Sepetim (0) Toplam: 0,00
AAM4753683098
363925
ABAOĞLU - ALİKSANYAN Teşhiste Temel Bilgi
ABAOĞLU - ALİKSANYAN Teşhiste Temel Bilgi
Filiz Kitabevi
80.00

Bölüm I

Hastanın yakınması ve hikâyesi1

Anamnez alınış yöntemi3

Hastanın muayenesi7

Bölüm II

DERİ

Derinin yapısı ve fonksiyonu12

Nomenklatür12

Derinin muayenesi20

Bölüm III

HASTANIN GENEL GÖRÜNÜMÜ

Duruş23

Yürüyüş25

Konuşma26

Boy26

Beslenme Durumu29

Koku34

Ateş35

Ter38

Bölüm IV

Baş, Yüz ve Boyun Muayenesi Kafa40

Saçlı deri42

Yüz43

Gözler48

Kulak muayenesi66

Baş hareketleri69

Boyun muayenesi69

Bölüm V

SOLÜNÜM SİSTEMİ

Göğsün topografik anatomisi78

Göğüs inspeksiyonu84

Solunum inspeksiyonu84

Göğüs deformiteleri ve göğüs duvarı anomalileri89

Göğüs palpasyonu ve göğüs titreşimi91

Memelerin muayenesi93

Göğüs perküsyonu99

Solunumun dinlenmesi104

Akciğerlerin oskültasyonu105

Ek sesler107

Akciğerlerin radyolojik incelenmesi113

Akciğer fonksiyon testleri119

Akciğer ve plevra hastalıklarının

teşhisinde diğer yöntemler123

Akciğer ve plevra ile ilgili belli başlı semptomlar ve hastalıklar 129

Nefes darlığı129

Şiyanoz132

Öksürük134

Balgam138

Hemoptizi ve kanlı balgam141

Çomak parmak143

Ağrı145

üst solunum yolu hastalıkları... 146 Trakea ve bronş hastalıkları .... 157

KOAH ve amfizem160

Bronşial astma161

Bronşektazi162

Atelektazi164

Pnömoni168

Bronkopnömoni171

Akciğer ambolisi ve infarktüsü 172

Akciğer absesi ve gangreni175

Akciğer ödemi177

Akciğer tüberkülozu 178

Akciğer fibrozu180

Pnömokonyoz 183

Akciğer fungus infeksiyonları .. 184

Akciğer tümörleri ve kistleri186

Plevra hastalıkları194

Akut fibrinöz plörit195

Plöreziler196

Pürülan plörit199

Kronik fibröz plörit200

Hidrotoraks200

Hemotoraks201

Şilotoraks201

Pnömotoraks201

Mediasten hastalıkları202 

Bölüm. V

DOLAŞIM SİSTEMİ

Kalp hastalıkları ile ilgili semptomlar208

Nefes darlığı208

Öksürük210

Hemoptizi210

Çarpıntı211

Ödem211

Siyanoz213

Göğüs ağrısı214

Diğer semptomlar218

Kardiovasküler sistem hastalıklarında anamnez220

Kardiovasküler sistemin muayenesi  220

Genel görünüm222

Nabız muayenesi222

El ve tırnak muayenesi231

Arter basıncının ölçülmesi233

Boyun venlerinin muayenesi.... 237

Kalp bölgesinin muayenesi242

İnspeksiyon242

Palpasyon  243

Perküsyon248

Oskültasyon249

Kalp sesleri251

Fonokardiografi269

Elektrokardiografi270

Kalp radyografisi279

Anjiografi ve anjiokardiografi... 287

Kalp kateterizasyonu288

Radyoizotopla inceleme288

Ekokardiografi289

Kalp-damar hastalıkların bazılarının özellikleri289

Kalp yetersizliği289

Koroner yetersizliği293

Akut miyokardit295

Kapak hastalıkları295

Konjenital kalp-damar hastalıkları301

İnfektif endokardit307

Sistemik hipertansiyon308

Pülmoner hipertansiyon310

Perikarditler311

Periferik arter hastalıkları313

Tıkayıcı arter hastalıkları313

Vazomotor arter hastalıkları321

Anevrizma322

Vena hastalıkları323

Vena tıkanmaları ve tromboflebitler323

Varisler326

Bölüm VII

SİNDİRİM SİSTEMİ

Ağız boşluğu ile ilgili semptomlar329

Ağız muayenesi333

Boyun keseleri343

Yemek borusu344

Özofagusia ilgili semptomlar... 344

Özofagus muayenesi346

Özofagus hastalıklarından bazıları347

Karın352

Karın anatomisi 352

Karınla ilgili başlıca semptomlar359

Abdominal ağrı359

Kusma364

iştahsızlık367

Dispe[5si368

Hematemez, melena ve

rektoraji368

Kabızlık368

İshal369

Meteorizm, geğirme, yellenme. 370

Karın bölgeleri370

Muayene371

İnspeksiyon371

Palpasyon378

Perküsyon405

Oskültasyon409

Anüs ve rektum muayenesi410

Sindirim sistemi muayenesinde diğer araştırma ve teşhis yöntemleri414

Mide suyu incelemesi414

Safra muayenesi415

Dışkı muayenesi416

Abdomenin, sindirim kanalının ve safra yollarının radyolojik incelenmesi418

Endoskopi424

Asit sıvısının incelenmesi425

Karaciğer ponksiyon biyopsisi. 426

Intrahepatik basıncın ölçülmesi 427

Karaciğer sintigrafisi427

Diğer laboratuvar yöntemleri... 428

Sindirim sistemi hastalıklarından bazılarının özellikleri428

Gastrit429

Peptik ülser.431

Peptik ülser perforasyonu433

Pilor stenozu434

Mide kanseri434

Fonksiyonel mide hastalıkları.. 435

Enterit436

Crohn hastalığı436

Kolit437

Fonksiyonel bağırsak hastalığı 437

Akut apandisit438

Kolon ve rektum tümörleri441

Bağırsak tıkanması441

Divertikülit442

Malabsorpsiyon sendromu443 

Akut viral hepatit444

Tıkanma sarılığı446

Karaciğer sirozu447

Karaciğer absesi447

Karaciğer tümörü448

Staz karaciğeri449

Akut kolesistit449

Safrakesesinde taş450

Akut pankreatit451

Pankreas kanseri452

Pankreasın fikro-kistik hastalığı453

Mezanterik arter tıkanması453

Akut peritonit454

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF)455

Bölüm VIII

ÜROGENlTAL SİSTEM 

Anatomi458

Fizyoloji461

Üriner sistem muayenesi463

üriner sistemle ilgili semptomlar  464

Ağrı464

İşeme bozuklukları465

Hematüriler469

Diğer semptomlar470

Dış genital organların muayenesi471

Erkek genital organları471

Kadın genital organları477

Laboratuvar incelemeleri ve diğer teşhis yöntemleri478

İdrar muayenesis478

Kanın biyoşimik muayenesi484

Böbrek fonksiyon testleri485

Böbrek hastalıkları teşhisinde diğer yöntemler486

Görüntüleme yöntemleri486

Radyografi487

Ğltrasonografi490

Radyoaktif renogram490

Sistoskopi  491

Perkütan böbrek biyopsisi491

Üretra akıntısının incelenmesi.. 491 

Testis ve prostat iğne biyopsisi 492

Vaginal akıntı muayenesi492

Sitolojik muayene492

Sperma muayenesi492

Ğrogenital sistem hastalıklarından bazılarının özellikleri492

Glomerülonefritler493

Piyelonefritler.497

Analjezik nefropatisi498

Renal vasküler hastalıklar498

Akut böbrek yetersizliği500

Tubulopatiler500

üremi501

Böbrek ve üreter taşı502

Polikistik böbrek502

Böbrek kanseri503

Böbrek tüberkülozu503

' Sistit504

Mesane taşı504

Mesane tümörü504

Prostatit505

Prostat hipertrofisi505

Prostat kanseri506

Testis hastalıkları507

Bölüm IX

LOKOMOTOR SİSTEM

Lokomotor sistemle ilgili yakınmalar509

Lokomotor sistem muayenesi.. 511

Deform iteler511

Lokomotor sistem hastalıklarında sistem dışı belirtiler516

Eklemlerin muayenesi518

Omuz519

Dirsek521

Önkol522

El bileği522

El ve parmaklar.523

Kalça525

Diz528

Ayak bileği ve ayak530

Belkemiği531

Eklem ve kemik hastalıklarından bazılarının özellikleri534

Akut romatizma534

Romatoid artrit535

Ankilozan sponditli537

Akut piyojenik artrit538

Tüberküloz artrit538

Vertebra tüberkülozu538

Östeoartroz539

Gut539

Osteomalasi540

Osteoporoz540

Paget hastalığı541

Hormonların salınması544

Hormonların plazmada taşınması544

Hormon salgılanmasının ayarları545

Hormonların etki mekanizmaları547

Hormon fonksiyonlarının değerlendirilmesi547

Klinik tablolar552 

Guddenin lokal muayenesi553

Tiroid muayenesi553

Hipertiroidin belirtileri556

Basedow-Graves hastalığının göz belirtileri557

Hipotiroidinin belirtileri558

Vücut ağırlığının değerlendirilmesi559

Şişmanlık561

Kilokaybı563

Somatik ve seksüel gelişme .... 563

Tereddüt uyandıran genitalia... 564

Hirsutizm ve virilizm564

Jinekomasti565

Püberte gecikmesi ve hipogonadizm566

Galaktore566

Akromegali ve jigantizm567

Hİperkortisizm568

Hipokortisizm569

Hipokalsemi ve tetani570

Hiperpanatiroidi ve diğer hiperkalsemiler571

Hiper ve hipoglisemiler572

Vazoppressin salgılanma kusurları575

 
 • Açıklama
  • Bölüm I

   Hastanın yakınması ve hikâyesi1

   Anamnez alınış yöntemi3

   Hastanın muayenesi7

   Bölüm II

   DERİ

   Derinin yapısı ve fonksiyonu12

   Nomenklatür12

   Derinin muayenesi20

   Bölüm III

   HASTANIN GENEL GÖRÜNÜMÜ

   Duruş23

   Yürüyüş25

   Konuşma26

   Boy26

   Beslenme Durumu29

   Koku34

   Ateş35

   Ter38

   Bölüm IV

   Baş, Yüz ve Boyun Muayenesi Kafa40

   Saçlı deri42

   Yüz43

   Gözler48

   Kulak muayenesi66

   Baş hareketleri69

   Boyun muayenesi69

   Bölüm V

   SOLÜNÜM SİSTEMİ

   Göğsün topografik anatomisi78

   Göğüs inspeksiyonu84

   Solunum inspeksiyonu84

   Göğüs deformiteleri ve göğüs duvarı anomalileri89

   Göğüs palpasyonu ve göğüs titreşimi91

   Memelerin muayenesi93

   Göğüs perküsyonu99

   Solunumun dinlenmesi104

   Akciğerlerin oskültasyonu105

   Ek sesler107

   Akciğerlerin radyolojik incelenmesi113

   Akciğer fonksiyon testleri119

   Akciğer ve plevra hastalıklarının

   teşhisinde diğer yöntemler123

   Akciğer ve plevra ile ilgili belli başlı semptomlar ve hastalıklar 129

   Nefes darlığı129

   Şiyanoz132

   Öksürük134

   Balgam138

   Hemoptizi ve kanlı balgam141

   Çomak parmak143

   Ağrı145

   üst solunum yolu hastalıkları... 146 Trakea ve bronş hastalıkları .... 157

   KOAH ve amfizem160

   Bronşial astma161

   Bronşektazi162

   Atelektazi164

   Pnömoni168

   Bronkopnömoni171

   Akciğer ambolisi ve infarktüsü 172

   Akciğer absesi ve gangreni175

   Akciğer ödemi177

   Akciğer tüberkülozu 178

   Akciğer fibrozu180

   Pnömokonyoz 183

   Akciğer fungus infeksiyonları .. 184

   Akciğer tümörleri ve kistleri186

   Plevra hastalıkları194

   Akut fibrinöz plörit195

   Plöreziler196

   Pürülan plörit199

   Kronik fibröz plörit200

   Hidrotoraks200

   Hemotoraks201

   Şilotoraks201

   Pnömotoraks201

   Mediasten hastalıkları202 

   Bölüm. V

   DOLAŞIM SİSTEMİ

   Kalp hastalıkları ile ilgili semptomlar208

   Nefes darlığı208

   Öksürük210

   Hemoptizi210

   Çarpıntı211

   Ödem211

   Siyanoz213

   Göğüs ağrısı214

   Diğer semptomlar218

   Kardiovasküler sistem hastalıklarında anamnez220

   Kardiovasküler sistemin muayenesi  220

   Genel görünüm222

   Nabız muayenesi222

   El ve tırnak muayenesi231

   Arter basıncının ölçülmesi233

   Boyun venlerinin muayenesi.... 237

   Kalp bölgesinin muayenesi242

   İnspeksiyon242

   Palpasyon  243

   Perküsyon248

   Oskültasyon249

   Kalp sesleri251

   Fonokardiografi269

   Elektrokardiografi270

   Kalp radyografisi279

   Anjiografi ve anjiokardiografi... 287

   Kalp kateterizasyonu288

   Radyoizotopla inceleme288

   Ekokardiografi289

   Kalp-damar hastalıkların bazılarının özellikleri289

   Kalp yetersizliği289

   Koroner yetersizliği293

   Akut miyokardit295

   Kapak hastalıkları295

   Konjenital kalp-damar hastalıkları301

   İnfektif endokardit307

   Sistemik hipertansiyon308

   Pülmoner hipertansiyon310

   Perikarditler311

   Periferik arter hastalıkları313

   Tıkayıcı arter hastalıkları313

   Vazomotor arter hastalıkları321

   Anevrizma322

   Vena hastalıkları323

   Vena tıkanmaları ve tromboflebitler323

   Varisler326

   Bölüm VII

   SİNDİRİM SİSTEMİ

   Ağız boşluğu ile ilgili semptomlar329

   Ağız muayenesi333

   Boyun keseleri343

   Yemek borusu344

   Özofagusia ilgili semptomlar... 344

   Özofagus muayenesi346

   Özofagus hastalıklarından bazıları347

   Karın352

   Karın anatomisi 352

   Karınla ilgili başlıca semptomlar359

   Abdominal ağrı359

   Kusma364

   iştahsızlık367

   Dispe[5si368

   Hematemez, melena ve

   rektoraji368

   Kabızlık368

   İshal369

   Meteorizm, geğirme, yellenme. 370

   Karın bölgeleri370

   Muayene371

   İnspeksiyon371

   Palpasyon378

   Perküsyon405

   Oskültasyon409

   Anüs ve rektum muayenesi410

   Sindirim sistemi muayenesinde diğer araştırma ve teşhis yöntemleri414

   Mide suyu incelemesi414

   Safra muayenesi415

   Dışkı muayenesi416

   Abdomenin, sindirim kanalının ve safra yollarının radyolojik incelenmesi418

   Endoskopi424

   Asit sıvısının incelenmesi425

   Karaciğer ponksiyon biyopsisi. 426

   Intrahepatik basıncın ölçülmesi 427

   Karaciğer sintigrafisi427

   Diğer laboratuvar yöntemleri... 428

   Sindirim sistemi hastalıklarından bazılarının özellikleri428

   Gastrit429

   Peptik ülser.431

   Peptik ülser perforasyonu433

   Pilor stenozu434

   Mide kanseri434

   Fonksiyonel mide hastalıkları.. 435

   Enterit436

   Crohn hastalığı436

   Kolit437

   Fonksiyonel bağırsak hastalığı 437

   Akut apandisit438

   Kolon ve rektum tümörleri441

   Bağırsak tıkanması441

   Divertikülit442

   Malabsorpsiyon sendromu443 

   Akut viral hepatit444

   Tıkanma sarılığı446

   Karaciğer sirozu447

   Karaciğer absesi447

   Karaciğer tümörü448

   Staz karaciğeri449

   Akut kolesistit449

   Safrakesesinde taş450

   Akut pankreatit451

   Pankreas kanseri452

   Pankreasın fikro-kistik hastalığı453

   Mezanterik arter tıkanması453

   Akut peritonit454

   Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF)455

   Bölüm VIII

   ÜROGENlTAL SİSTEM 

   Anatomi458

   Fizyoloji461

   Üriner sistem muayenesi463

   üriner sistemle ilgili semptomlar  464

   Ağrı464

   İşeme bozuklukları465

   Hematüriler469

   Diğer semptomlar470

   Dış genital organların muayenesi471

   Erkek genital organları471

   Kadın genital organları477

   Laboratuvar incelemeleri ve diğer teşhis yöntemleri478

   İdrar muayenesis478

   Kanın biyoşimik muayenesi484

   Böbrek fonksiyon testleri485

   Böbrek hastalıkları teşhisinde diğer yöntemler486

   Görüntüleme yöntemleri486

   Radyografi487

   Ğltrasonografi490

   Radyoaktif renogram490

   Sistoskopi  491

   Perkütan böbrek biyopsisi491

   Üretra akıntısının incelenmesi.. 491 

   Testis ve prostat iğne biyopsisi 492

   Vaginal akıntı muayenesi492

   Sitolojik muayene492

   Sperma muayenesi492

   Ğrogenital sistem hastalıklarından bazılarının özellikleri492

   Glomerülonefritler493

   Piyelonefritler.497

   Analjezik nefropatisi498

   Renal vasküler hastalıklar498

   Akut böbrek yetersizliği500

   Tubulopatiler500

   üremi501

   Böbrek ve üreter taşı502

   Polikistik böbrek502

   Böbrek kanseri503

   Böbrek tüberkülozu503

   ' Sistit504

   Mesane taşı504

   Mesane tümörü504

   Prostatit505

   Prostat hipertrofisi505

   Prostat kanseri506

   Testis hastalıkları507

   Bölüm IX

   LOKOMOTOR SİSTEM

   Lokomotor sistemle ilgili yakınmalar509

   Lokomotor sistem muayenesi.. 511

   Deform iteler511

   Lokomotor sistem hastalıklarında sistem dışı belirtiler516

   Eklemlerin muayenesi518

   Omuz519

   Dirsek521

   Önkol522

   El bileği522

   El ve parmaklar.523

   Kalça525

   Diz528

   Ayak bileği ve ayak530

   Belkemiği531

   Eklem ve kemik hastalıklarından bazılarının özellikleri534

   Akut romatizma534

   Romatoid artrit535

   Ankilozan sponditli537

   Akut piyojenik artrit538

   Tüberküloz artrit538

   Vertebra tüberkülozu538

   Östeoartroz539

   Gut539

   Osteomalasi540

   Osteoporoz540

   Paget hastalığı541

   Hormonların salınması544

   Hormonların plazmada taşınması544

   Hormon salgılanmasının ayarları545

   Hormonların etki mekanizmaları547

   Hormon fonksiyonlarının değerlendirilmesi547

   Klinik tablolar552 

   Guddenin lokal muayenesi553

   Tiroid muayenesi553

   Hipertiroidin belirtileri556

   Basedow-Graves hastalığının göz belirtileri557

   Hipotiroidinin belirtileri558

   Vücut ağırlığının değerlendirilmesi559

   Şişmanlık561

   Kilokaybı563

   Somatik ve seksüel gelişme .... 563

   Tereddüt uyandıran genitalia... 564

   Hirsutizm ve virilizm564

   Jinekomasti565

   Püberte gecikmesi ve hipogonadizm566

   Galaktore566

   Akromegali ve jigantizm567

   Hİperkortisizm568

   Hipokortisizm569

   Hipokalsemi ve tetani570

   Hiperpanatiroidi ve diğer hiperkalsemiler571

   Hiper ve hipoglisemiler572

   Vazoppressin salgılanma kusurları575

    
   Stok Kodu
   :
   AAM4753683098
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   590
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   5
   Basım Tarihi
   :
   2017
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat