Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları 8.Baskı Doç. Dr. Mele

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları 8.Baskı

Liste Fiyatı : 75,00
İndirimli Fiyat : 71,25
%5 İndirimli
Stokta var
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları 8.Baskı
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları 8.Baskı
Filiz Kitabevi
71.25
<p>BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I UYGULAMA ÇALIŞMALARI<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması<br />No. 1: Sözleşmenin Kurulması, Öneri, Kabûl, Red, Öneriye Davet, Hâzırlar Arası Öneri, Hâzır Olmayanlar Arası Öneri, Önerinin Unsurları, Kabûlün ve<br />Reddin Sonuçları....................................................................................................3<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar<br />No. 1: Sözleşmenin Kurulması, Öneri, Kabûl, Red, Öneriye Davet, Hâzırlar Arası Öneri, Hâzır Olmayanlar Arası Öneri, Önerinin Unsurları, Kabûlün ve<br />Reddin Sonuçları....................................................................................................6<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması<br />No. 2: Hâzırlar Arası ve Hâzır Olmayanlar Arası Öneriler, Süreli ve Süresiz Öneriler, Önerilerin Bağlayıcılık Süresi, Kabûl ve Sözleşmenin Kurulması .......15<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar<br />No. 2: Hâzırlar Arası ve Hâzır Olmayanlar Arası Öneriler, Süreli ve Süresiz Öneriler, Önerilerin Bağlayıcılık Süresi, Kabûl ve Sözleşmenin Kurulması .......18<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması<br />No. 3: Geçersizlik Hâlleri, Yokluk, Kesin Hükümsüzlük, İptal Edilebilirlik, Noksanlık ...................................................................................................... 28<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar<br />No. 3: Geçersizlik Hâlleri, Yokluk, Kesin Hükümsüzlük, İptal Edilebilirlik, Noksanlık ...................................................................................................... 30<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması<br />No. 4: Geçerlilik Şekli, İspat Şekli, Şeklin Kapsamı, Şekle Tabi Akitte Değişiklik ........................................................................................................... 36<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar<br />No. 4: Geçerlilik Şekli, İspat Şekli, Şeklin Kapsamı, Şekle Tabi Akitte Değişiklik ........................................................................................................... 39<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması<br />No. 5: İrade Sakatlıkları, Zihni Kayıt, Şaka (Latife) Beyanı, Beyanda Yanılma (Hata), Saikte Yanılma (Hata), İptal Hakkı ve Kullanılması ...............................46<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar<br />No. 5: İrade Sakatlıkları, Zihni Kayıt, Şaka (Latife) Beyanı, Beyanda Yanılma (Hata), Saikte Yanılma (Hata), İptal Hakkı ve Kullanılması ...............................49<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması<br />No. 6: İrade Sakatlıkları, Aldatma (Hile), Üçüncü Kişinin Aldatması, Korkutma (İkrah), Üçüncü Kişinin Korkutması, Aşırı Yararlanma (Gabin).........................55<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar<br />No. 6: İrade Sakatlıkları, Aldatma (Hile), Üçüncü Kişinin Aldatması, Korkutma (İkrah), Üçüncü Kişinin Korkutması, Aşırı Yararlanma (Gabin).........................58<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması<br />No. 7: Muvazaa, İnançlı İşlem, Mutlak Muvazaa, Nisbi Muvazaa, Muvazaanın Sonuçları, Sebebe Bağlı Borç Tanınması (İkrarı), Soyut Borç Tanınması (İkrarı), Borç Tanınmasında İspat .....................................................................................63<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar<br />No. 7: Muvazaa, İnançlı İşlem, Mutlak Muvazaa, Nisbi Muvazaa, Muvazaanın Sonuçları, Sebebe Bağlı Borç Tanınması (İkrarı), Soyut Borç Tanınması (İkrarı), Borç Tanınmasında İspat .....................................................................................65<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması<br />No. 8: İrade Serbestîsi, Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi, Genel İşlem Koşulları, Yürürlük Denetimi, İçerik Denetimi, Yorum Denetimi, Edimi Belirleme Yetkisi .................................................................................................70<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar<br />No. 8: İrade Serbestîsi, Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi, Genel İşlem Koşulları, Yürürlük Denetimi, İçerik Denetimi, Yorum Denetimi, Edimi Belirleme Yetkisi .................................................................................................72<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması<br />No. 9: Temsil Yetkisi, Tek Taraflı Hukukî İşlem Olması, Soyutluğu, Temsil Yet-kisinin Verilmesinde Şekil, Genel Temsil Yetkisi, Özel Temsil Yetkisi, Temsil Yetkisinin Ehliyet Sınıflarıyla İlgisi ....................................................................84<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar<br />No. 9: Temsil Yetkisi, Tek Taraflı Hukukî İşlem Olması, Soyutluğu, Temsil Yet-kisinin Verilmesinde Şekil, Genel Temsil Yetkisi, Özel Temsil Yetkisi, Temsil Yetkisinin Ehliyet Sınıflarıyla İlgisi ....................................................................87<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması<br />No. 10: Temsil Yetkisi, Yetkinin Aşılması, Geri Alınması, Sona Ermesi, Yetkisiz Temsil, Temsil Yetkisi Olmamasına Rağmen Kanunun İyiniyete Sonuç Bağladığı Özel Hâller ...........................................................................................................95<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar<br />No. 10: Temsil Yetkisi, Yetkinin Aşılması, Geri Alınması, Sona Ermesi, Yetkisiz Temsil, Temsil Yetkisi Olmamasına Rağmen Kanunun İyiniyete Sonuç Bağladığı Özel Hâller................................................................................97<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması<br />No. 11: Haksız Fiil, Hukuka Aykırılık, Kusur, Birlikte Kusur, Uygun İlliyet Bağı, Birden Fazla Fiilde İlliyet Bağının Durumu, İlliyet Bağının Kesilmesi, Zarar, Maddi Zarar, Manevi Zarar, Fiilî Zarar, Yoksun Kalınan Kâr, Adam Çalıştıranın Kusursuz Sorumluluğu, Çalışanın Kusursuzluğunun Sonuca Etkisi ............................ 101<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar<br />No. 11: Haksız Fiil, Hukuka Aykırılık, Kusur, Birlikte Kusur, Uygun İlliyet Bağı, Birden Fazla Fiilde İlliyet Bağının Durumu, İlliyet Bağının Kesilmesi, Zarar, Maddi Zarar, Manevi Zarar, Fiilî Zarar, Yoksun Kalınan Kâr ............... 103<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması<br />No. 12: Adam Çalıştıranın Kusursuz Sorumluluğu, Çalışanın Kusursuzluğunun Sonuca Etkisi, Birden Fazla Sorumluluğun Varlığı, Yapı Malikinin Kusursuz<br />Sorumluluğu, İrtifak Hakkı Sahiplerinin Kusursuz Sorumluluğu, Rücu İlişkisi .............................................................................................................. 107<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar<br />No. 12: Adam Çalıştıranın Kusursuz Sorumluluğu, Çalışanın Kusursuzluğunun Sonuca Etkisi, Birden Fazla Sorumluluğun Varlığı, Yapı Malikinin Kusursuz<br />Sorumluluğu, İrtifak Hakkı Sahiplerinin Kusursuz Sorumluluğu, Rücu İlişkisi .............................................................................................................. 109<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması<br />No. 13: Araç İşleten, Karayolları Trafik Kanunu Uyarınca Araç İşletenin Kusursuz Sorumluluğu, Umulmayan Hâl, Motorlu Taşıtın Çalınması Hâlinde Sorumluluk, Karayolları Trafik Kanunu’ndaki Zarar Ayrımları ....................... 116<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar<br />No. 13: Karayolları Trafik Kanunu (KTK) Uyarınca Araç İşletenin Kusursuz Sorumluluğu, Araç İşleten Kavramı, Umulmayan Hâlin Etkisi, Motorlu Taşıtın Çalınması Hâlinde Sorumluluk, Karayolları Trafik Kanunu’ndaki Zarar Ayrımları ......................................................................... 118<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması<br />No. 14: Sebepsiz Zenginleşme, İfa Dışı Sebepsiz Zenginleşme, İfa Yoluyla Sebepsiz Zenginleşme, Sebepsiz Zenginleşmede İade, İyiniyetli ve Kötüniyetli<br />Sebepsiz Zenginleşmede İade ........................................................................... 128<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar<br />No. 14: Sebepsiz Zenginleşme, İfa Dışı Sebepsiz Zenginleşme, İfa Yoluyla Sebepsiz Zenginleşme, Sebepsiz Zenginleşmede İade, İyiniyetli ve Kötüniyetli<br />Sebepsiz Zenginleşmede İade ........................................................................... 131</p> <p><br /><strong>BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I SINAV SORULARI</strong><br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Vize Sınavı 06.11.2005 .................................................................................... 143<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Vize Sınavı Cevap Anahtarı 06.11.2005 ........................................................ 145<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Vize Sınavı 15.11.2006 .................................................................................... 150<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Vize Sınavı Cevap Anahtarı 15.11.2006 ........................................................ 152<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Vize Sınavı 07.11.2007 .................................................................................... 147<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Vize Sınavı Cevap Anahtarı 07.11.2007 ........................................................ 159<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Vize Sınavı 05.11.2008 .................................................................................... 164<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Vize Sınavı Cevap Anahtarı 05.11.2008 ........................................................ 166<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Vize Sınavı 04.11.2009 .................................................................................... 171<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Vize Sınavı Cevap Anahtarı 04.11.2009 ........................................................ 173<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Vize Sınavı 28.03.2010 .................................................................................... 178<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Vize Sınavı Cevap Anahtarı 28.03.2010 ........................................................ 180<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Vize Sınavı 24.11.2010 .................................................................................... 185<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Vize Sınavı Cevap Anahtarı 24.11.2010 ........................................................ 187<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Vize Sınavı 29.03.2012 .................................................................................... 192<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Vize Sınavı Cevap Anahtarı 29.03.2012 ........................................................ 194<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Yaz Okulu Vize Sınavı 12.07.2012 ................................................................. 198<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Yaz Okulu Vize Sınavı Cevap Anahtarı 12.07.2012..................................... 200<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Vize Sınavı 28.03.2013 .................................................................................... 205<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Vize Sınavı Cevap Anahtarı 28.03.2013 ........................................................ 207<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Vize Sınavı 20.03.2014 .................................................................................... 212<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Vize Sınavı Cevap Anahtarı 20.03.2014 ........................................................ 214<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Vize Sınavı 26.03.2015 .................................................................................... 218<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Vize Sınavı Cevap Anahtarı 26.03.2015 ........................................................ 220<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Vize Sınavı 24.03.2016 .................................................................................... 223<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Vize Sınavı Cevap Anahtarı 24.03.2016 ........................................................ 225<br />Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku<br />Genel Hükümler I Vize Sınavı 14.11.2019 .................................................... 230<br />Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku<br />Genel Hükümler I Vize Sınavı Cevap Anahtarı 14.11.2019 ........................ 232<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Final Sınavı 06.01.2006 ................................................................................... 237<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Final Sınavı Cevap Anahtarı 06.01.2006....................................................... 239<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Final Sınavı 10.01.2007 ................................................................................... 244<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Final Sınavı Cevap Anahtarı 10.01.2007....................................................... 246<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Final Sınavı 09.01.2008 ................................................................................... 252<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Final Sınavı Cevap Anahtarı 09.01.2008....................................................... 254<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Final Sınavı 07.01.2009 ................................................................................... 259<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Final Sınavı Cevap Anahtarı 07.01.2009....................................................... 262<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Final Sınavı 21.12.2009 ................................................................................... 267<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Final Sınavı Cevap Anahtarı 21.12.2009....................................................... 269<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Final Sınavı 20.05.2010 ................................................................................... 274<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Final Sınavı Cevap Anahtarı 20.05.2010....................................................... 276<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Final Sınavı 29.12.2010 ................................................................................... 281<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Final Sınavı Cevap Anahtarı 29.12.2010....................................................... 283<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Yaz Okulu Final Sınavı 26.07.2012................................................................ 289<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Yaz Okulu Final Sınavı Cevap Anahtarı 26.07.2012 ................................... 291<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 29.08.2012................................................ 296<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 29.08.2012 ................... 298<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Final Sınavı 21.05.2013 ................................................................................... 303<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Final Sınavı Cevap Anahtarı 21.05.2013....................................................... 305<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Final Sınavı 21.05.2014 ................................................................................... 310<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Final Sınavı Cevap Anahtarı 21.05.2014....................................................... 312<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Bütünleme Sınavı 20.06.2014 ......................................................................... 317<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 20.06.2014 ............................................. 319<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Final Sınavı 21.05.2015 ................................................................................... 323<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Final Sınavı Cevap Anahtarı 21.05.2015....................................................... 325<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Bütünleme Sınavı 10.06.2015 ......................................................................... 330<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 10.06.2015 ............................................. 332<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Final Sınavı 17.05.2016 ................................................................................... 336<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Final Sınavı Cevap Anahtarı 17.05.2016....................................................... 338<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Bütünleme Sınavı 05.06.2016 ......................................................................... 343<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 05.06.2016 ............................................. 345<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Final Sınavı 23.12.2019 ................................................................................... 351<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I<br />Final Sınavı Cevap Anahtarı 23.12.2019....................................................... 353</p> <p><br /><strong>BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II UYGULAMA ÇALIŞMALARI</strong><br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması<br />No. 1: İfanın Unsurları, İfada Borçlunun Rolü, İfada Alacaklının Rolü, İfa Yeri, İfa Zamanı, İfanın Konusu, Gereği Gibi İfa Teklifi, Alacaklı Temerrüdü ........ 359<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması<br />No. 1: İfanın Unsurları, İfada Borçlunun Rolü, İfada Alacaklının Rolü, İfa Yeri, İfa Zamanı, İfanın Konusu, Gereği Gibi İfa Teklifi, Alacaklı Temerrüdü ........ 362<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması<br />No. 2: İfa, Gereği Gibi İfa, İfada Ehliyet, Fiilî Sözleşme İlişkisi, Hukukî İşlem Ni-teliğindeki İfa, Maddi Fiil Niteliğindeki İfa ............................................... 385<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması<br />No. 2: İfa, Gereği Gibi İfa, İfada Ehliyet, İfa Amacı, Fiilî Sözleşme İlişkisi, Hukukî İşlem Niteliğindeki İfa, Maddi Fiil Niteliğindeki İfa ........................... 387<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması<br />No. 3: Gereği Gibi İfa Teklifi, İfayı Kabulden Kaçınma, İfayı Kabulden Kaçınmada Haklı Sebep, Hazırlık Fiilleri, Alacaklı Temerrüdü, Tevdi, Satış, Sözleşmeden Dönme......................................................................................... 394<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması<br />No. 3: Gereği Gibi İfa Teklifi, İfayı Kabulden Kaçınma, İfayı Kabulden Kaçınmada Haklı Sebep, Hazırlık Fiilleri, Alacaklı Temerrüdü, Tevdi, Satış, Sözleşmeden Dönme......................................................................................... 395<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması<br />No. 4: İfa Zamanı, Muacceliyet, Vâdeler, Kesin Vâde, Objektif Kesin Vâde, Be-lirli Vâde, Belirlenebilir Vâde, Belirsiz Vâde, Muacceliyet Bildirimi, Koşula Bağlı Borçlarda Muacceliyet, Muacceliyet Sonrası Temerrüdün Gerçekleşmesi....... 401<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması<br />No. 4: İfa Zamanı, Muacceliyet, Vâdeler, Kesin Vâde, Objektif Kesin Vâde, Be-lirli Vâde, Belirlenebilir Vâde, Belirsiz Vâde, Muacceliyet Bildirimi, Koşula Bağlı Borçlarda Muacceliyet, Muacceliyet Sonrası Temerrüdün Gerçekleşmesi....... 403<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması<br />No. 5: Borçlu Temerrüdü, İki Tarafa Borç Yükleyen Akitte Temerrüt, İhtar, Uygun Süre, Temerrüde Dayalı Haklar, Olumlu ve Olumsuz Zarar ................. 418<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması<br />No. 5: Borçlu Temerrüdü, İki Tarafa Borç Yükleyen Akitte Temerrüt, İhtar, Uygun Süre, Temerrüde Dayalı Haklar, Olumlu ve Olumsuz Zarar ................. 420<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması<br />No. 6: Karşılıklı Akitte Borçlu Temerrüdü, Yapma Borcunda Temerrüt, Üçüncü Kişinin İfası, İfa Yardımcısı, İfa Yardımcısının Fiillerinden Dolayı Borçlunun<br />Kusursuz Sorumluluğu, Sorumsuzluk Anlaşması, Türk Lirası ve Yabancı Para Borcunun İfasında Temerrüt ...................................................................... 437<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması<br />No. 6: Karşılıklı Akitte Borçlu Temerrüdü, Yapma Borcunda Temerrüt, Üçüncü Kişinin İfası, İfa Yardımcısı, İfa Yardımcısının Fiillerinden Dolayı Borçlunun<br />Kusursuz Sorumluluğu, Sorumsuzluk Anlaşması, Türk Lirası ve Yabancı Para Borcunun İfasında Temerrüt ...................................................................... 439<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması<br />No. 7: Karşılıklı Akitte Temerrüt, Seçimlik Hakların Kullanılması, Olumlu Olum-suz Zarar Hesabı ................................................................................... 451<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması<br />No. 7: Karşılıklı Akitte Temerrüt, Seçimlik Hakların Kullanılması, Olumlu Olumsuz Zarar Hesabı .................................................................................... 454<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması<br />No. 8: Borç İlişkisinin Sona Ermesi, Borçların Sona Ermesi, İbra, Geciktirici ve Bozucu Koşul, Bozucu Yenilik Doğuran Hakların Kullanılması (Dönme ve Fesih), Taraflardan Birinin Vefatı, Süreye Bağlılık, Zamanaşımı, İkale, Alacaklı Borçlu Sıfatının Birleşmesi................................................................. 461<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması<br />No. 8: Borç İlişkisinin Sona Ermesi, Borçların Sona Ermesi, İbra, Geciktirici ve Bozucu Koşul, Bozucu Yenilik Doğuran Hakların Kullanılması (Dönme ve<br />Fesih), Taraflardan Birinin Vefatı, Süreye Bağlılık, Zamanaşımı, İkale, Alacaklı Borçlu Sıfatının Birleşmesi................................................................. 463<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması<br />No. 9: Üçüncü Kişi Lehine Akit, Tam Üçüncü Kişi Lehine Akit, Eksik Üçüncü Kişi Lehine Akit, Üçüncü Kişinin Talep Hakkı, Üçüncü Kişi Lehine Akitte Temerrüde, Ayıba Dayalı Hakların Kullanılmasındaki Özellik, Üçüncü Kişi Lehine Akitte Alacaklının Tasarruf Yetkisi ve Sınırları ................................... 467<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması<br />No. 9: Üçüncü Kişi Lehine Akit, Tam Üçüncü Kişi Lehine Akit, Eksik Üçüncü Kişi Lehine Akit, Üçüncü Kişinin Talep Hakkı, Üçüncü Kişi Lehine Akitte Temerrüde, Ayıba Dayalı Hakların Kullanılmasındaki Özellik, Üçüncü Kişi Lehine Akitte Alacaklının Tasarruf Yetkisi ve Sınırları ................................... 469<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması<br />No. 10: Koşul, Koşulun Çeşitleri, Geciktirici Koşul, Bozucu Koşul, Hukukî İşlemin Koşula Bağlanması, Borcun Koşula Bağlanması, Koşula Bağlanamayan İşlemler, Geçersiz Koşullar, Koşulun Gerçekleşmesinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Biçimde Engellenmesi ........................................................................... 474<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması<br />No. 10: Koşul, Koşulun Çeşitleri, Geciktirici Koşul, Bozucu Koşul, Hukukî İşlemin Koşula Bağlanması, Borcun Koşula Bağlanması, Koşula Bağlanamayan İşlemler, Geçersiz Koşullar, Koşulun Gerçekleşmesinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Biçimde Engellenmesi ........................................................................... 476<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması<br />No. 11: Alacağın Devri (Temliki), Alacağın Devrinde Fer’ilerin Geçişi, Alacağın Devrinde Savunmalar, Asıl Alacağa İlişkin Savunmalar, Alacağın Devrine İlişkin Savunmalar, Alacağın Devrine Konu Alacağın Muvazaalı Olması, Alacağın Dev-rinde Borcun Önceki Alacaklıya İfa Edilmesinin Sonuçları, Alacağın Devrinde Alacaklının Kim Olduğunda Tereddüt Edilmesi, Taşınmaza İlişkin Yapılan Alaca-ğın Devri, İfa Uğruna Devir, İfa Yerine Devir ............................................. 484<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması<br />No. 11: Alacağın Devri (Temliki), Alacağın Devrinde Fer’ilerin Geçişi, Alacağın Devrinde Savunmalar, Asıl Alacağa İlişkin Savunmalar, Alacağın Devrine İlişkin Savunmalar, Alacağın Devrine Konu Alacağın Muvazaalı Olması, Alacağın Dev-rinde Borcun Önceki Alacaklıya İfa Edilmesinin Sonuçları, Alacağın Devrinde Alacaklının Kim Olduğunda Tereddüt Edilmesi, Taşınmaza İlişkin Yapılan Alaca-ğın Devri, İfa Uğruna Devir, İfa Yerine Devir ............................................. 487<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması<br />No. 12: Ceza Koşulu (Cezaî Şart), Türleri, Seçimlik Ceza Koşulu, İfaya Eklenen Ceza Koşulu, Dönme Cezası, Ceza Koşuluna İlişkin Kanundaki Karineler, Ceza Koşulunun Türlerine Bağlı Sonuçlar, Ceza Koşullarının Temerrüdden Doğan Haklarla Bağlantısı, Ceza Koşulunun Fer’iliği, Ceza Koşulunun Saklı Tutulabildiği Hâller, Ceza Koşulunun Kusurla Bağlantısı, Ceza Koşulunun Zararla Bağlantısı .............................................................................................. 496<br />Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması<br />No. 12: Ceza Koşulu (Cezaî Şart), Türleri, Seçimlik Ceza Koşulu, İfaya Eklenen Ceza Koşulu, Dönme Cezası, Ceza Koşuluna İlişkin Kanundaki Karineler, Ceza Koşulunun Türlerine Bağlı Sonuçlar, Ceza Koşullarının Temerrüdden Doğan Haklarla Bağlantısı, Ceza Koşulunun Fer’iliği, Ceza Koşulunun Saklı Tutulabildiği Hâller, Ceza Koşulunun Kusurla Bağlantısı, Ceza Koşulunun Zararla Bağlantısı .............................................................................................. 499</p> <p><strong>BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II SINAV SORULARI</strong><br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 11.04.2007 ................................................................................. 511<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 11.04.2007 ........................................................ 513<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Ara Sınavı (Yaz Okulu) 17.07.2007 ............................................................... 518<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II (Yaz Dönemi) Vize Sınavı Cevap Anahtarı 17.07.2007................................ 520<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 16.04.2008 ................................................................................. 526<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 16.04.2008 ........................................................ 528<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 16.07.2008.............................................................. 533<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 16.07.2008.................................. 535<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 08.04.2009 ................................................................................. 541<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 08.04.2009 ........................................................ 543<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 08.07.2009.............................................................. 548<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 08.07.2009.................................. 550<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 31.03.2010 ................................................................................. 556<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 31.03.2010 ........................................................ 558<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 08.07.2010.............................................................. 564<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 08.07.2010.................................. 566<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 06.04.2011 ................................................................................. 571<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 06.04.2011 ........................................................ 573<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 23.10.2011 ................................................................................. 578<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 23.10.2011 ........................................................ 580<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 30.10.2012 ................................................................................. 585<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 30.10.2012 ........................................................ 587<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 25.10.2013 ................................................................................. 593<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 25.10.2013 ........................................................ 595<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 01.11.2014 ................................................................................. 598<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 01.11.2014 ........................................................ 600<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 07.11.2015 ................................................................................. 605<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 07.11.2015 ........................................................ 607<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 06.06.2007 ................................................................................ 612<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 06.06.2007....................................................... 615<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Yaz Okulu Final Sınavı 06.08.2007................................................................ 621<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Yaz Okulu Final Sınavı Cevap Anahtarı 06.08.2007 ................................... 623<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 22.05.2008 ................................................................................ 628<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 22.05.2008....................................................... 631<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 06.08.2008 ............................................................ 637<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 06.08.2008 ................................ 640<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 20.05.2009 ................................................................................ 645<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 20.05.2009....................................................... 647<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 29.07.2009 ............................................................ 654<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 29.07.2009 ................................ 656<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 15.05.2010 ................................................................................ 661<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 15.05.2010....................................................... 663<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Yaz Okulu Final Sınavı 23.07.2010................................................................ 669<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Yaz Okulu Final Sınavı Cevap Anahtarı 23.07.2010 ................................... 671<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 14.05.2011 ................................................................................ 676<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 14.05.2011....................................................... 678<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Tek Ders Sınavı 30.06.2011 ........................................................................... 683<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Tek Ders Sınavı Cevap Anahtarı 30.06.2011 ................................................ 685<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 03.01.2013 ................................................................................ 689<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 03.01.2013....................................................... 691<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı 25.01.2013 ........................................................................ 698<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 25.01.2013 ............................................. 700<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 02.01.2014 ................................................................................ 704<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 02.01.2014....................................................... 706<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı 24.01.2014 ........................................................................ 711<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 24.01.2014 ............................................. 713<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 28.12.2014 ................................................................................ 717<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 28.12.2014....................................................... 719<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı 16.01.2015 ........................................................................ 725<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 16.01.2015 ............................................. 727<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 29.12.2015 ................................................................................ 732<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 29.12.2015....................................................... 734<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı 16.01.2016 ........................................................................ 739<br />Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 16.01.2016 ............................................. 741</p>
 • Açıklama
  • BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I UYGULAMA ÇALIŞMALARI
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
   No. 1: Sözleşmenin Kurulması, Öneri, Kabûl, Red, Öneriye Davet, Hâzırlar Arası Öneri, Hâzır Olmayanlar Arası Öneri, Önerinin Unsurları, Kabûlün ve
   Reddin Sonuçları....................................................................................................3
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
   No. 1: Sözleşmenin Kurulması, Öneri, Kabûl, Red, Öneriye Davet, Hâzırlar Arası Öneri, Hâzır Olmayanlar Arası Öneri, Önerinin Unsurları, Kabûlün ve
   Reddin Sonuçları....................................................................................................6
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
   No. 2: Hâzırlar Arası ve Hâzır Olmayanlar Arası Öneriler, Süreli ve Süresiz Öneriler, Önerilerin Bağlayıcılık Süresi, Kabûl ve Sözleşmenin Kurulması .......15
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
   No. 2: Hâzırlar Arası ve Hâzır Olmayanlar Arası Öneriler, Süreli ve Süresiz Öneriler, Önerilerin Bağlayıcılık Süresi, Kabûl ve Sözleşmenin Kurulması .......18
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
   No. 3: Geçersizlik Hâlleri, Yokluk, Kesin Hükümsüzlük, İptal Edilebilirlik, Noksanlık ...................................................................................................... 28
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
   No. 3: Geçersizlik Hâlleri, Yokluk, Kesin Hükümsüzlük, İptal Edilebilirlik, Noksanlık ...................................................................................................... 30
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
   No. 4: Geçerlilik Şekli, İspat Şekli, Şeklin Kapsamı, Şekle Tabi Akitte Değişiklik ........................................................................................................... 36
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
   No. 4: Geçerlilik Şekli, İspat Şekli, Şeklin Kapsamı, Şekle Tabi Akitte Değişiklik ........................................................................................................... 39
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
   No. 5: İrade Sakatlıkları, Zihni Kayıt, Şaka (Latife) Beyanı, Beyanda Yanılma (Hata), Saikte Yanılma (Hata), İptal Hakkı ve Kullanılması ...............................46
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
   No. 5: İrade Sakatlıkları, Zihni Kayıt, Şaka (Latife) Beyanı, Beyanda Yanılma (Hata), Saikte Yanılma (Hata), İptal Hakkı ve Kullanılması ...............................49
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
   No. 6: İrade Sakatlıkları, Aldatma (Hile), Üçüncü Kişinin Aldatması, Korkutma (İkrah), Üçüncü Kişinin Korkutması, Aşırı Yararlanma (Gabin).........................55
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
   No. 6: İrade Sakatlıkları, Aldatma (Hile), Üçüncü Kişinin Aldatması, Korkutma (İkrah), Üçüncü Kişinin Korkutması, Aşırı Yararlanma (Gabin).........................58
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
   No. 7: Muvazaa, İnançlı İşlem, Mutlak Muvazaa, Nisbi Muvazaa, Muvazaanın Sonuçları, Sebebe Bağlı Borç Tanınması (İkrarı), Soyut Borç Tanınması (İkrarı), Borç Tanınmasında İspat .....................................................................................63
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
   No. 7: Muvazaa, İnançlı İşlem, Mutlak Muvazaa, Nisbi Muvazaa, Muvazaanın Sonuçları, Sebebe Bağlı Borç Tanınması (İkrarı), Soyut Borç Tanınması (İkrarı), Borç Tanınmasında İspat .....................................................................................65
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
   No. 8: İrade Serbestîsi, Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi, Genel İşlem Koşulları, Yürürlük Denetimi, İçerik Denetimi, Yorum Denetimi, Edimi Belirleme Yetkisi .................................................................................................70
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
   No. 8: İrade Serbestîsi, Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi, Genel İşlem Koşulları, Yürürlük Denetimi, İçerik Denetimi, Yorum Denetimi, Edimi Belirleme Yetkisi .................................................................................................72
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
   No. 9: Temsil Yetkisi, Tek Taraflı Hukukî İşlem Olması, Soyutluğu, Temsil Yet-kisinin Verilmesinde Şekil, Genel Temsil Yetkisi, Özel Temsil Yetkisi, Temsil Yetkisinin Ehliyet Sınıflarıyla İlgisi ....................................................................84
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
   No. 9: Temsil Yetkisi, Tek Taraflı Hukukî İşlem Olması, Soyutluğu, Temsil Yet-kisinin Verilmesinde Şekil, Genel Temsil Yetkisi, Özel Temsil Yetkisi, Temsil Yetkisinin Ehliyet Sınıflarıyla İlgisi ....................................................................87
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
   No. 10: Temsil Yetkisi, Yetkinin Aşılması, Geri Alınması, Sona Ermesi, Yetkisiz Temsil, Temsil Yetkisi Olmamasına Rağmen Kanunun İyiniyete Sonuç Bağladığı Özel Hâller ...........................................................................................................95
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
   No. 10: Temsil Yetkisi, Yetkinin Aşılması, Geri Alınması, Sona Ermesi, Yetkisiz Temsil, Temsil Yetkisi Olmamasına Rağmen Kanunun İyiniyete Sonuç Bağladığı Özel Hâller................................................................................97
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
   No. 11: Haksız Fiil, Hukuka Aykırılık, Kusur, Birlikte Kusur, Uygun İlliyet Bağı, Birden Fazla Fiilde İlliyet Bağının Durumu, İlliyet Bağının Kesilmesi, Zarar, Maddi Zarar, Manevi Zarar, Fiilî Zarar, Yoksun Kalınan Kâr, Adam Çalıştıranın Kusursuz Sorumluluğu, Çalışanın Kusursuzluğunun Sonuca Etkisi ............................ 101
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
   No. 11: Haksız Fiil, Hukuka Aykırılık, Kusur, Birlikte Kusur, Uygun İlliyet Bağı, Birden Fazla Fiilde İlliyet Bağının Durumu, İlliyet Bağının Kesilmesi, Zarar, Maddi Zarar, Manevi Zarar, Fiilî Zarar, Yoksun Kalınan Kâr ............... 103
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
   No. 12: Adam Çalıştıranın Kusursuz Sorumluluğu, Çalışanın Kusursuzluğunun Sonuca Etkisi, Birden Fazla Sorumluluğun Varlığı, Yapı Malikinin Kusursuz
   Sorumluluğu, İrtifak Hakkı Sahiplerinin Kusursuz Sorumluluğu, Rücu İlişkisi .............................................................................................................. 107
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
   No. 12: Adam Çalıştıranın Kusursuz Sorumluluğu, Çalışanın Kusursuzluğunun Sonuca Etkisi, Birden Fazla Sorumluluğun Varlığı, Yapı Malikinin Kusursuz
   Sorumluluğu, İrtifak Hakkı Sahiplerinin Kusursuz Sorumluluğu, Rücu İlişkisi .............................................................................................................. 109
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
   No. 13: Araç İşleten, Karayolları Trafik Kanunu Uyarınca Araç İşletenin Kusursuz Sorumluluğu, Umulmayan Hâl, Motorlu Taşıtın Çalınması Hâlinde Sorumluluk, Karayolları Trafik Kanunu’ndaki Zarar Ayrımları ....................... 116
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
   No. 13: Karayolları Trafik Kanunu (KTK) Uyarınca Araç İşletenin Kusursuz Sorumluluğu, Araç İşleten Kavramı, Umulmayan Hâlin Etkisi, Motorlu Taşıtın Çalınması Hâlinde Sorumluluk, Karayolları Trafik Kanunu’ndaki Zarar Ayrımları ......................................................................... 118
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması
   No. 14: Sebepsiz Zenginleşme, İfa Dışı Sebepsiz Zenginleşme, İfa Yoluyla Sebepsiz Zenginleşme, Sebepsiz Zenginleşmede İade, İyiniyetli ve Kötüniyetli
   Sebepsiz Zenginleşmede İade ........................................................................... 128
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Uygulama Çalışması Yanıtlar
   No. 14: Sebepsiz Zenginleşme, İfa Dışı Sebepsiz Zenginleşme, İfa Yoluyla Sebepsiz Zenginleşme, Sebepsiz Zenginleşmede İade, İyiniyetli ve Kötüniyetli
   Sebepsiz Zenginleşmede İade ........................................................................... 131


   BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I SINAV SORULARI
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Vize Sınavı 06.11.2005 .................................................................................... 143
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Vize Sınavı Cevap Anahtarı 06.11.2005 ........................................................ 145
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Vize Sınavı 15.11.2006 .................................................................................... 150
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Vize Sınavı Cevap Anahtarı 15.11.2006 ........................................................ 152
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Vize Sınavı 07.11.2007 .................................................................................... 147
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Vize Sınavı Cevap Anahtarı 07.11.2007 ........................................................ 159
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Vize Sınavı 05.11.2008 .................................................................................... 164
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Vize Sınavı Cevap Anahtarı 05.11.2008 ........................................................ 166
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Vize Sınavı 04.11.2009 .................................................................................... 171
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Vize Sınavı Cevap Anahtarı 04.11.2009 ........................................................ 173
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Vize Sınavı 28.03.2010 .................................................................................... 178
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Vize Sınavı Cevap Anahtarı 28.03.2010 ........................................................ 180
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Vize Sınavı 24.11.2010 .................................................................................... 185
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Vize Sınavı Cevap Anahtarı 24.11.2010 ........................................................ 187
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Vize Sınavı 29.03.2012 .................................................................................... 192
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Vize Sınavı Cevap Anahtarı 29.03.2012 ........................................................ 194
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Yaz Okulu Vize Sınavı 12.07.2012 ................................................................. 198
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Yaz Okulu Vize Sınavı Cevap Anahtarı 12.07.2012..................................... 200
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Vize Sınavı 28.03.2013 .................................................................................... 205
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Vize Sınavı Cevap Anahtarı 28.03.2013 ........................................................ 207
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Vize Sınavı 20.03.2014 .................................................................................... 212
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Vize Sınavı Cevap Anahtarı 20.03.2014 ........................................................ 214
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Vize Sınavı 26.03.2015 .................................................................................... 218
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Vize Sınavı Cevap Anahtarı 26.03.2015 ........................................................ 220
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Vize Sınavı 24.03.2016 .................................................................................... 223
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Vize Sınavı Cevap Anahtarı 24.03.2016 ........................................................ 225
   Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku
   Genel Hükümler I Vize Sınavı 14.11.2019 .................................................... 230
   Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku
   Genel Hükümler I Vize Sınavı Cevap Anahtarı 14.11.2019 ........................ 232
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Final Sınavı 06.01.2006 ................................................................................... 237
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Final Sınavı Cevap Anahtarı 06.01.2006....................................................... 239
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Final Sınavı 10.01.2007 ................................................................................... 244
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Final Sınavı Cevap Anahtarı 10.01.2007....................................................... 246
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Final Sınavı 09.01.2008 ................................................................................... 252
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Final Sınavı Cevap Anahtarı 09.01.2008....................................................... 254
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Final Sınavı 07.01.2009 ................................................................................... 259
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Final Sınavı Cevap Anahtarı 07.01.2009....................................................... 262
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Final Sınavı 21.12.2009 ................................................................................... 267
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Final Sınavı Cevap Anahtarı 21.12.2009....................................................... 269
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Final Sınavı 20.05.2010 ................................................................................... 274
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Final Sınavı Cevap Anahtarı 20.05.2010....................................................... 276
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Final Sınavı 29.12.2010 ................................................................................... 281
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Final Sınavı Cevap Anahtarı 29.12.2010....................................................... 283
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Yaz Okulu Final Sınavı 26.07.2012................................................................ 289
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Yaz Okulu Final Sınavı Cevap Anahtarı 26.07.2012 ................................... 291
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 29.08.2012................................................ 296
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 29.08.2012 ................... 298
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Final Sınavı 21.05.2013 ................................................................................... 303
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Final Sınavı Cevap Anahtarı 21.05.2013....................................................... 305
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Final Sınavı 21.05.2014 ................................................................................... 310
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Final Sınavı Cevap Anahtarı 21.05.2014....................................................... 312
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Bütünleme Sınavı 20.06.2014 ......................................................................... 317
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 20.06.2014 ............................................. 319
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Final Sınavı 21.05.2015 ................................................................................... 323
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Final Sınavı Cevap Anahtarı 21.05.2015....................................................... 325
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Bütünleme Sınavı 10.06.2015 ......................................................................... 330
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 10.06.2015 ............................................. 332
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Final Sınavı 17.05.2016 ................................................................................... 336
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Final Sınavı Cevap Anahtarı 17.05.2016....................................................... 338
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Bütünleme Sınavı 05.06.2016 ......................................................................... 343
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 05.06.2016 ............................................. 345
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Final Sınavı 23.12.2019 ................................................................................... 351
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
   Final Sınavı Cevap Anahtarı 23.12.2019....................................................... 353


   BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II UYGULAMA ÇALIŞMALARI
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
   No. 1: İfanın Unsurları, İfada Borçlunun Rolü, İfada Alacaklının Rolü, İfa Yeri, İfa Zamanı, İfanın Konusu, Gereği Gibi İfa Teklifi, Alacaklı Temerrüdü ........ 359
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
   No. 1: İfanın Unsurları, İfada Borçlunun Rolü, İfada Alacaklının Rolü, İfa Yeri, İfa Zamanı, İfanın Konusu, Gereği Gibi İfa Teklifi, Alacaklı Temerrüdü ........ 362
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
   No. 2: İfa, Gereği Gibi İfa, İfada Ehliyet, Fiilî Sözleşme İlişkisi, Hukukî İşlem Ni-teliğindeki İfa, Maddi Fiil Niteliğindeki İfa ............................................... 385
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
   No. 2: İfa, Gereği Gibi İfa, İfada Ehliyet, İfa Amacı, Fiilî Sözleşme İlişkisi, Hukukî İşlem Niteliğindeki İfa, Maddi Fiil Niteliğindeki İfa ........................... 387
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
   No. 3: Gereği Gibi İfa Teklifi, İfayı Kabulden Kaçınma, İfayı Kabulden Kaçınmada Haklı Sebep, Hazırlık Fiilleri, Alacaklı Temerrüdü, Tevdi, Satış, Sözleşmeden Dönme......................................................................................... 394
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
   No. 3: Gereği Gibi İfa Teklifi, İfayı Kabulden Kaçınma, İfayı Kabulden Kaçınmada Haklı Sebep, Hazırlık Fiilleri, Alacaklı Temerrüdü, Tevdi, Satış, Sözleşmeden Dönme......................................................................................... 395
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
   No. 4: İfa Zamanı, Muacceliyet, Vâdeler, Kesin Vâde, Objektif Kesin Vâde, Be-lirli Vâde, Belirlenebilir Vâde, Belirsiz Vâde, Muacceliyet Bildirimi, Koşula Bağlı Borçlarda Muacceliyet, Muacceliyet Sonrası Temerrüdün Gerçekleşmesi....... 401
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
   No. 4: İfa Zamanı, Muacceliyet, Vâdeler, Kesin Vâde, Objektif Kesin Vâde, Be-lirli Vâde, Belirlenebilir Vâde, Belirsiz Vâde, Muacceliyet Bildirimi, Koşula Bağlı Borçlarda Muacceliyet, Muacceliyet Sonrası Temerrüdün Gerçekleşmesi....... 403
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
   No. 5: Borçlu Temerrüdü, İki Tarafa Borç Yükleyen Akitte Temerrüt, İhtar, Uygun Süre, Temerrüde Dayalı Haklar, Olumlu ve Olumsuz Zarar ................. 418
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
   No. 5: Borçlu Temerrüdü, İki Tarafa Borç Yükleyen Akitte Temerrüt, İhtar, Uygun Süre, Temerrüde Dayalı Haklar, Olumlu ve Olumsuz Zarar ................. 420
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
   No. 6: Karşılıklı Akitte Borçlu Temerrüdü, Yapma Borcunda Temerrüt, Üçüncü Kişinin İfası, İfa Yardımcısı, İfa Yardımcısının Fiillerinden Dolayı Borçlunun
   Kusursuz Sorumluluğu, Sorumsuzluk Anlaşması, Türk Lirası ve Yabancı Para Borcunun İfasında Temerrüt ...................................................................... 437
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
   No. 6: Karşılıklı Akitte Borçlu Temerrüdü, Yapma Borcunda Temerrüt, Üçüncü Kişinin İfası, İfa Yardımcısı, İfa Yardımcısının Fiillerinden Dolayı Borçlunun
   Kusursuz Sorumluluğu, Sorumsuzluk Anlaşması, Türk Lirası ve Yabancı Para Borcunun İfasında Temerrüt ...................................................................... 439
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
   No. 7: Karşılıklı Akitte Temerrüt, Seçimlik Hakların Kullanılması, Olumlu Olum-suz Zarar Hesabı ................................................................................... 451
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
   No. 7: Karşılıklı Akitte Temerrüt, Seçimlik Hakların Kullanılması, Olumlu Olumsuz Zarar Hesabı .................................................................................... 454
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
   No. 8: Borç İlişkisinin Sona Ermesi, Borçların Sona Ermesi, İbra, Geciktirici ve Bozucu Koşul, Bozucu Yenilik Doğuran Hakların Kullanılması (Dönme ve Fesih), Taraflardan Birinin Vefatı, Süreye Bağlılık, Zamanaşımı, İkale, Alacaklı Borçlu Sıfatının Birleşmesi................................................................. 461
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
   No. 8: Borç İlişkisinin Sona Ermesi, Borçların Sona Ermesi, İbra, Geciktirici ve Bozucu Koşul, Bozucu Yenilik Doğuran Hakların Kullanılması (Dönme ve
   Fesih), Taraflardan Birinin Vefatı, Süreye Bağlılık, Zamanaşımı, İkale, Alacaklı Borçlu Sıfatının Birleşmesi................................................................. 463
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
   No. 9: Üçüncü Kişi Lehine Akit, Tam Üçüncü Kişi Lehine Akit, Eksik Üçüncü Kişi Lehine Akit, Üçüncü Kişinin Talep Hakkı, Üçüncü Kişi Lehine Akitte Temerrüde, Ayıba Dayalı Hakların Kullanılmasındaki Özellik, Üçüncü Kişi Lehine Akitte Alacaklının Tasarruf Yetkisi ve Sınırları ................................... 467
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
   No. 9: Üçüncü Kişi Lehine Akit, Tam Üçüncü Kişi Lehine Akit, Eksik Üçüncü Kişi Lehine Akit, Üçüncü Kişinin Talep Hakkı, Üçüncü Kişi Lehine Akitte Temerrüde, Ayıba Dayalı Hakların Kullanılmasındaki Özellik, Üçüncü Kişi Lehine Akitte Alacaklının Tasarruf Yetkisi ve Sınırları ................................... 469
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
   No. 10: Koşul, Koşulun Çeşitleri, Geciktirici Koşul, Bozucu Koşul, Hukukî İşlemin Koşula Bağlanması, Borcun Koşula Bağlanması, Koşula Bağlanamayan İşlemler, Geçersiz Koşullar, Koşulun Gerçekleşmesinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Biçimde Engellenmesi ........................................................................... 474
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
   No. 10: Koşul, Koşulun Çeşitleri, Geciktirici Koşul, Bozucu Koşul, Hukukî İşlemin Koşula Bağlanması, Borcun Koşula Bağlanması, Koşula Bağlanamayan İşlemler, Geçersiz Koşullar, Koşulun Gerçekleşmesinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Biçimde Engellenmesi ........................................................................... 476
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
   No. 11: Alacağın Devri (Temliki), Alacağın Devrinde Fer’ilerin Geçişi, Alacağın Devrinde Savunmalar, Asıl Alacağa İlişkin Savunmalar, Alacağın Devrine İlişkin Savunmalar, Alacağın Devrine Konu Alacağın Muvazaalı Olması, Alacağın Dev-rinde Borcun Önceki Alacaklıya İfa Edilmesinin Sonuçları, Alacağın Devrinde Alacaklının Kim Olduğunda Tereddüt Edilmesi, Taşınmaza İlişkin Yapılan Alaca-ğın Devri, İfa Uğruna Devir, İfa Yerine Devir ............................................. 484
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
   No. 11: Alacağın Devri (Temliki), Alacağın Devrinde Fer’ilerin Geçişi, Alacağın Devrinde Savunmalar, Asıl Alacağa İlişkin Savunmalar, Alacağın Devrine İlişkin Savunmalar, Alacağın Devrine Konu Alacağın Muvazaalı Olması, Alacağın Dev-rinde Borcun Önceki Alacaklıya İfa Edilmesinin Sonuçları, Alacağın Devrinde Alacaklının Kim Olduğunda Tereddüt Edilmesi, Taşınmaza İlişkin Yapılan Alaca-ğın Devri, İfa Uğruna Devir, İfa Yerine Devir ............................................. 487
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
   No. 12: Ceza Koşulu (Cezaî Şart), Türleri, Seçimlik Ceza Koşulu, İfaya Eklenen Ceza Koşulu, Dönme Cezası, Ceza Koşuluna İlişkin Kanundaki Karineler, Ceza Koşulunun Türlerine Bağlı Sonuçlar, Ceza Koşullarının Temerrüdden Doğan Haklarla Bağlantısı, Ceza Koşulunun Fer’iliği, Ceza Koşulunun Saklı Tutulabildiği Hâller, Ceza Koşulunun Kusurla Bağlantısı, Ceza Koşulunun Zararla Bağlantısı .............................................................................................. 496
   Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Uygulama Çalışması
   No. 12: Ceza Koşulu (Cezaî Şart), Türleri, Seçimlik Ceza Koşulu, İfaya Eklenen Ceza Koşulu, Dönme Cezası, Ceza Koşuluna İlişkin Kanundaki Karineler, Ceza Koşulunun Türlerine Bağlı Sonuçlar, Ceza Koşullarının Temerrüdden Doğan Haklarla Bağlantısı, Ceza Koşulunun Fer’iliği, Ceza Koşulunun Saklı Tutulabildiği Hâller, Ceza Koşulunun Kusurla Bağlantısı, Ceza Koşulunun Zararla Bağlantısı .............................................................................................. 499

   BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II SINAV SORULARI
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 11.04.2007 ................................................................................. 511
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 11.04.2007 ........................................................ 513
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Ara Sınavı (Yaz Okulu) 17.07.2007 ............................................................... 518
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II (Yaz Dönemi) Vize Sınavı Cevap Anahtarı 17.07.2007................................ 520
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 16.04.2008 ................................................................................. 526
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 16.04.2008 ........................................................ 528
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 16.07.2008.............................................................. 533
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 16.07.2008.................................. 535
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 08.04.2009 ................................................................................. 541
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 08.04.2009 ........................................................ 543
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 08.07.2009.............................................................. 548
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 08.07.2009.................................. 550
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 31.03.2010 ................................................................................. 556
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 31.03.2010 ........................................................ 558
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 08.07.2010.............................................................. 564
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 08.07.2010.................................. 566
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 06.04.2011 ................................................................................. 571
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 06.04.2011 ........................................................ 573
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 23.10.2011 ................................................................................. 578
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 23.10.2011 ........................................................ 580
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 30.10.2012 ................................................................................. 585
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 30.10.2012 ........................................................ 587
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 25.10.2013 ................................................................................. 593
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 25.10.2013 ........................................................ 595
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 01.11.2014 ................................................................................. 598
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 01.11.2014 ........................................................ 600
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı 07.11.2015 ................................................................................. 605
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Vize Sınavı Cevap Anahtarı 07.11.2015 ........................................................ 607
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 06.06.2007 ................................................................................ 612
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 06.06.2007....................................................... 615
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Yaz Okulu Final Sınavı 06.08.2007................................................................ 621
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Yaz Okulu Final Sınavı Cevap Anahtarı 06.08.2007 ................................... 623
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 22.05.2008 ................................................................................ 628
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 22.05.2008....................................................... 631
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 06.08.2008 ............................................................ 637
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 06.08.2008 ................................ 640
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 20.05.2009 ................................................................................ 645
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 20.05.2009....................................................... 647
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 29.07.2009 ............................................................ 654
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 29.07.2009 ................................ 656
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 15.05.2010 ................................................................................ 661
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 15.05.2010....................................................... 663
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Yaz Okulu Final Sınavı 23.07.2010................................................................ 669
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Yaz Okulu Final Sınavı Cevap Anahtarı 23.07.2010 ................................... 671
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 14.05.2011 ................................................................................ 676
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 14.05.2011....................................................... 678
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Tek Ders Sınavı 30.06.2011 ........................................................................... 683
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Tek Ders Sınavı Cevap Anahtarı 30.06.2011 ................................................ 685
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 03.01.2013 ................................................................................ 689
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 03.01.2013....................................................... 691
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı 25.01.2013 ........................................................................ 698
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 25.01.2013 ............................................. 700
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 02.01.2014 ................................................................................ 704
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 02.01.2014....................................................... 706
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı 24.01.2014 ........................................................................ 711
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 24.01.2014 ............................................. 713
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 28.12.2014 ................................................................................ 717
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 28.12.2014....................................................... 719
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı 16.01.2015 ........................................................................ 725
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 16.01.2015 ............................................. 727
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı 29.12.2015 ................................................................................ 732
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Final Sınavı Cevap Anahtarı 29.12.2015....................................................... 734
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı 16.01.2016 ........................................................................ 739
   Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı 16.01.2016 ............................................. 741

   Stok Kodu
   :
   9789753685818
   Boyut
   :
   16,5x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   766
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   8
   Basım Tarihi
   :
   Temmuz 2020
   Kapak Türü
   :
   Sert Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. hamur 70 Gr.
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat