Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Kısa Ders Kitabı Prof. Dr. Mustafa Alper

BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Kısa Ders Kitabı

Liste Fiyatı : 70,00
İndirimli Fiyat : 66,50
%5 İndirimli
Stokta var
BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Kısa Ders Kitabı
BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Kısa Ders Kitabı
Filiz Kitabevi
66.50
<div> <div>1.GİRİŞ</div> <div>TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA ÖZEL BORÇLAR HUKUKU İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ VE İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN GENEL TEORİSİ</div> <div>I. TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA ÖZEL BORÇLAR HUKUK</div> <div>İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ ................................................................... 1</div> <div>1.GİRİŞ................................................................................................................ 1</div> <div>2.GENEL HÜKÜMLER ve ÖZEL HÜKÜMLER ARASINDAKİ İLİŞKİ......... 3</div> <div>II.İSİMSİZ SÖZLEŞMELER GENEL TEORİSİ ..................................................... 3</div> <div>1.GENEL OLARAK ............................................................................................ 3</div> <div>2.TANIM ............................................................................................................. 4</div> <div>3.TBK m.502/II HÜKMÜ KARŞISINDA İŞGÖRME SÖZLEŞMELERİ ALA-NINDA İSİMSİZ SÖZLEŞMELERE YER OLUP OLMADIĞI SORUNU .... 4</div> <div>4.İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN TÜRLERİ ......................................................... 5</div> <div>A. Bileşik Sözleşme.......................................................................................... 5</div> <div>B. Karma Sözleşme .......................................................................................... 6</div> <div>a.Tanım....................................................................................................... 6</div> <div>b.Türleri...................................................................................................... 7</div> <div>aa. Kombine Sözleşme ............................................................................ 7</div> <div>bb. Çifte Tipli Sözleşme.......................................................................... 8</div> <div>cc. Kaynaşık Sözleşme ........................................................................... 8</div> <div>dd. Yabancı Unsur İçeren Sözleşmeler ................................................... 8</div> <div>C. Kendisine Özgü (Sui Generis) Sözleşme ..................................................... 8</div> <div>D. Eksik Sözleşme......................................................................................... 11</div> <div>5.İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN YORUMLANMASI VE</div> <div>TAMAMLANMASI ...................................................................................... 11</div> <div>A. Sui Generis Sözleşmelerin Tamamlanması............................................... 11</div> <div>B. Karma Sözleşmelerin Tamamlanması....................................................... 12</div> <div>§2.SATIŞ SÖZLEŞMESİ</div> <div>I. GENEL BAKIŞ, TANIM ve HUKUKSAL NİTELİK ....................................... 14</div> <div>II.SATIŞIN TÜRLERİ........................................................................................... 16</div> <div>III.SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPISAL UNSURLARI ve KAPSAMI ................ 20</div> <div>1.OBJEKTİF ESASLI UNSURLAR ................................................................ 20</div> <div>A. Satılan (Satış Konusu) .............................................................................. 20</div> <div>B. Satış Bedeli (Semen)................................................................................. 23</div> <div>C. Uyuşulması Gereken Esaslı Noktaların Kapsamı...................................... 24</div> <div>2.SÜBJEKTİF ESASLI NOKTALAR.............................................................. 26</div> <div>XII</div> <div>IV.SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ ve GEÇERLİLİĞİ ...................................... 27</div> <div>V. TAŞINIR SATIŞI .............................................................................................. 27</div> <div>1.GENEL OLARAK ......................................................................................... 27</div> <div>2.SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE HASARIN İNTİKALİ ...................................... 28</div> <div>A. Kavramsal Analiz ve Uygulama Alanı ..................................................... 28</div> <div>B. Hasar Sorununda Genel Kural .................................................................. 30</div> <div>C. Satış Sözleşmesinde Hasarın Geçişi.......................................................... 30</div> <div>a.Genel Olarak ........................................................................................ 30</div> <div>b.Parça Satışında Hasarın Geçişi ............................................................. 31</div> <div>c.Tür Satışında Hasarın Geçişi................................................................. 34</div> <div>d.Koşula (Şarta) Bağlı Satışta Hasarın Geçişi ......................................... 35</div> <div>e.Tarafların Anlaşması ve Özel Durumlar ............................................... 36</div> <div>f.Yararın Geçişi ....................................................................................... 39</div> <div>3."TİCARİ SATIŞTA SATICININ TEMERRÜDÜ” ve "ALICININ</div> <div>MÜSPET ZARARININ HESAPLANMASI” ............................................... 39</div> <div>A. Genel Olarak ............................................................................................. 39</div> <div>B. Türk Borçlar Kanunu Anlamında Ticari Satış Kavramı ............................ 40</div> <div>C. Ticari Satışta Satıcının Temerrüdünün Sonuçları ..................................... 41</div> <div>D. Alıcının Müspet Zararın Hesaplanması .................................................... 44</div> <div>a.Genel Olarak ......................................................................................... 44</div> <div>b.Somut Hesaplama Yöntemi ................................................................... 44</div> <div>c.Soyut Hesaplama Yöntemi ................................................................... 45</div> <div>d.Ticari Satışta Zararın Genel Hükümlere Göre Hesaplanması ............... 46</div> <div>4.SATICININ BORÇLARI .............................................................................. 46</div> <div>A. Satılanı Teslim Borcu ............................................................................... 46</div> <div>B. Satılanın Mülkiyetini Devir Borcu ............................................................ 48</div> <div>C. Satıcının Diğer Borçları ............................................................................ 49</div> <div>D. Satıcının Tekeffül Sorumluluğu................................................................ 50</div> <div>a.Genel Olarak ......................................................................................... 50</div> <div>b.Satıcının Zapta (Elden Alınmaya) Karşı Tekeffül Sorumluluğu........... 50</div> <div>i.Genel Olarak ................................................................................... 50</div> <div>ii.Uygulama Alanı.............................................................................. 51</div> <div>iii.Sorumluluk Şartları ......................................................................... 51</div> <div>iv.Zamanaşımı ..................................................................................... 54</div> <div>v.Zaptın Tanınması ............................................................................ 54</div> <div>vi.Zaptın Hüküm ve Sonuçları ............................................................ 57</div> <div>aa. Tam Zaptta ................................................................................. 57</div> <div>bb. Kısmi Zaptta.............................................................................. 59</div> <div>c.Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu........................................ 59</div> <div>i.Genel Olarak ................................................................................... 59</div> <div>ii.Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Diğer Sorumluluk</div> <div>Hükümleri ile Olan İlişkisi .............................................................. 60</div> <div>aa. TBK m.112'ye Dayalı Tazminat Talebi ile İlişkisi .................... 60</div> <div>bb. Haksız fiil Sorumluluğu (TBK m.49 vd.) ile İlişkisi ................. 62</div> <div>cc. İrade Sakatlıkları ile İlişkisi ....................................................... 62</div> <div>XIII</div> <div>iii.Uygulama Alanı .............................................................................. 63</div> <div>iv.Şartları............................................................................................. 63</div> <div>aa. Lüzumlu Vasıf (Gerekli Nitelik) Eksikliğine Dayalı Ayıba</div> <div>Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Şartları.................................... 63</div> <div>aaa. Satılanın "Teslim” Edilmiş Olması .................................... 63</div> <div>bbb. Gerekli Nitelik Eksikliğine Dayalı Olarak Ortaya Çıkan</div> <div>Esaslı Bir Ayıbın Varlığı ................................................... 63</div> <div>aaaa. Ayıp Kavramı ........................................................... 63</div> <div>bbbb. "Gerekli Nitelik Eksikliği” ve "Esaslı Ayıp”</div> <div>Kavramları............................................................... 64</div> <div>cccc. Ayıplı İfa- Yanlış İfa İlişkisi..................................... 66</div> <div>dddd. Ayıp Türleri ............................................................. 67</div> <div>ccc. Ayıbın Hasarın Alıcıya İntikalinden Önce Mevcut Olması 71</div> <div>ddd. Alıcının Satılanın Ayıplı Olduğunu Bilmemesi ................. 71</div> <div>eee. Ayıbın "Aşikar Bir Ayıp” Olmaması ................................. 71</div> <div>fff. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Sözleşme</div> <div>ile Sınırlandırılmamış veya Ortadan Kaldırılmamış Olması</div> <div>(Sorumluluğu Önleme Anlaşmasının Bulunmaması) .......... 72</div> <div>ggg. Alıcının Satılanı Kabul Etmemiş Olması ........................... 73</div> <div>bb. Vasıf Vaadine (Nitelik Bildirimine) Dayalı Ayıba Karşı</div> <div>Tekeffül Sorumluluğunun Şartları ............................................ 73</div> <div>aaa. Satılanın Teslim Edilmiş Olması ........................................ 73</div> <div>bbb. Nitelik Bildirimi (Vasıf Vaadi) .......................................... 74</div> <div>ccc. Ayıbın Varlığı .................................................................... 75</div> <div>ddd. Alıcının Satılanın Ayıplı Olduğunu Bilmemesi ................. 75</div> <div>eee. Ayıbın "Aşikar Bir Ayıp” Olmaması ................................. 75</div> <div>fff. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu Sözleşme ile</div> <div>Sınırlandırılmış veya Ortadan Kaldırılmış Olmaması ......... 75</div> <div>v.Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Taleplerin İleri Sürülebilmesi</div> <div>İçin Alıcının Uyması Gereken Külfetler ......................................... 76</div> <div>aa. Gözden Geçirme (Muayene) ve Bildirim (İhbar) Külfeti........... 76</div> <div>aaa. Genel Olarak ...................................................................... 76</div> <div>bbb. Gözden Geçirme (Muayene) Külfeti .................................. 76</div> <div>ccc. Bildirim (İhbar) Külfeti ...................................................... 77</div> <div>ddd. Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetlerinin Hukuksal</div> <div>Sonuçları............................................................................ 79</div> <div>eee. Tacirler Arası Ticari Satışta Muayene ve İhbar Külfeti,</div> <div>Zamanaşımı ....................................................................... 79</div> <div>bb. Yollama ve Götürme Satışlarına Özgü Borç ve Külfetler ......... 81</div> <div>cc. Hayvan Satışında Külfetler ........................................................ 83</div> <div>vi.Alıcının Sahip Olduğu Seçimlik Haklar .......................................... 83</div> <div>aa. Seçimlik Hakların Hukuki Niteliği, Kullanılan Seçimlik</div> <div>Hakkın Değiştirilmesi ve Seçimlik Hakların Devri................... 83</div> <div>bb. Dönme Hakkı ............................................................................ 84</div> <div>aaa. Genel Olarak ...................................................................... 84</div> <div>bbb. Dönme Hakkının Kullanılmasının Sonuçları ..................... 86</div> <div>XIV</div> <div>aaaa. Alıcının Borçları ....................................................... 86</div> <div>bbbb. Satıcının Borçları ..................................................... 87</div> <div>cc. Bedel İndirimi ............................................................................ 89</div> <div>dd. Ayıplı Eşyanın Değiştirilmesi ................................................... 90</div> <div>ee. Ayıbın Giderilmesi .................................................................... 91</div> <div>vii.Seçimlik Hakların Sınırlanması....................................................... 92</div> <div>aa. Dönme Hakkının Sınırlanması................................................... 92</div> <div>bb. Bedel İndirimi Hakkının Sınırlanması....................................... 93</div> <div>cc. Sadece Bedel İndirimi İstenebilecek Haller ............................... 93</div> <div>dd. Birden Fazla Mal Satışı ............................................................. 94</div> <div>viii.Zamanaşımı ..................................................................................... 95</div> <div>aa. Genel Olarak .............................................................................. 95</div> <div>bb. Alıcının Sürekli Def'i Hakkı ..................................................... 96</div> <div>ix.Tüketici İşlemi Niteliğindeki Satış Sözleşmesinde Satıcının</div> <div>Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu ................................................. 97</div> <div>aa. Ayıplı Mal Kavramı................................................................... 97</div> <div>aaa. Genel Olarak ...................................................................... 97</div> <div>bbb. TKHK m.8'e Göre Ayıp Kavramı ..................................... 97</div> <div>bb. Ayıplı maldan sorumluluk......................................................... 99</div> <div>cc. İspat yükü ................................................................................. 100</div> <div>dd. Tüketicinin seçimlik hakları ..................................................... 101</div> <div>aaa. Genel Olarak ..................................................................... 101</div> <div>bbb. Seçimlik Haklar................................................................ 102</div> <div>aaaa. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek</div> <div>sözleşmeden dönme................................................. 102</div> <div>bbbb. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden</div> <div>indirim isteme.......................................................... 103</div> <div>cccc. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün</div> <div>masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz</div> <div>onarılmasını isteme ................................................. 103</div> <div>dddd. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilme-sini isteme (ücretsiz ayıpsızıyla değiştirme) ........... 106</div> <div>ee. Zamanaşımı .............................................................................. 107</div> <div>5.ALICININ BORÇLARI................................................................................ 108</div> <div>A. Satış Bedelini Ödeme Borcu .................................................................... 108</div> <div>B. İfa Olarak Sunulan Satılanı Kabzetme (Teslim Alma) Borcu .................. 109</div> <div>C. Faiz Ödeme Borcu ................................................................................... 110</div> <div>D. Alıcının Diğer Borçları ............................................................................ 110</div> <div>6.ALICININ SATIŞ BEDELİNİ ÖDEMEDE TEMERRÜDÜ........................ 111</div> <div>A. Genel Olarak ............................................................................................ 111</div> <div>B. Peşin veya Önceden Ödemeli Satışta ....................................................... 111</div> <div>C. Veresiye (Kredili) Satışta......................................................................... 112</div> <div>D. Satıcının Müspet Zararının Hesaplanması ............................................... 113</div> <div>a.Genel Olarak ........................................................................................ 113</div> <div>b.Somut Hesaplama Yöntemi ................................................................. 113</div> <div>c.Soyut Hesaplama Yöntemi .................................................................. 114</div> <div>XV</div> <div>VIII.TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA DÜZENLENEN DİĞER SATIŞ</div> <div>TÜRLERİ ......................................................................................................... 114</div> <div>1.TAŞINMAZ SATIŞI .................................................................................... 114</div> <div>A. Konusu..................................................................................................... 114</div> <div>B. Şekli ......................................................................................................... 115</div> <div>a.Genel Olarak ........................................................................................ 115</div> <div>b.Şeklin Kapsamı.................................................................................... 115</div> <div>c.Taşınmaz Satış Vaadi, Alım ve Geri Alım Hakları ve Geçerlilik</div> <div>Şekilleri ............................................................................................... 119</div> <div>d.Akdi Önalım Sözleşmesi ..................................................................... 120</div> <div>i.Genel Olarak .................................................................................. 120</div> <div>ii.Önalım Sözleşmesinin Şekli .......................................................... 120</div> <div>iii.Önalım Hakkının ve Şerhinin Süresi.............................................. 121</div> <div>iv.Önalım Hakkının Miras Yoluyla Geçişi ve Temliki (Devri) .......... 121</div> <div>v.Önalım Olayı.................................................................................. 122</div> <div>vi.Önalım Olayının Gerçekleşmesi ve Satıcı veya Alıcının Bildirim</div> <div>Yükümü ......................................................................................... 124</div> <div>vii.Önalım Olayının Ortadan Kaldırılmasının veya Alıcının</div> <div>Kişiliğinden Kaynaklanan Onay (Rıza) Engellerinin Önalım</div> <div>Hakkına Etkisi ............................................................................... 125</div> <div>viii.Nitelikli Önalım Hakkı .................................................................. 126</div> <div>ix.Önalım Hakkının Kullanılması ...................................................... 126</div> <div>aa. Süresi ........................................................................................ 126</div> <div>bb. Kendisine Karşı Kullanılacağı Kişi .......................................... 127</div> <div>cc. Dava Yoluyla Kullanılması ...................................................... 127</div> <div>C. Taşınmaz Satış Sözleşmesinin Koşula (Şarta) Bağlı Yapılması............... 128</div> <div>D. Taşınmaz Satışına Uygulanacak Hükümler ............................................. 129</div> <div>E. Yarar ve Hasarın Geçişi ........................................................................... 129</div> <div>F. Tekeffül Sorumluluğu .............................................................................. 129</div> <div>G. Zamanaşımı ............................................................................................. 130</div> <div>2.KISMİ ÖDEMELİ SATIŞLAR .................................................................... 131</div> <div>A. GENEL OLARAK .................................................................................. 131</div> <div>B. TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ......................................................... 132</div> <div>a.Tanımı, Konusu, Unsurları, Hukuksal Niteliği, Şekli, Uygulama</div> <div>Alanı.................................................................................................... 132</div> <div>i.Genel Olarak .................................................................................. 132</div> <div>ii.Tanım............................................................................................. 132</div> <div>iii.Konusu ........................................................................................... 133</div> <div>iv.Unsurları ........................................................................................ 133</div> <div>aa. Zorunlu Unsurlar ...................................................................... 133</div> <div>bb. Zorunlu Olmayan Unsurlar ...................................................... 135</div> <div>aaa. Ön Ödeme Yükümü........................................................... 135</div> <div>bbb. Zorunlu Olmayan Diğer Unsurlar ..................................... 136</div> <div>ccc. Yasal Temsilcinin Rızası ................................................... 136</div> <div>v.Hukuksal Nitelik ............................................................................ 137</div> <div>vi.Şekil ............................................................................................... 137</div> <div>vii.Uygulama Alanı ............................................................................. 138</div> <div>XVI</div> <div>b.Alıcının Temerrüdü ............................................................................. 140</div> <div>i.Alıcının Ön ödemeyi (Peşinatı) Ödemede Temerrüdü................... 141</div> <div>aa. Genel Olarak ............................................................................. 141</div> <div>bb. Teslimden Önce Dönmenin Sonuçları...................................... 141</div> <div>ii.Alıcının Taksitleri Ödemede Temerrüdü ....................................... 142</div> <div>aa. Genel Olarak ............................................................................. 142</div> <div>bb. Alıcının Taksit Ödemede Temerrüdünün Sonuçları ................. 142</div> <div>aaa. Genel Olarak ..................................................................... 142</div> <div>bbb. Satıcının Sahip Olduğu Seçimlik Haklar .......................... 142</div> <div>aaaa. Genel Olarak ............................................................ 142</div> <div>bbbb. Satıcının Geri Kalan Satış Bedelinin Tamamını</div> <div>(Bir Seferde) İsteme veya Sözleşmeden Dönme</div> <div>Seçimlik Haklarını Kullanma Şartları ..................... 144</div> <div>ccc. Sözleşmeden Dönmenin Sonuçları .................................... 145</div> <div>aaaa. Genel Olarak ............................................................. 145</div> <div>bbbb. Satıcının Talepleri .................................................... 145</div> <div>cccc. Alıcının Talepleri ...................................................... 147</div> <div>dddd. Muacceliyet Kaydı ................................................... 147</div> <div>c.Alıcıyı Koruyucu Düzenlemeler .......................................................... 148</div> <div>i.Alıcının İrade Açıklamasını Geri Alma Hakkı .............................. 148</div> <div>aa. Genel Olarak ............................................................................. 148</div> <div>bb. Hukuki Niteliği......................................................................... 148</div> <div>cc. Kullanım Şartları ve Sonuçları.................................................. 149</div> <div>ii.Hakim Kararıyla Erteleme (Ödeme Kolaylılığı Sağlama) ............. 150</div> <div>iii.Yetkili Mahkeme ve Tahkim ......................................................... 151</div> <div>iv.Alıcının Def'ileri ............................................................................ 151</div> <div>v.Erken Ödeme İmkanı ..................................................................... 151</div> <div>C. ÖN ÖDEMELİ SATIŞ............................................................................. 151</div> <div>D.TKHK'NA GÖRE TAKSİTLE TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ ............... 153</div> <div>a.Genel olarak ......................................................................................... 153</div> <div>b.Tanım ve Şekil..................................................................................... 153</div> <div>c.Cayma Hakkı ....................................................................................... 154</div> <div>d.Temerrüt .............................................................................................. 156</div> <div>e.Erken Ödeme ....................................................................................... 157</div> <div>f.Diğer Hususlar ..................................................................................... 157</div> <div>3.ÖRNEK (NUMUNE) ÜZERİNE SATIŞ ...................................................... 158</div> <div>4.BEĞENME KOŞULUYLA (TECRÜBE VEYA MUAYENE</div> <div>ŞARTIYLA) SATIŞ ..................................................................................... 159</div> <div>5.AÇIK ARTIRMA YOLUYLA (ARTIRMA İLE) SATIŞ ............................ 160</div> <div>A. Genel Olarak ............................................................................................ 160</div> <div>B. Artırmanın Türleri.................................................................................... 160</div> <div>C. Sözleşmenin Kurulması ve Mülkiyetin Nakli .......................................... 161</div> <div>D. Pey Sürenin Teklifi İle Bağlılığı .............................................................. 163</div> <div>E. İhalenin İptali ........................................................................................... 164</div> <div>F. Ödeme ...................................................................................................... 165</div> <div>XVII</div> <div>G. Tekeffül Sorumluluğu.............................................................................. 165</div> <div>§3. MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMESİ (TRAMPA)</div> <div>I. TANIM, HUKUKSAL NİTELİĞİ, KONUSU ve SINIRLARI ........................ 166</div> <div>II.UYGULANACAK HÜKÜMLER .................................................................... 167</div> <div>III.TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ....................................................................... 167</div> <div>§4. BAĞIŞLAMA</div> <div>I. TANIM, HUKUKSAL NİTELİĞİ ve KONUSU .............................................. 169</div> <div>II.EHLİYET.......................................................................................................... 170</div> <div>III.BAĞIŞLAMANIN TÜRLERİ .......................................................................... 172</div> <div>1.ELDEN BAĞIŞLAMA................................................................................. 172</div> <div>2.BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERME (BAĞIŞLAMA VAADİ)............................ 172</div> <div>3.KARMA BAĞIŞLAMA ............................................................................... 174</div> <div>4.KOŞULLU (ŞARTA BAĞLI) BAĞIŞLAMA.............................................. 174</div> <div>5.YÜKLEMELİ (MÜKELLEFİYETLİ) BAĞIŞLAMA ................................. 174</div> <div>6.YERİNE GETİRİLMESİ (TENFİZİ) BAĞIŞLAYANIN ÖLÜMÜNE</div> <div>BAĞLI OLAN BAĞIŞLAMA ..................................................................... 175</div> <div>7.BAĞIŞLAYANA DÖNME KOŞULLU BAĞIŞLAMA .............................. 175</div> <div>IV.BAĞIŞLAYANIN BORÇLARI ....................................................................... 176</div> <div>1.BAĞIŞLAMA KONUSUNU (BAĞIŞLANANI) DEVİR BORCU ............. 176</div> <div>2.TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ................................................................... 177</div> <div>V. BAĞIŞLAMANIN SONA ERMESİ................................................................. 177</div> <div>1.DÖNEMSEL EDİMLİ BAĞIŞLAMALARDA BAĞIŞLAYANIN</div> <div>ÖLÜMÜ ....................................................................................................... 177</div> <div>2.ELDEN BAĞIŞLAMANIN VEYA İCRA EDİLMİŞ (GERÇEKLEŞMİŞ)</div> <div>BİR BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERMENİN (BAĞIŞLAMA VAADİNİN)</div> <div>GERİ ALINMASI (TBK m.295); İCRA EDİLMEMİŞ</div> <div>(GERÇEKLEŞMEMİŞ) BİR BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERMENİN</div> <div>(BAĞIŞLAMA VAADİNİN) GERİ ALINMASI (TBK m.296) .................. 177</div> <div>A. Elden Bağışlamanın veya İcra Edilmiş Bir Bağışlama Sözü Vermenin</div> <div>Geri Alınması .......................................................................................... 177</div> <div>B. İcra Edilmemiş Bağışlama Sözü Vermenin (Bağışlama Sözü</div> <div>Vermenin) Geri Alınması ....................................................................... 179</div> <div>C. Hak Düşürücü Süre .................................................................................. 180</div> <div>3.BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERME BORÇLUSU BAĞIŞLAYANIN ACİZ</div> <div>VESİKASI ALMASI veya İFLASI .............................................................. 180</div> <div>§5. (ADİ) KİRA SÖZLEŞMESİ</div> <div>I. GİRİŞ: İSVİÇRE HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK KİRA</div> <div>SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN (TBK)</div> <div>GENEL SİSTEMİ ve KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN</div> <div>HÜKÜMLERİNİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI ................. 182</div> <div>XVIII</div> <div>1.ADİ KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUNGENEL SİSTEMİ ........................................................................................ 182</div> <div>2.TBK'NIN KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN ZAMANBAKIMINDAN UYGULANMASI ............................................................. 183</div> <div>A. 6011 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli</div> <div>Hakkında Kanun Kapsamında Zaman Bakımından Uygulama ............... 183</div> <div>B. 6217 sayılı ve 31.03.2011 Tarihli Yargı Hizmetlerinin</div> <div>Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına</div> <div>Dair Kanun Geçici Madde 2'nin ve Geçici Madde 2'de Değişiklik</div> <div>Yapan 6353 Sayılı ve 04.07.2012 Tarihli Bazı Kanun ve Kanun</div> <div>Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair</div> <div>Kanun'un 53.Maddesinin Değerlendirilmesi ........................................... 184</div> <div>II."KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRASI” KAVRAMI ..................................... 185</div> <div>1.GENEL OLARAK ........................................................................................ 185</div> <div>2.KONUT KİRASI .......................................................................................... 186</div> <div>3.ÇATILI İŞYERİ KİRASI ............................................................................. 186</div> <div>4.BİRLİKTE KULLANIMI BIRAKILAN EŞYA........................................... 187</div> <div>5.TBK m.359 vd. HÜKÜMLERİN UYGULANMAYACAĞI KONUT ve</div> <div>ÇATILI İŞYERİ KİRALARI ....................................................................... 188</div> <div>III.ADİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI ve HUKUKSAL NİTELİĞİ ............ 188</div> <div>IV.KONUSU .......................................................................................................... 189</div> <div>V. KİRA SÖZLEŞMESİNİN YAPISAL UNSURLARI ....................................... 190</div> <div>VI.TARAFLARI ................................................................................................... 190</div> <div>VII.ŞEKİL ve GEÇERLİLİĞİ................................................................................. 192</div> <div>VIII.KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ .................................................................. 192</div> <div>1.TBK'NIN GENEL HÜKÜMLERİNE GÖRE .............................................. 192</div> <div>2.KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA .......................................... 193</div> <div>IX.KİRA SÖZLEŞMESİ İLE BAĞLANTILI SÖZLEŞMELER (TBK m.340) .... 194</div> <div>X. KİRALANANIN AİLE KONUTU NİTELİĞİ ................................................. 196</div> <div>XI.KONUT ve ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRA BEDELİNİN</div> <div>BELİRLENMESİ DIŞINDA KİRACI ALEYHİNE DEĞİŞİKLİK</div> <div>YAPMA YASAĞI (TBK m.343 ve m.346)...................................................... 198</div> <div>XII.KONUT ve ÇATILI İŞYERİ KİRASI UYGULAMASI BAKIMINDAN</div> <div>KİRA BEDELİNİN TESPİTİ (TBK m.344-345) ............................................ 200</div> <div>1.GENEL OLARAK ........................................................................................ 200</div> <div>2.KİRA BEDELİNİ TESPİT ESASLARI (TBK m.344) ................................. 202</div> <div>3.KİRA TESPİT DAVASINI AÇMA SÜRESİ VE KARARIN ETKİSİ</div> <div>(TBK m.345) ................................................................................................ 209</div> <div>XIII.KİRA SÖZLEŞMESİNİN UYARLANMASI .................................................. 212</div> <div>XIV.KİRA SÖZLEŞMESİNDE YAN GİDERLER ve YAN GİDERLERE</div> <div>KATILMA YÜKÜMÜ ..................................................................................... 215</div> <div>1.KİRA HUKUKUNUN GENEL HÜKÜMLERİNE GÖRE (TBK m.303) .... 215</div> <div>2.KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA (TBK m.341).................... 215</div> <div>XIX</div> <div>XV.KİRAYA VERENİN BORÇLARI ................................................................... 217</div> <div>1.KİRAYA VERENİN KİRALANANIN KULLANIMINI SÖZLEŞMEDE</div> <div>ÖNGÖRÜLEN KULLANMA AMACINA ELVERİŞLİ ŞEKİLDE VE</div> <div>KULLANIMI SAĞLAMAYA UYGUN ZİLYETLİĞİN DEVRİ</div> <div>YOLUYLA BIRAKMA BORCU ................................................................ 217</div> <div>A. Genel Olarak ............................................................................................ 217</div> <div>B. İhlali......................................................................................................... 218</div> <div>C. Kiracının Korunması................................................................................ 218</div> <div>2.KİRAYA VERENİN KİRALANANI SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN</div> <div>KULLANMA AMACINA ELVERİŞLİ HALDE BULUNDURMA</div> <div>BORCU ........................................................................................................ 218</div> <div>3.AYIBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU......................................... 219</div> <div>A. Genel Olarak ............................................................................................ 219</div> <div>B. Sorumluluk Şartları.................................................................................. 219</div> <div>a.Maddi Şartlar ....................................................................................... 219</div> <div>b.Şekli Şartlar ......................................................................................... 223</div> <div>C. Zamanaşımı.............................................................................................. 224</div> <div>D. Kiralananın Teslim Anındaki Ayıplarından Sorumluluğu ....................... 224</div> <div>E. Kiralananın Teslim Anından Sonraki Ayıplarından Sorumluluğu ........... 225</div> <div>F. Kiracının Sahip Olduğu Seçimlik Haklar ................................................. 225</div> <div>a.Ayıbın Giderilmesi hakkı..................................................................... 226</div> <div>b.Fesih Hakkı.......................................................................................... 226</div> <div>c.Kiracının Kiraya Veren Hesabına Mevcut Ayıbı Giderip, Bundan</div> <div>Doğan Alacağını Kira Bedelinden İndirme Hakkı .............................. 227</div> <div>d.Kira Bedeli İndirimi............................................................................. 228</div> <div>e.Kiralananın Ayıpsız Bir Benzeri ile Değiştirilmesi Hakkı ................... 228</div> <div>f.Tazminat .............................................................................................. 229</div> <div>G. Kiraya Verenin Sahip Olduğu Haklar ...................................................... 229</div> <div>4.ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU......................................... 230</div> <div>A. Dar Anlamda Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğu.................................... 230</div> <div>a.Genel olarak ......................................................................................... 230</div> <div>b.Şartları ................................................................................................. 230</div> <div>c.Sonuçları.............................................................................................. 231</div> <div>B. Kiralananın, Kullanımının Bırakılmasından Sonra Temliki..................... 232</div> <div>a.Genel Olarak ........................................................................................ 232</div> <div>b.TBK m.310'a Dayalı Yasal Temlikin Şartları ve Hukuksal Sonuçları 232</div> <div>c.Üçüncü Kişinin Kiralanan Üzerinde Sınırlı Ayni Hakka Sahip</div> <div>Olması ................................................................................................. 233</div> <div>D. Kamulaştırmanın Kira Sözleşmesine Etkisi............................................. 233</div> <div>E. Kira Sözleşmesinin Şerhi ......................................................................... 234</div> <div>5.VERGİLERİ ÖDEME BORCU.................................................................... 235</div> <div>XVI.KİRACININ BORÇLARI ................................................................................ 235</div> <div>1.GENEL OLARAK ........................................................................................ 235</div> <div>2.KİRACININ KİRALANANI SÖZLEŞMEYE UYGUN KULLANMA</div> <div>BORCU ........................................................................................................ 235</div> <div>XX</div> <div>3.KİRACININ KİRALANANI ÖZENLİ KULLANMA ve</div> <div>TAŞINMAZDA OTURAN KİŞİLER ve KOMŞULARA SAYGI</div> <div>GÖSTERME BORCU .................................................................................. 236</div> <div>A. Genel Olarak ............................................................................................ 236</div> <div>B. Özen Borcunun Görünümü Olarak Koruma Borcu ................................. 238</div> <div>C. Kiracının Kiralananı Sözleşmeye Uygun Olmayan veya Özensiz</div> <div>Şekilde Kullanımının Sonuçları............................................................... 238</div> <div>4.KONUT ve ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRACININ GÜVENCE</div> <div>VERMESİ (TBK m.342) ............................................................................. 238</div> <div>5.KİRACININ KATLANMA BORÇLARI ..................................................... 242</div> <div>A. Kiracının Kiralanandaki Ayıbın Giderimi ve Zararın Önlenmesi</div> <div>Çalışmaları İle Kiralananın Gezilip Görülmesine Katlanma Yükümü</div> <div>(TBK m.319) ........................................................................................... 242</div> <div>B. Kiralanandaki Yenilik ve Değişikliklere Katlanma Yükümü ................... 243</div> <div>6.KİRACININ KİRALANANIN OLAĞAN TEMİZLİK, BAKIM ve</div> <div>TAMİR GİDERLERİNİ KARŞILAMA BORCU (TBK m.317).................. 245</div> <div>7.KİRACININ KİRA BEDELİNİ İFA (ÖDEME) BORCU ............................ 245</div> <div>A. Genel Olarak ............................................................................................ 245</div> <div>B. İfa Zamanı................................................................................................ 247</div> <div>C. İfa Yeri..................................................................................................... 247</div> <div>a.Türk Borçlar Kanunu'na Göre ............................................................. 247</div> <div>b.Konut veya İşyeri Kiraları Bakımından ............................................... 248</div> <div>D. Kiracının Kusuru veya Umulmayan Halin Kiracının Kira Bedeli</div> <div>Ödeme Borcuna Etkisi (TBK m.324) ...................................................... 248</div> <div>E. Kiralananın Sözleşmenin Sona Ermesinden Önce Geri Verilmesi</div> <div>(TBK m.325) ........................................................................................... 249</div> <div>F. Kiraya Verenin Hapis Hakkı .................................................................... 253</div> <div>G. Takas Hakkından Önceden Feragatin Sınırları (TBK m.326) .................. 255</div> <div>8.AYIBI BİLDİRİM BORCU.......................................................................... 256</div> <div>XVII. KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR........................................ 256</div> <div>1.ALT KİRA VE KULLANIM HAKKININ (KİRA) DEVRİ (TBK m.322) .. 256</div> <div>A. Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlerine Göre ......................................... 256</div> <div>B. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında ............................................................ 260</div> <div>C. yTTK m.11/3 Uyarınca Kira Sözleşmesinin Yasal Devri ........................ 260</div> <div>2.KİRA SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ (TBK m.323) ......................................... 260</div> <div>A. Genel Olarak ............................................................................................ 260</div> <div>B. Şartları...................................................................................................... 261</div> <div>C. Hukuksal Sonuçları .................................................................................. 263</div> <div>XVIII.KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ..................................................... 263</div> <div>1.BORÇLAR KANUNU'NUN KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN</div> <div>GENEL HÜKÜMLERİNE GÖRE KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA</div> <div>ERMESİ ....................................................................................................... 263</div> <div>A. Genel Olarak ............................................................................................ 263</div> <div>B. Kiracının İade Borcu (TBK m.334) ......................................................... 264</div> <div>a.Genel Olarak ........................................................................................ 264</div> <div>XXI</div> <div>b.Muacceliyet, İfa Yeri, Zamanaşımı ..................................................... 266</div> <div>c.Kiraya Verenin Kiralananı İade Sırasındaki Muayene ve İhbar</div> <div>Külfeti ................................................................................................. 267</div> <div>d.Kiralananda Kiracı Tarafından Yenilik ve Değişiklik Yapılması ve</div> <div>Kiracının İade Borcuna Etkisi (TBK m.321)....................................... 268</div> <div>C. Borçlar Kanunu'nun Genel Hükümlerine Göre Sona Erme Sebepleri ..... 270</div> <div>a.Genel Hükümlere Göre Belirli Süreli Kira Sözleşmesinde Sürenin</div> <div>Dolması ............................................................................................... 270</div> <div>b.Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesinin Kiraya Veren veya Kiracı</div> <div>Tarafından Fesih Bildirimine Dayalı Olarak Sona Erdirilmesi (TBK</div> <div>m.328-330) .......................................................................................... 271</div> <div>c.Kira Sözleşmesinin Kiracının Ölümü Üzerine Kiraya Veren veya</div> <div>Kiracının Mirasçıları Tarafından Fesih Bildirimi ile Sona Erdirilmesi</div> <div>(TBK m.333) ....................................................................................... 274</div> <div>d.Kira Sözleşmesinin Kiracı veya Kiraya Veren Tarafından Haklı</div> <div>(Önemli) Sebebe Dayalı Fesih Bildirimi İle Sona Erdirilmesi (TBK</div> <div>m.331) ................................................................................................. 275</div> <div>i.Genel Olarak .................................................................................. 275</div> <div>ii.Şartları ve Sonuçları ...................................................................... 276</div> <div>e.Kira Sözleşmesinin Kiracının Kira Bedelini İfada (Ödeme)</div> <div>Gecikmesi Sebebiyle Kiraya Veren Tarafından Feshi (TBK m.315) .. 279</div> <div>i.Genel Olarak .................................................................................. 279</div> <div>ii.Şartları ........................................................................................... 279</div> <div>iii.Semeresiz Kalan Süre Vermenin Sonuçları ................................... 282</div> <div>f.Kiracının İflas Etmesi Durumunda Kiraya Verenin Kira</div> <div>Sözleşmesini Feshetmesi (TBK m.332) .............................................. 283</div> <div>i.Genel Olarak .................................................................................. 283</div> <div>ii.Şartları ........................................................................................... 283</div> <div>iii.Sonuçları ........................................................................................ 284</div> <div>g.Kiracının Kiralananı Sözleşmeye Uygun Kullanma, Özenli Kullanma</div> <div>ve Taşınmazdaki Kişilere ve Komşulara Saygı Gösterme Borçlarını</div> <div>Sürekli İhlali veya Kiralanan Eşyaya Kasten Bir Zarar Vermesi</div> <div>Halinde Kiraya Verenin Fesih Hakkı (TBK m.316/II-III)................... 284</div> <div>aa. Genel Olarak ............................................................................. 284</div> <div>bb. Şartları ve Sonuçları ................................................................. 285</div> <div>2.KONUT ve ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRA</div> <div>SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ............................................................ 289</div> <div>A. GENEL OLARAK .................................................................................. 289</div> <div>B. TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN GENEL HÜKÜMLERİNE</div> <div>GÖRE SONA ERME .............................................................................. 290</div> <div>C. BELİRLİ SÜRELİ KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI</div> <div>BAKIMINDAN KİRA SÜRESİNİN SONA ERMESİNİN KİRA</div> <div>SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ ve TBK m.347/I ve II'YE DAYALI</div> <div>KİRACIYA ve KİRAYA VERENE TANINAN BİLDİRİM</div> <div>HAKLARI (TBK m. 347/I) ..................................................................... 290</div> <div>a.Genel Olarak ........................................................................................ 290</div> <div>b.Kiracının Bildirim Hakkı ..................................................................... 291</div> <div>c.Kiraya verenin Bildirim Hakkı ............................................................ 292</div> <div>XXII</div> <div>D. BELİRSİZ SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KİRACI ve</div> <div>KİRAYA VEREN TARAFINDAN FESİH BİLDİRİMİ İLE SONA</div> <div>ERDİRME (TBK m.347/II)..................................................................... 297</div> <div>E. KONUT ve ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA BİLDİRİM, FESİH ve</div> <div>FESİH BİLDİRİMİNİN GEÇERLİLİĞİ BAKIMINDAN YAZILI</div> <div>ŞEKİL ZORUNLULUĞU (TBK m.348) ................................................ 297</div> <div>F. TAHLİYE DAVASI YOLUYLA SONA ERDİRME .............................. 298</div> <div>a.Genel Olarak ........................................................................................ 298</div> <div>b.Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Tahliye Davası Açma ve Kira</div> <div>Sözleşmesinin Feshi Sebeplerinin Sınırlılığı (TBK m.354)................. 299</div> <div>c.Tahliye Davası Süresinin Uzaması (TBK m.353) ................................ 300</div> <div>d.Yeniden Kiralama Yasağı (TBK m.355) ............................................. 300</div> <div>G. TAHLİYE SEBEPLERİ .......................................................................... 301</div> <div>a.Genel Olarak ........................................................................................ 301</div> <div>b.Kiracıdan Kaynaklanan Tahliye Sebepleri .......................................... 301</div> <div>aa. Yazılı Tahliye (Boşaltma) Taahhüdü Sebebiyle Tahliye</div> <div>(TBK m.352/I) ......................................................................... 301</div> <div>bb. İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye (TBK m.352/II) ................... 303</div> <div>cc. Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Aynı İlçe veya Belde</div> <div>Sınırları İçerisinde Oturmaya Elverişli Konutunun Bulunması</div> <div>Sebebiyle Tahliye (TBK m.352/III) ......................................... 305</div> <div>c.Kiraya Veren Kaynaklı Tahliye Sebepleri ........................................... 306</div> <div>aa. Konut Gereksinimi Sebebiyle Tahliye (TBK m.350/b.1) ......... 306</div> <div>bb. İşyeri Gereksinimi Sebebiyle Tahliye (TBK m.350/b.1) .......... 308</div> <div>cc. Taşınmazın Yeniden İnşa veya İmarı Amacıyla Tahliye</div> <div>(TBK m.350/b.2) ...................................................................... 311</div> <div>dd. Yeni Malikin Gereksinimi Nedeniyle Tahliye (TBK m.351) ... 312</div> <div>d.Kiracının Ölümü (TBK m.356) ........................................................... 314</div> <div>§6. ESER SÖZLEŞMESİ</div> <div>I. TANIMI, ÖZELLİKLERİ, YAPISAL UNSURLARI, ŞEKLİ, TARAFLARI,</div> <div>DİĞER SÖZLEŞMELERDEN AYIRT EDİLMESİ......................................... 315</div> <div>1.TANIM ......................................................................................................... 315</div> <div>2.ÖZELLİKLERİ............................................................................................. 316</div> <div>3.YAPISAL UNSURLARI .............................................................................. 317</div> <div>A. Meydana Getirme .................................................................................... 317</div> <div>B. Eser .......................................................................................................... 318</div> <div>C. Bedel ........................................................................................................ 320</div> <div>D. Tarafların Anlaşması ............................................................................... 320</div> <div>4.ŞEKİL ........................................................................................................... 321</div> <div>5.TARAFLAR ................................................................................................. 321</div> <div>6.ESER SÖZLEŞMESİNİN SATIŞ, HİZMET VE VEKALET</div> <div>SÖZLEŞMESİNDEN AYIRT EDİLMESİ .................................................. 321</div> <div>II.YÜKLENİCİNİN BORÇLARI ......................................................................... 322</div> <div>1.ESER MEYDANA GETİRME BORCU ...................................................... 322</div> <div>XXIII</div> <div>2.ESERİ ŞAHSEN VEYA KENDİ YÖNETİMİ ALTINDA MEYDANA</div> <div>GETİRME BORCU...................................................................................... 323</div> <div>A. Genel Olarak ............................................................................................ 323</div> <div>B. Alt Eser Sözleşmesi ................................................................................. 325</div> <div>a.Genel Olarak ........................................................................................ 325</div> <div>b.Taraflar Arası İlişkiler ......................................................................... 325</div> <div>i.İş Sahibi ile (Asıl) Yüklenici Arasındaki İlişki.............................. 325</div> <div>ii.Alt Yüklenici ile Yüklenici Arasındaki İlişki ................................ 326</div> <div>iii.İş Sahibi ile Alt Yüklenici Arasındaki İlişki .................................. 327</div> <div>3.ESERİN MEYDANA GETİRİLMESİNDE VASITA OLARAK</div> <div>KULLANILAN (ESERE İLİŞKİN İŞİN GÖRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ</div> <div>OLAN) ARAÇ, ALET VE MALZEMEYİ SAĞLAMA BORCU ................ 328</div> <div>A. Genel Olarak ............................................................................................ 328</div> <div>B. Eseri Oluşturan Malzeme ve Hükümleri .................................................. 328</div> <div>4.ESERİN MEYDANA GETİRİLMESİNE ZAMANINDA BAŞLAMA</div> <div>VE DEVAM ETME BORCU ....................................................................... 333</div> <div>A. Genel Olarak ............................................................................................ 333</div> <div>B. İş Sahibinin, Yüklenicinin Eser Teslim Borcunun Muacceliyeti Öncesi</div> <div>Eser Sözleşmesinden Dönme Hakkı (TBK m.473/I) ............................... 334</div> <div>a.Genel Olarak ........................................................................................ 334</div> <div>b.Şartları ................................................................................................. 334</div> <div>i.Maddi Şartlar ................................................................................. 334</div> <div>ii.Şekli Şartlar .................................................................................. 336</div> <div>c.Hukuksal Sonuçları.............................................................................. 336</div> <div>B. İş Sahibinin Eser Tamamlanmadan Ayıplı veya Sözleşmeye Aykırı</div> <div>Olacağının Belli Olduğu Durumlarda İşi Başkasına Yaptırması</div> <div>(TBK m.473/II) ....................................................................................... 337</div> <div>a.Genel Olarak ........................................................................................ 337</div> <div>b.Şartları ................................................................................................. 338</div> <div>i.Maddi Şartlar ................................................................................. 338</div> <div>ii.Şekli Şartlar ................................................................................... 339</div> <div>c.Hukuksal Sonuçları............................................................................. 339</div> <div>5.ESERİ TESLİM BORCU ..................................................................... 340</div> <div>A. Genel Olarak ............................................................................................ 340</div> <div>B. Eksik İş .................................................................................................... 340</div> <div>C. Ek İş ......................................................................................................... 342</div> <div>D. Teslim Kavramı ....................................................................................... 343</div> <div>E. Teslim Borcunun Muacceliyeti ............................................................... 345</div> <div>F. Teslim Borcunda Temerrüt ve Sonuçları.................................................. 347</div> <div>6.ÖZEN BORCU ............................................................................................. 351</div> <div>7.SADAKAT BORCU ..................................................................................... 352</div> <div>8.YÜKLENİCİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ........... 353</div> <div>A. Genel Olarak ............................................................................................ 353</div> <div>B. Şartları ..................................................................................................... 354</div> <div>XXIV</div> <div>a.Eserin Teslim Edilmiş Olması ............................................................. 354</div> <div>b.Eserin Ayıplı Olması ........................................................................... 355</div> <div>i.Genel Olarak .................................................................................. 355</div> <div>ii.Sözleşmede Kararlaştırılan Niteliklerin Yokluğu .......................... 355</div> <div>iii.Gerekli Niteliklerin Yokluğu ......................................................... 356</div> <div>iv.Ayıp Türleri ................................................................................... 356</div> <div>v.Ayıp Sayılmayan Haller ................................................................. 358</div> <div>c.Muayene ve İhbar (Gözden Geçirme ve Bildirim) Külfetlerinin</div> <div>Yerine Getirilmesi ............................................................................... 359</div> <div>i.Genel Olarak .................................................................................. 359</div> <div>ii.Muayene (Gözden Geçirme) Külfeti.............................................. 359</div> <div>iii.İhbar (Bildirim) Külfeti.................................................................. 360</div> <div>iv.Muayene ve İhbar Külfetlerinin Yerine Getirilmemesinin</div> <div>Sonuçları ....................................................................................... 362</div> <div>d.Eserin "Kabul” Edilmemiş Olması ...................................................... 363</div> <div>e.Ayıbın İş Sahibine Yüklenememesi..................................................... 363</div> <div>f.Sorumsuzluk Anlaşmasının Mevcut Olmaması .................................... 364</div> <div>C. İş Sahibine Tanınan Seçimlik Haklar ....................................................... 364</div> <div>a.Genel Olarak ........................................................................................ 364</div> <div>b.Sözleşmeden Dönme ........................................................................... 365</div> <div>i.Şartları ve Sonuçları ...................................................................... 365</div> <div>ii.Dönme Hakkının Sınırlanması ....................................................... 366</div> <div>c.Bedel İndirimi ...................................................................................... 367</div> <div>d.Ayıbın Giderilmesi .............................................................................. 367</div> <div>e.Zararın Tazminini Talep Hakkı............................................................ 368</div> <div>D. İspat ......................................................................................................... 369</div> <div>E. Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Seçimlik Hakların Diğer Hukuksal</div> <div>Taleplerle İlişkisi ve Ayıp Hükümlerinin Yedek Hukuk Kuralı Niteliği . 369</div> <div>F. Zamanaşımı .............................................................................................. 370</div> <div>a.Genel olarak ......................................................................................... 370</div> <div>b.Ayıplı İfadan Doğan Alacak Haklarının Tabi Olduğu Zamanaşımı</div> <div>i.Genel Olarak.................................................................................. 370</div> <div>ii.Süre................................................................................................ 370</div> <div>aa. Taşınmaz yapı eserleri dışındaki eserlerde................................ 370</div> <div>bb. Taşınmaz yapı eserlerinde ........................................................ 371</div> <div>cc. Yüklenicinin ağır kusurunun varlığı ......................................... 371</div> <div>iii.Zamanaşımının Kesilmesi ve Durması .......................................... 372</div> <div>iv.Sonuçlar ......................................................................................... 372</div> <div>III.İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI ............................................................................. 372</div> <div>1.BEDEL (ÜCRET) ÖDEME BORCU ........................................................... 372</div> <div>A. Genel Olarak ............................................................................................ 372</div> <div>B. Bedel Türleri ve Bedel Tutarının Belirlenmesi ........................................ 373</div> <div>a.Genel Olarak ........................................................................................ 373</div> <div>b.Bedel Türleri........................................................................................ 375</div> <div>i.Kesin Bedel ................................................................................... 375</div> <div>XXV</div> <div>ii.Gerçek Olmayan Yaklaşık Bedel ................................................... 377</div> <div>c.Bedel Tutarının Hiç Belirlenmemesi ve (Gerçek) Yaklaşık Bedel ...... 377</div> <div>i.Genel Olarak ................................................................................. 377</div> <div>ii.Yaklaşık Bedelinin Aşılmasına Bağlı Olarak İş Sahibinin</div> <div>Yükleniciye Karşı Sahip Olduğu Hukuksal Olanaklar</div> <div>(TBK m.482) ................................................................................. 378</div> <div>aa. Genel Olarak ............................................................................. 378</div> <div>bb. Kural: TBK m.482/I Hükmü .................................................... 378</div> <div>cc. İstisna: İş Sahibinin Arsa veya Arazisinde Yapılan Yapılardaki</div> <div>Durum ...................................................................................... 380</div> <div>dd. Yüklenicinin İhbar Yükümü..................................................... 381</div> <div>iii.Bedel Tutarı Üzerinde Anlaşma Olmadığı Hallerde Bedel</div> <div>Tutarının Belirlenmesi (TBK m.481) ............................................. 382</div> <div>C. Bedel Alacağının Muacceliyet Anı .......................................................... 382</div> <div>D. Olağanüstü Hallerde Yüklenicinin Kesin (Götürü) Bedel Anlaşması</div> <div>ile Bağlılığının Sınırlandırılması (TBK m.480/II) ................................... 383</div> <div>a.Genel Olarak ........................................................................................ 383</div> </div>
 • Açıklama
  • 1.GİRİŞ
   TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA ÖZEL BORÇLAR HUKUKU İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ VE İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN GENEL TEORİSİ
   I. TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA ÖZEL BORÇLAR HUKUK
   İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ ................................................................... 1
   1.GİRİŞ................................................................................................................ 1
   2.GENEL HÜKÜMLER ve ÖZEL HÜKÜMLER ARASINDAKİ İLİŞKİ......... 3
   II.İSİMSİZ SÖZLEŞMELER GENEL TEORİSİ ..................................................... 3
   1.GENEL OLARAK ............................................................................................ 3
   2.TANIM ............................................................................................................. 4
   3.TBK m.502/II HÜKMÜ KARŞISINDA İŞGÖRME SÖZLEŞMELERİ ALA-NINDA İSİMSİZ SÖZLEŞMELERE YER OLUP OLMADIĞI SORUNU .... 4
   4.İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN TÜRLERİ ......................................................... 5
   A. Bileşik Sözleşme.......................................................................................... 5
   B. Karma Sözleşme .......................................................................................... 6
   a.Tanım....................................................................................................... 6
   b.Türleri...................................................................................................... 7
   aa. Kombine Sözleşme ............................................................................ 7
   bb. Çifte Tipli Sözleşme.......................................................................... 8
   cc. Kaynaşık Sözleşme ........................................................................... 8
   dd. Yabancı Unsur İçeren Sözleşmeler ................................................... 8
   C. Kendisine Özgü (Sui Generis) Sözleşme ..................................................... 8
   D. Eksik Sözleşme......................................................................................... 11
   5.İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN YORUMLANMASI VE
   TAMAMLANMASI ...................................................................................... 11
   A. Sui Generis Sözleşmelerin Tamamlanması............................................... 11
   B. Karma Sözleşmelerin Tamamlanması....................................................... 12
   §2.SATIŞ SÖZLEŞMESİ
   I. GENEL BAKIŞ, TANIM ve HUKUKSAL NİTELİK ....................................... 14
   II.SATIŞIN TÜRLERİ........................................................................................... 16
   III.SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPISAL UNSURLARI ve KAPSAMI ................ 20
   1.OBJEKTİF ESASLI UNSURLAR ................................................................ 20
   A. Satılan (Satış Konusu) .............................................................................. 20
   B. Satış Bedeli (Semen)................................................................................. 23
   C. Uyuşulması Gereken Esaslı Noktaların Kapsamı...................................... 24
   2.SÜBJEKTİF ESASLI NOKTALAR.............................................................. 26
   XII
   IV.SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ ve GEÇERLİLİĞİ ...................................... 27
   V. TAŞINIR SATIŞI .............................................................................................. 27
   1.GENEL OLARAK ......................................................................................... 27
   2.SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE HASARIN İNTİKALİ ...................................... 28
   A. Kavramsal Analiz ve Uygulama Alanı ..................................................... 28
   B. Hasar Sorununda Genel Kural .................................................................. 30
   C. Satış Sözleşmesinde Hasarın Geçişi.......................................................... 30
   a.Genel Olarak ........................................................................................ 30
   b.Parça Satışında Hasarın Geçişi ............................................................. 31
   c.Tür Satışında Hasarın Geçişi................................................................. 34
   d.Koşula (Şarta) Bağlı Satışta Hasarın Geçişi ......................................... 35
   e.Tarafların Anlaşması ve Özel Durumlar ............................................... 36
   f.Yararın Geçişi ....................................................................................... 39
   3."TİCARİ SATIŞTA SATICININ TEMERRÜDÜ” ve "ALICININ
   MÜSPET ZARARININ HESAPLANMASI” ............................................... 39
   A. Genel Olarak ............................................................................................. 39
   B. Türk Borçlar Kanunu Anlamında Ticari Satış Kavramı ............................ 40
   C. Ticari Satışta Satıcının Temerrüdünün Sonuçları ..................................... 41
   D. Alıcının Müspet Zararın Hesaplanması .................................................... 44
   a.Genel Olarak ......................................................................................... 44
   b.Somut Hesaplama Yöntemi ................................................................... 44
   c.Soyut Hesaplama Yöntemi ................................................................... 45
   d.Ticari Satışta Zararın Genel Hükümlere Göre Hesaplanması ............... 46
   4.SATICININ BORÇLARI .............................................................................. 46
   A. Satılanı Teslim Borcu ............................................................................... 46
   B. Satılanın Mülkiyetini Devir Borcu ............................................................ 48
   C. Satıcının Diğer Borçları ............................................................................ 49
   D. Satıcının Tekeffül Sorumluluğu................................................................ 50
   a.Genel Olarak ......................................................................................... 50
   b.Satıcının Zapta (Elden Alınmaya) Karşı Tekeffül Sorumluluğu........... 50
   i.Genel Olarak ................................................................................... 50
   ii.Uygulama Alanı.............................................................................. 51
   iii.Sorumluluk Şartları ......................................................................... 51
   iv.Zamanaşımı ..................................................................................... 54
   v.Zaptın Tanınması ............................................................................ 54
   vi.Zaptın Hüküm ve Sonuçları ............................................................ 57
   aa. Tam Zaptta ................................................................................. 57
   bb. Kısmi Zaptta.............................................................................. 59
   c.Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu........................................ 59
   i.Genel Olarak ................................................................................... 59
   ii.Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Diğer Sorumluluk
   Hükümleri ile Olan İlişkisi .............................................................. 60
   aa. TBK m.112'ye Dayalı Tazminat Talebi ile İlişkisi .................... 60
   bb. Haksız fiil Sorumluluğu (TBK m.49 vd.) ile İlişkisi ................. 62
   cc. İrade Sakatlıkları ile İlişkisi ....................................................... 62
   XIII
   iii.Uygulama Alanı .............................................................................. 63
   iv.Şartları............................................................................................. 63
   aa. Lüzumlu Vasıf (Gerekli Nitelik) Eksikliğine Dayalı Ayıba
   Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Şartları.................................... 63
   aaa. Satılanın "Teslim” Edilmiş Olması .................................... 63
   bbb. Gerekli Nitelik Eksikliğine Dayalı Olarak Ortaya Çıkan
   Esaslı Bir Ayıbın Varlığı ................................................... 63
   aaaa. Ayıp Kavramı ........................................................... 63
   bbbb. "Gerekli Nitelik Eksikliği” ve "Esaslı Ayıp”
   Kavramları............................................................... 64
   cccc. Ayıplı İfa- Yanlış İfa İlişkisi..................................... 66
   dddd. Ayıp Türleri ............................................................. 67
   ccc. Ayıbın Hasarın Alıcıya İntikalinden Önce Mevcut Olması 71
   ddd. Alıcının Satılanın Ayıplı Olduğunu Bilmemesi ................. 71
   eee. Ayıbın "Aşikar Bir Ayıp” Olmaması ................................. 71
   fff. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Sözleşme
   ile Sınırlandırılmamış veya Ortadan Kaldırılmamış Olması
   (Sorumluluğu Önleme Anlaşmasının Bulunmaması) .......... 72
   ggg. Alıcının Satılanı Kabul Etmemiş Olması ........................... 73
   bb. Vasıf Vaadine (Nitelik Bildirimine) Dayalı Ayıba Karşı
   Tekeffül Sorumluluğunun Şartları ............................................ 73
   aaa. Satılanın Teslim Edilmiş Olması ........................................ 73
   bbb. Nitelik Bildirimi (Vasıf Vaadi) .......................................... 74
   ccc. Ayıbın Varlığı .................................................................... 75
   ddd. Alıcının Satılanın Ayıplı Olduğunu Bilmemesi ................. 75
   eee. Ayıbın "Aşikar Bir Ayıp” Olmaması ................................. 75
   fff. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu Sözleşme ile
   Sınırlandırılmış veya Ortadan Kaldırılmış Olmaması ......... 75
   v.Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Taleplerin İleri Sürülebilmesi
   İçin Alıcının Uyması Gereken Külfetler ......................................... 76
   aa. Gözden Geçirme (Muayene) ve Bildirim (İhbar) Külfeti........... 76
   aaa. Genel Olarak ...................................................................... 76
   bbb. Gözden Geçirme (Muayene) Külfeti .................................. 76
   ccc. Bildirim (İhbar) Külfeti ...................................................... 77
   ddd. Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetlerinin Hukuksal
   Sonuçları............................................................................ 79
   eee. Tacirler Arası Ticari Satışta Muayene ve İhbar Külfeti,
   Zamanaşımı ....................................................................... 79
   bb. Yollama ve Götürme Satışlarına Özgü Borç ve Külfetler ......... 81
   cc. Hayvan Satışında Külfetler ........................................................ 83
   vi.Alıcının Sahip Olduğu Seçimlik Haklar .......................................... 83
   aa. Seçimlik Hakların Hukuki Niteliği, Kullanılan Seçimlik
   Hakkın Değiştirilmesi ve Seçimlik Hakların Devri................... 83
   bb. Dönme Hakkı ............................................................................ 84
   aaa. Genel Olarak ...................................................................... 84
   bbb. Dönme Hakkının Kullanılmasının Sonuçları ..................... 86
   XIV
   aaaa. Alıcının Borçları ....................................................... 86
   bbbb. Satıcının Borçları ..................................................... 87
   cc. Bedel İndirimi ............................................................................ 89
   dd. Ayıplı Eşyanın Değiştirilmesi ................................................... 90
   ee. Ayıbın Giderilmesi .................................................................... 91
   vii.Seçimlik Hakların Sınırlanması....................................................... 92
   aa. Dönme Hakkının Sınırlanması................................................... 92
   bb. Bedel İndirimi Hakkının Sınırlanması....................................... 93
   cc. Sadece Bedel İndirimi İstenebilecek Haller ............................... 93
   dd. Birden Fazla Mal Satışı ............................................................. 94
   viii.Zamanaşımı ..................................................................................... 95
   aa. Genel Olarak .............................................................................. 95
   bb. Alıcının Sürekli Def'i Hakkı ..................................................... 96
   ix.Tüketici İşlemi Niteliğindeki Satış Sözleşmesinde Satıcının
   Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu ................................................. 97
   aa. Ayıplı Mal Kavramı................................................................... 97
   aaa. Genel Olarak ...................................................................... 97
   bbb. TKHK m.8'e Göre Ayıp Kavramı ..................................... 97
   bb. Ayıplı maldan sorumluluk......................................................... 99
   cc. İspat yükü ................................................................................. 100
   dd. Tüketicinin seçimlik hakları ..................................................... 101
   aaa. Genel Olarak ..................................................................... 101
   bbb. Seçimlik Haklar................................................................ 102
   aaaa. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek
   sözleşmeden dönme................................................. 102
   bbbb. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden
   indirim isteme.......................................................... 103
   cccc. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün
   masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz
   onarılmasını isteme ................................................. 103
   dddd. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilme-sini isteme (ücretsiz ayıpsızıyla değiştirme) ........... 106
   ee. Zamanaşımı .............................................................................. 107
   5.ALICININ BORÇLARI................................................................................ 108
   A. Satış Bedelini Ödeme Borcu .................................................................... 108
   B. İfa Olarak Sunulan Satılanı Kabzetme (Teslim Alma) Borcu .................. 109
   C. Faiz Ödeme Borcu ................................................................................... 110
   D. Alıcının Diğer Borçları ............................................................................ 110
   6.ALICININ SATIŞ BEDELİNİ ÖDEMEDE TEMERRÜDÜ........................ 111
   A. Genel Olarak ............................................................................................ 111
   B. Peşin veya Önceden Ödemeli Satışta ....................................................... 111
   C. Veresiye (Kredili) Satışta......................................................................... 112
   D. Satıcının Müspet Zararının Hesaplanması ............................................... 113
   a.Genel Olarak ........................................................................................ 113
   b.Somut Hesaplama Yöntemi ................................................................. 113
   c.Soyut Hesaplama Yöntemi .................................................................. 114
   XV
   VIII.TÜRK BORÇLAR KANUNU'NDA DÜZENLENEN DİĞER SATIŞ
   TÜRLERİ ......................................................................................................... 114
   1.TAŞINMAZ SATIŞI .................................................................................... 114
   A. Konusu..................................................................................................... 114
   B. Şekli ......................................................................................................... 115
   a.Genel Olarak ........................................................................................ 115
   b.Şeklin Kapsamı.................................................................................... 115
   c.Taşınmaz Satış Vaadi, Alım ve Geri Alım Hakları ve Geçerlilik
   Şekilleri ............................................................................................... 119
   d.Akdi Önalım Sözleşmesi ..................................................................... 120
   i.Genel Olarak .................................................................................. 120
   ii.Önalım Sözleşmesinin Şekli .......................................................... 120
   iii.Önalım Hakkının ve Şerhinin Süresi.............................................. 121
   iv.Önalım Hakkının Miras Yoluyla Geçişi ve Temliki (Devri) .......... 121
   v.Önalım Olayı.................................................................................. 122
   vi.Önalım Olayının Gerçekleşmesi ve Satıcı veya Alıcının Bildirim
   Yükümü ......................................................................................... 124
   vii.Önalım Olayının Ortadan Kaldırılmasının veya Alıcının
   Kişiliğinden Kaynaklanan Onay (Rıza) Engellerinin Önalım
   Hakkına Etkisi ............................................................................... 125
   viii.Nitelikli Önalım Hakkı .................................................................. 126
   ix.Önalım Hakkının Kullanılması ...................................................... 126
   aa. Süresi ........................................................................................ 126
   bb. Kendisine Karşı Kullanılacağı Kişi .......................................... 127
   cc. Dava Yoluyla Kullanılması ...................................................... 127
   C. Taşınmaz Satış Sözleşmesinin Koşula (Şarta) Bağlı Yapılması............... 128
   D. Taşınmaz Satışına Uygulanacak Hükümler ............................................. 129
   E. Yarar ve Hasarın Geçişi ........................................................................... 129
   F. Tekeffül Sorumluluğu .............................................................................. 129
   G. Zamanaşımı ............................................................................................. 130
   2.KISMİ ÖDEMELİ SATIŞLAR .................................................................... 131
   A. GENEL OLARAK .................................................................................. 131
   B. TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ......................................................... 132
   a.Tanımı, Konusu, Unsurları, Hukuksal Niteliği, Şekli, Uygulama
   Alanı.................................................................................................... 132
   i.Genel Olarak .................................................................................. 132
   ii.Tanım............................................................................................. 132
   iii.Konusu ........................................................................................... 133
   iv.Unsurları ........................................................................................ 133
   aa. Zorunlu Unsurlar ...................................................................... 133
   bb. Zorunlu Olmayan Unsurlar ...................................................... 135
   aaa. Ön Ödeme Yükümü........................................................... 135
   bbb. Zorunlu Olmayan Diğer Unsurlar ..................................... 136
   ccc. Yasal Temsilcinin Rızası ................................................... 136
   v.Hukuksal Nitelik ............................................................................ 137
   vi.Şekil ............................................................................................... 137
   vii.Uygulama Alanı ............................................................................. 138
   XVI
   b.Alıcının Temerrüdü ............................................................................. 140
   i.Alıcının Ön ödemeyi (Peşinatı) Ödemede Temerrüdü................... 141
   aa. Genel Olarak ............................................................................. 141
   bb. Teslimden Önce Dönmenin Sonuçları...................................... 141
   ii.Alıcının Taksitleri Ödemede Temerrüdü ....................................... 142
   aa. Genel Olarak ............................................................................. 142
   bb. Alıcının Taksit Ödemede Temerrüdünün Sonuçları ................. 142
   aaa. Genel Olarak ..................................................................... 142
   bbb. Satıcının Sahip Olduğu Seçimlik Haklar .......................... 142
   aaaa. Genel Olarak ............................................................ 142
   bbbb. Satıcının Geri Kalan Satış Bedelinin Tamamını
   (Bir Seferde) İsteme veya Sözleşmeden Dönme
   Seçimlik Haklarını Kullanma Şartları ..................... 144
   ccc. Sözleşmeden Dönmenin Sonuçları .................................... 145
   aaaa. Genel Olarak ............................................................. 145
   bbbb. Satıcının Talepleri .................................................... 145
   cccc. Alıcının Talepleri ...................................................... 147
   dddd. Muacceliyet Kaydı ................................................... 147
   c.Alıcıyı Koruyucu Düzenlemeler .......................................................... 148
   i.Alıcının İrade Açıklamasını Geri Alma Hakkı .............................. 148
   aa. Genel Olarak ............................................................................. 148
   bb. Hukuki Niteliği......................................................................... 148
   cc. Kullanım Şartları ve Sonuçları.................................................. 149
   ii.Hakim Kararıyla Erteleme (Ödeme Kolaylılığı Sağlama) ............. 150
   iii.Yetkili Mahkeme ve Tahkim ......................................................... 151
   iv.Alıcının Def'ileri ............................................................................ 151
   v.Erken Ödeme İmkanı ..................................................................... 151
   C. ÖN ÖDEMELİ SATIŞ............................................................................. 151
   D.TKHK'NA GÖRE TAKSİTLE TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ ............... 153
   a.Genel olarak ......................................................................................... 153
   b.Tanım ve Şekil..................................................................................... 153
   c.Cayma Hakkı ....................................................................................... 154
   d.Temerrüt .............................................................................................. 156
   e.Erken Ödeme ....................................................................................... 157
   f.Diğer Hususlar ..................................................................................... 157
   3.ÖRNEK (NUMUNE) ÜZERİNE SATIŞ ...................................................... 158
   4.BEĞENME KOŞULUYLA (TECRÜBE VEYA MUAYENE
   ŞARTIYLA) SATIŞ ..................................................................................... 159
   5.AÇIK ARTIRMA YOLUYLA (ARTIRMA İLE) SATIŞ ............................ 160
   A. Genel Olarak ............................................................................................ 160
   B. Artırmanın Türleri.................................................................................... 160
   C. Sözleşmenin Kurulması ve Mülkiyetin Nakli .......................................... 161
   D. Pey Sürenin Teklifi İle Bağlılığı .............................................................. 163
   E. İhalenin İptali ........................................................................................... 164
   F. Ödeme ...................................................................................................... 165
   XVII
   G. Tekeffül Sorumluluğu.............................................................................. 165
   §3. MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMESİ (TRAMPA)
   I. TANIM, HUKUKSAL NİTELİĞİ, KONUSU ve SINIRLARI ........................ 166
   II.UYGULANACAK HÜKÜMLER .................................................................... 167
   III.TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ....................................................................... 167
   §4. BAĞIŞLAMA
   I. TANIM, HUKUKSAL NİTELİĞİ ve KONUSU .............................................. 169
   II.EHLİYET.......................................................................................................... 170
   III.BAĞIŞLAMANIN TÜRLERİ .......................................................................... 172
   1.ELDEN BAĞIŞLAMA................................................................................. 172
   2.BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERME (BAĞIŞLAMA VAADİ)............................ 172
   3.KARMA BAĞIŞLAMA ............................................................................... 174
   4.KOŞULLU (ŞARTA BAĞLI) BAĞIŞLAMA.............................................. 174
   5.YÜKLEMELİ (MÜKELLEFİYETLİ) BAĞIŞLAMA ................................. 174
   6.YERİNE GETİRİLMESİ (TENFİZİ) BAĞIŞLAYANIN ÖLÜMÜNE
   BAĞLI OLAN BAĞIŞLAMA ..................................................................... 175
   7.BAĞIŞLAYANA DÖNME KOŞULLU BAĞIŞLAMA .............................. 175
   IV.BAĞIŞLAYANIN BORÇLARI ....................................................................... 176
   1.BAĞIŞLAMA KONUSUNU (BAĞIŞLANANI) DEVİR BORCU ............. 176
   2.TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ................................................................... 177
   V. BAĞIŞLAMANIN SONA ERMESİ................................................................. 177
   1.DÖNEMSEL EDİMLİ BAĞIŞLAMALARDA BAĞIŞLAYANIN
   ÖLÜMÜ ....................................................................................................... 177
   2.ELDEN BAĞIŞLAMANIN VEYA İCRA EDİLMİŞ (GERÇEKLEŞMİŞ)
   BİR BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERMENİN (BAĞIŞLAMA VAADİNİN)
   GERİ ALINMASI (TBK m.295); İCRA EDİLMEMİŞ
   (GERÇEKLEŞMEMİŞ) BİR BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERMENİN
   (BAĞIŞLAMA VAADİNİN) GERİ ALINMASI (TBK m.296) .................. 177
   A. Elden Bağışlamanın veya İcra Edilmiş Bir Bağışlama Sözü Vermenin
   Geri Alınması .......................................................................................... 177
   B. İcra Edilmemiş Bağışlama Sözü Vermenin (Bağışlama Sözü
   Vermenin) Geri Alınması ....................................................................... 179
   C. Hak Düşürücü Süre .................................................................................. 180
   3.BAĞIŞLAMA SÖZÜ VERME BORÇLUSU BAĞIŞLAYANIN ACİZ
   VESİKASI ALMASI veya İFLASI .............................................................. 180
   §5. (ADİ) KİRA SÖZLEŞMESİ
   I. GİRİŞ: İSVİÇRE HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK KİRA
   SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN (TBK)
   GENEL SİSTEMİ ve KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN
   HÜKÜMLERİNİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI ................. 182
   XVIII
   1.ADİ KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUNGENEL SİSTEMİ ........................................................................................ 182
   2.TBK'NIN KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN ZAMANBAKIMINDAN UYGULANMASI ............................................................. 183
   A. 6011 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli
   Hakkında Kanun Kapsamında Zaman Bakımından Uygulama ............... 183
   B. 6217 sayılı ve 31.03.2011 Tarihli Yargı Hizmetlerinin
   Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
   Dair Kanun Geçici Madde 2'nin ve Geçici Madde 2'de Değişiklik
   Yapan 6353 Sayılı ve 04.07.2012 Tarihli Bazı Kanun ve Kanun
   Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
   Kanun'un 53.Maddesinin Değerlendirilmesi ........................................... 184
   II."KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRASI” KAVRAMI ..................................... 185
   1.GENEL OLARAK ........................................................................................ 185
   2.KONUT KİRASI .......................................................................................... 186
   3.ÇATILI İŞYERİ KİRASI ............................................................................. 186
   4.BİRLİKTE KULLANIMI BIRAKILAN EŞYA........................................... 187
   5.TBK m.359 vd. HÜKÜMLERİN UYGULANMAYACAĞI KONUT ve
   ÇATILI İŞYERİ KİRALARI ....................................................................... 188
   III.ADİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI ve HUKUKSAL NİTELİĞİ ............ 188
   IV.KONUSU .......................................................................................................... 189
   V. KİRA SÖZLEŞMESİNİN YAPISAL UNSURLARI ....................................... 190
   VI.TARAFLARI ................................................................................................... 190
   VII.ŞEKİL ve GEÇERLİLİĞİ................................................................................. 192
   VIII.KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ .................................................................. 192
   1.TBK'NIN GENEL HÜKÜMLERİNE GÖRE .............................................. 192
   2.KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA .......................................... 193
   IX.KİRA SÖZLEŞMESİ İLE BAĞLANTILI SÖZLEŞMELER (TBK m.340) .... 194
   X. KİRALANANIN AİLE KONUTU NİTELİĞİ ................................................. 196
   XI.KONUT ve ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRA BEDELİNİN
   BELİRLENMESİ DIŞINDA KİRACI ALEYHİNE DEĞİŞİKLİK
   YAPMA YASAĞI (TBK m.343 ve m.346)...................................................... 198
   XII.KONUT ve ÇATILI İŞYERİ KİRASI UYGULAMASI BAKIMINDAN
   KİRA BEDELİNİN TESPİTİ (TBK m.344-345) ............................................ 200
   1.GENEL OLARAK ........................................................................................ 200
   2.KİRA BEDELİNİ TESPİT ESASLARI (TBK m.344) ................................. 202
   3.KİRA TESPİT DAVASINI AÇMA SÜRESİ VE KARARIN ETKİSİ
   (TBK m.345) ................................................................................................ 209
   XIII.KİRA SÖZLEŞMESİNİN UYARLANMASI .................................................. 212
   XIV.KİRA SÖZLEŞMESİNDE YAN GİDERLER ve YAN GİDERLERE
   KATILMA YÜKÜMÜ ..................................................................................... 215
   1.KİRA HUKUKUNUN GENEL HÜKÜMLERİNE GÖRE (TBK m.303) .... 215
   2.KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA (TBK m.341).................... 215
   XIX
   XV.KİRAYA VERENİN BORÇLARI ................................................................... 217
   1.KİRAYA VERENİN KİRALANANIN KULLANIMINI SÖZLEŞMEDE
   ÖNGÖRÜLEN KULLANMA AMACINA ELVERİŞLİ ŞEKİLDE VE
   KULLANIMI SAĞLAMAYA UYGUN ZİLYETLİĞİN DEVRİ
   YOLUYLA BIRAKMA BORCU ................................................................ 217
   A. Genel Olarak ............................................................................................ 217
   B. İhlali......................................................................................................... 218
   C. Kiracının Korunması................................................................................ 218
   2.KİRAYA VERENİN KİRALANANI SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN
   KULLANMA AMACINA ELVERİŞLİ HALDE BULUNDURMA
   BORCU ........................................................................................................ 218
   3.AYIBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU......................................... 219
   A. Genel Olarak ............................................................................................ 219
   B. Sorumluluk Şartları.................................................................................. 219
   a.Maddi Şartlar ....................................................................................... 219
   b.Şekli Şartlar ......................................................................................... 223
   C. Zamanaşımı.............................................................................................. 224
   D. Kiralananın Teslim Anındaki Ayıplarından Sorumluluğu ....................... 224
   E. Kiralananın Teslim Anından Sonraki Ayıplarından Sorumluluğu ........... 225
   F. Kiracının Sahip Olduğu Seçimlik Haklar ................................................. 225
   a.Ayıbın Giderilmesi hakkı..................................................................... 226
   b.Fesih Hakkı.......................................................................................... 226
   c.Kiracının Kiraya Veren Hesabına Mevcut Ayıbı Giderip, Bundan
   Doğan Alacağını Kira Bedelinden İndirme Hakkı .............................. 227
   d.Kira Bedeli İndirimi............................................................................. 228
   e.Kiralananın Ayıpsız Bir Benzeri ile Değiştirilmesi Hakkı ................... 228
   f.Tazminat .............................................................................................. 229
   G. Kiraya Verenin Sahip Olduğu Haklar ...................................................... 229
   4.ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU......................................... 230
   A. Dar Anlamda Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğu.................................... 230
   a.Genel olarak ......................................................................................... 230
   b.Şartları ................................................................................................. 230
   c.Sonuçları.............................................................................................. 231
   B. Kiralananın, Kullanımının Bırakılmasından Sonra Temliki..................... 232
   a.Genel Olarak ........................................................................................ 232
   b.TBK m.310'a Dayalı Yasal Temlikin Şartları ve Hukuksal Sonuçları 232
   c.Üçüncü Kişinin Kiralanan Üzerinde Sınırlı Ayni Hakka Sahip
   Olması ................................................................................................. 233
   D. Kamulaştırmanın Kira Sözleşmesine Etkisi............................................. 233
   E. Kira Sözleşmesinin Şerhi ......................................................................... 234
   5.VERGİLERİ ÖDEME BORCU.................................................................... 235
   XVI.KİRACININ BORÇLARI ................................................................................ 235
   1.GENEL OLARAK ........................................................................................ 235
   2.KİRACININ KİRALANANI SÖZLEŞMEYE UYGUN KULLANMA
   BORCU ........................................................................................................ 235
   XX
   3.KİRACININ KİRALANANI ÖZENLİ KULLANMA ve
   TAŞINMAZDA OTURAN KİŞİLER ve KOMŞULARA SAYGI
   GÖSTERME BORCU .................................................................................. 236
   A. Genel Olarak ............................................................................................ 236
   B. Özen Borcunun Görünümü Olarak Koruma Borcu ................................. 238
   C. Kiracının Kiralananı Sözleşmeye Uygun Olmayan veya Özensiz
   Şekilde Kullanımının Sonuçları............................................................... 238
   4.KONUT ve ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRACININ GÜVENCE
   VERMESİ (TBK m.342) ............................................................................. 238
   5.KİRACININ KATLANMA BORÇLARI ..................................................... 242
   A. Kiracının Kiralanandaki Ayıbın Giderimi ve Zararın Önlenmesi
   Çalışmaları İle Kiralananın Gezilip Görülmesine Katlanma Yükümü
   (TBK m.319) ........................................................................................... 242
   B. Kiralanandaki Yenilik ve Değişikliklere Katlanma Yükümü ................... 243
   6.KİRACININ KİRALANANIN OLAĞAN TEMİZLİK, BAKIM ve
   TAMİR GİDERLERİNİ KARŞILAMA BORCU (TBK m.317).................. 245
   7.KİRACININ KİRA BEDELİNİ İFA (ÖDEME) BORCU ............................ 245
   A. Genel Olarak ............................................................................................ 245
   B. İfa Zamanı................................................................................................ 247
   C. İfa Yeri..................................................................................................... 247
   a.Türk Borçlar Kanunu'na Göre ............................................................. 247
   b.Konut veya İşyeri Kiraları Bakımından ............................................... 248
   D. Kiracının Kusuru veya Umulmayan Halin Kiracının Kira Bedeli
   Ödeme Borcuna Etkisi (TBK m.324) ...................................................... 248
   E. Kiralananın Sözleşmenin Sona Ermesinden Önce Geri Verilmesi
   (TBK m.325) ........................................................................................... 249
   F. Kiraya Verenin Hapis Hakkı .................................................................... 253
   G. Takas Hakkından Önceden Feragatin Sınırları (TBK m.326) .................. 255
   8.AYIBI BİLDİRİM BORCU.......................................................................... 256
   XVII. KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR........................................ 256
   1.ALT KİRA VE KULLANIM HAKKININ (KİRA) DEVRİ (TBK m.322) .. 256
   A. Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlerine Göre ......................................... 256
   B. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında ............................................................ 260
   C. yTTK m.11/3 Uyarınca Kira Sözleşmesinin Yasal Devri ........................ 260
   2.KİRA SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ (TBK m.323) ......................................... 260
   A. Genel Olarak ............................................................................................ 260
   B. Şartları...................................................................................................... 261
   C. Hukuksal Sonuçları .................................................................................. 263
   XVIII.KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ..................................................... 263
   1.BORÇLAR KANUNU'NUN KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN
   GENEL HÜKÜMLERİNE GÖRE KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA
   ERMESİ ....................................................................................................... 263
   A. Genel Olarak ............................................................................................ 263
   B. Kiracının İade Borcu (TBK m.334) ......................................................... 264
   a.Genel Olarak ........................................................................................ 264
   XXI
   b.Muacceliyet, İfa Yeri, Zamanaşımı ..................................................... 266
   c.Kiraya Verenin Kiralananı İade Sırasındaki Muayene ve İhbar
   Külfeti ................................................................................................. 267
   d.Kiralananda Kiracı Tarafından Yenilik ve Değişiklik Yapılması ve
   Kiracının İade Borcuna Etkisi (TBK m.321)....................................... 268
   C. Borçlar Kanunu'nun Genel Hükümlerine Göre Sona Erme Sebepleri ..... 270
   a.Genel Hükümlere Göre Belirli Süreli Kira Sözleşmesinde Sürenin
   Dolması ............................................................................................... 270
   b.Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesinin Kiraya Veren veya Kiracı
   Tarafından Fesih Bildirimine Dayalı Olarak Sona Erdirilmesi (TBK
   m.328-330) .......................................................................................... 271
   c.Kira Sözleşmesinin Kiracının Ölümü Üzerine Kiraya Veren veya
   Kiracının Mirasçıları Tarafından Fesih Bildirimi ile Sona Erdirilmesi
   (TBK m.333) ....................................................................................... 274
   d.Kira Sözleşmesinin Kiracı veya Kiraya Veren Tarafından Haklı
   (Önemli) Sebebe Dayalı Fesih Bildirimi İle Sona Erdirilmesi (TBK
   m.331) ................................................................................................. 275
   i.Genel Olarak .................................................................................. 275
   ii.Şartları ve Sonuçları ...................................................................... 276
   e.Kira Sözleşmesinin Kiracının Kira Bedelini İfada (Ödeme)
   Gecikmesi Sebebiyle Kiraya Veren Tarafından Feshi (TBK m.315) .. 279
   i.Genel Olarak .................................................................................. 279
   ii.Şartları ........................................................................................... 279
   iii.Semeresiz Kalan Süre Vermenin Sonuçları ................................... 282
   f.Kiracının İflas Etmesi Durumunda Kiraya Verenin Kira
   Sözleşmesini Feshetmesi (TBK m.332) .............................................. 283
   i.Genel Olarak .................................................................................. 283
   ii.Şartları ........................................................................................... 283
   iii.Sonuçları ........................................................................................ 284
   g.Kiracının Kiralananı Sözleşmeye Uygun Kullanma, Özenli Kullanma
   ve Taşınmazdaki Kişilere ve Komşulara Saygı Gösterme Borçlarını
   Sürekli İhlali veya Kiralanan Eşyaya Kasten Bir Zarar Vermesi
   Halinde Kiraya Verenin Fesih Hakkı (TBK m.316/II-III)................... 284
   aa. Genel Olarak ............................................................................. 284
   bb. Şartları ve Sonuçları ................................................................. 285
   2.KONUT ve ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRA
   SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ............................................................ 289
   A. GENEL OLARAK .................................................................................. 289
   B. TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN GENEL HÜKÜMLERİNE
   GÖRE SONA ERME .............................................................................. 290
   C. BELİRLİ SÜRELİ KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI
   BAKIMINDAN KİRA SÜRESİNİN SONA ERMESİNİN KİRA
   SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ ve TBK m.347/I ve II'YE DAYALI
   KİRACIYA ve KİRAYA VERENE TANINAN BİLDİRİM
   HAKLARI (TBK m. 347/I) ..................................................................... 290
   a.Genel Olarak ........................................................................................ 290
   b.Kiracının Bildirim Hakkı ..................................................................... 291
   c.Kiraya verenin Bildirim Hakkı ............................................................ 292
   XXII
   D. BELİRSİZ SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KİRACI ve
   KİRAYA VEREN TARAFINDAN FESİH BİLDİRİMİ İLE SONA
   ERDİRME (TBK m.347/II)..................................................................... 297
   E. KONUT ve ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA BİLDİRİM, FESİH ve
   FESİH BİLDİRİMİNİN GEÇERLİLİĞİ BAKIMINDAN YAZILI
   ŞEKİL ZORUNLULUĞU (TBK m.348) ................................................ 297
   F. TAHLİYE DAVASI YOLUYLA SONA ERDİRME .............................. 298
   a.Genel Olarak ........................................................................................ 298
   b.Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Tahliye Davası Açma ve Kira
   Sözleşmesinin Feshi Sebeplerinin Sınırlılığı (TBK m.354)................. 299
   c.Tahliye Davası Süresinin Uzaması (TBK m.353) ................................ 300
   d.Yeniden Kiralama Yasağı (TBK m.355) ............................................. 300
   G. TAHLİYE SEBEPLERİ .......................................................................... 301
   a.Genel Olarak ........................................................................................ 301
   b.Kiracıdan Kaynaklanan Tahliye Sebepleri .......................................... 301
   aa. Yazılı Tahliye (Boşaltma) Taahhüdü Sebebiyle Tahliye
   (TBK m.352/I) ......................................................................... 301
   bb. İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye (TBK m.352/II) ................... 303
   cc. Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Aynı İlçe veya Belde
   Sınırları İçerisinde Oturmaya Elverişli Konutunun Bulunması
   Sebebiyle Tahliye (TBK m.352/III) ......................................... 305
   c.Kiraya Veren Kaynaklı Tahliye Sebepleri ........................................... 306
   aa. Konut Gereksinimi Sebebiyle Tahliye (TBK m.350/b.1) ......... 306
   bb. İşyeri Gereksinimi Sebebiyle Tahliye (TBK m.350/b.1) .......... 308
   cc. Taşınmazın Yeniden İnşa veya İmarı Amacıyla Tahliye
   (TBK m.350/b.2) ...................................................................... 311
   dd. Yeni Malikin Gereksinimi Nedeniyle Tahliye (TBK m.351) ... 312
   d.Kiracının Ölümü (TBK m.356) ........................................................... 314
   §6. ESER SÖZLEŞMESİ
   I. TANIMI, ÖZELLİKLERİ, YAPISAL UNSURLARI, ŞEKLİ, TARAFLARI,
   DİĞER SÖZLEŞMELERDEN AYIRT EDİLMESİ......................................... 315
   1.TANIM ......................................................................................................... 315
   2.ÖZELLİKLERİ............................................................................................. 316
   3.YAPISAL UNSURLARI .............................................................................. 317
   A. Meydana Getirme .................................................................................... 317
   B. Eser .......................................................................................................... 318
   C. Bedel ........................................................................................................ 320
   D. Tarafların Anlaşması ............................................................................... 320
   4.ŞEKİL ........................................................................................................... 321
   5.TARAFLAR ................................................................................................. 321
   6.ESER SÖZLEŞMESİNİN SATIŞ, HİZMET VE VEKALET
   SÖZLEŞMESİNDEN AYIRT EDİLMESİ .................................................. 321
   II.YÜKLENİCİNİN BORÇLARI ......................................................................... 322
   1.ESER MEYDANA GETİRME BORCU ...................................................... 322
   XXIII
   2.ESERİ ŞAHSEN VEYA KENDİ YÖNETİMİ ALTINDA MEYDANA
   GETİRME BORCU...................................................................................... 323
   A. Genel Olarak ............................................................................................ 323
   B. Alt Eser Sözleşmesi ................................................................................. 325
   a.Genel Olarak ........................................................................................ 325
   b.Taraflar Arası İlişkiler ......................................................................... 325
   i.İş Sahibi ile (Asıl) Yüklenici Arasındaki İlişki.............................. 325
   ii.Alt Yüklenici ile Yüklenici Arasındaki İlişki ................................ 326
   iii.İş Sahibi ile Alt Yüklenici Arasındaki İlişki .................................. 327
   3.ESERİN MEYDANA GETİRİLMESİNDE VASITA OLARAK
   KULLANILAN (ESERE İLİŞKİN İŞİN GÖRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ
   OLAN) ARAÇ, ALET VE MALZEMEYİ SAĞLAMA BORCU ................ 328
   A. Genel Olarak ............................................................................................ 328
   B. Eseri Oluşturan Malzeme ve Hükümleri .................................................. 328
   4.ESERİN MEYDANA GETİRİLMESİNE ZAMANINDA BAŞLAMA
   VE DEVAM ETME BORCU ....................................................................... 333
   A. Genel Olarak ............................................................................................ 333
   B. İş Sahibinin, Yüklenicinin Eser Teslim Borcunun Muacceliyeti Öncesi
   Eser Sözleşmesinden Dönme Hakkı (TBK m.473/I) ............................... 334
   a.Genel Olarak ........................................................................................ 334
   b.Şartları ................................................................................................. 334
   i.Maddi Şartlar ................................................................................. 334
   ii.Şekli Şartlar .................................................................................. 336
   c.Hukuksal Sonuçları.............................................................................. 336
   B. İş Sahibinin Eser Tamamlanmadan Ayıplı veya Sözleşmeye Aykırı
   Olacağının Belli Olduğu Durumlarda İşi Başkasına Yaptırması
   (TBK m.473/II) ....................................................................................... 337
   a.Genel Olarak ........................................................................................ 337
   b.Şartları ................................................................................................. 338
   i.Maddi Şartlar ................................................................................. 338
   ii.Şekli Şartlar ................................................................................... 339
   c.Hukuksal Sonuçları............................................................................. 339
   5.ESERİ TESLİM BORCU ..................................................................... 340
   A. Genel Olarak ............................................................................................ 340
   B. Eksik İş .................................................................................................... 340
   C. Ek İş ......................................................................................................... 342
   D. Teslim Kavramı ....................................................................................... 343
   E. Teslim Borcunun Muacceliyeti ............................................................... 345
   F. Teslim Borcunda Temerrüt ve Sonuçları.................................................. 347
   6.ÖZEN BORCU ............................................................................................. 351
   7.SADAKAT BORCU ..................................................................................... 352
   8.YÜKLENİCİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU ........... 353
   A. Genel Olarak ............................................................................................ 353
   B. Şartları ..................................................................................................... 354
   XXIV
   a.Eserin Teslim Edilmiş Olması ............................................................. 354
   b.Eserin Ayıplı Olması ........................................................................... 355
   i.Genel Olarak .................................................................................. 355
   ii.Sözleşmede Kararlaştırılan Niteliklerin Yokluğu .......................... 355
   iii.Gerekli Niteliklerin Yokluğu ......................................................... 356
   iv.Ayıp Türleri ................................................................................... 356
   v.Ayıp Sayılmayan Haller ................................................................. 358
   c.Muayene ve İhbar (Gözden Geçirme ve Bildirim) Külfetlerinin
   Yerine Getirilmesi ............................................................................... 359
   i.Genel Olarak .................................................................................. 359
   ii.Muayene (Gözden Geçirme) Külfeti.............................................. 359
   iii.İhbar (Bildirim) Külfeti.................................................................. 360
   iv.Muayene ve İhbar Külfetlerinin Yerine Getirilmemesinin
   Sonuçları ....................................................................................... 362
   d.Eserin "Kabul” Edilmemiş Olması ...................................................... 363
   e.Ayıbın İş Sahibine Yüklenememesi..................................................... 363
   f.Sorumsuzluk Anlaşmasının Mevcut Olmaması .................................... 364
   C. İş Sahibine Tanınan Seçimlik Haklar ....................................................... 364
   a.Genel Olarak ........................................................................................ 364
   b.Sözleşmeden Dönme ........................................................................... 365
   i.Şartları ve Sonuçları ...................................................................... 365
   ii.Dönme Hakkının Sınırlanması ....................................................... 366
   c.Bedel İndirimi ...................................................................................... 367
   d.Ayıbın Giderilmesi .............................................................................. 367
   e.Zararın Tazminini Talep Hakkı............................................................ 368
   D. İspat ......................................................................................................... 369
   E. Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Seçimlik Hakların Diğer Hukuksal
   Taleplerle İlişkisi ve Ayıp Hükümlerinin Yedek Hukuk Kuralı Niteliği . 369
   F. Zamanaşımı .............................................................................................. 370
   a.Genel olarak ......................................................................................... 370
   b.Ayıplı İfadan Doğan Alacak Haklarının Tabi Olduğu Zamanaşımı
   i.Genel Olarak.................................................................................. 370
   ii.Süre................................................................................................ 370
   aa. Taşınmaz yapı eserleri dışındaki eserlerde................................ 370
   bb. Taşınmaz yapı eserlerinde ........................................................ 371
   cc. Yüklenicinin ağır kusurunun varlığı ......................................... 371
   iii.Zamanaşımının Kesilmesi ve Durması .......................................... 372
   iv.Sonuçlar ......................................................................................... 372
   III.İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI ............................................................................. 372
   1.BEDEL (ÜCRET) ÖDEME BORCU ........................................................... 372
   A. Genel Olarak ............................................................................................ 372
   B. Bedel Türleri ve Bedel Tutarının Belirlenmesi ........................................ 373
   a.Genel Olarak ........................................................................................ 373
   b.Bedel Türleri........................................................................................ 375
   i.Kesin Bedel ................................................................................... 375
   XXV
   ii.Gerçek Olmayan Yaklaşık Bedel ................................................... 377
   c.Bedel Tutarının Hiç Belirlenmemesi ve (Gerçek) Yaklaşık Bedel ...... 377
   i.Genel Olarak ................................................................................. 377
   ii.Yaklaşık Bedelinin Aşılmasına Bağlı Olarak İş Sahibinin
   Yükleniciye Karşı Sahip Olduğu Hukuksal Olanaklar
   (TBK m.482) ................................................................................. 378
   aa. Genel Olarak ............................................................................. 378
   bb. Kural: TBK m.482/I Hükmü .................................................... 378
   cc. İstisna: İş Sahibinin Arsa veya Arazisinde Yapılan Yapılardaki
   Durum ...................................................................................... 380
   dd. Yüklenicinin İhbar Yükümü..................................................... 381
   iii.Bedel Tutarı Üzerinde Anlaşma Olmadığı Hallerde Bedel
   Tutarının Belirlenmesi (TBK m.481) ............................................. 382
   C. Bedel Alacağının Muacceliyet Anı .......................................................... 382
   D. Olağanüstü Hallerde Yüklenicinin Kesin (Götürü) Bedel Anlaşması
   ile Bağlılığının Sınırlandırılması (TBK m.480/II) ................................... 383
   a.Genel Olarak ........................................................................................ 383
   Stok Kodu
   :
   9789753685467
   Boyut
   :
   16.5X23.5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   646
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   4
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2019
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat