Sepetim (0) Toplam: 0,00
Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları 4.Baskı
Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları 4.Baskı
On İki Levha Yayıncılık
30.79
<p><span style="font-weight: bold;">İÇİNDEKİLER</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Birinci Bölüm </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">ŞEMALAR </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Şema 1: Borç İlişkisinin Kaynakları Şema 2</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">: Hukuki İşlemin Unsurları ve Hükümsüzlük Türleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Şema 3: Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğunun Şartları</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Şema 4: Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Halleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Şema 5: Sebepsiz Zenginleşmede İade Borcunun Kapsamı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Şema 6: Borcun İfa Zamanı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Şema 7: Sözleşmeyle Belirlenen Vade Türleri ve Sonuçları</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Şema 8: İfa Etmeme Halleri (İfa Engelleri)</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Şema 9: İmkansızlığın Borçlar Hukukundaki Rolü</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Şema 10: Borçlu Temerrüdünün Şartları</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Şema 11: Borçlu Temerrüdünün Sonuçları</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Şema 12: Borcun ve Borç İlişkisinin Sona Erme Halleri </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Şema 13: Borç İlişkisinin Alacaklı/Borçlu Tarafında Birden Fazla Kişinin Bulunması</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Şema 14: Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">İkinci Bölüm </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">ÇÖZÜLMÜŞ OLAYLAR </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. Öneri-Öneriye Davet-Kabul-Sözleşmenin Kurulması-Yanılma-İfa İmkansızlığı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. Sözleşmenin Kurulması-İrade Sakatlıkları-Ayıp Hükümleri ile Yarışma-Culpa in Contrahendo-Önsözleşme-Alacağın Devri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">III. Şekil-Şekle Aykırılık-Hakkın Kötüye Kullanılması-Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanıması</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">IV. Beyaza İmza-Güven Teorisi-Hata Sebebiyle Sözleşmenin İptali-Alacağın Devri-İbra-Geciktirici Koşula Bağlı Tasarruf İşlemi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">V. Temsil-Temsilcinin Kendisiyle İşlem Yapması-Yetkisiz Temsil-Aldatma-Aşırı Yararlanma (Gabin)-Sözleşmenin İptali </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">VI. İfa</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">VII. Sözleşmenin Kurulması-Temsil-İrade Sakatlıkları-Ödemezlik Defi-Borçlu Temerrüdü-İmkansızlık-İbra </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">VIII. Borçlu Temerrüdü-Olumlu Zarar-Olumsuz Zarar</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">IX. Seçimlik Borç-İmkansızlık-Halefiyet-Alacağı Talep Etmeme Taahhüdü-Alacağın Devri-Takas-İfa Yerine Edim-İfa Uğruna Edim</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">X. Haksız Fiil</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XI. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Adam Çalıştıranın Sorumluluğu-İfa Yardımcısının Borca Aykırı Davranışından Sorumluluk-Yapı Malikinin Sorumluluğu-Zararın Belirlenmesinde Denkleştirme Sorunu</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XII. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Zarar Görenin Kusuru-Cismani Zarar ve Ölüm Halinde Tazminatın Kapsamı-Zarardan Birden Fazla Kişinin Sorumluluğu-Karayolları Trafik Kanunu'ndan Doğan Sorumluluk</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XIII. Sebepsiz Zenginleşme-Muvazaalı (Danışıklı) İşlem-Tasarruf İşleminin Sebebe Bağlılığı-Sözleşmeden Dönmenin Etkisi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XIV. Alacağın Devri-Borcun Üstlenilmesi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XV. Ceza Koşulu-Ahlaka Aykırı Fiil-Hukuka veya Ahlaka Aykırı Amaçla Verilen Şeyin İadesi-Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Üçüncü Bölüm </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">ÇÖZÜLECEK OLAYLAR </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. Sözleşmenin Kurulması-Önerinin ve Kabulün Geri Alınması-Saik Hatası-Aldatma-İşlem Temelinin Çökmesi-Şekil-Tahvil-Temsil Yetkisinin Geri Alınması</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. Sözleşmenin Kurulması</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">III. Öneriye Davet-Öneri-Yanılma-Aldatma-Temsil</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">IV. Muvazaa-Şekil-Miktarda Yanılma-Korkutma-Alacağın Devri-Soyut Borç İkrarı-Culpa in Contrahendo</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">V. Muvazaa-Alacağın Devri-Culpa in Contrahendo-Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Kusursuz Sorumluluk Halleri-Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Tazminatın Kapsamı</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">VI. Yanılma-İşlem Temelinin Çökmesi-Şekil-Şekle Aykırılık-Hakkın Kötüye Kullanılması-Alacağın Devri-İbra-Borçlu Temerrüdü-İmkansızlık-Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Kusursuz Sorumluluk Halleri </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">VII. Doğrudan Temsil-Dolaylı Temsil-Temsil Yetkisinin Geri Alınması-Yetkisiz Temsil-Sözleşme Tarafının Aldatması-Üçüncü Kişinin Aldatması-Aldatmanın Sözleşmeye Etkisi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">VIII. Temsil-İmkansızlık-Ödemezlik Defi-Borçlu Temerrüdü-Yabancı Para Borcu-Alacaklı Temerrüdü-İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk-Sorumsuzluk Anlaşması-Genel İşlem Koşulları</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XI. Temsil-Temsil Yetkisinin Kapsamı-Temsil Yetkisinin Geri Alınması-Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Müterafik Kusur </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">X. Genel İşlem Şartları-Muvazaa-Alacağın Devri-Borçlu Temerrüdü-Yabancı Para Borcunun İfası-İmkansızlık-İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk-Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XI. Edim Türleri-İfa Yeri-Borçlu Temerrüdü-İmkansızlık-Müteselsil Borçluluk-Halefiyet-Takas-Cezai Şart</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XII. İfa Zamanı-Ödemezlik Defi-Borçlu Temerrüdü</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XIII. Üçüncü Kişinin İfası-Alacağın Devri-Borca Katılma-Sebepsiz Zenginleşme </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XIV. İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk-İmkansızlık-Beyaza İmza-İfa Yerine Edim-İfa Uğruna Edim</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XV. Şahsen İfa Zorunluluğu-Kısmi İfa-İbra-Değiştirme Sözleşmesi-Alacaklı Temerrüdü-İfa Yerine Edim-İfa Uğruna Edim-İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk-Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XVI. İmkansızlık-Borçlu Temerrüdü-Yabancı Para Borcu-Alacağın Devri-Temsil-Yetkisiz Temsil-Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Adam Çalıştıranların Sorumluluğu-Bedensel Bütünlüğün İhlali Halinde Ödenecek Tazminatın Kapsamı-Teselsül</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XVII. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme-Takas</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XVIII. Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XIX. Cezai Şart</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XX. Ölüm ve Bedensel Zararlarda Tazminatın Kapsamı-Kusursuz Sorumluluk Halleri-Yansıma Zarar-Haksız Fiillerde Zamanaşımı-Sebepsiz Zenginleşme-Müteselsil Borçluluk-Alacağın Devri</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XXI. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Yapı Malikinin Sorumluluğu-Sebepsiz Zenginleşme-Müteselsil Borçluluk-Koşula Bağlı Borç </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XXII. Adam Çalıştıranların Sorumluluğu-Hakkaniyet Sorumluluğu-Yapı Malikinin Sorumluluğu-Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu-Ölüm ve Bedensel Zarar</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XXIII. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Adam Çalıştıranların Sorumluluğu-Ayırt Etme Gücünden Geçici Olarak Yoksunluk-Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu-Hatır Taşıması-Bedensel Zarar-Sebepsiz Zenginleşme </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XXIV. Karayolları Trafik Kanunu'na Göre Sorumluluk</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XXV. Borçlu Temerrüdü-İmkansızlık-Cezai Şart-Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XXVI. Haksız Fiil-Karayolları Trafik Kanunu'ndan Doğan Sorumluluk-Manevi Tazminat-Hukuka ve Ahlaka Aykırı Amaçla Yapılan Kazandırmalar-Geçici Ödeme-Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">Dördüncü Bölüm </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">İNCELENECEK KARARLAR </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">I. İrade Sakatlıkları-Sözleşmenin İptali </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yarg. 1. HD, 13.10.1998, E. 1998/8883, K. 1998/10883 </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">II. Gabin </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yarg. 11. HD, 24.01.2003, E. 2002/7737, K. 2003/622 </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">III. Şekle Aykırılık-Hakkın Kötüye Kullanılması </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, 30.09.1988, E. 1987/2, K. 1988/2</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">IV. Temsil Yetkisinin Kötüye Kullanılması </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yarg. HGK, 05.05.1993, E. 1993/1-79, K. 1993/195 </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">V. Hukuka Aykırı Fiil-Haksız Fiilin Şartları </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yarg. HGK, 08.02.1989, E. 1988/10-174, K. 1989/65</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">VI. Hukuka Aykırı Fiil </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yarg. 4. HD, 13.06.1989, E. 1989/4164, K. 1989/5352 </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">VII. Hukuka Aykırılık </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yarg. 4. HD, 13.09.1988, E. 1988/4147, K. 1988/7408</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">VIII. Haksız Fiil-Uygun Nedensellik Bağı-Hukuka Aykırılık Bağı </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yarg. 4. HD, 13.03.1978, E. 1977/5312, K. 1978/3193 </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">IX. Haksız Fiil-Hukuka Aykırılık Unsuru-Manevi Tazminat </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yarg. 4. HD, 18.03.2010, E. 2009/6382, K. 2010/3083</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yarg. 4. HD, 25.02.2016, E. 2015/3520, K. 2016/2417</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">X. Zorunluluk Hali-Fedakarlığın Denkleştirilmesi-Vekaletsiz İş Görme </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yarg. 11. HD, 15.06.1990, E. 1990/4306, K. 1990/4775</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XI. Manevi Tazminat-Doğrudan Zarar-Yansıma Zarar </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yarg. 21. HD, 15.06.2000, E. 2000/4733, K. 2000/4833 </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XII. Manevi Tazminat </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yarg. 4. HD, 11.07.2002, E. 2001/12708, K. 2002/8915</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XIII. Tıbbi Müdahaleye Rıza-Birlikte (Müterafik) Kusur </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yarg. 4. HD, 18.09.1979, E. 1979/5480, K. 1979/9818 </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XIV. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu-Zararın Belirlenmesi </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yarg. 4. HD, 20.11.1984, E. 1984/7770, K. 1984/8597</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yarg. 4. HD, 12.11.1984, E. 1984/7360, K. 1984/8310</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XV. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yarg. 4. HD, 25.11.1993, E. 1993/1081, K. 1993/13614</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XVI. Yapı Malikinin Sorumluluğu </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yarg. 4. HD, 28.11.2005, E. 2004/16308, K. 2005/12788</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XVII. Ev Başkanının Sorumluluğu </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yarg. 3. HD, 05.02.2013, E. 2012/23712, K. 2013/1599</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XVIII. Sözleşmede Kararlaştırılan Edimi Aşan İfalarda İade Talebinin Hukuki Sebebi: Sözleşme-Sebepsiz Zenginleşme </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yarg. HGK, 14.03.2012, E. 2011/13-748, K. 2012/140</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XIX. Faiz </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yarg. HGK, 09.10.2002, E. 2002/12-709, K. 2002/781</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XX. Sözleşmeyle Kararlaştırılan Temerrüt Faizi Oranının Sınırı </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yarg. 19. HD, 01.07.2013, E. 2013/8556, K. 2013/12306</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XXI. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlu Temerrüdünün Sonuçları </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yarg. 15. HD, 12.5.1983, E. 1983/1307, K. 1983/1255</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XXII. Olumlu Zarar-Olumsuz Zarar </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yarg. 13. HD, 22.10.1981, E. 1981/5738, K. 1981/6690</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XXIII. Güven Sorumluluğu-Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şart </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yarg. 13. HD, 26.01.2012, E. 2011/16549, K. 2012/1177</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XXIV. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yarg. HGK, 06.05.1992, E. 1992/13-213 K. 1992/315 </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">XXV. Ceza Koşulu </span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yarg. 15. HD, 19.10.1992, E. 1992/43, K. 1992/4824</span><br style="color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> Yarg. 19. HD, 12.02.2008, E. 2007/6745, K. 2008/1104</span></p>
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   Birinci Bölüm 
   ŞEMALAR 
   Şema 1: Borç İlişkisinin Kaynakları Şema 2
   : Hukuki İşlemin Unsurları ve Hükümsüzlük Türleri
   Şema 3: Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğunun Şartları
   Şema 4: Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Halleri
   Şema 5: Sebepsiz Zenginleşmede İade Borcunun Kapsamı
   Şema 6: Borcun İfa Zamanı
   Şema 7: Sözleşmeyle Belirlenen Vade Türleri ve Sonuçları
   Şema 8: İfa Etmeme Halleri (İfa Engelleri)
   Şema 9: İmkansızlığın Borçlar Hukukundaki Rolü
   Şema 10: Borçlu Temerrüdünün Şartları
   Şema 11: Borçlu Temerrüdünün Sonuçları
   Şema 12: Borcun ve Borç İlişkisinin Sona Erme Halleri 
   Şema 13: Borç İlişkisinin Alacaklı/Borçlu Tarafında Birden Fazla Kişinin Bulunması
   Şema 14: Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri
   İkinci Bölüm 
   ÇÖZÜLMÜŞ OLAYLAR 
   I. Öneri-Öneriye Davet-Kabul-Sözleşmenin Kurulması-Yanılma-İfa İmkansızlığı
   II. Sözleşmenin Kurulması-İrade Sakatlıkları-Ayıp Hükümleri ile Yarışma-Culpa in Contrahendo-Önsözleşme-Alacağın Devri
   III. Şekil-Şekle Aykırılık-Hakkın Kötüye Kullanılması-Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanıması
   IV. Beyaza İmza-Güven Teorisi-Hata Sebebiyle Sözleşmenin İptali-Alacağın Devri-İbra-Geciktirici Koşula Bağlı Tasarruf İşlemi
   V. Temsil-Temsilcinin Kendisiyle İşlem Yapması-Yetkisiz Temsil-Aldatma-Aşırı Yararlanma (Gabin)-Sözleşmenin İptali 
   VI. İfa
   VII. Sözleşmenin Kurulması-Temsil-İrade Sakatlıkları-Ödemezlik Defi-Borçlu Temerrüdü-İmkansızlık-İbra 
   VIII. Borçlu Temerrüdü-Olumlu Zarar-Olumsuz Zarar
   IX. Seçimlik Borç-İmkansızlık-Halefiyet-Alacağı Talep Etmeme Taahhüdü-Alacağın Devri-Takas-İfa Yerine Edim-İfa Uğruna Edim
   X. Haksız Fiil
   XI. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Adam Çalıştıranın Sorumluluğu-İfa Yardımcısının Borca Aykırı Davranışından Sorumluluk-Yapı Malikinin Sorumluluğu-Zararın Belirlenmesinde Denkleştirme Sorunu
   XII. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Zarar Görenin Kusuru-Cismani Zarar ve Ölüm Halinde Tazminatın Kapsamı-Zarardan Birden Fazla Kişinin Sorumluluğu-Karayolları Trafik Kanunu'ndan Doğan Sorumluluk
   XIII. Sebepsiz Zenginleşme-Muvazaalı (Danışıklı) İşlem-Tasarruf İşleminin Sebebe Bağlılığı-Sözleşmeden Dönmenin Etkisi
   XIV. Alacağın Devri-Borcun Üstlenilmesi
   XV. Ceza Koşulu-Ahlaka Aykırı Fiil-Hukuka veya Ahlaka Aykırı Amaçla Verilen Şeyin İadesi-Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme
   Üçüncü Bölüm 
   ÇÖZÜLECEK OLAYLAR 
   I. Sözleşmenin Kurulması-Önerinin ve Kabulün Geri Alınması-Saik Hatası-Aldatma-İşlem Temelinin Çökmesi-Şekil-Tahvil-Temsil Yetkisinin Geri Alınması
   II. Sözleşmenin Kurulması
   III. Öneriye Davet-Öneri-Yanılma-Aldatma-Temsil
   IV. Muvazaa-Şekil-Miktarda Yanılma-Korkutma-Alacağın Devri-Soyut Borç İkrarı-Culpa in Contrahendo
   V. Muvazaa-Alacağın Devri-Culpa in Contrahendo-Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Kusursuz Sorumluluk Halleri-Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Tazminatın Kapsamı
   VI. Yanılma-İşlem Temelinin Çökmesi-Şekil-Şekle Aykırılık-Hakkın Kötüye Kullanılması-Alacağın Devri-İbra-Borçlu Temerrüdü-İmkansızlık-Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Kusursuz Sorumluluk Halleri 
   VII. Doğrudan Temsil-Dolaylı Temsil-Temsil Yetkisinin Geri Alınması-Yetkisiz Temsil-Sözleşme Tarafının Aldatması-Üçüncü Kişinin Aldatması-Aldatmanın Sözleşmeye Etkisi
   VIII. Temsil-İmkansızlık-Ödemezlik Defi-Borçlu Temerrüdü-Yabancı Para Borcu-Alacaklı Temerrüdü-İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk-Sorumsuzluk Anlaşması-Genel İşlem Koşulları
   XI. Temsil-Temsil Yetkisinin Kapsamı-Temsil Yetkisinin Geri Alınması-Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Müterafik Kusur 
   X. Genel İşlem Şartları-Muvazaa-Alacağın Devri-Borçlu Temerrüdü-Yabancı Para Borcunun İfası-İmkansızlık-İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk-Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi
   XI. Edim Türleri-İfa Yeri-Borçlu Temerrüdü-İmkansızlık-Müteselsil Borçluluk-Halefiyet-Takas-Cezai Şart
   XII. İfa Zamanı-Ödemezlik Defi-Borçlu Temerrüdü
   XIII. Üçüncü Kişinin İfası-Alacağın Devri-Borca Katılma-Sebepsiz Zenginleşme 
   XIV. İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk-İmkansızlık-Beyaza İmza-İfa Yerine Edim-İfa Uğruna Edim
   XV. Şahsen İfa Zorunluluğu-Kısmi İfa-İbra-Değiştirme Sözleşmesi-Alacaklı Temerrüdü-İfa Yerine Edim-İfa Uğruna Edim-İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk-Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme
   XVI. İmkansızlık-Borçlu Temerrüdü-Yabancı Para Borcu-Alacağın Devri-Temsil-Yetkisiz Temsil-Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Adam Çalıştıranların Sorumluluğu-Bedensel Bütünlüğün İhlali Halinde Ödenecek Tazminatın Kapsamı-Teselsül
   XVII. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme-Takas
   XVIII. Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt
   XIX. Cezai Şart
   XX. Ölüm ve Bedensel Zararlarda Tazminatın Kapsamı-Kusursuz Sorumluluk Halleri-Yansıma Zarar-Haksız Fiillerde Zamanaşımı-Sebepsiz Zenginleşme-Müteselsil Borçluluk-Alacağın Devri
   XXI. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Yapı Malikinin Sorumluluğu-Sebepsiz Zenginleşme-Müteselsil Borçluluk-Koşula Bağlı Borç 
   XXII. Adam Çalıştıranların Sorumluluğu-Hakkaniyet Sorumluluğu-Yapı Malikinin Sorumluluğu-Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu-Ölüm ve Bedensel Zarar
   XXIII. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Adam Çalıştıranların Sorumluluğu-Ayırt Etme Gücünden Geçici Olarak Yoksunluk-Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu-Hatır Taşıması-Bedensel Zarar-Sebepsiz Zenginleşme 
   XXIV. Karayolları Trafik Kanunu'na Göre Sorumluluk
   XXV. Borçlu Temerrüdü-İmkansızlık-Cezai Şart-Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt
   XXVI. Haksız Fiil-Karayolları Trafik Kanunu'ndan Doğan Sorumluluk-Manevi Tazminat-Hukuka ve Ahlaka Aykırı Amaçla Yapılan Kazandırmalar-Geçici Ödeme-Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt
   Dördüncü Bölüm 
   İNCELENECEK KARARLAR 
   I. İrade Sakatlıkları-Sözleşmenin İptali 
    Yarg. 1. HD, 13.10.1998, E. 1998/8883, K. 1998/10883 
   II. Gabin 
    Yarg. 11. HD, 24.01.2003, E. 2002/7737, K. 2003/622 
   III. Şekle Aykırılık-Hakkın Kötüye Kullanılması 
    Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, 30.09.1988, E. 1987/2, K. 1988/2
   IV. Temsil Yetkisinin Kötüye Kullanılması 
    Yarg. HGK, 05.05.1993, E. 1993/1-79, K. 1993/195 
   V. Hukuka Aykırı Fiil-Haksız Fiilin Şartları 
    Yarg. HGK, 08.02.1989, E. 1988/10-174, K. 1989/65
   VI. Hukuka Aykırı Fiil 
    Yarg. 4. HD, 13.06.1989, E. 1989/4164, K. 1989/5352 
   VII. Hukuka Aykırılık 
    Yarg. 4. HD, 13.09.1988, E. 1988/4147, K. 1988/7408
   VIII. Haksız Fiil-Uygun Nedensellik Bağı-Hukuka Aykırılık Bağı 
    Yarg. 4. HD, 13.03.1978, E. 1977/5312, K. 1978/3193 
   IX. Haksız Fiil-Hukuka Aykırılık Unsuru-Manevi Tazminat 
    Yarg. 4. HD, 18.03.2010, E. 2009/6382, K. 2010/3083
    Yarg. 4. HD, 25.02.2016, E. 2015/3520, K. 2016/2417
   X. Zorunluluk Hali-Fedakarlığın Denkleştirilmesi-Vekaletsiz İş Görme 
    Yarg. 11. HD, 15.06.1990, E. 1990/4306, K. 1990/4775
   XI. Manevi Tazminat-Doğrudan Zarar-Yansıma Zarar 
    Yarg. 21. HD, 15.06.2000, E. 2000/4733, K. 2000/4833 
   XII. Manevi Tazminat 
    Yarg. 4. HD, 11.07.2002, E. 2001/12708, K. 2002/8915
   XIII. Tıbbi Müdahaleye Rıza-Birlikte (Müterafik) Kusur 
    Yarg. 4. HD, 18.09.1979, E. 1979/5480, K. 1979/9818 
   XIV. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu-Zararın Belirlenmesi 
    Yarg. 4. HD, 20.11.1984, E. 1984/7770, K. 1984/8597
    Yarg. 4. HD, 12.11.1984, E. 1984/7360, K. 1984/8310
   XV. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu 
    Yarg. 4. HD, 25.11.1993, E. 1993/1081, K. 1993/13614
   XVI. Yapı Malikinin Sorumluluğu 
    Yarg. 4. HD, 28.11.2005, E. 2004/16308, K. 2005/12788
   XVII. Ev Başkanının Sorumluluğu 
    Yarg. 3. HD, 05.02.2013, E. 2012/23712, K. 2013/1599
   XVIII. Sözleşmede Kararlaştırılan Edimi Aşan İfalarda İade Talebinin Hukuki Sebebi: Sözleşme-Sebepsiz Zenginleşme 
    Yarg. HGK, 14.03.2012, E. 2011/13-748, K. 2012/140
   XIX. Faiz 
    Yarg. HGK, 09.10.2002, E. 2002/12-709, K. 2002/781
   XX. Sözleşmeyle Kararlaştırılan Temerrüt Faizi Oranının Sınırı 
    Yarg. 19. HD, 01.07.2013, E. 2013/8556, K. 2013/12306
   XXI. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlu Temerrüdünün Sonuçları 
    Yarg. 15. HD, 12.5.1983, E. 1983/1307, K. 1983/1255
   XXII. Olumlu Zarar-Olumsuz Zarar 
    Yarg. 13. HD, 22.10.1981, E. 1981/5738, K. 1981/6690
   XXIII. Güven Sorumluluğu-Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şart 
    Yarg. 13. HD, 26.01.2012, E. 2011/16549, K. 2012/1177
   XXIV. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme 
    Yarg. HGK, 06.05.1992, E. 1992/13-213 K. 1992/315 
   XXV. Ceza Koşulu 
    Yarg. 15. HD, 19.10.1992, E. 1992/43, K. 1992/4824
    Yarg. 19. HD, 12.02.2008, E. 2007/6745, K. 2008/1104

   Stok Kodu
   :
   9786051525945
   Boyut
   :
   13X16
   Sayfa Sayısı
   :
   342
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   4
   Basım Tarihi
   :
   2017
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat