CMK'da Yer Alan Özel Yetki Düzenlemeleri  226
   Dördüncü Bölüm
   CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ VE KANUN YOLLARI
   § 1. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ  235
   I. Kavram  235
   II. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Sınıflandırılması  235
   1. Sözlü, Yazılı ve Eylemli İşlemler  235
   2. Hakim, Savcı ve Savunma İşlemleri  236
   3. Elektronik İşlemler  236
   III. Ceza Muhakemesi İşlemlerinde Süreler  241
   1. Sürelerin Sınıflandırılması  241
   2. Sürelerin Hesaplanması  242
   IV. Eski Hale Getirme  243
   V. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Bildirilmesi  245
   VI. Muhakeme İşlemlerindeki Sakatlıkların Yaptırımı  247
   1. Yokluk  247
   2. Butlan  247
   3. Hak Düşümü  248
   4. Kabul Edilmezlik  248
   VII. Muhakeme İşlemlerindeki Aykırılıkların Giderilmesi  248
   § 2. KANUN YOLLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  250
   I. Kavram  250
   II. Kanun Yollarının Çeşitleri  251
   III. Kanun Yollarına Başvurabilecek Kişiler  252
   1. Cumhuriyet Savcısı  252
   2. Şüpheli veya Sanık  253
   3. Müdafi, Şüpheli veya Sanığın Yasal Temsilcisi ve Eşi  254
   4. Katılan, Vekil  255
   5. Tüzel Kişi  256
   IV. Kanun Yollarına Başvuru Süresi  256
   V. Kanun Yollarına Başvuru Şekli  257
   VI. Kanun Yolu Başvurusundan Vazgeçme  260
   VII. Kanun Yoluna Başvurmanın Etkileri  261
   1. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olması  261
   2. Aleyhe Değiştirme Yasağı  262
   § 3. OLAĞAN KANUN YOLLARI  266
   I. İtiraz  266
   1. Kavram  266
   2. İtiraz Usulü  266
   3. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler  267
   4. İtiraz İncelemesi ve Karar  268
   II. İstinaf  269
   1. Genel Açıklamalar  269
   2. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  272
   3. İstinaf İstemi ve Süresi  273
   4. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi  274
   5. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı  274
   6. İstinaf İncelemesi ve Karar  275
   III. Temyiz  279
   1. Genel Açıklamalar  279
   2. Temyiz Konusu Olan Kararlar  280
   3. Temyiz Nedenleri  281
   4. Temyiz Talebi ve Süresi  282
   5. Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme  283
   6. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası  284
   7. Yargıtayın İncelemesi ve Karar  284
   8. Dosyanın Esas Mahkemesine Gönderilmesi  287
   9. Bozmadan Sonraki Yargılama  287
   10. Bölge Adliye Mahkemeleri Göreve Başlamadan Önce Verilmiş Olan Kararların Temyizi  293
   a) Genel Açıklamalar  293
   b) Temyiz Konusu Olan Kararlar  294
   c) Temyiz Nedenleri  295
   d) Temyiz Talebi ve Süresi  297
   e) Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme  299
   f) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası  299
   g) Yargıtayın İncelemesi ve Karar  299
   h) Bozmadan Sonraki Yargılama  302
   § 4. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI  307
   I. Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  307
   1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  307
   a) Genel Açıklamalar  307
   b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazının Hukuki Niteliği  309
   2. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi  312
   II. Kanun Yararına Bozma  313
   1. Genel Açıklamalar  313
   2. Kanun Yararına Bozma Nedenleri  316
   III. Yargılamanın Yenilenmesi  319
   1. Başvurabilecek Kişiler, Başvuru Süresi ve Usulü  320
   2. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  321
   a) Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  321
   b) Hükümlü Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  325
   3. Talebin İncelenmesi ve Karar  326
   Kaynaklar  329
   Kavramlar Dizini  333
   Stok Kodu
   :
   9789750274343
   Boyut
   :
   16.5X23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   328
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   12
   Basım Tarihi
   :
   Ocak 2022
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   65,55   
   65,55   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat